__MAIN_TEXT__

Page 1

CLUBBL D December 2011                       reddingsbrigade-zwolle www.

.nl

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

Aangesloten bij de

Nederland

www.reddingsbrigade.nl


Reddingsbrigade Zwolle

Postadres Postbus 40072 8004 DB Zwolle (voor aan- en afmelden als lid) Clubhuis (SV Zwolle) Hyacinthstraat 66 8013 XZ Zwolle (voor theorielessen en vergaderingen) Bankrekening 11.00.19.016 Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder inschrijfnummer: 40059663 Opzegging Eventuele opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het secretariaat voor 30 juni van het huidige verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap na 30 juni wordt opgezegd blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

-2-


Samenstelling Bestuur RB Zwolle Functie

Naam

Adres

Voorzitter

Mona van de Bilt

Secretaris

Ingrid Ramaker

Tel.nr 06 55 56 72 70

voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl

secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

Penningmeester

T. Breeuwsma

penningmeester@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Opleidingen

Jentje Breeuwsma

opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Preventie en Hulpverlening

Mark Duijf

Kievietweg 53 7971DB Havelte

0521 34 25 05

Kievietweg 53 7971DB Havelte

0521 34 25 05

06 22 36 08 98 8023TB Zwolle Melisseweg 59 050 879 53 50 9731 BM Groningen p/a Philosofenallee 33

bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Promotie

Vacature

Afd. Sport en Spel

Heleen van Balen

sport-spel@reddingsbrigade-zwolle.nl

Commissie cursussen (afd. Opleidingen) Uurleiders: 1e uur 2e uur 3e uur

Jolanda Kwakkel Reserve: Benni Kniest Jolanda Kwakkel Nicole v.d. Bovenkamp

Reserve + secr. ondersteuning

Nicole v.d. Bovenkamp

Afmelding (ook per sms)

06 14 80 59 41 Alleen op donderdag

Niet bellen tussen 17.45 en 18.00 uur!

Redactie Clubblad Redactielid

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 06 51 68 56 34 8031VG Zwolle

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

-3-


Inhoudsopgave Blz. 5

Voorwoord

Blz. 7

Bewakingsnieuws

Blz. 8

Gulle Gift

Blz. 9

Stadsbudget 2011

Blz. 10

Vierkamp

Blz. 12

RBZ in de media

Blz. 13

Kledingeisen / Uitnodiging ALV

Blz. 14

Fijne Feestdagen

-4-


Voorwoord Hallo allemaal Wij zijn al weer een aantal maanden volop bezig en de tijd vliegt voor bij. De feestdagen staan al weer voor de deur en het jaar is bijna voorbij. Voor iedereen was een drukke start van het seizoen, maar door met z’n allen de schouders er onder te zetten, merk je dat het allemaal weer vorm krijgt. Toch was het ook merkbaar dat de werkdruk te hoog lag, voor een aantal leden, maar vooral ook binnen het bestuur. Dit werd zichtbaar in de aanloop voor de ALV van 16 november jongstleden. Daar ging het nodige mis. Daar zijn inmiddels diverse acties op ondernomen. Er is nu een extra ALV gepland op 20 december a.s. in de hoop het jaar toch goed te kunnen afsluiten. Voor het bestuur waren bovenstaande punten een reden om een kritisch te kijken naar de belastbaarheid van het bestuur, vooral ook naar de (dubbele) functies. Er zijn meerdere momenten geweest, waarin het bestuur een oproep deed, zowel intern als extern, om ons te ondersteunen en een aantal functies op te vullen, maar tot voor kort kwamen er geen reacties. Het bestuur heeft geroeid met de riemen die zij had, om het hoofd boven water te houden, maar inmiddels zijn er positieve ontwikkelingen. Het bestuur breid zich inmiddels uit, waardoor er een betere taakverdeling komt. Hierdoor kan ieder bestuurslid zich concentreren op zijn/haar eigen functie en hoeft dan geen extra taken op zich te nemen. De werkdruk zal hierdoor ook beter worden en kan er efficiÍnter gewerkt worden.

