Page 1

VARSÅGOD! TA MED DIG MAGASINET HEM!

VÄSTRA VÄRMLAND - APRIL 2018 - AMUSEMAGASINET.SE

rvju

Kändisinte

HANNA HEDLUND Alltid lika aktuell

Forimp

KNEP & KNÅP

RESETIPS

SPORT

Quiz, gåtor, matematik hjälp musen Mia

Missa inte Portugal, ett av Europas mest omväxlande och inbjudande semesterländer

ABB Formula E Ny bil inför säsongen 2018-2019

ANNO 1936

Dags att kolla sommardäcken! Har du rätt lufttryck och mönsterdjup? Välkommen till Sahlins Gummiverkstad AB Din däckspecialist i Arvika Öppettider: Mån-fred 07.00-16.30 | Långvaksvägen 10, Arvika • 0570-132 65


Innehåll

Norra Allén 1, Karlstad • Molkom • Åmål laserteamet.se

Susanne Skansen, Arvika Tel 070 - 33 42 285

22 4

Knep & Knåp

Forimp

10

Enkel och smärtfri behandlning!

Foto: Fia

18

Markus sportsida

AMUSE

Distribueras till privatpersoner och tidningsställ (folktäta platser) runtom i Värmland och Dalsland.

24

AMUSE • 2018

Resa, Portugal

ANSVARIG UTGIVARE:

SÄLJ & PRODUKTION:

KONTAKT:

Thomas Olsson

Fredrik Johansson 072-172 23 00

072-363 99 47

redaktion@amusetidningen.se

AMUSE reserverar sig för eventuella tryckfel. Eftertryck utan redaktionens medgivande är förbjudet. Citera oss gärna, men ange källhänvisning.

Hanna Hedlund

WWW.AMUSEMAGASINET.SE

REDAKTION:

2

Foto: Jessika Jarl

fredrik@amusetidningen.se

Per Johansson

Christoffer Frykestam 073-837 15 65

Markus Rudqvist

christoffer@amusetidningen.se

info@amusetidningen.se

Sundsgatan 19A 661 40 Säffle

Följ oss på Facebook @amusemagasinet

Foto framsida: Redaktionen


Hej tonårsföräldrar!

Föräldratips inför Valborg!

Valborg är inte bara ett tillfälle då vi sjunger in våren och tänder brasor. Det är också en tidpunkt då många tonåringar riskerar att komma i kontakt med alkohol. Tyvärr vet vi också att många av dem begår sin alkoholdebut i samband med Valborg. När alkohol finns med i bilden kan det få både oanade och obehagliga konsekvenser.

• Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara hemma m.m. • Bjud eller köp aldrig ut alkohol till din tonåring– det signalerar bara att du tycker att det är okej att barnet dricker fastän hon eller han inte är vuxen än. • Visa att du bryr dig. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. • Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser. • Kom ihåg – tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger.

I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren, och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig, och det är lätt att tro att kompisarna betyder allt, så lyssnar de på sina föräldrar. Forskning visar att ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar är en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera. Tänk på det inför Valborg! Vilken inställning har du? Din inställning har stor betydelse för om din tonåring dricker alkohol. Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar oftare att dricka vid tidigare ålder och dricker även mer än barn som inte blivit bjudna hemma. Den som bjuder tonåringar på alkohol visar ju att det är okej att dricka fast man inte är vuxen än. Att inte servera alkohol till minderåriga, hur trevlig och belevad festen än må vara, är ett Valborgstips som visar att man bryr sig!

Veckan före Valborg skickas Tonårsparlören ut till drygt 107 000 vårdnadshavare med barn som fyller 14 år. Tonårsparlören är en bok som fokuserar på de frågor och funderingar kring alkohol som kan uppstå när ditt barn blir tonåring. På tonårsparlören.se ladda ner boken som argument och fakta.

kan du är full av tips,

Magnus

VILL DU SPARA PENGAR?

n

Wallgre

Utnyttja ROTavdraget när du köper montage av din port!

KÖP DIN GARAGEPORT HOS OSS OCH FÅ MOTORN PÅ KÖPET CC Karlstad Brickettgatan 2, Tel: 054-21 42 53 Mobil:070-871 20 63 AMUSE • 2018

3


text&foto: redaktionen

forimp • arvika

Forimp

Eric Gäverth med sitt stora skogsintresse beslöt sig år 2008 för att starta skogsföretaget Forimp AB, då med ambitionen att vara ett skogsvårdsföretag! Men allt efter åren gått så har handel med virke vuxit och är numera största verksamheten i företaget. I denna intervju berättar Eric om sin karriär inom skogsbranschen och hur han ser på framtiden.

H

ur hamnade du i skogsbranschen? - Redan vid fem års ålder växte mitt intresse för skog. Av den anledningen blev det naturligt att studera vid Södra Viken. Därefter blev det skogsarbeten i 10-talet år innan rationaliseringar innebar annat arbete. Arbetade några år på Arvika Verken innan jag återigen började studera – nu till Skogsmästare. Efter utbildningen erbjöds jag arbete på Skogsvårdsstyrelsen i cirka 7 år innan jag beslöt mig för att starta eget företag. Företaget startades 8 maj 2008 vilket innebär att vi i år firar 10 års jubileum. Initialt startades företaget som ett skogsvårdsföretag men allteftersom har virkesköp blivit den dominerande verksamheten även om vi fortfarande är stora på skogsvårdsarbeten. Vi växer också alltmer med förvaltningsuppdrag åt till exempel kommuner. Hur och när kom du på denna affärsidé? - Det var under tiden jag arbetade på Skogsvårdsstyrelsen! Jag blev informerad om att mina arbetsuppgifter skulle försvinna och samtidigt ville jag fortsätta med detta. Det var ju trots allt min passion. Vilka mål strävar du efter med företaget? - Vi jobbar alltid på att förvalta förtroendet från våra kunder och leverera produkter av hög kvalitét och det krävs ett ständigt utvecklingsarbete med innovativa och moderna lösningar. Vi vill leda utvecklingen, inte följa den! Ett exempel på en sådan lyckad satsning är att vi idag använder bärande band på våra maskiner, för att minimera markpåverkan. En strategi som varit viktig för att nå de högt ställda krav vi idag har på vårt maskinarbete. Hur många anställda är ni? - Vi är tre stycken anställda och underhåller cirka 10-talet entreprenörsföretag.

