Page 1

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ т. 067-404-24-62 e-mail: rbgazeta@gmail.com

Ш И Р О К О Ф О Р М А Т Н И Й

Д Р У К

в у л .

Б е ж і в к а ,

1 ;

т . :

6 - 6 9 - 0 4

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.

Газета заснована 26.03.2002 р.


2

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.


Б7

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.

3

З 01 жовтня введені в дію нові міжнародні рахунки для сплати податків і зборів, відкриті відповідно до вимог стандарту IBAN Бориспільське управління ГУ ДПС у Київській області нагадує, що на виконання п.3 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» Державною казначейською службою України здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN. Для платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01.10.2019 введено в дію нові бюджетні рахунки 3719 за стандартом IBAN в АС «Є-Казна Доходи» для сплати ЄСВ, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку – 899998). Кошти, які сплачувались платниками з 01.10.2019 на старі рахунки по зарахуванню єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження. З новими рахунками для сплати податків і зборів платники Бориспільського району та м. Бориспіль можуть ознайомитись за посиланням: https/kyivobl.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/. Бориспільське управління ГУ ДПС у Київській області

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 1. Планована діяльність Планована діяльність полягає у продовженні видобування питних підземних вод на території родовища «Аква-Віка» зі свердловини № 1 з метою господарсько-питного, нецентралізованого водопостачання та розливу у пляшки. Глибина свердловини - 293,0 м, потужність - 16,0 м3/год. Горизонт напірний. Висота напору досягає 177 м. Статичний рівень залягає на глибині 78 м. Дебіт свердловини № 1 досягає 384 м3/добу при зниженні рівня на 30,0 м. Родовище питних підземних вод «Аква-Віка» знаходиться на північній околиці с. Проліски Бориспільського району Київської області. Ділянка планованих робіт знаходиться в північній частині села на вул. Промислова, 9. На користування надрами ФОП Бєлов В.В. отримано спецдозвіл від 15.02.2017 року № 6252 з метою промислової розробки родовища «Аква-Віка» (наказ від 11.09.2017 року № 417), строком дії на 20 років. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності, потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 2. Суб’єкт господарювання Фізична-особа підприємець Бєлов Віталій Володимирович, ІНН 2482400073, код ЄДРПОУ 2482400073, 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 14-Б, кв. 205, тел. (044)-221-21-91. (повне найменування юридичної особи,

код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул Басейна, 1/2-а; тел.: (044) 279-01-58, eko.koda@ukr.net. Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля Рішенням про провадження даної планованої діяльності, відповідно до чинного законодавства України (Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), буде - висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природніх ресурсів Київської обласної державної адміністрації. (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 5. Строки, тривалість та порядок гро-

мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. Громадські слухання відбудуться 11.11.2019 року, у період з 11:00 до 12:00 години, у приміщенні «Спорт Комплекс» (Актовий зал, перший поверх). Поштова адреса: 08322, село Проліски, Київської обл., Бориспільський р-н, вул Паркова, буд 9 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адмі-

ністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул Басейна, 1/2-а; тел.: (044) 279-01-58, eko.koda@ukr.net. Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна. (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, вул Басейна, 1/2-а; тел.: (044) 279-01-58, eko.koda@ukr.net. Контактна особа: Киреєва Вікторія Станіславівна. (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 239 аркушах. 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними У період з 23.10.2019 р. Адреса: у приміщенні «Спорт Комплекс» (Актовий зал, перший поверх). Поштова адреса: 08322, село Проліски, Київської обл., Бориспільський р-н, вул. Паркова, буд 9.


