Page 1

Editie Parkstad Limburg Week 11 - maart 2010 A en C Media B.V.

Brandveiligheid Lentebloeier Geld lenen Koopsubsidie

27 maart Open Huizendag “De voordeur van: Jeroen van Bokhoven van Boek & Offermans �

pag 11


JDD 'LOOH HQWHQ 

  

2SH

U WHP

 V L QKX

YUD

DSSD

=RHDJQDDUGHYR

 

Y Q H J L DDUGHQ

H H M N RUZ

X H N Q H U H R O

 W L X NHQ

UGHQ 'ULHR

 K Y H H +PSSLN \[ W Z [ Y V +YPLV

RU WVS XW

G =DWHU

D

D JP

 Q D Y W DUU X X   ²  ‹2VVWZ\IZPKPLTVNLSPQR ‹VMZSHHWRHTLYZ ‹KPJO[IPQ^PURLSJLU[Y\T ‹NVLKL\P[]HSZ^LNLU ‹KP]LYZL[`WL^VUPUNLU

61(/EHVOLVVHQJHHIWXGHPRJHOLMNKHLGRPXZHLJHQYORHUHQRINHXNHQXLWWH]RHNHQ  (WWHY[LTLU[+PSSLNHHYK]HUHMÁ k.k.  (WWHY[LTLU[+YPLVVY[ZW\[]HUHMÁ k.k.


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

Bouwtechnische gebreken Brandveiligheid in bestaande woningen

|3

NOTARIEEL Notarisbank Beste Lezer, Deze keer heb ik geen tips, trucs of leuke dingen voor u. Het is een serieus stokpaardje van mij. Het gaat namelijk om de vraag of het geld dat u bij de notaris heeft staan wel veilig is. Daarbij bedoel ik niet dat de notaris of een medewerker het geld achteroverdrukt, maar gaat het er om wat er gebeurt als een bank failliet gaat, zoals DSB. De koopprijs staat bijvoorbeeld twee werkdagen op de derdengelden-rekening van de notaris, totdat de akte van levering is verwerkt door het Kadaster. Pas dan wordt het geld aan de verkoper uitbetaald of gebruikt om de hypotheek af te lossen. Maar als de bank waar die rekening loopt in die twee dagen failliet gaat, kan de notaris niet meer aan dat geld komen. Is het geld dan ook echt weg, of kan de notaris er tijdelijk niet aan komen ? Deze en andere vragen spelen sinds september 2008 door mijn hoofd. Ik en ook anderen hebben die voorgelegd aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Op 17 december 2009 heeft Wouter Bos als Minister van Financiën antwoord gegeven. Daaruit blijkt dat het deposito-garantiestelsel ook van toepassing is op de derdengelden-rekening. Dus per persoon is nu € 100.000,- gegarandeert..

Ondanks de wettelijke eisen met betrekking tot brandveiligheid blijkt bij bestaande woningen vaak de brandwerendheid van bijvoorbeeld de woningscheidende constructies onvoldoende. Jaarlijks breekt er in zo'n 6000 woonhuizen in Nederland brand uit. Hierbij vallen vele doden en gewonden. Ter voorkoming van deze doden, gewonden en de bijkomende emotionele schades is het van belang dat een woning in ieder geval bouwkundig brandveilig is. Daarnaast speelt het brandveilig gebruik van een woning een zeer belangrijke rol ter voorkoming van brand. Waar moet een woning bouwkundig onder andere aan voldoen? Om te voorkomen dat in geval van brand in een woning de brand zich uitbreidt naar de buren, stelt de wet- en regelgever eisen aan de Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO) tussen twee woningen. Branddoorslag is de uitbreiding van een brand naar een andere ruimte via de scheiding, bijvoorbeeld de woningscheidende wand of het dak. Brandoverslag is de uitbreiding van een brand naar een andere ruimte via de buitenlucht. Deze eisen komen erop neer dat een

brand in een woning zich gedurende een bepaalde tijd niet mag uitbreiden naar andere ruimten. Voor nieuwbouwwoningen geldt een eis van 60 minuten, voor bestaande woningen geldt een eis van 20 minuten. Veel steenachtige muren voldoen gemakkelijk aan deze eisen. Echter, bijvoorbeeld bij de woningscheidende wand/dakaansluitingen, bij doorvoeringen van leidingen en ter plaatse van deuren kan het zo zijn dat deze eisen niet behaald worden. Vraag Door een brand is grote schade aangericht aan een zevental huurwoningen. Deze woningen staan in een wijk met nog meer woningen van hetzelfde type. Door de andere huurders is bij de verhurende partij de vraag neergelegd om vast te stellen in hoeverre bij deze woningen ook zo gemakkelijk brand kan overslaan. Tijdens het onderzoek bij meerdere woningen in deze wijk komen wij tot de volgende conclusies: Bouwtechnisch gebrek: Doordat de woningscheidende wanden niet naadloos op de nok aansluiten kan brand eenvoudig van de ene woning naar de andere woning doorslaan. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen gaten en kieren geconstateerd onder andere bij doorvoeringen van leidingen.

Het niet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot brandveiligheid is een gebrek aan een woning. In 2003 heeft de wetgever in het Bouwbesluit de minimum eisen voor bestaande woningen met betrekking tot onder andere de WBDBO bepaald. De wetgever is er toen vanuit gegaan dat alle woningen in Nederland daaraan zouden voldoen.Het blijkt dat het merendeel van de woningen in deze wijk niet voldoet aan de gestelde eisen. Voorkomen bouwtechnisch gebrek: Tijdens de bouw of verbouwing van een woning is het belangrijk om bij alle details aandacht te schenken aan de mate van brandveiligheid. Het toepassen van de juiste materialen en het op de juiste wijze verwerken van deze materialen zijn de belangrijkste punten om gebreken, en de daaruit voortvloeiende ellende, te voorkomen.

WBDBO zijn er bij woningen meer eisen van bouwkundige aard van toepassing. Echter het gebruik van de woning, het opvolgen van adviezen van de brandweer en het constant alert zijn op het voorkomen van brand zijn de meest preventieve maatregelen om brand te voorkomen! Woningbranden breiden zich zeer snel uit via bijvoorbeeld de ruimte tussen plafond en dakbeschot. Ook de aansluiting van woningscheidende wanden op daken vormen vaak een zwakke schakel.Een preventieve inspectie met betrekking tot de brandveiligheid van een woning is aan te bevelen!

Maar ik ben nog steeds niet gerust. Stel dat een ouder echtpaar hun huis verkoopt voor € 300.000,-, terwijl er nog een hypotheek op rust van € 100.000,-. Ze hebben dan ieder recht op € 150.000,- en moeten samen nog € 100.000,- aflossen. Als we zo moeten rekenen gaat de dekking niet ver genoeg. Misschien mogen we anders rekenen: stel dat we de aflossing van de hypotheekschuld er af mogen trekken, dan hebben zij ieder recht op € 100.000,-. Dus zijn zij volledig gedekt. Maar niet als ze ook nog bij de failliete bank spaargeld hebben. Want alles wat zij bij die bank hebben staan wordt bij elkaar opgeteld om te bepalen of ze hun geld terug krijgen. En helaas zijn er nog veel voorbeelden te bedenken waardoor de dekking er niet (volledig) is. Op mijn weblog kunt u lezen dat ik daarom al eens heb opgeroepen een aparte Notarisbank op te richten zonder financiële hocus-pocus. Hierdoor is volgens mij gegarandeerd dat uw geld bij de notaris niet ineens verdwijnt of pas na maanden wordt uitbetaald. Mr Ernst Loendersloot Bekijk ook eens mijn weblog op: http://ernstloendersloot.wazzup.nl/

Ron Koenen KPE bv (Kenniscentrum voor Projectadvisering en Educatie voor de bouw- en vastgoedbranche) Het einde lijkt in zicht voor de Koopsubsidieregeling. Het www.kpe.nl ministerie van Volkshuisvesting liet onlangs weten dat de sub-

Oplossen klacht In de meeste gevallen kon worden volstaan met het dichten van (kleine) gaten en kieren tussen de woningscheidende wanden en de daken. Dit is gebeurd met goedgekeurd isolatiemateriaal en kit. Bij grotere openingen is er gekeurd brandwerend plaatmateriaal volgens de verwerkingsvoorschriften geplaatst. Naast de eisen van de Ron Koenen

Actie voor behoud Koopsubsidie

sidiepot in mei leeg zal zijn. Nu het kabinet is gevallen is het onduidelijk of de pot wordt aangevuld. De Hypotheekshop is daarom op zijn website gestart met een petitie om de Koopsubsidie te behouden. Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop, vreest dat met het wegvallen van de koopsubsidie de doorstroming op de huizenmarkt stagneert. "Vorig jaar zijn er ruim 17.000 koopsubsidies verstrekt en momenteel komen er vierhonderd aanvragen per week binnen", zegt Bavelaar. "Zonder deze financiële ondersteuning kunnen veel starters geen woning kopen. Dat heeft gevolgen voor de gehele keten. Want elke starter die een huis koopt, zorgt er voor dat de verkoper van dat huis zelf ook weer kan kopen." Bavelaar stelt dat koopsubsidie niet alleen de consument geld oplevert, maar dat ook de overheid erbij gebaat is. "De investering in koopsubsidie wordt ruimschoots terugverdiend met de extra opbrengsten uit de overdrachtsbelasting."


test

test 1

o

o

test 3 o

test 4 o

o

o

o

o

NVM OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 27 MAART

o €

test 2 o

In al deze woningen is 27 maart open huis van 11.00 tot 14.00 uur

Brunssum Dorpstraat 151

Eygelshoven Rimburgerweg 11

Heerlen Thorbeckestraat 20

Heerlen Vrijdagstraat 14

Heerlen Fossielenerf 742

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

PRIJS € 279.000 K.K.

PRIJS € 139.000 K.K.

PRIJS € 89.500 K.K.

PRIJS € 109.000 K.K.

PRIJS € 119.000 K.K.

Ruim halfvrijst duurzaam afgewerkt woonhuis met garage en tuin. - technisch vrijstaand en zeer ruim - royale living ca 50 m2 - div extra's: airco en alarminstallatie.

Rustig aan rand van natuurgebied gelegen vrijstaand uitgebouwd woonhuis met tuin. - mooi landelijk uitzicht achterzijde. - met serre 37 m2 aangebouwd; 3 slaapkamers - netto maandl mogelijk slechts € 530,-- !!

Rustig gelegen woning met berging en tuin, achterom bereikbaar. - met kunstst koz en dubb glas - doorzonwoonk en gesloten keuken - provisiekelder en 2-delige bergzolder

Rustig gel, mooi gerenoveerd woonh m berg en ruime tuin. - kelder, zolder en 3 slaapkamers - nieuwe kunststof kozijnen m dubbel glas - nieuwe keuken en laminaatvloeren

Rustig, in woonerf gel goed verzorgd woonhuis met tuin. - 3 slaapkamers en zolder - dak- en spouwmuurisolatie - netto maandl slechts € 450,-- koopsubsidie mogelijk!!

