Page 1

AMUSE VARSÅGOD! TA MED DIG MAGASINET HEM!

FEBRUARI 2019 • WWW.AMUSEMAGASINET.SE

PEO THYRÉN Peo, som nu är aktuell med boken ”Från Noice till nu”, har haft många järn i elden i sin karriär. Vi kontaktade Peo för att prata lite om hans fantastiska karriär och det nya boksläppet!

EVENEMANGSKALENDER >> Läs mer på sidan 16

? t r o p ? e t r g o a r p a e g g a y r n a r g ? ö t f y r n o x ? p r a t ? e r ö t D f g r o a o x p r ? p e a t e r g g Da axxDfnö g o a y a r p n r a e a r g g ö g ! f a y y d r x r n n a a o r f g ! w y d r a r o r a f D C ö f w n a e r ! j l d C r DaxD ä n o V f e ! w j l d a r ! r ä o C d V VäljVeC f r n o eC afaw f ! j r l w C d ä r n r o w n a e r j en VälV MÅNADENS RECEPT >> Läs mer på sidan 18

MÅNADENS RESA >> Läs mer på sidan 20

>> Läs mer på sidan 10

EVA SUNDGREN

Hon började som farmaceut år 2008 och vid årsskiftet 2010/11 blev hon istället apotekschef i Sunne.

? garageport NU t r o p e Köp Köp garageport NU g a r Köp garageport NU -? a g y n Köp garageport NU r ö t f r o x ? p a t e r DKöp grpdo!*- * rf*a e a garageport NU g g a y r n a r få motor på köpet! g ö f y Köp garageport NU x n a * o r fåen motor ölpå få motor köpet! wpåwköpet! xVDfämotor Craköpet! Dafå på j r!*d! o f a r C d r n o * e f j l få motor på köpet! w Cra få motor jVeänköpet! Välpå

>> Läs mer på sidan 4

Köp garageport NU NU - Köp garageport *- * Köp garageport få motor på köpet! få motor på NU köpet! artg?epo*rt? r a g o y p n e r få motor på köpet! g ö f a r x a a r ny g x föD

Da

ord! f w a r C ! d n r e o f lj ä w Välj enVCra

Köp garageport NU ort? ga-ragep Köp garageport r nyNU x fö Dafå * motor köpet! ford! * w ra en Cpå få motor på Väljköpet!

TE HAR VÄL IN R MISSAT VÅ ? NYA SAJT

DU

.se etidningen www.amus

Utny t U U t t n n y y Utnay t t tjaavRtdtjraa Rtja ROTOT-geOt TnRerOtakTng är du avdra vdtajravaUgd ö e p ä kg retdrnum t ö ä n k e p r o y ö t e d n U t p r n t t u m jdai RO age äerorndm köptenry t tajavd atuvaog nentapgoTer-t avoda R r a avUtdra m O g i T n n v e ! t p t d a o i g nydt tjg n r t e k v Utnaya ! onrä t!r du kvttj ina ReOtöTnpäer p

raaegRreOt T p o-r t r dm avdra ödp ! uo n t a g e n-äo m k r da g ö e p u t e n v U r n t t m ä köpenrya rondtuag adgin e p or t! vjdanid atvto R e avdra m O i n Ring oss för tapgn oTer-tp o a g r v e ! t t Ring oss för d ! n Köp garageport NU ät r du kostnadsfritt köperinmp*orMotor ! * Ring oss för på köpet gäller vid köp av o kostnadsfritt få motor på köpet! n t a ge gäller a Ring oss för * Motor på köpet vid köp av v måttagningsbesök! d Utny t i n poport inkl montage (värde 4.600:-) måttagningsbesök! kostnadsfritt r t avdra tja ROTRingUoss ! tny tför tja R port inkl montage (värde 4.600:-) * Motor på köpet gäller vid köp av ge kostnadsfritt

30% på hela sortimentet! 30% på hela sortimentet! 30% på hela sortimentet!

t när d avdraför OT- köp Ring oss kostnadsfritt upå köpet gäller vid köp av * Motor g e måttagningsbesök! Ring oss för köper et när du av r mo*nMotor tage på köpet gäller vid köp av Ring oss för d måttagningsbesök! port inkl montage (värde 4.600:-) måttagningsbesök! in o Utnm n poport r t! inkl avavddiny ttja RtaOgT-e port montage (värde 4.600:-)4.600:-) kostnadsfritt kostnadsfritt inkl montage (värde ragp * Motor på köpet gäller vid köp av CC Karlstad etonrätr! * Motor på köpet gäller vid köp av kostnadsfritt k öper du oss för m måttagningsbesök! CCRing Karlstad *8Motor på köpet gäller vid köp avGäller t.o.m. 31/3 av din ontage port måttagningsbesök! inkl montage (värde 4.600:-) Kasernhöjden p o r t! kostnadsfritt t.o.m. 31/3 måttagningsbesök! port inkl (värde 4.600:-) RingCC oss för Karlstad RESETIPS MUSIK HANDARBETE RECEPT * Motor på köpet gäller vidmontage köp avGäller Kasernhöjden 8 port inkl montage (värde 4.600:-) Ring oss för kostnadsfritt Telnr 054-21 42 53 måttagningsbesök! CC Karlstad * Motor på köpet gäller vid köp av Kasernhöjden 8 port inkl montage (värde 4.600:-) kostnadsfritt måttagningsbesök! Telnr 054-21 42 53 CCmåttagningsbesök! Karlstad * Motor Mobil på köpet 070-871 av 63(värde port inklköp montage 4.600:-) 20 Kvalitetsportar med svensk design Telnr 054-21 42gäller 53 vid CCKasernhöjden Karlstad port inkl montage 4.600:-) Mobil 070-871 208 6363(värdeKvalitetsportar Mobil 070-871 20 Kvalitetsportar med med svensksvensk design design Kasernhöjden 8 Kasernhöjden 8 CC Karlstad CC Karlstad Telnr 054-21 42 53 CCKarlstad Karlstad CC CC Karlstad CC Karlstad Telnr 054-21 Kasernhöjden 842 53 Telnr 054-21 42 53 CC Karlstad Karlstad Kasernhöjden 8 Kasernhöjden CC 8 Mobil 070-871 20 63 Telnr 054-21 42 53 Kasernhöjden 8 Mobil 070-871 20 63 CC Karlstad Kasernhöjden 8Karlstad Mobil 070-871 20 63 2, Karlstad Mobil 070-871 20 2,63 Telnr 054-21 42Brickettgatan 53Brickettgatan Telnr 054-21 42 53 Mobil 070-871 20 63 Brickettgatan 2,054-21 Karlstad Telnr Telnr: 42054-21 53 42 53 42 53 Telnr: 054-21 Telnr054-21 054-21 42 Mobil 070-871 20 63 Mobil 070-871 2053 63 Telnr: 42 53 Mobil 070-871 20 63 Gäller t.o.m. 31/3

Ring oss för kostnadsfritt måttagningsbesök!

* Motor på köpet gäller vid köp av port inkl montage (värde 4.600:-)

Kasernhöjden 8 Telnr 054-21 42 53 Mobil 070-871 20 63

Mobil 070-871 20 63 Mobil070-871 070-871 20 63 Mobil 20 63


Utvalt Inne håll >> Nummer 2, februari 2019 >>

4

AMUSE Distribueras till privatpersoner och tidningsställ (folktäta platser) runtom i Värmland och Dalsland. AMUSE reserverar sig för eventuella tryckfel. Eftertryck utan redaktionens medgivande är förbjudet. Citera oss gärna, men ange källhänvisning.

>>

>>

4 Intervju med Eva på Apoteket

10

WWW.AMUSEMAGASINET.SE

ANSVARIG UTGIVARE: Thomas Olsson

SÄLJ & PRODUKTION: Fredrik Johansson 072-172 23 00 Fredrik@amusetidningen.se Tim Norén Tim@amusetidningen.se

REDAKTIONEN: Sanna Kasten

>>

10 Intervju med Peo Thyrén

GRAFISKT ANSVARIG:

>>

Markus Rudqvist Redaktion@amusetidningen.se

KONTAKT:

072-363 99 47 Info@amusetidningen.se

>>

18

20

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

@amusemagasinet

>>

>> >> framsidesfoto taget av rickard liljero eriksson

18 Månadens Recept

20 Månadens Resa


Handla lokalt TILLSAMMANS KAN VI STÖDJA DEN LOKALA HANDELN!

1. Ekonomiskt ”hjul” Dina pengar stannar lokalt. Vilket i sin tur kan innebära fler arbetstillfällen, mer pengar till vård, skola och omsorg, en levande ort och en bättre samt roligare miljö att både bo och leva i. De lokala butikerna gör din ort attraktiv med sin service och unika och noga utvalda sortiment. Du får bättre valmöjligheter och en större mångfald. Skulle något inte passa eller fungera så är det väldigt enkelt att åtgärda.

2. Miljön och människorna Du bidrar till en hållbar framtid genom att vi alla på något sätt jobbar hållbart i våra butiker. Det kan exempelvis vara att vi energieffektiviserar, använder oss av mer lokalproducerade varor och producerade under goda arbetsförhållanden, använder minimerade förpackningar, återvinner, anställer personer i utanförskap eller har ett second hand sortiment. Att handla lokalt minskar även transporter och dess miljöpåverkan vilket i sin tur är en bra sak.

3. Gemenskap och närhet De lokala butikerna är en viktig mötesplats och en viktig arbetsgivare som stärker känslan av samhörighet på din ort. Butikerna drivs av lokala entreprenörer – din granne, faster, bror, kusin eller vän. Släkt, vänner och bekanta som utvecklar din ort, skapar närhet, trygghet, personlighet och gemenskap.