4

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «Г.АРТ» ЄДРПОУ 31722996 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 1. Інформація про суб’єкта господарювання 04108, м. Київ, проспект Правди, будинок 9-Б, кв.10 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика. Видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок, на земельній ділянці 27,3 га Гартівського родовища, розташованого на 3,0 км на південь від м. Бориспіль. Технічна альтернатива 1. Корисною копалиною на родовищі є піски кварцеві алювіальні від дуже тонкозернистих до дрібнозернистих , придатні для використання з метою благоустрою, рекультивації і планування площадок. Гірничо-геологічні умови експлуатації ділянки сприятливі для видобування корисної копали відкритим способом по автотранспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт та тимчасовим відвалоутворенням. Розробка родовища буде здійснюватись екскаваторним способом. При виборі технічної альтернативи враховувався ряд наступних чинників, а саме: гірничо-геологічні умови залягання, потужність та фізико-механічні властивості корисної копалини і покривних робіт, рельєф місцевості і дальність транспортування гірничої маси, річні об’єми видобування і розкривних робіт. В зв’язку з цим приймається транспортна система розробки родовища з розміщенням розкривних порід в відвали. Технічна альтернатива 2. Транспортна система розробки з паралельним просуванням фронту робіт та зовнішнім відвалоутворенням, яка передбачає попереднє вибухове розпушення. Проведення буро-вибухових робіт передбачається залученням підрядної організації,що має спеціальні дозволи на проведення зазначених робіт, та спеціальне обладнання. Розпушення скельного покриву виконується за допомогою буро-вибухових робіт методом вертикальних свердловинних зарядів. 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «Г.АРТ» за власні кошти зробило геолого-економічну оцінку Гартівського родовища, з метою отримання спеціального дозволу на користування надрами та подальшої розробки родовища піску. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. В адміністративному відношенні Гартівське родовище розташоване на землях Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області. Географічні координати родовища:

Найближчі до родовища населені пункти: села Глибоке (6,0 км на південь) та Мартусовка (4,0 км на південний захід). Районний центр – Бориспіль знаходиться в 3,0 км на північний схід від родовища. Найближча до родовища залізнична станція – Бориспіль знаходиться в 8 км на північ від родовища. Родовище розташоване на порушених землях , які передані до оренди ТОВ «ТВФ «Г.АРТ», з півночі, сходу та півдня природних меж не має, з заходу – промбаза ТОВ «ТВФ «Г.АРТ». Загальна площа родивища в межах підрахунку запасів складає 27,3 га. На площі родовища відсутні будівлі та наземні комунікації, що потребують охоронних зон, Підземні – кабель буде перенесено. Район родовища характеризується сприятливими транспортними умовами. Поряд з ділянкою родовища проходить шосе Київ-Бориспіль-Марусівка, а також багато більш дрібних автошляхів. В економічному відношені район робіт є промислово-сільськогосподарським. Великий вплив на спеціалізацію, як сільського господарства, так і промисловості має географічне розташування району, його наближеність до міста Києва. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Територіальна альтернатива – відмова від реалізації планованої діяльності та зміни цільового призначення земельної ділянки. Зазначена альтернатива не розглядається, так як підприємство має спеціальний дозвіл на користування надр з метою геологічного вивчення піску Гартівського родовища в якості будівельної сировини. Відмова від зміни цільового призначення призведе до порушень вимог земельного законодавства використання даної ділянки не за призначенням. 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності Вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Найбільш важливими із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами) і поліпшення загальної соціальноекономічної ситуації в районі, а також забезпечення промисловості

