Page 1

studia I stopnia

2013/2014

www.wsb.pl

NIA L E Z UC NESU BIZ

Studia licencjackie i inżynierskie 13 nowych specjalności w ofercie Program Partnerstwa Biznesowego Uczelnia z 19-letnim doświadczeniem w kształceniu Innowacyjny system nauczania

Od 13 lat uczelnia nr 1 w Wielkopolsce wśród uczelni niepublicznych w rankingach „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”


A

B

dlaczego WSB?

Dlaczego warto wybrać WSB?................................................................................. 1 Zaufało nam już 210 000 osób takich jak Ty......................................................... 2 To nie my mówimy, że jesteśmy najlepsi, tak mówią o nas inni................................................................................................. 3

o uczelni

Zaplanuj karierę......................................................................................................... 4 Program Partnerstwa Biznesowego...................................................................... 5 Studiuj i pracuj........................................................................................................... 6 Studiuj za darmo........................................................................................................ 7 Studia – najlepsza inwestycja................................................................................. 8 Dobra organizacja studiów...................................................................................... 9 Zasady rekrutacji..................................................................................................... 53

Bezpieczeństwo Wewnętrzne NOWOŚĆ

kierunek w przygotowaniu

Bezpieczeństwo Lokalne i Porządek Publiczny NOWOŚĆ............................... 11 Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe NOWOŚĆ.................... 12 Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Zwalczanie Terroryzmu NOWOŚĆ........ 13

Informatyka NOWOŚĆ

kierunek w przygotowaniu

E-commerce – inżynierskie NOWOŚĆ................................................................ 15 Multimedia i Grafika Komputerowa – inżynierskie NOWOŚĆ........................ 16 Wdrażanie Systemów Informatycznych w Przedsiębiorstwach– inżynierskie NOWOŚĆ................................................ 17

Prawo NOWOŚĆ

kierunek w przygotowaniu

Prawo i Finanse NOWOŚĆ................................................................................... 19 Prawo i Zarządzanie NOWOŚĆ........................................................................... 20

Administracja

Administracja i Finanse Samorządowe................................................................ 22 Administracja Podatkowa...................................................................................... 23 Asystent Menedżera NOWOŚĆ........................................................................... 24 Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe....................................... 25

Finanse i Rachunkowość

C

kierunki i specjalności

Analityk Rynku Finansowego................................................................................ 27 Analiza Ekonomiczno-Finansowa NOWOŚĆ..................................................... 28 Bankowość i Usługi Finansowe............................................................................. 29 Podatki i Doradztwo Podatkowe........................................................................... 30 Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw....................................................... 31 Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw.......................................................... 32

Logistyka

Logistyka Handlu i Dystrybucji.............................................................................. 34 Logistyka i Spedycja Międzynarodowa – inżynierskie....................................... 35 Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach – inżynierskie................ 36 Procesy i Projekty Logistyczne – inżynierskie NOWOŚĆ................................ 37

Stosunki Międzynarodowe

Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe NOWOŚĆ................... 39 Biznes Międzynarodowy........................................................................................ 40 International Business........................................................................................... 41 Media i Komunikacja Społeczna............................................................................ 42 Public Relations w Biznesie Międzynarodowym................................................ 43

Zarządzanie

Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności Uczelni przedstawiają stan na koniec roku 2012. Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Gospodarowanie Nieruchomościami.................................................................... 45 International Business........................................................................................... 46 Media i Komunikacja Społeczna............................................................................ 47 Menedżer BHP NOWOŚĆ.....................................................................................48 Psychologia w Zarządzaniu................................................................................... 49 Strategie i Techniki Sprzedaży............................................................................... 50 Zarządzanie Przedsiębiorstwem.......................................................................... 51 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.......................................................................... 52


www.wsb.pl

Dlaczego warto wybrać WSB? „Wybór studiów to ważna życiowa decyzja. Aby ją odpowiedzialnie podjąć, należy dokładnie przemyśleć nie tylko wybór kierunku studiów, ale również uczelni, na której będzie realizowany. To od wykładowców, atmosfery na uczelni, dostępu do praktyk i staży zależeć będzie zdobycie wiedzy, która stanie się kluczem do zawodowego sukcesu. Zapraszam do zapoznania się z atutami Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu: uczelni otwartej, nowoczesnej, współpracującej z biznesem, oferującej ciekawe kierunki studiów. Polecam studia w WSB w Poznaniu”.

Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak

BOGATA OFERTA

BOGATA OFERTA EDUKACYJNA

Dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej zaplanujesz swój rozwój zawodowy. W Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać: • studia I stopnia, na których zdobędziesz dyplom licencjata lub inżyniera • studia II stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu magistra • studia podyplomowe • prestiżowe studia Executive MBA, dedykowane kadrom menedżerskim • Uniwersytet Każdego Wieku • warsztaty i szkolenia. 50 50

Studia za darmo

• Zostając stypendystą Programu Very Important Student, możesz być całkowicie lub częściowo zwolniony z opłat za czesne, otrzymując 20, 60, a nawet 100% zniżki. • Chciałbyś za darmo studiować i mieszkać w Poznaniu? Z nowym Programem Maximus to możliwe! Maximus stworzony został z myślą o tegorocznych maturzystach, ludziach ambitnych i aktywnych, którzy myślą o podjęciu studiów w WSB w Poznaniu. Więcej informacji na stronie 7.

GODNE

POLECENIA

WIARYGODNA

• Bankowa to Uczelnia, która co roku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach i jest nagradzana za jakość świadczonych usług. • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest największą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce, o czym świadczy liczba rekrutowanych studentów rocznie. • WSB aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu i kraju, współpracuje z wieloma firmami, ma rozbudowany Program Partnerstwa Biznesowego. • Wyższe Szkoły Bankowe przejmują inne uczelnie i włączają je w swoje struktury, wzmacniając siłę grupy WSB.

PRAKTYCZNA WIEDZA

W PRAKTYCE NAJLEPSZA

• Programy nauczania konsultowane są z przedstawicielami praktyki i dostosowane do potrzeb rynku pracy. • Wśród kadry poznańskiej WSB znajdziesz wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków, zajmujących wysokie stanowiska w swoich macierzystych firmach. • Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier i Praktyk organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

DOBRA

ORGANIZACJA

DOBRA ORGANIZACJA

• W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas – studia w WSB są tak zorganizowane, aby maksymalnie ułatwić studentom łączenie studiów z pracą zawodową.

PLATFORMA

EDUKACYJNA DOSTĘP DO MATERIAŁÓW PRZEZ INTERNET

NOWOCZESNA

• Platforma internetowa Moodle umożliwi Ci dostęp do materiałów dydaktycznych przez 24 godziny na dobę, a wewnętrzny system informacji Extranet pozwoli Ci bez wychodzenia z domu sprawdzić plan zajęć i oceny czy załatwić wiele spraw uczelnianych. • Z myślą o studentach wprowadziliśmy w WSB e-indeks, dzięki któremu oceny wpisywane są przez wykładowców on-line, a studenci mogą je natychmiast sprawdzić, nie tracąc czasu w kolejkach po wpis. • Na kierunkach Administracja oraz Finanse i Rachunkowość zostały wprowadzone aktywizujące metody dydaktyczne. • Jako student kierunku Administracja oraz Finanse i Rachunkowość będziesz mógł samodzielnie dokonywać wyboru przedmiotów specjalnościowych, jakie chcesz studiować. 1


A

dlaczego WSB?

Zaufało nam już 210 000 osób takich jak Ty Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa uczelni w Polsce. Znajdują się one w 10 miastach: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Gdańsk Gdynia

Szczecin

Bydgoszcz Toruń

Wyższe Szkoły Bankowe – godne zaufania Dowody na to, że WSB są godne zaufania:

Poznań

• 19 lat istnienia na rynku usług edukacyjnych • 210 000 studentów i absolwentów • wyniki raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, według którego Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu to najczęściej wybierane przez kandydatów uczelnie w swoich regionach.

Wyższe Szkoły Bankowe – najlepsze w swoich regionach Jakość WSB potwierdzają wysokie od lat pozycje w rankingach szkół wyższych, przeprowadzanych m.in. przez: • „Home & Market” • „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” • „Dlaczego?” i „Wprost” • „Newsweeka” • „Politykę”. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest największą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce, o czym świadczy liczba rekrutowanych studentów rocznie.

Wrocław Opole

Chorzów

Wyższe Szkoły Bankowe – profesjonalne uczelnie niepubliczne O tym, że WSB są profesjonalnymi uczelniami, świadczą: • ciągły rozwój oferty edukacyjnej

O stabilności i wiarygodności WSB świadczą: • współpraca z otoczeniem biznesowym • konsolidacja przez WSB sektora szkolnictwa wyższego • współpraca z zagranicznymi uczelniami • 2 przyłączone uczelnie niepubliczne we Wrocławiu i Szczecinie • liczne certyfikaty i akredytacje (np. FPAKE, SEM Forum, Business Centre • rozszerzenie oferty edukacyjnej Club) • planowane kolejne przejęcia uczelni • wysokie miejsca w wielu rankingach.

Grupa WSB w liczbach: • 60 uprawnień do prowadzenia kierunków na studiach I i II stopnia • łącznie 338 specjalności na studiach I i II stopnia • ponad 290 kierunków na studiach podyplomowych • ponad 135 uczelni partnerskich z Europy, Azji i USA • 2 265 milionów złotych pozyskanych z Unii Europejskiej • 2 przyłączone uczelnie zewnętrzne we Wrocławiu i Szczecinie.

2

Wyższe Szkoły Bankowe – stabilne i wiarygodne

niepublicznych.


www.wsb.pl

To nie my mówimy, że jesteśmy najlepsi, tak mówią o nas inni Wybór uczelni to kluczowa decyzja, mająca wpływ na całą przyszłą karierę zawodową. Zdecyduj mądrze – słuchaj opinii studentów, absolwentów i pracodawców oraz śledź rankingi.

„Co roku prowadzimy badania dotyczące tego, czy nasza oferta edukacyjna odpowiada potrzebom rynku pracy. W badaniach biorą udział pracodawcy, firmy, instytucje, studenci oraz słuchacze. Każda wyrażona w ankiecie opinia pomaga nam tworzyć coraz lepsze kierunki studiów przystosowane do rzeczywistych oczekiwań gospodarki”.

Karol Cyrulik Dyrektor Generalny WSB w Poznaniu, Członek Komitetu ds. Marki Grupy Wyższych Szkół Bankowych

Zmieniamy się dla Ciebie Misją Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej, dlatego strategicznym celem Uczelni jest zapewnienie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wspierającego profesjonalne kariery jej studentów i absolwentów oraz doskonalenie organizacji studiów i obsługi administracyjnej. W związku z tym od 2011 roku corocznie: • prowadzone są badania satysfakcji studentów i słuchaczy • monitorowane są kariery zawodowe absolwentów • dokonywana jest ocena współpracy z pracodawcami • identyfikowane są potrzeby pracodawców. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie badań podejmowane są działania doskonalące i rozwijające, których realizacja pozwala lepiej spełniać oczekiwania studentów, słuchaczy, absolwentów i pracodawców.

nad uczelniami konkurencyjnymi w kluczowych dla WSB obszarach: • dobrej organizacji studiów

Numer 1 w rankingach

• obsługi administracyjnej

Ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

• przyjaznego podejścia do studenta • dopasowania kształcenia do wymagań pracodawców i rynku pracy.

Losy absolwentów Badania przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia wskazują, że już w pół roku po ukończeniu studiów: • 85% absolwentów WSB pracowało, prowadziło działalność gospodarczą lub kontynuowało naukę • 63,4% absolwentów uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów w WSB w wysokim i bardzo wysokim stopniu

Wyniki zbiorcze pokazują, że studenci i słuchacze widzą przewagę Bankowych

W rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” WSB w Poznaniu od 13 lat, tj. od powstania rankingu, uznawana jest za najlepszą uczelnię niepubliczną w Wielkopolsce. Najczęściej wybierana uczelnia WSB w Poznaniu zajęła wysoką pozycję w raporcie MNiSW dotyczącym wyników rekrutacji na rok akademicki 2011/2012. W zestawieniu najczęściej wybieranych przez studentów uczelni niepublicznych w Polsce studia niestacjonarne w WSB w Poznaniu znalazły się na drugim miejscu, będąc jednocześnie numerem 1 w Wielkopolsce.

Najlepiej rozpoznawalna uczelnia niepubliczna wyższa szkoła bankowa

Wasz głos jest ważny W 2012 roku Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione przez blisko 9500 studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników.

jest pomocna w obecnie wykonywanej pracy.

98,1%

najlepiej

rozpoznawalną

uczelnią niepubliczną w regionie w badaniu świadomości wspomaganej aż 98,1% pracodawców niewspółpracujących z wsb wskazało, że zna naszą uczelnię. Źródło: „Badania atrybutów marki WSB”, TEB Akademia, 2012

3


ZAPLANUJ KARIERĘ OPŁACA SIĘ STUDIOWAĆ

CO DAJĄ DOBRE STUDIA?

36

NOWA FIRMA ŹRÓDŁO: „BADANIA ATRYBUTÓW MARKI WSB” PRZEPROWADZONE PRZEZ TEB AKADEMIA, 2012

23

DOKTORAT

40

MĘŻCZYZNA

43

KOBIETA

13 MAGISTERIUM

20

LICENCJAT

STOPA ZWROTU Z INWESTOWANIA W WYKSZTAŁCENIE NA POZIOMIE STUDIÓW I, II I III STOPNIA WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN ŹRÓDŁO: „DIAGNOZA SPOŁECZNA”, J. CZAPIŃSKI, 2011

STABILIZACJA

POZYCJI   W FIRMIE

WZROST

IE MOŻE WYKSZTAŁCEN

WYNAGRODZENIA

O BEZROBOCIA

BIEŃSTW PRAWDOPODO

ZMIANA

E! I N T O R K Y Z R T AŻ

PRACODAWCY

PRACA

Na 20 osób z wykształceniem wyższym nie pracuje tylko 1

PO STUDIACH

85%

Na 20 osób z wykształceniem średnim nie pracują 2 osoby

absolwentów WSB pracuje lub kontynuuje naukę już w pół roku  po ukończeniu studiów

W grupie osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym stopa bezrobocia jest aż trzykrotnie wyższa niż wśród osób z dyplomem ukończenia studiów

ŹRÓDŁO: „BADANIA ATRYBUTÓW

ŹRÓDŁO: „ROCZNIK STATYSTYCZNY PRACY”, GUS, 2010

MARKI WSB” PRZEPROWADZONE PRZEZ TEB AKADEMIA, 2012

IM WIĘCEJ 

4

3 718 zł

4 800 zł

4 900 zł

5 000 zł

WYŻSZE ZAWODOWE

WYŻSZE MAGISTERSKIE

DOKTORAT

PODYPLOMOWE

13 300 zł

2 850 zł ŚREDNIE

MBA

2 770 zł GIMNAZJALNE

ŹRÓDŁO: „OGÓLNOPOLSKIE BADANIE WYNAGRODZEŃ (OBW)” PRZEPROWADZONE PRZEZ SEDLAK & SEDLAK, 2012

2 770 zł

ZARABIASZ

PODSTAWOWE

wiedzy zdobywasz,

TYM WIĘCEJ

ZMNIEJSZYĆ


www.wsb.pl

Program Partnerstwa Biznesowego WSB przykłada szczególną wagę do praktyczności przekazywanej wiedzy. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mają niepowtarzalną szansę studiować na uczelni, na której poszczególne kierunki objęte są wsparciem merytorycznym partnerów biznesowych.

„Nasza współpraca z Wyższą Szkołą Bankową ciągle się rozwija. Umożliwiamy studentom poznanie praktycznej strony biznesu poprzez udział w programie staży i praktyk w MAN Accounting Center. Dzięki takim programom absolwenci kończący studia są dużo lepiej przygotowani na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej”.

Wojciech Skrudlik Dyrektor Zarządzający Centrum Księgowo-Finansowego MAN Accounting Center w Poznaniu

Czym jest partnerstwo biznesowe?

