Page 1

In opdracht van Het Beatrix Kinderziekenhuis

MEREL

Co m m u n i c a t i e


MEREL

Co m m u n i c a t i e

“Een creatief bedrijf dat is gespecialiseerd in branding. Merel staat garant voor een professionele aanpak.�

2


Inhoudsopgave Over Merel Communicatie 4 Merel in vogelvlucht 4 Merel en het Beatrix Kinderziekenhuis 4 Missie en visie 4 Over de medewerkers 5 Debriefing 7 Algemene informatie UMCG 7 Kerndoelen en eigenschappen 7 Probleemstelling 7 Vraagstelling 7 De doelgroepen 8 De doelstelingen 8 Werkwijze 9 Kwalitatief onderzoek 9 Kwantitatief onderzoek 9 Op te leveren producten 10 FinanciĂŤn 12 Onderzoek: 12 Tools 12 Verantwoording 13 Planning 14


Over Merel Communicatie Merel in vogelvlucht Merel Communicatie is een jong bedrijf met bevlogen medewerkers. Zij zijn ervaren en ambitieus, gebrand op het maken van kwalitatief goede en doelgroepgerichte producten. Merel levert zowel communicatieadvies als communicatiesystemen en is gespecialiseerd in brandingvraagstukken. De vijf personen achter Merel hebben ervaring op het gebied van huisstijlontwikkeling en branding. Het team is divers, heeft uiteenlopende interesses en is in staat tot het zelfstandig oplossen van grotere vraagstukken. Merel kan zaken vanuit een hoger perspectief beschouwen en is persoonlijk wanneer dat moet. Altijd broedend op nieuwe ideeën en met het beste pootje voor op weg naar resultaat. Kortom: Bij Merel gaat het om het nest. En om de vlucht. Merel en het Beatrix Kinderziekenhuis: een natuurlijke combinatie Merel Communicatie voelt zich verbonden met het Beatrix Kinderziekenhuis. Net als het ziekenhuis zoekt Merel graag naar vernieuwende concepten die zorgen voor een betere ervaring van de klant. Voor het prettiger maken van de gebruikerservaring en van eenduidigheid. De merel, als echte oogjager, speurt de bodem af op zoek naar takjes voor het nest. Op diezelfde wijze speurt ons bureau naar passende oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. Zo wil Merel ook binnen het UMCG wroeten naar informatie, om zo een stevige basis te kunnen leggen van waaruit het Kinderziekenhuis verder kan groeien. Klaar voor een grote vlucht. Missie en visie Merel streeft naar producten en oplossingen die de opdrachtgever écht ondersteunen. Merel roept niet gelijk ‘social media en een verse website’, maar biedt de klant wat ze nodig heeft in plaats van enkel naar standaardoplossingen te kijken. Lijfspreuk van Merel: “Wij kijken graag buiten het kastje, want het gebeurt in het veld.” Merel streeft naar groei. Het bedrijf wil nooit stagneren, maar zich blijven ontwikkelen. Lering trekken uit elke opdracht en het proces telkens blijven verbeteren. Het wil een toonaangevend bureau zijn. Het wil zich onderscheiden in kwaliteit en zorg voor de klant, niet in grootte. Merel wil klein blijven. Klein en wendbaar. Klein en flexibel. Klein dus, maar groots.