будівельними матеріалами. В цілому, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне середовище можна оцінити як допустимий. 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) Запаси корисної копалини Гартівського родовища щільного природного піску, затверджені протоколом ДКЗ України №756 від 06.06.2003р., по категорії А+В+С1 – 3372 тис.м3 Промислові запаси родовища складають – 3344,9 тис.м3 . Коефіцієнт втрат – 0,008, коефіцієнт добування – 0,992. Об’єм розкривних порід в межах кар’єру становить 341,8 тис.м3, у т.ч. грунтово-рослинний покрив – 103,4 тис.м3, промисловий коефіцієнт розкриву – 0,303 м3/м3. Річна продуктивність кар’єру - 100,0 тис. м3, розрахунковий строк служби кар’єру – 33,4 років. Середньорічний об’єм розкривних робіт в перші 5 років складає 10510м3, у т.ч. грунтово-рослинний покрив – 4170м3. Добування щільного природного піску здійснюється екскаватором LIEBHERR-921R. Грунтово-рослинний шар розробляється окремо від інших порід розкриву і укладається у тимчасові бурти висотою до 2,5м трактором Т-130 з яких навантажується екскаватором LIEBHERR-921R. Інші породи розкриву розробляються безпосередньо екскаватором. Розкривні породи укладаються в внутрішні відвали і використовуються для рекультивації відпрацьованого простору. Транспортування щільного природного піску здійснюється автотранспортом замовника – само вивозом, розкривних порід в відвали автосамоскидами КрАЗ256Б. Гідрогеологічні умови родовища характеризуються незначним припливом кар’єрної води за рахунок атмосферних опадів, які інфільтруються в підстелюючі піски і частково випаровуються. 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України: Видобування піску придатного для застусування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок, на земельній ділянці площею 27,3 га Гартівського родовища: - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони об’єкта планованої діяльності. Згідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 р. № 173, для ІV класу підприємств, санітарно-захисна зона становить 100 м; - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативні значення; - дотримання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони надр, водного середовища, тощо; - захист земель від ерозії, підтоплення, заболочування, забруднення відходами виробництва; - відновлення та рекультивація земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних робіт; - здійснення постійного контролю технічного стану кар’єрної техніки та обладнання. щодо технічної альтернативи 2 Не розглядалась у зв’язку з обмеженням території добувних робіт межею підрахунку запасів корисної копалини. щодо територіальної альтернативи 1 - відпрацювання корисної копалини по площі і на глибину затверджених запасів родовища; - дотримання розмірів санітарно-захисної зони об’єкта; щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядалась у зв’язку з обмеженням території добувних робіт межею підрахунку запасів корисної копалини. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 Видобування піску, придатного для застусування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок, на земельній ділянці площею 27,3 га Гартівського родовища: Перед початком здійснення видобувних робіт передбачається: - зняття ґрунтово-рослинного шару з переміщенням і складуванням в бурти, для подальшої рекультивації порушених площ; - підтримка існуючих та облаштування нових доріг для транспортування гірничої маси; Під час здійснення видобувних робіт передбачається: - дотримання технології, передбаченої проектом розробки та рекультивації родовища; - виконання заходів щодо інженерної підготовки та захисту території від несприятливих природних явищ (зсувів, ерозії, змивів, тощо) із врахуванням результатів інженерно-геологічних вишукувань. Після повного відпрацювання запасів родовища передбачається гірничо-технічна рекультивація та відновлення земель, порушених гірничими роботами. щодо технічної альтернативи 2 Не розглядалась у зв’язку з тим, що всі роботи з розробки родовища ведуться в межах підрахунку розвіданих запасів корисної копалини. щодо територіальної альтернативи 1 З метою захисту території передбачається: - дотримання технології, передбаченої робочим проектом розробки родовища, екологічних нормативів встановлених дозвільними документами; - виконання заходів щодо захисту території від не-

