Page 1

ANDRÉAS LANG - VICTOR HUGO Sous les Ogives

www.tristanbarbara.com


ANDRÉAS LANG - VICTOR HUGO Sous les Ogives

Llibre amb el text Notre Dame de Victor Hugo, nou fotopolímers d’Andréas Lang i el retrat del autor en un gravat original de Joan Barbarà. Edició limitada de setanta exemplars signats a llapis pels autors.

www.tristanbarbara.com

Sous les Ogives by Andréas Lang & Victor Hugo  

Llibre amb el text Notre Dame de Victor Hugo, nou fotopolímers d’Andréas Lang i el retrat del autor en un gravat original de Joan Barbarà. E...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you