Page 1

Šiuolaikinės pasakėčios kūrimas

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

1


Darbo eiga Opių temų ieškojimas. 2. Kompozicijos kūrimas. 3. Veikėjų paieška. 4. Sudėtingų klausimų, ginčų sprendimas. 5. Kalbos lygio, balso parinkimas. 6. Savo stiliaus ieškojimas. 2013.09.24 Aušra Ražauskienė 7. Moralo kūrimas. 1.

2


Pavadinimas    

Ko moko tavo pasakėčia? Tai ir bus tavo kūrinėlio pavadinimas. O gal labai svarbūs veikėjai? Pagalvok...

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

3


Kompozicija Gyvenimas prieš susitikimą

Susitikimas

Būsena po susitikimo

(vartojamas (vartojamas (vartojamas būtasis dažninis būtasis kartinis būtasis kartinis laikas) laikas) laikas) 2013.09.24

Aušra Ražauskienė

4


Veikėjai KATĖ ir ŠUO

KATĖ

BARMENĖ ir

VEIKĖJAI

PELĖ

KLIENTAS

MOKYTOJAS

2013.09.24

ir

ir

MOKINYS

Aušra Ražauskienė

5


Veikėjų vardai Prisimink, kokias žmonių savybes atspindi gyvūnai:    

2013.09.24

Avinas (kvailas veikėjas) – pavadink Avigalviūnu. Lapė (gudri) – pavadink ... Žąsis ... Višta ...

Aušra Ražauskienė

6


Veikėjai TEIGIAMI

NEIGIAMI

1. Darbštūs

1. Tinginiai

2. Sąžiningi

2. Melagiai

3. Gailestingi

3. Godūs

4. Draugiški

4. Pavydūs

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

7


Opių temų ieškojimas VEIKĖJAI Katė ir šuo

Katė ir pelė Mokytojas ir mokinys 2013.09.24

POKALBIO PAGRINDAS Pavydas: ką labiausiai myli šeimininkė?

GALUTINIS REZULTATAS Šeimininkė nusiperka auksinę žuvelę Pelės nebijo Gąsdinimas: suės kačių (pelės ar nesuės? gaudo kates) Mokytojas Mokytis ar mokosi, mokinys nesimokyti? Aušra Ražauskienė 8 - ne


Pokalbio strategija 

Įrodymas Pelė įrodo katei, kad ir ji turi teises, mat priklauso profesinei sąjungai.

Kaltė Mokytojas pripažįsta kaltę, kad „spaudžia“ mokinius. Vartojamos frazės: „gailiuosi, kad nenumačiau...“, „esu nevykėlis...“, „pažadu, kad ...“ ir t.t.

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

9


Kalba 

 

Pokalbio užuomazga — arba plepalai, arba įnirtingas ginčas. Veikėjai bando vienas kitą įtikinti (pateikia faktų, sukčiauja, ironizuoja...) Rašyk tiesiogine kalba Dialogas turi būti glaustas ir dinamiškas

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

10


Moralas (pamokymas)  

Už gerus darbus atlygink Už blogus darbus nubausk

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

11


Stilius 

  

Siek emocingos ir vaizdingos kalbos (nepamiršk jaustukų, ištiktukų, mažybinių žodžių...) Vartok frazeologizmus Venk oficialumo Nevartok barbarizmų, žargonų, parazitinių žodžių

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

12


Humoras

Pasakodami dažnai pasikviečiame humorą – draugišką, neužgaulų (todėl ir linksmą!) juokavimą... Žinok – nuo jo gūžiasi ir traukiasi šalin pasipiktinimas, įžeidimas, nuliūdimas. 2013.09.24

Aušra Ražauskienė

13


Redagavimas 

2013.09.24

Perskaityk draugui ir paklausk, ar įdomu Mokytojas pasakys, ar nėra klaidų Būk savikritiškas

Aušra Ražauskienė

14


Sekimas

   

Susėskite ratu Jei pasakėčia eiliuota — išmok deklamuoti Jei neeiliuota — raiškiai sek Nupiešk iliustraciją

2013.09.24

Aušra Ražauskienė

15

Pasakėčios  
Pasakėčios  
Advertisement