Page 16

JOSEP BERTRAN

A C T UA LITAT IN A U G U R A C IÓ A MAFET

L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va presidir la cerimònia religiosa.

C

interior. Les obres més importants s’han fet per assegurar l’estructura del temple que presentava greus deficiències amb una gran esquerda a la façana principal. Aquesta si-

JOSEP BERTRAN

Foto gran pàgina anterior: Vista panoràmica de l’altar de Sant Llorenç.

om ja vàrem informar en l’edició del mes d’agost, l’església de Mafet, dedicada a Sant Llorenç, ha estat rehabilitada tant de la part exterior com

JOSEP BERTRAN

16

sió 574

[DESEMBRE 2011]

tuació va comportar el tancament del temple durant uns quants anys. El darrer diumenge de novembre, el dia 27 a les 5 de la tarda, es van celebrar els ac-

Sió 574. Desembre 2011  
Sió 574. Desembre 2011  

Revista corresponent al mes de desembre de 2011

Advertisement