Page 73

L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

D

es de fa una colla d’anys al carrer dels Teixidors, gairebé cantonada amb el dels Safareigs, hi ha aquest gran bloc de ciment. Ocupa una part de la calçada i una altra de la vorera. Es va col·locar com a suport d’un pal de la llum durant les obres de construcció del bloc d’habitatges que té al costat. Han passat els anys, van serrar el pal i se’l van endur, però la baluerna continua ocupant un espai públic, essent un perill per a la circulació. El dia que hi hagi un accident tot seran lamentacions i buscar responsabilitats.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH

[SETEMBRE 2013]

sió 595

73

Sió 595  

Revista del mes de setembre de 2013

Advertisement