Hur ser dina framtidsplaner ut? - Ett årsplanen innebär att vi söker två nya medarbetare för virkesköp. Följdverkan av det är att vi kan öka försäljningsvolymerna av virke. På längre sikt genererar det följdverkningar som tex utökning av röjnings- och planteringsuppdrag samt plantförsäljning. Vad tycker du är företagets starka sidor? - Våra starka sidor är att vi alltid jobbar vidare och försöker blicka framåt, oavsett konjunktur. Hur ser framtiden ut för din bransch? - Framtiden är ljus med tanke på alla nya tekniker som utvecklas baserade på skogsprodukter, till exempel biobränslen, så absolut ser jag positivt på framtiden! Vilken är er viktigaste produkt? - I stora drag är vår viktigaste produkt inköp av virket, men vi lägger även stort fokus på att ha en bra relation med skogsägarna genom att ta ansvar för hela processen från avverkning till skogsvård.

redan vid fem års ålder växte mitt intresse för skog...

Ifall man är nyfiken på er, hur kontaktar man er lättast och bäst? - Det lättaste sättet att få tag på oss är via e-post ”info@forimp.se”. Hur skulle era kunder beskriva er tror du? - Kort sagt: Bred kunskap och stor erfarenhet. Har du någon udda eller rolig anekdot att dela med dig av? - Det var år 2012 när jag hade bokat träff med 3 olika kunder samma dag och alla tre affärerna slutfördes. Den dagen köpte jag drygt 8000 m3fub (fastkubikmeter under bark) virke och kunderna var så nöjda med vår insats att vi fortfarande gör stora affärer. tillsammans med dem. ☐

☐ 4

AMUSE • 2018


N D K O Ä N LG

D D

VÄ V

Nu är Arvika-fibern på väg. Nu ärAnslut Arvika-fibern nära dig. digmed! du med! 2016 Anslut dig du du Nu Arvika-fibern påmed! väg.dig. Nu ärAnslut Arvika-fibern nära Anslut dig dudigmed! 2016 är du med! dig dudigmed! 2016 Anslut Anslut Nu är Arvika-fibern på väg. Nu är Arvika-fibern nära dig. Nu har vi passerat 5800 hushåll. Nu är Arvika-fibern på väg. Nu är Arvika-fibern nära Med tillgång dig till framtidens TV samt dig. Anslut du med! Nu är Arvika-fibern på väg. Nu är Arvika-fibern nära dig. dig du med! 2016 Anslut underhållningstjänster och trygghetstjänster dig du med! dig du med! 2016 Anslut Anslut Anslut dig du med! 2016 Anslut dig du med! GODKÄ

D

ET ET

KU KU

N N DL Mer änredan 1400 valt hushåll är redan anslutna till det lokala, Mer än har det lokala, trygga alternativet N Ö J D H 1500 personer ND trygga Med till framtidens samt för fåH tillgång till framtidens TV samt underhållningstjänster, Mer änalternativet. 1400 hushåll är tillgång redan anslutna tilltryggdetTV lokala, Mer än 1500 personer har redan valt det lokala, trygga alternativet N JD Öatt trygghetstjänster och lagring sina hetstjänster ochalternativet. lagring av underhållningstjänster, sina fotoalbum! trygga Med tillgång till framtidens TV av samt för att få tillgång till underhållningstjänster, framtidens TV samt tryggD K O NLDG ÄN H fotoalbum! underhållningstjänster, trygghetstjänster och av sina hetstjänster och lagring avdet sina Mer änredan 1400 valt hushåll ärfotoalbum! redan anslutna till lagring det lokala, Mer än 1500 personer har lokala, trygga alternativet N ÖJD fotoalbum! trygga alternativet. Med tillgång till framtidens TV samt KÄNfå tillgång till framtidens ODatt TV samt underhållningstjänster, tryggL Gför D O KÄN underhållningstjänster, trygghetstjänster hetstjänster och lagring av sina fotoalbum! och lagring av sina LG

ET

VÄVÄ

DD

företaget

© Support

D

företaget företaget © Support © Support

KU

etagetföretaget företaget Supportför © Support © © Support

E TE T E T

D

Nu är Arvika-fibern på nära väg.dig. Nu är Arvika-fibern du med! dig dudigmed! 2016 Anslut Anslut

KU

ND

ET

K U K UK U

fotoalbum! Mer änredan 1400 valt hushåll är redan anslutna till det lokala, Mer änH 1500 personer har det lokala, trygga alternativet N ÖJD trygga alternativet. Med tillgång till framtidens TV samt TV samt underhållningstjänster, tryggN Dför att fåH tillgång till framtidens Mer än 1400 hushåll är redan anslutna till det lokala, Mer än 1500 personer har redan valt det lokala, trygga alternativet D N ND ÖJ H underhållningstjänster, trygghetstjänster och lagring av sina hetstjänster och lagring av sina fotoalbum! Mer änalternativet. 1400 valt hushåll är tillgång redan anslutna till detTV lokala, Mer än 1500 personer har redan det lokala, trygga alternativet D N J trygga Med till framtidens Ö för att få tillgång till framtidens TV samt underhållningstjänster, trygg- samt fotoalbum! trygga alternativet. Med tillgång till framtidens TV av samt för att få tillgång till underhållningstjänster, framtidens TV samt underhållningstjänster, tryggtrygghetstjänster och lagring sina hetstjänster och lagring av sina fotoalbum! ODK Ä G Nunderhållningstjänster, trygghetstjänster och lagring av sina L hetstjänster och lagring av sina fotoalbum! fotoalbum! fotoalbum!