AMUSE MAGASINET

www.amusetidningen.se

AMUSE • 2019

3


text&foto: redaktionen

intervju • eva sundgren

EVA SUNDGREN

APOTEKSCHEF, APOTEKET STJÄRNAN I SUNNE Eva började som farmaceut år 2008 och vid årsskiftet 2010/11 blev hon apotekschef för Apoteket Stjärnan i Sunne vilket i sin tur skulle innebära mycket mer ansvar än tidigare. Än idag är hon chef och vi fick en pratstund med Eva för att höra till exempel hur lång tid det tar att bli apotekare och vad största skillnaden egentligen är på Apoteket nu och för 10 år sedan.

SNABBA FRÅGOR Favorit maträtt? Pasta Favorit musik? The Pretenders

Hobby? Vara med familjen och rusta lite i huset Drömresa? Aruba

Kvarngatan 17, Sunne

Senast lästa bok eller film? Springfloden (både bok och film)

H

ur länge har du jobbat på Apoteket i Sunne? Vad är dina arbetsuppgifter? - Jag började som farmaceut på Apoteket Stjärnan 2008. Vid årsskiftet 2010/2011 blev jag Apotekschef. Nu jobbar jag i ”driften”, dvs jag expedierar våra kunder till största del av min arbetstid. Sen har jag även personalansvar och det ekonomiska ansvaret. För tillfället är jag även LMA. Det innebär läkemedelsansvarig, där jag ansvarar för säkerhet och miljö bla. Hur långa studier är det för att bli apotekare? - För att bli receptarie som jag är så krävs det 3 år på Universitet. Vill man bli Apotekare är det en annan utbildning som sträcker sig över 5 år. Vad är det roligaste med ditt jobb? - Det roligaste med mitt jobb är kundkontakten. Alltid roligt när man har ett fint kundmöte

4

AMUSE • 2019

där man känner att kunden lämnar oss och är nöjd. Sen trivs jag väldigt bra med min personalgrupp, vi jobbar bra tillsammans och har roligt. Vad är det svåraste med ditt jobb? - Det svåraste med jobbet kan också vara kundmöten. Där man känner att kunden inte blir tillfredsställd med vad vi kan erbjuda. Det kan handla om allt ifrån att receptet inte finns till att läkemedlet är slut från tillverkaren. Då känns det inte lika roligt. Vilken årstid har ni mest att göra? - Vår högsäsong är semestertid. Sunne blomstrar på sommaren med turister så det ökar även vår kundström. Hur många är ni som jobbar i Sunne? - Vi är 6 fastanställda, sen har vi 4 personer kontrakterade timavlönade.

Vad är den största skillnaden på Apoteket nu och för 10 år sen? - När jag började 2008, så var vi fortfarande i monopol. Det var ett annat arbetssätt då vi kunde hjälpa varandra mellan apoteken i närheten med både varor och personal. Det är det som känns så annorlunda idag, då hade vi inga konkurrenter bara kollegor. Finns det någon butik som du tycker ni saknar i Sunne? - Jag tycker att Sunne har lite av det mesta. Vi har ett brett utbud, men kanske inte så djupt. Tycker inte att det är nåt särskilt som saknas. ☐

SUNNE BLOMSTRAR PÅ SOMMAREN MED TURISTER SÅ DET ÖKAR ÄVEN VÅR KUNDSTRÖM...


14-17 FEBRUARI 2019

Rally Sweden är en av fjorton deltävlingar i WRC, världsmästerskapen i rally, och det enda utpräglade vinterrallyt.

RESTAURANG INDIANEN

Det är Sveriges största årligen återkommande evenemang med omkring 200 000 åskådare under fyra dagar och närmare 100 miljoner tv-tittare runt hela världen!

Tävlingarna avgörs i Karlstad och norra Värmland och sedan några år med några sträckor på den norska sidan gränsen. Tävlingen har körts sedan 1950 och varit vinterrally sedan 1965. Rally Sweden är känt som en vinterfestival, där publiken kommer förare, bilar och tävlingarna riktigt nära.

BUFFÉ & A LA CARTE

Fullständiga rättigheter!

Öppet 11-15 alla dagar

LUNCHBUFFÉ:

Måndag-fredag 85:-

Pensionär/Hämtlåda 75:-

EKSHÄRAD EKSHÄRADINDIANEN 0563-406 22

Lördag-Söndag 95:-

Pensionär/Hämtlåda 85:-

Vi kan färskvaror, restaurang,catering och beställningar. Erbjudande! ki o serveras med tzatzi ar ff bi rs fä a sk ki re G med oss, vi fixar inför festen! Ons 30/1 Prata

ONSDAG, TORSklyftpotatis finns varje dag! ativa rätter AlternDAG as er rv se och FREDAG ps lo Ka Tors 31/1 Torsbyvägen 1, Ekshärad, Tel 0563-406 22 ka ka nn pa DAGENS RÄTT Alt: Ärtsoppa med äng at gr tis ta po ed m Rollader serveras Fre 1/2 Endast rveras med se er tt tle ko sk flä e Gräddbräserad Lör 2/2 Alternativa rätter kokt potatis med as er rv se LÖRDAG 16 FEBRUARI 2019 é rr ka sk finns varje dag onspäckad flä Sön 3/2 Plomm tis ta SS 9/ SS 12 RÄMMEN po kt gräddsås och ko Favorit i repris! En gammal klassiker är tillbaka. Rally när det rödbetor Passa på att äta hos ossmunder tatis ochRallyt! kokt poSvenska

59:-

UPPLEV VM-FESTEN I HAGFORS Mån 4/2 Tis 5/2

Ons 6/2

Vi serverar GRÖTFRUKOST 60:SS 10/ SS 13 HAGFORS t. al med eras rven k seför vard. 8.30-10.15 sidfl påäs plats häftig upplevelse! En Stekt rimmat Var gon heldag med rally, sol

???

är som bäst, WRC och Rally Sweden Historic.

k och lin med LIVE-sändning och mun och publik. Storbilds-TV ragg ås el av löksmassor (smör, bröd, sill, köttbruna bönor,speaker gör att du inte missar det som händer i rallyskogarna. bullar, ägg m.m. ingår) ???

Med res. för ev. ändringar

AMUSE • 2019

5


K

K

rönika

rönika

MINA FUNDERINGAR Mina funderingar STIG NORDER Stig Norder STATISTIK SVINAKTIG

Svinaktig statistik KONSPIRATION, KOMPLOTT, HEMLIG SEKT

K

änner du dig förföljd? som om det är en pågående konspiration efter nyåret som febrilt jobbar överallt i bakgrunden för att du ska börja ta hand om din hälsa? Du misstänker en komplott. Det är en hemlig sekt som gaddat ihop sig och som bara vill dig ditt bästa, fast du tycker att det känns som ”hets mot folkgrupp”, denna aldrig sinande information om träning för bättre hälsa, dieter som har religiösa tendenser bland de som förespråkar den...å så vidare. Samma med viss träning. Hur kan man i, januari, komma undan all denna information som ska få dig att börja träna, äta bättre och i allmänhet få din hälsostatus att vara bättre i 2019 än i 2018? Omöjligt?! Men är det inte så att du misstänker att det faktiskt ligger en sanning bak propagandan. Kanske de har rätt? ...tänk om de har rätt.

Och eftersom effekten av alla dessa träningstips och kostråd faktiskt är mätbar, det vill säga, ger resultat OM du också tar efter några av dem borde inte du också börja träna? Äta bättre. Sätta dig ner och analysera lite. Precis som jag skrev förra gången. Vad är viktigt för dig? Var vill du vara om 10 år? Vill du vara kvar på exakt samma fläck eller vill du utvecklas? Vad krävs för att du ska vara lite bättre om ett år? Gör lite varje dag. Ta små steg på vägen och så kommer du kanske dit du vill vara om 10 år. Låter du andra och yttre omständigheter knocka dig runt hit och dit som en kula i ett flipperspel, eller styr DU? Så bestäm dig för att väga mindre vid nyåret 2020 än du gjorde nu. 5kg, 3kg eller kanske 10kg. Men bestäm dig för att du ska leva på ett sådant sätt att du de närmsta åren minskar din vikt lite grann i taget. Om du väljer att ta en drastiskt metod och gå ner 20-40 kg på ett år, ja då blir det också svårare att hålla den nya vikten. Lite och på långdrag är det bästa. Så hitta dig en erfaren coach som kan hjälpa dig. Kolla upp vilka resultat denne har fått andra klienter att uppnå, och att de är variga dvs efter tre år så håller resultaten i sig. Få dig ett personligt träningsprogram. Om du bara tränar i grupp så är det omöjligt i längden att du ska förbättra just Dina resultat. Tro mig. Jag har sett resultaten ett tremånaders program ger jämfört med planlös gruppträning som i och för sig är kul, men sällan ger några ytterligare resultat av nämnvärd art efter en tid. Skaffa dig några principer. Följ dem. Hela tiden. Det är nämligen svårare att gå emot din egna övertygelse än det är att bestämma sig för att sluta äta godis. Om du däremot inte vill ha hål i tänderna, aldrig någonsin, och därmed bestämmer dig för att spara dina tänder är det en princip du kan hålla. Eller att aldrig dricka dina kalorier. Du äter dem. Bägge dessa principer borde på lång sikt få dig att tappa några kg eftersom socker egentligen är det du undviker. Vegetarianer är oftast inte det för att de vill gå ner i vikt. De är många gånger det av den övertygelsen att de vill inte vara med på den djurhållning som vi har inom uppfödningen eller för miljöns skull. Att de får en sundare kosthållning på köpet och kanske går ner i vikt är ju en bonus... Så hitta dina principer som du inte kan gå emot. Kanske det är det bästa valet du gjort. Om du vill ha hjälp av mig och bor i närheten av Torsby så bara ta kontakt, vi finner snabbt ut om jag kan hjälpa dig. Jag har jobbat med coachning av viktreducering och styrkeprogram sedan 2004 och hört och sett det mesta så du behöver inte känna dig dum om du tror att ditt sätt att äta är knasigt. Och känns det inte rätt så kan jag rekommendera någon annan. Jag ser fram emot att hjälpa dig när du är redo att bli coachad. Och du måste ha bestämt dig innan du kommer, annars så slösar vi bägge med vår tid. Vi ses! /Maria PULS Torsby 6