сприятливих природних явищ; - рекультивація порушених кар’єром земель. щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядалась у зв’язку з тим, що всі роботи з розробки родовища ведуться в межах підрахунку розвіданих запасів корисної копалини. 8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 - клімат і мікроклімат – не передбачається; - атмосферне повітря: викиди від кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення під час розкривних та видобувних робіт (надводний спосіб розробки), шумовий вплив від роботи машин та механізмів; - водне середовище – вплив від реалізації планової діяльності відсутній. Корисна копалина не обводнена. Атмосферні опади інфільтруються в підстелюючі піски і частково випаровуються. Утворення та скидання кар’єрних вод не передбачається; - ґрунти та земельні ресурси: вилучення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами; зняття ґрунтово-рослинного шару з переміщенням в бурти для подальшої рекультивації земель порушених гірничими роботами; - геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища в результаті вилучення корисної копалини і розкривних порід з надр, в межах земельного відводу (відпрацювання запасів корисної копалини передбачається в межах затверджених запасів по площі і на глибину); - рослинний та тваринний світ – зміна існуючого стану біологічних та екологічних систем на площі проведення видобувних робіт. Рослини та тварини, що знаходяться під охороною , на території планованої діяльності відсутні; - заповідні об’єкти – на площі родовища території та об’єкти ПЗФ відсутні; - навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджет; - навколишнє техногенне середовище – за умови дотримання технології розробки та необхідних заходів безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства; - архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини на площі родовища не обліковуються. щодо технічної альтернативи 2: не розглядалась; щодо територіальної альтернативи 1 - клімат і мікроклімат – не передбачається; - атмосферне повітря: викиди від кар’єрної техніки та обладнання, пилоутворення під час розкривних та видобувних робіт (надводний спосіб розробки), шумовий вплив від роботи машин та механізмів; - водне середовище – вплив від реалізації планової діяльності відсутній. Корисна копалина не обводнена. Атмосферні опади інфільтруються в підстелюючі піски і частково випаровуються. Утворення та скидання кар’єрних вод не передбачається; - ґрунти та земельні ресурси: вилучення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами; зняття ґрунтово-рослинного шару з переміщенням в бурти для подальшої рекультивації земель порушених гірничими роботами; - геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища в результаті вилучення корисної копалини і розкривних порід з надр, в межах земельного відводу (відпрацювання запасів корисної копалини передбачається в межах затверджених запасів по площі і на глибину); - рослинний та тваринний світ – зміна існуючого стану біологічних та екологічних систем на площі проведення видобувних робіт. Рослини та тварини, що знаходяться під охороною , на території планованої діяльності відсутні; - заповідні об’єкти – на площі родовища території та об’єкти ПЗФ відсутні; - навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджет; - навколишнє техногенне середовище – за умови дотримання технології розробки та необхідних заходів безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства; - архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини на площі родовища не обліковуються щодо територіальної альтернативи 2: не розглядалась. 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) Планова діяльність з видобутку піску на Гартівському родовищі належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (пункт 15 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»). 10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України ―Про оцінку впливу на довкілля‖ № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. Зокрема, планується провести оцінку впливу планованої діяльності на повітря, ґрунт та геологічне середовище, поверхневі та ґрунтові води, культурну спадщину, флору та фауну району. Також передбачається розробка заходів зі зниження негативних впливів та рекомендацій щодо програми моніторингу. 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 14. Рішення про провадження планованої діяльності Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами Гартівське родовища, що видається Державною службою геології та надр України. 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства енергетики та захисту довкілля України, поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Відділ Оцінки впливу на довкілля, телефон, (044) 206-3115, електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua, Шимкус Марина Олександрівна. ———————————— *Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


5

Ліц. АВ № 214041 від 21.12.10 р.

Ліц. №11242/10 від 24.12.10

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.

Олег Тягнибок: Ми йдемо під гаслом «Захистимо українську землю», а це означає – КАПІТУЛЯЦІЇ НЕ БУДЕ! 77 років тому Українська Повстанська Армія боролася за Українську Самостійну Соборну Державу «без холопа і без пана». Сьогодні ми, українські націоналісти ХХІ століття, продовжуємо цю боротьбу. Про це заявив 14 жовтня 2019 року очільник ВО «Свобода» Олег Тягнибок, звертаючись до націоналістів і всіх патріотів України, які зібрались у столиці на Марш слави УПА. «Уперше Марш слави УПА ми провели 2005 року. Сьогодні, 2019-го, це вже вчотирнадцяте. Деякі сиромудрі мудрагелі щоразу запитують: «А що ж ви там «намарширували?». Відповідаю. Сьогодні 14 жовтня – велике державне свято. А не було б цього ніколи, якби ми із тисячами українців не домагалися цього роками. Не було би й де святкувати, якби сотні націоналістів, зокрема свободівців, не поклади життя у боротьбі за Україну. І на Майдані, і на війні. Не було би вулиць і проспектів, названих іменами наших героїв. Не було б рішень місцевих рад про використання червоно-чорних прапорів у святкові дні. Не було би вітання «Слава Україні! Героям Слава!» у війську. Не було би декомунізації. Бо саме наш марш 14 жовтня, наша робота в парламенті та в органах місцевої влади, наші багаторічні акції й мітинги були першим протиставленням комуністам. Саме це переконало суспільство, що декомунізація необхідна, а владу змусило таки підкоритися. Зрештою, навіть те, що сьогоднішня, далека від українських національних пріоритетів, влада відзначає це свято – також наша заслуга. Тим часом псевдонаціоналістична опозиція, як бачите, свої марші почала організовувати. І роблять це ті самі люди, що протягом 14 років називали нас «фашистами». Ті, що закликали українців каятися перед іншими націями за міфічні «злочини» бандерівців і навіть самі опускалися на коліна, просячи пробачення від імені України за «геноцид», якого не було в природі. Проти федералізації України сьогодні виступають ті, що вчора збирались у конфедерацію з РФ, а проти особливого статусу Донбасу і «формули Штайнмаєра», якою він передбачений, – ті, що власноруч усе це писали і голосували за це в парламенті. Ті, що називали нас «цинічними бандерами», зараз у перші ряди бандерівців лізуть. Але насправді то ми, справжні націоналістибандерівці, завжди стояли і стоїмо на сторожі українських національних інтересів.