ND

© Suppor

Mer änredan 1400 valt hushåll är redan anslutna till det lokala, Mer änH 1500 personer har det lokala, trygga alternativet N ÖJD trygga alternativet. Med tillgång till framtidens TV samt för att få tillgång till framtidens TV samt underhållningstjänster, tryggunderhållningstjänster, trygghetstjänster hetstjänster och lagring av sina fotoalbum! och lagring av sina tföretaget

fotoalbum!

Våra lokala partners: Våra lokala partners: Våra lokala partners:

Vi bygger ut fibernätet i hela kommunen.

Våra lokala partners: Våra lokala partners: Våra lokala partners:

18.800:-

Tfn 0570-76 40 76 - www.anslutarvika.nu Tfn 0570-76 40 76 - www.anslutarvika.nu

0570-76 40 76 - www.anslutarvika.nu Våra lokala Tfn partners: 604 Annons A4.indd 1

2016-04-18 16:18:11

604 Annons A4.indd 1

2016-04-18 16:18:11

604 Annons A4.indd 1

2016-04-18 16:18:11

Tfn 0570-76 40 76 - www.anslutarvika.nu Tfn 0570-76 40 76 - www.anslutarvika.nu Tfn 0570-76 40 76 - www.anslutarvika.nu


PA ENNS THAIKÖK Dagens 3 små rätter måndag - lördag 11.00 - 15.30

ENDAST 70:-

• Storgatan 33, 67 131 ARVIKA • Tel. 073-073 99 35 • Måndag-fredag: 11.00 - 20.00 • Lördag: 11.00 - 19.00 • Söndag: 12 - 19.00

paennsthaitakeaway.se

exklusiva spabad

Av Högsta Kvalitet till Låga priser

076 - 822 47 17

info@aquaspringspa.se

www.aquaspringspa.se MP Trading Sweden AB • Västra bangatan 4, 662 34 Åmål

Vi planerar att ha 1-2 auktioner i månaden Välkomna att höra av er om ni har dödsbon, delar av hem eller enstaka objekt ni vill avyttra Med vänlig hälsning Ewa Fritzon, Lars Andersson, Mats Ögren

073-066 01 08 Nystartad auktionsfirma med god erfarenhet av auktionsbranschen

Nästa auktion är söndagen den 29 april kl 12.00 Bondegatan 1, Åmål

Är du intresserad av begagnade vinylskivor och tv-spel? Varmt välkomna till vår nystartade butik i Säffle! KÖPER, BYTER OCH SÄLJER VINYLSKIVOR SAMT TV-SPEL Ni som byter in eller säljer till oss ska vara minst 16 år och ha giltigt legitimation.

Sundsgatan 19, Säffle • 070 - 070 99 00 • öppettider tisdag - fredag: 12.00-18.00 och lördag 10.00-14.00 (söndag och måndag stängt) 6

AMUSE • 2018


”Vår idé är att vara ett prisvärt hotell vad gäller konferanser och upplevelser. Vi har moderna lokaler som rymmer ända upp till 80 personer! För att göra det lite extra bra har vi även en bistro, restaurang samt en egen bowlinghall!” PÅ GÅNG PÅ HOTELLET

LUNCHBUFFÉ Varje vardag mellan kl 11.30 - 14.30 serverar vi lunchbuffé, salladsbord, 2 varmrätter, lättdryck och bröd. Allt för 85:Kaffe och kaka ingår. LUNCHBUFFÉ

4/3 Trubadur kväll Varje vardag mellan kl 11.30-14.30 serverar vi lunchbuffé, 25/3 Nattklubb med Dj salladsbord, 2Varmt varmrätter, lättdryck och bröd välkomna önskar 15/4 Påsk party med Dj Kaffe och kaka på maten ingår Patrik med personal! 29/4 Nattklubb med Dj Allt för 85:! lta de n ka la al itet & Dj l aktiv ke250kg g är en wlin 12/5 Nattklubb med Kärlek Bo Varmt välkomna önskar Patrik med personal!


K

rönika

AMUSE är väldigt glada att få presentera vårt samarbete med Christina på Grön Ko café & saluhall i Säffle. Det innebär att Christina kommer en gång i månaden att skriva i vår tidning, superkul!

Presentation På Grön ko cafe & saluhall har vi intensiva Christina Jonsson veckor, med en strid ström av sportlovsfirare på väg till och från fjällen. För oss och alla som älskar snö och skidåkning har den här vintern varit fantastisk! Med vårt läge längs E45:an i Värmlandsbro, har vi blivit lite av en vägkrog, där många stannar till för att äta, fika och handla! Vi är glada att så många väljer att stanna hos oss och sedan återkommer år efter år! Det kan man se i våra gästböcker som snart fyllt en hel vedkorg efter alla 10 år vi faktiskt funnits här! Vi öppnade i september 2008 till skördefesten och fyller alltså 10 år nu i september! Det känns fantastiskt roligt att vi klarat av det ända hit! Från start var det endast värmländska småskaliga livsmedelsproducenter som fick plats med sina fina produkter i vår saluhall tillsammans med vårt eget Krav/ ekologiska kött eftersom vi ville skapa en plattform för Värmlandsmat att finnas under ett och samma tak! Genom åren har en del slutat producera av olika skäl och närproducerat och utvalt har fått plats i hyllorna också. Nu ska vi utvecklas framåt och uppdatera våra lokaler och lite av sortimentet inför vårt 10-årsfirande i september! Innan dess hoppas vi på en strid ström av påsklovsfirare och sommarens semesterfirande som förhoppningsvis väljer att stanna till hos oss!

8

oo Valkomna!

AMUSE • 2018

10% RABATT KOD: NF16

Nordic Fighter AB

Skvadronvägen 12, 702 27 Örebro www.nordicfighter.com - info@nordicfighter.com


BYGG- & BOMÄSSA Besök vår mässa på Medborgarhuset i Säffle!