Heerlen Dillegaard 208

Heerlen Dillegaard 288

Heerlen De Heugden 117

Heerlen Dr. Kuyperstraat 37

Heerlen Geleenstraat 68 a

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

PRIJS € 129.000 K.K.

PRIJS € 129.000 K.K.

PRIJS € 135.000 K.K.

PRIJS € 148.000 K.K.

PRIJS € 179.000 K.K.

Op superlocatie, in wijk "Douve Weien" gel zeer goed onderh app op beg grond. - 2 slaapkamers, balkon met mooi uitzicht - Luxe keuken en badkamer - instapklaar en modern ingericht!

In wijk "Douve Weien" gel appartement op 4e verdieping mt lift. - m 2 kelderbergingen; moderne/luxe keuken - woonkmr v.v. spuitwerk, ged dubbel glas. - netto maandl mogelijk slechts € 490,-!!

Direct bij centrum app op 10e verd met roy. balkon ca. 10 mtr breed en carport. - royale woonk m parketvl, open keuken met app; bijkeuken - goed verzorgd appartement - netto maandlast hyp mog slechts € 513,-

Rustig gel halfvrijst woonh met aanbouw, ruime garage en tuin met terrasoverkap. - vaste trap naar 2e verd. - kunst ramen en kozijnen m dubb glas en div rolluiken. - netto maandlast hyp mog slechts € 566,-

In hartje centrum gelegen maisonette op 3e en 4e verd. - met parkeerpl, lift, berging en ruim terras - keurig verzorgd appartem met o.a. luxe keuken - voorzien van video camera systeem

Heerlen Carisven 9

Heerlen Laanderstraat 39

Heerlen Apollolaan 5 C

Heerlen Putstraat 4

Hoensbroek Julianastraat 33

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

PRIJS € 179.000 K.K.

PRIJS € 189.000 K.K.

KOOPPRIJS € 229.000 K.K.

PRIJS € 499.000 K.K.

PRIJS € 109.000 K.K.

In kindvriend woonomgev gel halfvr "ECO"-woning m garage, zonnepanelen en tuin. - sfeervolle woonkamer en moderne keuken - 4 slaapkamers en optimaal geïsoleerd! - gelegen aan rand van natuurmonument

Nabij centr gel roy, uitgebouwd karakt herenhuis met diepe tuin. - royale living en keuken (v.v. app) - totaal 5 slaapkamers, luxe badkamer - v.v. kunst.st.koz. m dubb.gl. - netto maandlast hyp mogelijk v.a. € 700,-

In centrum gel nieuwbouwapp op 1e verd met berging, lift, parkeerplaats en balkons. - luxe badkamer met inloopdouche en fraaie wastafel met ombouw - ruime keuken met exclusieve aanbouwkeuken met alle luxe apparatuur - eigen parkeerplaats

Op uitstekende stand in de wijk 'Douve Weien' gelegen vrijstaand landhuis. - fraaie tuin, rondom - zeer luxe badkamer en keuken - 6 slaapkamers

Rustig en goed gel, uitgebouwd woonh m flinke tuin en berging. - ruime aanbouw incl. eetkamer/keuken - flinke tuin ca. 22 m diep; div. rolluiken - netto maandlast hyp mog € 427,-

Jabeek Kampstraat 14

Kerkrade Alexandereik 12

Kerkrade Vinkerstraat 20

Kerkrade Nullanderstraat 81

Kerkrade Straterweg 51

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

OPEN HUIS van 11.00-14.00

o

o

o

PRIJS € 398.000 K.K.

PRIJS € 139.000 K.K.

PRIJS € 157.000 K.K.

PRIJS € 169.000 K.K.

PRIJS € 175.000 K.K.

Rustig gel vrijstaand landhuis met garage en tuin met zwembad. - geheel onderkelderd incl. ontspanningsruimte. - luxe badkamer; 4 slaapkamers; serre en wintertuin. - perceel 690 m2; alarminstall aanwezig.

Rustig in woonerf gel goed verzorgd halfvrijst woonh met tuin en achterom. - aparte keuken, eetkamer en woonkamer - 4 slaapks, fraaie onderhoudsvriend. tuin - voorzien van kunstst koz m dubb glas en deels rolluiken

Rustig gelegen gerenoveerd vrijstaand woonhuis met garage. - badk m ligb, douche, toil en v.w. - garage/berging en overdekt terras - netto maandlast hyp mog € 599,-

Centraal gel, zeer ruim woonhuis m garage en carport, zeer geschikt voor meerpersoonshuishouding. - 5 slaapkamers, royale luxe badkamer - verbeterd/gemoderniseerd op div. punten - netto maandlast hyp mog v.a. € 644,-

Modern, ruim appartement m overd terras en park plaats. - royale woonkamer ca. 41 m2 - royale keuken m moderne install incl app - hardh kozijnen m dub glas, grotend rolluiken.


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

Kerkrade Kipstraat 28

OPEN HUIS van 11.00-14.00

OPEN HUIS van 11.00-14.00

Kerkrade Adr. Brouwerstr. 65

OPEN HUIS van 11.00-14.00

Kerkrade Marktstraat 8 e

OPEN HUIS van 11.00-14.00

Kerkrade Van Beethovenstr. 45

OPEN HUIS van 11.00-14.00

Kerkrade A. v. Ostadestraat 1

|5

Zeer ruim goed verzorgd woonhuis met atelierruimte en garage op ruim perceel. - luxe design badkamer - woonoppervlakte ca 250 m2 en perceelsoppervlakte 555 m2 - onderkelderd

Landgraaf Keulenheide 7

Landgraaf Delleweg 32

Landgraaf Oude Landgraaf 73

Landgraaf Pasweg 94

Landgraaf Op het Bergske 8

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 289.000 K.K.

Modern vrijst. woonh. m fraaie wintertuin, gar, ruime parkeergel en sfeervolle tuin - luxe aanbouwkeuken m app, fraaie wintertuin/tuinkamer - badkamer m whirlpool, douche en2e toil - optimaal geïsoleerd en v.v. dubb.gl.

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 275.000 K.K.

In hartje centrum gelegen appartement op 2e verdieping met berging en balkon. - eigen parkeerplaats in overdekte parkeergarage - optimaal geïsoleerd en instapklaar - zeer luxe afgewerkt!

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 265.000 K.K.

Op zeer goede stand, nabij centrum, goed verzorgd halfvrijst woonh m gar. - royale L-vorm woonk m parketvloer, haardpartij en dubbele tuindeur - tuin ca. 15 mtr diep, zuiden, met terras - grotend kunst. koz m dubb glas en rolluik.

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 225.000 K.K.

Keurig onderhouden, roy halfvrijst woonh (hoekligging) met aangel tuin en gar op goede, rustige locatie. - 4 slaapkamers. - hardh kozijnen met ged dubbel glas en rolluiken.

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 179.000 K.K.

Goed onderhouden roy halfvr woonh met tuin en diepe gar. - woonk v.v. parketvl, ingouwgashaard en schuifpui naar terras - 3/4 slpks, luxe badk - geheel v.v. kunst.koz. m dubb.gl.

Landgraaf Moltbos 10

Nuth Stationstaat 174

Schinveld Nieuwwijkstr. 44

Simpelveld Stationstraat 17

Simpelveld Sougnezstraat 8

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 225.000 K.K.

Goed onderh, sfeervol halfvrijst woonhuis m garage en tuin. - ruime eetkeuken en gezellige tuin met veel privacy - 3 slaapkamers; ged dubbel glas - netto maandl mogelijk slechts € 667,-!!

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 179.000 K.K.

Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis met royale tuin en garage. - 4 slaapkamers (vaste trap naar 2e verd) - woonkamer met uitbouw - met keuken en bijkeuken

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 173.000 K.K.

Keurig appartement op 3e verd m berg en parkeerplaats/carport. - nabij winkelcentrum "Op de Kamp" - bereikb via fraai aangelegd atrium, met overdekt balkon - 2 slpks, badk. m ligbad, douche en 2e toil.

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 149.000 K.K.

Rustig in woonerf gelegen uitgebouwd woonhuis met carport en royale tuin. - ruim perceel 497 m2 tuin m tuinhuis en berging - royale woonkamer ca 52 m2!! - netto maandlast hyp mog slechts € 508,-

OPEN HUIS van 11.00-14.00

PRIJS € 134.000 K.K.

PRIJS € 395.000 K.K.

PRIJS € 139.000 K.K.

PRIJS € 299.000 K.K.

PRIJS € 159.000 K.K.

PRIJS € 199.000 K.K.

Rustig en mooi in fraaie villawijk gelegen royaal vrijstaand landhuis (ca 750m3) - geheel onderkelderd, 5 ruimtes (voor div doeleinden) - mooie tuin met aansluitend natuurgebied - degelijk afgewerkt

Rustig aan woonerf gel, modern halfvr woonh met parkeerpl. - fraaie hoekkeuken met app - 3 slaapkamers, bet. badk v.v. ligb, douche en v.w. - v.v. dubbel glas en rolluiken

Nabij natuurgeb. gemoderniseerd en uitgebouwd vrijst woonhuis, garage en riante tuin, perceel 775m2 - luxe keuken, rolluiken, brand-alarminstallatie - royale living, eetkamer en 5 slaapkamers

Op royaal perceel gelegen halfvrijst woonhuis met diepe tuin. - totaal 5 slaapkamers! ; diepe tuin (ca. 29 meter diep) - grotend. kunst. kozijnen met dub. glas. - netto maandlast mogelijk slechts € 607,-

Op gewilde locatie gel, roy halfvr woonh m gar en diepe tuin. - geheel onderkeldeld - 4 slaapkamers, moderne badk - grotendeels v.v. kunstst.koz. m dubb.gl.

en

lshov

Eyge

Torenstraat 33A Aan de rand van Eygelshoven ligt dit 2-kamer appartement met o.a. eenvoudige doucheruimte, woonkamer met open keuken v.v. een eenvoudig keukenblok, één slaapkamer, klein balkon, berging in het souterrain en vrij parkeren aan de voorzijde etc.a. Vraagprijs € 49.000 k.k.

len

Heer

Roebroekweg 2 Ruim halfvrijstaand woonhuis met o.a. zitkamer, eetkamer met aansluitend woonkeuken, moderne badkamer, 3 ruime slaapkamers, bergzolder en provisiekelder. De achtertuin is op het zuiden gelegen. Geheel v.v. houten kozijnen met dubbele beglazing etc.. Vraagprijs € 139.000 k.k.

k

sbroe

Hoen

Georg Ohmstraat 27 Goed onderhouden, uitgebouwd halfvrijst. woonhuis met o.a. L-vormige woonk., mod. aanbouwkeuken, mod. ruime badk., 2 slaapk. en hobbyk., onderhoudsvriendelijke achtertuin m. berging, zijdelings oprit en carport, kunstst. kozijnen met dubb. beglazing etc.. Vraagprijs € 124.000 k.k.

ade

Kerkr

tricht

Maas

Bleijerheiderstraat 24 Het centraal gelegen, goed verzorgd en ruim woonhuis met onder andere: 4 slaapkamers, kunststof kozijnen dubbele beglazing, moderne badkamer en keuken, etc..