AMUSE • 2019

Jag beklagar rubriken, men jag kunde inte låta bli. Plats

Land

Antal grisar i tusental

1 Kina

470,961

2 USA

66,361

3 Brasilien

39,307

4 Viet Nam

27,056

5 Tyskland

26,758

6 Spanien

25,635

7 Ryssland

17,218

8 Mexico

15,547

9 Frankrike

13,987

10 Polen

13,509

I en blogg från Jordbruksverket stötte jag på den här statistiken Ofta syns den här typen av statistik i samband med utsläpp och förbrukning av resurser för att vis hur bra vi är i de nordiska länderna. Man väljer att jämföra länder utan att ta hänsyn till ländernas folkmängd, för mig ett mycket egendomligt val. Detta är tio i topp på listan från Jordbruksverket. Kommentarerna är bl a att Norden svarar för ”enbart” 2 % av grisarna i världen. Andelen för Sverige anges till obetydliga 0,15 % enligt texten som kommenterar tabellen.

Sådana jämförelser gör att jag funderar på vad det är avsikten att dölja. Att Kina med ca 1 500 miljoner människor har fler grisar än Sverige med 9,5 miljoner människor är knappast förvånande. ett bättre sätt att uttrycka antalet grisar i relation till befolkningen. Plats

Land

1 Danmark

Grisar per tusen invånare 2,316

2 Holland

743

3 Belgien

592

4 Spanien

548

5 Laos

418

6 Vitryssland

410

7 Cypern

390

8 Österrike

370

9 Serbien

365

10 Kanada

365

Det är bara Spanien som finns med på bägge listorna. Minsta antal invånare i länder som är med i listan är 1 miljon, Cypern låg på 1,1 miljon invånare och kom med. Polen låg på plats 11. Asien, Nord- och Sydamerika som dominerade i listan från Jordbruksverket har bytts ut mot Europa med undantag av Laos och Kanada. Kina kom på plats 12 efter Polen. Sammanräknat har Norden, med ”enbart” 2 % av grisarna, 611 grisar per 1 000 invånare.

När olika länder jämförs, ta med ”Svinaktig statistik” i funderingen. Det talas om ”demokratiskt underskott” i EU. Per invånare har Malta 13 ggr större representation i Europaparlamentet och 28 ggr större i Ministerrådet, jämfört med Tyskland. Om Sverige jämförs med Tyskland har vi på samma sätt 1,6 ggr så stor representation i Europaparlamentet och 3,1 ggr så stor i Ministerrådet. Det är de små länderna som favoriseras på de storas bekostnad, inte tvärt om. Mer information på webbplatsen ”mina-funderingar.nu”


Har du läst det här så har säkert många andra gjort det också!

Klarälvsvägen 21, 683 60 Ekshärad • 0563 - 412 40 Öppettider: Vardagar 10-18, lördagar 10-13 www.enghssport.se

vill här? du synas

EN SPORT OCH MODE BUTIK FÖR ALLA! Vi erbjuder ett stort utbud av både sportkläder och sportartiklar samt herr, barn och dam mode utav högsta kvalitet. Hos oss finns möjligheten att få sina skidor vallade och dessutom slipar vi skridskor. Vi erbjuder även profilkläder i sortimentet och har tillgång till vårt alldeles egna tryckeri. Hos oss finns helt enkelt allt du behöver, välkommen!

Kontakta oss på 072-172 23 00

fredrik@amusetidningen.se

formex mässan är över! många nyheter kommer under våren! bland annat dessa underbara tavlor. Klarälvsvägen 14, Ekshärad • 0563 - 403 80

Fryser du? Låt oss värma dig i vinter. Värmlands största utbud av eldstäder.

Rönna väg 11, Sunne • www.amtab.info • 0565-505 65 AMUSE • 2019

7


HAR

DU MISSAT NÅGOT? >> WWW.AMUSETIDNINGEN.SE

A lla hjärtans dag TORSDAG, 14 FEBRUARI

Alla hjärtans dag infaller enligt Svensk Handel. Visste du att försäljningen av chokladpraliner ökar med hela 90% under veckan som var 25:e svensk en ask geléhjärtan. nästan köpte sedan år Godisförsäljningen stiger med 37% och bara för ett par 8

AMUSE • 2019


ÖPPETTIDER: Måndag - torsdag: 07.00 - 16.00 & fredag: 07.00 - 14.00 Lunchstängt 12.00 - 13.00

Glöm inte bort att gilla oss på facebook!

Apoteket Stjärnan Kvarngatan 17, Sunne Öppettider: Vardagar: 9.00 - 18.00 lördagar: 9.00 - 14.00 söndagar: 11.00 - 14.00

AMUSE • 2019

9


text: redaktionen, foto: rickard liljero eriksson

peo thyrén • intervju

Peo Thyrén >> Peo Thyrén,

som nu är aktuell med boken ”Från Noice till nu”, har haft många järn i elden i sin karriär. Allt från låtskrivare till bl a Lena Philipsson och Carola Häggkvist med flera, kommit tvåa i Melodifestivalen med B.I.G, och han var med och grundade Noice, Easy Action och Sha-Boom. Vi kontaktade Peo för att prata lite om hans fantastiska karriär och det nya boksläppet!

H

ej Peo! Berätta om när du fick din första bas! - Jag började med att spela gitarr, och min bästa kompis Göran skulle gå på en kvällskurs för att lära sig spela bas så att vi skulle kunna spela tillsammans. Jag följde med honom och gick kursen själv också, och hyrde en bas. Det var kanske 1976, när jag var 13-14 år. Efter det köpte jag en kortskalig Fender Mustang Junior. Den var inget vidare. Vad lyssnade du på när du växte upp? - När jag först blev musikintresserad var det mycket David Bowie, Lou Reed och Mott the Hoople. Sen en hel del 50-talsrock från filmen ”Sista natten med gänget” och sen punk som t ex The Clash och 60/70-talspop som Beach Boys och Rolling Stones. Du har ju haft enorma framgångar med Noice, B.I.G, Easy Action och Sha-Boom. Är det något nytt band på gång i närmaste framtiden? - Nej, jag kommer aldrig någonsin bilda något nytt band. Vi läste någonstans att namnet Sha-Boom kom från en Batman-tidning, Stämmer det? - Nja, inte direkt men vi brukade säga så i

intervjuer ibland. Det var väl mera att det skulle vara som en ljudeffekt som hade kunnat vara med i en serietidning när någon fick en smäll eller när något exploderade. Vilken av alla livespelningar du gjort med dina olika band ser du som den största? - Direktsändning i Melodifestivalen 1998 när vi kom tvåa med B.I.G. och låten ”Ingen annan väg” och backades upp av en stråkorkester var ju ändå rätt stort. Annars hade vi ett grymt gig med Noice i somras på Törebodafestivalen med femtusen pers framför scenen och tusen till som stod utanför och inte kunde komma in. Du har skrivit låtar till andra artister också, du var en av personerna bakom Lena Philipssons hit "Dansa i neon". Är det svårare att skriva till andra, än när du själv varit en del av bandet som du skrivit låtar till? - Jag har bara försökt skriva bra låtar i första hand och sedan fundera över vilken artist eller vilket band som låten skulle kunna passa till.

det visade sig att inget av Sveriges just då populäraste band var kvällens huvudattraktion. Det var nämligen en strippa från Stockholm. Ha ha – det kan bara hända i Värmland höll jag på att säga. Skulle du ställa upp i "Så mycket bättre" om du fick frågan? - Jo, men det tror jag nog att jag skulle. Jag tror dock aldrig att de kommer fråga. Blir det Melodifestivalen någon mer gång för dig tror du? - Nej, det har jag inga planer på. Om du inte hade sysslat med musik, vad tror du att du hade jobbat med i dag? - Idag jobbar jag inte med musik på heltid utan gör bara enstaka spelningar ibland. Jag jobbar på ett musiktechbolag.

Har du något roligt turnéminne från Värmland eller Dalsland? - Ja, det är klart. Ett rätt sjukt minne är från Eldfesten i Hagfors 1980 när både vi och Gyllene Tider spelade där samma kväll, men

Ett rätt sjukt minne är från Eldfesten i Hagfors 1980 när både vi och Gyllene Tider spelade där samma kväll, men det visade sig att inget av Sveriges just då populäraste band var kvällens huvudattraktion. Det var nämligen en strippa från Stockholm.


text: redaktionen, foto: peo thyrén

peo thyrén • intervju

Från Noice till nu D

u har ju skrivit "Ett bedårande barns bekännelser" tidigare, är det stor skillnad mot denna bok? - Den boken var mer som en enkel demoskiss, medan den här är som en färdig inspelning som har gjorts i en superbra studio och som jag riktigt nöjd med. Vad var svårast att skriva om i din nya bok? - Det var faktiskt kapitlet om när jag var manager för Vikingarna i deras återlansering som Nya Vikingarna. Hela den grejen kom att bli det absolut märkligaste jag har varit med om i musikbranschen, och det blev lite grann som terapi för mig att skriva ner den storyn och vad som hände.

