Page 1

Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Харківській області

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ БОРІВСЬКОГО РАЙОНУ за січень–березень 2011 року

Харків 1


Головне управління статистики у Харківській області м.Харків, вул. М.Бажанова, 28 тел. 706–26–16 електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua веб-сайт: http://uprstat.kharkov.ukrtel.net

Відповідальна за випуск М.О. Григорчук

СКОРОЧЕННЯ грн. – гривня кг – кілограм км2– кілометр км – квадратний кілометр ц – центнер шт. – штука м3— – метр м кубічний метр млн. – мільйон

пас.км – пасажиро-кілометр п.р. – поточний рік р. – рік рр. – роки міс. – місяць т – тонна тис. – тисяча ткм – тонно-кілометр % – відсоток

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ Тире (–) – явищ не було Три крапки (…) – відомості відсутні Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне «з них», «у тому числі» – наведено не всі доданки загальної суми Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних

Головне управління статистики у Харківській області, 2011 Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

2


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БОРІВСЬКОГО РАЙОНУ Фактично за січень– березень 2011р.

Виробництво продукції тваринництва м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц молоко, ц яйця, тис.шт.

Темпи зростання, зниження у % довідково: Січень–березень січень–березень 2011р. 2010р. до січня– до січня–березня березня 2010р. 2009р.

40 7864 –

67,8 130,5 –

26,7 93,5 –

Вантажооборот, млн.ткм

0,4

59,7

113,1

Пасажирооборот, млн.пас.км

2,5

101,7

102,5

768,0

178,32

108,92

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн.1 ______________ 1 2

Дані за січень–лютий. У фактичних цінах.

3


Про соціально-економічне становище Борівського району

ТОВАРНІ РИНКИ У березні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Борівському району зменшились обсяги споживання всіх видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Так, використання газу природного зменшилось у 2,8 раза, вугілля кам’яного – на 34%, палива дизельного – на 31,1%, бензину моторного – на 31%. Станом на 1 квітня 2011р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки бензину моторного у 1,6 раза, палива дизельного – у 1,6 раза. Поряд з цим зменшились залишки вугілля кам’яного у 2,1 раза. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Тваринництво. За січень–березень 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби у живій вазі) – 40 ц, молока – 7864 ц. Порівняно з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса зменшилось на 32,2%, молока – збільшилось на 30,5%. За 3 місяці 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010р. вирощування худоби у цій категорії господарств зменшилось на 6,7% і склало 474 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 13,1% (356 ц), обсяг вирощування свиней зріс на 20,1% (118 ц). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі у поточному році зменшились на 11% і склали 226 г, свиней – збільшились на 89,7% і склали 165 г. Продуктивність корів зросла на 118 кг, або на 14,4%, і становила 936 кг молока. На початок квітня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалась 2171 голова великої рогатої худоби (з них 840 голів корів) та 689 голів свиней. Порівняно до 1 квітня 2010р. збільшилась чисельність великої рогатої худоби – на 53 голови (на 2,5%), у т.ч. корів – на 90 голів (на 12%); свиней – на 42 голови (на 6,5%). За січень–березень 2011р. у підприємствах району загальне надходження приплоду телят зросло на 5,5%, поросят – зменшилось на 60,8% (впродовж 3 місяців народилось 386 голів телят та 112 голів поросят). У розрахунку на 100 маток, що були на початок року, вихід телят склав 35 голів (за січень–березень 2010р. – 39 голів), поросят – 167 голів (219 голів). Падіж великої рогатої худоби скоротився і становив 0,4% проти 1,1% у січні–березні 2010р., а свиней – зріс і склав 1,6% проти 0,7%. Станом на 1 квітня 2011р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 10,6 тис.ц кормових одиниць, що на 34,1%

