Page 17

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

El nostre poble és ric amb tradicions i ric amb la gent que el forma. Som un poble que s’estima, i molt, aquestes petites coses que fan que, malgrat totes les privacions que hem patit, encara avui continuem sortint al carrer a celebrar els nostres costums més arrelats. Un d’ells són les Caramelles.

I

l·lm.Sr. Alcalde d’Agramunt, Sra. Vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Srs. i Sres. Regidors/es, estimats agramuntins i agramuntines... amics i amigues: És un honor pel Grup Caramellaire Aires del Sió ser avui aquí amb tots vosaltres per fer el Pregó de la Festa Major 2013. El nostre poble és ric amb tradicions i ric amb la gent que el forma. Som un poble que s’estima, i molt, aquestes petites coses que fan que, malgrat totes les privacions que hem patit, encara avui continuem sortint al carrer a celebrar els nostres costums més arrelats. Un d’ells són les Caramelles. La primera informació que es disposa, és que són originàries del segle XVI, i

eren cançons satíriques que es cantaven per la Pasqua Florida pels carrers i places de les poblacions. Amb el temps van evolucionar i el contingut de les cançons passaren a tenir un caire més religiós. La Pasqua fou la primera festa que celebraren els cristians, i les colles sortien a cantar per festejar amb alegria la resurrecció de Jesucrist. En el segle XIX, època de la renaixença, el mestre Josep Anselm Clavé va donar un fort impuls a les caramelles i va difondre el cant coral per tot Catalunya. Creà la primera societat coral l’any 1852. Aquests cors, arribat el Dissabte de Glòria, cantaven Caramelles amb un ampli repertori de cançons populars, i el diumenge de la segona

Pasqua feien excursions arreu de Catalunya. Aquestes cantades a les places, carrers i masies, també es feien davant d’algunes cases i, en agraïment, la gent recompensava l’esforç dels cantaires amb productes de la terra com ous, pollastres, etc. fent després tota la colla un dinar de germanor. Però Anselm Clavé tenia un altre motiu..., volia treure els obrers de les tavernes, i a través de la música i el cant va aconseguir augmentar la cultura popular i la consciència reivindicativa, doncs aquestes trobades oferien sobretot ocasions de contacte, diàleg i organització. Les Caramelles van arrelar per tot Catalunya, al Bages, l’Empordà, la Plana de Vic, Girona, Lleida, Tarragona, terres de l’Ebre, etc. Pel que fa a la nostra vila d’Agramunt, la primera referència que tenim es de l’any 1926. Es reunien per assajar al local de la Barretina que era a cal Teixidor. Aquesta colla de caramellaires només eren homes i van cantar fins l’any 1936. No va ser fins l’any 1944 en plena postguerra, que el mestre Pere Ribó de les Escoles Nacionals va tenir el coratge de restablir i dirigir les Caramelles formades pels nens de l’escola. El 1946 tornen a sortir a cantar, però ara ja nens i nenes, i sense músics. L’any 1948 el Sr. Mora del Bar Sport organitza les Caramelles. El 1950, el Futbol d’Agra[SETEMBRE 2013]

sió 595

JOSEP BERTRAN

Pregó del Grup Caramellaire Aires del Sió

17

Sió 595  
Sió 595  

Revista del mes de setembre de 2013

Advertisement