>> Noice

slog igenom med stor kraft för 40 år sedan med debutalbumet ”Tonårsdrömmar”. Nu har Peo Thyrén skrivit en bok om tiden innan de slog igenom och fram till idag. I boken får vi följa med på allt från efterfest med Donald Trump, en nedtystad politisk skandal inom Kristdemokraterna, till det oväntade uppdraget som manager till Nya Vikingarna som slutade med den största dansbandsskandalen någonsin. Självklart tar han även upp hur han och Kee Marcello bildade gruppen Easy Action och fick skivkontrakt med ett av de största skivbolagen i USA. Vid 25 års ålder startade han Sha-Boom som blev en jättesuccé i hela Norden med superhiten R.O.C.K. Detta är verkligen en bok vi på Amuse kan rekommendera! Få svenska personer i underhållningsbranschen har gått igenom så mycket.

Vilket är det roligaste minnet från Noicetiden som du har med i boken? - Det roligaste var när vi vann en rockbandstävling 1979 och fick gå in i en riktig studio och spela in egna låtar. Hur lång tid tog det att skriva boken? - Det tog riktigt lång tid. Jag har hållit på och skrivit och gnetat med den till och från i mer än tio år. Det känns nästan lite overkligt att den är klar och utgiven nu. Boken gick direkt in på första plats på boktoppen, hade du väntat dig detta? - Det hade jag verkligen inte gjort. Det känns helt sjukt, och jag är väldigt, väldigt tacksam.

Kommer det bli en ljudbok också? - Ja, den är redan utgiven som ljudbok också. Det är jag själv som har läst in den. Läser du mycket böcker? (och kan du rekommendera någon till våra läsare?) - Jo, jag läser en hel del. Min favoritförfattare är John Grisham, och hans bok Firman är ju en riktig klassiker. Har du planer på fler böcker? - Nej, inte som det ser ut nu. >> Vi tackar Peo för att han tog sig tid för oss på Amuse, och önskar honom lycka till i framtiden! ☐

AMUSE • 2019

11


Fromager Lena Odh

K

rönika

februari

K

orta februari är här! Månaden brukar vara årets snörikaste, men som trots sina få dagar innehåller både alla hjärtans dag och sportlov. Förra året skrev jag om ursprunget till Alla hjärtans dag så det ska jag inte orda om mer. Men vare sig du har en käresta eller inte att uppvakta på alla hjärtans dag så tycker jag att du ska uppvakta och hylla den viktigaste person i ditt liv - dig själv. Tyck om dig själv, var snäll mot dig själv och unna dig något extra gott den här dagen. Här kommer mitt tips på en god middag att skämma bort dig själv och dina närmaste med på alla hjärtans dag. En gräddig pastarätt fylld av ljuvlig tryffelsmak. Har du tillgång till färsk tryffel så använder du det, men det går utmärkt med konserverad tryffel på burk också. Och har du ingen tryffel på burk, ja då fungerar det bra med lite mer tryffelolja som smaksättning. Tryffel och lagrad ost är en fantastisk kombination. Det feta och salta i osten lyfter den skogiga smaken i tryffeln. En av mina favoritostar med tryffel är Pecorino Moliterno di tartufo. Mycket smak och mycket tryffel. ALLA HJÄRTANS TRYFFELPASTA TILL 4 PERSONER 1 paket färsk pasta (Pappardelle, Linguine) ca 500 gram 300 - 400 g svensk oxfilé C:a 10 skogschampinjoner 2 schalottenlökar 2 vitlökar 3 dl vispgrädde 1 dl vitt vin c:a 10 g färsk tryffel, eller inlagd tryffel. 4- 5 droppar tryffelolja 2 dl riven tryffelpecorino eller västerbottenost. 2 dl hackad persilja ½ dl pinjenötter salt och svartpeppar

Strimla oxfilé i strimlor och stek på den som du vill ha den. Salta. Peppra. Ställ undan. Rosta pinjenötter i en stekpanna utan olja. Rör om, det tar endast några minuter. Ställ undan. Börja med såsen och hacka schalottenlök och vitlök som du fräser i smör. Efter ett tag lägger du i skogschampinjonerna och fräser på lite mer smör. Salta. Peppra. Tillsätt vinet och häll i grädden och sjud tills allt är krämigt. Koka upp väl saltat pastavatten i en stor gryta. Koka den färska pastan enligt anvisningarna på förpackningen. Blanda ner oxfilén i pastasåsen och värm allt under försiktig omrörning. Spar lite vatten av pastavattnet ifall du behöver spä lite när du blandar pasta, kött och sås. Blanda pastan och pastasåsen och tillsätt hackad persilja. Nu är det dags för tryffeloljan. Du använder den strax innan servering. Tänk på att den är rätt stark, så smaka av efter 3 droppar och häll eventuellt i några droppar till om du vill ha en kraftigare tryffelsmak. Riv lite tryffelpecorino eller västerbottenost över pastablandningen. Strössla över de rostade pinjenötterna och avsluta med att hyvla eller riva lite tryffel över varje portion. Med det önskar jag dig en härlig februari. Vi ses i mars! Lena Odh, diplomerad fromager. 12

AMUSE • 2019

HÅKAN MATTSSON

H

K

rönika

S i st a å k e t

ej hej mitt vinterland.. Äntligen snö och vinter. Allt blir ljusare, humöret blir bättre och dagarna upplevs (och blir) några minuter längre för varje dag. Ett snötäckt land gör att jag kan ägna mig åt min stora passion, skidåkning. I mitt fall är det alpint som gäller, men jag dömer ingen som netar på i spåren på diagonalen, om inte annat så blir det mer plats i backarna. Många skulle nog skriva under på att den bästa stunden på en skiddag är när man är uppe tidigt, hinner med första liften och med morgonsolen i spegelglasen få kryssa nedför manchesterstripig orörd pist där kanterna bettar fint och man visualiserar sin inre Stenmark eller Pärsson. Stoppsladd nere vid liften med brännande lår, knäppa upp pjäxorna och upp i liften igen. Inte jag Tidiga morgnar har aldrig varit något för mig, inte ens när pisterna ligger som inbjudande balsalar som bara väntar på att få bli signerade av nyslipade stålkanter. Mitt bästa åk är det sista, motsägelsefullt kanske, men följ med mig.. Man tar sista liften upp, den allra allra sista, som man fick tjata sig till av liftpersonalen. Eftermiddagssolen värmer, benen brinner efter en riktigt bra dag och du vill egentligen inte åka hem, så nu gäller dett att göra det sista värt mödan. Uppe vid toppstationen vänder personalen upp sätena på liften för att verkligen förtydliga att det inte blir någon mer åkning. Man vinkar och tackar för trevlig dag, och sedan kommer väntan… Chilla lite vid toppen tills liftarna slutar snurra, skotrarna med personal åker ner och man inte längre ser någon eftersläntrare i backen.. NU kommer stunden, ensamheten, känslan av att vara helt ensam på berget. Dags att knäppa pjäxorna, HÅRT, insupa sista bergsluften, lyssna en sista gång på tystnaden och sen ta stavtagen ner mot dalen. Verkligen ladda på järnet i all ensamhet, bara höra fartvinden och andetagen medans man plöjer sig ner. Högst troligt är det uppkört och stökigt i branterna, men avsaknaden av andra åkare gör att du väljer ditt spårval precis som du vill, du hittar fina linjer och inser att strukturtapeten till pist plötsligt är din allra bästa vän och får dig att känna dig som en superstjärna (synd att ingen ser dig) Sista stoppsladden i dalen är verkligen allt benen har kvar att ge, nu är du värd after-ski!

I samarbete med Håkan Mattsson, VD/Kökschef på Krokstad Herrgård


? t r o p e g a r a g y n r ? t r o ? p t e r Dax fö g o a p r e a g g a y r n a r g ö ! f y d x r n a o r f D ö f w a DaxVälj en Cnr Crawfrodr!d! o e f j l w ä a V r C n Välj e Köp garageport NU NU - Köp garageport *- * Köp garageport NU få motor på köpet! få motor på köpet! få motor på köpet! *

t? r o p e g a r a g y Dax för n rd! o f w a r C n e j l Vä Köp garageport NU få motor på köpet! * Ring oss för kostnadsfritt Ring oss för måttagningsbesök! Utny t

Utnay tUtny ttja RO avdra vdtjraagReOt Tn-ä Tkg r ö U t köpenry tpetejtarnmärondtuagdu avodninROT e avdra m av din get ntapgoer-t! köper porät!r du m av din ontage p or t! * Motor på köpet gäller vid köp av port inkl montage (värde 4.600:-)

kostnadsfritt avdra tja ROT- * Motor på köpet gäller vid köp av Ring oss för köper gmeotnntär du måttagningsbesök! age port inkl montage (värde 4.600:-) av din p or t! kostnadsfritt CC Karlstad * Motor på köpet gäller vid köp av Gäller t.o.m. 31/3 måttagningsbesök! Kasernhöjden 8 port inkl montage (värde 4.600:-) Ring oss för

30% på hela sortimentet! Telnr 054-21 42 53 CC Karlstad kostnadsfritt måttagningsbesök!

* Motor på köpet gäller vid köp av

port inkl montage 4.600:-) Mobil 20 63(värdeKvalitetsportar med svensk design Kasernhöjden 8070-871

CCKarlstad Karlstad CC Telnr 054-21 42 53 Kasernhöjden 8 CC Karlstad Kasernhöjden 8 Mobil 070-871 20 63 Telnr 054-21 42 53 Mobil 070-871 20 63 2, Karlstad Brickettgatan Telnr054-21 054-21 Telnr: 42 53 42 53 Mobil070-871 070-871 20 63 Mobil 20 63


text&foto: redaktionen

hälsosammare liv • del 5

Hälsosa mm a r e l iv

Missa inte denna följetång som kommer hålla på under hösten!