• Cortland sp. z o.o. – Informatyka

Realizowany w poznańskiej WSB Program Partnerstwa Biznesowego ma na celu połączenie doświadczeń naukowych Uczelni z doświadczeniami biznesowymi największych firm z regionu. W efekcie daje studentom możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych na dzisiejszym rynku pracy. WSB przykłada dużą wagę do praktyczności przekazywanej wiedzy.

• itelligence – Informatyka

Lista partnerów biznesowych:

• SpeedUp Group – Informatyka • Komputronik SA – Logistyka • Kuehne + Nagel sp. z o.o. – Logistyka • International Project Management Association Polska – Zarządzanie • Wielkopolski Związek Pracodawców – Zarządzanie • BCC Loża Wielkopolska – Zarządzanie • Miasto Poznań – Administracja • Urząd Miejski w Śremie – Administracja

• Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. – Finanse i Rachunkowość oraz Prawo

• Urząd Miejski w Krotoszynie – Administracja

• MAN Accounting Center sp. z o.o. – Finanse i Rachunkowość

• Urząd Gminy Suchy Las – Administracja

• PKO Bank Polski – Finanse i Rachunkowość oraz Prawo

• Urząd Gminy Tarnowo Podgórne – Administracja • Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej – Administracja • Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim – Administracja.

Korzyści dla studenta Studenci studiujący na kierunkach objętych Programem Partnerstwa Biznesowego mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników firm biorących udział w programie. Mogą także liczyć na ich pomoc przy pisaniu prac licencjackich i inżynierskich. Ponadto studenci mają szansę odbyć praktyki i staże w firmach współpracujących z Uczelnią, a w przyszłości znaleźć zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach.

5


B

o uczelni

Studiuj i pracuj Doświadczenie zawodowe to atut, na który coraz częściej zwracają uwagę pracodawcy. Już w trakcie studiów każdy student Bankowej może sprawdzić swoje kwalifikacje w realnych warunkach gospodarczych oraz zaprezentować się potencjalnym pracodawcom.

„Mówi się: znajdź w sobie pasję, zamień ją w pracę zawodową, a już nigdy nie będziesz musiał pracować. Należy jednak pamiętać, że realizując swoje marzenia, trzeba wiedzieć, jak poruszać się po rynku pracy. W tym z pewnością pomogą studentom WSB bezpłatne szkolenia organizowane przez Biuro Karier i Praktyk. Nasze Biuro ma także w swoim katalogu szereg ciekawych ofert pracy i staży zbieżnych z kierunkami studiów w naszej uczelni”.

Małgorzata Beker Pracownik Biura Karier i Praktyk WSB w Poznaniu

Wykładowcy praktycy

Sesje coachingowe

Wykładowcy WSB to głównie doświadczeni praktycy zajmujący wysokie stanowiska w swoich firmach, np. pracownicy biur maklerskich, banków, kancelarii prawnych, działów logistycznych, działów marketingu, jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Programu Partnerstwa Biznesowego zajęcia prowadzą również przedstawiciele firm partnerskich, takich jak np. Komputronik SA czy Kuehne+Nagel sp. z o.o.

Jako student WSB będziesz mógł skorzystać z profesjonalnego coachingu. Organizowane przez Biuro Karier i Praktyk bezpłatne sesje pomogą Ci odkryć i wykorzystać swój ukryty potencjał zawodowy. Podczas sesji coachingowych studenci WSB mogą m.in. określić swoje predyspozycje zawodowe.

Praktyczne programy nauczania W Wyższej Szkole Bankowej programy nauczania tworzone są zgodnie z profilem praktycznym, określonym w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych stawiających na efekty kształcenia. Praktyczny profil studiów potwierdzają także programy nauczania konsultowane z przedstawicielami praktyki. Studenci otrzymują w ten sposób wiedzę dostosowaną do potrzeb rynku pracy.

Praktyki, staże i wizyty studyjne W WSB oprócz praktyk i staży studenci mogą uczestniczyć w organizowanych przez Biuro Karier i Praktyk wizytach studyjnych, w ramach których biorą udział w wykładach i warsztatach w siedzibach różnych firm.

Bezpłatne warsztaty Biuro Karier i Praktyk organizuje także warsztaty z umiejętności miękkich, szybkiego uczenia się, autoprezentacji, wystąpień publicznych i wielu innych.

do wkroczenia na rynek pracy. Studenci mają tam m.in. okazję do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

Dodatkowe certyfikaty W trakcie studiów w WSB możesz uzyskać: • Business English Certificate (BEC) zaświadczający znajomość biznesowego języka angielskiego • European Business Competence *Licence (EBC*L) – i udokumentować w ten sposób swoją wiedzę ekonomiczną

Targi Pracy

• European Computer Driving Licence (ECDL) – i potwierdzić wiedzę komputerową

Targi Pracy to organizowane przez Biuro Karier i Praktyk cyklicznie spotkania przygotowujące przyszłych absolwentów

• a także zdobyć wiedzę przydatną do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca (ECB).

polecane przez absolwentów

godne polecenia

9 na 10

absolwentów poleciło studia w WSB swoim przyjaciołom, rodzinie i znajomym. Źródło: „Badania atrybutów marki WSB”, TEB Akademia, 2012

6


www.wsb.pl

Studiuj za darmo Myślisz, że studia w uczelni niepublicznej są drogie? Nic bardziej mylnego. Czesne w poznańskiej WSB jest bardzo atrakcyjne, a dodatkowo masz możliwość otrzymać stypendium całkowicie je pokrywające.

„Od drugiego semestru swoich studiów korzystam z Programu VIS. Miałem wysoką średnią, dzięki czemu w ogóle nie płaciłem czesnego. Teraz moja średnia jest nieco niższa, ale i tak mam 20% zniżki. To bardzo motywujące – wiem, że moja nauka jest przez WSB doceniana”.

Mariusz Szydłowski III rok studiów I stopnia, Stosunki Międzynarodowe

Studiuj za darmo w ramach Programu VIS

Studiuj za darmo w ramach Programu Maximus

Studiując w WSB, możesz zmniejszyć koszty swojej nauki bądź studiować za darmo. Do uczestnictwa w Programie VIS „Studiuj za darmo” wystarczy, że:

Jesteś tegorocznym maturzystą? Chciałbyś za darmo studiować i mieszkać w Poznaniu? Z Wyższą Szkołą Bankową to możliwe! W ramach Programu Maximus możesz studiować w WSB za darmo oraz przez pierwsze dwa lata studiów otrzymywać dodatkowe środki na mieszkanie. Program Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Maximus kierowany jest do tegorocznych maturzystów, ludzi aktywnych i ambitnych, którzy stawiają na rozwój osobisty. WSB w Poznaniu gwarantuje uczestnikom

• masz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem lub jesteś finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu centralnym lub okręgowym • jesteś laureatem konkursów organizowanych przez WSB • jako student WSB wykażesz się bardzo dobrymi wynikami w nauce w kolejnych semestrach studiów.

Programu Maximus studia za darmo oraz dodatkowe środki na opłacenie mieszkania. Do Twoich głównych zadań należeć za to będzie aktywne uczestniczenie w życiu poznańskiej Bankowej, czyli branie udziału w imprezach i wydarzeniach oraz szkoleniach i warsztatach organizowanych przez WSB w Poznaniu, a także działanie na rzecz innych studentów. Więcej informacji o programie znajdziesz na: www.wsb.pl/poznan/maximus.

elastyczności. swoimi funduszami.

i zapewnisz sobie dobry start na rynku pracy.

ELASTYCZNY SYSTEM OPŁAT

KLUCZ DO KARIERY

STUDIUJ ZA GRANICĄ

STUDIUJ ZA DARMO

FORUM PRAKTYKI GOSPODARCZEJ

PASZPORT WSB

GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

7


B

o uczelni

Studia – najlepsza inwestycja Siłą biznesu są trafne i dobrze przemyślane inwestycje. Zainwestuj w WSB, a w zamian otrzymasz wysoką jakość kształcenia, doskonałe warunki do studiowania i przygotowanie do dobrze płatnej pracy.

„Korzystną formą finansowania nauki są preferencyjne kredyty studenckie, których otrzymanie nie zależy od tego, czy studiuje się na uczelni państwowej czy prywatnej. Narzędzia tego nie powinni obawiać się studenci kierunków praktycznych, których ukończenie daje szansę na zatrudnienie i łatwe spłacenie zobowiązania”.

Tadeusz Krajczyński Dyrektor 3 Oddziału PKO Banku Polskiego w Poznaniu

laureatem olimpiady lub konkursu organizowanego przez WSB, możesz skorzystać z Programu VIS „Studiuj za darmo” i otrzymać stypendium całkowicie pokrywające koszty czesnego w pierwszym semestrze.

Inwestycja na dziś i jutro

Czesne w uczelni biznesu powinieneś traktować jak inwestycję. Po ukończeniu studiów możesz znaleźć spełniającą Twoje ambicje, dobrze płatną pracę. W ten sposób zwróci się część • Studiuj na maxa w WSB poniesionych nakładów. Jesteś tegorocznym maturzystą? Sprawdź swoje możliwości Myślisz o studiach w Poznaniu? Jeśli obawiasz się, że nie stać Cię na W WSB w ramach Programu płatne studia, sprawdź, jakie rozwiązania Maximus możesz studiować za free przygotowała dla Ciebie WSB: i otrzymać dodatkowe środki na mieszkanie. • Szeroki system stypendialny W WSB system stypendialny • Atrakcyjne promocje obejmuje stypendia naukowe, W WSB studiując na dwóch sportowe, socjalne oraz zapomogi. kierunkach za jeden zapłacisz mniej! Możesz ubiegać się o te same Jako absolwent WSB możesz liczyć stypendia, jakie otrzymują studenci na obniżone czesne na studiach II uczelni publicznych. Jeśli uzyskałeś stopnia i studiach podyplomowych. świadectwo z wyróżnieniem, jesteś

gwarantowane czesne stałe stała opłata

i rok

8

przez cały okres studiów

Ii rok

IIi rok

• Elastyczny system opłat Nie musisz opłacać całego czesnego od razu – Uczelnia daje Ci możliwość uiszczenia opłaty w 2, 10 lub 12 ratach. • Dwa systemy płatności WSB daje Ci wybór, ile będziesz płacić za swoje studia. Już na początku możesz zdecydować się na gwarantowane czesne stopniowane – niskie czesne na pierwszym roku, które ulegnie podwyższeniu w kolejnych latach. Możesz także wybrać gwarantowane czesne stałe i mieć pewność, że wysokość opłat, jakie ponosisz na pierwszym roku studiów, nie zwiększy się w kolejnych latach studiowania.

gwarantowane czesne STOPNIOWANE niskie czesne

i rok

w pierwszym roku studiów

Ii rok

IIi rok


www.wsb.pl

Dobra organizacja studiów W WSB wiemy, jak ważna jest dobra organizacja. Niezależnie od tego, co chcesz robić po zajęciach: pracować, rozwijać pasje czy spotykać się z przyjaciółmi – to Twój wybór i Twój czas. Uczelnia biznesu sprawi, że nie będziesz go marnować.

„Organizacja nauki na Uczelni jest niezmiernie istotnym i zarazem skomplikowanym zadaniem. Przykładamy do niego szczególną uwagę, starając się głównie o sprawny i szybki przepływ informacji. Dbamy o to, aby każdy student miał w Extranecie dostęp do aktualnych danych dotyczących planów zajęć i uzyskiwanych ocen. Układamy harmonogramy zajęć tak, aby studenci nie tracili zbyt wiele czasu”.

Dr Roman Łosiński Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu

Forma kształcenia

studiów każdy student odbywa praktykę studencką. Studia kończą się obroną projektu dyplomowego i zdobyciem tytułu zawodowego licencjata. Uczelnia przygotowuje się do uruchomienia dwóch nowych kierunków – Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prawa (szczegóły na stronach 10-13 i 18-20).

W WSB w Poznaniu możesz na I stopniu uzyskać dyplom licencjata lub inżyniera. Na wszystkich kierunkach przedmioty wykładane są w taki sposób, aby w ciągu całego okresu studiów student zdobył atrakcyjny zawód i jak najwięcej praktycznych umiejętności. Do wyboru masz 35 specjalności. O uruchomieniu • Studia inżynierskie trwają danej specjalności decyduje 3,5 roku (7 semestrów). Podobnie jak zainteresowanie studentów. w przypadku studiów licencjackich • Studia licencjackie trwają w 3 semestrze wybierasz specjalność. 3 lata (6 semestrów). Pierwsze W odróżnieniu od studiów 1,5 roku to przede wszystkim licencjackich studia inżynierskie nauka przedmiotów ogólnych oferują więcej przedmiotów i kierunkowych. To także czas na to, ogólnych oraz dłuższe praktyki by zastanowić się, czym chcesz się zawodowe. W WSB w Poznaniu zajmować w przyszłości. W trzecim dyplom inżyniera możesz uzyskać, semestrze decydujesz się na decydując się na kierunek Logistyka. specjalność i przez kolejne 1,5 roku Uczelnia przygotowuje się do zdobywasz wiedzę i umiejętności uruchomienia nowego inżynierskiego z konkretnej specjalności. W trakcie kierunku – Informatyki (szczegóły na stronach 14-17).

W odpowiedzi na Twoje potrzeby W WSB masz do wyboru 2 formy studiów: • studia stacjonarne (dzienne) – w tym trybie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, choć zwyczajowo jeden z tych dni jest wolny • studia niestacjonarne (zaoczne), na których zajęcia odbywają się w weekendy. Studiując zaocznie, osiągasz te same efekty kształcenia co studenci dzienni. Możesz korzystać ze wszystkich udogodnień. Zjazdy odbywają się średnio tylko dwa razy w miesiącu, dzięki czemu możesz wykorzystać cenny czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz szeregu kwalifikacji, które pozwolą Ci sprawdzić się w realnych warunkach gospodarczych.

INNOWACYJNOŚĆ NAUCZANIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA oraz FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Dzięki innowacyjnym metodom dydaktycznym na kierunkach Administracja oraz Finanse i Rachunkowość studenci WSB uczą się efektywniej – samodzielnie rozwiązując zadania i omawiając case studies. Studiując na jednym z tych kierunków, możesz także samodzielnie wybierać przedmioty specjalnościowe, które Cię interesują. Podczas sesji zaliczeniowej będzie Cię obowiązywać tylko jeden egzamin, a cały materiał zaliczać będziesz w trakcie semestru. Nowy system pozwoli Ci także udoskonalić szereg umiejętności miękkich, takich jak sprawne zarządzanie swoją pracą czy pracą w zespole. 9


C

kierunki i specjalności

STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

Bezpieczeństwo Wewnętrzne kierunek w przygotowaniu Dlaczego Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSB? • Kierunek utworzony na bazie doświadczeń w nauczaniu na specjalności Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe na kierunku Administracja. • Kierunek stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. • Wykształcenie z perspektywą stabilnego i pewnego zatrudnienia (jednostki administracji państwowej). • 19-letnie doświadczenie w kształceniu.

• Sytuacja polityczna we współczesnym świecie spowodowała, że potrzebni są specjaliści, którzy posiadają wiedzę i są praktycznie przygotowani w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. • W obliczu światowego kryzysu finansowego bezpieczeństwo zyskało na znaczeniu w biznesie – coraz więcej firm stara się ustrzec przed problemami, jakie mogą pojawić się na rynku. • Zagrożenia w takich obszarach jak terroryzm, przestępczość międzynarodowa czy klęski żywiołowe w łatwy sposób mogą dziś zachwiać porządkiem publicznym. Dlatego w państwie potrzebni są specjaliści, potrafiący zarządzać sytuacjami kryzysowymi, zapewnić bezpieczeństwo ludzi i minimalizować ryzyko.


www.wsb.pl

nowość

Bezpieczeństwo Lokalne i Porządek Publiczny – w przygotowaniu

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne to dobry pomysł dla wszystkich, którzy myślą o pracy w służbach mundurowych lub już pracują i chcą podnieść kwalifikacje.

„Jedną z rzeczy, które podobają mi się w WSB, to plan zajęć. Ułożony jest idealnie dla ludzi chcących realizować się zawodowo czy uprawiających sporty. Studiując w WSB, zawsze znajdę czas, by po zajęciach popływać żaglówką. Można w ten sposób łączyć przyjemne z pożytecznym i oderwać się od rzeczywistości”.