Vergiliushof 16A In de Maastrichtse wijk Daalhof ligt dit ruime duplex appartement met o.a.: cv, terras, tuin, 3 slaapkamers, tuinkamer, woonkamer met moderne hald open keuken, moderne badkamer en een inpandige garagebox, etc..

Koopprijs € 105.000 k.k.

Vraagprijs € 159.000 k.k.

d

Sittar

Sint Lambertusstraat 17 In de Sittardse wijk Overhoven ligt deze uitgebouwde tussengelegen woning met o.a. cv, tuin, grote garage, eenvoudige sanitaire voorzieningen, een verlengde woonkamer met half open keuken, 3 ruime slaapkamers en veel bergruimte, etc.. Vraagprijs € 124.000 k.k.

Dorpstraat 98 6438 JX Oirsbeek t 046 4398400 f 046 4398405 info@trafas.nl www.trafas.nl Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag op afspraak


OPEN HUIZEN-ROUTE ZATERDAG 27 MAART A.S. TUSSEN 11.00-15.00 UUR Bezichtig onderstaande huizen tijdens de open huizen-route ! ! € 94.500,- k.k.

€ 123.000,- k.k.

€ 145.000,- k.k.

€ 105.000,- k.k.

€ 165.000,- k.k.

Eygelshoven

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Berghofstraat 41

Danieleik 24

Elbereveldstraat 4-c

Fabritiusstraat 25

Gerard Terborchstr 12

- Zeer mooi appartement - Instapklaar!

- Halfvrijstaand woonhuis - Ruime indeling

- Goed verzorgde woning - 4 slaapkamers

- Ruim woonhuis - Via achterom bereikbaar

- Aan rustig woonerf - Ruim van opzet

€ 219.000,- k.k.

€ 295.000,- k.k.

€ 174.000,- k.k.

€ 219.000,- k.k.

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Eygelshoven

Kerkplein 39

Koestraat 21

Pieter de Hooghstr 12

Sophiastraat 19

Valkenbergstraat 1

- Groot appartement (130m2) - Hartje centrum

- Nabij centrum Kerkrade - Perceel 747m2

- Keurig onderhouden woning - Met verwarmd zwembad

- Geliefde locatie - Riante leefruimte

- Instapklaar woonhuis - Grote garage/ werkplaats

€ 279.000,- k.k.

€ 217.500,- k.k.

€ 169.000,- k.k.

€ 199.000,- k.k.

€ 135.000,- k.k.

Kerkrade

Eygelshoven

Kerkrade

Heerlen

Heerlen

Vloedgraafstraat 23

Waubacherweg 6

Wilhelminastraat 63

Bartholomeo Diazstr 10

Vrankerkerklaan 30

- Moderne afwerking - 4 slaapkamers

- Ruim vrijstaand woonhuis - Mooie diepe tuin

- Mooi verzorgd appartement

- met berging en p-plaats

- Met ruime aanbouw - 4 slaapkamers

- Halfvrijstaand woonhuis - Kindvriendelijke buurt

€ 139.500,- k.k.

€ 199.000,- k.k.

€ 127.000,- k.k.

€ 105.000,- k.k.

€ 259.000,- k.k.

Landgraaf

Landgraaf

Kerkrade

Eygelshoven

Kerkrade

Ceintuurstraat 21

De Tichel 42

Acaciastraat 11

Bongartstraat 23

Johan Scholtesstr 22

- Sfeervolle afwerking - Met garage

- Riante leefruimte - Nette afwerking

- Met oprit en garage - 2 Ruime slaapkamers

Open huis van 12.00 tot 15.00uur

- Sublieme afwerking - 3 Slaapkamers

€ 99.000,- k.k.

€ 169.500,- k.k.

€ 115.000,- k.k.

€ 139.000,- k.k.

€ 179.000,- k.k.

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Bosberg 54

Heistraat 97

Industriestraat 21-c

Kloosterbosstraat 1

Maria Gorettiplein 18

- Ideale starterswoning - 2 Slaapkamers

- Fraaie tuin met zwembad - Moderne keuken/badkamer

- Mooie afwerking - 2 Slaapkamers

- Halfvrijstaand woonhuis - Ruim van opzet

- Mooie afwerking - Alle voorzieningen nabij

€ 195.000,- k.k.

€ 139.500,- k.k.

€ 215.000,- k.k.

€ 85.000,- k.k.

€ 85.000,- k.k.

€ 225.000,- k.k.

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Kerkrade

Heerlen

Richerstraat 2

Schaesbergerstr 60

Staatsmijnstraat 46

Struverstraat 52

Drieoortsput 68

- Karakteristiek woonhuis - Diepe tuin

- Perfecte starterswoning - Met garage

- Moderne afwerking - Met vrijstaande garage

- Net (starters)appartement - 2 slaapkamers

- Goed onderhouden - Met eigen parkeerplaats

€ 87.500,- k.k.

€ 186.000,- k.k.

€ 192.500,- k.k.

€ 249.000,- k.k.

€ 174.000,- k.k.

Heerlen

Landgraaf

Bocholtz

Simpelveld

Kerkrade

Drieoortsput 109

Heistraat 38

Bombaard 17

Molsberg 82

Schoolstraat 7

- Leuk startersappartement - Nette afwerking

- Ruim woonhuis - met diepe tuin en garage

- Met grote aanbouw - 3 Slaapkamers

- Landelijke ligging - Geheel gerenoveerd!

Open huis van 12.00 tot 14.00uur


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

|7

Lentebloeier van het Jaar 2010: bruisende blauwe druif

Er zijn voorjaarsbloeiers die nooit teleurstellen. Het blauwe druifje is hier een goed voorbeeld van.De blauwe bloemen bloeien in volle glorie en vrolijken elk huis, tuin of terras op. Kwekers planten in het najaar de bolletjes in potten en zodra ze in het (zeer) vroege voorjaar in knop komen, worden ze aangeboden via tuincentrum en bloemist. Dit jaar is Muscari ‘Blue Spike’door een jury van groendeskundigen uitgeroepen tot Lentebloeier van het Jaar 2010 en volgt daarmee de fraaie hyacint ‘Purple Sensation’ op.

graden vorst. Blauwe broccoli Het blauwe druifje is in meer dan 12 potsoorten verkrijgbaar. De Lentebloeier van het Jaar Muscari ‘Blue Spike’ is te herkennen aan haar dubbelbloemige bloeiwijze. Muscari ‘Blue Spike’ is één van de bijzondere soorten van het blauwe druifje maar er zijn er meer.Zo heeft Muscari ‘Fantasy Creation’ opvallende broccoliachtige bloemen en Muscari latifolium heeft twee blauwtinten. Hoewel de meest voorkomende kleur blauw is, kun je bij tuincentrum of bloemist tegenwoordig ook witte druifjes in potjes tegenkomen. De diverse soorten blauwe (en witte) druifjes stellen niet teleur. Ze komen altijd en overal tot uitbundige bloei. De bloeitijd varieert van twee weken in huis tot meer dan een maand buiten.Laat na de bloei de bollen in de grond zitten.Ze komen het volgend voorjaar vaak weer tot bloei!

Blauwbekken Het blauwe druifje heet officieel Muscari en dankt deze naam aan de licht naar muskus geurende bloemen. Van nature komen ze o.a. voor in de landen rond de Middellandse Zee, maar ook in onze, soms koude, tuinen voelen blauwe druifjes zich prima thuis. Lentebloeiers als Muscari kunnen prima tegen frisse omstandigheden en overleven zelfs een paar

Lentebloeier van het Jaar 2010: Muscari ‘Blue Spike’.

Schoon water kan goedkoper De waterschapslasten voor Nederlandse huishoudens stijgen in 2010 met bijna 3%. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis veel te veel. Door de grote inefficiëntie berekenen de waterschappen veel te hoge lasten door aan de inwoners. Nu iedereen in Nederland wordt gevraagd de tering naar de nering te zetten, is VEH van mening dat ook de waterschappen eraan moeten geloven. Een belangrijke efficiencyslag is te maken door het samenvoegen van het beheer van riolering en zuivering in zelfstandige afvalwaterbedrijven. Momenteel worden deze taken nog los van elkaar uitgevoerd door respectievelijk gemeenten en waterschappen. Onderzoek wijst uit dat een samenvoeging van deze afvalwatertaken structureel leidt tot een besparing van € 600 miljoen. VEH is van mening dat deze samenvoeging moet worden afgedwongen met een afvalwaterwet, omdat zij bang is dat deze anders niet

Geld lenen voor een koopsom kost ook geld Vaak sluiten mensen tegelijk met een lening ook een verzekering af. Zo sluit bijna een op de vijf consumenten bij een nieuwe hypotheek ook een woonlastenverzekering af. Deze verzekering betaalt (tijdelijk) je maandelijkse hypotheeklasten als je werkloos of arbeidsongeschikt raakt.

tot stand wordt gebracht door de waterschappen. De vereniging zal het kabinet een brief sturen om te wijzen op de noodzaak en urgentie van een afvalwaterwet. Ook het verminderen van het aantal waterschappen

Bron: bloembollencentrum.nl

Ook bij een persoonlijke lening of ander consumptief krediet kun je een verzekering afsluiten voor als je de lening niet meer kunt aflossen. Bijvoorbeeld omdat je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Bijna een kwart van de consumenten die een Foto: ICMA krediet sluit, doet dit in combinatie met een betalingsbeleidt ertoe dat waterschappen schermingsverzekering. in de toekomst doelmatiger Van sommige kredietveren efficiënter kunnen werken. De Unie van Water- strekkers moet je een verzekeschappen staat achter het idee ring afsluiten. Als de kredietom het waterbeheer in verstrekker je verplicht om Nederland goedkoper te een verzekering af te sluiten, dan mag jij altijd zelf bepalen maken. Bron: Vereniging Eigen Huis waar je dat doet. Dat hoeft

niet per se bij de aanbieder van de lening. De verzekeringspremie kan je op twee manieren betalen; (1) via periodieke premiebetaling (bijvoorbeeld elke maand een bepaald bedrag) of (2) via een koopsom. Bij een koopsom betaal je vooraf in één keer alle verzekeringspremies voor de gehele looptijd van de lening. Los je de lening eerder af? Dan loopt je koopsomverzekering onnodig door. De verzekeringspremie die je al vooruit betaald hebt, krijg je dan meestal niet terug. Voordeel van koopsom is dat het vaak goedkoper is als je wel de hele looptijd vol maakt. De koopsom kan betaald worden uit de lening. Hierdoor wordt de lening hoger, want je leent het totale bedrag voor de verzekeringspremies. Je betaalt dan dus ook meer rente. Uit de AFM Consumentenmonitor blijkt dat bijna de helft van de woonlastenbe-

schermers bij hypotheken met een koopsom betaald wordt door een koopsom. Hiervan is ongeveer de helft (22 procent van het totaal) meegefinancierd in de hypotheek. Bijna tweederde van de mensen die een betalingsbeschermer koopt bij hun consumptief krediet, doet dit via een koopsom. Bijna de helft van alle betalingsbeschermers bij een lening wordt meegefinancierd in de lening. Bij alle verzekeringen geldt dat je goed moet kijken naar de risico’s die je er mee afdekt en wat de voorwaarden en kosten zijn.Het kan voordeliger zijn om de verzekeringspremie in een keer vooraf via een koopsom te betalen, maar controleer goed of dit voor jouw situatie ook geldt. En bedenk dat geld lenen voor een koopsom ook geld kost. Bron: AFM


A en C Media B.V. | week 11 2010

THUIS COURANT

|9

VBO OPEN HUIZEN ROUTE ZA 27 MAART 10.00-14.00u

www.aubhoubenhuis.nl Onderstaande panden zijn zonder afspraak te bezichtigen €134.500 k.k.

