Issuu on Google+

TIBE T:rubadur

Stå støtt i en bransje som svinger Rock City har et tilbud til både nye og etablerte artister og andre som jobber med musikk. Våre kurs og utdanningstilbud spenner fra låtskriving og scenerigg til kulturelt entreprenørskap og arrangementsledelse. Vi har en rådgivningstjeneste som retter seg både mot næringsliv og artister. Det er nok av snubletråder i musikkbransjen. Du trenger ikke gå i alle.

www.rockcity.no


By-larm_seminarprog_285x192_rockcity_trykk