Przemysław Skórzewski II rok studiów I stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • znać zasady funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury • znać podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne • znać normy prawne i etyczne organizujące struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego • znać metody oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach i stanach nadzwyczajnych

• sprawnie kierować zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Przykładowe stanowiska: • specjalista ds. planowania cywilnego

Praca dla Ciebie

• analityk w sztabach kryzysowych administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe miejsca pracy:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

• jednostki administracji rządowej

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kadr dla działów administracji i zarządzania.

• jednostki samorządu terytorialnego • Żandarmeria Wojskowa • Policja • Straż Pożarna • Straż Graniczna

• Na zajęciach zdobywasz wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą rozszerzysz w trakcie praktyk.

• Służba Więzienna • Straż Miejska • firma ochroniarska.

wskaźnik zatrudnienia i kontynuacji nauki

Praca po studiach

9,5 na 10 absolwentów WSB w Poznaniu pracuje lub kontynuuje naukę już pół roku po ukończeniu studiów. Źródło: „Badania atrybutów marki WSB”, TEB Akademia, 2012

11


C

kierunki i specjalności

nowość

Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe Bezpieczeństwo wewnętrzne to dziedzina ważna dla wszystkich społeczeństw. W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest przystosować się do szybkich zmian. Dlatego na rynku powstaje zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą w stanie przeciwdziałać nowym problemom wewnętrznym pojawiającym się w państwie.

„Wyższa Szkoła Bankowa to dosłownie e-uczelnia, z którą mam kontakt 24 godziny na dobę. Mamy tutaj Extranet – wewnętrzny system informacji, dzięki któremu bez wychodzenia z domu mogę sprawdzić swoje oceny lub plan zajęć i otrzymać najważniejsze informacje”.

Paulina Szukalska II rok studiów I stopnia, Zarządzanie

• znać zasady opracowywania zarządzeń, wytycznych i decyzji w zakresie ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

• specjalista ds. zarządzania kryzysowego

Praca dla Ciebie

• koordynator działań ratowniczych

• znać instytucje bezpieczeństwa publicznego i ich zadania

Przykładowe miejsca pracy:

• planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa publicznego

• jednostki samorządu terytorialnego

• specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • znać podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego

• wdrażać procedury reagowania kryzysowego w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach kryzysowych • posługiwać się właściwymi systemami informatycznymi • znać mechanizmy psychologiczne rządzące sytuacją kryzysową

• jednostki administracji rządowej • centra zarządzania kryzysowego • Policja • Straż Pożarna • Straż Graniczna • firmy z branży ochrony osób i mienia. Przykładowe stanowiska: • specjalista ds. planowania i realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej • doradca w sztabach kryzysowych

SPOTKANIA Z VIP-AMI Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu gości ekspertów i osoby z pierwszych stron gazet. Ostatnio byli u nas z wykładami: Kayah, wokalistka i właścicielka wytwórni płytowej, która opowiadała o zarządzaniu firmą w show-biznesie, oraz Dorota Zawadzka, telewizyjna Superniania, która podczas inauguracji Uniwersytetu Każdego Wieku radziła, jak żyć w wielopokoleniowej rodzinie. 12

• specjalista ds. zapobiegania sytuacjom kryzysowym

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Specjalność oferowana jest również na Stosunkach Międzynarodowych i Administracji. • Wiedzę na tej specjalności będziesz pogłębiał m.in. w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa europejskiego, patologii społecznych czy rozwiązywania problemów zawodowych.


www.wsb.pl

nowość

Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Zwalczanie Terroryzmu – w przygotowaniu W sytuacji kryzysowej największym problemem stają się najmniejsze szczegóły. Dlatego specjaliści ds. zarządzania kryzysowego są cenionymi pracownikami urzędów publicznych i dużych korporacji. Jeśli masz duszę lidera, umiesz znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji, interesują Cię zagadnienia prawne, informatyczne, psychologiczne i logistyczne – oto specjalność dla Ciebie. „W trakcie studiów mogłam realizować się nie tylko jako studentka, ale również w roli mamy. Dzięki rozwiązaniom stosowanym na WSB nie musiałam przerywać ani odkładać studiów. Kontynuuję naukę w WSB na studiach II stopnia, ponieważ Uczelnia dała mi pewność, że łatwo pogodzę dalsze studia, dbanie o rodzinę i prowadzenie domu”.

Natalia Święcicka-Gosztkowska I rok studiów II stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu studiów na tej specjalności będziesz: • znać mechanizmy funkcjonowania międzynarodowego ładu politycznego • rozpoznawać struktury i funkcje najważniejszych organizacji międzynarodowych • posiadać wiedzę z zakresu uwarunkowań systemu politycznego państwa i systemu obronnego

• mieć wiedzę z zakresu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Przykładowe stanowiska:

• rozpoznawać struktury zorganizowanych grup przestępczych

• doradca w sztabach kryzysowych

• wykorzystywać zasady ram instytucjonalnych w celu przeciwdziałania i zwalczania zorganizowanej przestępczości.

Praca dla Ciebie Przykładowe miejsca pracy:

• • posiadać wiedzę z zakresu powszechnie • stosowanych norm prawnych • • mieć świadomość zagrożeń • współczesnego świata i znać • mechanizmy zapobiegania im • wiedzieć, jak przeprowadzać zorganizowane akcje o charakterze międzynarodowym

jednostki administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego Policja profesjonalna firma ochroniarska Żandarmeria Wojskowa

• analityk w sztabach kryzysowych • specjalista ds. zarządzania kryzysowego • specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • W pracy na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa międzynarodowego bardzo ważne jest radzenie sobie ze stresem czy prowadzenie negocjacji. Biuro Karier i Praktyk WSB przygotowuje dla Ciebie warsztaty, na których możesz szkolić swoje umiejętności.

• Straż Graniczna • Straż Miejska.

ZOSTAŃ TWARZĄ WSB Na wszystkich materiałach promocyjnych WSB występują nasi studenci. Zdjęcia wykonywane są podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych. W ubiegłym roku studenci wystąpili w filmie reklamowym „Twój czas, Twoje miejsce, Twoja Uczelnia”.

13


C

kierunki i specjalności

STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

Informatyka kierunek w przygotowaniu

Dlaczego Informatyka w WSB? • Studia inżynierskie będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów branży IT. • Kierunek stworzony w oparciu o doświadczenie w kształceniu na kierunku Informatyka i Ekonometria. • Specjalistyczne wykłady i ćwiczenia prowadzone przez praktyków z dziedziny IT. • Program studiów konsultowany z partnerami biznesowymi kierunku pod kątem ich potrzeb.

Partnerzy biznesowi kierunku: • Cortland sp. z o.o. • SpeedUp Group • itelligence


www.wsb.pl

nowość

E-commerce – studia inżynierskie, w przygotowaniu „Inżynier informatyk to jeden z najpewniejszych i najbezpieczniejszych zawodów na obecnym niespokojnym, kryzysowym rynku pracy. Daje bezpośrednie możliwości zdobycia zatrudnienia zarówno w dużych korporacjach, małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w formie samodzielnej, produkcyjnej lub usługowej działalności gospodarczej”. Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Stefanowski, wykładowca WSB w Poznaniu „Dynamiczny rozwój rynku e-commerce jest konsekwencją stylu życia Polaków. To wynik szybkiego reagowania na zmieniające się technologie internetowe, rozwiązania mobilne czy obsługę klienta. Branża e-commerce charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od osób związanych z informatyką, marketingiem, prawem czy obsługą klienta”.

Marcin Kanonik Art Director, Fluid Agencja Interaktywna

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• administrować serwerami, systemami operacyjnymi, bazami danych

• agencje interaktywne

• Aplikacje internetowe to bardzo dynamicznie rozwijający się obszar informatyki.

• budować systemy elektronicznej wymiany danych i dokumentów

• firma informatyczna

• firma software’owa

• prowadzić marketing internetowy

• przedsiębiorstwa z różnych branż – dział IT

• wdrażać i obsługiwać platformy portali i sklepów internetowych

• własna firma.

• projektować i programować aplikacje internetowe i mobilne.

• administrator systemów

Przykładowe stanowiska: • programista aplikacji internetowych • administrator portalu internetowego • administrator platform obsługi sprzedaży internetowej • konsultant IT.

• Na tej specjalności poznasz technologie, za pomocą których zbudowano Allegro i Facebooka. • E-commerce i portale społecznościowe – właśnie te rozwiązania techniczne sprawiły, że z internetu korzysta dziś ponad 20 milionów Polaków. Coraz liczniejsze sklepy internetowe, serwisy aukcyjne i platformy rozliczeniowe są źródłem silnego zapotrzebowania na specjalistów potrafiących właściwie dobierać, wdrażać i dostosowywać produkty informatyczne.

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU INFORMATYKA SpeedUp Venture Capital Group jest funduszem inwestycyjnym specjalizującym się w technologiach informatycznych (ICT), e-commerce oraz technologiach mobilnych. Firma wspiera przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju. Zajmuje się poszukiwaniem przedsięwzięć, które – dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych – mają szansę zmieniać nasze życie na lepsze.

15


C

kierunki i specjalności

nowość

Multimedia i Grafika Komputerowa – studia inżynierskie, w przygotowaniu

Mówi się, że ludzie myślą dziś obrazami, a te znajdują się wszędzie wokół nas. Na specjalności Multimedia i Grafika Komputerowa nauczysz się tworzenia zdjęć, grafiki wektorowej i projektów multimedialnych.

„Liczba firm obecnych w internecie rośnie lawinowo. Zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie z roku na rok ulegają znacznej rozbudowie pod względem technologicznym. Coraz większym wzięciem cieszą się specjaliści kreatywnie poruszający się w branży IT. Najlepszy informatyk powinien mieć wiedzę i umiejętności także z zakresu prowadzenia biznesu”.

Adam Pioch Przedsiębiorca, www.SkutecznyE-biznes.pl

Twoja wiedza i umiejętności

• agencja multimedialna

Po ukończeniu specjalności będziesz:

• firma informatyczna

• tworzyć interaktywną i dynamiczną grafikę komputerową

• agencja e-marketingowa • przedsiębiorstwa z różnych branż – działy IT i e-biznes

• projektować zaawansowane serwisy internetowe i aplikacje multimedialne • własna firma. • obsługiwać nowoczesne aplikacje służące do tworzenia grafiki komputerowej • obsługiwać środowiska cyfrowe sieci teleinformatycznych, komputerowe aplikacje multimedialne, produkcje wideo oraz media mobilne

Przykładowe stanowiska: • grafik komputerowy • projektant portali internetowych • programista aplikacji internetowych • architekt rozwiązań multimedialnych • specjalista ds. multimediów

• stosować narzędzia i techniki • administrator baz danych i aplikacji produkcji w dziedzinie współczesnych WEB 2.0. mediów.

Praca dla Ciebie Przykładowe miejsca pracy: • agencja reklamowa • agencja interaktywna

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Specjalność dla umysłów ścisłych, ale jednocześnie dla osób kreatywnych, z dużą wyobraźnią.

• Możliwość pogłębiania wiedzy z obszarów IT w Kole Naukowym „Innovations IT”. • Nowoczesne laboratoria komputerowe. • Praca z programami graficznymi, m.in. CorelDRAW, Adobe Photoshop. • Kierunek Informatyka objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego. • Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2011 roku wynika, że od kilku lat IT utrzymuje się jako najlepiej opłacana branża. Przykładowe zarobki: pracownicy szeregowi – 3000 zł, specjaliści – 4300 zł, starsi specjaliści – 6100 zł, kierownicy małych zespołów (2-5 osób) – 7500 zł.

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU INFORMATYKA Firma Cortland zajmuje się sprzedażą i serwisem produktów Apple, takich jak iPad, iPhone, iPod i komputery Mac, wraz z bogatą ofertą oprogramowania i akcesoriów. Więcej na: www.cortland.pl.

16


www.wsb.pl

nowość

Wdrażanie Systemów Informatycznych w Przedsiębiorstwach – studia inżynierskie,

w przygotowaniu

Trudno dziś wskazać firmę, która w swojej działalności nie wykorzystuje nowoczesnych technologii. Dlatego specjaliści potrafiący łączyć swoje umiejętności i wiedzę oraz nadążający za nowościami na rynku są niezwykle cennym kapitałem dla każdego przedsiębiorstwa. „Naukę w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu rozpoczęłam w pierwszych latach jej istnienia i od początku miałam przekonanie, że zdobywam praktyczne umiejętności, które wykorzystam w dalszym życiu zawodowym. Dzisiaj jestem dyrektorem operacyjnym w międzynarodowej korporacji oferującej kompleksowe rozwiązania informatyczne. Cenię absolwentów WSB, bo wiem, jak dobrze przygotowani są do wejścia na rynek pracy”.

Paulina Stochnialek Dyrektor Operacyjna itelligence

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• administrować serwerami, systemami operacyjnymi, bazami danych

• firma informatyczna

• W branży informatycznej możesz pracować na etacie, ale także jako freelancer.

• budować systemy elektronicznej wymiany danych i dokumentów

• przedsiębiorstwa z różnych branż – działy IT i e-biznes • własna firma.

• integrować niezależne systemy informatyczne

Przykładowe stanowiska:

• planować i zarządzać realizacją projektów informatycznych

• integrator systemów informatycznych

• dokonywać właściwego wyboru zintegrowanych systemów informatycznych dla przedsiębiorstwa (systemów ERP) • projektować i programować aplikacje internetowe i mobilne.

• programista aplikacji internetowych • konsultant IT • wdrożeniowiec IT • administrator zintegrowanego systemu informatycznego • koordynator/kierownik projektu IT.

• Z danych GUS za rok 2012 wynika, że zarobki w branży informatycznej wynoszą średnio 6500 zł brutto. • „Konsultant systemów ERP”, „Konsultant wdrożeniowy”, „Programista PHP”, „Programista”, „Administrator IT”, „Integrator IT”, „Specjalista ds. IT” – takich określeń szukaj w ogłoszeniach o pracę. • Żadne duże przedsiębiorstwo nie potrafi funkcjonować bez pomocy systemu ERP.

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU Informatyka Firma itelligence jest liderem we wdrażaniu rozwiązań SAP oraz outsourcingu IT. Firma działa na świecie w 21 krajach, w 5 regionach (Ameryka, Azja, Europa Wschodnia, Niemcy i Austria), a od 1995 obecna jest także w Polsce. itelligence dysponuje własnym Centrum Systemów Informatycznych w Tarnowie Podgórnym koło Poznania, wyposażonym w najnowocześniejszą infrastrukturę informatyczną. itelligence jest jedyną firmą w Polsce certyfikowaną normą ISO 20000 w pełnym zakresie swojej działalności. 17


C

kierunki i specjalności

STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

Prawo kierunek w przygotowaniu Innowacyjne studia prawnicze nowej generacji łączące obszary

Prawo i Biznes

Dlaczego Prawo w WSB? • 3-letnie studia prawnicze dające możliwości zdobycia wiedzy prawniczej i biznesowej. • Kierunek otwierający wiele ścieżek – kontynuacja nauki na kierunkach prawniczych lub ekonomicznych, aplikacja bądź praca w biznesie. • Studia prawnicze starannie zaprojektowane na podstawie badań potrzeb przedsiębiorców. • Kierunek przygotowujący praktycznie do pracy w konkretnej branży gospodarki, z którą wiążesz swoje plany zawodowe.

Partnerzy biznesowi kierunku: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. PKO Bank Polski


www.wsb.pl

nowość

Prawo i Finanse – w przygotowaniu

Specjalność Prawo i Finanse przygotowuje studentów do obsługi prawnej wspierającej zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Absolwenci tej specjalności będą rozumieli funkcjonowanie finansów firmy, szczególnie w zakresie projektowania inwestycji, pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, a także ich alokacji.