Brunssum Heufkestraat 49 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€198.000 k.k.

Brunssum Klingbemden 73 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€149.000 k.k.

Heerlen Elandstraat 35 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€249.000 k.k.

Hoensbroek Amstenraderweg 129 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

209.000 k.k.

Heerlen Marco Polostraat 1 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€229.000 k.k.

Heerlen Seringenstraat 25

Brunssum Meteoorstraat 8 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uu

€ 85.000 k.k.

Heerlen Heideveldweg 1D

159.000

k.k.

Heerlen Varenbeukerweg 17 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€79.000 k.k.

Eygelshoven Berghofstraat 145 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€179.000 k.k.

Hoensbroek Hoogstraat 47 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€112.500 k.k.

Hoensbroek Emmastraat 97

OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€157.000 k.k.

OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€128.500 k.k.

Heerlen Assenstraat 1 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€149.500 k.k.

Hoensbroek Demstraat 38 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

€125.000 k.k.

Hoensbroek Eikenweg 3 OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 10.00 tot 14.00uur

Hommerterweg 204, 6431 EZ HOENSBROEK T 045 527 27 11 F 045 525 94 37 E info@aubhoubenhuis.nl


10 |

THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

Verdien 150 EURO! Hoe? Tip AUB HoubenHuis Makelaardij als aan- of verkoopmakelaar! Kent u iemand die zijn/haar eigen woning wilt verkoper? Weet u iemand die u de financiële voordelen van een aankoopmakelaar gunt? Dan bent u de tipgever die 150 EURO ontvangt bij een succesvolle onroerendgoed transactie. Ook de opdrachtgever ontvangt 150 EURO. Kies voor ervaring, professionaliteit en betrokkenheid. Kies voor AUB HoubenHuis Makelaardij bv. Knip de bon uit en lever deze in, indien deze situatie zich voordoet. Bel voor meer informatie 045 – 527 27 11 en/of kijk voor de voorwaarden op www.aubhoubenhuis.nl

Hommerterweg 204, 6431 EZ HOENSBROEK T 045 527 27 11 F 045 525 94 37 E info@aubhoubenhuis.nl


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

| 11

De wijk: Nieuwenhagen: kleine dorpskern met centrale positie NIEUWENHAGEN Tot de gemeentelijke herindeling in 1982 was Nieuwenhagen een zelfstandige gemeente. Toen werd het samen Schaesberg en Ubach over Worms samengevoegd tot de gemeente Landgraaf. Ofschoon ‘Nuienhage’ de kleinste dorpskern van de drie is, heeft het door de centrale ligging binnen de gemeente, letterlijk en figuurlijke een belangrijke functie. De nabijheid van winkelcentrum Op Den Kamp, waar ook gemeentehuis en politiebureau gevestigd zijn, maken Nieuwenhagen een aantrekkelijke plek om te wonen. De tennisbanen, het zwem- en sportcentrum In de Bende en niet te

vergeten Snowworld liggen als het ware om de hoek en in winkelstraten als Hoogstraat en Heigank presenteert de lokale middenstand zich met een gevarieerd aanbod. Bovendien is een uitstapje naar de Brunsummerheide, het groene hart van de regio, zo gemaakt. Dit allemaal samen maakt Nieuwenhagen tot een plezierige plek om te wonen. Een groot deel van de circa negenduizend inwoners die de wijk telt,geeft dan ook aan dit te onderschrijven en honoreert het woongenot met het cijfer 7. De belangrijkste buurten, Hoefveld, Oude Heide en Heiveld, kennen elk een eigen karakter.In grote lijnen

is Oude Heide te kenschetsen als gemoedelijk en kindvriendelijk. Heiveld staat op de nominatie om flink aangepast te worden, waarbij ervoor gekozen wordt groenvoorzieningen een prominente plaats te geven. In Hoefveld werd al meteen tijdens de aanleg in de jaren zeventig gekozen voor een ruime opzet met het nodige groen. Nieuwenhagen kent een actieve bewonersvereniging, de Bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen, kortweg BBVN. Ook uit een door deze organisatie gehouden enquête blijkt dat de meeste bewoners het hier over het algemeen prettig wonen vinden. Men is gehecht aan de

buurt en voelt zich samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Uiteraard klinken er niet uitsluitend loftuitingen, er is ook een aantal zaken dat aanpak vereist. Overlast van de jeugd,te hard rijdend verkeer én, bovenaan de lijst: hondenpoep,worden genoemd als punten van kritiek. Het beleid van gemeente Landgraaf is er op gericht deze knelpunten effectief aan te pakken. Een duik in de geschiedenis van leert dat in Nieuwenhagen al in de préhistorie mensen woonden. Dat blijkt uit verschillende archeologische vondsten. De oorsprong van de naam van het dorp valt terug te voeren tot het jaar 1000. Het eerste lid van de

Foto’s Jan Valentijn

naam (‘nieuw’) wijst erop dat er een oudere nederzetting is of geweest die Haag of Hagen heette. Het woord ‘haag’ betekent heg en duidt mogelijk een plaats aan,die voor de veiligheid met een haag is omgeven. Een versterkte plaats dus.

Deze kleine, nieuwe, versterkte nederzetting, heeft zich door de eeuwen heen weten te handhaven en groeide uit tot de huidige wijk waar het anno 2010 goed wonen is. José Handels

De voordeur: Jeroen van Bokhoven van Boek & Offermans Makelaars over Parkstad: ‘Deze regio biedt aangename leefomstandigheden en uitdagend ondernemingsklimaat’ HEERLEN “De perspectieven van de Parkstad?”, herhaalt Jeroen van Bokhoven de vraag.“Die zijn denk ik zo slecht nog niet. Natuurlijk, dat zal ik niet ontkennen, er zijn knelpunten. Bijvoorbeeld vraagt de be-volkingskrimp aandacht en creati-viteit, maar dat doet niets af aan het feit dat de voormalige Oostelijke Mijnstreek een prima plek is om te wonen, te werken en te recreëren. Ik durf hardop te zeggen dat dit een regio is die veel mogelijkheden biedt.” Jeroen van Bokhoven is makelaar en is als zondanig werkzaam voor Boek & Offermans Makelaars, een make-laardij met vestigingen in Heerlen en Maastricht die zich toelegt op zowel de woningmarkt als zakelijk onroe-rend goed. “We zijn een full service make-laardij”, legt van Bokhoven uit, “die de koper of verkoper niet alleen adviseert, maar stap voor stap begeleidt,óók nadat de transactie is voltooid. Wie voor

Jeroen van Bokhoven van Boek & Offermans Makelaars gelooft dat deze regio volop kansen en moge-lijjkheden biedt. Foto: Jan Valentijn

ons kiest, krijgt bijvoorbeeld bij zowel een aankoop als een verkoop een Dynamis Woningpaspoort. Dat is een document waarin alle algemene, juridische en bouwtechnische in-formatie van het betreffende object is opgenomen. Dit paspoort is

zo-gezegd ons visitekaartje.” De geschiedenis van Boek & Of-fermans gaat overigens terug tot medio jaren zeventig, toen met de start van Offermans Makelaardij de hoeksteen van de huidige onder-neming is gelegd. Begin jaren ne-gentig ont-

stond na het samengaan van twee makelaardijen Offermans & Boek, het bedrijf dat thans met 20 deskundige medewerkers en een portefeuille die om en nabij 300 koopwoningen en een honderdtal huurwoningen omvat onder de vlag van

Boek & Offermans vaart.

me als gedreven partner.”

Terugkomend op de situatie in de Parkstad meent Jeroen van Bokho-ven dat dit stukje Limburg aange-name leefomstandigheden en een uitdagend ondernemingsklimaat onder één noemer brengt. “Niet op laatste plaats gezien de ligging en de gunstige prijzen van bedrijfsmatig onroerend goed, is dit een aantrekkelijke omgeving voor de start of vestiging van een bedrijf”, is zijn stellige overtuiging. “Wat betreft de particuliere sector kan ik stellen dat het woningaanbod zeer divers is. Er zijn volop mogelijkhe-den voor starters en doorgroeiers. Van beginnerwoning tot pretentieuze villa, de Parkstad heeft het allemaal. Daarenboven op dit moment gunstig in prijs. Kortom, het is nu geenszins onverstandig, in tegendeel zelfs, om in de Parkstad een woning of bedrijfspand te verwerven. Vanzelfsprekend is Boek & Offermans Makelaars daartoe een even bekwa-

“Van welke bijzondere allure wonen in de Parkstad kan zijn, illustreert het project Bousberg dat we in onze portefeuille hebben”, geeft Jeroen van Bokhoven tot slot een aanspre-kend voorbeeld. “Enig in zijn soort”, verzekert hij geestdriftig.“Aan de rand van een fraaie Schaesbergse villawijk, helemaal verscholen in het groen, worden met oog voor duurzaamheid honderd riante patiovilla’s gebouwd. Elk huis heeft een eigen perceel dat pal aan een uitgestrekt bos- en heidegebied grenst. Vanuit je patio loop je zo de natuur in. Bijna of je permanent op vakantie bent..” Boek & Offermans Makelaars is gevestigd aan de Akerstraat 39-41 te Heerlen, alsook aan de Scharnerweg 116b in Maastricht. Meer informatie is te vinden op de website www.boek-offermans.nl Henk Frederiks


OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 27 MAART 12.00 - 14.00 UUR

Kerkrade – West Romeinenstraat 52 Karakteristiek halfvr. ruim woonh. met grote siertuin. Provisiekelder met cv. Vestibule, ruime hal, woonkamer met aansluitend serre. Dichte keuken, bijkeuken, berging. Drie slaapk., badk. met o.a. 2e toilet. Vaste trap naar grote bergzolder met dakkapel. Gedeeltelijk dubbel glas, rolluiken. Mogh. garage.

Vraagprijs â‚Ź 137,500,- k.k.


7&3,001]""/,001]5"9"5*&4]7&3)663]):105)&,&/

VOOR MEER INFO: WWW.ANEWHOME.NL - ZIE OOK INTERNET: WWW.WOONPLEINLIMBURG.NL


14 |

THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 27 MAART 12.00 - 14.00 UUR

VOOR MEER INFO: WWW.ANEWHOME.NL - ZIE OOK INTERNET: WW.WOONPLEINLIMBURG.NL

MAKELAARDIJ TAXATIES MAKELAARDIJ ENENTAXATIES Opmaak: Drukkerij Bakker BV, Merkelbeek Druk- en zetfouten voorbehouden

BRUNSSUM, Titus Brandsmastraat 46 Vanafprijs: € 249.000,= k.k. Z.r. woonhuis, inp. garage, grote tuin, luxe afgewerkt, 5 slk, 135 m2.