4


Over de medewerkers Merel komt niet uit de lucht vallen, daar zitten mensen achter. Maak kort kennis met het team! M arijn Heesters Marijn tilt 3D naar een hoger niveau. 3DS max is zijn ding. Binnen het team staat hij vooral voor verantwoordelijkheid, eenheid, duidelijkheid en samenwerking. Marijn heeft tijdens zijn opleiding verschillende opdrachten afgerond, waaronder een 3D animatie, Flash game, Adviesrapporten en campagne-ideeĂŤn. Tijdens zijn stage in Nieuw Zeeland heeft hij gewerkt voor Art & Designbedrijf Cleverbastards en gaat binnenkort ook samenwerken met AstronomyLive. E va van Eeden Bij Eva is elk project in goede handen. Met de juiste mensen om haar heen leidt zij iedere opdracht naar een goed resultaat. Projectmanagement zit in haar bloed en samenwerking staat op nummer 1! Een vertrouwde sfeer in een divers team is de sleutel tot succes! Eva heeft voor haar vorige werkgever meegeholpen aan de productie van de Susie Shopping Guide en is projectleider geweest bij de productie van verschillende Leuk in.. gidsen. Ook heeft zij tijdens haar studie een campagne opgezet voor een goededoelenorganisatie, de 1% Club. R aymond Jongerius Raymond is een creatieveling die zich op innovatieve wijze onderscheidt van andere denkers en doeners. Zorgzaam, ruimdenkend, realistisch en creatief zijn woorden die bij hem passen. Alles wat Raymond in handen krijgt laat hij er in een prachtig design weer uit komen. Hij heeft eerder gewerkt voor de Rabobank Utrecht, De Lage Landen Eindhoven, Nooch, Bobapartners, Reinfles en Argentum. Verder heeft hij ook een halfjaar stage gelopen bij By Your Site waar hij voor klanten heeft gewerkt als Yves Rocher, G-Star en LEGO. Voor deze bedrijven heeft hij uiteenlopende werkzaamheden verricht, onder andere branding, grafische vormgeving, doelgroepanalyses en usabilityonderzoek. Van deze werkzaamheden liggen zijn krachten bij branding en grafische vormgeving.

MEREL

Co m m u n i c a t i e

5


E lco van der Meer Elco wist het al snel: hij wordt geen webdesigner. Leuke dingen doen voor leuke mensen, dat is wat ‘ie wil en waar ‘ie altijd voor gaat. In het team is hij kritisch, beschouwend, realistisch en ‘eigenwijsheid’ vindt hij geen vies woord. Hij gaat ‘all-in’ voor het best mogelijke resultaat. Dat deed hij inmiddels voor verschillende opdrachtgevers waaronder AutoGetest.nl, WeComm, de Rijksuniversiteit Groningen en FRIS. En dat doet hij nog steeds voor De Nacht van Kunst & Wetenschap, en zijn eigen elcovandermeer.com. L een Bekkema Leen, een passie voor schrijven en webdesign gecombineerd met een analyserend vermogen en bedachtzaamheid maken hem tot een goede allround medewerker. Inzetbaar op veel verschillende fronten en gemotiveerd om producten te maken, te controleren en te evalueren maken hem tot het totaalpakket dat binnen elke organisatie welkom is. Hij heeft stage gelopen bij verschillende bedrijven waaronder een bedrijf gespecialiseerd in auto-onderdelen, een voedseldistributiebedrijf en bij de Hanze Hogeschool om een virtuele rondleiding te creëren. Daarnaast heeft hij zijn doorzettingsvermogen bewezen door het werken in ploegendienst bij verschillende productiebedrijven. Een echte werkkracht die veel ervaring heeft op de werkvloer en alles eromheen. (van links naar rechts:) Leen Bekkema, Eva van Eeden, Raymond Jongerius, Elco van der Meer en Marijn Heesters