„Absolwent tego kierunku ma szerokie perspektywy pracy: może pracować zarówno na stanowisku specjalisty ds. kadr, kierownika działu personalnego czy specjalisty ds. administracyjnych, jak i na stanowisku specjalisty ds. reklamacji czy ds. przetargów publicznych. Kandydat z takim wykształceniem sprawdziłby się również jako analityk biznesowy lub menedżer projektu. Według mnie kierunek w pełni zaspokaja potrzeby pracodawców”.

Dr Marcin Wnuk Dyrektor Personalny i Dyrektor Logistyki Komputronik SA

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu studiów będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać regulacje prawne z zakresu między innymi: prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego

• firmy konsultingowe

• W trakcie studiów będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w branży, z którą wiążesz swoje plany zawodowe. Jeżeli interesują Cię ubezpieczenia, możesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie obsługi prawnej ubezpieczycieli lub dochodzenia praw poszkodowanych, a jeżeli pracujesz aktualnie w dziale finansowym, poznasz specyfikę dochodzenia należności i obrotu nimi.

• doradzać zarządzającym finansami przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji finansowych zgodnych z obowiązującymi uregulowaniami prawnym • znać i stosować przepisy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie • interpretować regulacje prawne dotyczące finansów przedsiębiorstwa, w tym również w odniesieniu do finansów międzynarodowych • aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskiwania funduszy UE dla celów prowadzonej działalności.

KOMPETENCJE POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY To przedsiębiorcy powiedzieli nam, jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać absolwent, którego zatrudnią. Dlatego w programie uwzględniliśmy 4 obszary kompetencji absolwenta.

• działy prawne i finansowe przedsiębiorstw • kancelarie prawnicze • firmy windykacyjne • firmy wyspecjalizowane w doradztwie podatkowym • banki • firmy ubezpieczeniowe • własna firma. Przykładowe stanowiska: • specjalista ds. pozyskiwania funduszy • specjalista ds. windykacji • specjalista ds. zamówień publicznych • pracownik działów finansowych przedsiębiorstw • pracownik biura rachunkowego.

• Po ukończeniu kierunku absolwent może zdobyć dyplom magistra nie tylko na studiach prawniczych. Może zdobywać wiedzę na studiach z zakresu finansów, doradztwa podatkowego, ubezpieczeń i bankowości, uzyskując w ten sposób drugi zawód. • Program studiów został stworzony przez praktyków zajmujących się na co dzień obsługą prawną przedsiębiorstw.

wiedza i warsztat prawniczy

umiejętności komunikacyjne

Kompetencje absolwenta rozumienie celów biznesowych i otoczenia przedsiębiorcy

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY w zespole

19


C

kierunki i specjalności

nowość

Prawo i Zarządzanie – w przygotowaniu

Specjalność Prawo i Zarządzanie przygotowuje studentów do obsługi prawnej wspierającej pracę menedżerów. W programie specjalności zaplanowane zostały przedmioty pozwalające lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się osoby zarządzające współczesnymi przedsiębiorstwami.

„Istotą pracy w firmie doradczej jest dostarczanie rozwiązań skrojonych pod klienta. Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe bez znajomości otoczenia prawnego oraz zasad rządzących danym biznesem. Działy prawne czy podatkowe firm consultingowych potrzebują ludzi z interdyscyplinarną wiedzą ukierunkowaną na potrzeby przedsiębiorców. Uważam, że Prawo w WSB daje studentom szanse na zdobycie takiej wiedzy”.

Andrzej Justyński Prawnik, Grand Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp. k.

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu studiów będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać stosowane w biznesie przepisy prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego

• działy prawne przedsiębiorstw

• interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych

• organy administracji gospodarczej

• W trakcie studiów będziesz mógł poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności w branży, z którą wiążesz swoje plany zawodowe. Jeżeli interesują Cię nowe technologie, możesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie obsługi prawnej branży IT, a jeśli pracujesz aktualnie w turystyce, nauczysz się stosować regulacje prawne specyficzne dla tej branży.

• obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników • rozumieć znaczenie takich pojęć jak projekt, proces, cel, wskaźnik efektywności, zespół, lider

• biura zarządu przedsiębiorstw • kancelarie prawnicze • firmy doradcze • własna firma. Przykładowe stanowiska: • doradca prawny • asystent radcy prawnego • specjalista ds. umów • kierownik biura zarządu • pracownik działu kadr • menedżer zarządzający wiedzą w przedsiębiorstwie

• Po ukończeniu kierunku absolwent może zdobyć dyplom magistra nie tylko na studiach prawniczych. Może zdobywać wiedzę na studiach z zakresu zarządzania, marketingu czy administracji, zdobywając w ten sposób drugi zawód.

• specjalista ds. zarządzania ryzykiem.

• przygotowywać umowy w obrocie gospodarczym.

PRAWO I BIZNES Prawo w WSB tworzy pomost pomiędzy prawem i biznesem. Uzyskana wiedza i umiejętności przygotowują absolwenta do pracy w wybranych przez studenta branżach gospodarki.

20

około 60% przedmiotów z dziedziny nauk prawniczych

około 25% przedmiotów z dziedziny nauk ekonomicznych

około 15% przedmiotów z innych dziedzin nauk


STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

www.wsb.pl

Administracja „W przyszłości chcę podjąć pracę w urzędzie i jestem przekonana, że na tym kierunku zdobędę odpowiednie kwalifikacje. Wyższa Szkoła Bankowa cieszy się dużą popularnością i dobrą opinią wśród moich znajomych. Muszę przyznać, że jestem zadowolona z mojego wyboru. Wykładowcy są uprzejmi, a zajęcia są prowadzone ciekawie. Uważam, iż wiedza, jaką zdobywam, jest praktyczna i będę mogła wykorzystać ją w przyszłej pracy. Moim zdaniem WSB jest godna polecenia, dlatego zachęcam wszystkich, aby wybierali właśnie tę szkołę”. Monika Zabłocka II rok studiów I stopnia, Administracja

Partnerzy biznesowi kierunku: Miasto Poznań

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

Urząd Miejski w Śremie

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

Urząd Miejski w Krotoszynie

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Urząd Gminy Suchy Las


C

kierunki i specjalności

Administracja i Finanse Samorządowe Masz pomysł na rozwój swojej gminy? Chcesz zmieniać swoje otoczenie – powiat, rejon, województwo? Jesteś aktywny i lubisz działać? Na specjalności Administracja i Finanse Samorządowe nauczysz się m.in., jak zarządzać gminą czy powiatem i ich jednostkami, jak planować wydatki, jak finansować nowe inwestycje. Pracując w jednostce samorządu terytorialnego, będziesz mieć bezpośredni wpływ na warunki życia Twojej społeczności lokalnej i regionalnej i będziesz realizować zadania publiczne.

„Absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy zarówno w administracji publicznej, jak i gospodarczej – znają podstawy prawa i posiadają szereg umiejętności praktycznych przydatnych w karierze zawodowej”.

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Sowiński Wykładowca WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • interpretować i stosować w praktyce prawo związane z administracją, finansami i rachunkowością

• pozyskiwać źródła finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytoriów.

• główny specjalista ds. finansów

Praca dla Ciebie

• specjalista ds. zamówień publicznych

Przykładowe miejsca pracy:

• skarbnik gminy

• realizować zadania publiczne • urzędy marszałkowskie i podejmować decyzje strategiczne dla • urzędy miejskie środowiska lokalnego i regionalnego • urzędy pracy • budować strategię rozwoju jednostek • instytucje podległe jednostkom terytorialnych samorządu terytorialnego, m.in. • nawiązywać i utrzymywać ośrodki zdrowia, kultury kontakty z partnerami społecznymi • przedsiębiorstwa komunalne i gospodarczymi • organizacje samorządu • tworzyć budżety jednostek gospodarczego, m.in. izby samorządu terytorialnego i budżety przemysłowo-handlowe, rolnicze zadaniowe • izby samorządu zawodowego, m.in. • samodzielnie sporządzać bilanse izby lekarskie, budownictwa. i prowadzić rozliczenia finansowe Przykładowe stanowiska i funkcje: • zarządzać majątkiem gminy, powiatu • referent ds. analiz oświatowych i samorządu województwa • specjalista ds. przygotowania inwestycji

Medal dla kierunku Administracja W roku akademickim 2011/2012 kierunek Administracja otrzymał Europejski Medal Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Business Centre Club w kategorii usług odpowiadających standardom europejskim.

22

• kierownik ds. finansowoadministracyjnych

• sekretarz urzędu miasta.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Studia zarówno dla umysłów ścisłych, jak i dla humanistów. • Specjalność dla osób komunikatywnych, lubiących kontakt z ludźmi, bardzo dobrze zorganizowanych. • Studenci kierunku Administracja biorą udział w wizytach studyjnych, w ramach których odwiedzają partnerów biznesowych kierunku – urzędy gmin województwa wielkopolskiego.


www.wsb.pl

Administracja Podatkowa Praca w administracji to przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi. Dlatego oprócz szerokiej wiedzy prawniczej w programie studiów znajdują się warsztaty z kreatywnego myślenia. Absolwenci wiedzą dzięki temu, jak w twórczy sposób rozwiązywać problemy.

„Jestem studentką pierwszego roku na kierunku Administracja w WSB. Kierunek ten od niedawna objęty jest innowacyjnym systemem studiowania. Zmiana systemu studiów dotyczy m.in. zaliczeń i egzaminów. W nowym systemie mamy jeden egzamin, a zaliczenia zdobywamy przez cały rok. Kolokwia zdawane w trakcie semestru pozwalają na lepsze utrwalenie wiedzy, a przygotowania do sesji są tylko powtórką. Nie musimy rozpoczynać maratonu egzaminów”.

Daria Grzesiak I rok studiów I stopnia, Administracja

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać ordynację podatkową i prawo celne

• urzędy skarbowe

• interpretować i stosować obowiązujące przepisy prawa podatkowego

• urzędy kontroli skarbowej

• ustalać podstawę opodatkowania i należnego podatku

• izby skarbowe • urzędy celne • urzędy gminy • przedsiębiorstwa prywatne

• prowadzić postępowania podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające

• biura księgowe.

• rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

• specjalista ds. podatkowofinansowych

• stosować się do zasad przeprowadzania kontroli celnych i skarbowych.

• referent ds. orzecznictwa podatkowego

Przykładowe stanowiska pracy: • doradca podatkowy

• specjalista ds. rozliczeń ceł i podatków • specjalista ds. realizacji budżetu

• specjalista w oddziale kontroli urzędu skarbowego • kierownik referatu kontroli podatkowej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. • Pracując w administracji, masz stałe godziny pracy. • Administracja to pewność zatrudnienia: jak wynika z danych GUS, w 2008 roku w administracji publicznej zatrudnionych było prawie 380 000 osób. W 2011 było ich ponad 450 000. • Administracja to również dbałość o przestrzeganie przepisów prawa pracy i uprawnień pracownika oraz pewność wypłaty wynagrodzenia.

Doradztwo zawodowe Będąc studentem lub absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, możesz skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, który podczas rozmowy pomoże Ci między innymi w określeniu predyspozycji zawodowych oraz podpowie, w jaki sposób wytyczać sobie cele, aby osiągnąć sukces.

23


C

kierunki i specjalności

nowość

Asystent Menedżera Nowoczesny menedżer może działać skutecznie tylko wtedy, gdy otrzymuje wsparcie organizacyjne od profesjonalnego asystenta. Wielu menedżerów podkreśla, że nie wyobraża sobie pracy bez takiej osoby. Asystent zarządza zadaniami menedżera, wspiera go w realizacji jego zadań, a jednocześnie uczy się zasad zarządzania, obserwując przełożonego i wyręczając go w coraz bardziej odpowiedzialnych projektach.

„Studia to nie tylko nauka. Liczy się też atmosfera. Na szczęście w Wyższej Szkole Bankowej studiuję z ciekawymi ludźmi, z którymi dobrze się przygotowuje projekty zaliczeniowe. Wykładowcy są w porządku, umieją zainteresować tematem. Najbardziej jednak podoba mi się to, że panie z dziekanatu i inni pracownicy są naprawdę przyjaźni. To buduje dobrą atmosferę na mojej uczelni”.

Jarosław Łodyga II rok studiów I stopnia, Administracja

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu studiów będziesz: • zarządzał oraz wspierał menedżerów w zarządzaniu czasem, zespołem, zadaniami i projektami • wspierał menedżerów w wypełnianiu obowiązków zgodnie z procedurami i zasadami obowiązującymi w firmie • umiejętnie wyszukiwał informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

oprogramowaniem biurowym i wykorzystywał inne oprogramowanie wspierające pracę menedżera • znał mechanizmy funkcjonowania polskiego i międzynarodowego ładu korporacyjnego • wspierał menedżera w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych.

Praca dla Ciebie

• sporządzał zestawienia analityczne pomagające menedżerowi w podejmowaniu decyzji

Przykładowe miejsca pracy:

• opracowywał prezentacje i przygotowywał menedżera do wystąpień publicznych

• administracja publiczna.

• przygotowywał zebrania i pomagał w ich prowadzeniu

• małe i średnie przedsiębiorstwa • korporacje

Przykładowe stanowiska: • asystent menedżera • wirtualny asystent menedżera • asystent zarządu • asystent prezesa.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Asystent to dobra funkcja, by zdobyć szerokie umiejętności praktyczne i regularnie poszerzać swoją wiedzę u boku osób wykonujących ważne i ciekawe zadania w biznesie i administracji publicznej. • Specjalność dla osób, które wiążą swoją karierę zawodową z biznesem. • Profesjonalny i odpowiedzialny asystent to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy.

• biegle posługiwał się

PARTNERZY BIZNESOWI KIERUNKU ADMINISTRACJA Studenci kierunku Administracja mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez przedstawicieli instytucji partnerskich.

24


www.wsb.pl

Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe W zarządzaniu sytuacją kryzysową kluczowe znaczenie ma przepływ informacji. Brak właściwych danych, nieścisłości, błędne informacje czy mówienie nieprawdy mogą nie tylko utrudnić rozwiązanie kryzysu, ale nawet go pogłębić. Jeśli masz duszę lidera, interesują Cię zagadnienia prawne, informatyczne lub psychologiczne – oto specjalność dla Ciebie.

„Zajęcia w WSB nastawione są na kształcenie konkretnych umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce zawodowej. Kadra dydaktyczna to zespół specjalistów i praktyków, którzy rzetelnie podchodzą do swoich obowiązków”.

Michał Tyc III rok studiów I stopnia, Informatyka i Ekonometria

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego

• jednostki administracji publicznej

• znać instytucje bezpieczeństwa publicznego i ich zadania • planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa publicznego • wdrażać procedury reagowania kryzysowego w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach kryzysowych • posługiwać się właściwymi systemami informatycznymi • znać mechanizmy psychologiczne rządzące sytuacją kryzysową • znać zasady opracowywania zarządzeń, wytycznych i decyzji w zakresie ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

• jednostki samorządu terytorialnego • centra zarządzania kryzysowego • Policja • Straż Pożarna • Straż Graniczna • firmy z branży ochrony osób i mienia. Przykładowe stanowiska pracy: • specjalista ds. planowania i realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej • doradca w sztabach kryzysowych • specjalista ds. zarządzania kryzysowego • specjalista ds. zapobiegania sytuacjom kryzysowym • koordynator działań ratowniczych

• specjalista ds. ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • W administracji bardzo ważne jest zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. Jako student WSB możesz szkolić swoje umiejętności na specjalnie przygotowanych przez Biuro Karier i Praktyk warsztatach. • Kierunek Administracja objęty jest innowacyjnym systemem studiów, dzięki czemu możesz m.in. samodzielnie dokonywać wyboru przedmiotów specjalnościowych dostosowanych do Twoich zainteresowań. • Specjalność oferowana jest również na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Stosunki Międzynarodowe.