ZATERDAG

24 uur te bezoeken op internet:

www.oppen.nl

Diverse hypotheekacties! BRUNSSUM, Kruisbergstraat 84 Vrpr.: € 349.000,- K.K. Villa op ruim perceel, goede locatie, 4 slk, 2 badkamers, inpandige garage

KOOPSUBSIDIE OF STARTERSSUBSIDIE MOGELIJK!

27 MAART 2010

BRUNSSUM, Past. Hagenstraat 12a Vrpr.: € 165.000,- K.K. Instapkl. halfvrijst. woning, 3 slk met mgl 4e slk., sep. dubbele garage aankoop mog. vrpr.: €33.000,=

BRUNSSUM, Sweelinckstraat 14, Vrpr.: € 449.000,- K.K. Op zeer goede locatie, 3 slk, zeer ruime woonkamer, buitenzwembad, inpandige garage

BRUNSSUM, De Gasperistraat 50 Vrpr.: € 249.000,- K.K. Top locatie, semi bungalow, 3 slk, open keuken, inpandige garage.

HEERLEN, Hei Carisborgweg 1, Vrpr.: € 289.000,- K.K. Volledig ger. ruime halfvr.st. boerderijwoning met achtertuin, serre en schuur/garage. Zie video op website.

BRUNSSUM, Kasteelstraat 2b, Vrpr.: € 179.000,- K.K. Zeer ruime woning, 4 slk, kunstst. kozijnen, verkeersluwe straat. Deze woning moet u beslist van binnen zien.

BRUNSSUM, Jacob Catsstraat 11 Vrpr.: € 175.000,- K.K. Zeer goed onderhouden hoekwoning, 3 slk, kelder, garage, aanbouw

BRUNSSUM, Wilhelminastraat 34, Vrpr.: € 279.000,- K.K. Nabij centrum, z.r. halfvrijst. woning 4 slk, ruim souterrain, zolder met vaste trap, inpandige garage, 800m3

HEERLEN, Ganzeweide 76c Vrpr.: € 179.000,- K.K. Mod. instap.klaar app., 2 slk, moderne keuken, balkon, inp. garage, 114m2

Vraag naar de voorwaarden... KOOPSUBSIDIE OF STARTERSSUBSIDIE MOGELIJK!

Wij zijn natuurlijk graag uw partner bij de aan- en verkoop van uw woning. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn voor: • • • • • •

Taxatiewerkzaamheden Hypotheekadvies Belastingadvies Verzekeringen Pensioenen Beheer en Administratie van Vereniging Van Eigenaren (VVE’s)

LANDGRAAF, Gravenweg 19 Vanafpr.: € 118.000,- K.K. Goede locatie, gelegen halfvr. woning, aanbouw, garage, 3 slk, te renoveren

KOOPSUBSIDIE OF STARTERSSUBSIDIE MOGELIJK!

HEERLEN, Egstraat 93, Vanafpr.: € 94.000,- K.K. Instap klaar 2 slk. appartement op de 6e etage.

KOOPSUBSIDIE OF STARTERSSUBSIDIE MOGELIJK!

BRUNSSUM, Koolhofstraat 29a Vrpr.: € 149.000,- K.K. Ruim woonhuis ook eventueel geschikt voor kantoor aan huis, met hobbyruimte beg. grond, 2 slk, ruime tuin.

KOOPSUBSIDIE OF STARTERSSUBSIDIE MOGELIJK!

KOOPSUBSIDIE OF STARTERSSUBSIDIE MOGELIJK!

Adviesburo van Oppen | Pelzer Lindeplein 5 6444 AT Brunssum T 045 - 5275008 F 045 - 5276463 www.oppen.nl www.era.nl www.funda.nl www.mooiwoneninparkstad.nl

BRUNSSUM, Ed. Wintgensstraat 26 Vrpr.: € 169.000,- K.K. Zeer rustige en kindvriendelijke omgeving ligt dit sfeervol halfvrijst. woonhuis, 3 slk. en vrijst. garage.

BRUNSSUM, Karel Doormanstraat 46 Vanafpr.: € 175.000,- K.K. Mooie vooroorlogse woning, 2 slk, inpandige garage mooi afgwerkt.

EYGELSHOVEN, Laurastraat 125 A Vrpr.: € 137.500,- K.K. Moderne Maisonette 2e en 3e verdieping, 2 slk, eigen parkeerplaats.

BRUNSSUM, Wieënweg 42, Vrpr.: € 289.000,- K.K. Zeer rustig gelegen locatie halfvrijst. woonhuis, geheel onderkelderd, 4 slk, dub. garage


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

| 15

‘De woning kan binnen zes weken al zijn verkocht’ discussie ontstaan over de wijze waarop de onderhandeling heeft plaatsgevonden. Inzetprijs en gunprijs

Het is duidelijk dat de verkoop van woningen op dit moment niet vanzelf gaat. Er is nu een interessante aanvul-

ling op de reguliere verkoop: een online onderhandeling van je woning. NVM makelaar Harald Ernens van make-

laarskantoor Ernens makelaars & financiĂŤle diensten te Voerendaal, legt uit hoe het werkt en wat de voordelen

XXXIZQPUIFFLTIPQOMWPFSFOEBBM

"MFFOMFVLIVJT PQIFUPPHWPPS EF0QFO)VJ[FO%BH $IFDLCJKPOTOÙBMWBTUVXNPHFMJKLIFEFOĀ 0QNBBSUPSHBOJTFFSUEF/7.XFFSEFMBOEFMJKLF0QFO )VJ[FO%BH)FUJTTMJNBMTVWPPSBGOPHFWFOPQPO[F XFCTJUFLJKLUPGCJKPOTMBOHTLPNU;PXFFUVTOFMIFU NBYJNBMFIZQPUIFFLCFESBHEBUQBTUCJKVXQFSTPPOMJKLF TJUVBUJFFOXFOTFO,PSUPN TUBSUVX0QFO)VJ[FO%BHCJK %F)ZQPUIFFLTIPQĀ

#FMWPPSJOGPPGFFOBGTQSBBL 

7BMLFOCVSHFSXFH# 7PFSFOEBBM  XXXIZQPUIFFLTIPQOMWPFSFOEBBM

%6*%&-*+,7&3)""-

zijn van verkoop middels deze nieuwe tool. ‘Het is een uitbreiding van onze dienstverlening’, vertelt hij.‘Via het online onderhandelingssysteem worden op een transparante wijze huizen binnen ĂŠĂŠn uur verkocht aan de hoogste bieder.’ De onderhandeling gebeurt digitaal, en dit digitale proces geschiedt onder toezicht van notariskantoor Van Gent, Wolfs & Knops te Heerlen. Er kan later nooit

Hoe werkt het online onderhandelen in de praktijk? Harald Ernens: ‘Je begint met een inzetprijs. Is de vraagprijs van je huis bijvoorbeeld â‚Ź 255.000,- k.k., dan kan je inzetprijs â‚Ź 219.000,- k.k. bedragen. Hierdoor valt de woning bij een groter publiek op. Stel, vier mensen willen bieden op de woning, dan ontvangen deze kijkers na de woning te hebben bezichtigd van mij een inlogcode voor de online onderhandeling.Op een vastgestelde datum en tijdstip kunnen de potentiĂŤle kopers deelnemen aan het online onderhandelen. Er volgt een aantal rondes waarin door iedereen wordt geboden op de woning,zonder dat de partijen van elkaar weten wat er wordt geboden. Per ronde wordt door de veilingmeester echter wĂŠl het hoogste bod bekend gemaakt. Vóór de onderhandeling is de zogenoemde gunprijs vastgesteld. Dit is de minimale prijs waarvoor de verkoper zijn woning wil verkopen. Deze prijs is natuurlijk niet bekend bij de bieders. Alleen de makelaar, die als veilingmeester optreedt, en de notaris zijn hiervan op de hoogte. Op het moment dat de gunprijs wordt behaald zal dit kenbaar worden gemaakt aan alle deelne-

mende bieders. Hierna gaat de online onderhandeling door, tot op het moment dat er twee rondes niet meer hoger geboden wordt.De veilingmeester meldt "eenmaal, andermaal" en dan is de hoogste bieder de koper! Uiteraard heeft een koper het recht van voorbehoud van financiering en zijn de drie dagen bedenktijd van toepassing.’ ‘Het is een andere manier van verkopen: je begint met een lage inzetprijs, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde; een mooie kans om in de huidige markt voor een scherp prijs een woning te kopen,' aldus Harald Ernens. ‘De makelaars die al via deze weg verkopen, melden dat 40-60% van de objecten voor het online moment al worden verkocht omdat kijkers eerder tot zaken willen komen! ‘Binnen een tijdsbestek van zes weken kan de woning verkocht zijn, zelf zijn we er ook al mee gestart en onderschrijven deze bevindingen daar wij zelf ook al 2 objecten van de 10 deelnemende woningen binnen 6 weken hebben verkocht´ aldus een enthousiaste makelaar. Kijk voor meer informatie op www.ernens.nl of bel met Ernens makelaars & financiĂŤle diensten op telefoonnummer 045-5600025.

Nieuwbouwproject Linskes Hook te Klimmen Klimmen (Clumme) is gelegen aan de rand van het Heuvelland en is in 1982 opgegaan in de huidige gemeente Voerendaal. Zowel overdag als bij duisternis is Klimmen door de hoge ligging vanuit de hele streek te herkennen aan zijn 11e eeuwse Remigiuskerk, die ’s avonds wordt verlicht. De autosnelweg A79 ligt op korte afstand, waardoor de steden Maastricht en Heerlen binnen ca. tien autominuten bereikbaar zijn. Op de hoek van de Dr. Poelsstraat/Houtstraat is

het nieuwe appartementencomplex Linskes Hook gebouwd.Het bestaat uit 22 appartementen, 3 penthouses, 4 patio-woningen en een souterrain met parkeergarage en bergingen. De naam Linskes Hook verwijst naar de persoon Laurens Maassen, in de volksmond Lins genaamd. Lins was een markant persoon, een echt Klimmens dorpsfiguur, en woonde een groot deel van zijn leven op deze locatie. Patiowoningen Twee patiowoningen in Linskes Hook zijn nog te koop. Deze woningen zijn

ruim van opzet, luxe uitgevoerd en technisch modern ingericht. De vertrekken zijn bruikbaar en praktisch bemeten en er is veel licht inval. Er is vloerverwarming aanwezig en een badkamer met tweede zwevend toilet, wastafel en douche. De keukeninrichting kan naar eigen keuze bij de geselecteerde keukenstudio worden uitgezocht. Bestrating wordt geheel verzorgd en de platte daken zijn voorzien van sedumbeplanting, een zogenaamd ‘groen dak’, waarvan de kleur wisselt met de seizoenen.


WWW.ERNENS.NL

Heerlen

Heesbergstraat 63

Nabij het centrum van Heerlen, in de nabijheid van de goede en snelle uitvalswegen en het groen, kunnen wij u deze tussenwoning met zij-ingang te koop aanbieden. Deze woning is onlangs geheel gerenoveerd en modern en luxe afgewerkt.

