__MAIN_TEXT__

Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Ш И Р О К О Ф О Р М А Т Н И Й

Д Р У К

в у л .

Б е ж і в к а ,

1 ;

т . :

6 - 6 9 - 0 4

№ 5 (712) 14 лютого 2020 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 5 (712) 14 лютого 2020 р.

Народний аматорський вокальний ансамбль "Барви України" запрошує чоловіків в басову (баси) партію ансаблю. Репетиції щочетверга о 16 годині в залі Бориспільського районного відділу культури. Мій мобільний контакт (050) 984 11 30, Володимир.

Газета «ВО «Свобода» № 550, 30 січня – 5 лютого 2020 р.


Б7

3

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

№ 5 (712) 14 лютого 2020 р.

Газета «ВО «Свобода» № 550, 30 січня – 5 лютого 2020 р.


4

№ 5 (712) 14 лютого 2020 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ Товариство з обмеженою відповідальністю «Старий Бориспіль» код згідно з ЄДРПОУ - 33870163

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб'єкта господарювання Місце реєстрації ТОВ «Старий Бориспіль»: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84 Тел: +38 (050) 30793-86. Місце провадження діяльності, що підлягає оцінці впливу на довкілля, - Україна, Київська область, м. Бориспіль, вул. Горбатюка, 1. (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону) 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика. Планована діяльність передбачає нове будівництво автозаправного комплексу (АЗК) та автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) по вул. Горбатюка, 1, м. Бориспіль, Київської області. При будівництві АЗК та АГЗП передбачається спорудження наступних основних будівель, споруд та об’єктів: будівля АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; група підземних резервуарів рідкого моторного палива; паливо-роздавальні колонки (ПРК) палива з навісом над ПРК; вузол зливу палива, майданчик для автоцистерн, сепаратор нафтопродуктів, модуль АГЗП заправлення скрапленим газом (пропан-бутан, СВГ), підземний резервуар СВГ, приймальний вузол СВГ, дизельгенератор, резервуар пролитих нафтопродуктів, сепаратор нафтопродуктів, резервуар-накопичувач стічних вод, каналізаційна насосна станція (КНС), трансформаторна підстанція, контейнери побутових відходів, топкової, площадка тимчасового зберігання автотранспорту, інформаційна стела. На проектованому АЗК передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину – А-92, А-95, А-95V, однієї марки дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу (пропан-бутану) – СВГ. Передбачено сервісне обслуговування водіїв та пасажирів в будівлі АЗК Пропускна здатність АЗК – 250 заправок на добу по рідкому паливу, 100 заправок на добу по СВГ Режим роботи АЗК - цілодобовий. Термін експлуатації будівлі АЗК 60 років. Термін експлуатації резервуарів 40 років. Планований рік введення в експлуатацію АЗК–2020 р. Технічна альтернатива 1. Проектом передбачається влаштування двох підземних резервуарів для рідкого моторного палива загальною ємністю 80 м3 (два двосекційні резервуари по 40м3 кожен, для 4 видів рідкого палива – бензини марок А-92, А-95, А-95V та дизельного пального) та підземний резервуар СВГ 19,9 м3. Пропускна здатність АЗК – 250 заправок на добу по рідкому паливу, 100 заправок на добу по СВГ Будівля АЗК трьохповерхова, з адміністративними та допоміжними приміщеннями Госп-питне водопостачання та госп-побутова каналізація АЗК централізована, з підключенням до міських мереж згідно технічних умов. На третьому поверсі АЗК планується облаштування топкової із встановленням двох газових котлів IMMERGAS Victrix Pro 100 1 для забезпечення тепловою енергією приміщень АЗК. Зливові стоки з території очищуються в сепаратор нафтопродуктів Rainpark ПБМО-700-10 з сорбційним блоком доочищення та відводяться в резервуар-накопичувач стічних вод. Технічна альтернатива 2. Технічною альтернативою № 2 може бути встановлення на АЗК наземних резервуарів зберігання рідкого моторного палива та СВГ з аналогічним обладнанням та інфраструктурою. Однак реалізація такого варіанту значно ускладнена. В даному випадку не витримуються нормативні відстані від надземних резервуарів зберігання палива до прилеглих будівель і споруд. При такому варіанті реалізація проекту потребує зменшення обсягів резервуарного парку зберігання пального. Це призводить до збільшення кратності обігу резервуарів, зростанню кількості зливно-наливних операцій, збільшенню періодичності руху автоцистерн на АЗК. Все це збільшує обсяги викидів в атмосферу та шумове навантаження від зливно-наливних операцій та руху автоцистерн. Надземний варіант розміщення резервуарів має значно більше ризиків техногенного та екологічного характеру і тому є малоприйнятним. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи АЗК з підземним розміщенням резервуарів заданого об�єму, споруд та обладнання, що пов�язані єдиною технологічною схемою, а також розмірами та конфігурацією ділянки землеволодіння. Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з технологічної та екологічної точок зору для безпечного прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива та СВГ. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Будівництво АЗК планується здійснювати на орендованій земельній ділянці площею 0,8879 га, кадастровий номер 3210500000:05:001:0040, по вул. Горбатюка, 1, м. Бориспіль, Київської області. Цільове призначення земельної ділянки – «для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу» Відстань від будівель та споруд АЗК до найближчих житлових будівель становить більше 600 м. Санітарно-захисна зона (50 м.) витримана. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати на земельній ділянці, розміщеній на автошляху М-03 Київ - Харків - Довжанський з існуючою дорожньо-транспортною інфраструктурою. Земельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеженні щодо її здійснення. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Метою нового будівництва автозаправного комплексу (АЗК) та автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) є надання послуг по заправці автомобілів якісним рідким моторним паливом, скрапленим вуглеводневим газом та обслуговування водіїв та пасажирів. В результаті планованої діяльності передбачається створення робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при одночасному дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) На АЗК передбачено здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину – А-92, А-95, А-95V, однієї марки дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу (пропан-бутану) – СВГ, а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів в будівлі АЗК. Доставка пального здійснюється автотранспортом (автоцистерна). Злив палива з автоцистерни передбачено через герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання палива передбачено в 2-х підземних резервуарах об’ємом 40 м3 кожен, один з яких розділений на 2 секції 25 м3 для бензину марки А-92 та 15 м3 для бензину А-95V інший резервуар розділений на 2 секції по 20 м3 для зберігання дизельного пального та бензину А-95. Зберігання СВГ передбачається в підземному резервуарі ємністю 19,9 м3. Планованою діяльністю передбачено влаштування системи рекуперації випарів з паливороздавальних колонок та з резервуарів пального в автоцистерну, при зливі нафтопродуктів. Резервуари розташовані окремо від колонок. Видача споживачам нафтопродуктів передбачена за допомогою 8 паливороздавальних колонок, а саме: для видачі споживачам СВГ встановлюється чотири колонками типу NOVA-2102.16 LPG; для видачі споживачам рідкого моторного палива встановлюється три колонки типу Gilbarco SK 700 8-4-8 та одна колонка типу Gilbarco SK 700 120-2. Загальний об’єм видачі споживачам нафтопродуктів складає 3710 м3/рік із яких: бензину 1190 м3/рік, дизельного пального 1120 м3/рік, СВГ 1400 м3/рік. Загальна площа земельної ділянки під будівництво об’єкту становить 0,8879 га. Інженерне забезпечення об’єкту: водопостачання АЗК передбачається від існуючої водопровідної мережі згідно ТУ. Розрахункова витрата води становить 29,55 м3/добу, (10,8 тис.м3/рік). Скид господарсько-побутових стоків передбачено здійснювати в існуючу міське каналізаційну мережу згідно ТУ. Дощові та талі води відводяться до очисних споруд типу Rainpark ПБМО-700-10. Очищені води відводяться в резервуар – накопичувач об’ємом 50 м3 та використовується для поливу території. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Джерелом електропостачання є кабельна лінія КЛ10 кВ та трансформаторна підстанція КТП 10/0,4 кВ. Річна витрата електроенергії складає 524,3 тис.кВт.год. Для опалення приміщень АЗК на третьому поверсі планується облаштування топкової із встановлення двох газових котлів IMMERGAS Victrix Pro 100 1. Зовнішнє пожежогасіння АЗК передбачається від двох існуючих пожежних гідрантів, витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с. Кількість створених робочих місць на об'єкті - 62. Загальна кількість працюючих - 75 осіб. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно – епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах. Екологічні обмеження: - при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природо-охоронного законодавства; - викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів; - забір води для потреб виробництва та скиди стічних вод повинні здійснюватися згідно технічних умов виданими КП ВКГ «Бориспільводоканал»; - відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; - виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження: - експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; - дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ. Інші обмеження: - дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень. щодо технічної альтернативи 2: Екологічні та інші обмеження планової діяльності технічної альтернативи 2 аналогічні з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1: Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». Згідно з п. 5.32 ДСП 173-96 санітарно-захисна зона для АЗС приймається за розрахунком забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м. щодо територіальної альтернативи 2: Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати на земельній ділянці, розміщеній на автошляху М-03 Київ - Харків - Довжанський з існуючою дорожньо-транспортною інфраструктурою. Земельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеженні щодо її здійснення. Будівництво АЗК в іншому місці потребуватиме виділення додаткових земельних ресурсів для влаштування дорожньотранспортної мережі. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1: Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечують раціональне використання грунту, передбачають заходи протидії підтопленню (вертикальне планування території з відведенням поверхневих вод), просіданню (влаштування під спорудами екранів із ущільненого грунту, якісне ущільнення зворотної засипки пазух котлованів і траншей), активізації інших екзогенних процесів, а та-