6


Debriefing Algemene informatie UMCG en het Beatrix Kinderziekenhuis Het Beatrix Kinderziekenhuis is een onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In het Beatrix Kinderziekenhuis liggen kinderen met verschillende klachten. De diverse kinderspecialisten komen naar het Kinderziekenhuis toe om de kinderen te behandelen. Zo ligt een kind na een longoperatie niet op de longafdeling van het UMCG, maar in het Kinderziekenhuis bij andere kinderen met soortgelijke aandoeningen. De medewerkers van het kinderziekenhuis willen een warme plek creëren voor kinderen. Een plek waar ze zich veilig voelen en waar ouders altijd welkom zijn. Ze willen het kinderziekenhuis niet ‘verkopen’ maar de kwaliteit onder de aandacht brengen bij gezinnen in (Noord)Nederland. Kerndoelen en eigenschappen Er zijn daarnaast verschillende kerndoelen gedefinieerd om het Kinderziekenhuis beter te profileren. Twee daarvan zijn vooral voor ons belangrijk als opdrachtnemer, namelijk de wens voor interne en externe profilering en het verhogen van de klantgerichtheid. De steekwoorden die hiermee samengaan en passen bij het UMCG en het Beatrix Kinderziekenhuis zijn veiligheid, patiëntvriendelijkheid en een goede zorg waarbij de focus ligt op het gezond ouder worden. Probleemstelling Het Beatrix kinderziekenhuis bestaat nu al enkele jaren en is zichzelf nog steeds aan het ontwikkelen. Er is echter nog weinig aan promotie gedaan waardoor ze nog weinig bekend zijn in Nederland. De probleemstelling is dus als volgt te formuleren: de bekendheid van het Beatrix Kinderziekenhuis is vermoedelijk te klein en er is nog geen onderzoek gedaan naar identiteit, het imago of verbetering hiervan. Vraagstelling Hoe kan het Beatrix Kinderziekenhuis haar landelijke bekendheid vergroten en op welke manier kunnen de identiteit en het imago hieraan bijdragen. Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft een identiteit en een imago. Het is aan ons uit te zoeken hoe deze identiteit uitgedragen kan worden. Het belangrijkste uitgangspunt is dus het vergroten van de bekendheid onder de doelgroepen.

MEREL

Co m m u n i c a t i e

7


De doelgroepen Er worden drie doelgroepen onderscheiden. Ten eerste alle ouders en kinderen in Nederland. Het is belangrijk dat ouders weten wat voor zorg het Beatrix Kinderziekenhuis biedt voor het geval dat een van hun kinderen deze zorg een keer nodig zou hebben. Voor zowel zieke als gezonde kinderen is het goed om te weten dat het Beatrix Kinderziekenhuis een warme plek is waar zieke kinderen goed geholpen kunnen worden. Een tweede doelgroep zijn de huisartsen in het noorden van het land. Deze verwijzen kinderen namelijk door naar een geschikt ziekenhuis wanneer dat nodig is. Daarom is het van van belang dat zij weten dat het Beatrix Kinderziekenhuis zorg biedt aan alle kinderen t/m 18 jaar oud. Tot slot zijn er de specialisten van verschillende ziekenhuizen die kinderen door zullen sturen naar een geschikt ziekenhuis om de behandeling uit te laten voeren. Dat betekent dat zij op de hoogte moeten zijn van het Beatrix Kinderziekenhuis en haar kwaliteiten. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn de belangrijkste doelgroep van het Beatrix Kinderziekenhuis, zo zeggen ze zelf. Vandaar dat wij ons voornamelijk op deze doelgroep gaan richten. De doelstellingen Het schrijven van een advies met daarin aanbevelingen over hoe het merk ‘Beatrix Kinderziekenhuis’ in 2020 een sterkere positie kan innemen en zich te kunnen meten met de gevestigde concurrentie. Door 1. Een onderzoek naar de huidige en gewenste identiteit en het huidige imago van het Beatrix Kinderziekenhuis. 2. Bij de betreffende doelgroepen, huisartsen, patiëntenverenigingen, medewerkers, directie en het grote publiek, het huidige imago te onderzoeken. 3. Verschillende theorieën gebruiken om de invloed van de identiteit op het gewenste imago te onderzoeken en op basis hiervan een advies te schrijven over het aanpassen of vergroten van de identiteit om het gewenste imago te bereiken. 4. Inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op het verband tussen identiteit, imago, externe factoren en hoe dit indien nodig aangepast kan worden. 5 . Het vergaren van de benodigde kennis om deze toe te passen op de theorieën.