Vraagprijs â‚Ź 275.000,- k.k.

Heerlen

Ten Esschen 34A

Hindestraat 5

Heerlen

Royaal tussengelegen woonhuis met leuk aangelegde tuin op het zuiden en garage gelegen in de wijk “Heksenbergâ€?. De woning is rustig gelegen op een zeer kindvriendelijke locatie nabij diverse winkels. De woning is goed onderhouden, volledig onderkelderd en voorzien van kunststof kozijnen.a Vraagprijs â‚Ź 158.000,- k.k

Heerlen

Van der Scheurstraat 67

Rustig gelegen vrijstaande woning in het buurtschap ‘Ten Esschen’. De woning is volledig onderkelderd en voorzien van een mooie woonkamer, fraaie woonkeuken en 3 slaapkamers. Rondom tuin met diverse terrassen, vijverpartij en vrij uitzicht.

Mooie instapklare hoekwoning met garage en leuke omsloten tuin. De woning is voorzien van een luxe keuken en nieuwe moderne badkamer met ligbad, douche, vaste wastafel en 2e toilet.

Vraagprijs â‚Ź 289.000,- k.k.

Vraagprijs â‚Ź 169.000,- k.k.

Hoensbroek

Hommerterweg 219

Unieke kans: deze woning wordt verkocht als een woning bij opbod met een inzetprijs van â‚Ź 349.000,= k.k. De vraagprijs is â‚Ź 399.000,= k.k. In Hoensbroek kunnen wij u deze prachtige vrijstaande jaren ‘30 villa te koop aanbieden met kantoor-/praktijkruimte aan huis, dan wel een mooi gastenverblijf, op 758m2.

Voerendaal

Herderstasje 8

Goed onderhouden 2-onder-1-kap woning met garage, leuk aangelegde tuin op het zuid-westen en 3 slaapkamers. De woning is zeer rustig gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving nabij diverse uitvalswegen.

Koopsom â‚Ź 175.000,- k.k.

Voerendaal

Kouvenderstraat 129

Brunssum J. van Maerlantstraat 4

Heerlen

Unieke kans: deze woning wordt verkocht als een woning bij opbod met een inzetprijs van â‚Ź 125.000,= k.k. De vraagprijs is â‚Ź 147.500,= k.k. Ruim tussengelegen woonhuis met tuin en eenvoudige garage gelegen in een rustige woonomgeving nabij het centrum van Brunssum.

Volledig instapklaar appartement met een moderne open keuken, volledig vernieuwde badkamer en 2 ruime slaapkamers op de tweede etage van een appartementencomplex. Het complex biedt voldoende parkeergelegenheid, is gelegen nabij uitvalswegen en klein winkelcentrum. Vraagprijs â‚Ź 129.000,- k.k.

Heerlen

Kruisstraat 91

Unieke kans: deze woning wordt verkocht als een woning bij opbod met een inzetprijs van â‚Ź 175.000,= k.k. De vraagprijs is â‚Ź 199.000,= k.k. Ruime tussengelegen stadswoning, luxe keuken met kookeiland, grote slpkmr en badkamer op de begane grond, 3 slpkmrs op de 1ste verdieping, 2e badkmr, en ruime zolder!

OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART

11.00-15.00 uur

Voerendaal

Bongerd 2

Heerlen

Dillegaard 174

Leon Biessenstraat 69

Vrijstaande woonboerderij met 2 gastenverblijven, ruime tuin en schuur. De woning is rustig gelegen in de wijk “Heerlerbaanâ€? op een goede woonstand. Het object bestaat uit een vrijstaande hoofdwoning, twee gastenverblijven in het bijgebouw, een sfeervolle binnenplaats en een zeer ruime tuin. Vraagprijs â‚Ź 490.000,- k.k.

Heerlen

Wannerplein 28

Ruim instapklaar appartement met leuke woonkamer met laminaat, vernieuwde badkamer met douche, 2 slaapkamers en balkon aan de marktzijde, gelegen op de 2e verdieping in het winkelcentrum van Heerlerheide.

Vraagprijs â‚Ź 92.500,- k.k.

Bongerd 4

Voerendaal

Leuke starterswoning met tuin en terras nabij het centrum van Hoensbroek. De woning is voorzien van een sfeervolle woonkamer met openslaande deuren naar het terras, 2 ruime slaapkamers en een ruime eetkeuken.

Ruime vrijstaande woning met royale tuin en garage. De woning is voorzien van een L-vormige woonkamer, een aparte eetkamer, een ruime woonkeuken en 4 slaapkamers.

Vrijstaande woning met garage, tuin, appartement/kantoorruimte en 4 slaapkamer. De woning is rustig gelegen en uitermate geschikt voor kantoor aan huis, hobbyruimte of praktijkruimte.

Vraagprijs â‚Ź 95.000,- k.k.

Vraagprijs â‚Ź 339.000,- k.k

Vraagprijs â‚Ź 347.500,- k.k.

Voerendaal

Hoolstraat 37

Unieke kans: deze woning wordt verkocht als een woning bij opbod met een inzetprijs van â‚Ź 350.000,= k.k. De vraagprijs is â‚Ź 425.000,= k.k. Vrijstaand landhuis in de jaren ‘50 onder architectuur gebouwd, recentelijk met duurzame materialen verbouwd en gemoderniseerd.

Voerendaal Jacq. Schreurstraat 17

Voerendaal

Ruime tussengelegen woning met aanbouw, luxe keuken, 4de slaapkamer op de 2de verdieping met dakkapel en berging in de geheel beklinkerde tuin met achteringang. De woning is zeer rustig gelegen in een doodlopende straat met uitzicht op het groen.

Ruime halfvrijstaande bovenwoning, met 2 garages en tuin met achteringang. De woning is gelegen nabij het centrum en treinstation.

Vraagprijs â‚Ź 180.000,- k.k

Vraagprijs â‚Ź 175.000,- k.k.

Heerlen

Douve Weienstraat 24

Ruime geschakelde bungalow, open keuken met verzorgde aanbouwkeuken. 3 slaapkamers, een mooie zonnige patiotuin op het zuiden en een garage. Dit alles op een goede locatie gelegen, in de wijk Douve Weien, nabij diverse winkels en uitvalswegen.

Vraagprijs â‚Ź 250.000,- k.k.

Heerlen

Ovidiusstraat 111

Ruime tussengelegen woning met garage in de wijk “Aarveldâ€?. De woning is gelegen in een zeer kindvriendelijke woonomgeving en nabij het kleinschalig winkelcentrum van Bekkerveld en nabij de winkelvoorzieningen van Aarveld en diverse uitvalswegen richting Maastricht. Vraagprijs â‚Ź 197.500,- k.k.

Hoensbroek

Eikenweg 36

Unieke kans: deze woning wordt verkocht als een woning bij opbod met een inzetprijs van â‚Ź 248.000,= k.k. De vraagprijs is â‚Ź 298.000,= k.k. Nabij het centrum van Hoensbroek, doch in een rustige straat en woonomgeving. De woning heeft 4 slaapkamers en een ruime garage. De woning is gelegen op een ruim perceel van 804m2.

Voerendaal H. van Veldekestraat 52 Mooie geheel instapklaar halfvrijstaand woonhuis met garage, tuin en overdekt terras. De woning is gelegen in een kindvriendelijke woonomgeving nabij diverse uitvalswegen en voorzien van 3 slaapkamers en vaste trap naar de zolder met de mogelijkheid tot een 4e en/of 5e slaapkamer. Vraagprijs â‚Ź 245.000,- k.k.

Jeustraat 50

 3 !1 #"$ 1 $# !  1 %  1 1 $$$ 

Voor meer informatie zie ook www.ernens.nl en www.woningbijopbod.nl


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

| 17

Nieuwbouw • Hypotheken Onroerend Goed • Taxaties Kerkplein 18 • 6367 EZ Landgraaf • T: 045-5326767 • F: 045-5326768 • www.pickee.nl • E: info@pickee.nl BRUNSSUM, HENRI DUNANTSTR. 321

HEERLEN, ITALIELAAN 19

HEERLEN, SILHOF 42

HEERLEN, UNESCOPLANTSOEN 31

HEERLEN, V. W. POELMANSTR. 169

KERKRADE, BERGSTRAAT 33

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

VRAAGPRIJS € 95.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 119.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 132.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 135.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 315.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 169.000,- K.K.

Appartement • met 2 mog. 3 slaapkamers • moderne keuken en badkamer • ruim balkon

Tussenwoning • 4 slaapkamers • overdekt terras • moderne keuken en badkamer

Appartement • moderne keuken en badkamer • balkon, 2 slaapkamers en lift • rustig gelegen

Tussenwoning • keuken en badkamer • kunststof kozijnen, rolluiken • 4 slaapkamers

2 onder 1 kap • goed gelegen in Douve Weien • woonkamer ca. 43 m2 • 4 slaapkamers

2 onder 1 kap • goed onderhouden met garage • moderne keuken, badkamer en toilet • 3 slaapkamers

KERKRADE, KLOOSTERBOSSTR. 75E

KERKRADE, LEYENDECKER 3

KERKRADE, W. SOPHIAPLEIN 2

KERKRADE, O.L. VROUWESTR. 81

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

VRAAGPRIJS € 290.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 199.000,- K.K.

Vrijstaande woning • ruime aanbouw • garage • vrijstaand woonhuis

2 onder 1 kap • goed onderhouden • karakteristieke details • diepe tuin

OPEN HUIZEN ROUTE OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

VRAAGPRIJS € 310.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 152.000,- K.K.

Hoekwoning • diverse garages • binnenplaats en tuin • goed onderhouden

Tussenwoning • goed onderhouden met garage • keuken en badkamer vernieuwd in 2007 • kunststof kozijnen

NIEUWENHAGEN, KAMPERSTR. 10

SCHAESBERG, BOSKRIEK 26

Zaterdag 27 MAART VAN 11.00 - 15.00 UUR SCHAESBERG, FRANS ERENSSTR. 57

SCHAESBERG, OP DE HEUGDEN 47

SCHAESBERG, KENNEDYPL. 60

SCHAESBERG, KOEWEG 8

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

VRAAGPRIJS € 219.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 329.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 239.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 165.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 165.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 209.000,- K.K.

2 onder 1 kap • inpandige garage • keuken met apparatuur • badkamer met douche/bad/toilet

2 onder 1 kap • Ruime aanbouw • inpandige vergrote garage • luxe afwerking

2 onder 1 kap • twee kelders, garage • ruime aanbouw • bijkeuken

Tussenwoning • Authentiek woonhuis met binnenplaats en tuin • Grotendeels kunststof kozijnen • Dak vernieuwd en geïsoleerd

Tussenwoning • ruim woonhuis, rustig gelegen • 4 slaapkamers, 2 badkamers, werkkamer • garage

Vrijstaande woning • ruime garage • goed onderhouden • kunststof kozijnen, rolluiken

SCHAESBERG, LAMBERMONTSTR. 8

SCHAESBERG, SAVELBERGHSTR. 8

SCHAESBERG, VELDSTRAAT 10

UBACH OVER WORMS, K. DOORMANSTR. 17

UBACH OVER WORMS, HEKELEWEG 4

UBACH OVER WORMS, GROENSTRAAT 19

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS 27-3 11.00-15.00 UUR

VRAAGPRIJS € 162.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 184.500,- K.K.