4

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Борівського району

менше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 5,7 ц корм.од (на 37,4% менше). Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–березень 2011р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби та птиці (у живій вазі) – 30 т, молока та молочних продуктів – 499 т, зернових та зернобобових культур – 332 т, насіння соняшнику – 2820 т. Порівняно до січня–березня 2010р. збільшились обсяги продажу молока на 11,1%, насіння соняшнику – на 4,5%. Разом з тим, обсяги реалізації зернових зменшились на 54,6%, худоби та птиці – на 6,2%. Середні ціни реалізації у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли: зернових – у 2,1 раза і склали 2106,9 грн. за т, насіння соняшнику – на 51,7% (3699 грн. за т), молока – на 13,7% (3156,5 грн. за т), худоби та птиці – на 9,9% (10510 грн. за т). У структурі реалізації аграрної продукції за каналами збуту питома вага комерційних структур становила 87,8%, переробних підприємств – 11,6%, продажу пайовикам та населенню – по 0,3%. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ За 2010р. у розвиток економіки Борівського району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 7305 тис.грн. капітальних інвестицій (0,1% до загального обсягу капітальних інвестицій по області). Обсяг інвестицій в основний капітал становив 5268 тис.грн., що склало 52,9% до капіталовкладень за відповідний період попереднього року. Довідково: темп росту інвестицій за 2009р. – 36,5%. Найбільш привабливими для освоєння інвестицій за видами економічної діяльності є: сільське господарство, мисливство, лісове господарство та пов’язані з ним послуги (91,8%). За обсягами інвестицій в основний капітал Борівський район посідає 33 місце серед міст та районів області. ТРАНСПОРТ Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по Борівському району (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав 2,0 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень зменшились на 48,7%. Вантажообіг склав 380,1 тис.ткм, що на 40,3% менше, ніж за січень–березень 2010 року. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%). Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів малих суб’єктів Січень–березень 2011 року

5


Про соціально-економічне становище Борівського району

підприємницької діяльності–фізичних осіб) склали 36,6 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 2509,0 тис.пас.км. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 11,6%, обсяги пасажирообороту збільшилися на 1,7%. Середня дальність перевезення 1 пасажира становить 68,6 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна (0,1%). На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують підприємства–юридичні особи і підприємці–фізичні особи. НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ За січень–лютий 2011р. по підприємствах та організаціях Борівського району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 768,0 тис.грн. і збільшився на 78,3% в порівнянні з попереднім роком (у фактичних цінах). Населенню реалізовано послуг на 541,4 тис.грн., що складає 70,5% до загального обсягу. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Борівського району за місяць зросла на 57,2% і на 1 березня 2011р. становила 124 тис. грн. або 0,1% від загального показника по області. За січень–лютий 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житловокомунальних послуг 156 сімей, з них у міських поселеннях – 117 сімей (75,0%). Призначено субсидії на суму 61,6 тис.грн. 156 сім’ям, що становило 100,0% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями. Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у лютому по району склала 355,1 грн. У лютому 1482 сім’ї отримали державну допомогу у вигляді субсидій. За січень–лютий 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму 1233,1 тис.грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житловокомунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 317,0 тис.грн. (25,7%). Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець лютого склала 860,9 тис.грн. У січні–лютому 2011р. звернень, призначень та отримань субсидій до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива у Борівському районі не було. 6

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Борівського району

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець лютого склала 0,5 тис.грн. За січень–лютий 2011 року населенням Борівського району сплачено за ЖКП (без урахування електроенергії, включаючи погашення боргів попередніх періодів) 2939,4 тис.грн., нараховано населенню до сплати за цей період 3412,8 тис.грн. Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг з початку року склав 86,1%. На кінець лютого заборгованість населення району дорівнювала 2902,1 тис.грн. Темпи зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП (без урахування електроенергії) у % до: – суми заборгованості на початок звітного місяця по області – 104,7 %, по району – 100,1%; – суми заборгованості на початок звітного року по області – 109,7 %, по району – 118,2%. Середній термін заборгованості населення району за всі житловокомунальні послуги на початок березня склав 1,7 місяця. Крім того, з початку року населення району сплатило за електроенергію 498,0 тис.грн. Заборгованість населення з оплати електропостачання на кінець місяця становила 469,0 тис.грн. У лютому мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 15,5% власників особових рахунків, централізоване водопостачання та водовідведення – 2,9 %, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 17,5%, газопостачання – 2,3%, електропостачання – 1,4%. РИНОК ПРАЦІ За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 березня 2011р. перебувало 945 безробітних, що на 24% більше, ніж торік. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць збільшився на 0,2 в.п. і на 1 березня 2011р. становив 9%. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ На 1 березня 2011р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало 17823 осіб. Упродовж січня–лютого 2011р. чисельність населення зменшилася на 23 особи, що в розрахунку на 1000 населення складало 8,0 осіб. Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 33 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 10 осіб.