PT - Madeleine Roth

” träna inte för att bli yngre, utan träna för att bli äldre! citerat från Anders Hansson - vd på 4Shape

M

ånga i Sverige lider av övervikt. AMUSE har satt ihop ett samarbete mellan 4Shape i Åmål och deras PT Madeleine Roth och AMUSE Magasinet där vi kommer få följa Linda Juhlin från Åmål som tillsammans med Madeleine har påbörjat sin resa för att både förlora vikt och få ett hälsosammare liv. Med denna följetång hoppas vi att ännu fler får inspiration av ett hälsosammare liv.

Madeleine: Mitt projekt med Linda avslutar vi tyvärr här. Hon har haft väldigt svårt att gå ner i vikt, trots att hon har tränat helt fantastiskt bra och hårt, hon har ätit bra och joggat till gymmet etc. Jag har haft mina aningar om att det eventuellt kunde vara problem med sköldkörteln, så i december bad jag henne att gå till en läkare och kolla upp detta. Mycket riktigt var det sköldkörteln som varit problemet. Hon får nu den hjälp hon behöver. Medicinen har inte

14

AMUSE • 2019

hjälpt än, och jag vet att det kan ta lång tid att hitta rätt dos och att det är väldigt individuellt. Därför ska hon nu få koncentrera sig på att få bukt med det problemet, och inte träna för mycket innan hon mår bra igen. Enkelt förklarat producerar sköldkörteln hormoner som tex reglerar ämnesomsättningen och många andra viktiga funktioner i kroppen. Fungerar inte det som det ska kan man antingen ha svårt att gå ned/ gå upp vikt,och tex känna sig oförklarligt trött, nedstämd, svårt att koncentrera sig, ofta huvudvärk och man kan känna sig extra andfådd. Det påverkar hela livet och din sinnesstämning. SUPERVIKTIGT att kolla upp det om du misstänker att du eventuellt kan vara drabbad! Jättetråkigt att avsluta här och nu, men hälsan kommer alltid först! Jag tror och hoppas att Linda kommer fortsätta tänka och agera lika hälsosamt som hon har gjort hittills. Man bör inte träna hårt och pressa kroppen när man

drabbats av detta, kroppen är redan under stress och det bästa man kan göra är att med hjälp av läkare försöka hitta en lösning. Att ta det lugnt och försöka testa sig fram. Jag är övertygad om att Linda skulle gått ner 6-8 kg kanske mer, om sköldkörteln hade fungerat som den ska. Istället kommer jag att skriva om träning, hälsa och lite tips i kommande nummer! Så min första uppmaning till er läsare är: Motionera regelbundet! Tänk aktivt, visst är det skönare att få sig en promenad än att sätta sig i en kall bil och dessutom behöva skrapa rutor? Ska du inte långt, så kan detta vara första steget till en bättre hälsa! □


”Vår idé är att vara ett prisvärt hotell vad gäller konferenser och upplevelser. Vi har moderna lokaler som rymmer ända upp till 80 personer! För att göra det lite extra bra har vi även en bistro, restaurang samt en egen bowlinghall!” Alla gäster på BEST WESTERN HOTEL ÅRJÄNG har fri tillgång till Årjängs mysiga bastu och simhall som ligger vägg i vägg med hotellet. Öppettider kan variera. Simhallen har dessutom ett gym där alla gäster på hotellet har fritt inträde.

PÅ GÅNG PÅ HOTELLET

4/3 Trubadur kväll 25/3 Nattklubb med Dj 4/3 Trubadur kväll 15/425/3 Påsk party med DjDj Nattklubb med 29/415/4 Nattklubb med DjDj Påsk party med 12/5 Nattklubb 250kgmed Kärlek 29/4med Nattklubb Dj & Dj

PÅ GÅNG PÅ HOTELLET

12/5 Nattklubb med 250kg Kärlek & Dj

LUNCHBUFFÉ Varje vardag mellan kl 11.30 - 14.30 serverar vi lunchbuffé, salladsbord, 2 varmrätter, lättdryck och bröd. Allt för 85:Kaffe och kaka ingår. Varmt välkomna önskar Patrik med personal!

LUNCHBUFFÉ

Varje vardag mellan kl 11.30-14.30 serverar vi lunchbuffé, LUNCHBUFFÉ salladsbord, 2 varmrätter, lättdryck och bröd Varje vardag mellan kl 11.30-14.30 serverar vi lunchbuffé, Kaffe och kaka på matenoch ingår salladsbord, 2 varmrätter, lättdryck bröd

Alltpå förmaten 85:-ingår Kaffe och kaka Allt för 85:-

Varmt välkomna önskar Patrik med personal! Varmt välkomna önskar Patrik med personal!


>>

EVENEMANGSKALENDER

4/2

9/2

FÖRELÄSNING MED JOURNALISTEN CHARLOTTE RØRTH Arrangör: Equmeniakyrkan Holmedal & Blomskog Plats: Holmegården, Årjäng Tid: 19:00

6/2

Bio: The Mule Arrangör: Odéon Bio & Teater Plats: Odéon Bio & Teater, Bengtsfors Tid: 19:30

6/2

SKAPARCAFÉ Arrangör: Ransäter-Munkfors Konstförening Plats: ABF Munkfors Tid: 18:00 - 20:00

9/2

PÅ DEJT MED – JESSICA ANDERSSON Arrangör: Krall Entertainment Plats: Karlbergsteatern, Åmål Tid: 19:30

LASSE STEFANS PÅ MEDIS, SÄFFLE

9/2

16/2

9/2

17/2

SCOTTS & NATTKLUBB Arrangör: Harrys Plats: Harrys, Åmål Tid: 22:00

FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN Arrangör: Scalateatern Plats: Karlstad CCC Tid: 20:00

10/2

14/2 - 17/2 9 RALLY SWEDEN 201

9/2

HAGFORS IF UDDEHOLM - KUMLA IBK Arrangör: Hagfors Innebandyförening Plats: Uddeholm Arena, Hagfors Tid: 17:00

9/2

PY BÄCKMAN & JANNE BARK Arrangör: Mastmagasinet Plats: Restaurang Mastmagasinet, Kristinehamn Tid: 18:00

9/2

RALLYFÖRFEST I TORSBY Arrangör: I Torsby Plats: Torsby centrum, Torsby Tid: 10:00 – 14:00

>> MISSA INTE

MÅNADENS RECEPT PÅ SIDA 18! 16

AMUSE • 2019

LÖRDAGSCAFÉ - RAVE ON BAND Arrangör: Kulturhuset Silvénska Villan Plats: Kulturhuset Silvénska, Säffle Tid: 11:00

Bio: Eld och lågor Arrangör: Saga, Åmål Plats: Saga, Åmål Tid: 19:00

17/2

BIO FILIPSTAD: THE LEGO MOVIE 2 Arrangör: Nya Folkets Hus föreningen Filipstad Plats: Folkets Hus Filipstad Tid: 15:00

LOPPIS PÅ RACKSTAD HEMBYGDSGÅRD Arrangör: Rackstad Hembygdsförening Plats: Rackstad Hembygdsgård, Arvika Tid: 10:00 - 14:00

11/2

19/2

14/2 - 17/2

20/2 - 21/2

MITT I LIVET - VÄGEN TILLBAKA FRÅN EN HJÄRNBLÖDNING Arrangör: Hagfors Kultur och Bibliotek Plats: Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors Tid: 18:00

RALLY SWEDEN I TORSBY 2019 Arrangör: Rally Sweden Torsby Plats: Torsby Skidtunnel & Sportcenter, Torsby

14/2 - 17/2

RALLY SWEDEN Arrangör: Rally Sweden. Plats: Ransbysätter, Sunne

16/2

DANS TILL HEDINS Arrangör: Skoga BGF Plats: Skoga Bygdegård, Hagfors Tid: 20:00

16/2

Bio: The Opera House Arrangör: Odéon Bio & Teater Plats: Odéon Bio & Teater, Bengtsfors Tid: 19:00

SÄG ALGOTS DET RÄCKER! Arrangör: Kristinehamns Teaterförening- en del av Riksteatern Plats: Christinateatern, Kristinehamn Tid: 19:00

60PLUS MÄSSAN I KARLSTAD Arrangör: 60plus Gruppen i Sverige AB Plats: Tingvallahallarna, Karlstad Tid: 10:00 - 16:00

20/2

KOSTILLSKOTT OCH ANTIDOPING Arrangör: IFK Munkfors Plats: Munkfors Arena Tid: 18:00 – 20:30

21/2

SAGOSTUNDER Arrangör: Årjängs bibliotek Plats: Årjängs bibliotek Tid: 09:30


>>

VÄRMLAND

22/2

2/3

22/2

2/3

SAGOSTUNDER Arrangör: Töcksfors bibliotek Plats: Töcksfors bibliotek Tid: 09:30

CLAES MALMBERG - MR UNIVERSUM Arrangör: Scalateatern Plats: Scalateatern, Karlstad Tid: 19:00

23/2

DOCKTEATER MORFARS MAGISKA Ö Arrangör: Torsby Bibliotek Plats: Biografen Stjärnan, Torsby Tid: 11:00 – 11:30

HAGFORS SUPERSTAR 2019 Arrangör: Hagfors Event Plats: Uddeholm Arena Tid: 17:00 - 20:00

LIVE PÅ WILMAS: JB + SUPPORT Arrangör: Wilmas Musik Pub Plats: Wilmas Musik Pub, Arvika Tid: 20:00

2/3

FÄRNSJÖREPAN - ICE RACING SHOOTOUT Arrangör: Hjulhälja kommittén Plats: Färnsjön, Filipstad Tid: 11:00

22/2

CLAES MALMBERG

>> VISSTE DU

ATT?