-5-


Persoonlijke ontwikkeling Ik heb tot op heden heel veel ruimte gehad om veel tijd om een dubbele functie op mij te nemen, namelijk die van voorzitter en die van promotie. Samen met het bestuur en een aantal leden is er keihard gewerkt aan een stuk wederopbouw van de brigade, zoals meer promotie, binnen halen van rampenvlet, stalling voor de vloot, de brigade op de kaart te zetten en de invoering van de nieuwe brevettenlijn. Dit is volgens mij aardig gelukt en daar ben ik erg blij om. Maar sinds een aantal maanden heb ik een nieuwe baan en daarnaast een eigen ondernemerschap met mijn man. Omdat mijn nieuwe baan uit wisseldiensten bestaat, en door de combinatie werk/privĂŠ, merk ik dat ik minder tijd heb voor de reddingsbrigade en minder bereikbaar ben. Dit roept voor vele vragen op, aangezien ik normaal gesproken vrijwel altijd reageerde en eigenlijk overal bij betrokken was. Maar dit is voor mij helaas niet meer mogelijk. Hoe graag ik overal mijn neus in wil steken en direct betrokken wil zijn, moet ik keuzes maken. Gezien mijn liefde voor de brigade, wil ik mijn functie als voorzitter graag voortzetten, maar om deze functie te kunnen blijven uitoefenen, zullen er een aantal zaken veranderen. Nu het bestuur uitgebreid gaat worden met nieuwe bestuursleden, kunnen taken beter verdeeld gaan worden, mede hierdoor kan ik mij beter richten op mijn functie. In het volgende clubblad zal ik hierop terug komen. Ik wil jullie allen alvast fijne feestdagen wensen en al het goede voor 2012! Mona van de Bilt-Koot, voorzitter -6-


Bewakingsnieuws De afgelopen maanden waren drukke tijden voor de afdeling Preventie en Hulpverlening. We hebben ons steentje bijgedragen aan diverse evenementen en deelgenomen aan interregionale inzetten. Zo waren onze leden aanwezig bij onder andere: • Thorbeckegrachtfestival • Zwemwedstrijd op de Rijn bij Renkum • Gibo Veerkrachttroffee • Zwartewaterrace te Zwartsluis • Landelijke oefening Rhederlaag (Giesbeek) • Sinterklaasintocht Zwolle Centrum • Sinterklaasintocht Assendorp Daarnaast zijn we in overleg met de brandweer (zowel lokaal als regionaal) over toekomstige samenwerking, onder andere op het gebied van preventie, maar ook op het gebied van reddingen op het water. We gaan hiervoor nog een oefenmoment plannen. Binnen de afdeling willen we het trainen met de boten gaan uitbreiden naar een meer regelmatige interval, zodat we iedereen die dat wil, vaartrainingen kunnen aanbieden. In eerste instantie zal dit niet voor een bepaald diploma zijn, maar wellicht kunnen we nog wat op dat gebied plannen. We gaan in elk geval aan de slag om te kijken hoe we de nieuwe opleidingen kunnen gaan aanbieden. Voor actueel nieuws kijk je op “www.bewaking.tk” of volg de afdeling op Twitter (@RBZ_bewaking). Voorlopig staat de eerstvolgende inzet gepland op 5 mei: het Bevrijdingsfestival Overijssel. Vanaf januari/februari zal de werving van vrijwilligers beginnen. Mark Duijf, bestuurslid Preventie & Hulpverlening -7-


Gulle Gift “Mw. Jenny Duijf, schenkt Brigade stofzuiger” Op 1 december 2011 was het 40 jaar geleden dat ik de verpleging in ging, in wat toen nog heette “Ziekenhuis De Weezenlanden”. Ik heb dat heugelijke feit onlangs gevierd en het geld wat ik bij mijn jubileum in envelopjes kreeg toegestopt wil ik graag aan de Reddingsbrigade Zwolle schenken. In overleg met twee leden van de varende vloot (waar ik grote fan van ben, zowel van de leden als de vloot) is gekozen voor een nat/droogstofzuiger om de vloer van de nieuwe stalling en de boten schoon te kunnen maken. Die twee leden van de varende vloot zijn mijn beide zonen. Mark, die al vanaf zijn zesde levensjaar in 1986 lid is ( volgens mij is hij dan dit jaar, in 2011 25 jaar bij de RBZ?) en Paul die na jaren weer opnieuw lid is geworden en vol enthousiasme allerlei lessen volgt. Omdat ik het geweldig vind wat de Reddingsbrigade doet en ik best trost ben op wat alle vrijwilligers doen, ben ik blij en dankbaar dat ik eens wat terug kan doen. Bij deze dus! Jenny Duijf-Flobbe