8


Werkwijze Verschillende onderzoeksmethodes zullen worden toegepast om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en problemen van de verschillende groepen mensen waar het Beatrix Kinderziekenhuis mee te maken heeft. Wij zullen veel informatie krijgen door de volgende methodes toe te passen: Kwalitatief onderzoek: • • • •

Interview met Cathy Zeilhorst Interview met patiënten & ouders Rondkijken op afdelingen voor een beter sfeerbeeld Interviews met afdelingsmedewerkers

Kwantitatief onderzoek: •

Enquête in noord-Nederland houden om het ‘voor’ stadium in kaart te brengen

Wij vinden het erg belangrijk dat er nuance is tussen reclame maken voor het Beatrix kinderziekenhuis en het naar buiten brengen van het merk. “Het Beatrix kinderziekenhuis wil zich niet verkopen maar wil aanwezig zijn wanneer nodig en een vertrouwd gezicht hebben.” De zorg wordt steeds meer een marktwezen en ook het Beatrix kinderziekenhuis moet daar in mee gaan. Dit terwijl de medewerkers van het Beatrix kinderziekenhuis in de eerste plaats willen gaan voor goede zorg en een warme plek voor de kinderen. Niemand wil meer zieke kinderen en dus meer patiënten voor het Beatrix kinderziekenhuis, maar als er een kind ziek wordt is het wel belangrijk dat de ouders en de huisarts als eerste denken aan het Beatrix kinderziekenhuis als veilige en warme plek voor kinderen, hun ouders en verzorgers.

MEREL

Co m m u n i c a t i e

9


Op te leveren producten Trendanalyse Bij deze analyse kijken we naar de trends binnen de branche waarin het Beatrix Kinderziekenhuis opereert. Aan de hand van data over voorgaande jaren onderzoeken wij de ontwikkelingen en trends binnen de ziekenhuisbranche. Hierbij gaan wij ons specifiek richten op de veranderingen die in deze jaren hebben plaatsgevonden. Nadat deze veranderingen zijn uitgelicht gaan we kijken naar de oorzaken hiervan en uiteindelijk naar de gevolgen van deze veranderingen. Met behulp van deze informatie kunnen we kijken welke trends van belang zijn voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Managementreview De managementreview bestaat uit een aanbiedingsbrief en een voortgangsrapport. In dit rapport staat de herformulering van de opdracht. Daarin beschrijven wij hoe het onderzoek op dit moment verloopt, in welke fase het onderzoek zich bevindt, welke problemen we verwachten en de haalbaarheid van het onderzoek binnen de gestelde tijd. Onderzoeksrapport Het onderzoekrapport wordt opgeleverd in week 47 van 2011 en toont de behaalde onderzoeksresultaten. Deze vormen de basis voor het adviesrapport waaraan vanaf week 47 gewerkt wordt. Voorlopig advies Met het voorlopig advies presenteren wij een tussenstand. Wij doen de eerste aanbevelingen en tonen de richting waarin het advies gaat verlopen. Het voorlopig advies dient ook als moment om de voortgang te evalueren. Schetsontwerpen De huisstijl is een essentieel onderdeel van branding. Hoewel de huisstijl van het UMCG een vaststaand feit is, tonen wij onze blik op de visuele identiteit van het Beatrix Kinderziekenhuis, binnen deze kaders. Dit doen wij door middel van schetsontwerpen, ook wel impressies genoemd.* Uit ons onderzoek zal blijken in hoeverre een aangepaste huisstijl nodig is en in welke mate er veranderingen plaats moeten vinden.

*

10


Definitief adviesrapport Dit is het definitieve advies dat wij het Beatrix Kinderziekenhuis willen aanbieden. Hierin hebben wij al onze onderzoeksresultaten gebruikt om tot een goed advies te komen. Met dit advies denken wij jullie de juiste handvaten te geven om de identiteit van het Beatrix Kinderziekenhuis te versterken en een groter, positief, imago te verzorgen. Wij lichten daarin toe hoe we tot dit resultaat kunnen komen door onder andere onze schetsontwerpen aan te bieden. Aan de hand van dit adviesrapport denken wij jullie wensen met betrekking tot de identiteit en imago van het Beatrix Kinderziekenhuis te kunnen vervullen. Een goed verzorgd advies voor een verzorgende organisatie! Presentatie Tijdens een eindpresentatie zullen wij onze advies toelichten. Bij deze presentatie zal het Beatrix Kinderziekenhuis in de gelegenheid zijn om eventuele vragen te kunnen stellen.