NYA SERAT VÅR VI HAR LAN PÅ... SAJT? GÅ IN GEN.SE

USETIDNIN

>> WWW.AM

23/2

TEATER - BREV FRÅN KVINNAN I TAVLAN Arrangör: Säffle Teaterförening Plats: Saga, Säffle Tid: 19:00

9/2

INNEBANDY, HAGFORS

26/2

DEN GRÖNA HEMKUNSKAPEN Arrangör: Hagfors Kultur och Bibliotek Plats: Älvstranden Bildningscentrum, Hagfors Tid: 18:00

27/2

FILOSOFISKT CAFÉ Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek Tid: 18:30

>> MISSA INTE

14-17 FEBRUARI SVENSKA RALLYT

AMUSE • 2019

17


i samarbete med itrim.se

månadens recept • februari

Månadens Recept Starta dagen med omelett som ger känsla av Italien! Enkel omelett med rena Medelhavssmaker.

Ingredienser: 1 portion

2 ägg 1 msk vatten örtsalt nymalen svartpeppar 1 tomat 1 tsk olja parmaskinka färsk basilika

Gör så här:

Vispa ihop ägg och vatten. Krydda med lite 1 örtsalt och peppar. Stek i olja på medelvärme i liten stekpanna. Skiva i tomaten. Servera med parmaskinka och färsk basilika.

Saftiga kycklingspett med mangosalsa

Det är roligt att servera mat på spett, dessutom går det fort att laga. En pigg mangosalsa passar fint till.. Ingredienser: 2 portioner

300 gram kycklingfilé 2 stjälkar citrongräs 1 vitlöksklyfta 1 röd chili 1/2 dl japansk soja ev. 2 msk maltwhisky

Mangosalsa:

1/2 färsk mango eller 1 dl tärnad fryst mango 1/2 rödlök 1 tsk finhackad chili 1 lime 1 msk olja 2 msk hackad koriander salt peppar

Gör så här: 1

Sallad:

1/2 stånd romansallad 1/2 påse rucolasallad 1 äpple 1 gurka 5–6 cocktailtomater 1 tsk limesaft

18

AMUSE • 2019

Skär kycklingen i kuber. Banka och strimla citrongräset. Finhacka vitlök och chili. Blanda ihop en marinad av soja, vitlök, chili och citrongräs. När du är viktstabil kan du tillsätta whisky för en lite rökig känsla. Låt kycklingen ligga och dra i kylen i minst 30 minuter.

2

Tärna mango och finhacka rödlök och chili. Blanda med rivet skal och saft från limen, olja och koriander. Smaka av med salt och peppar.

3

Blanda en sallad av rivna romansalladsblad, rucola, tärnat äpple, skivad gurka, cocktailtomater och limesaft.

4

Torka av kycklingbitarna, trä upp dem på blötlagda träspett och grilla. Du kan också göra dem klara i ugn i 200 grader i ca 20 minuter.


-14 18-09 dat. 20

an

U PP

D G NA BYG R ! Å PÅG

9 A

11

BC A

Vilken utsikt vill du vakna upp till?

13

BC A

Nu bygger vi 27 nya lägenheter i centrala Töcksfors. Alla lägenheter har modern och öppen planlösning med utsikt över kanalen och närhet till allt du behöver. Välkommen till ett tryggt och trivsamt boende - för alla.

BC

K2

nspl

K1

tio itua

gen

gsvä

n Solä

g erin Park de n boe

dzon Vän

Boka din lägenhet idag - flytta in april 2020. N

, 9, 11 K1 K2

D RRÅ ER LFÖ G N A D STÄD YKE - BO R Å D , C J Ö B Y G IL R - FÖ RÅD, M R - FÖ

13

TEN

LIGHE

50 M

rese

rvatio

n fö

r ev

ILLU

ILJA

N SK

N KA

TIO STRA

0 Med

Ta kontakt med oss för mer info: Tel. 0573-12 842 S Epost: ledigalagenheter@arjangsbostad.se Besök: www.arjangsbostad.se SIG

FRÅN

VERK

l ckfe h try ar oc dring . än

mat och dryck för hela familjen Grilla din egen mat på en 400 grader varm stenplatta direkt vid bordet. PÅ GÅNG PÅ HOTELLET

4/3 Trubadur kväll 25/3 Nattklubb med Dj 15/4 Påsk party med Dj 29/4 Nattklubb med Dj 12/5 Nattklubb med 250kg Kärlek & Dj

Är ni flera i sällskapet kan ni beställa olika sorters kött och fisk för att dela.

LUNCHBUFFÉ

Varje vardag mellan kl 11.30-14.30 serverar vi lunch salladsbord, 2 varmrätter, lättdryck och bröd Kaffe och kaka på maten ingår

Allt för 85:-

Varmt välkomna önskar Patrik med personal!

Ett mycket trevligt sätt att umgås över en bit god mat

AMUSE • 2019

19


text: redaktionen

resa • paris, frankrike

Månadens Resa >>

Paris

>>

ROMANTISKA PARIS MED CHARMIGA STADSDELAR, BERÖMDA MUSÉER OCH VACKRA KYRKOR

2 timmar & 30 min från Stockholm

H

uvudstaden som kanske är ett av världens viktigaste affärs- och kulturcentrum. Paris besöks årligen av cirka 30 miljoner turister vilket gör staden till en av världens mest besökta städer. För att nämna några turistattraktioner rekommenderas Eiffeltornet, NotreDame, Louvren och Triumfbågen. FRANSKA DELIKATESSER ÄR SÅ GOTT I Paris finns en gedigen matkultur, här finns topprestauranger, mysiga brasserier och caféer. Här äter du crêpes och baguetter, festar på delikatesser som ost, choklad, mustiga soppor och dricker rödvin. Glöm inte härliga bakverk som croissanter och macarons. Njut av en picnic i en park, vid floden Seine eller kanalen

cirka

2,2 miljoner bor i Paris

Saint Martin, besök matmarknaderna i Marais eller vid Rue Mouffetard och vingården i Montmartre.

VISSTE DU ATT? • Det finns bara en enda stoppskylt i hela Paris innerstad.

SHOPPA I VARUHUS, BOUTIQUER OCH PÅ LOPPMARKNAD Längs de breda avenyerna Champs Elysées och Avenue Montaigne finns de stora lyxiga modehusen medan de lite mer plånboksvänliga börjar norr om Louvren och går genom Maraiskvarteren bort till Place de la Bastille. Gamla marknadsplatsen Les Halles är ett populärt shoppingcentrum likaså Galeries Lafayette med sin delikatessavdelning och gratis modevisningar. Passa på att fynda på världens största loppmarknad i Clignancourt, norr om Montmartre.

• Mellan år 1814 till 1830 var Frankrikes officiella flagga helt vit! • Fransmännen använder 12 olika tidszoner, vilket är mest i världen. • James Bond är faktiskt inspirerad efter en riktig agent – MI6:s man som var stationerad i franska Paris; Wilfrid “Biffy” Dunderdale. • Det finns en man i Paris vid namnet Jim Haynes som bjuder in främlingar via hans webbsida till hans hus på middag en gång i veckan. Han har nu gjort detta i över trettio år. ☐


BILAR KÖPES! Nyare svensksålda, fr. 2007

Din Bilhandel vid Bergvik i Karlstad Köpvägen 1, 653 46 Karlstad • Tel: 054 - 56 56 70

Glöm inte att gilla oss på Facebook!

VI SÖKER FAMILJEHEM OCH JOURHEM för barn, ungdomar och vuxna 019 - 17 05 90 (växel) www.bergslagsgardar.se AMUSE • 2019

21


nöje • sportlov

SPORTLOVSAKTIVITETER

Sportlovet har fått sitt ursprung från det så kallade ”kokslovet” som infördes i Sverige år 1940 för att spara på kostnaderna för uppvärmningen av skolorna. Sportlovet varar en vecka i februari eller mars månad, i regel mellan vecka 7 och 12. På orter där lovet äger rum i februari kallas det även ibland för februarilov. Normalt brukar kommunerna fördela sportlovet över en treveckorsperiod och i vissa kommuner förekommer ”flexibelt sportlov” då eleverna får välja vecka själva.

H

är i Värmland och norra Dalsland finns många roliga aktiviteter för både barn och vuxna i alla åldrar.

Gillar du skidor och utförsåkning så finns allt från Årjäng slalombacke, Ski Sunne, Åmåls Skicenter, Lesjöfors Slalombacke och utanför Arvika ligger både Rackstabacken och Valfjället Skicenter. Närmare Karlstad så finns Ålviksbacken i Grums, Bryngfjordsbacken i Skåre och med fin utsikt över Fryken ligger Fryksdalsbacken i Kil som även har lite mer avancerad skidträning för entusiaster på söndagar, rekommenderas! Det finns en massa olika alternativ som skotersafari i Båtstad norra Värmland och även fina skoterleder kring Arvika och Sunnetrakterna. Skridskor kan vara något för er som bara vill glida en fin vinterdag. Då har vi att 22

AMUSE • 2019

rekommendera Mariebergsskogen skridskobana som även passar de allra minsta. Långfärdsskridskor i Arvika och allmänhetens skridskoåkning på Tingvalla isstadion i Karlstad. Vill du hellre uppleva annorlunda och lite avkopplande aktiviteter så finns Sun Dance Ranch i Hagfors där du får åka hästsläde igenom vackra Värmlands landskap. Är du mer för varmare aktiviteter inomhus så finnas det alltid bowling i de flesta samhällen, exempelvis på Bölas Bowling i Säffle. Vill du ha lite mer action så kan du köra paintball inomhus på Panikfabriken i Karlstad. Det finns även inomhus-gokart i både Årjäng och Karlstad. Vill du lära dig simma eller bada under sportlovet så kan Deje simhall och Sundstabadet i Karlstad vara fina besöksmål. I Kristinehamn ligger ett fint badhus för hela familjen unga

som gamla med bubbelpool och rutschkana. I Hammarö kan du besöka ”Kusten” med sommarsol, bryggor och sjöbodar inomhus. I Munkfors kan du hyra en bastustuga vid Vågsjön, lite udda men en fantastisk upplevelse. I Storfors kan du få se filmer på vita duken i 4-K (Ultra HD) Pimpelfiske vid Camping 45 för som gillar lugnt fiske med fin natur. Sedan finns det oftast lokala ishallar och isbanor runt om i alla kommuner. Vill ni hellre göra något kul i närheten så finns det alltid pulkabackar i närheten av där du bor där du kan åka pulka, stjärtlapp, bob och allt där till. Så njut av sportlovet och gör något aktivt som är bra för båda kropp och knopp! NÄR ÄR DET SPORTLOV? Sportlovet infaller vecka 9 i Värmland. ☐


NY SÄNGSER MEDIS SÄFFLE LÖRDAG 9 FEBRUARI 22.00 - 02.00

MÄSSPRIS: 9 995:-

Entrén öppnar 21.00 Inträde 250:Förköp – Ticketmaster

Å!