Пригадайте 2014 рік: фракція «Свободи» у ВРУ єдина не голосувала за закон «Про особливий статус Донбасу». Пригадайте 2015 рік: саме українські націоналісти, добровольці і волонтери – захисники Конституції – не дозволили записати в Основний Закон так званий закон про особливий статус Донбасу, почерговість виконання якого пізніше запропонував Штайнмаєр своєю «формулою». Тоді влада влаштувала криваву провокацію, нас намагалися зламати і знищити, десятки націоналістів запроторили за ґрати. Але ми вистояли і перемогли. І переможемо зараз. Найбільша щорічна політична акція в Україні – марш 14 жовтня – окрім вшанування пам’яті героїв, як завжди, висуває найактуальніші вимоги нації. Ми йдемо під гаслом: «Захистимо українську землю!», а це означає: КАПІТУЛЯЦІЇ НЕ БУДЕ! Ні через реалізацію т. зв. формули Штайнмаєра, ні через розпродаж землі і пограбунок українців олігархами та іноземним капіталом. Адже, як писав Крайовий провідник ОУН на Осередньо-Східних Українських Землях ДмитроМирон Орлик у праці «Ідея і Чин України», «право до української землі і до українських багатств має тільки український народ, бо цю землю здобули своєю кров’ю та працею його предки… Український націоналізм заборонить спекуляцію землею». Ми, усі тут присутні, зробимо все, щоб Україна розвивалася так, як заповідали нам наші предки. В ім’я слави сотень наших побратимів, які віддали життя за нас і за майбутнє наших дітей, зробимо все, щоб Україна нарешті стала такою, про яку вони мріяли, – самостійною, соборною, багатою та українською. За нами – слава героїв, перед нами – велике майбутнє України. Є «Свобода» – буде Україна! Україна – понад усе!» – наголосив Олег Тягнибок. Прес-служба ВО «Свобода» svoboda.org.ua


6

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р. НЕРУХОМІСТЬ

Продам. Земельні ділянки.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

ПРОДАМ БДЖОЛОСІМ’Ї т.: 050-100-37-37 ПРОДАМ МЕД, 1 л = 130 грн У приміщенні Ветаптеки за адресою: Київський шлях, 79-а

0,10 га під будівництво в с.Сеньківка. Центр села, висипана дорога, світло і газ біля ділянки, вулиця заселена. Є фундамент і будівельний паспорт. Власник. Т. 067 734 95 80.

ПРОДАМ

ПРОДАЄТЬСЯ БУДИНОК

• земельна ділянка с.Сеньківка 0,1 га, • зем.ділянка Бориспіль, вул.Мечнікова 16, 0,1га • зем.ділянка Бориспіль вул.Мистецька 27, 0,1га Т. 050-569-74-94, 050-662-30-57.

Продам житловий будинок в селі Кучаків (Кірове ) Бориспільського району Київської області, без комісії, до Борисполя 8 км. Житлова площа 88 кв.м., наявна кухня, прихожа, 5 кімнат, с/в, ванна. Будинок з євроремонтом, опаленням, газом, світлом, водопостачанням. Матеріали стін - цегла, будинок утеплений, на вікнах встановлені подвійні склопакети (дерев’яні) та решітки на вікнах на першому поверсі, на полу покладений дерев"яний паркет. Наявний гараж, колодязь, погріб під будинком. Ділянка біля будинку 65 соток, рівна, чиста, повністю обгороджена забором. Власник. Ціна договірна.

