Page 71

L LEU R E A MEN ITATS

Les 7 diferències per Ricard Bertran

Èxit de la Via Catalana per la independència, en la qual van participar nombrosos agramuntins. La imatge superior és l’original, mentre que a la de sota s’han fet set modificacions. A veure si les trobeu! ❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

SUDOKU

Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment del CAVALL als escacs, trobareu un refrany català.

ta

la

Qui

Solució a les 7 diferències:

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que cada fila, cada columna i cada quadrat de 3x3 caselles (delimitat per una línia més gruixuda) tingui els números de l’1 al 9 sense que en falti ni se’n repeteixi cap.

2

rit,

8 7

ma

es

4

ho

4

1 2

6 5

7 6

4 ca

por

a

bon

3 Solució al SUDOKU: 9 5

1

8

6

2

3

1

4

4

9

7

5

3

2

4 3 2 9 7 5 6 8 1

3 5 7 4 1 8 2 9 6

9 2 4 5 6 7 3 1 8

1 6 8 2 9 3 5 4 7

8 7 6 3 4 9 1 2 5

5 4 3 1 8 2 7 6 9

2 1 9 7 5 6 8 3 4

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

6

crit.

9

8

6 8

ra

1

5 7

7

un

2 5 9

7

7

8 2

3 4

9

2 [SETEMBRE 2013]

sió 595

71

Qui té un bon marit, a la cara ho porta escrit.

Sió 595  
Sió 595  

Revista del mes de setembre de 2013

Advertisement