Studiujesz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a właśnie zdobyłeś pracę niedaleko Wrocławia i nie chcesz przerywać studiów? Nic trudnego – możesz skorzystać z Paszportu WSB. Dzięki niemu kontynuacja nauki jest możliwa w 9 WSB w Polsce: w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

25


C

kierunki i specjalności

STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

Finanse i Rachunkowość „Jak to możliwe, że jednocześnie pracuję, realizuję swoje pasje i studiuję? Dzięki WSB! To szkoła dopasowana do mnie. Plan zajęć jest tak skonstruowany, że nie muszę rezygnować ze swoich aktywności. W szkole jestem członkiem kilku kół naukowych, biorę udział w warsztatach i szkoleniach i rozwijam się, świetnie się przy tym bawiąc. Na każdym kroku mogę liczyć na wsparcie wykładowców!” Andrzej Kotecki II rok studiów I stopnia, Finanse i Rachunkowość

Partnerzy biznesowi kierunku: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. MAN Accounting Center sp. z o.o. PKO Bank Polski


www.wsb.pl

Analityk Rynku Finansowego „Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. Instrumenty te w dobie globalizacji mają coraz bardziej rozbudowaną i skomplikowaną strukturę. Umiejętność posługiwania się takimi instrumentami czy przygotowywanie prognoz rozwoju rynku finansowego daje dużą przewagę konkurencyjną na rynku pracy”. Dr inż. Bogna Janik, wykładowca WSB w Poznaniu

„Posiadanie konkretnej wiedzy o zjawiskach finansowych oraz umiejętności podejmowania decyzji finansowych są niezbędne w działalności każdego podmiotu gospodarczego czy gospodarstwa domowego. Znajomość narzędzi rachunkowości czy instrumentów finansowych są zaś punktem wyjścia w karierze finansisty”.

Dr Maria Golec Wykładowca WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• wiedzieć, jak funkcjonują rynki finansowe

• Giełda Papierów Wartościowych

• znać instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego

• bank

• Studiując Finanse i Rachunkowość, masz możliwość pogłębiania wiedzy z obszaru finansów w Kole Naukowym „Rookies” lub Kole Naukowym Edukacji Finansowej „MakroManiacy”.

• znać zasady inwestowania i strategie inwestycyjne • prowadzić analizy finansowe • analizować rozwój sytuacji makroekonomicznej • mieć wiedzę, jak stosować rachunkowość zabezpieczeń w celu minimalizacji ryzyka

• dom/biuro maklerskie • firma konsultingowa • wydział finansowy urzędu miasta lub gminy • firma deweloperska. Przykładowe stanowiska: • analityk rynku finansowego • makler papierów wartościowych • doradca inwestycyjny

• rozpoznawać ryzyko inwestycyjne

• referent ds. finansowych

• zarządzać ryzykiem inwestycyjnym

• samodzielny inwestor na rynku finansowym

• budować efektywny portfel inwestycyjny • znać zasady budowania strategii inwestycyjnych.

• pracownik pionu finansowego przedsiębiorstwa.

• Uczelnia ma 19-letnie doświadczenie w kształceniu finansistów. • WSB organizuje wiele konferencji, wykładów i warsztatów, wśród nich warsztaty objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa i Giełdy Papierów Wartościowych. • W bibliotece WSB znajdziesz bardzo szeroki wybór pozycji książkowych o tematyce finansowej. • W ramach Programu Partnerstwa Biznesowego wykłady branżowe prowadzą specjaliści z firm partnerskich, m.in. z Franklin Templeton Investments.

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Grant Thornton Frąckowiak świadczy najwyższej jakości usługi audytorsko-doradcze zarówno dla korporacji, jak i dynamicznych, szybko rozwijających się firm prywatnych. Dostarcza specjalistyczną wiedzę i praktyczne rozwiązania poparte doświadczeniem ekspertów Grant Thornton z ponad 100 krajów świata oraz doskonałą znajomością aktualnej specyfiki biznesu w Polsce.

27


C

kierunki i specjalności

nowość

Analiza Ekonomiczno-Finansowa W warunkach gospodarki rynkowej zapotrzebowanie na informacje analityczne jest bardzo duże. Wybierając specjalność Analiza Ekonomiczno-Finansowa, zrozumiesz, jak funkcjonują przedsiębiorstwa oraz dowiesz się, jak dokonywać trafnych wyborów, inwestując w akcje.

„Skorzystałam z dwóch form pomocy, jakie oferuje WSB: ze stypendium za dobre wyniki w nauce i z wyjazdu zagranicznego. Z obu form byłam bardzo zadowolona. W trakcie studiów zyskałam niezbędne doświadczenie, lepiej poznałam obcy język i zdobyłam dyplom zagranicznej uczelni”.

Olga Bielińska Absolwentka WSB

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu tej specjalności będziesz: • znać metody analizy ekonomicznofinansowej

• posiadać umiejętność oceny ryzyka finansowego

Przykładowe stanowiska pracy:

• mieć znajomość funkcji controllingu finansowego

• analityk finansowy

• wiedzieć, jak lokować funkcje • posiadać gruntowną wiedzę kontrolne w przedsiębiorstwie. o tradycyjnych narzędziach wykorzystywanych w procesie analizy Praca dla Ciebie ekonomiczno-finansowej Przykładowe miejsca pracy: • wykorzystywać w pracy zawodowej • bank spółdzielczy nowoczesne narzędzia analityczne • kasy oszczędnościowo-kredytowe • posiadać umiejętności wyboru • instytucje pożyczkowe właściwych narzędzi analitycznych • instytucje pośrednictwa finansowego • pozyskiwać informacje niezbędne do • firmy leasingowe analiz ekonomiczno-finansowych • weryfikować wiarygodność danych finansowych • umieć analizować sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych o tzw. uproszczonej sprawozdawczości finansowej

• spółki factoringowe • towarzystwa funduszy inwestycyjnych • firmy doradcze i konsultingowoaudytorskie • przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe.

MAXIMUS – STUDIUJ ZA DARMO W ramach Programu Maximus możesz studiować w WSB za darmo oraz przez pierwsze dwa lata studiów otrzymywać dodatkowe środki na mieszkanie. Więcej informacji na www.wsb.pl/poznan/maximus.

28

• analityk kredytowy • doradca finansowy • kontroler finansowy.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Wykwalifikowany analityk to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. • Specjalność łączy wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania informacji rachunkowych z umiejętnościami i wiedzą niezbędnymi do podejmowania decyzji finansowych. • Na specjalności kształci się analityków finansowych, którzy współpracują z instytucjami finansowymi, wykorzystują dane zapisane w systemie rachunkowości, oceniają i interpretują wyniki finansowe.


www.wsb.pl

Bankowość i Usługi Finansowe „Współczesne operacje finansowe, za którymi nie stoi wymiana dóbr czy usług, stanowią ponad 3/4 obrotów finansowych na świecie. Ci, którzy zdobędą kwalifikacje, aby operacje te prowadzić efektywnie, nie muszą martwić się o swoją przyszłość”. Prof. zw. dr hab. Jan Szambelańczyk, wykładowca WSB w Poznaniu

„Karierę zawodową najlepiej rozpocząć już podczas studiów. W znalezieniu pracy bardzo pomogło mi Biuro Karier i Praktyk. Właśnie dzięki współpracy z nim bardzo szybko udało mi się znaleźć staż w jednym z renomowanych banków w Poznaniu”.

Paulina Wiśniewska Absolwentka WSB, pracownik BZ WBK

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać zasady funkcjonowania systemu bankowego w Polsce

• bank komercyjny lub spółdzielczy

• Uczelnia przygotuje Cię do zdobycia Certyfikatu Bankowca.

• znać nowoczesne usługi finansowe • swobodnie poruszać się po rynku finansowym ze zrozumieniem mechanizmów i zasad nim rządzących • potrafić efektywnie korzystać z dostępnych usług finansowych

• agencja bankowa lub placówka partnerska banku • instytucja płatnicza lub biuro usług płatniczych • firma konsultingowa • dom maklerski • towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

• Zajęcia na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzą pracownicy m.in.: domów maklerskich, kancelarii prawnych i banków. • Kierunek Finanse i Rachunkowość objęty jest Programem Partnerstwa Biznesowego.

• wiedzieć, jak dokonywać racjonalnego Przykładowe stanowiska pracy: wyboru spośród różnych źródeł • specjalista ds. kredytów pozyskiwania środków finansowych • doradca klienta indywidualnego lub • potrafić stosować zasady instytucjonalnego zabezpieczania się przed różnymi rodzajami ryzyka • korzystać z instrumentów finansowych typu swap (np. IRS, CDS), opcji forward lub giełdowych instrumentów finansowych.

• specjalista ds. rynków finansowych • kontroler finansowy • analityk ryzyka finansowego • przedstawiciel bankowy.

Partner Biznesowy kierunku Finanse i Rachunkowość MAN Accounting Center oferuje absolwentom szkół wyższych oraz specjalistom z kilkuletnim doświadczeniem pracę w międzynarodowym środowisku z zastosowaniem najnowszych technologii.

29


C

kierunki i specjalności

Podatki i Doradztwo Podatkowe Podatki są złożoną kategorią – nie tylko fiskalną, ale też ekonomiczną i społeczną. Skutkiem nakładania podatków jest zmiana w sytuacji dochodowej i majątkowej podatników, a to wpływa na ich zachowanie, podejmowanie decyzji gospodarczych i konsumpcyjnych.

„Studia to nie tylko nauka, ale także świetna zabawa. Nowe miasto, nowi ludzie i nowe znajomości. Jednym słowem – przygoda życia. Studia dzienne na naszej Uczelni pozwalają również na znalezienie stażu lub praktyk, które mogą być pierwszym krokiem w karierze zawodowej”.

Iza Owczarek III rok studiów I stopnia, Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

• inspektor w oddziale podatków

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać polskie i międzynarodowe systemy i przepisy podatkowe

• biuro rachunkowe

• referent ds. identyfikacji i rejestracji podatkowej

• znać rachunkowość podatkową

• firma konsultingowa

• interpretować przepisy podatkowe

• firma audytorska

• prowadzić ewidencję podatkową

• towarzystwo ubezpieczeniowe

• rozliczać i weryfikować zobowiązania podatkowe

• bank komercyjny lub spółdzielczy

• znać zasady stosowania ulg, zwolnień i odliczeń zgodnie z przepisami prawa podatkowego • kontrolować należności naliczone i odprowadzone przez podatnika.

• kancelaria prawna

• biuro maklerskie • Urząd Skarbowy • przedsiębiorstwo prywatne. Przykładowe stanowiska pracy: • doradca podatkowy (po zdaniu egzaminu na doradcę podatkowego) • konsultant ds. podatków • kontroler rozliczeń podatkowych

KOŁA NAUKOWE „ANALITIX” I „ROOKIES” Jako student WSB możesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu finansów w Kole Naukowym „Analitix” lub „Rookies”. Jako członek kół możesz zajmować się tematyką finansów i rachunkowości lub inwestowania giełdowego. Działając w kołach naukowych, możesz także zdobyć doświadczenie z zakresu organizacji konferencji, warsztatów oraz konkursów z dziedziny ekonomii czy rachunkowości finansowej. 30

• referent ds. orzecznictwa podatkowego • referent ds. rachunkowości podatkowej • audytor finansowy • księgowy.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Specjalność dla umysłów ścisłych. • Jeśli będziesz chciał pogłębić wiedzę z dziedziny podatków, możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na specjalności Finanse Publiczne i Podatki.


www.wsb.pl

Finanse Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rachunkowość jest podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa – jej prawidłowe prowadzenie jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania firmy. Wybierając tę specjalność w WSB, możesz być pewien, że zostaniesz dobrze przygotowany do prowadzenia spraw finansowych w przedsiębiorstwach.

„Moją pasją życiową jest muzyka, jednak wybierając studia, kierowałem się perspektywami zawodowymi. Wybrałem Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej. Początkowo obawiałem się przedmiotów typu ekonomia czy prawo, jednak zajęcia są prowadzone w tak ciekawy sposób, że nie stanowią problemu”.

Sławomir Trawiński I rok studiów I stopnia, Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • znać podstawy prawne funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw • wiedzieć, jak dokonać wyboru najlepszej formy opodatkowania w zależności od profilu i zakresu działalności przedsiębiorstwa • prowadzić księgi rachunkowe własnej firmy • sporządzać sprawozdania finansowe • kształtować politykę finansową przedsiębiorstw • znać zasady rozliczania podatków z zastosowaniem ulg, odliczeń i zwolnień podatkowych • potrafić efektywnie zarządzać zasobami finansowymi przedsiębiorstwa

• umieć skutecznie pozyskiwać fundusze ze środków unijnych • wiedzieć, jak dokonać wyboru najlepszych źródeł finansowania działań przedsiębiorstwa.

Praca dla Ciebie

• doradca finansowy • specjalista ds. rozliczania funduszy unijnych • specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych

Przykładowe miejsca pracy:

• opiekun inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw

• własna firma

• menedżer finansowy.

• biuro rachunkowe

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

• przedsiębiorstwo prywatne – dział księgowo-finansowy

• Specjaliści w dziedzinie finansów zarabiają średnio 6376 zł brutto (Raport płacowy, 2011, Advisory Group TEST Human Resources).

• firma konsultingowa • bank komercyjny

• Kierunek Finanse i Rachunkowość objęty jest innowacyjnym systemem studiów, dzięki czemu możesz m.in. Przykładowe stanowiska pracy: samodzielnie dokonywać wyboru • księgowy przedmiotów specjalnościowych dostosowanych do Twoich • specjalista ds. pozyskiwania funduszy zainteresowań. unijnych • instytucje państwowe, np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych Certyfikat jest ogólnoeuropejskim, bezterminowym świadectwem praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, honorowanym przez światowe koncerny.

31


C

kierunki i specjalności

Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Na większości uczelni ekonomicznych na świecie najatrakcyjniejszą obecnie specjalizacją na studiach jest rachunkowość. To uniwersalny, ponadnarodowy język biznesu dla wszystkich organizacji, to technika i sztuka mierzenia skutków finansowych, posługująca się globalnie akceptowanymi standardami i zasadami. To sprawia, że wyedukowany specjalista ds. rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie.

„Wyższa Szkoła Bankowa stawia na ludzi z pasją. Dyscyplina, jaką uprawiam, to bikejoring. WSB nie tylko pomaga mi w realizowaniu pasji podczas treningów i zawodów. Daje mi także możliwość rozwoju poprzez działanie w kołach naukowych. Polecam tę uczelnię ludziom z pasją, którzy pragną się realizować”.

Kajetan Jasiczak I rok studiów I stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

• specjalista ds. rachunkowych

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• specjalista ds. controllingu

• mieć kompleksową wiedzę z zakresu bilansoznawstwa

• własna firma

• analityk finansowy

• biuro rachunkowe

• kierownik działu finansowego

• przeprowadzać analizy ekonomiczne

• bank komercyjny

• analizować i interpretować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

• przedsiębiorstwo prywatne – dział księgowo-finansowy

• biegły rewident księgowy (po spełnieniu dodatkowych wymagań).

• samodzielnie prowadzić pełną i uproszczoną ewidencję działalności gospodarczej

• firma doradztwa finansowego

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

• firma audytorska.

• Masz możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na takiej samej specjalności.

• samodzielnie sporządzać sprawozdania finansowe

Przykładowe stanowiska pracy: • asystent księgowego

• dokonywać rozliczeń publicznoprawnych z urzędami skarbowymi

• samodzielny księgowy

• dostrzegać i analizować symptomy zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.

• doradca inwestycyjny

• główny księgowy • doradca finansowy

• Biuro Karier i Praktyk oferuje szeroki wybór praktyk i staży z branży finansowej i rachunkowości. • Uczelnię często odwiedzają znani i cenieni specjaliści, np. Dariusz Rosati czy Leszek Balcerowicz.

Partner Biznesowy kierunku Finanse i Rachunkowość PKO Bank Polski jest liderem polskiej bankowości, a także jedną z najstarszych instytucji finansowych w naszym kraju – działa na rynku już ponad 90 lat.

32


STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

www.wsb.pl

Logistyka „Wybrałam Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej, ponieważ uczelnia ta ma ponad 19-letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach biznesowych. Studiując tu, przekonałam się, że to także uczelnia praktyczna i nowoczesna. Potwierdzają to chociażby zajęcia prowadzone przez praktyków z branży logistycznej. W minionym roku akademickim zajęcia w ramach mojego kierunku prowadzili przedstawiciele takich firm jak Komputronik czy Kuehne + Nagel”. Magdalena Tęgos II rok studiów I stopnia, Logistyka

Partnerzy biznesowi kierunku: Komputronik SA Kuehne + Nagel sp. z o.o.