ПРОДАМ БУДИНОК від господаря, м. Бориспіль. 4 кімнати, кухню, ванну, туалет, а також господарські побудови, сарай, гараж та інше. Земельна ділянка 10 соток + 5 соток в користуванні. Ціна 50000 у.о. Тел.: 095-430-55-10.

Продам дитячу коляску, дитяче ліжко. Тел.: 067-778-07-11

ЗДАМ ГАРАЖ в оренду, район «Готель Аеропорт».

Т. 097-497-85-35

ПРОДАМ 1. Б/в двійні балконні (2200х70 см, 6 шт) та двійні віконні (1200х70 см, 6 шт) дерев’яні рами зі склом від “сталінського” дому. Рами у відмінному стані. Столярка Фінляндія. 2. Передам безкоштовно рами зі склом від будинку, де здійснено заміну рам. Задовільний стан, у Борисполі. Самовивіз. Тел.: 096-213-49-44. Продам: каністри б/в, недорого; бавовняну доріжку “Кремлёвку” 2х5,3 м, нова. Т. 050-35122-56. Продам пластикові пляшки 1,5; 2; 5 л. Тел.0963798294. Продаю: велосипед б/У, 200грн, Ванну (залізна) б/у, 800грн. Дверне полотно б/У, 300грн. Тел. 0953794470, 0972924304. Продам нове покривало з наволочками на двоспальне ліжко. Рожевого кольору. Ціна 450 грн. Нове покривало на двоспальне ліжко голубого кольору. Ціна 300 грн. Жіночі шкіряні ботильони 36 розм. Жіночі шкіряні полусапожки 36, 37 розм. Зимові жіночі ботінки. Розм. 36-37. Уся обув натуральна шкіра. Ціна договірна. Новий в'язаний жіночий кардіган. Ціна 300 грн. Нове жіноче пальто на синтепоні. Темно синє. Розм.48-50. Ціна 800 грн. Тел : 063 603 83 61. Строгальний станок з фрезами для столярних робіт, електродвигуни 3-фаз. 2,8кВт та 1,2кВт пост. струму. Велосипеди Украина та розкладний дамський. Новий німецький акардеон Horch,баян Креминне. Мотоцикл ИЖ Ю-3 з коляскою не на ходу з документами,крило на колесо нове та коляски з рамами К-750 і МТ,запчастини до К-750 і МТ. Лобові стекла до авто Жигули ,нові диски коліс для авто Москвич. Ціна договірна т.096-76922-26 , т.6-88-16. Продам Гусей . Індокачурів . Їстівну Картоплю тел. 068-36-110-77 або 066-764-56-13. Продам дрібну картоплю. По ціні 21грн за одне відро. Звертатися за телефоном +38 066 419 86 68. +38 098 458 08 75. Продам відра пластикові з кришкою 5 літрів – 15 грн. тел.050-419-22-18. Продам каву розчинну Nescafe gold 30 гр. – 20 грн. тел. 050-419-22-18. Продам каву розчинну Jacobs Monarch 400гр. – 170 грн. тел. 050-419-22-18. Продам папки регістратори, чoрні, формат А4 – 30 грн. тел. 050-419-22-18. Куплю фризер для морозива б / у т. 066 339 36 34 Максим Продам: стаціонарний телефон, банки (3л, 1л, 0,5л), шкіряні туфлі (чол.), чоботи 40-42 р., килими (2,5х1,5 м; 3,5х3 м), посуд (великий і малий - хрустальний і простий), штори 3,5х2,5 на вікно, люстра, 2 тахти, кухня. господарські сумки (великі), матрас, радіо, брюки, светри,жіночі чобітки 39-41 р. Недорого. Т. 679-16; 063-782-48-58. Продам швейну машинку Zinger, стругальний станок 380 В, швейну машинку 22-го класу. Т. 6-79-18, 066-671-69-08.