• • • •

Tisdag 17 april kl. 16:00 - 20:00

Fri parkering Fritt inträde Ett 40-tal utställare Cafeterian är öppen

Få inspiration och tips om allt från golv till tak, både inne och ute samt lite till... Bygglovsenheten och miljöenheten kommer finnas på plats för att svara på frågor om bygglov. JLBs byggmässa startade i liten skala år 1999, på Tveta Bygdegård med ungefär 5-6 utställare. Nu är vi cirka 40, och sedan en tid tillbaka är vi på Medis.

info@jlb.se • www.jlb.se • Avelsäter 4, 661 94 SÄFFLE • 0533 - 601 50

Gör huset vårfräscht! Tänk dig att du står naken utomhus 365 dagar om året, och att det till och med har börjat växa mossa på dig. Skulle inte du då vilja ha en ordentlig dusch? Det vill i alla fall ditt hus ha emellanåt. – Allt behöver underhållas och det är samma sak med huset. Underhåller du din fasad och ditt tak tjänar du på det i det långa loppet, säger Susanne Tillman, vd Lavamus.

FASADVÅRD

Att tvätta fasaden på huset gör inte bara att det blir rent och fint, utan det underhåller även färgen så att man inte behöver måla om lika ofta. – Vi rekommenderar att man tvättar och underhåller huset i alla fall vartannat eller vart tredje år. Ultrarent vatten är det vi använder mest och det ger direktresultat, det blir verkligen bra, säger Susanne Tillman, vd Lavamus.

Vill du synas här?

TAKVÅRD

Lika mycket som fasaden behöver lite omvårdnad behöver även taket det. Lavamus erbjuder en enkel takbehandling för ett snyggt tak som dessutom får en betydligt längre livslängd. – Påväxt binder fukt och fukten i sin tur förstör takpannorna. Det här är ett billigt sätt att förlänga livslängden för taket. För behandling använder de sig av sprayen lavarent, som är både miljövänligt och väldigt effektivt.

Har du läst det här så har säkert många andra gjort det också!

VÅR DANDE ERBJU SE läsare

för AMU d bokning batt vi 10% ra våra tjänster av en av E” vid bokning US M ”A e ller Ang ndet gä Erbjuda ut april

Kontakta oss på! annons@amusetidningen.se

Smartcare är ett företag som specialiserat sig på mobilreparationer med utgångspunkt från kundens högt ställda krav på snabbhet, enkelhet och kvalitet. Visste du att vi även säljer begagnade mobiltelefoner?

”Vi lagar felen där andra går bet” Sunne • Kvarngatan 10 • 0725-100 800 • Smartcare.se • Info@smartcare.se AMUSE • 2018

9


H

intervju • hanna hedlund

anna Hedlund Hedlund anna

text: redaktionen, foto: jessika jarl

Hanna Hedlund växte upp i Kilafors i Bollnäs kommun. När hon fick möjligheten att delta på en professionell jobbaudition till Wallmans salonger i Stockholm så tog hon självklart vara på chansen. Hanna jobbade på Wallmans i två år och därefter väntade spännande evenemang som Melodifestivalen 2000, domare i underhållningsprogrammet Talang 2007, ”Körslaget” och massa mer!

H

ej Hanna, hur hamnade du i nöjesbranschen? - Mitt allra första professionella jobb var på Wallmans salonger i Stockholm. Jag gick på audition och sedan jobbade jag där i nästan två år, det var väl min inkörsport till nöjesbranschen kan man säga. Vilka utbildningar har du gått? - Jag har gått utbildning i sångteknik och teater i flera år och även i dans samt utbildat mig till teaterpedagog. Vem är den trevligaste kändisen du jobbat med? - Det är svårt att säga, de allra flesta som jag har jobbat med och jobbar med är trevliga!

Du är gift med sångaren Martin Stenmarck! Hur träffades ni? - Vi träffades på en personalfest som slutade med att vi blev inlåsta på en restaurang i Gamla stan i Stockholm. Vi satt i en skrubb och pratade lite och märkte plötsligt att det blev väldigt tyst utanför. Vi tittade ut och det visade sig att restaurangen hade stängt, låst och larmats. Vi sov över och blev utsläppta av städarna dagen därpå. Hur ser dina planer ut för 2018? - Jag har påbörjat arbetet med en ny platta 10

AMUSE • 2018

som är en fortsättning av min förra skiva ”Det är jag som är mamman” som släpptes för ungefär nio år sedan. Jag kände att det var dags nu och tanken är att börja spela in under våren och i höst.

varit och är bland det roligaste jag har gjort. Att få äran att vara med från idéstadiet och skapa något som blivit en sådan succé tillsammans med människor som jag tycker så mycket om både privat och professionellt.

Vad sysslar du helst med, musik eller teater? - Jag har just nu världens roligaste jobb där jag både sjunger och spelar teater i föreställningen ”Kort, glad och tacksam” tillsammans med Ola Forssmed, Pernilla Wahlgren, Kim Sulocki och Måns Nathanaelson. Det skulle vara kul att prova någon riktigt dramatisk ”talteater” i framtiden eftersom jag mestadels varit med i komedier och musikaler. ”Funny girl” och ”Les miserables” är två av flera musikaler jag skulle vilja testa på att delta i. Det är så svårt, så jag kan inte välja!

Pernilla och jag har jobbat tillsammans i flera uppsättningar och även gjort Melodifestivalen tillsammans. Jag älskar att jobba med henne och det är så kul att vi gör ”Kort, glad och tacksam” ända fram till jul tillsammans.

mitt råd är att de ska följa sitt hjärta.

