Page 1

TIBE T:rubadur

Stå støtt i en bransje som svinger Rock City har et tilbud til både nye og etablerte artister og andre som jobber med musikk. Våre kurs og utdanningstilbud spenner fra låtskriving og scenerigg til kulturelt entreprenørskap og arrangementsledelse. Vi har en rådgivningstjeneste som retter seg både mot næringsliv og artister. Det er nok av snubletråder i musikkbransjen. Du trenger ikke gå i alle.

www.rockcity.no

By-larm_seminarprog_285x192_rockcity_trykk  

Det er nok av snubletråder i musikkbransjen. Du trenger ikke gå i alle. Stå støtt i en bransje som svinger Rock City har et tilbud til både...