БЕЗКОШТОВНІ ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ:

rbgazeta@gmail.com БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РВ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ ! Найбільше пожеж виникає через необережне поводження з вогнем в житловому секторі, де незнання й невиконання громадянами найелементарніших правил пожежної безпеки призводить до лиха. Причини бувають різні. Однією з таких причин є перевантаження електромережі різними електроприладами, що призводить до короткого замкнення електромережі. Щоб уникнути короткого замкнення електромережі: • не використовуйте для обігріву приміщень несертефікованих та саморобних електричних приладів; • в разі використання серійних елекритчних нагрівально-охолоджувальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були встановлені таким чином, щоб уникнути перекидання, обмежте допуск до них дітей; • при виході з дому не залишайте увімкненими в електромережу електронагрівальні та ін. електроприлади; • намагайтесь уникнути перевантаження електромереж, не вмикайте одночасно електроприлади значної потужності; • не допускайте використання саморобних некаліброваних плавких вставок „жучків” в запобіжниках електричного струму; • не користуйтеся саморобними подовжувачами та несправними електророзетками; • регулярно перевіряйте справність електромережі Вашої оселі. Пам’ятайте, що ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких Вам людей, залежить насамперед від Вас самих!

Тел. (066) 665-70-04.

Бориспіль. Саксаганського 10 сот, світло поруч. Ціна: 5000 у.о. Т. 063 471 78 11. Бориспіль, вул. Менделеева 10 соток під будівництво, рівний, асфальт 60 метрів, світло. Ціна: 6500 у.о. 063 471 78 11. Бориспіль,провулок Котовського 6 соток,до центра 10 хвилин пішки, під забудову,рівний,високій,приватизований.Ціна:80 00у.о. 063 471 78 11. Бориспіль вул.Булгакова 10 соток під будівництво,кутовий,світло поруч,приватизований.Ціна:10000 у.о.Тел.: . 063 471 78 11

Здам Здам кімнату в приватному будинку, в Борисполі район Вокзала ,зручності на вулиці.Ціна:1000грн.Тел.:093 195 58 74 Здам кімнату в приватному будинку меблі, душова кабінка, телевізор. Ціна: 3000грн. Тел.:093 195 58 74 Здам будинок в селі Іванків,3-кімнати, пічне опалення,зручності на вулиці,є можливість користуватись городом, місце для машини. Ціна: 2000грн. .Тел.:093 195 58 74

Найму Житло для порядних людей,гарантуємо оплату та бережне ставлення до житла. Тел.:063 195 58 74