Berätta om ditt samarbete med Pernilla Wahlgren i ”Kort, glad och tacksam” - Det hela började med att Pernilla frågade om jag ville vara med i hennes jubileumsshow. Det var redan från början tydligt vilka hon villa ha med och att vi alla skulle vara med och utforma föreställningen tillsammans. Det har

Din syster Lina Hedlund (Alcazar) är även hon i nöjesbranschen, har ni haft hjälp av varandra? - Absolut! Vi är bästa vänner och vill varandra det bästa! Man kan säga att vi är varandras ”bollplank” och vi är väldigt ärliga mot varandra. Du och Martin har barn tillsammans. Om någon av era barn skulle vilja börja jobba i nöjesbranschen, vilka råd skulle du ge? - Mitt råd är att de ska följa sitt hjärta! Har du något trevligt minne från Värmland att dela med dig av? - Ja! Värmland tycker jag mycket om, det påminner lite om Hälsingland som jag är uppvuxen i. Jag har dessutom haft äran att spela Anna i ”Värmlänningarna” i Ransäter. ☐


FEM SNABBA FRÅGOR Mest kända du träffat? Kungen och drottningen Drömresa? Australien Favoritmat? Asiatiskt Ser helst på TV? Just nu ”Bonusfamiljen” Vad stod det i ditt senast inkommande sms? ”Kom till Söder, vi tar en kaffe nu.”


Lena från Gourmanderiet tipsar!

K

K

rönika

AMUSE är väldigt nöjda över att få presentera vårt samarbete med Lena från Gourmanderiet. Under de kommande månaderna kommer Lena att tipsa om olika smakrika maträtter och delikatesser.

Nu när äntligen våren har anlänt så blir jag sugen på lätta, gröna och fräscha rätter. Sallader både som förrätt, huvudrätt eller tillbehör står högt upp på min önskelista. Så jag tar tillfället i akt och berättar lite om burrata. Vad är burrata undrar du? Tja, det är inget annat än världens godaste färskost. Den kommer från klacken på den italienska stöveln även kallat Apulien i södra Italien. Den görs på buffelmjölk och är enkelt förklarat en mozzarellaboll som man fyllt med bitar av mer burrata och grädde. När du delar den så rinner det ut ljuvlig ost och krämig grädde. Smaken är mycket mild och gräddig, och den behöver lite salt och gärna en fin olivolja för att komma till sin rätt. Den tillverkas främst på våren och sommaren, och ska ätas så snart som möjligt efter tillverkningen eftersom det är en färskost. Burrata kan njutas i ensam majestät men passar utmärkt till lite prosciutto, på lyxigaste pizzan, i sallader och till pastarätter. Den finns i olika kvalitéer och prisklasser, och precis som med mycket annat så är det så att du får vad du betalar för. De dyrare tagit sig till Sverige från Italien med expressfrakt, och det drar naturligtvis upp priset, men jag lovar - det är värt varje krona. Så hur ska du då servera den här italienska gräddbollen? Det enklaste sättet är att lägga burratan i en djup tallrik, bryt den försiktigt i bitar, ringla över en riktigt god, grön pepprig olivolja, strö över lite flingsalt och dra sedan två varv med pepparkvarnen över osten. Sen är det bara att äta den med sked, och njuta av varje tugga. Burrata betyder smörig och ett sätt att balansera upp den gräddiga smaken är att servera ett riktigt torrt bubbel till. Om du vill göra en en enkel, men ack så ljuvlig sallad med burrata, så är Caprese Burrata det enda alternativet. När de svenska jordgubbarna är i säsong tycker jag att du ska prova att byta ut tomatskivorna mot skivade jordgubbar. Till 4 personer behöver du: Burrata ca 200 gr 20 små tomater med mycket smak, gärna i olika färger 3 msk olivolja, gärna en gräsig och pepprig sort Några droppar balsamvinäger 20 basilikablad Flingsalt Nymalen svartpeppar 1/2 dl rostade pinjenötter (valfritt) Några skivor rostat surdegsbröd

rönika

Håkan Mattsson SPARRIS Vit eller grön? Den livslånga frågan. För egen del så föredrar jag vit även om den gröna har sin charm och mångsidighet. Jag pratar såklart om sparris. Denna gudagåva till köksbordet, Den ultimata grönsaken helt enkelt, för att den kan ätas alldeles alena och ändå vara mer än tillräcklig för att utgöra en utsökt måltid. Dessutom finns det ingen primör som får mig så taggad på våren som nyplockad sparris, ett av de säkraste vårtecknen för oss kockar helt enkelt. Vill man göra mig sådär riktigt vårlycklig så ska man bjuda mig på nykokt vit sparris, varsamt behandlad så den fortfarande har det där karakteristiska knäcket i sig. Kokad i rejält saltat vatten, och sedan överöst med groteska mängder hemslagen hollandaise. Glöm för guds skull inte cesten i såsen, må förfula men ger tuenfalt åter i smak och fräschör. Trycker man sedan ett kallt glas prima torr Riesling i näven på mig och ställer fram ett tryffeljärn med tillhörande bit tryffel så är man min vän i all evighet. Viktigt är också att det är ett berg med sparris, ty sparris vill man äta i stor mängd. Vår vän den gröna sparrisen däremot, den mångsidiga brodern. Den kan vi behandla på mångt fler sätt. Vit sparris äter jag helst enbart som beskrivet ovan medans den gröna har tusentals variationer, Funkar tex alldeles ypperligt som tillbehör till en fin köttbit, firre eller en bit halloumi. Jag steker oftast sparris i enbart brynt smör, tycker det blir bäst så helt enkelt men råkar jag händelsevis någon enstaka gång tajma att det ligger sparris i kylen och grillen är på , då gäller det att passa på. Skala, knäcka änden å sen raskt på grillen, ge lite färg och sen rota fram den där magiska biten lagrad parmesan och riv som det inte fanns någon morgondag. När de gröna underverken är täckta med ost så är det bara att sticka gaffeln i och njuta. Chardonneyen har ni redan hällt upp medans ni tände grillen, så det är bara att skölja ner härligheten, sätta sig tillrätta och njuta av den stundande sommarvärmen och låta vintern sakta glida bort i glömska.

Dela tomterna i kvartar och bryt burratan i mindre bitar, toppa med färsk basilika. Ringla på olivolja och en skvätt balsamvinäger. Strö på lite flingsalt, nymalen svartpeppar och eventuellt rostade pinjenötter. Rosta surdegsbrödet och servera sedan dem till salladen. Med det önskar jag dig en solig och varm vår! Vi ses i majnumret! Lena Odh, ägare till Gourmetboden, en butik i saluhallen I samarbete med Gourmanderiet Gourmanderiet 12

AMUSE • 2018

I samarbete med Håkan Mattsson, VD/Kökschef på Krokstad Herrgård


Vi söker personal!