кож охоронні, відновлювальні та компенсаційні заходи (розміщення газонів та зелених насаджень із наданням необхідних уклонів озелененої поверхні для забезпечення стікання води). щодо технічної альтернативи 2: Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території технічної альтернативи 2 аналогічні з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1: - інженерно-геологічні та геодезичні вишукування на майданчику будівництва; - організація відведення дощових та талих вод; - зняття при земляних роботах верхнього шару грунту, окреме його складування та повернення при плануванні території, що забезпечує максимальне збереження насипного та грунтово-рослинного шару грунту; щодо територіальної альтернативи 2: Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати на земельній ділянці, розміщеній на автошляху М-03 Київ - Харків - Довжанський з існуючою дорожньо-транспортною інфраструктурою. Земельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеженні щодо її здійснення. Встановлення АЗК в іншому місці потребуватиме виділення додаткових земельних ресурсів для влаштування дорожньотранспортної мережі. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1: джерелами потенційного впливу АЗК на навколишнє середовище є: технологічне обладнання АЗК - дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (паливороздавальні колонки); технологічні процеси АГЗП (зливна струбцина, запобіжні клапани на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина газової колонки, продувні свічки насосу), автотранспорт - заїзд та виїзд з території АЗК, викиди при роботі резервного дизельгенератора (на випадок відключення електроенергії), викиди від спалювання при природного газу в котлах під час опалення приміщень. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві та експлуатації) об’єкта на довкілля є: Геологічне середовище - відсутній. Повітряне середовище: під час будівництва: короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки та транспорту, здійсненні зварювальних та фарбувальних робіт; під час експлуатації: допустимий вплив. Викиди забруднюючих речовин – викиди парів бензину, вуглеводнів граничних, оксиду вуглецю, ртуті металевої, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, метану, парів пропану, бутану, метимеркаптану – в межах нормативів чинного законодавства. Водне середовище: на період будівництва: для санітарно-побутових і службових потреб використовують тимчасові пересувні приміщення, які є в будівельній організації. Водопостачання – привозна вода, каналізування – встановлення біотуалетів у відповідності до розробленого «Проекту організації будівництва» на період експлуатації: Водопостачання – від існуючої водопровідної мережі згідно ТУ, каналізування - скид господарсько-побутових стоків передбачено здійснювати в існуючу міське каналізаційну мережу згідно ТУ. Дощові та талі води відводяться до очисних споруд типу Rainpark ПБМО-700-10. Очищені води відводяться в резервуар – накопичувач об’ємом 50 м3 та використовується для поливу території. Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не передбачається. Ґрунт: на період будівництва: зняття насипного та грунтово-рослинного шару грунту, виїмка грунту, незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та відходи паливномастильних матеріалів від роботи будівельних механізмів. З метою запобігання негативного впливу на грунт проектом передбачається, оснащення площадки контейнерами для побутових і будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів. при експлуатації: можливий вплив від розливу нафтопродуктів у випадку аварії. При нормальній експлуатації об’єкту вплив не передбачається. Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: передбачувана діяльність не матиме негативного впливу на рослинний і тваринний світ, їх популяції та міграції. Території ПЗФ (вищого та нижчих рангів) у межах проммайданчика та його санітарнозахисної зони відсутні. Навколишнє соціальне середовище (місцеве населення та інші зацікавлені групи): вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень. Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільсько¬господар¬¬ські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта відсутній. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: При виконанні будівельно-монтажних робіт та експлуатації АЗК передбачено утворення наступних видів відходів: - тверді побутові відходи; - тара пластикова, металева, поліетиленова зіпсована некондиційна; - будівельні відходи (будівельне сміття); - огарки електродів; - пісок забруднений нафтопродуктами; - відходи від зачищення резервуарів що містять нафтопродукт; - осад від очисних споруд. Фактично утворені відходи передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених договорів. щодо технічної альтернативи 2: Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля технічної альтернативи 2 аналогічні з технічною альтернативою 1. щодо територіальної альтернативи 1: Сфера джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні Технічній альтернативі 1. щодо територіальної альтернативи 2: Розгляд територіальної альтернативи 2 є недоцільним, будівництво АЗК планується здійснювати на земельній ділянці, розміщеній на автошляху М-03 Київ - Харків - Довжанський з існуючою дорожньо-транспортною інфраструктурою. Земельна ділянка за територіальною альтернативою 1 за розташуванням та функціональним призначенням відповідає намірам планованої діяльності, відсутні принципові обмеженні щодо її здійснення. Встановлення АЗК в іншому місці потребуватиме виділення

додаткових земельних ресурсів, в тому числі для влаштування дорожньо-транспортної мережі. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») Планована діяльність передбачає нове будівництво автозаправного комплексу (АЗК) та автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) по вул. Горбатюка, 1, м. Бориспіль, Київської області належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ч.3 пункт 4. 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) Підстави для оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні 11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: - підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; - проведення громадського обговорення планованої діяльності; - аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; - надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; - врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде: Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» видано Державноюбудівельною інспекцією України (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля») (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, Поштова адреса: вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004, Електронна адреса: eko.koda@ukr.net, Номер телефону: (044) 279 01 58, Контактна особа – Мовчан Сергій Сергійович. (найменування уповноваженого органу, - поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


