Page 18

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP BERTRAN

▼ JOSEP BERTRAN

munt és l’encarregat d’organitzar-les i el Sr. Mora les dirigeix. I així passen els anys, diferents persones com el Sr. Ramon Martínez “Tarill”, el Sr.

18

sió 595

[SETEMBRE 2013]

Ferran Ros “Fernandet”, el Sr. Emili Curià... i mossèn Ricard, que s’encarregava de la jovenalla, entre altres, es fan càrrec de les Caramelles. Però malgrat l’esforç de tantes persones, hi ha un període, des de 1962, que les Caramelles d’Agramunt no surten per Pasqua. És a partir de l’any 1979 amb el primer Ajuntament democràtic, que des de l’administració es pren la determinació de recuperar les festes que havien tingut ressò en el passat. L’any 1980 des del Consell de Festes es fan algunes temptatives per tal de revifar aquesta tradició, però no és fins l’estiu de l’any 1981, que l’Agrupament Escolta d’Agramunt amb el seu cap, Jaume Añé, es posa en contacte amb l’esmentat Consell de Festes, i entre els dos, un portant la jovenalla i l’altre la gent gran, posen fil a l’agulla per tornar

a fer sortir les Caramelles per Pasqua. Així doncs ja tenim el grup format i és l’any 1982 el primer de la nova època. S’assaja al Foment Parroquial. El director és Jaume Añé, i mossèn Pal i mossèn Sabaté collaboren en els assajos. Aquest any se sortí a cantar sense músics. Els anys següents ja vàrem comptar amb músics: Josep Martorell, Modest Puigpinós, Josep Maria Ribalta, Joan Viladomat, Ferran Ros i Manel Ginestà. Aquests dos últims per les Caramelles també componien sardanes, valsos, havaneres, que eren cantades per Pasqua. El director continuava essent Jaume Añé, però atès el gran nombre de cantaires (70 o 80), als assajos es formaven tres grups que eren dirigits pel Director, pel Josep Martorell i el Josep Pedrós, entre altres. El dia de la cantada, a més a més dels cantaires i els músics, hi havia unes 30 persones, entre captaires que porten les flors en una cistella, i els que tiren la ballesta als balcons donant una flor i un puret. Després, amb els diners arreplegats... tots a fer un dinar a Serrallonga, al Passeig i, per què no, fer alguna excursió. Quan el Jaume Añé va haver de plegar, es va fer càrrec de les Caramelles el Joan Farreny, professor de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt. A partir de l’any 1987 els músics són alumnes de l’Escola de Música d’Agramunt. L’any 1988 les Caramelles es van federar als Cors de Clavé. Vàrem aconseguir par-

Sió 595  

Revista del mes de setembre de 2013

Advertisement