Boka vårens och sommarens ombyggnad hos oss!

Har du rätt attityd, är ansvarstagande och självgående? I så fall behöver du troligen ingen tidigare arbetslivserfarenhet för att få jobb hos oss! Vi behöver nu komplettera vår arbetsgrupp med restaurang- köks- och receptionspersonal. Tjänsterna innebär arbete både dag och kväll.

ad!

Allt inom bygg och entrepren

Skicka in din ansökan och eventuella frågor till:

· Om- och tillbyggnad · Altaner och uterum · Kök & badrum

thomas@ekmaninvest.se

Kontakt

a oss!

054-54 2

2 66

· Maskinuthyrning www.larkangensbygg.se · Gilla oss!

Ni missar väl inte Burger friday som kör igång från kl 17.00 Vi önskar er varmt välkomna! AMUSE • 2018

13


K

K

rönika

rönika

Mina funderingar

Stig Norder Journalistik & förändring

V

år framtida demokrati beror bl a på journalistiken som kunskapsförmedlare. Får vi som medborgare inte tillräcklig kunskap om den föränderliga värld som vi lever i, kommer vi inte att fatta politiska beslut som gör att samhället på ett bra sätt klarar utmaningarna.

Börja träna efter 65 år? Ingen har väl missat att det väldigt ofta lyfts fram i reportagestudier om ”nyttan av att träna” och hålla sig vid god fysisk form efter fyllda 65 år? Enligt fakta från WHO kommer det år2020 att globalt finnas fler i åldern 60 år och uppåt än det finns barn 5 år och yngre. (!) Till trots för att vi idag lever längre finns det inga bevis på att vår hälsa är bättre nu än förr, dvs vi kan inte säga att eftersom vi har bättre metoder och mediciner än tidigare så lever vi längre pga. det. (Även om det har en viss betydelse). Vår livskvalité i hög ålder är inte bättre bara för att vi blir äldre än förut. Hänger du med? Frågan är, Vad gör DU för att förhindra att din kropp förfaller? För: OM du vill ha ett liv efter 65 år som är fyllt av energi och där du kan fortsätta vara oberoende av andra och inte bara bli gammal och svag på grund av ålder – ja då är det hög tid att börja träna så att du ”konserverar” dig och rustar dig stark! Vi kan inte tro att vi alltid kommer att orka bära hem matkassarna om vi inte bestämmer oss för hur vi ska behålla vår förmåga att faktiskt göra det. Många gånger ser jag äldre personer i butiken som går och hänger över kundvagnen för att de inte orkar gå. (Eller är det lathet?) Och jag tänker på hur livskvalitén begränsas för många av diverse skavanker. Jag tycker det är synd! För det behöver inte vara så. Jag skulle så gärna vilja inspirera dem till att ta hand om sin situation; börja träna upp sina onda/stela höfter eller fotleder - för det går att göra något åt det. Med en kombination av styrka/balans/rörlighetsträning kan man komma långt. Andra gånger så är det ryggen eller ett överbelastat knä som hindrar ett naturligt rörelsemönster. Även här kan vi förbättra med träning. Acceptera inte att ”bara för att jag blivit gammal” så ska det väl vara så… Har man ont någonstans så kan det vara lätt att tro att man inte ska vara aktiv utan ta det lugnt. Det kan fort bli en ond cirkel… vikten ökar, orken minskar du blir svagare osv. plötsligt sitter du där och kommer ingen vart. Artros och smärtproblematik när vi åldras är vanligt och att förvänta med stigande ålder men det är inte farligt snarare tvärtom. Att då träna med fokus på cirkulation kan i många tillfällen bidra med att reducera detta. Rätt doserad träning och med tyngre belastning allt eftersom du mästrar och blir starkare så kan du faktiskt göra väldigt mycket själv för att förbättra din situation. Att starta varje morgon med en ”pillerfrukost” borde också vara en tankeväckare. Vore det inte underbart om du kunde slippa en del av dem genom att träna? Högt blodtryck, diabetes typ-2, hjärtkärlsjukdom kan vi påverka genom att träna vår styrka samt konditionshöjande aktiviteter. Du har ett aktivt val att göra: förebygga och hålla dig stark både i sinnet och kroppsligt ELLER bara ”acceptera” att nu är jag så gammal att då ska jag väl känna mig svag… INGEN av mina seniorer som jag tränar känner sig gamla. Det är kanske först när de ser i spegeln, ja, du förstår. Kom igen! Det är aldrig försent att starta.