№ 5 (712) 14 лютого 2020 р. Ти схуд, Джордано. Одіспався б трохи. Ти ж був дитя, вони вважали – тигр. Ти все віддав для людства, для епохи. Чи ти хоч, хлопче, налюбитись встиг? Ліна Костенко Похмурим ранком 17 лютого 1600 року з воріт римської Башти Нони вивели закутого у кайдани в’язня, вдягненого в одяг єретика – жовтий саван з намальованими хрестами, чортами і язиками полум’я. Змучений за вісім років ув’язнення в катівнях інквізиції він важко ступає босими ногами по холодній бруківці, відміряючи свій останній земний шлях. Поруч з вартовими йдуть плюгавенькі монахи, що настирливо гундосять про покаяння і востаннє намовляють його зректися своїх поглядів. Але дух цього чоловіка, попри нелюдські страждання і тортури, залишається незламним, хоч, як і кожна жива людина, десь у глибині свого єства він боїться смерті, прагне жити, творити, мислити… Та дороги назад вже немає і він мовчки йде далі - до площі з поетичною назвою Кампо дей Фйорі - Площа Квітів -, яка того дня призначена стати місцем його страти. Цей чоловік – філософ, письменник і мислитель Джордано Бруно… У більшості людей ім’я Джордано Бруно асоціюється з таким собі міфічним персонажем - молодим вченим, якого знищили церковники начебто за розповсюдження науково вірної теорії Ніколая Коперніка про будову нашої Сонячної системи. Цей стереотипний образ був свідомо чи несвідомо створений шкільними підручниками з природничих наук, де якраз і розповідалося, що наша планета має форму кулі і обертається у космічному просторі навколо Сонця і своєї осі, а не лежить непорушно на трьох китах в океані, змушуючи небесні світила обертатися навколо себе, як це вважалося раніше. Останню теорію активно обстоювала і захищала Церква, проти чого, як проголошувалося у підручниках, і виступив молодий Джордано Бруно. Думаю, що мало хто з читачів цієї статті намагався дізнатися більше про реальне життя, світогляд та переконання Джордано, за які він заплатив найвищу ціну. Версія шкільної програми нас цілком влаштовувала, і ми не ставили її під сумнів, задовольняючись змальованим образом. Як бачимо, потрапила під вплив цього міфу навіть геніальна Ліна Костенко. Але, як відомо, легенда дуже часто відрізняється від дійсності… Отже, чи був Джордано Бруно настільки молодим, як ми звикли уявляти, чи був він вченим і чи насправді постраждав за свої наукові погляди? На момент смерті Джордано було …52 роки! Навіть сьогодні чоловіка такого віку навряд чи можна назвати молодим, що вже казати про Європу XVI століття, де до 50 років треба було ще зуміти дожити. Як на ті часи, Джордано Бруно прожив досить довге і буремне життя! А міф про його молодість, ймовірно, ґрунтувався на двох портретах, що збереглися, і де він дійсно виглядає практично юним. Портрети старшого віку були знищені за наказом інквізиції. Народився Філіппо Бруно в сім’ї солдата у місті Нола поблизу Неаполя у 1548 році. Спогад про рідне місто з часом виллється у псевдонім Ноланець, яким Бруно підписуватиме деякі свої твори. З дитинства хлопчик виділявся неабияким розумом та здібностями, тому з 11 років його привезли до Неаполя вивчати літературу, логіку і діалектику. Оскільки родина була не надто заможною, з 15літнього віку Бруно вступив до місцевого Домініканського монастиря, де мав можливість вчитися безкоштовно. Тут у 1565 році він стає монахом і отримує ім’я Джордано, а через сім років приймає духовний сан католицького священика. Йому пророкують блискучу церковну кар’єру, але водночас на Джордано надходять доноси зі звинуваченнями у читанні єретичних книжок та висловлюванні сумнівів щодо деяких основних постулатів християнства. Не чекаючи вже призначеного керівництвом монастиря розслі-

ДЖОРДАНО БРУНО – ЛЮДИНА і ЛЕГЕНДА дування його «єретичної» діяльності, Бруно у 1576 році тікає до Риму і далі до Європи. Роки подорожі країнами Європи стали найбільш плідними у діяльності та творчості Джордано Бруно. Він читає лекції у кількох університетах, серед яких Сорбонна і Оксфорд, захищає дві докторські дисертації, пише та видає свої поетичні та філософські твори. Загалом творча спадщина Бруно перевищує три десятки творів, серед яких сонети, комедії, п’єси, філософські роздуми у формі діалогів. Кілька його праць були присвячені мнемоніці – розробленій ним же методиці вдосконалення і розвитку пам’яті. За свідченнями сучасників, завдяки власній методиці запам’ятовування Бруно знав напам’ять понад тисячу книг, серед яких були Біблія та праці древніх філософів. Пізніше, під час слідства, навіть інквізитори визнавали його одним з найбільших геніїв, яких лише можна уявити. На той час Джордано Бруно стає знаменитим, але не затримується ніде надовго через свій прямий та запальний характер. Вражений його здібностями французький король Генріх ІІІ запрошує Бруно до свого двору і призначає непогані гроші на утримання, але філософ зумів швидко посваритися з ученими Французької академії та змушений був переїздити до Англії. У Лондоні він читає лекції та дискутує про істинність ідей Коперніка з найбільш відомими людьми того часу. В Англії Джордано видає свою головну філософську працю «Про безкінечність, Всесвіт та світи», в якій стверджує, що зірки – це далекі сонця, навколо яких обертаються планети, обстоює ідею існування інших населених планет і світів. Душі Бруно вважає безсмертними і самостійними сутностями, які переходять в інші тіла, а процес пізнання – безкінечним і невичерпним. Джордано не був атеїстом, як хтось вважає, він вірує в Бога, але, на його думку, Бога можна пізнати, вивчаючи Природу, оскільки Бог присутній у всьому оточуючому світі, а релігійні догми лише вбивають розум.

