Page 1

Joan Barbarà De Paris a Olot

De Paris a Olot, 2005. Llibre amb 13 gravats de Joan Barbarà amb textos de J.Yebra i J. Triadú. Edició de 82 exemplars signats cadascun d’ells pels autors i els col·laboradors. De Paris a Olot, 2005. Libro con 13 grabados de Joan Barbarà y textos de J.Yebra y J. Triadú. Edición de 82 ejemplares firmados cada uno de ellos por los autores y los colaboradores. www.tr istanbarbara.com


Joan BarbarĂ De Paris a Olot

Tristan BarbarĂ editions www.tristanbarbara.com

De París a Olot  
De París a Olot  

De Paris a Olot, 2005. Llibre amb 13 gravats de Joan Barbarà amb textos de J. Yebra i J. Triadú. Edició de 82 exemplars signats cadascun d’...

Advertisement