MEREL

Co m m u n i c a t i e

11


Financiën Onderzoek Management Review bestaande uit:

18

uur

1. Aanleidingsbrief (2 uur) 2. Voortgangsrapportage (16 uur)

Onderzoek + rapport: 280 uur Trendanalyse: 65 uur Voorlopig advies: 160 uur Schetsontwerpen: 40 uur Definitief adviesrapport: 80 uur Eindpresentatie: 2 Totaal aantal uren: 643

Subtotaal: € 38.580,Tools Online enquêtetool: € 750 inclusief verwerking resultaten. Analyse maakt deel uit van onderzoek.

Totaal: € 39.330,*

Merel rekent geen kosten voor een eindpresentatie. Zij beschouwt dit als een kroon op het werk.

12


Verantwoording Merel adviseert en onderzoekt voor € 60,- per uur (exclusief BTW). Dit uurloon is gebaseerd op het feit dat we een jong bedrijf zijn met enkel juniors. We willen met MEREL naam maken binnen de communicatiebranche en dit zo snel mogelijk bereiken. Dit doen wij door onder andere door te opereren beneden het gemiddelde uurtarief (€ 80,- per uur) wat gebruikelijk is binnen onze branche. De urenschatting is gebaseerd op onze ervaring met advies- en onderzoeksrapporten en de middelen die worden gebruikt binnen een dergelijk onderzoek. Het is een ruwe schatting aangezien er nog niet exact vastgesteld kan worden welke middelen gebruikt moeten worden voor het onderzoek en welke tijdsperiode dit precies zal bestrijken. De kostenraming mag echter niet beschouwd worden als offerte, maar dient ter indicatie. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd. De tools die hiervoor ingezet worden zijn totale producten en worden dan ook als zodanig opgeleverd. Zekerheden Wij garanderen dat de uiteindelijke offerte niet meer dan 10 procent afwijkt van de hier door ons ingeschatte financiële situatie. Verder geven wij de garantie dat wanneer er door ons toedoen meer uren worden gemaakt om de gewenste kwaliteit te waarborgen, wij daarvoor geen extra kosten zullen rekenen.

MEREL

Co m m u n i c a t i e

13


Planning De planning, die wij hebben uitgebeeld in het schema hieronder, is een door ons nauwkeurig uitgestippeld proces. Wij hebben aan de hand van ervaringen met andere klanten en de informatie die door u is verschaft een nauwkeurig schema gemaakt.

Weken Producten Management review

Week 41

Week 42

Week 43

Week 44

Week 45

Week 46

Week 47

Onderzoek Trendanalyse Onderzoeks rapport Tussentijdse Evaluatie Voorlopig advies Schets ontwerpen Adviesrapport Presentatie

14

W


Week 48

Week 49

Week 50

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

MEREL

Week 6

Co m m u n i c a t i e

15


MEREL

Co m m u n i c a t i e

Waarom ons?! Het is voor ons als bedrijf belangrijk om een goed resultaat te leveren. Wij denken dat wij het Beatrix Kinderziekenhuis optimaal kunnen ondersteunen in het bereiken van het door jullie gewenste imago. Het zou voor ons een mooie uitdaging zijn om de goede zorg van het Beatrix Kinderziekenhuis bekend te maken in Nederland. Ook vinden wij het belangrijk dat we met deze opdracht iets voor de maatschappij kunnen betekenen, iets waar wij als Merel altijd voor open staan.

Wij kijken uit naar een eventuele samenwerking!

Team Merel

pitchdocument  

bladiblaa blaa blaa

pitchdocument  

bladiblaa blaa blaa

Advertisement