Mvh, Maria PULS Torsby

14

AMUSE • 2018

Tyvärr uppfattar jag det som att det finns en trend (eller det kanske alltid varit så) att en stor del av nyheter och debatt ägnas åt att åstadkomma korta slagkraftiga repliker. Krav på lokala sjukhus ska ge all tänkbar vård är inte realistisk. Större säkerhet och krav på allt större resurser ger bättre vårdkvalitet, men kräver ofta att vården centraliseras till ett fåtal platser. Jag har fått en ablation utförd, avdelningen gör ca två per dag eller ca 500 per år. Jag drabbades av ett blodtrycksfall som gjorde att ingreppet tog sex timmar i stället för två. Problemet uppstår någon gång per år. Att endast ett fåtal sjukhus i Sverige utför ingreppet kan ha räddat mitt liv, jag tog och tar gärna restid och lång väg hem mot att få fortsätta leva. Att som journalist hävda, att politiker och vårdplanerare har rätt och att aktivister för lokal vård i många fall har fel, är en tuff uppgift. Ges inte argumenten för de impopulära besluten, får vi drev mot de politiker som försöker se till att resurser används på bra sätt. Kampen mot rasism och populism kan inte föras med hur enkla argument som helst. Ett förslag eller åsikt ska inte bedömas på grund av avsändaren utan på grund av sitt innehåll. Religiösa grupper med en människosyn som förnekar lika rättigheter för kvinnor och män och som avvisar vetenskapliga belägg för t ex evolutionen, bör bemötas även om de tillhör en marginaliserad grupp. Jag har svårt att förstå tillstånd för religiösa skolor. Religion kan utövas i församlingen, skolan bör vara fri. Även om Donald Trump har en helt befängd argumentation bör man se att det finns stor anledning att förbereda sig på en förändring av den global handeln. Det är inte handelshinder och tullar som jag avser, utan en förändring av växelkurserna. Att Trump tar upp frågan innebär inte att allt är fel. Stora delar av världen kommer att höja sin standard och Asien kommer att nå vår medelinkomst. Vi har blivit vana med tillgång på billig arbetskraft och ser detta som bestående, men vi har redan nu knappast några varor som inte Asien producerar till bättre priser. Vi i väst måste på nytt bygga upp en konkurrenskraftig industri som kan sälja varor till Asien. Jag anser att vi på allvar måste bekämpa att förmögenheter byggs upp med handel, inte med produktion, och få en mer realistisk syn på vad ”vi har råd med”. För närvarande är det arbetarna i Asien som producerar de varor som bygger vårt välstånd. Vi behöver för att på nytt bygga upp industrin många nya arbetare. Både svenskar och invandrare krävs i den uppbyggnaden. Har jag rätt, är det ett stort misslyckande att inte journalister och media har kunnat förmedla detta kraftfullare än vad som skett. Mer information på webbplatsen ”mina-funderingar.nu”


MATRECEPT Vardagsbiffar med grönsaksmos Snabblagade favoritbiffar. Riven morot gör dem extra saftiga!

Ingredienser (2 pers)

Gör så här 1. Skala och nhacka löken. Riv moroten. Blanda nötfärsen med lök, morot, dijonsenap, 1 tsk salt, 2 krm peppar och crème fraiche.

Biff

2. Forma biffar och stek dem i smör i en stekpanna, ca 4 minuter på varje sida.

200 g nötfärs 1 lök 1 morot 3 msk lätt crème fraiche 2 tsk dijonsenap

3. Koka under tiden blomkål och broccoli i små buketter tills de blir mjuka. Häll av kokspadet, men spara lite. Mixa grönsakerna och späd med kokspadet till fast konsistens. Hacka gräslöken. Rör ner crème fraiche och gräslök och smaka av med ca 1 tsk salt och 2 krm peppar.

Mos 1/2 blomkålshuvud 1 broccoli 1 liten knippa gräslök 3 msk lätt crème fraiche salt och peppar blandad grönsallad med tomater till servering

Linssoppa med morot

Barn älskar den, och det gör vuxna också. Superenkel att göra. Du som är skeptisk till linser, prova den här soppan så är du fast.

Ingredienser (cirka 3 pers)

4 morötter 1 lök 1 grönsaksbuljongtärning 6 dl vatten 1 dl röda linser 1 dl lätt crème fraiche ca 1 msk pressad citronsaft bladpersilja att dekorera med salt och peppar

Gör så här 1. Skala och skär morötterna i slantar. Skala och grovhacka löken. Lägg detta tillsammans med vatten och buljongtärning i en stor kastrull. 2. Låt koka upp. Koka tills morötterna börjar mjukna. 3. Tillsätt linserna och koka ca 15 min. Tillsätt crème fraiche och citronsaft. Mixa slät och smaka av med salt och nymald peppar. Dekorera med persilja.

I samarbete med Itrim.se


ARVIKA • ED

kalender

3, 10, 17, 24/4 10:00-12:00 KORSORDSHÖRNA

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

3, /4 13:00

PÅSKLOVSKUL

Arrangör: Töcksfors bibliotek Plats: Töcksfors bibliotek, Töcksfors

3/4 19:00

8/4 18:00

DANCES OF SORROW - BACHS DOLDA KORALER

Arrangör: Arvika Konsertförening Plats: Trefaldighetskyrkan, Arvika

8, 22/4, 6/5 18:30

REIKI OCH MEDITATION

Arrangör: Leva i ljuset Plats: Leva i ljuset, Arvika

BIO KONTRAST - ”INGEN TID FÖR 9/4 17:00-19:00 KÄRLEK - EN FILM OM JONNY SLÄKTFORSKARTRÄFF Arrangör: Arvika Bibliotek BODE”

KORTFILMNSFRUKOST

Arrangör: Bio Kontrast Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

14/4 11:00-15:00

SLÄKTFORSKARDAG

Arrangör: Östervallskogs Släkt- och historiegrupp Plats: Töcksfors bibliotek, Töcksfors

14/4 18:00

SMASK 2018

Arrangör: Bio Kontrast Plats: Filmhuset Palladium, Arvika

Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

4/4

9/4 18:00

PETTSON & FINDUS ”PANNKAKSTÅRTAN”

14/4 18:00

PÅSKLOVSKUL I SILBODALS FÖRSAMLINGSHEM

Arrangör: Svenska kyrkan, Öppna förskolan, SoO Plats: Silbodals församlingshem, Årjäng

4, 11, 18, 25/4, 2/5 17:00-18:30 KVINNORNAS SPRÅKCAFÉ

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

Arrangör: Mycket Nöje i Sverige AB Plats: Parkhallen, Arvika

9, 10/4 19:00

BIO KONTRAST THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

VÅRKONSERT

Arrangör: Arvika Pastorat Plats: Mikaelikyrkan, Arvika

15/4 15:00

ARVIKA DRAGSPELSKLUBB OCH ARVIKA ACCORDIONENSEMBLE

Arrangör: Arvika Dragspelsklubb Plats: Café Korpralen, Arvika

Arrangör: Bio Kontrast Plats: Filmhuset Palladium, Arvika

16/4 18:00

5, 12, 19, 26/4, 3/5 16:00-18:00

9, 16, 23, 30/4 19:00-21:00

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

Arrangör: Jössehäringarnas folkdansare Plats: Sågudden, Arvika

16, 17/4 19:00

5, 12, 19, 26/4 19:00-20:45

11/4 18:00

Arrangör: Susanne Skansen Plats: IOGT NTO-salen, Arvika

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

6/4 13:00-16:00

12, 26/4 12:15-12:45

Arrangör: Årjängs Folkbibliotek Plats: Årjängs folkbibliotek, Årjäng

Arrangör: Arvika Pastorat Plats: Trefaldighetskyrkan, Arvika

SPRÅKCAFÉ

MOTIONSBUGG

DIN DRÖMLEKPLATS

FOLKDANS OCH GAMMELDANS

BOKFIKA

LUNCHKONSERT

6/4 21:00

12/4 18:00 ARVIKALIVE: ALMOST BROTHERS POP-MUSIKAL-DISNEY BAND OCH XRAYS Arrangör: Arvika Pastorat