ÄSSPRIS PÅ UTVALDA MÖBLER!

Danspaket First Hotel Royal

NY SÄNGSERIE SKAGERRAK

S:

MÄSSPRIS: 9 995:-

680:-

CLOSE

med maxihörn. Rek. pris 11 995:-

INGO

och nackkudde. . pris: 13 070:-

CLOSE

MÄSSPRIS: 9 995:-

180x200cm, in FrukostRek. pr buffé och inträde ingår!

HÅLLÖ

med maxihörn. 180x200cm, inkl gavel och ben. Facebook Rek. pris 11 995:- – Värmlands NöjescenterRek. pris 12 995:-

Handla med

TILL handla lokalt! VÄLKOMMEN VÅR MONTER

A09!

Köpmangatan 7, Hagfors • 0563-102 53 • Måndag-fredag: 09.30-18.00 (lunch 13.00-14.00), lördag: stängt, söndag: stängt

AMUSE • 2019

23


nöje • svt

foto: magnus liam karlsson/svt

De ger svar på tittarnas frågor om våra älskade husdjur – Fråga veterinären, nytt program på SVT Nu kommer programmet för alla som vill få inspiration och veta mer om djuren där hemma. I Fråga veterinären ger programledaren Sofia Rågenklint och veterinären Oskar Nilsson tittarna tips och råd om våra husdjur. Som ett Fråga doktorn fast för djur helt enkelt.

F

råga veterinären bjuder på inspiration och kunskap om våra älskade husdjur. Programmet ger även hopp och tips för dem vars husdjur drabbats av sjukdom eller olycka. Och det rör sig om alltifrån guldfiskar till hästar. Programledare Sofia Rågenklint har många djurprogram på sin meritlista: Djurvänner, Djurhjälpen och Djursjukhuset för att nämna några. Och hon har själv bott på landet med djur som en självklar del av vardagen. − Jag är uppvuxen på en bondgård och älskar djur. Nu ska våra tittare och jag få lära oss ännu mer om deras hälsa med hjälp av vår

24

AMUSE • 2019

veterinär Oskar. Det ska bli så roligt att få leda programmet, säger Sofia Rågenklint, som har med sig sin egen hund, dvärgschnauzern Roxie i studion. Oskar Nilsson, till vardags chefsveterinär vid djursjukhuset i Sundsvall, är laddad inför uppgiften som sakkunnig i programmet: − Det ska såklart bli spännande men också lite nervöst att jobba med tv. Det är helt nytt för mig, säger Oskar Nilsson. − Jag älskar verkligen mitt yrke även om det är tufft och stressigt ibland. Djur ger så oerhört mycket till oss människor på många olika plan. För mig personligen är det svårt att känna mig

riktigt hemma utan en hund som snusar bredvid i soffan eller sängen, säger Oskar. Tittarna kan skicka sina frågor till programmet på adressen fragaveterinaren@svt.se. − Hoppas verkligen att folk tar tillfället i akt att ställa massor av frågor, om både vanliga och ovanliga djur och sjukdomar så att jag får något att bita i, säger Oskar Nilsson. ”Fråga veterinären” sänds i 12 delar och är 30 minuter långt. Premiär onsdag 20 februari kl 20.00 i SVT2 och på SVT Play kl 02.00. □


Freja, 11 år

Alla barn som kämpar mot cancer är riktiga hjältar. Stöd barncancerforskningen med 100 kr i månaden så bidrar du till att fler barn överlever sin sjukdom. Bli Barnsupporter idag på barncancerfonden.se

AMUSE • 2019

25


i samarbete med wwf

fantastiska djur • sillgrisslan

Fantastiska djur >>

Sillgrisslan

ÖSTERSTJÖNS EGEN PINGVIN På Stora Karlsö utanför Gotland finns Östersjöns största koloni med sillgrisslor; drygt 14 000 par häckar där. I månadsskiftet april-maj lägger honan sitt enda ägg direkt på berget. Det kan verka chansartat på en smal klipphylla 40 meter ovan marken, men äggets form med ena änden mycket spetsigare än den andra gör att det rullar runt sin egen axel när det får en knuff. Fast ett och annat ägg störtar ändå ned i avgrunden, inte minst när det hettar till grannar emellan. Sillgrissleparet delar jämlikt på ruvningen och hjälps åt att mata ungen när ägget kläckts. Den vill ha fisk, främst skarpsill som föräldrarna hämtar ibland miltals ut till havs. Men att flyga fram och tillbaka kostar i längden

VISSTE DU ATT... >> Det finns cirka

45 000 sillgrisslor i Östersjön. Av dessa är 30 000 vuxna fåglar som häckar, dessutom finns ytterligare omkring 15 000 ungfåglar.

>> En sillgrissla kan bli

ca 40 år gammal. Den häckar för första gången när den är ungefär 5 år.

>> Sillgrisslor äter fisk, i

Östersjön främst skarpsill och strömming..

26

AMUSE • 2019

alldeles för mycket föräldraenergi. När ungen är omkring tre veckor gammal övertygas den med lock och pock att hoppa ner från hyllan, och simma med ut till fiskevattnen där hanen fortsätter att mata ungen. I början av augusti gapar sillgrisslornas bohyllor tomma och tysta. Då har fåglarna lämnat sina häckplatser och flyttat ner till södra Östersjön för att övervintra. Redan 1912 ringmärktes de första sillgrisslorna på Stora Karlsö och WWFs projekt på ön sedan år 1997 har medverkat till att närmare 60 000 ungar idag är märkta i Sverige. Miljögiftsanalyser på sillgrisslornas ägg har utförts sedan slutet av 1960-talet. Med hjälp

av informationen från de här världsunika studierna har sillgrisslorna på Stora Karlsö ett stort vetenskapligt och allmänt värde för att vi ska förstå förändringar i havsmiljön. Inom projektets forskning har även visats hur sillgrisslan påverkas av ekosystemförändringar, som till exempel skarpsillens utveckling, och hur arten kan användas som en tidig indikator. FISKENÄT BLIR DÖDSFÄLLA En rapport som presenterades år 2000 visade att bifångst i fisket var den absolut vanligaste dödsorsaken för sillgrisslor. Hälften av de ringmärkta fåglarna hade hittats i fiskeredskap, främst i drivnät från det kommersiella laxfisket. □


Close up of a Polar bear (Ursus maritimus) walking, Canada / © David Jenkins / WWF-Canada

Hjälp oss rädda de starkaste Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli Isbjörnsfadder idag! wwf.se/isbjornsfadder

AMUSE • 2019

27


MÅNADENS HANDARBETE

ÖSTRA STORGATAN 2, SÄFFLE

TELEFON: 073 801 49 04

I SAMARBETE MED GLAD I GARN

RANDJUMPER STORLEK: (XS) S (M) L (XL) PLAGGETS MÅL: Övervidd: (88) 97 (104) 115 (122) cm Hel längd: (58) 59 (60) 61 (62) cm Ärmlängd: 30 cm, eller önskad längd Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått + rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter angiven masktäthet. GARN: ALPAKKA SILKE (70 % babyalpakka, 30 % mulberry silke, 50 gram = ca 200 meter) SILK MOHAIR (60 % kid mohair, 15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca 280 meter) GARNÅTGÅNG: ALPAKKA SILKE Djup blå 6081: (4) 4 (5) 6 (7) nystan SILK MOHAIR Grå 1076: 1 nystan alla storl REKOMMENDERADE STICKOR: Rundst och strumpst 3 mm Virknål nr 3 (till halskanten) MASKTÄTHET: 27 m slätst på st 3 = 10 cm Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st. RANDMÖNSTER: Sticka 4 v med SILK MOHAIR, 8 v med ALPAKKA SILKE

FRAM- OCH BAKSTYCKE:

Lägg upp med ALPAKKA SILKE på rundst 3, (238) 262 (282) 310 (330) m. Sticka runt i slätst i 12 cm. Sätt ett märke i var sida med (119) 131 (141) 155 (165) m på var del. Sticka randmönster 9 ggr, sticka därefter resten av arb med ALPAKKA SILKE. När arb mäter (39) 39 (39) 39 (40) cm avmaskas för ärmhål (10) 12 (12) 14 (14) m i var sida (= (5) 6 (6) 7 (7) m på var sida om märkena), och sticka var del för sig. Bakstycke: = (109) 119 (129) 141 (151) m. Sticka slätst fram och tillbaka och maska av för ärmhål i vartannat v i var sida (3,2,1,1) 3,2,2,1 (3,2,2,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,2,1) m = (95) 103 (113) 123 (131) m. Sticka till arb mäter (56) 57 (58) 59 (60) cm. Maska av för nacken de mittersta (43) 45 (49) 51 (53) m och sticka var sida för sig. Maska av för nacken vartannat v ytterligare 2,1 m = (23) 26 (29) 33 (36) m kvar till axeln som avmaskas när arb mäter (58) 59 (60) 61 (62) cm.

