Page 1

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова районної державної адміністрації ________ В.М.СЕНЧУК « 16 » травня 2011 року План підготовки питань для розгляду на спільному засіданні колегії Борівської районної державної адміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району Дата проведення засідання колегії та зборів адміністративно-господарського активу району – 15 червня 2011 року Термін виконання

Заходи 1

2

Відповідальні 3

І. Про роботу виконавчого комітету Підлиманської сільської ради по здійсненню делегованих повноважень органами виконавчої влади. 1. Визначити коло управлінь, До 31 травня відділів районної державної 2011 року адміністрації, установ та підприємств причетних до підготовки питань, поставити їм конкретні завдання. 2.Організувати проведення перевірки виконавчого комітету Підлиманської сільської ради з питання виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 3. Підготувати довідку про стан справ з даного питання.

до 08 червня 2011 року

4. Підготувати рішення (розпорядження районної адміністрації).

до 08 червня 2011 року

проект колегії голови державної

до 08 червня 2011 року

Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної


2

1

2

5. Надати матеріали на засідання колегії загальному відділу, узгоджені з юридичним сектором, сектором контролю.

до 08 червня 2011 року

6. Підготувати доповідь на засідання колегії. 7. Організувати обговорення та виступи членів колегії.

до 08 червня 2011 року у день проведення

8. Скласти список запрошених керівників управлінь, відділів райдержадміністрацій, організацій на засідання колегії.

до 08 червня 2011 року

9. Забезпечити явку та реєстрацію членів колегії та запрошених осіб на засідання колегії.

у день проведення

10. Оформити протокол засідання колегії (розпорядження голови райдержадміністрації) з даного питання. 11. Організувати розсилку рішення колегії (розпорядження голови райдержадміністрації) до виконавців. 12. Забезпечити контроль за своєчасним і якісним виконанням прийнятого рішення колегії та розпорядження голови

до 20 червня 2011 року

3 адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної адміністрації Калінін О.В., Підлиманський сільський голова Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Логвіненко Г.Л., керівник апарату районної державної адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

до 22 червня 2011 року

Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

постійно

Мизюк З.В., завідуюча сектором контролю апарату райдержадміністрації


3

1 2 3 райдержадміністрації. ІІ. Про стан роботи в районі щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. 1. Визначити коло управлінь, До 31 травня Мєлких Г.М., в.о. начальника 2011 року управління праці та відділів районної державної адміністрації, установ та соціального захисту населення районної державної підприємств причетних до адміністрації, підготовки питань, поставити їм конкретні завдання. Суховій О.М.. заступник голови районної державної адміністрації 2. Підготувати довідку про до 08 червня Мєлких Г.М., в.о. начальника стан справ з даного питання. 2011 року управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Суховій О.М., заступник голови районної державної адміністрації 3. Підготувати проект до 08 червня Мєлких Г.М., в.о. начальника рішення колегії 2011 року управління праці та (розпорядження голови соціального захисту районної державної населення адміністрації). Суховій О.М., заступник голови районної державної адміністрації 4. Надати матеріали на до 08 червня Мєлких Г.М., в.о. начальника засідання колегії загальному 2011 року управління праці та відділу, узгоджені з соціального захисту юридичним сектором, населення районної державної сектором контролю. адміністрації, Суховій О.М. заступник голови районної державної адміністрації 5. Підготувати доповідь на до 08 червня Мєлких Г.М., в.о. начальника засідання колегії. 2011 року управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації 6. Організувати обговорення у день Мєлких Г.М., в.о. начальника та виступи членів колегії. проведення управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Суховій О.М., заступник


4

1

2

7. Скласти список запрошених керівників управлінь, відділів райдержадміністрацій, організацій на засідання колегії.

до 08 червня 2011 року

8. Забезпечити явку та реєстрацію членів колегії та запрошених осіб на засідання колегії.

у день проведення

9. Оформити протокол засідання колегії (розпорядження голови райдержадміністрації) з даного питання. 10. Організувати розсилку рішення колегії (розпорядження голови райдержадміністрації) до виконавців. 11. Забезпечити контроль за своєчасним і якісним виконанням прийнятого рішення колегії та розпорядження голови райдержадміністрації.

до 20 червня 2011 року

3 голови районної державної адміністрації Мєлких Г.М., в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, Суховій О.М., заступник голови районної державної адміністрації Шевченко О.В., заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

до 22 червня 2011 року

Топоркова Л.М., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

постійно

Мизюк З.В., завідуюча сектором контролю апарату райдержадміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

О.М.Суховій

Керівник апарату районної державної адміністрації

Г.Л.Логвіненко

Шевченко О.В. Мєлких Г.М. Мизюк З.В.

plan_pidgotovky_kolegii_16.06  

plan_pidgotovky_kolegii_16.06

plan_pidgotovky_kolegii_16.06  

plan_pidgotovky_kolegii_16.06

Advertisement