C

kierunki i specjalności

Logistyka Handlu i Dystrybucji – studia licencjackie

Logistyka przestała się wiązać jedynie z tematyką transportową. To szereg skomplikowanych czynności, które pomagają w usprawnianiu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego, jeżeli interesuje Cię praca w firmie logistycznej bądź w dziale logistyki w większym przedsiębiorstwie, wybierz Logistykę w Bankowej!

„Logistyka pozwala na dostarczanie właściwych produktów we właściwe miejsce na czas i w optymalnej cenie. W dobie globalnej gospodarki, kiedy lokalizacja firmy traci na znaczeniu, znajomość zasad zarządzania logistycznego jest cenną umiejętnością”.

Dr inż. Paulina Golińska Wykładowca WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• projektować i optymalizować procesy logistyczne

• firma spedycyjna

• Do partnerów biznesowych kierunku należą Kuehne + Nagel i Komputronik.

• znać metody dystrybucji towarów

• przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub usługowe

• zarządzać flotą transportową

• międzynarodowa sieć handlowa

• znać zasady funkcjonowania centrów logistycznych

• międzynarodowa firma dystrybucyjna

• organizować struktury dystrybucji i zarządzania sprzedażą

• hurtownia

• wykorzystywać informatykę w procesach dystrybucyjnych i handlowych • zarządzać logistycznie magazynem • zarządzać zapasami • planować i realizować zakupy • zarządzać projektami logistycznymi • sprawnie sterować przepływem informacji w łańcuchu dostaw • znać usługi logistyczne.

• centrum usług logistycznych

• W ramach Programu Partnerstwa Biznesowego studenci odbywają zajęcia z przedstawicielami branży logistycznej.

• firma konsultingowa. Przykładowe stanowiska: • spedytor krajowy i międzynarodowy • specjalista ds. zakupów usług logistycznych

• Studiując Logistykę w WSB, otrzymujesz szeroką wiedzę biznesową oraz kształtujesz umiejętności menedżerskie.

• specjalista ds. eksportu i importu • specjalista ds. transportu i handlu • analityk ds. planowania dystrybucji • specjalista ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego.

plany zajęć i materiały z wykładów

informacje o przyznanych stypendiach

wzory dokumentów i formularzy

wgląd w oceny i wyniki sesji

informacje o dyżurach wykładowców

informacje o praktykach i stażach

informacje o stanie płatności 34

• Studenci pracują na specjalnych programach logistycznych, np. Flexsim Simulation Software, który jest narzędziem przeznaczonym do modelowania, wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych.

dostęp do biblioteki


www.wsb.pl

Logistyka i Spedycja Międzynarodowa – studia inżynierskie

Branża TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) rozwija się szczególnie w odniesieniu do firm działających na rynkach międzynarodowych. W Wyższej Szkole Bankowej zdobędziesz nie tylko gruntowną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności niezbędne w zarządzaniu międzynarodowymi procesami logistycznymi.

„Jednym ze strategicznych celów polityki personalnej firmy Kuehne + Nagel jest nawiązywanie partnerstw biznesowych z uczelniami wyższymi, takimi jak Wyższa Szkoła Bankowa. Nasi menedżerowie i specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodymi ludźmi, którzy wiążą swoją przyszłość z logistyką”.

Anita Koralewska-Ratajczak Dyrektor HR, Kuehne + Nagel

Twoja wiedza i umiejętności

• zarządzać flotą pojazdów

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

• organizować spedycję międzynarodową.

• Specjalność przeznaczona dla umysłów ścisłych, osób potrafiących logicznie myśleć.

• projektować usługi logistyczne • stosować informatykę w procesach logistycznych

Praca dla Ciebie

• znać zasady organizacji międzynarodowej bazy zaopatrzeniowej

• międzynarodowa firma transportowa

• stosować zasady magazynowania i obrotu zapasami

• międzynarodowa firma dystrybucyjna

• dokonywać analizy procesów logistycznych i spedycyjnych • organizować strukturę dystrybucji i zarządzania sprzedażą • sterować przepływem informacji • organizować usługi transportowe • znać zasady organizacji transportu intermodalnego

Przykładowe miejsca pracy: • przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe – dział logistyki

• Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. • W WSB masz możliwość napisania pracy inżynierskiej na podstawie realnych danych z firm.

• centrum usług logistycznych. Przykładowe stanowiska: • spedytor międzynarodowy • specjalista ds. celnych • specjalista ds. eksportu • specjalista ds. planowania.

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU LOGISTYKA Firma Kuehne + Nagel zatrudnia 63 000 pracowników w 1000 filiach w ponad 100 krajach. Silna pozycja grupy wynika z szerokiego zakresu usług: transportu morskiego, lotniczego, drogowego oraz logistyki kontraktowej, realizowanych przy wsparciu nowoczesnych, zintegrowanych rozwiązań IT.

35


C

kierunki i specjalności

Logistyka w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach – studia inżynierskie Studia w Wyższej Szkole Bankowej przygotują Cię do pracy w branży logistycznej również pod kątem zarządzania i bycia efektywnym menedżerem. To umiejętności wysoko cenione przez pracodawców, więc możesz traktować studia jako przepustkę do satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy.

„Wybrałam studia inżynierskie na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ze względu na to, że jest to kierunek z przyszłością. Wiele firm poszukuje specjalistów z tej branży. Po ukończeniu studiów chcę pracować jako specjalista do spraw planowania w działach logistycznych”.

Donata Kowańdy II rok studiów I stopnia, Logistyka

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz:

• wiedzieć, jak optymalizować koszty logistyczne

• specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia • specjalista ds. planowania produkcji

• wiedzieć, w jaki sposób • znać procesy i techniki produkcyjne wykorzystywać informatykę • wiedzieć, jak planować i koordynować w zarządzaniu logistycznym. procesy zaopatrzenia

• specjalista ds. dystrybucji

• potrafić organizować gospodarkę magazynową

• kierownik magazynu.

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

• znać i potrafić stosować zasady zarządzania zapasami

• firma spedycyjna

• umieć organizować i zarządzać logistyką produkcji

• małe lub średnie przedsiębiorstwo usługowe lub handlowe – dział logistyki

• firma transportowa

• znać i potrafić stosować zasady dystrybucji wytworzonych produktów • centrum logistyczne • posiadać wiedzę na temat ekologistyki i systemów recyklingu

• firma kurierska

• potrafić przeprowadzać analizy procesów produkcyjnych i logistycznych

Przykładowe stanowiska pracy:

• umieć sterować przepływem informacji, zasobów ludzkich i materialnych

• firma magazynowa. • specjalista ds. logistyki • specjalista ds. ekologistyki i recyklingu

• specjalista ds. gospodarki magazynowej

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • W logistyce ważna jest dokładność i skrupulatność oraz umiejętność integrowania różnych zadań. Dobry logistyk musi mieć także dobrą pamięć, posiadać uzdolnienia rachunkowe i skłonność do porządkowania oraz umiejętności analityczne. • Praca logistyka to zajęcie odpowiedzialne, wymagające dużej dyspozycyjności i umiejętności pracy pod presją czasu.

Koło Naukowe Edukacji Finansowej „Makromaniacy” Chcesz lepiej zrozumieć bieżącą sytuację gospodarczą świata? Chciałbyś wiedzieć, jak wykorzystać nadarzające się okazje, by odnieść sukces finansowy? Członkostwo w Kole Naukowym Edukacji Finansowej „MakroManiacy” pozwoli Ci zgłębić wiedzę z dziedziny makroekonomii z uwzględnieniem aspektów praktycznych. Biedny czy bogaty? Wybór należy do Ciebie.

36


www.wsb.pl

nowość

Procesy i Projekty Logistyczne – studia inżynierskie

Rosnąca na rynku konkurencja wymusza na polskich przedsiębiorcach konieczność zwiększonej efektywności, między innymi przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Wraz ze wzrostem roli zarządzania logistycznego w firmach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tą dziedziną.

„Jestem absolwentem WSB w Poznaniu i wielokrotnym stypendystą Programu VIS. To świetny program, który pozwala obniżyć koszty studiowania, a skorzystać z niego mogą studenci dzienni i zaoczni. Uzyskując odpowiednią średnią w każdym semestrze, możesz być całkowicie zwolniony z opłat czesnego lub mieć nawet do 80% zniżki!”

Damian Śnieguła Absolwent WSB

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać podstawy zarządzania logistyką

• firmy spedycyjno-transportowe

• mieć niezbędną i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania procesami oraz projektami logistycznymi

• centra usług logistycznych

• W dobie społeczeństwa informacyjnego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu innowacyjnego zarządzania procesami i projektami logistycznymi. Wiąże się to ze wzrostem wymagań dotyczących dostępności i zapewniania produktów. Innowacyjne zastosowania w procesach logistycznych z pewnością pozwalają zracjonalizować koszty i czas dostawy dóbr i usług.

• potrafić stosować najnowsze koncepcje i narzędzia w zarządzaniu procesami i projektami logistycznymi • wiedzieć, jak dokonywać controllingu procesów i projektów logistycznych • znać informatyczne narzędzia modelowania procesów i projektów biznesowych (metoda ARIS, VISIO, PROJECT) • umieć wykorzystywać zastosowania e-biznesu w systemach logistycznych

• logistyczne centra dystrybucji • firmy zaopatrzeniowe i dystrybucyjne • własna działalność gospodarcza. Przykładowe stanowiska: • specjalista w działach logistyki i działach jakości różnego rodzaju przedsiębiorstw • specjalista w firmach i centrach logistycznych • doradca lub konsultant w zakresie prowadzenia procesów logistycznych.

• znać narzędzia informatyczne stosowane w zarządzaniu logistyką i zarządzaniu procesami logistycznymi.

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU LOGISTYKA Firma Komputronik SA ma w ofercie ponad 17 000 produktów i codziennie przyciąga milion gości do sklepu internetowego ze sprzętem IT i AGD. Spółka zatrudnia ponad 700 osób. Komputronik SA oferuje doradztwo i kompleksową obsługę przedsiębiorstw i instytucji, opartą na wysokich kwalifikacjach oraz know-how z dziedziny sprzętu i oprogramowania.

37


C

kierunki i specjalności

STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

Stosunki Międzynarodowe „Jeśli tak jak ja jesteś ciekaw świata, to z WSB masz możliwość przeniesienia się z jednego wydziału WSB do drugiego, w innym mieście – bez tracenia roku! Zainwestowane w czesne pieniądze nie przepadają, a Ty możesz kontynuować naukę zamiast zaczynać ją od nowa! Jeśli zatem myślisz o tym, żeby przenieść się z Gdańska do Poznania albo z Wrocławia do Szczecina, możesz mieć pewność, że kadra we wszystkich WSB jest przyjazna i zapewnia kształcenie na wysokim poziomie”. Adrianna Białk II rok studiów I stopnia, Stosunki Międzynarodowe, WSB Gdańsk

Dlaczego Stosunki Międzynarodowe? Jeśli chętnie bierzesz udział w dyskusjach, a co za tym idzie, jesteś komunikatywny, lubisz uczyć się języków obcych, a praca w grupie sprawia Ci przyjemność, zdecyduj się na Stosunki Międzynarodowe w WSB. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które z pewnością ułatwią Ci znalezienie wymarzonej pracy.


www.wsb.pl

nowość

Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe Aby efektywnie zarządzać wszystkimi procesami, które zachodzą w obszarach bezpieczeństwa publicznego, potrzebni są świetnie wykwalifikowani specjaliści. W Wyższej Szkole Bankowej przygotujemy Cię do praktycznego pełnienia obowiązków, podejmowania trudnych decyzji i zarządzania pojawiającymi się sytuacjami kryzysowymi.

„Stosunki Międzynarodowe są kierunkiem polecanym wszystkim chcącym rozwijać swoją osobowość i umiejętność logicznego myślenia, niezbędną w każdym miejscu na zglobalizowanym rynku pracy. Jak pokazują dotychczasowe statystyki, jest to też kuźnia przyszłych prezesów i menedżerów”.

Prof. zw. dr hab. Przemysław Deszczyński Wykładowca WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać podstawy prawne bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego

• jednostki administracji rządowej

• Jeśli interesują Cię stosunki międzynarodowe, możesz zapisać się do organizacji studenckiej Erasmus Student Network WSB Poznań, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, a zwłaszcza programu Erasmus.

• znać instytucje bezpieczeństwa publicznego i ich zadania • planować, organizować i koordynować zadania bezpieczeństwa publicznego • wdrażać procedury reagowania kryzysowego w zarządzaniu kryzysowym i sytuacjach kryzysowych • posługiwać się właściwymi systemami informatycznymi • znać mechanizmy psychologiczne rządzące sytuacją kryzysową • znać zasady opracowywania zarządzeń, wytycznych i decyzji w zakresie ochrony ludności przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

• jednostki samorządu terytorialnego • centra zarządzania kryzysowego • Policja • Straż Pożarna • Straż Graniczna • firmy z branży ochrony osób i mienia. Przykładowe stanowiska: • specjalista ds. planowania i realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej • doradca w sztabach kryzysowych • specjalista ds. zarządzania kryzysowego • specjalista ds. zapobiegania sytuacjom kryzysowym • koordynator działań ratowniczych.

• Wyższa Szkoła Bankowa ma rozszerzoną kartę Erasmusa. Wyjeżdżając na wymianę międzynarodową, jesteś zwolniony z opłat za czesne w trakcie swojego pobytu na uczelni zagranicznej. • Specjalność oferowana również na Bezpieczeństwie Wewnętrznym i Administracji. • Wiedzę na tej specjalności będziesz pogłębiać m.in. w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych czy międzynarodowych systemów politycznych.

PROGRAM ERASMUS – WYJEDŹ Z BANKOWĄ! W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w ramach Programu Erasmus masz możliwość podjęcia studiów na 39 zagranicznych uczelniach. Do partnerów WSB należą m.in. takie ośrodki jak: Universidad de Sevilla w Hiszpanii, ISC Paris School of Management we Francji, Athens University of Economics and Business w Grecji czy Hochschule für Wirtschaft und Recht w Niemczech. Listę partnerów znajdziesz na www.wsb.pl.

39


C

kierunki i specjalności

Biznes Międzynarodowy Biznes międzynarodowy łączy gospodarki poszczególnych państw w jedną całość i jest niezbędnym warunkiem prawidłowego rozwoju gospodarczego. Kształcąc się na tej specjalności, możesz liczyć na karierę na arenie międzynarodowej.

„Skończyłam Stosunki Międzynarodowe w WSB. Tak jak przypuszczałam, WSB dało mi świetne wykształcenie i umożliwiło rozwój zawodowy jeszcze na studiach. Na ostatnim roku odbyłam praktyki w Parlamencie Europejskim, dzięki czemu moja kariera potoczyła się błyskawicznie. Obecnie mocno skupiłam się na zdobywaniu doświadczenia, ale planuję podjąć studia podyplomowe w WSB”.

Anna Grzebielucha Absolwentka WSB

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • posiadać wiedzę z zakresu handlu międzynarodowego • znać zagadnienia związane z finansami międzynarodowymi • zarządzać strategicznie w biznesie międzynarodowym • realizować transakcje w handlu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu i spedycji międzynarodowej • tworzyć i wdrażać program marketingowy dla działalności prowadzonej na skalę międzynarodową • przygotowywać dokumentację handlową w eksporcie i imporcie • utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym

• opracowywać strategie rozwoju firmy na rynku międzynarodowym • współpracować i negocjować z przedstawicielami różnych kręgów kulturowych.

• specjalista ds. współpracy z zagranicą • menedżer ds. inwestycji zagranicznych • doradca ds. strategii międzynarodowych.

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Przykładowe miejsca pracy:

• W biznesie międzynarodowym bardzo istotna jest znajomość języków obcych. Jako student WSB masz możliwość przygotowania się do egzaminu BEC (Business English Certificate) na preferencyjnych warunkach – na lektoratach (realizowanych w ramach studiów) lub na kursach w CJ Forward. Co więcej, będziesz mógł zdać ten egzamin w murach Uczelni.

• przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe współpracujące z zagranicą • urząd miejski – dział promocji i współpracy z zagranicą • urząd marszałkowski – dział współpracy z zagranicą • firma konsultingowa. Przykładowe stanowiska pracy: • specjalista ds. handlu międzynarodowego • specjalista ds. marketingu międzynarodowego

Centrum Językowe Forward Centrum Językowe Forward ma wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych. Jako student Wyższej Szkoły Bankowej możesz pogłębić znajomość języka i liczyć na atrakcyjne zniżki w opłatach za kursy.

40


www.wsb.pl

International Business Język angielski jest obecnie najczęściej używanym językiem w biznesie na świecie. Jego znajomość jest jednym z warunków rozpoczęcia międzynarodowej kariery. Rozwijanie umiejętności w tym zakresie z pewnością Ci ją umożliwi.

„W WSB działa program Erasmus, dzięki któremu studenci mogą wyjechać na pół roku lub rok do innego państwa, żeby tam studiować. Ja poznałem życie studenckie w Berlinie. Było naprawdę świetnie! Uczelnia pokryła koszty dojazdu, otrzymywałem też stypendium, a w Polsce nie musiałem płacić w tym czasie czesnego”.

Michał Ludwisiak I rok studiów II stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• znać zasady organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym

• korporacja międzynarodowa – przedstawicielstwo w Polsce

• biegle posługiwać się biznesowym językiem angielskim • realizować transakcje handlowe w obrocie międzynarodowym • przygotowywać dokumentację i korespondencję handlową • zarządzać ryzykiem kursowym • planować i wdrażać strategię marketingową dla działań prowadzonych na skalę międzynarodową • prowadzić negocjacje z przedstawicielami różnych kultur.

• przedsiębiorstwo produkcyjne lub usługowe – dział handlu z zagranicą • administracja rządowa – organy współpracujące z zagranicą • instytucje Unii Europejskiej • firma konsultingowa. Przykładowe stanowiska pracy: • specjalista ds. handlu międzynarodowego • specjalista ds. kontaktu z kluczowymi klientami zagranicznymi • specjalista ds. marketingu międzynarodowego

• specjalista ds. kształtowania polityki zagranicznej i gospodarczej • specjalista ds. analiz rynków międzynarodowych • kierownik ds. importu i eksportu.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Od czwartego semestru studiów przedmioty specjalnościowe realizowane są w języku angielskim. • Specjalność International Business w WSB w Poznaniu oferowana jest na dwóch kierunkach studiów: na Stosunkach Międzynarodowych i Zarządzaniu. • Specjalność dla umysłów humanistycznych z zacięciem do języków obcych.

DYPLOM ZAGRANICZNEJ UCZELNI Wyższa Szkoła Bankowa od lat współpracuje z University of Abertay Dundee w Szkocji. Dzięki tej współpracy każdy ze studentów może wyjechać na ostatnim roku studiów do Dundee, by zdobyć brytyjski stopień Bachelor with Honours (odpowiednik polskiego licencjata), który jest przepustką do studiów magisterskich na całym świecie.

41


C

kierunki i specjalności

Media i Komunikacja Społeczna Wiedza z zakresu komunikacji i mediów uczy planowania i realizacji kampanii reklamowych, dziennikarstwa oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji, bez względu na to, na jakim gruncie będą one rozwijane.

„Nasza uczelnia ma nowoczesną i bardzo rozbudowaną bibliotekę. Każdy znajdzie w niej książkę, która będzie mu potrzebna w trakcie studiów. Uczelnia ma również nowoczesne urządzenia, które pomagają nam rozwijać i przyswajać wiedzę. Ostatnio odkryłam, że biblioteka WSB ma dostęp do bazy Ibuk.pl – największej w Polsce czytelni on-line, z której mogę korzystać bezpłatnie, także w domu”.

Justyna Sobocińska II rok studiów I stopnia, Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • nawiązywać i utrzymywać relacje z mediami

• przedsiębiorstwo krajowe – dział public relations • agencja public relations • dom mediowy

• kreować wizerunek osoby publicznej, instytucji czy przedsiębiorstwa

• agencja reklamowa

• stosować zasady komunikacji międzykulturowej

Przykładowe stanowiska pracy:

• znać prawo prasowe

• specjalista ds. zakupu mediów

• stosować zasady i narzędzia marketingu politycznego • mieć wiedzę z zakresu PR międzynarodowego • znać warsztat dziennikarski.

• biuro rzecznika prasowego. • specjalista ds. komunikacji • rzecznik prasowy • specjalista ds. marketingu • specjalista ds. marketingu politycznego

Praca dla Ciebie

• specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Przykładowe miejsca pracy:

• kierownik działu public relations

• przedsiębiorstwo zagraniczne – dział public relations

• copywriter.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Specjalność Media i Komunikacja Społeczna ma charakter interdyscyplinarny, dlatego w WSB oferowana jest na dwóch kierunkach – Stosunkach Międzynarodowych i Zarządzaniu. • Jako student tej specjalności możesz poszerzać swoją wiedzę na warsztatach z umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacji i wystąpień publicznych w Studenckim Kole Umiejętności Menedżerskich „Speak and Lead”.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ma dostęp do bazy Ibuk.pl. Baza zawiera ponad 2300 elektronicznych książek z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, informatycznych, prawniczych czy matematyczno-przyrodniczych. To pierwsza i największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich w języku polskim. Każdy student poznańskiej WSB, znając hasło, może mieć do niej dostęp ze swojego komputera!

42


www.wsb.pl

Public Relations w Biznesie Międzynarodowym Specjaliści ds. PR potrzebują otwartych głów pełnych pomysłów. Jeśli kreatywność to Twoje drugie imię, marzysz o nieszablonowej pracy, a Twoje myśli wybiegają zawsze krok do przodu – to branża, którą pokochasz! W WSB pokażemy Ci, jak wykorzystać dobre pomysły i rozpocząć pracę, która będzie dla Ciebie inspiracją i niesamowitą przygodą! „Wybrałam Stosunki Międzynarodowe, ponieważ jestem ciekawa świata, lubię nowe wyzwania i w przyszłości chciałabym podjąć pracę w zagranicznej korporacji. Jestem mile zaskoczona, ponieważ kierunek jest interesujący, a kadra naukowa doskonale przygotowuje studentów oraz motywuje do nauki. Podczas zajęć mogę rozwijać swoje umiejętności z zakresu negocjacji, komunikacji społecznej oraz marketingu”.

Agata Abram III rok studiów I stopnia, Stosunki Międzynarodowe

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz:

• budować wizerunek produktów i firm z wykorzystaniem wizerunku kraju ich pochodzenia

• specjalista ds. komunikacji z rynkiem zagranicznym

• redagować teksty PR.

• specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Praca dla Ciebie

• rzecznik prasowy

Przykładowe miejsca pracy:

• specjalista ds. promocji • kierownik działu public relations

• wdrażać działania promujące polską kulturę w innych krajach

• przedsiębiorstwo krajowe – dział public relations, dział współpracy z zagranicą

• organizować kampanie społeczne na rzecz integracji europejskiej

• przedsiębiorstwo międzynarodowe – dział komunikacji z rynkiem

• komunikować się z otoczeniem poprzez media

• agencja public relations

• stosować zasady komunikacji międzykulturowej • utrzymywać pozytywne relacje z kontrahentami i mediami na rynku międzynarodowym

• organizować i prowadzić konferencje prasowe • prowadzić negocjacje z partnerami zagranicznymi z wykorzystaniem reguł obowiązujących w europejskim kręgu kulturowym

• administracja państwowa – dział współpracy z zagranicą • urząd miasta – wydział promocji • biuro rzecznika prasowego. Przykładowe stanowiska pracy: • specjalista ds. public relations

• copywriter.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Dobry PR-owiec powinien mieć niespożyte pokłady energii, zdolności organizacyjne i umieć łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi. • Studenci mogą ćwiczyć swoje umiejętności praktyczne podczas eventów organizowanych przez Dział Marketingu i PR poznańskiej Bankowej.

Magazyn Studencki „Żebyś Wiedział” Pisanie tekstów nie sprawia Ci problemów? Lubisz wymyślać opowiadania, udzielasz się na forach? Zostań dziennikarzem WSB i razem z innymi studentami twórz Magazyn Studencki „Żebyś Wiedział”.

43


C

kierunki i specjalności

STUDIA NIESTACJONARNe

STUDIA STACJONARNe

Zarządzanie „Zdecydowałam się na Zarządzanie, ponieważ jest to kierunek bardzo przyszłościowy, potrzebny na rynku pracy. Obejmuje on wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa, tak więc daje nam dużo możliwości rozwoju zawodowego. Moje plany zdecydowanie łączą się z tym kierunkiem, gdyż chciałabym zarządzać przedsiębiorstwem. Sposób przekazywania wiedzy w WSB jest dla mnie bardzo przejrzysty, ciekawy i na wysokim poziomie, dlatego studiowanie to dla mnie przyjemność”. Beata Gryczka I rok studiów I stopnia, Zarządzanie

Partnerzy biznesowi kierunku: BCC Loża Wielkopolska International Project Management Association Polska Wielkopolski Związek Pracodawców


www.wsb.pl

Gospodarowanie Nieruchomościami Rynek nieruchomości jest jednym z najszybciej zmieniających się w gospodarce. Ceny mieszkań w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły o niemal 100%! Mimo ogromnej konkurencji wśród firm deweloperskich i pośredników nieruchomości wciąż utrzymuje się ogromne zainteresowanie kupnem i sprzedażą nieruchomości. Jeśli fascynuje Cię wymagająca, szybko zmieniająca się branża, to specjalność właśnie dla Ciebie!

„Od kilku lat Zarządzanie utrzymuje się na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych kierunków studiów, najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia. Przygotowuje do zarządzania przedsiębiorstwem lub jego częścią, założenia własnej firmy, przejęcia i prowadzenia firmy rodzinnej, a także do pracy na stanowiskach menedżerskich w organizacjach i instytucjach różnych sektorów i branż”.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz Wykładowca WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności

• firma zarządzająca nieruchomościami

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

• firma budowlana

• znać różne rodzaje działalności w obszarze rynku nieruchomości

• bank – dział kredytów hipotecznych

• Po studiach na tej specjalności osoby zainteresowane działalnością w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami po spełnieniu odpowiednich wymogów mogą ubiegać się o licencję zawodową nadawaną przez Ministra Infrastruktury, a osoby zainteresowane działalnością w zakresie wyceny nieruchomości mogą podjąć starania o nadanie uprawnień zawodowych.

• analizować sytuacje oraz transakcje na rynku nieruchomości

• urząd miasta – biuro gospodarki nieruchomościami. Przykładowe stanowiska pracy:

• zarządzać nieruchomościami i je ewidencjonować

• agent nieruchomości

• znać zasady obrotu nieruchomościami

• analityk rynku nieruchomości

• wyceniać nieruchomości • planować inwestycje • wiedzieć, jak prowadzić biuro obrotu nieruchomościami • rozstrzygać kwestie sporne w handlu nieruchomościami.

Praca dla Ciebie Przykładowe miejsca pracy: • biuro pośrednictwa nieruchomości

• doradca rynku nieruchomości • specjalista ds. inwestycji na rynku nieruchomości • szef biura nieruchomości • zarządca nieruchomości (po spełnieniu dodatkowych wymagań) • pośrednik obrotu nieruchomościami (po spełnieniu dodatkowych wymagań)

• Średnie zarobki pracownika rynku nieruchomości w województwie wielkopolskim wynosiły w 2011 roku 3900 zł brutto.

• rzeczoznawca majątkowy (po zdaniu dodatkowego egzaminu).

• firma deweloperska

PARTNER BIZNESOWY KIERUNKU ZARZĄDZANIE International Project Management Association Polska jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Jego celem jest rozwój dziedziny zarządzania projektami oraz umacnianie profesji kierownika projektu.

45


C

kierunki i specjalności

International Business Współcześnie język angielski jest jednym z podstawowych narzędzi komunikowania się w pracy. Często jego znajomość jest niezbędnym warunkiem do otrzymania dobrze płatnych i prestiżowych posad. Zdobądź przewagę nad konkurentami na rynku pracy i połącz zdobywanie wiedzy i umiejętności biznesowych z rozwojem swoich kompetencji językowych!

„Nauka w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko wykłady, lecz także praktyczne zajęcia warsztatowe, case studies i sporo prac grupowych. Nasi wykładowcy to głównie praktycy, czyli ludzie posiadający własne firmy, rozwijający się zawodowo. Wiedza, jaką nam przekazują jest dzięki temu praktyczna i aktualna”.

Mateusz Pszczoła II rok studiów I stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

• specjalista ds. sprzedaży

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• specjalista ds. importu i eksportu

• biegle posługiwać się biznesowym językiem angielskim

• przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym

• specjalista ds. promocji i PR

• znać struktury organizacyjne przedsiębiorstwa międzynarodowego

• polska filia firmy międzynarodowej

• zarządzać ryzykiem kursowym

• administracja państwowa – organ współpracujący z zagranicą

• realizować transakcje handlowe w obrocie międzynarodowym

• organizacja międzynarodowa, np. Międzynarodowa Izba Handlowa

• znać zasady zarządzania międzynarodowego

• firma konsultingowa.

• przygotowywać dokumentację i korespondencję handlową

• specjalista ds. kluczowych klientów

• planować i wdrażać strategie marketingowe dla działań prowadzonych na skalę międzynarodową • prowadzić negocjacje z przedstawicielami różnych kultur.

Przykładowe stanowiska pracy: • specjalista ds. zarządzania międzynarodowego • specjalista ds. marketingu międzynarodowego • specjalista ds. strategii międzynarodowej

• specjalista ds. kształtowania polityki zagranicznej i gospodarczej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Od czwartego semestru studiów przedmioty specjalnościowe realizowane są w języku angielskim. • Specjalność International Business oferowana jest na dwóch kierunkach studiów: na Stosunkach Międzynarodowych i Zarządzaniu. • Specjalność dla umysłów ścisłych, jak i humanistycznych, mających zacięcie do języków obcych.

„Pokaż nam Język” Jesteś miłośnikiem języków obcych, a ich nauka przychodzi Ci łatwo? A może bardzo dobrze znasz przynajmniej jeden z trzech języków: angielski, niemiecki lub hiszpański? Zmierz się w konkursie lingwistycznym „Pokaż nam język” i wygraj studia w WSB. www.pokaznamjezyk.pl

46


www.wsb.pl

Media i Komunikacja Społeczna „Mówi się, że jeśli Cię nie ma w internecie, to nie istniejesz. Internet to tylko jeden z wielu sposobów na komunikację z otoczeniem. Receptą na pełną i efektywną komunikację są media. Mając media po swojej stronie, rządzisz, ale do tego oprócz chęci i wrodzonych predyspozycji potrzebna jest wiedza”. Sebastian Chachołek, Prezes PRC Communications

„Dziś strona internetowa to za mało, a media społecznościowe to nowoczesny i bezpośredni kanał komunikacyjny między uczelnią a studentami. Ich główną cechą jest aktualność i interaktywność. Fan page Bankowej na Facebooku spełnia funkcję zarówno informacyjną, jak i komunikacyjną. Dzięki temu studenci oraz kandydaci na studia w WSB mogą być na bieżąco z uczelnianymi wydarzeniami”.

Ewelina Kasperek Specjalista ds. promocji i e-marketingu, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • znać rynek mass mediów • planować i organizować kampanie promocyjne • nawiązywać i utrzymywać relacje z mediami

• przedsiębiorstwo krajowe lub zagraniczne – dział marketingu i PR • administracja publiczna – dział komunikacji społecznej • agencja eventowa • biuro rzecznika prasowego

• Rozwijaj umiejętności komunikacyjne i trenuj autoprezentację oraz wystąpienia publiczne poprzez ćwiczenia retoryczne oraz warsztaty z użyciem kamery wideo w Studenckim Kole Umiejętności Menedżerskich „Speak and Lead”.

• własna firma.