пам’яті та їде до Венеції. Однак, досить швидко стосунки між вчителем і учнем зіпсувалися, і у травні 1592 року Моченіго направляє інквізиції свій перший донос: Я, Джованні Моченіго, доношу з обов'язку совісті та за наказом духівника, що багато разів чув від Джордано Бруно, коли розмовляв з ним в своєму будинку, що світ вічний і існують нескінченні світи ... що Христос здійснював уявні чудеса і був магом, що Христос вмирав не з доброї волі і, наскільки міг, намагався уникнути смерті; що відплати за гріхи не існує; що душі, створені природою, переходять з однієї живої істоти до іншої. Він розповідав про свій намір стати засновником нової секти під назвою «нова філософія». Він говорив, що Діва Марія не могла народити; монахи ганьблять світ; що всі вони - осли; що у нас немає доказів, чи має наша віра заслуги перед Богом. Після ще двох доносів Джордано Бруно заарештовують. Майже рік тривало слідство у Венеції, яке не дає інквізиторам бажаних результатів, і вони вирішують передати в’язня своїм колегам з Риму разом з протоколами допитів. Під посиленою охороною та з надзвичайними заходами безпеки Бруно перевозять до Риму. Вочевидь, церковники бояться, що настільки геніальна людина може створити свою власну релігійну та філософську течію і у без того неспокійній Європі, де множаться протестантські рухи і спалахують антипапські повстання. А це загрожує виходом людей з рабської покори, подальшою втратою влади і доходів католицької церкви. Відпустити такого чоловіка, як Бруно, на волю було неможливо… Сім довгих років тягнеться слідство… Тюремна камера Бруно – це вологий кам’яний мішок, де він не може навіть випростатися на повний зріст. Філософу не дозволяють читати, не дають паперу і чорнила, він може тільки мислити… Чи може хтось уявити, що пережив і передумав самотній в’язень за ці роки?... Але судилище з кількох кардиналів не змогло переконати змученого і змордо-

Ідеї Бруно сприймаються різними людьми по-різному: з захопленням і обуренням водночас. Найвідоміші університети запрошують його до себе, щоб через деякий час зі скандалом вигнати. В Женевському університеті Бруно звинуватили в приниженні віри, виставили біля стовпа ганьби та два тижні протримали у в’язниці. У відповідь він назвав своїх супротивників віслюками та недоумками, і зробив це не лише усно, а й у поетичній формі. Подібні випадки траплялися з Джордано надто часто, і це змушувало його постійно переїздити. У 1591 році Бруно приймає запрошення молодого венеціанського аристократа Джованні Моченіго навчати його мистецтву

ваного Джордано зректися своїх поглядів, тортури теж не давали результатів – його дух залишався незламним. Він вірив у правдивість своїх переконань і не міг зректися своєї правди. Серед численних звинувачень, які були висунуті на основі вивчення його праць та свідчень залучених до процесу свідків, значилися: богохульство, аморальна поведінка, єресь в питаннях догматичного богослов'я, і включення її у основні доктрини його філософії і космології. Сюди ж додавалися твердження про існування безлічі світів та їх вічності, віра в переселення душ та практикування магії. Документи з судового процесу збереглися лише частково, і таємниця виро-