VRAAGPRIJS € 145.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 173.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 145.000,- K.K.

VRAAGPRIJS € 275.000,- K.K.

2 onder 1 kap • goed gelegen woonhuis met garage • ged. kunststof kozijnen met dubbele beglazing • woonkamer met openslaande deuren

2 onder 1 kap • met garage en berging • vier slaapkamers • leefkeuken en ruime woonkamer

Tussenwoning • goed onderhouden woning • aanbouw met keuken en bijkeuken • tuin ca. 10 meter op oosten

2 onder 1 kap • karakteristiek en ruim woonhuis • geheel onderkelderd met inpandige garage • badkamer met ligbad en 2e toilet

Hoekwoning • garage aanbouw • 3 slaapkamers • overdekt terras

2 onder 1 kap • karakteristieke woning • 4 slaapkamers, luxe badkamer • garage voor 2 auto’s


OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART VAN 13.00-15.00 UUR HEERLEN

HEERLEN

HULSBERG

HEERLEN

VALKENBURG

BEEK

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

GELEENSTRAAT 84

CORIOVALLUMSTRAAT 34

AAN DE DOREKOEL 46

SCHAESBERGERWEG 150

NAPOLEONSTRAAT 49B

CARTYLSHOFSTRAAT 68

VALKENBURG

NUTH

NUTH

NUTH

BERG EN TERBLIJT

HEERLEN

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

NEERHEM 113

HUNNECUM 25

DE PING 22

BOSCHWEG 2

MERELSTRAAT 7

DE KOMMERT 45

WIJNANDSRADE

HULSBERG

HULSBERG

HULSBERG

PETER DE VOR

Vraagprijs: € 149.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 189.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 249.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 198.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 259.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 210.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 295.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 219.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 229.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 335.000,-- k.k.

makelaardij & taxaties OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

OPEN HUIS van 13.00 - 15.00 uur

KONINGSGRAVEN 31

SCHOOLSTRAAT 29

AALBEKERWEG 40

WISSENGRACHTWEG 64

Vraagprijs: € 345.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 398.000,-- k.k.

Vraagprijs: € 420.000,-- k.k.

Mesweg 1, 6336 VS Hulsberg, (045) 405 90 34

Vraagprijs: € 578.000,-- k.k.

www.peterdevor.nl

Open Huis zaterdag 27 maart van 11.00 - 15.00 uur!

Hemeling 9 Kerkrade Vraagprijs € 369.000,- k.k.

Heerlerbaan 157 E Heerlen Vraagprijs € 79.500,- k.k.

Molenberglaan 101 Heerlen Vraagprijs € 274.000,- k.k.

Torenstraat 57 Brunssum Vraagprijs € 119.000,- k.k.

Sint Annalaan 17 Heerlen Vraagprijs € 219.000,- k.k.

Landvoogdstraat 71 Heerlen Vraagprijs € 84.000,- k.k.

Schelsberg 218 Heerlen Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Hovenstraat 27 Landgraaf Vraagprijs € 109.000,- k.k.

Geerstraat 42 Heerlen tel: 045 - 820 01 21 www.hypodomus.nl


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

| 19

De Zwakste Schakel - Eventjes weg Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel.

len is deze zelfs niet afgesloten.

Zelfs al is je huis voorzien van de beste sloten, via een openstaand raampje of een in de tuin verstopte sleutel weet iedere inbreker binnen te komen. Veel mensen zijn zich niet (volledig) bewust van het risico dat ze lopen, daarom lees je in ‘De zwakste schakel’ elke maand over een ander beveiligingsthema.

Evert Jansen, ex-inbreker: “Inbreken was voor mij dé manier om aan drugsgeld te komen.

Eventjes weg, een ideale kans voor inbrekers In één jaar tijd wordt in 2 tot 3% van de Nederlandse woningen een poging tot inbraak gedaan.Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, uitgevoerd in opdracht van Homesafety. De meeste inbrekers zijn opportunistische inbrekers die vooral profiteren van de gelegenheid. Vaak is de woning buitengewoon eenvoudig binnen te dringen. In een aantal geval-

Een reguliere baan had ik niet, dus er was alle tijd om rustig rond te lopen in een buurt om dan snel mijn slag te slaan. Dat je de woning moet beveiligen om dieven af te schrikken, weet iedereen. Maar ben je ‘even weg’ dan denken mensen daar blijkbaar niet meer aan. De ramen blijven open om te luchten en het alarmsysteem staat uit. In Nederland hebben mensen blijkbaar veel vertrouwen. Ze wonen lang op dezelfde plaats, kennen hun buren door en door en vertrouwen eigenlijk iedereen in de omgeving. Mensen doen de voordeur niet op slot als ze even bij de

Een ladder die in de tuin ligt of zelfs blijft staan tijdens een werkpauze, biedt eenvoudig toegang tot de bovenverdieping. Foto: Dean Shareski

buurvrouw op de koffie gaan, de kinderen van school oppikken of brood halen bij de bakker. En de achterdeur staat soms de hele dag open, ook als er niemand is. Ik belde dan aan,keek rond in de tuin en als er niemand was, stapte ik in een paar minuten binnen en was zo weer buiten. Mét telefoons, laptops, sieraden en soms grote sommen cash uit de handtas of de portemonnee op tafel. Open ramen en deuren zijn een uitnodiging voor insluipers, ook als u maar even weggaat of boven bent..

Glashandel Derissen BV

mensen waardevolle spullen in de gang of in het zicht lieten staan.Dan wist ik meteen of inbreken de moeite loonde.

Neem dan die paar minuten om ramen en deuren te sluiten, waardevolle spullen uit het zicht te halen en het alarmsysteem aan te zetten.

Of het opvalt als je in de buurt rondstruint? Sociale controle bestond dikwijls slechts uit de vraag of ik soms een verhuizer of een nieuwe bewoner was!

Een alarmsysteem is makkelijk bedienbaar en heeft niet alleen een preventieve werking, maar geeft bij een inbraak ook direct een signaal naar de meldkamer.

Een inbraak kun je nooit helemaal voorkomen. Maar je kunt het inbrekers wel knap lastig maken. Ben je even weg?

De inbreker weet dan dat hij geen tijd heeft om je woning te doorzoeken.”

Nog leuker was het als

Evert Jansen

Uw adres voor: rolluiken, knikarmschermen, uitvalschermen, screen’s, veranda zonwering, binnenzonwering, parasols, garagepoorten en terrasoverkappingen Openingstijden ma t/m vr 9.00 - 16.00 uur zaterdag 10.00 - 14.00 uur Locht 43 B 3 6466 GW Kerkrade. T. 045-5729432. www.parkstadzonwering.nl email: info@parkstadzonwering.nl

* Glasreparaties * Inbraakwerend glas

OVERKAPPING

* Isolatieglas

5 mtr breed en 3 mtr diep standaard kleur opaal platen

* Hardglazen deuren

m showroo2 m 150

Strijthagenweg 50 Kerkrade tel. 546 20 20 www.derissen.nl

Vanaf € 2099,incl. montage


Verkoopbemiddeling Aankoopbemiddeling Taxaties Hypotheken Hoofdstraat 103

6372 CR Landgraaf

DEELNEMERS OPEN HUIZEN ROUTE 27 MAART VAN 11-13 uur

Tel. 045 - 544 71 71

LANDGRAAF, Baanstraat 72

LANDGRAAF, Hoofdstraat 69 E

LANDGRAAF, Hoofdstraat 69 R

LANDGRAAF, Rechtstraat 24

Vraagprijs:`169.000,- Ruime jaren ‘30 woning - In centrum Schaesberg - 4 Slaapkamers

Vraagprijs:`229.000,- In centrum Schaesberg gelegen - Hoogwaardige afwerking - Ruim van opzet

Vraagprijs:`259.000,- Penthouse in centrum gelegen - Ruime terrassen - Parkeerplaats in garage

Vraagprijs:`122.500,- Dakisolatie - Voorzien van rolluiken - Ideale starterswoning

KERKRADE, Dirk Zweepstraat 6

HEERLEN, Einderstraat 66

HEERLEN, Lokerstraat 1 E

HEERLEN, Silhof 43

Vraagprijs:`259.000,- Hoog afwerkingsniveau - Zeer ruime woning - In jonge wijk gelegen

Vraagprijs:`159.000,- Ruime woning met garage - Leefkeuken, zolder en kelder - Tuin op zuiden gelegen

Vraagprijs:`85.000,- Instapklaar - Ideaal startersappartement - In nieuwe centrum Heerlerheide

Vraagprijs:`132.000,- Instapklaar appartement - Schitterend uitzicht - Nabij alle voorzieningen

Sterk in prijs verlaagd

w w w. k i c k e n m a k e l a a r d i j . n l

VALKENBURG LB

REEDS 6 VERKOCHT Lindenlaan 25 In het centrum van Valkenburg worden binnenkort een winkel en 8 mooie appartementen met parkeergarage langs de Geul gerealiseerd.

Prijzen vanaf â‚Ź 284.000 v.o.n.

SCHIMMERT

VOERENDAAL

VOERENDAAL

Grachtstraat 55

Furenthela 33

Looierstraat 101 A

Ruime halfvrijstaande woning met blijvend vrij uitzicht; woonkamer, moderne keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, moderne badkamer, garage, groot overdekt terras en fraai aangelegde onderhoudsvrije tuin met vijverpartij en blijvend vrij uitzicht over landerijen.

Een ruim appartement gelegen op de eerste verdieping boven winkels te bereiken via lift met o.a. woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer, berging en balkon.

Een ruim volledig gerenoveerd appartement voorzien van authentieke balken met woonkamer met open keuken, badkamer en 1 slaapkamer in het gezellige centrum van Gulpen.

Vraagprijs â‚Ź 289.000 k.k.

Vraagprijs â‚Ź 239.000 k.k.

Huurprijs â‚Ź 600,00 p.m.

Elders een leuk huis gezien?

Een nieuwe woning kopen terwijl uw oude woning nog niet verkocht is?

Wij kunnen u ook van dienst zijn als aankoopmakelaar op basis van no cure no pay:

NOG 2 TE KOOP Hoofdstraat 86 In het centrum van Schimmert worden binnenkort 5 mooie appartementen met parkeergarage gerealiseerd.

Prijzen vanaf â‚Ź 249.000 v.o.n.

