Sió 585

Page 2

Núm. 585 - Any XLVII - Novembre 2012

LA 3... ............................................... 3

OPINIÓ

ACTUALITAT

La claraboia - “... Jo ho abaixaré” ........................... 23

Fets del mes - Agramunt vol decidir ........................ - Restauració dels absis ...................... - En record de Guinovart ..................... - Tots Sants ......................................... - Vaga general ..................................... - La Marató de Sang............................ - Lo Pardal .......................................... - Llibre contra la crisi ..........................

5 11 13 13 13 14 14 14

HISTÒRIA AGRAMUNTINA Cop d’ull al retrovisor - Neteja i escombraries ....................... 15

PORTADA: En aquestes eleccions al Parlament, celebrades el diumenge 25 de novembre, els agramuntins van renovar el seu compromís amb els partits nacionalistes. Els vots dels nostres conveïns van anar majoritàriament a CiU i ERC. Cal assenyalar que la força que lidera Artur Mas va incrementar el nombre de vots, contràriament al resultat global català.

Gent, fets, coses... - Ocells: mallerenga ............................ 25 Els lectors escriuen - Jo vull opinar .................................... 27 REPORTATGE El Pou del Gel i la Cisterna del Convent - Arquitectura amagada ....................... 29 COL·LABORACIONS LITERÀRIES

ENTITATS

El conte - Junts per sempre .............................. 49

Associació Contra el Càncer - Nota d’agraïment .............................. 19

ENSENYAMENT

Casal d’Avis - Activitats després de l’estiu .............. 21

Finestra educativa - Premi a una estudiant d’Agramunt ... 51 ESPORTS - Club Futbol Agramunt ....................... - Bàsquet Agramunt Club .................... - Club de Bitlles Sió d’Agramunt ......... - Club Handbol ....................................

(Foto: J. Bertran)

52 55 56 57

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS - Recollida selectiva: aposta de futur .. 59 - Reflexions al primer any de legislatura (II) ............................... 61 - L’increment de les taxes d’escombraries ................................. 63 L’AJUNTAMENT INFORMA ................. 65 ALMANAC .......................................... 69

Informació del que han donat de si les eleccions autonòmiques a la nostra Vila, amb gràfiques indicatives i comparatives amb les de fa dos anys.

LLEURE - Amenitats ......................................... 71

5a9

LA FOTO ............................................. 73 LA CALAISERA ................................... 73 L’ÀLBUM ............................................ 75

29 a 48 Ampli reportatge historiogràfic del Pou del Gel i de la Cisterna del Convent i de la seva situació actual.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.