5

Ігор ПЕТРЕНКО, редактор газети ку залишається повністю не розкритою. Відомо лише, що Бруно визнали «нерозкаяним єретиком», позбавили сану, відлучили від церкви та передали світській владі Риму з дорученням піддати його «наймилосерднішому покаранню без пролиття крові». У перекладі з попівсько-лицемірської мови це означало спалити живцем… Бруно під час читання вироку тримався з незворушним спокоєм і гідністю, а в кінці промовив до суддів фразу, що стала історичною: «Ви оголошуєте мені вирок з більшим страхом, ніж я його вислуховую». За іншим свідченням, він сказав, очевидно маючи на увазі свої ідеї,: «Спалити – не означає спростувати»… Похмурим ранком 17 лютого 1600 року на площі Кампо дей Фйорі в Римі зібрався величезний натовп, який чекав видовища – спалення «єретика». Адже смерть на ешафоті героїв та філософів – улюблена розвага для убогого натовпу духовних рабів… Закутий у ланцюги, змучений тілом, але нескорений духом Джордано піднявся сходами до залізного стовпа. Кати прив’язали його ланцюгами і мокрими мотузками, які від вогню врізалися у тіло приреченого і розривали шкіру, завдаючи більших мук, до рота вставили кляп (за іншою версією – прокололи язика залізною шпилькою), щоб позбавити його можливості говорити чи навіть кричати від болю, і запалили вогонь… Джордано зберігав свідомість до останньої миті, його погляд був спрямований до неба… Чи була така нелюдська страта проявом справжнього «християнського милосердя», чи наочним прикладом обіцяних грішникам пекельних мук для всіх, хто ще сміє мислити і сумніватися?... Але людську думку не приборкати і не зупинити. Саме символом нескореності людського духу і розуму став Джордано Бруно для багатьох людей на землі. Ще з юних років Джордано дуже любив вулкан Везувій і називав його своїм братом. У день страти мислителя земля здригнулася, а вулкан вибухнув, наче відчуваючи страждання і біль свого друга та гніваючись на безглузду і тупу жорстокість людей… Здавалося, сама Природа рідної Італії, через яку він пропонував пізнавати Бога, виявляла свій сум і тугу… У 1889 році на Кампо дей Фйорі був відкритий пам’ятник Джордано Бруно. На його постаменті напис: «Джордано Бруно – від століття, яке він передбачав, на тому місці, де було запалено вогнище». Полум’я того вогнища й досі запалює вогонь у серцях і душах тих, хто прагне вільно мислити, жити і творити всупереч будь-яким релігійним, політичним чи суспільним догматам. А ще на Місяці є кратер, названий його ім’ям… А що залишили після себе ті, хто писав доноси, хто судив, катував і страчував? Які теорії висловили? Що написали, крім наказів про заборону читати його книжки? Що зуміли створити? І чи потрапили до обіцяного церковниками Раю, зруйнувавши справжній Рай у своїх душах?..


6

№ 5 (712) 14 лютого 2020 р. НЕРУХОМІСТЬ

Продам.

ПРОДАМ БУДИНОК

ПРОДАМ МЕД, 1 л = 110 грн У приміщенні Ветаптеки за адресою: Київський шлях, 79-а

Від власника продається житловий будинок 158 кв.м (в тому числі гараж 24 кв.м), центр Борисполя. Бажаючим купити якісно збудований будинок (заселяйся та живи) в затишному місці, звертайтеся за тел.: 067-896-1241; 050-719-74-07.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,10 га під будівництво в с.Сеньківка. Центр села, висипана дорога, світло і газ біля ділянки, вулиця заселена. Є фундамент і будівельний паспорт. Власник. Т. 067 734 95 80.

ПРОДАМ • земельна ділянка с.Сеньківка 0,1 га, • зем.ділянка Бориспіль, вул.Мечнікова 16, 0,1га • зем.ділянка Бориспіль вул.Мистецька 27, 0,1га Т. 050-569-74-94, 050-662-30-57.

Продам дитячу коляску, дитяче ліжко. Тел.: 067-778-07-11

ЗДАМ ГАРАЖ в оренду, район «Готель Аеропорт».

Т. 097-497-85-35

ПРОДАМ 1. Б/в двійні балконні (2200х70 см, 6 шт) та двійні віконні (1200х70 см, 6 шт) дерев’яні рами зі склом від “сталінського” дому. Рами у відмінному стані. Столярка Фінляндія. 2. Передам безкоштовно рами зі склом від будинку, де здійснено заміну рам. Задовільний стан, у Борисполі. Самовивіз. Тел.: 096-213-49-44. Продам пляшки 1.5-5 л.б/у.Тел.0963798294. Продам нове покривало на двоспальне ліжко з двома подушками рожевого кольору. Ціна 450 грн. Нове покривало на двоспальне ліжко голубого кольору. Ціна 150 грн. Жіночі полусапожки зимові, натуральна шкіра, замш. Розм.36, 37. Ціна 600 грн. Осінні шкіряні ботінки, ботільони. Розм.36,37. Ціна 500 грн. Жіночі кардигани (трикотаж, в'язані) Туреччина. Розм.44, 46, 48,50. Ціна договірна. Тел. 063 603 83 61. Продам хороший ноутбук HP Probok 6540b ціна 4000грн тел.0506591203. Продам насіння тел.0972378240.

рижію

посівного

ярого

Строгальний станок з фрезами для столярних робіт, електродвигуни 3-фаз. 2,8кВт та 1,2кВт пост. струму. Велосипеди Украина та розкладний дамський. Новий німецький акардеон Horch,баян Креминне. Мотоцикл ИЖ Ю-3 з коляскою не на ходу з документами,крило на колесо нове та коляски з рамами К-750 і МТ,запчастини до К-750 і МТ. Лобові стекла до авто Жигули ,нові диски коліс для авто Москвич. Ціна договірна т.096-76922-26 , т.6-88-16. Продам м'ясо нутрій вирощених на натуральних кормах. Тушки 3 - 5 кг. Забій під замовлення. тел. 0675099417. Продам: стіл розсувний, полірований стан нового, програвач для платівок з колекцією платівок, набір іграшковий (посуд) для дітей. 095-086-53-28, 6-16-31. Продам: баян “Полісся”; гладильну машинку електричну “Калинка”; швейну машинку електричну “Чайка 132м”; пральну машинку “Вятка”. Т. 095-594-67-60. Продам: стаціонарний телефон, банки (3л, 1л, 0,5л), шкіряні туфлі (чол.), чоботи 40-42 р., килими (2,5х1,5 м; 3,5х3 м), посуд (великий і малий - хрустальний і простий), штори 3,5х2,5 на вікно, люстра, 2 тахти, кухня. господарські сумки (великі), матрас, радіо, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р. Недорого. Т. 679-16; 063-782-48-58. Продам швейну машинку Zinger, стругальний станок 380 В, швейну машинку 22-го класу. Т. 6-79-18, 066-671-69-08.