• przygotowywać materiały reklamowe

Przykładowe stanowiska pracy:

• kreować wizerunek marki i przedsiębiorstwa

• specjalista ds. komunikacji

• przygotowywać materiały informacyjne dla dziennikarzy

• specjalista ds. promocji

• znać zasady tworzenia systemów wystawienniczych.

• specjalista ds. planowania zakupu mediów

• rzecznik prasowy • specjalista ds. organizacji eventów

Praca dla Ciebie

• specjalista ds. marketingu.

Przykładowe miejsca pracy:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

• dom mediowy

• Specjalność Media i Komunikacja Społeczna ma charakter interdyscyplinarny. Przydatna

• agencja reklamowa • agencja public relations

praca

• Interesujesz się marketingiem? W WSB wraz z innymi studentami możesz rozwijać swoje zainteresowania, stając się członkiem Marketingowego Koła Naukowego „Pirrania”.

prace domowe

wychowanie dziecka

znajomi studia w wsb

sport

jest zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i w kontaktach międzynarodowych czy dyplomacji, dlatego w WSB oferowana jest na dwóch kierunkach – Stosunkach Międzynarodowych i Zarządzaniu.

W Wyższej Szkole Bankowej nauka jest tak zorganizowana, aby maksymalnie ułatwić studentom łączenie studiów z pracą, pasją i rodziną.

pasja

47


C

kierunki i specjalności

nowość

Menedżer BHP BHP łączy zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, a także technicznego bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Specjalista w tej dziedzinie znajdzie więc zatrudnienie w dowolnej branży.

„Decydując się na studia, brałam pod uwagę wysokość czesnego. WSB oferuje bardzo korzystne ceny, a zapisując się, skorzystałam z ciekawej promocji. Spodobało mi się też to, że miałam wybór, na jaką formę płatności się zdecydować: czesne zmienne czy stałe. Wybrałam stałe czesne, dzięki czemu wiem, że wysokość opłat za studia nie zwiększy się przez cały okres ich trwania”.

Paulina Tkaczyk I rok studiów I stopnia, Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • oceniać ryzyko zawodowe • identyfikować zagrożenia w środowisku pracy • znać zasady prowadzenia postępowania powypadkowego

• znać nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie BHP, jak np. lean manufacturing • diagnozować i rozwiązywać konflikty pracownicze.

Praca dla Ciebie Przykładowe miejsca pracy:

• potrafić kwalifikować zdarzenia wypadkowe

• firma konsultingowa

• przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

• administracja publiczna

• sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP

• dział ds. BHP w przedsiębiorstwie

• dokonywać ergonomicznych analiz stanowisk pracy • zarządzać ochroną środowiska

• własna działalność gospodarcza • inspektoraty pracy i BHP • firma produkcyjna. Przykładowe stanowiska pracy:

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • W WSB w ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami firm. • Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. BHP. • Specjalista ds. BHP to coraz popularniejszy zawód, głównie ze względu na wymogi ustawy, która zobowiązuje pracodawców w dużych zakładach (zatrudniających ponad 100 osób) do zatrudnienia również służb BHP. Dlatego absolwenci tej specjalizacji nie powinni po uzyskaniu dyplomu mieć problemów ze znalezieniem stabilnej posady.

• inspektor do spraw BHP w przedsiębiorstwie • pracownik kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego.

Koło naukowe „Pirrania” Marketingowe Koło Naukowe „Pirrania” skupia studentów zainteresowanych tematyką kreowania wizerunku, sponsoringu czy public relations. Organizuje imprezy kulturalne i sportowe, akcje charytatywne czy warsztaty dla studentów.

48


www.wsb.pl

Psychologia w Zarządzaniu „Według Arystotelesa dobry przywódca musi posiadać: ethos, pathos i logos. Ethos to jego charakter moralny, pathos to jego zdolności do wzbudzania uczuć, do wpływania na emocje ludzi. Logos zaś to umiejętność wyznaczania istotnych powodów do działania, do pobudzania umysłów ludzi”. Dr Mortimer Adler, filozof amerykański

„WSB z pewnością szanuje czas swoich studentów, co potwierdza chociażby mój plan zajęć: mało okienek i jeden dzień wolnego w ciągu tygodnia. Dzięki temu mam czas na rozwijanie swoich pasji, jakimi są rysunek, grafika, pisanie do >>Żebyś Wiedział<<, członkostwo w klubie AZS”.

Katarzyna Okupniarek III rok studiów I stopnia, Finanse i Rachunkowość

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • znać zagadnienia z obszaru psychologii społecznej

• oddziaływać na motywację pracowników

Przykładowe stanowiska pracy:

• wiedzieć, w jaki sposób charakteryzować postawy i zachowania pracowników

• specjalista ds. HR

• menedżer ds. komunikacji • specjalista ds. szkoleń wewnętrznych

• znać zagadnienia psychologii procesów kadrowych

• prowadzić negocjacje handlowe.

• znać procesy podejmowania decyzji i psychospołecznego wywierania wpływu

Przykładowe miejsca pracy:

• konsultant ds. personalnych

• analizować zachowania nabywców

• firma krajowa lub zagraniczna – dział personalny lub dział szkoleń

• specjalista ds. zasobów ludzkich

• wiedzieć, jak skutecznie oddziaływać na nabywców

• przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe – dział sprzedaży

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

• wykorzystywać dla potrzeb zarządzania mechanizmy psychologiczne rządzące postępowaniem człowieka

• agencja marketingowa – dział badań i analiz

• organizować pracę zespołową

Praca dla Ciebie

• firma konsultingowa.

• szkoleniowiec (po spełnieniu dodatkowych wymagań) • negocjator

• analityk ds. zachowań konsumentów. • Programy specjalności na kierunku Zarządzanie są przygotowywane przez osoby, które są wybitnymi specjalistami w danej dziedzinie i często mają też wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Partner biznesowy kierunku ZARZĄDZANIE Wielkopolski Związek Pracodawców (WZP) działa na podstawie Ustawy o organizacji pracodawców (Dz.U. nr 55/91, poz. 235). WZP jest zrzeszony w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Skupia czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego.

49


C

kierunki i specjalności

Strategie i Techniki Sprzedaży „Powodzenie przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, ale najważniejszym z nich jest efektywność pracy menedżera sprzedaży. W każdej firmie menedżer sprzedaży to kluczowe stanowisko. Od niego zależy jej sukces lub porażka”. Brian Tracy, „Nowoczesny menadżer sprzedaży. Poważna inwestycja w strategie XXI wieku”

„Zaczynając studia, myślałem, że mój czas wypełniać będą tylko zajęcia oraz nauka do egzaminów. Obecnie jestem prezesem Koła Studenckiego „Eventus”, działam w samorządzie studenckim i, jak widać, moje życie to nie tylko nauka, ale także ciekawie spędzony czas ze znajomymi, których poznałem, studiując w WSB”.

Maciej Dziarnowski II rok studiów II stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności

• przedsiębiorstwo produkcyjne – dział handlowy

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

• agencja marketingowa

• Specjalność dla osób lubiących kontakt z ludźmi.

• budować strategię przedsiębiorstwa

• regionalny kierownik sprzedaży

• organizować i zarządzać pracą sprzedawcy

• przedstawiciel handlowy

• Praca w branży rozwija osobowość i nie pozwala na nudę, ale wymaga dyspozycyjności – oznacza częste podróże służbowe i nieustannie dzwoniący telefon.

• wiedzieć, jak stworzyć dział sprzedaży

• koordynator ds. trade marketingu

Po ukończeniu specjalności będziesz:

• znać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnych • agencja doradztwa biznesowego. rynkach Przykładowe stanowiska pracy:

• wiedzieć, w jaki sposób określać cele i strategie sprzedaży • przeprowadzać rozmowy handlowe

• kierownik działu handlowego • specjalista ds. współpracy z sieciami handlowymi • menedżer ds. marki

• doradca klienta • zarządzać umiejscowieniem produktu • kierownik ds. kluczowych klientów na półkach sklepowych. • kierownik biura obsługi klientów

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy: • przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe – dział sprzedaży lub marketingu

• specjalista ds. marketingu • specjalista ds. rozwoju rynku detalicznego • merchandiser.

• W wielu przypadkach w pracy sprzedawcy wymagane jest prawo jazdy. Często masz szansę na samochód służbowy. • Twoje zarobki zależą od Twojej pracy – im lepiej sprzedajesz, tym wyższe jest Twoje wynagrodzenie. • Studia na tej specjalności dają wiedzę z zakresu umiejętności twardych, poprzez wykorzystanie ścisłych metod badawczych, jak również z zakresu umiejętności miękkich, jak np. techniki sprzedażowe.

Studencka Organizacja Młodych Przedsiębiorców „Eventus” Studencka Organizacja Młodych Przedsiębiorców „Eventus” interesuje się wykorzystaniem nietypowych pomysłów w marketingu. Koło ma aspiracje, by organizować eventy, flash moby oraz działania PR.

50


www.wsb.pl

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Trudnej sztuki zarządzania przedsiębiorstwem można się uczyć przez całe życie. Jednak najważniejsze to być otwartym na zmiany i wizjonersko spoglądać w przyszłość. Jeśli te cechy nie są Ci obce, to w WSB pokażemy Ci, jak można zarządzać przedsiębiorstwem – zarówno małym, jak i dużym – tak abyś zdobytą wiedzę i umiejętności mógł wykorzystać w przyszłej pracy.

„Zarządzanie jest kierunkiem dla osób o zdolnościach przywódczych i organizacyjnych, myślących strategicznie i gotowych do podejmowania ryzyka. Kierunek ten przygotowuje do prowadzenia własnej firmy, przejęcia i rozwijania biznesu rodzinnego, a także do pracy w przedsiębiorstwach z różnych branż”.

Dr Grażyna Nowaczyk Wykładowca WSB w Poznaniu

Twoja wiedza i umiejętności

Praca dla Ciebie

Co jeszcze powinieneś wiedzieć

Po ukończeniu specjalności będziesz:

Przykładowe miejsca pracy:

• WSB w Poznaniu we współpracy z Wielkopolską Grupą Regionalną IPMA organizuje otwarte seminaria z zakresu zarządzania projektami. Spotkania prowadzą praktycy pracujący w kraju i za granicą.

• znać metody organizacji i zarządzania • firma produkcyjna • diagnozować kulturę organizacyjną i określać jej wpływ na funkcjonowanie instytucji • znać zasady podejmowania decyzji kierowniczych • wiedzieć, jak zbudować własne przedsiębiorstwo i zarządzać nim

• firma handlowa lub usługowa • firma konsultingowa • własna firma • agencja marketingowa • korporacja międzynarodowa. Przykładowe stanowiska pracy:

• tworzyć biznesplany firmy

• członek zarządu firmy

• opracowywać strategię firmy

• menedżer ds. marketingu

• analizować rozwój przedsiębiorstwa

• dyrektor ds. sprzedaży

• przygotowywać i wdrażać zmiany w organizacji

• menedżer produktu

• wdrażać systemy zarządzania jakością • prowadzić negocjacje.

• doradca ds. zarządzania przedsiębiorstwem • pełnomocnik ds. systemów zarządzania jakością.

• Studia na tej specjalności mają charakter uniwersalny – przygotowują do pełnienia roli menedżerskiej na różnych szczeblach zarządczych. Kończąc tę specjalność, będziesz przygotowany do pełnienia funkcji menedżera w różnych branżach. • Obok wrodzonej intuicji biznesowej dobremu menedżerowi potrzebna jest podstawa teoretyczna, kilka lat studiów oraz doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach.

Partner biznesowy kierunku ZARZĄDZANIE Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm).

51


C

kierunki i specjalności

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Nie da się ukryć, że działy personalne odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu firmy, a każde przedsiębiorstwo tworzą jego pracownicy. Menedżerowie zarządzający zespołem stają się kluczowymi pracownikami w wielu firmach.

„Budynki i sale w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu coraz bardziej przypominają dobrze wyposażone uczelnie za granicą. W 2011 roku do użytku oddany został kolejny nowoczesny uczelniany budynek w centrum miasta. Technologiczne wsparcie sal w Bankowej to standard, a nie ewenement”.

Magda Konkol II rok studiów II stopnia, Zarządzanie

Twoja wiedza i umiejętności Po ukończeniu specjalności będziesz: • znać przepisy prawa pracy • prowadzić proces rekrutacji pracowników i planować im ścieżki kariery • organizować pracę zespołu w taki sposób, który organizacji przynosi korzyści, a pracownikom daje satysfakcję • posiadać umiejętność wdrażania i monitorowania systemów motywacji pracowników – zarówno w odniesieniu do motywacji płacowej, jak i pozapłacowej • dokonywać oceny pracy zespołów pracowniczych i pojedynczych osób

• diagnozować i wykorzystywać potencjał pracowników

• specjalista ds. szkoleń

• określać potrzeby szkoleniowe pracowników, przygotowywać szkolenia i ocenę ich przydatności.

• specjalista ds. kadr i płac

Praca dla Ciebie

• trener.

Przykładowe miejsca pracy: • agencja pośrednictwa pracy • przedsiębiorstwo handlowe, usługowe i produkcyjne – dział personalny lub dział szkoleń • placówka edukacyjna • urząd pracy • agencja konsultingowa • firma szkoleniowa. Przykładowe stanowiska pracy:

• specjalista ds. walki z bezrobociem • specjalista ds. administracji personalnej

Co jeszcze powinieneś wiedzieć • Wiedza zdobyta na tej specjalności jest przydatna również dla kadry zarządzającej mniejszych przedsiębiorstw, które nie mają wyodrębnionych komórek funkcjonalnych. • Wiedza, którą zdobędziesz na tej specjalności, przyda Ci się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.

• menedżer ds. human resources • specjalista ds. rekrutacji

KOŁO NAUKOWE „SPEAK & LEAD” Chcesz być w przyszłości dobrym i skutecznym menedżerem? Rozwijaj swoje kompetencje menedżerskie, wstępując do Studenckiego Koła Sztuki Menedżerskiej „Speak & Lead”. Członkowie koła realizują projekty związane z twardymi i miękkimi umiejętnościami menedżerskimi.

52


www.wsb.pl

Zasady rekrutacji krok po kroku

Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 2 kwietnia 2013 roku i potrwa • do 30 września 2013 roku w przypadku studiów stacjonarnych oraz • do 10 października 2013 roku w przypadku studiów niestacjonarnych.

1 Wybierz kierunek Zdecyduj, który kierunek studiów wybierasz. Wypełnij formularz zapisów on-line na stronie www.wsb.pl/poznan – system automatycznie wygeneruje dla Ciebie niezbędne dokumenty. Możesz także przyjść do Biura Rekrutacji, gdzie pracownicy pomogą Ci podjąć najlepszą decyzję dotyczącą wyboru studiów, odpowiedzą na Twoje pytania i rozwieją wątpliwości.

2

3

Skompletuj wszystkie dokumenty

Podpisz Umowę i ZAPLANUJ wakacje!

Dostarcz do Biura Rekrutacji komplet dokumentów, na który składają się: • kwestionariusz osobowy, podanie i dwa egzemplarze umowy edukacyjnej • potwierdzone przez WSB lub notarialnie kopie: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz obie strony dowodu osobistego • trzy kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 • 45 mm (lewy półprofil z widocznym uchem) • akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska) • dowód wniesienia opłaty wpisowej (poza okresem promocji) na konto Uczelni: 73 1750 1019 0000 0000 0161 1836.

Po podpisaniu umowy edukacyjnej otrzymasz decyzję o przyjęciu na studia. Teraz możesz rozpocząć wakacje!

O przyjęciu na Uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowi kierunek Informatyka, na który przyjmowani są kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki, informatyki lub fizyki bądź uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen z tych przedmiotów wyższą lub równą 3,0.

Biuro Rekrutacji ul. Ratajczaka 5/7, Poznań tel.: 61 655 33 00, fax: 61 655 33 02 e-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl gg: 3949474 Adres do korespondencji: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań


Wyższe Szkoły Bankowe ZAUFAŁO NAM PONAD 210 000 studentów

Informator Wyższej Szkoły Bankowej  

Informator dla studiów podyplomowych: http://www.wsb.pl/poznan/studenci/studia-podyplomowe

Advertisement