Куплю

Житло у господаря.Тел.:063 195 58 74 Земельну ділянку у господаря.Тел.:063 195 58 74 Приватні оголошення Здам однокімнатну квартиру в центрі, меблі. телефон : 050-54-56-870, 067-853-29-12. Продам земельну ділянку площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства в с.Іванків в с.Іванків. Поблизу траси Київ-Харків. Ціна договірна. тел. 066-18-18-053. Терміново. Продам будинок в селі Фарбоване,Яготинського р-ну. Загальна площа 29,8 м кв. Кімната, кухня, сіни, веранда, Газ,колонка,вода в будинку,озеро,сад. 25 соток під забудову, 6,6 соткиосг. 067-869-92-55. Продам пай 4,7 га. 067-869-92-55. Продається 1-к квартира 37.7кв.м. 1-й поверх, (зручне розташування під офіс, магазин тощо). м.Бориспіль вул. Бежівка (Дзержинського) 31б (Вишиванка). Без ремонту, після забудовника. Ціна договірна. Тел. 050 360 63 19 Сергій. Продам 1 кімн квартиру,вул Бабкіна 9/9 пов.+тех поверх. 38/18/9 м.кв.гарний стан.балкон засклений, 24,500 у.о. 0964800715, 0634191255, 0508216455 Наталія. Продам земельну ділянку під забудову район вул.Щорса. 10 соток.Cвітло, газ, поруч. Акт. Провулок забудовується.До маршруток та магазинів 5 хвилин. Господар. тел 093 648 43 56. Здається Гараж біля центрального базару 56 м² +100 м² прилеглої території 0936530703 Продам земельну ділянку по вул. Білоозерська, кутова, комунікації поруч. Торг. Т. 099-211-61-15. Продам земельну ділянку в с .Любарці під забудову, ДА.,приватизована,на початку села.,кадастровий номер 3220884801:01:009:0206 , (050)7142390 господар Продається 1-к квартира 37.7кв.м. 1-й поверх, (зручне розташування під офіс, магазин тощо). м.Бориспіль вул. Бежівка (Дзержинського) 31б (Вишиванка). Без ремонту, після забудовника. Ціна договірна. Тел. 050 360 63 19 Сергій. Продам будинок, с. Іванків, 102 кв.м, великий сад, 26 соток землі, електрика, вода, каналізація. Ціна 32000 у.о. / 840 000 грн. Торг. Т. 099-211-611-5. Продам: зем.ділянка с.Сеньківка 0,1 га, зем.ділянка Бориспіль, вул.Мечнікова 16, 0,1га, зем.ділянка Бориспіль вул.Мистецька 27, 0,1га, 2-х кімнатна квартира Бориспіль вул.Головатого 7 2-й поверх площа, 48,5 м2. Т. 050-569-74-94, 050-662-30-57. ЗДАМ город, 35 соток. Т. 6-79-16. Продам земельну ділянку під забудову в с. Рогозів, 19 соток, по вулиці світло, газ - 80 м, ДА, власник. Т. 096-361-58-16. Продам земельну ділянку в с Любарці 15 соток під забудову кадастровий номер земельної ділянки 3220884801;01;009;0206 110 000 грн по вул Шовковична 1 (050)7142390 господар.


№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.

Продам цуценя мисливської породм “Дратхаар”, 4 місяці, недорого. Т. 067952-08-75. ПРОДАМ КОЗЛІКА. 5 місяці. Ціна догоПродам пічку- буржуйку.Тел.0972385125. Продам ручний електро інструмент,кігті по бетону,ремені безпеки 067-302-25-28 Продам тирсо пилосос ВЦП-5 без двигуна,димопилосос. Промисловий без двигуна 067-302-25-28 Продається ДСП шліфоване 2,44/1,83/16мм- 400грн- лист-0936530703. Продається Покриття для підлоги ПВХ SPARTA, FRANS 2E/4м- 30 м²- по 100 грн за м²стан- новий 0936530703. Продається покриття для підлоги ПВХ Чікаго 2/4 Taifun- 26м²- по130 грн за м² .стан новий – 0936530703. Продаються Профіля - UD-27- 4м по 25 грн25 шт., CD60-4m по 40грн-100 шт, CW50- 3m по 40грн 40шт—0936530703. Куплю стропіла , доску шалевку на дах можна і б .в. 0936530703 Куплю гаражні ворота можна і б в. 0936530703

Познайомлюся з жінкою для спільного проживання, віком 55-65 років. Про себе - по телефону: 063-361-54-97. Познайомлюсь з чоловіком Т. 0990836467.

вірна. т. 067–969–82–77, 066-512-61-47. Продам равликів Ахатін.Тел.0963798294.

Віддам у добрі турботливі руки пухнастого котика Невибагливий у харчуванні. Привчений до туалету. Тел.: (095) 729-37-06, (098) 991-53-91

Перекладач, викладач і репетітор німецької мови із значним досвідом. Т. 0678721794, 60516.

Продам розкладний монітор 5 дюймів в авто, та камеру заднього виду «бабочка», стан новий. Т. 097-344-59-86. Продам комплект дверей Passat B-3 універсал, комплект дисків R-14 Passat B-3. Т. 050-351-22-56. Продам авто ГАЗ-53-12 1985 рік(бортовий),стан хороший. 067-302-25-28 Запасні частині на ГАЗ-53: двигун,блок з головками,колеса 067-302-25-28 Продам багажнік на автомобіль Жігулі або Москвіч. Стан хорошій. Ціна договірна. тел: 093 6484356.

7


8

№ 40 (697) 18 жовтня 2019 р.

Profile for RBgazeta

№ 697  

№ 697  

Profile for rbgazeta
Advertisement