Page 1


Sekopak d.o.o.

Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, Prvi ovlašćeni Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Republici Srbiji


Januar2010

Januar2010

LII

I

II

III

IV

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30


V

VI

VII

VIII

IX

7

14

21

28

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

Februar2010


PAPIR KARTON TETRAPAK

Održiv višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.


Sekopak DOO, Strahinjića Bana 39, Beograd

e: office@sekopak.com

t: +381 11 3286 243


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


PLASTIKA

Održiv višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.


Sekopak DOO, Strahinjića Bana 39, Beograd

e: office@sekopak.com

t: +381 11 3286 243


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


METAL

Održiv višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.


Više od 130 klijenata. Za čistu budućnost.


Sekopak DOO, Strahinjića Bana 39, Beograd

e: office@sekopak.com

t: +381 11 3286 243


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


STAKLO

Održiv višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.


Sekopak DOO, Strahinjića Bana 39, Beograd

e: office@sekopak.com

t: +381 11 3286 243


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


DRVO

Održiv višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.


Sekopak DOO, Strahinjića Bana 39, Beograd

e: office@sekopak.com

t: +381 11 3286 243


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


ZELENA TAČKA

Održiv višematerijalni sistem upravljanja ambalažnim otpadom.


Sekopak DOO, Strahinjića Bana 39, Beograd

e: office@sekopak.com

t: +381 11 3286 243


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


www.sekopak.com


Sekopak d.o.o. Strahinjića Bana 39 / I sprat 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 3286 243 +381 11 3286 072 Fax: +381 11 2629 894 office@sekopak.com www.sekopak.com

Sekopak Rokovnik v2  

Sekopak Rokovnik v2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you