Січень–березень 2011 року

7


Про соціально-економічне становище Борівського району

Порівняно з січнем–лютим 2010р., обсяг природного скорочення збільшився на 13 осіб, або з 6,8 до 11,4 осіб на 1000 населення. Природний рух населення у січні–лютому 2011р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності, а також суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих припадало 33 дитини, які народилися живими. Усього1 січень– лютий 2011р. Кількість народжених живими, осіб Кількість померлих, осіб Природне скорочення населення, осіб Кількість шлюбів, одиниць Кількість розлучень, одиниць

На 1000 наявного населення2 січень– січень– лютий лютий 2011р. 2010р.

Січень–лютий 2011р. у % до січня–лютого 2010р.

січень– лютий 2010р.

16

38

у 2,4 р.м.

5,6

13,0

49

58

84,5

17,0

19,8

33

20

у 1,7 р.б.

11,4

6,8

14

9

у 1,6 р.б.

4,9

3,1

3

7

х

1,0

2,4

____________ 1 Тут і далі за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану. Інформація щодо кількості розлучень з липня 2010р. наведена без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку (відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. №2398-VI). 2 Тут і далі по розділу показники наводяться в розрахунку за рік.

За січень–лютий 2011р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 16 осіб, що на 22 осіб (у 2,4 рази) менше, ніж за січень–лютий 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–лютим 2010р., зменшився з 13,0 до 5,6 осіб на 1000 населення. У січні–лютому 2011р. рівень народжуваності в міських поселеннях був меншим, ніж в сільській місцевості (4,3‰ проти 6,2‰). У січні–лютому 2011р. в районі померло 49 осіб, у тому числі 1 дитина у віці до 1 року. Порівняно з січнем–лютим 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на 9 осіб (на 15,5%), рівень смертності зменшився з 19,8 до 17,0 померлих на 1000 населення. У міських поселеннях загальний коефіцієнт смертності нижче, ніж у сільській місцевості – 16,0‰ проти 17,5‰. За січень–лютий 2011р. було зареєстровано 14 шлюбів, що на 5 шлюбів (у 1,7 рази) більше, ніж за січень–лютий 2010р. Інтенсивність 8

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Борівського району

укладання шлюбів збільшилась, порівняно з січнем–лютим 2010р., з 3,1 до 4,9 одиниць на 1000 населення. У січні–лютому 2011р. в районі зареєстровано 3 розлучення, показник розлучень складав 1,0 одиниць на 1000 населення. За січень–лютий 2011р. у район прибуло 47 осіб, вибуло 37 осіб, сальдо міграції було додатним – 10 осіб. У порівнянні з січнем–лютим 2010р., кількість прибулих та вибулих збільшилась, відповідно, на 16 осіб (на 51,6%) та 9 осіб (на 32,1%). КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури протягом січня–березня п.р. у районі зареєстровано 62 злочини, їх кількість порівняно з відповідним періодом 2010р. зменшилась на 3,1%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 46,8%, їх кількість порівняно з січнем–березнем 2010р. збільшилась на 11,5%.

В.о. начальника Головного управління статистики

О.Г. Мамонтова

Надсилається електронною поштою

Січень–березень 2011 року

9


Про соціально-економічне становище Борівського району

ЗМІСТ Стор. Основні показники соціально-економічного розвитку Борівського району….……………………………………………….......

3

Товарні ринки……………………………………………………………..

4

Сільське господарство …………………………………………………...

4

Капітальні інвестицій..................................................................................

5

Транспорт.....................................................................................................

5

Нефінансові послуги……………………………………………………

6

Доходи населення…………………………………………………………

6

Ринок праці………………………………………………………………...

7

Демографічна ситуація…………………………………............................

7

Криміногенна ситуація................................................................................

9

Вих. 40-18/86-5 19.04.2011

10

Головне управління статистики у Харківській області


Про соціально-економічне становище Борівського району

Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Харківській області

Про соціально-економічне становище Борівського району за січень–березень 2011 року

Відповідальна за випуск М.О. Григорчук

Січень–березень 2011 року

11

soc-ekon_rozv_sichen_berezen_2011  

soc-ekon_rozv_sichen_berezen_2011

soc-ekon_rozv_sichen_berezen_2011  

soc-ekon_rozv_sichen_berezen_2011

Advertisement