Земельні ділянки.

Продам житловий будино в м.Борисполі Київської області, без комісії, район вокзалу Будинок загальною площею 90 кв.м., житловою площею 46 кв.м., наявна кухня площею 18 кв.м., прихожа площею 18 кв.м., 2 кімнати, санвузол. Будинок в житловому стані, з опаленням газовим (котел), світлом, водопостачанням. Матеріали стін будинку - цегла. Наявний погріб, гараж, навіс,колодязь, вбиральня. Ділянка біля будинку приватизована, посаджений молодий сад. Зручне місце розташування. Власник. (097)90034-87. Ціна договірна.

«Свобода» категорично проти нового трудового законодавства від влади Зе «Свобода» категорично ПРОТИ нового трудового законодавства від влади ЗЕ. Бо це — не про працю. Це — узаконення рабства! Ось факти. У проектах законів: - працівників дозволено звільняти в будьякий момент, просто за бажанням роботодавця, без причини і без погодження із профспілкою; - дозволено звільняти вагітних і тих, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною; - дозволено звільняти за відсутність на роботі протягом 5 хвилин, за невиконання розпорядження роботодавця, навіть якщо воно не входить в трудові обов'язки, а також за «розголошення комерційної таємниці» без вироку суду; - дозволено переводити працівника на інше робоче місце без його згоди; - понаднормова робота стає нормою і оплачується в 5 разів менше, ніж досі; - частина соціальних гарантій працівникам скасовується; - профспілки як такі зникають в принципі. Фактично українців хочуть закріпачити. Офіційно. За законом! І це не тільки «Свобода» каже, а й весь цивілізований світ. Читайте заяву Міжнародної конфедерації профспілок: «УРЯД УКРАЇНИ СТОЇТЬ НА БОЦІ ОЛІГАРХІВ та багатонаціональних корпорацій, виступає проти працівників, громадськості та профспілок...Ми засуджуємо український уряд за нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті». «Свобода» підтримує акції протесту профспілок, які сьогодні відбуваються по всій Україні. Тільки люди на вулицях здатні зупинити цю владу. Олег ТЯГНИБОК fb

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК Продам житловий будинок в селі Кучаків (Кірове ) Бориспільського району Київської області, без комісії, до Борисполя 8 км. Житлова площа 88 кв.м., наявна кухня, прихожа, 5 кімнат, с/в, ванна. Будинок з євроремонтом, опаленням, газом, світлом, водопостачанням. Матеріали стін - цегла, будинок утеплений, на вікнах встановлені подвійні склопакети (дерев’яні) та решітки на вікнах на першому поверсі, на полу покладений дерев"яний паркет. Наявний гараж, колодязь, погріб під будинком. Ділянка біля будинку 65 соток, рівна, чиста, повністю обгороджена забором. Власник. Ціна договірна.

Тел. (066) 665-70-04.

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

rbgazeta@gmail.com

Бориспіль. Саксаганського 10 сот, світло поруч. Ціна:5000 у.о. 063 471 78 11 Бориспіль, вул.Менделеева 10 соток під будівництво, рівний, асфальт 60 метрів, світло. Ціна:6500 у.о. 063 471 78 11 Бориспіль,провулок Котовського 6 соток,до центра 10 хвилин пішки, під забудову,рівний,високій,приватизований.Ціна:80 00у.о. 063 471 78 11 Бориспіль вул.Булгакова 10 соток під будівництво,кутовий,світло поруч,приватизований. Ціна:10000 у.о.Тел.: . 063 471 78 11

Здам Здам кімнату в гуртожитку з усіма зручностям, район Вокзала.Ціна:4000грн.за все.Тел.:063 195 58 74 Здам кімнату в приватному будинку меблі, душова кабінка, телевізор. Ціна: 2000 грн. Тел.:063 195 58 74 Здам кімнату в 3-кімнатній квартирі, Соцмістечко, гаряча вода,холодильник. Ціна: 2000 грн. Тел.:063 195 58 74

Найму Житло для порядних людей,гарантуємо оплату та бережне ставлення до житла. Тел.:063 195 58 74

Куплю

Житло у господаря. Тел.:063 195 58 74 Земельну ділянку у господаря.Тел.:063 195 58 74

