Page 25

E N TITATS C O R PAR R O Q UIAL

Santa Cecília

E

ls components del Cor Parroquial d’Agramunt hem volgut celebrar, per segon any consecutiu, un petit concert en honor a Santa Cecília, patrona de la música.

Posem la nostra millor voluntat en la seva consecució i us agraïm molt la vostra assistència.

Solidaritat en temps de crisi

Us desitgem que tingueu unes bones festes en pau i alegria. El Cor Parroquial

FONT: COR PARROQUIAL

FONT: COR PARROQUIAL

També hem volgut solidaritzar-nos amb algunes famílies del nostre poble que, degut a la crisi que hi ha actualment, es troben necessitades d’ajuda. El nostre petit gra de sorra ha consistit en aliments que a l’ofrena de la Santa Missa hem ofert al senyor rector i que ell, amb el seu bon criteri, ho ha fet arribar a l’assistenta social, perquè ella, pel coneixement que té de la situació, ho faci arribar als que cregui més necessitats.

[DESEMBRE 2011]

sió 574

25

Sió 574. Desembre 2011  

Revista corresponent al mes de desembre de 2011

Sió 574. Desembre 2011  

Revista corresponent al mes de desembre de 2011

Advertisement