Sticka andra sidan på samma sätt, med åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE:

= (109) 119 (129) 141 (151) m. Sticka lika bakstycket till arb mäter (50) 51 (52) 53 (53) cm. Maska av för halsen de mittersta (33) 35 (39) 41 (43) m och sticka var sida för sig. Maska av för halsen vartannat v ytterligare 3,2,1,1,1 = (23) 26 (29) 33 (36) m kvar till axeln som avmaskas när arb mäter (58) 59 (60) 61 (62) cm. Sticka andra sidan på samma sätt, men åt motsatt håll.

ÄRMAR:

Lägg upp med ALPAKKA SILKE på strumpst 3, (68) 70 (72) 74 (76) m och sticka runt i slätst. Sätt ett märke runt första och sista m = märkm. Sticka till arb mäter 4 cm. Öka 1 m på var sida om märkm. Upprepa ökningen med ca (3) 2½ (2½) 2 (2) cm mellanrum till totalt

(84) 88 (92) 96 (98) m. Maska av (10) 12 (12) 14 (14) m mitt under ärmen (= märkm + (4) 5 (5) 6 (6) m på var sida), och sticka därefter fram och tillbaka. Maska av för ärmkullen i början av varje v 3,2,2,2 m (= 9 m avmaskat i var sida), därefter 1 m totalt (16) 17 (18) 19 (20) ggr i var sida, och till slut 2,2,3 m i var sida. Maska av de resterande (10) 10 (12) 12 (12) m.

MONTERING:

Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna. Virka eventuellt ett varv fm eller krepsem runt halsen med virknål 3. ☐


OKTOBER 2018

OKTOBER 2018

OKTOBER 2018

månadens månadens månadens gratis gratis gratis AMUSE • 2019

29


FOKUS PÅ

TEKNIK VOYAGER LEGEND EU BT HEADSET Meddelar inkommande uppringarens namn (PBAP) Magnetisk, snap-fit anslutning gör laddning snabbt och enkelt. Kontrollera headsetets batterinivå från din iPhone eller android. Uppdatera ditt headset språk för röststyrning. Smart Sensor-tekniken styr intuitivt samtal till din telefon eller headset vid inkommande samtal och ger dig möjlighet att automatiskt svara genom att helt enkelt placera headsetet på örat.

OLYMPUS E-M10III 1442IIR KIT Vid denna årstid är det perfekt att utnyttja möjligheten att fånga vackra bilder på vår natur Vår upplevelse av OM-D E-M10 III är att den är elegant och ett nöje att använda. Samtidigt är den, i synnerhet med den lilla motorzoomen på 14–42 mm en ytterst kompakt systemkamera att ha med sig. Nybörjare kommer snabbt igång med kameran, och när de får blodad tand kan de med fördel våga sig på mer avancerade inställningar, exempelvis Olympus fina Art-filter eller HDR-funktioner.

ROADSHOW ROADSHOW Under några roliga och intressanta dagar har vi många leverantörer på plats i våra butiker med massor av Under några roliga och intressanta dagar har vi många trevliga och roliga nyheter. Nubutiker har dumed chansen att av se, leverantörer på plats i våra massor känna, tycka till och prata om deras produkter. trevliga och roliga nyheter. Nu har du chansen att se,

APPLE IPAD MINI 4 WIFI CELL 128 GB

JL Reklam Hörby

JL Reklam Hörby

& vansinnigt tunn. känna,Löjligt tycka tilllätt och prata om deras produkter. Välkommen till våra butiker och vår Roadshow. tillsåvåra butiker och vårvad Roadshow. 17Välkommen okt Bengtsfors 18 okt Åmål Mini är mycket mer än som syns vid första ögonkastet. Nya iPad mini 4 ger 17 okt Bengtsfors 18 okt Åmål 19 okt Säffle 24 oktprestanda Sunne direkt i handen. Den är tunnare och lättare än förut, dig kompromisslös oktArvika Säfflekraftfull nog 24okt okt Årjäng Sunne dig förverkliga dina idéer. iPad mini 4 rymmer allt du men att hjälpa 2519okt 26 i ett 25 oktgillar Arvikamed iPad 26 oktotroligt Årjäng slimmat och bärbart format. Det betyder att du kan ringa FaceTime-samtal till dina vänner eller få saker gjorda precis var och när du Ta chansen och kom in och se det senaste Ta chansen och kom se det vill. iPad miniin4och drivs av senaste ett A8-chip med andra generationen 64-bitars arkitektur i inom nätverk, kameraövervakning, inom nätverk, kameraövervakning, projektorer, TV mycketdator. Det kan hantera även de mest krävande appar. Vare klassLoewe med en och stationär projektorer, TV ochen mycket mycket mer.duLoewe sig redigerar video, bläddrar bland bilder eller gör både och, får du alltid en mycket mer. snabb och smidig upplevelse.

Vi bjuder på lite gott tilltugg under dagarna! Vi bjuder på lite gott tilltugg under dagarna! Hjärtligt välkomna! Hjärtligt välkomna!

Följande leverantörer är med på vår Roadshow: Följande leverantörer är med på vår Roadshow:

PUBLICERAS I SAMARBETE MED:

SÄFFLE, ÅMÅL, ÅRJÄNG, SUNNE BENGTSFORS SÄFFLE - ÅMÅL ED BENGTSFORS - ARVIKA - ÅRJÄNG - SUNNE SÄFFLE, ÅMÅL,- ED, ED,-ARVIKA, ARVIKA, ÅRJÄNG, SUNNE &&BENGTSFORS SÄFFLE: Östra Storgatan 15,15, 0533-103 9090• ÅMÅL: ED: Jordbrovägen Jordbrovägen8,8,0534-121 0534-1212020 • ARVIKA: Kyrkogatan 0570-138 SÄFFLE: Östra Storgatan 0533-103 • ÅMÅL:Kungsgatan Kungsgatan16, 16, 0532-103 0532-103 65 65 •• ED: • ARVIKA: Kyrkogatan 28,28, 0570-138 55 55 ÅRJÄNG: Storgatan 58, 0565-10343 43••BENGTSFORS: BENGTSFORS:Storgatan Storgatan 0531-617 ÅRJÄNG: Storgatan 58,0573-105 0573-10582 82••SUNNE: SUNNE:Storgatan Storgatan 29, 0565-103 8, 8, 0531-617 95 95

Öppet: 10-18, lör lör 10-14 10-14 Öppet: mån-fre mån-fre 10-18,

30

AMUSE • 2019


NY SÄNGSER

DAGSMÄSSPRIS: ATT PLANERA BYTE AV FÖNSTER OCH DÖRRAR? 9 995:-

Å!

ÄSSPRIS PÅ UTVALDA MÖBLER! NY SÄNGSERIE SKAGERRAK MÄSSPRIS: 9 995:-

S:

CLOSE

med maxihörn. Vad kostar det för din fastighet? Rek. pris 11 995:Välkommen för kostnadsfri offert!

MÄSSPRIS: 9 995:-

180x200cm, in Rek. pr

Vi renoverar efter dina behov. Bästa pris med kvalitetsgaranti. Rot-avdrag UAB Resmile • Fabriksgatan 18, Säffle • 072 - 726 36 63, 072 - 227 06 90

INGO

CLOSE HÅLLÖ www.resmile.expert • remigijus.sliozys@gmail.com

och nackkudde. . pris: 13 070:-

med maxihörn. Rek. pris 11 995:-

180x200cm, inkl gavel och ben. Rek. pris 12 995:-

Handla med

TILL handla lokalt! VÄLKOMMEN VÅR MONTER

A09!

Köpmangatan 7, Hagfors • 0563-102 53 • Måndag-fredag: 09.30-18.00 (lunch 13.00-14.00), lördag: stängt, söndag: stängt

Klipp ut så får du en:

GRATIS Drop-In! Järnvägsgatan 18E, 685 34 Torsby Mobil: 070-6617054

Kontakta oss på 072-172 23 00

fredrik@amusetidningen.se

vill här? du synas

Har du läst det här så har säkert många andra gjort det också!

AMUSE • 2019

31


BUFFÉ & A LA CARTE Öppet 11-15 alla dagar Vi kan färskvaror, restaurang, catering och beställningar Prata med oss, vi fixar inför festen!

L

M

EKSHÄRAD EKSHÄRADINDIANEN 0563-406 22

Ons 30/1 Tors 31/1 Fre 1/2 Lör 2/2 Sön 3/2

L

o rveras med tzatziki se ar iff b rs fä a sk ki Gre klyftpotatis or potatis och rödbet kt ko m as er rv se s p Kalo pannkaka Alt: Ärtsoppa med ed potatisgratäng Rollader serveras m ter serveras med et tl ko sk flä e d ra se Gräddbrä kokt potatis rré serveras med ka sk flä d ka äc sp n Plommo potatis gräddsås och kokt

Mån 4/2

???

Tis 5/2

sk serveras med alt. on Stekt rimmat sidflä munk och ling g g ra el ås ks lö r, o n bruna bö

Ons 6/2

???

RESTAURANG INDIANEN

RESTAURANG & CAFÉ MED FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER Öppet 11-15 alla dagar

LUNCHBUFFÉ MÅNDAG-FREDAG 85:LÖRDAG-SÖNDAG 95:-

Alternativa rätter finns varje dag! Torsbyvägen 1, Ekshärad, Tel 0563-406 22 Öppet alla dagar 08-22

Profile for AMUSE magasinet

AMUSE #2 2019 Karlstad & Västra Värmland  

AMUSE #2 2019 Karlstad & Västra Värmland  

Advertisement