Приватні оголошення Продам пів будинку по вул. Коцюбинського, 57 кв.м, зручності в будинку, 2 кімнати, ванна, кухня, 5 соток землі, поруч автобусна зупинка. Можливий обмін на 2-к. квартиру. Т. 063-474-05-38. Продається капітальний гараж біля ж/д станції, навпроти садочок. Ціна договірна. Діана 0631060778. Продам приміщення 95 м.кв. під бізнес,вул Глєбова,(р-н Екомаркету). В приміщенні гарний стан,є всі коммунікації.+ 2 сотки землі,огороджено. Право власності. Ціна 45,000 у.о.торг 0634191255, 0508216455, 0964800715 Наталія. Продам земельну ділянку під забудову район вул.Щорса. 10 соток.Cвитло, газ, поруч. Акт. Провулок забудовується.До маршруток та магазинів 5 хвилин. Господар. Тел 093 648 43 56. Продам зем.ділянку вул .Лобановського газ.електрика по вулиці 10 сот.власник (25тис.у.е)тел.0506591203. Продам земельну ділянку 10 соток м. Переяслав-Хмельницький (район КПП). Пакет документів. Господар. тел. 067-686-48-02, 066-604-06-50. Здам гараж під авто.катер .лодки та інше кооп.Прометей вул. В.Стуса 1500грн(в міс.) або продам 6000 у.е. тел 0506591203. Здам однокімнатну квартиру в центрі, меблі. Т: 050-54-56-870, 067-853-29-12. Продам будинок-дачу, с. Старе, в лісі, поруч зупинка автобуса. При будинку: літня кухня, гараж, бесідка, сарай, 50 соток землі. Т. 095-594-67-60. Продам земельну ділянку по вул. Білоозерська, кутова, комунікації поруч. Торг. Т. 099211-61-15. Продам земельну ділянку в с .Любарці під забудову, ДА.,приватизована,на початку села.,кадастровий номер 3220884801:01:009:0206 , (050)7142390 господар Продається 1-к квартира 37.7кв.м. 1-й поверх, (зручне розташування під офіс, магазин тощо). м.Бориспіль вул. Бежівка (Дзержинського) 31б (Вишиванка). Без ремонту, після забудовника. Ціна договірна. Тел. 050 360 63 19 Сергій. Продам: зем.ділянка с.Сеньківка 0,1 га, зем.ділянка Бориспіль, вул.Мечнікова 16, 0,1га, зем.ділянка Бориспіль вул.Мистецька 27, 0,1га, 2-х кімнатна квартира Бориспіль вул.Головатого 7 2-й поверх площа, 48,5 м2. Т. 050-569-74-94, 050-662-30-57. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Продам земельну ділянку під забудову в с. Рогозів, 19 соток, по вулиці світло, газ - 80 м, ДА, власник. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с Любарці 15 соток під забудову кадастровий номер земельної ділянки 3220884801;01;009;0206 110 000 грн по вул Шовковична 1, (050)7142390, господар.


№ 5 (712) 14 лютого 2020 р.

7

Шукаємо дресирувальника собак для німецької вівчарки. Т. 097-904-05-23. Продам равликів Ахатін.Тел.0963798294. Продам хом’ячків джунгариків тел. 0963798294. Продається корова, чорноряба, вік 3.5 роки, 4 місяці тільності, з другим телям. с.Вороньків, тел. 097 065 58 27. Продам нутрій: самки та самці, 8 - 12 міс. Стандартні, перламутрові, білі. тел. 0675099417. Віддам у подарунок дуже гарну кішечку, яка привчена до лотка, вік 6 місяців, стерилізована.тел.: 0505943708 Галина Іванівна. Продам пічку-буржуйку.Тел.0972385125. Продам 2шт ломи б/у міцні 1.30см 1000 грн за 2 шт тел 0506591203. Продам ел.кабель.алюміневі 3х10х6мм17.3м та 3х6х4мм-23м ціна кожного по 380 грн тел 0506591203. Продам різні розміри мебельного ДСП б/у.можна використати для полиць.опалупки та іншого, гарний стан цінa 1500грн. тел. 0506591203.

Продам розкладний монітор 5 дюймів в авто, та камеру заднього виду «бабочка», стан новий. Т. 097-344-59-86. Продам бус Sprinter, 2005 року. Т. 063-782-4933. Продам човен ПВХ,новий 2020р,плотність матеріалу- 850 г/м2(П.Корея), розміри-250х117, балон- 30 см., вантажність- 200 кг., два гермовідсіки, ручки для переноски,леерний канат, вага- 15 кг., повна комплектація (весла, насос, слань-коврик, ремкомплект,сумка,документи), гарантія три роки. Виробник Україна(Дніпро). тел: 050 547 21 82. Продам багажник б\у на автомобіль ВАЗ , Москвіч, Таврия. Стан хорошій. Ціна договірна. тел: 093 6484356.

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ Для дружби та спілкування познайомлюсь з чоловіком до 42 років, порядний, без шкідливих звичок і не одружений, м. Бориспіль, без житлових проблем. Т. 099-204-34-59.

Перекладач, викладач і репетітор німецької мови із значним досвідом. Т. 0678721794, 6-05-16. Пакувальниця, стікерувальниця на склад у м. Борисполі. Графік роботи: 9.00-18.00. Т. 096-002-39-26.

ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ

НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

rbgazeta@gmail.com


8

№ 5 (712) 14 лютого 2020 р.

Profile for RBgazeta

№ 712  

№ 712  

Profile for rbgazeta
Advertisement