Page 1

KREIPINYS Kreipiniu yra vadinamas sakinio žodis (arba žodžių grupė), kuriuo kreipiamasi į asmenį, gyvūną ar daiktą.

Pavyzdžiai: •Tu numegzk man, mama, kelią iš vaikystės spindulių. •Tai skrisk tolyn, balta žuvėdra! •Skambėkit, bažnyčių varpai, skambėkite, bokštai ! •Kas tau, girių karaliau, plačių kraštų viešpatie? Kreipiniu nelaikomi įvardžiai Tu, Jūs. Pvz.: Ką man daryti, kad Tu kalbėtum?


• •

VIENARŪŠĖS SAKINIO DALYS 1. Vienarūšės sakinio dalys viena nuo kitos atskiriamos kableliais. Pradėjo kambary šniokšti, ūžti, rėkti. 2. Jei vienarūšės sakinio dalys jungiamos priešpriešiniais jungtukais bet, o, tačiau, tik ir kt., prieš juos rašomi kableliai. Broliai nustebo, bet nieko nesakė. 3. Jei prieš vienarūšes sakinio dalis pasikartoja tas pats jungtukas (pvz., ir, ar, arba, nei, tai, tiek...), tada prieš pirmąjį kablelis nerašomas, o prieš kitus rašomas. Jonas bėginėja ir šen, ir ten. 4. Jungtukais sujungtų vienarūšių sakinio dalių poros viena nuo kitos skiriamos kableliais. Per pelkes ir balas, per kalnus ir klonius parjojau.


VIENARŪŠĖS SAKINIO DALYS ( su apibendrinamaisiais žodžiais)

• Viskas prasideda nuo svajonės: ir atradimai, ir meilė, ir kūryba. • Žiemą ir vasarą, rudenį ir pavasarį- visais metų laikais gamta vilioja žmogų. • Staiga viskas išnyko: ir upė, ir žuvytės. • Žmona ir dukra, bičiuliai ir draugai- visi žino, kad Petras išvažiuos.


Neskiriama kableliais Jei vienarūšės sakinio dalys jungiamos sudedamaisiais jungtukais ir, bei, skiriamaisiais ar, arba, lyginamaisiais nei, negu, tarp jų kableliai nerašomi. Pvz.: Girdi Jonas vėjo ūžimą ir raganos švilpimą.


IŠPLĖSTINIAI PAŽYMINIAI

SKIRIAME: • 1. Išplėstinis pažyminys, einantis po pažymimojo žodžio, išskiriamas kableliais. • Pvz.: 1. Mato jinai gražų didelį sodą, pilną žydinčių medžių. • 2. Ir šią rūsčią valandą aš regėjau šviesą, lydėjusią juos.


IŠPLĖSTINIAI PAŽYMINIAI NESKIRIAME: Išplėstas pažyminys, einantis prieš pažymimąjį žodį, kableliais neišskiriamas. Pvz.: O aplink jį marguliavo _ javais apsėti _ laukai. Ilgai stotyje stovėjęs _ traukinys pagaliau pajudėjo.


PRIEDĖLIAI (paaiškina, kas yra veikėjas) Po pažymimojo žodžio skiriame, prieš pažymimąjį- ne Pvz.: Petras, vyriausias Ievos sūnus, eina į pavėsinę. Vyriausias Ievos sūnus Petras eina į pavėsinę. Adomas, mano dienų draugas, rašo eilėraščius. Mano dienų draugas Adomas rašo eilėraščius.


Sudト葉inis sakinys Jungtukinis

Bejungtukis

Sujungiamasis Prijungiamasis

Mato vilkas genelis medトッ kerta.

Pvz. Eina vilkas, o genelis medトッ kerta.

Mato vilkas, kad genelis medトッ kerta.


Sudėtinių sujungiamųjų sakinių jungtukai • sudedamojo

ir, ir...ir, nei...nei, tai...tai,čia...čia;

sujungimo: • priešinamojo

sujungimo: • skiriamojo

sujungimo: • paremiamojo sujungimo:

o, bet, tačiau, tik, užtai, vis dėlto; ar, arba, ar...ar, arba...arba; tai, taigi, tad, dėl to, todėl.


SudÄ—tiniai prijungiamieji sakiniai k kad, kiek , kadangi , kai, kaip , kuris, koks, kodÄ—l, kas, kÄ… , ko kol, kur

n nes nors

j jei jeigu jog

SKYRYBA 5-7 KLASEI  

SKYRYBOS TAISYKLIŲ KONSPEKTAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you