VOERENDAAL

NOG 2 TE KOOP Kerkstraat 94

t#FHFMFJEJOHCF[JDIUJHJOHFO t+VJTUFXBBSEFJOTDIBUUJOHWBOEFXPOJOH t1SJKTPOEFSIBOEFMJOHFOWPFSFO t$POUSBDUDPOUSPMFSFO t0QMFWFSJOHQBOEPQOFNFONFUFSTUBOEFO t5SBOTQPSUCFHFMFJEJOHOBBSOPUBSJT t0QTUFMMFOMJKTUWBOSPFSFOEF[BLFO Test 1 t0QTUFMMFO&OFSHJF1SFTUBUJF"EWJFT additioneel t&WFOUVFFMSFHFMFOWBOEFUFDIOJTDIF LFVSJOH t0O[FDPVSUBHFBGSFLFOJOHCFUBBMUV pas bij transport notaris

â‚Ź

VOERENDAAL

Test 2

â‚Ź

Compenseert dubbele woonlasten HEERLEN

.FUEFPWFSCSVHHJOHT HBSBOUJFEJF$PSJP.BLFMBBST WPPSVLBOSFHFMFO XPSEFOFWFOUVFMFEVCCFMF Test 3 XPPOMBTUFOHFDPNQFOTFFSE 7PPSNFFSJOGPSNBUJFCF[PFL PO[FXFCTJUF

XXXDPSJPNBLFMBBSTOM â‚Ź

PGCFM KERKRADE

Kerkstraat 94 E

Unescostraat 6

Plein 15

Ruime boerderijwoning inhoud 927m3 voorzien van woonkeuken, bijkeuken, woonkamer, 4 slaapkamers, kelder, zolder, terras circa 37m2 gelegen op Zuid-West en garage.

Appartement, gesitueerd op de eerste verdieping, met woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers, parkeerplaats, berging en balkon gelegen te Heerlen/noord. Starterslening verkrijgbaar bij dit pand.

Geheel te renoveren tussengelegen woonhuis gelegen aan plein met ruime parkeergelegenheid. Bouwtekening voor realisatie van 3 appartementen aanwezig. Voor nadere info m.b.t de bestaande woning of het bouwen van de appartementen kunt U zich wenden tot ons kantoor.

Vraagprijs â‚Ź 249.900 k.k.

Vraagprijs â‚Ź 97.000 k.k.

Vraagprijs â‚Ź 99.000 k.k.

In het hoogstgelegen kerkdorp van Nederland, Ubachsberg gemeente Voerendaal, worden binnenkort aan de buitenzijde van de dorpskern 5 boerderijwoningen met garage, tuin of terras in een bestaande karakteristieke Limburgse carrĂŠhoeve gerealiseerd met uitzicht over het Limburgse heuvellandschap.

Prijzen vanaf â‚Ź 249.900 k.k.

GULPEN


OPEN HUIS

zaterdag 27 maart

De NVM Open Huizen Dag biedt u kansen! Kijk voor de deelnemende huizen op www.funda.nl

Editie Parkstad Limburg Week 13 - april 2010 A en C Media B.V.

De volgende Thuiscourant verschijnt op 4 april

De Thuis Courant is een samenwerkingsproduct van A en C Media B.V. met de makelaarsbrancheverenigingen NVM, VBO en LMV en verschijnt in het weekend van elke oneven week. Editie Parkstad Limburg

Afsluittijd

Oplage: 126.908

Dinsdag voorafgaand aan verschijning 17.00 uur

E-mailadres

info@thuiscourant.nl

Redactie

Vera Verkoeijen

Advertenties

Ed Golsteijn Ruud Drukker

marketing coĂśrdinator tel.: 06-22406199 accountmanager tel.: 06-24585788

Directie

DrĂŠ Peters (CEO) Andreas Hennig (C0O) Roland Dear (commercieel directeur) tel.: 046-4775508 Ben Peters (commercieel directeur) Druk

Janssen Pers Rotatiedruk BV Uitgever

A en C Media B.V. Postbus 528 6040 AM Roermond tel.: 0475-319045 tel.: 0475-317195

Combinaties

Er zijn doorplaatsingsmodelijkheden naar alle andere weekkranten van A en C Media B.V., zowel midweeks als in het weekend en naar weekkranten in de Duitse grensstreek.


THUIS COURANT

A en C Media B.V. | week 11 2010

| 23

NVM vraagt aandacht voor de bevolkingskrimp De dag van de installering van de nieuwe gemeenteraden werd landelijk door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) aangegrepen om aandacht te vragen voor de bevolkingskrimp. In Nederland zijn een vijftal gebieden aangemerkt als krimpregio's. Deze liggen met name aan de randen van het land. Parkstad Limburg maakt hier ook deel van uit. Eric Horsmans: "In de krimpgebieden is op de middellange en lange termijn een terugloop van de bevolkingsaantallen te zien. De grijze druk (mensen boven de 65 jaar) wordt steeds groter daar waar de groene druk (mensen jonger dan 20 jaar) afneemt. Op termijn nemen de bevolkingsaantallen in de krimpgebieden daardoor flink af. Ook het aantal huishoudens neemt af. Dit houdt in dat als er niet op de markt wordt ingespeeld er een overschot aan woningen zal ontstaan. Dit levert leegstand op en daarmee verpaupering van de omgeving.Ook bedrij-

Heerlen Heerlen Vrank 6 en 6 Vrank 4

voor twaalf. De NVM wil de overheden bijstaan in het begeleiden van dit proces.De 4000 NVM-makelaars in Nederland zijn continu onderweg en horen van de "markt" waar de behoeften liggen. Het is tijd om vraag en aanbod maximaal op elkaar aan te sluiten om verpaupering op termijn tegen te gaan en de waarde van de woningen op peil te houden". Met het inzetten van diverse instrumenten is het mogelijk van de krimpgebieden een kansgebied te maken. Nu al is de prijs/kwaliteit verhouding goed te noemen; verder is het een gebied waar men rust en ruimte kan vinden. Verlaging van de overdrachtsbelasting, versoepeEric Horsmans, NVM makelaar bij Aelmans te Voerendaal overhandigt de Kriimpvi- len van regelgeving en bijsie van de NVM aan burgemeester Sprokkel van Voerendaal. Ook de makelaarskan- voorbeeld het oprichten van toren Van Oppen Brunssum, Boek en Offermans Heerlen, A New Home Kerkrade, een sloopfonds zou een posiHypodmus Heerlen, Pickée Landgraaf en Ruijjters Heerlen hebben respectievelijk in tieve bijdrage aan het geheel de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Onderbanken, Landgrraaf en Simpel- leveren. veld de uitgave Krimpgebied =Kansgebied uitgereikt. De voorzitter van de NVM Limburg,, Erik Bessems Makelaardij, heeft het document aan de Provincie aangeboHorsmans: "de NVM is van den. mening dat belanghebbende marktpartijen zoals overheven en onderwijsinstellingen in deze regio's te vestigen het- op werkgelegenheid en eco- den, banken en ontwikkezullen niet warm lopen zich geen weer zijn weerslag heeft nomische groei. Het is vijf laars er samen alles aan moe-

Kerkrade Winselerhofstraat 21

Kerkrade Mgr. van Gilsstraat 1

woonhuis € 168.000 k.k. Vraagprijs € 168.000,- k.k.

OPEN HUIS ZATERDAG 27 MAART van 11.00 tot 15.00 u

319.000,- k.k. Vraagprijs € 319.000,-

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

* Unieke boerderij woning * 2 separate wooneenheden * Perfecte staat

* Geschakelde patio bungalow * Praktijkruimte met separate ingang * Instapklaar

* Geschakeld woonhuis * Met garage * Nieuwbouwwijk Parcplan Rolduc

Kerkrade Meuserstraat 44

Kerkrade Heistraat 105

Kerkrade Industriestraat 21 C

Vraagprijs € 181.500,- k.k.

Vraagprijs € 134.000,- k.k.

Vraagprijs € 115.500,- k.k.

* Halfvrijstaand woonhuis * 6 ruime slaapkamers * Diepe tuin

* Halfvrijstaand woonhuis * Met garage * 2 slaapkamers

* Appartement op 2e verdieping * 2 slaapkamers * Instapklaar

Heerlen Van der Scheurstraat 2

OPEN HUIS 27 MAART ALLE WONINGEN Vraagprijs € ,- UUR VAN 11.00 TOT 15.00

Vraagprijs € 149.500,- k.k.

Vraagprijs € ,-

* Halfvrijstaand woonhuis * 3 ruime slaapkamers * Tuin met terrasoverkapping

* Vrijstaand woonhuis * Met kantoorruimte * Luxe afwerking

* Halfvrijstaand met garage * Aanbouw over 2 verdiepingen * Grote tuin

Ze kennen daardoor zowel de individuele wensen en mogelijkheden van woningzoekenden als ook de waarde van locaties en de ontwikkelingen binnen bepaalde marktsegmenten. Voor welk type woning is belangstelling en voor welke niet? Waarom doet de ene locatie het wel goed en de andere niet? Welke bedragen hebben mensen over voor een bepaald type woning en welke eisen stellen ze dan? Horsmans: De NVM makelaars kunnen deze vragen beantwoorden vanuit hun regionale kennis van de markt.

HOENSBROEK- Hoofdstraat 233 Goed halfvrijstaand woonhuis Goedonderhouden onderhouden halfvrijstaand

Vraagprijs € 339.000,- k.k.

ten doen om onze regio te behoeden voor gevolgen die niet te overzien zijn.De NVM makelaars kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Ze zijn vaak al decennia actief in een bepaalde gemeente of regio.Door de jaren heen zijn zij bij zoveel transacties betrokken geweest en zij hebben steeds één op één contact met verkopers en woningzoekenden.

gelegen tussen Kasteel -Rustig Twee-onder-één-kap woningHoensbroek en de Markt. -Goed Goedonderhouden onderhoudentwee-onder-één-kap woning met garage/berging -(inpandige) 2 zéér ruime slaapkamers op een perceel van 280 Opaangelegde, de eerste verdieping zich twee ruime -m². Fraai omslotenbevinden tuin slaapkamers en de badkamer. Badkamer is v.v. 2e toilet. Vaste trap naar de zolder met extra slaapkamer. Airco aanwezig.

Te koop gevraagd

“WOONHUIZEN” IN ALLE PRIJSKLASSEN Directe definitieve aankoop 100% zekerheid en geen makelaarskosten Aanvaarding direct of op langere termijn mogelijk

Bel vrijblijvend 077-4663639

De Limburgse Vastgoed Maatschappij


FLINKE KORTING OP ISOLATIEGLAS*

€35,-

p.m2

* Korting alleen mogelijk indien gebouwen voor 1995 zijn!

Kozijnen die tijdloos zijn! De Kozijnen en deuren van Hellebrekers zijn van kunststof, maar hebben de uitstraling van houten kozijnen! Stijlvol, op maat gemaakt in onze fabriek en door eigen mensen vakkundig geplaatst. Hellebrekers kunststof kozijnen is al 30 jaar een begrip als het gaat om de productie en montage van kunststof ramen, deuren, schuifpuien, serres en dakkapellen. Als één van de grootste producenten voor de consument in het zuiden leveren wij een totaalpakket. Zie ook WWW.HELLEBREKERS.COM

Kerkrade Locht 42 b1 T 045 5416770 Sittard-Geleen Egelantier 5 (Gardenz) T 046 4110200

ThuisCourant Parkstad  

Makelaarskrant voor Parkstad 04/2010 A en C Media B.V., Roermond

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you