-8-


Stadsbudget 2011 Op het moment van verschijnen van dit clubblad zijn de winnaars van het Stadsbudget 2011 bekend. Op de website van de gemeente (www.zwolle.nl/stadsbudget) en diverse digitale kanalen van de Reddingsbrigade Zwolle zal deze uitslag te vinden zijn. Hopelijk is Reddingsbrigade Zwolle een van de winnaars en kunnen wij volgend jaar bewakingen uitvoeren in een grotere en nieuwe boot. Wat de uitslag ook is, ik wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet om stemmen te verzamelen. Een bijzonder dankwoord gaat naar Jeroen Meijerman die in zijn eentje maar liefst 83 stemmen heeft weten te verzamelen! Jeroen, bedankt! Paul Duijf redactie clubblad

-9-


Vierkamp Op 5 november 2011 was het dan weer zover, de Vierkamp. Dit keer was het een thuiswedstrijd. Dus aan Zwolle de beurt om de vierkamp te organiseren tussen de brigades Hasselt, Staphorst, Zwartsluis en Zwolle. Om half vijf moesten de deelnemers zich melden bij de ploegleider in het Hanzebad en na de opening begonnen de wedstrijden om kwart over vijf. Iedereen heeft heel hard gezwommen en goed zijn best gedaan. De deelnemers hebben ter herinnering aan deze vierkamp een vaantje gekregen. Hier de tijden die de Zwolse deelnemers hebben gezwommen:

- 10 -


De vierkampcommissie wil iedereen bedanken die eraan heeft bijgedragen om deze wedstrijd goed te laten verlopen. De volgende vierkamp zal worden georganiseerd door de brigade Hasselt op 3 november 2012 (onder voorbehoud).

- 11 -


RBZ in de media Op maandag 21 november 2011 stond er een artikel in De Stentor over de intocht van Sinterklaas in Zwolle. Daarin stond ook een interview met René Doorn, een van de coördinatoren van deze bewaking.

Pakjesboot koerst af op gezang

©2011 Wegener Media

ZWOLLE - Gelukkig stonden er dit jaar voldoende dranghekken, zodat gevaarlijke situaties uitbleven. Vorig jaar was de veiligheid tijdens de intocht niet overal even goed gewaarborgd. "Er waren te weinig dranghekken langs de kade. Er ontstonden gevaarlijke situaties van ouders die wel heel erg dicht bij de rand kwamen. Eén klein duwtje en ze lagen in het water," stelt coördinator René Doorn van de Zwolse Reddingsbrigade. "Gelukkig is er niets gebeurd, maar we hebben het wel ter sprake gebracht in de evaluatie. Dat heeft geholpen, want dit jaar zijn er voldoende hekken en is alles probleemloos verlopen." De veiligheid mag dan gegarandeerd zijn, maar een tijdsplanning bewaken is weer een ander verhaal en blijkbaar wat minder aan Sinterklaas besteed. Al ruim voor de aankomst van de oude baas met zijn gevolg stonden ouders met hun kroost te wachten langs de Thorbeckegracht en aanlegsteiger Buitenkant. Het gehele interview is te lezen op de site van De Stentor via deze link: http://bit.ly/pakjesboot

- 12 -


Kledingeisen Voor de brevetten junior- en zwemmend redder en de diploma’s Life Saver gelden de volgende kledingeisen: - Badkleding - T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen - Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid in niet toegestaan) - Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon) - Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn niet toegestaan) Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/ rok moet tot over de knie reiken. De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en in goede staat te zijn.

Uitnodiging ledenvergadering Geachte leden en juniorleden, Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Extra Buitengewone Leden Vergadering op dinsdag 20 december 2011 om 19:30 uur. De extra buitengewone ledenvergadering wordt, gehouden in het gebouw van SV Zwolle, Hyacintstraat 66, 8013 XZ Zwolle. Op deze vergadering kunnen alle leden zich uitspreken over het gevoerde beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Dit is de aanvullende vergadering van de ALV gehouden op 16 november 2011. - 13 -


Fijne feestdagen

Het bestuur  wenst  jullie  allen   fijne  feestdagen   en  een   spetterend   2012  

- 14 -


Reddingsbrigade Zwolle Postbus 40072 8004 DB Zwolle

- 15 -

Profile for Reddingsbrigade Zwolle

RBZ Clubblad December 2011  

RBZ Clubblad December 2011  

Profile for rbzwolle
Advertisement