Page 1

Algúns dos títulos que podedes atopar...

Guía e normas de uso dos e-readers

BIBLIOTECA IES XESÚS TABOADA CHVITE bibliochivite@gmail.com http://bibliochivite.blogia.com


Responsabilidades

Que é un e-reader? Trátase dun dispositivo que permite cargar e ler libros (chamados ebooks) nun so clic. Os modelos que poñemos á vosa disposición so o Kindle e o Sony ambos con pantalla de tinta electrónica que non teñen retroiluminación, o que proporciona unha sensación de lectura equiparable a ler en papel.

«

Cando levas un ebook en préstamo, ti es o único responsable do seu uso. Non podes descargar libros nin modificar a configuración do dispositivo pola túa conta.

« O libro préstase cunha funda e un cargador que che permitirá

cargar a batería cando esta se esgote. Ten especial coidado coa pantalla!

Normas de préstamo

« Débese devolver o dispositivo e os seus accesorios no mesmo

estado no que se levou. « Calquera membro da comunidade escolar pode levar para casa o

dispositivo, sempre que non teña libros pendentes ou sancións.

« Calquera dano no aparato ou fallos de funcionamento que

detectes, deben ser comunicados inmediatamente ao profesorado de garda na Biblioteca.

« Deberá

solicitarse ao profesorado de garda, nos recreos, cumprimentando un impreso, que deberá ser asinado, antes da entrega do libro, polo pai/nai/titor legal do menor de idade, aceptando as normas e o compromiso de reposición no caso de deterioro.

« Cada dispositivo contén uns libros que podedes consultar no listado que

Incumprimento das normas Estableceranse sancións polos seguintes motivos:

temos na Biblioteca. « Retraso na data de devolución (1 semana de sanción por cada día « PRAZO DO PRÉSTAMO: 15 días renovables a outros 15 días, sempre

que non haxa lista de espera (pódese reservar)

de retraso) « Por alteración da configuración, destrucción, deterioro irreparable do dispositivo. Neste caso terase que repoñer o dispositivo por outro igual ou ben aboar os gastos de reparación.

Normas uso ebooks  

Guía de uso dos e-readers na biblioteca.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you