FILLEKLÉE

BIO KONTRAST - THE KILLING OF A SACRED DEER

Arrangör: Bio Kontrast Plats: Filmhuset Palladium, Arvika

17/4 18:30-21:00

PENSIONSKUNSKAP

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

17/4 19:00

FILMKVÄLL MED BLÅSORKESTER DELTA

Arrangör: Musikföreningen ArvikaLive Plats: Br Olssons Kvarteret, Arvika

Plats: Mikaelikyrkan, Arvika

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

7, 9/4, 5/5 10:00

13, 14, 15/4

VÄRMLANDS FILMFESTIVAL

19, 20/4 09:30

Arrangör: Filmhuset Palladium Plats: Värmlands Filmfestival, Arvika

Arrangör: Årjängs Folkbibliotek Plats: Årjängs folkbibliotek, Årjäng

13/4 19:00

19/4 12:15-12:45

MELODIKRYSSHÖRNA

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

7/4 19:00

VISKVÄLL: DAN VIKTOR

Källa: visitvarmland.se

14/4 10:00-12:00

PRO DANSKVÄLL KENNETH OCH CLASSE

Arrangör: Stavnäs Visklubb Plats: Billingsudde, Klässbol

Arrangör: PRO Arvika Plats: Jössefors Folkets Hus, Arvika

8, 22/4, 6/5 12:00

14/4

AUKTION KVARNEN SULVIK

Arrangör: Arvika Auktionsverk AB Plats: Kvarnen Sulvik

16

AMUSE • 2018

STUDENTKONSERT: CHARLIE EDBERG

Arrangör: Stage & Perform, estetiska skolan, Arvika Plats: Scenen i stadsparken

FILM OCH SAGOSTUND

LUNCHKONSERT - BRASSMUSIK

Arrangör: Arvika Pastorat Plats: Trefaldighetskyrkan, Arvika

19/4 17:30-19:00

STICK- & LÄSCAFÉ

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika


DA • ÅRJÄNG 19/4 18:00

25/4 19:00

30/4 18:00

Arrangör: PRO Brunskog Plats: PRO stugan Brunskog, Brunskog

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

19/4 19:00

26/4 19:00

30/4 18:00

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

Arrangör: Silbodals Hembygdsförening Plats: Silbodals Hembygdsgård, Årjäng

21/4 18:00

27/4 19:00

30/4 18:30

Arrangör: Arvika Pastorat Plats: Mikaelikyrkan, Arvika

Arrangör: Glava-Älgå PRO Plats: Jössefors Folkets Hus, Arvika

22/4 14:00

28, 29/4

PRO BRUNSKOG - MUSIKAFTON

DAVID’S ANGELS

VÅRKONSERT MED TONKRAFT

BINGO

Arrangör: PRO Brunskog Plats: PRO stugan Brunskog, Brunskog

22/4 14:00

DANSSTUDIONS VÅRSHOW: DET VAR EN GÅNG

Arrangör: Dansstudion Arvika Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

Arrangör: Semnebyns Bygdegård Plats: Semnebyns bygdegård, Glava

23/4 17:00

VÄRLDSBOKDAGEN

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

24/4 12:00

PRO DANSKVÄLL MED SVANTES

KONSTRUNDAN VÄRMLANDS HJÄRTA

Arrangör: Arvika Turistbyrå Plats: Konstrundan Värmlands Hjärta, Brunskog

28/4 15:00

Arrangör: Arvika Bibliotek Plats: Arvika Bibliotek, Arvika

30/4 19:00

VALBORGSMÄSSOFIRANDE JÄRNSKOG

Arrangör: Järnskogs Hembygdsförening Plats: Järnskog kyrka

30/4 20:00

28/4 18:00

Arrangör: Charlottenbergs Byalag Plats: Folkets Hus Charlottenberg

EXAMENSKONSERT: ERIK HEDENSTEDT, RI ELGITARR

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

VALBORGSMÄSSOFIRANDE CHARLOTTENBERG

30/4 20:00

VALBORGSMÄSSOFIRANDE PÅ SÅGUDDEN

28/4 19:00

Arrangör: Manskören Iris Plats: Sågudden, Arvika

Arrangör: Filmhuset Palladium Plats: Filmhuset Palladium, Arvika

4, 5, 6/5

ASKUNGEN - LIVE FRÅN MET

Arrangör: Årjängs Folkets Hus Plats: Årjängs Folkets Hus, Årjäng

29/4 12:30

VÅRSÅNGSBRUNCH PÅ SÅGUDDEN

TROLLKARLEN FRÅN OZ - MUSIKAL

Arrangör: Estetiska skolan Arvika Plats: Musikhögskolan Ingesund, Arvika

5, 6/5

WESTOMFESTIVALEN - VÅRENS FOLKRACE

076 - 622 47 17

FILOSOFISKT CAFÉ

Arrangör: Gunnarskogs Hembygdsförening Plats: Hembygdsgården

info@aquaspringspa.se Västra bangatan 4, Åmål

25/4 18:30

VALBORGSMÄSSOFIRANDE, GUNNARSKOGS HEMBYGDSGÅRD

KLASSISK LÖRDAG

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Rackstadmuseet, Arvika

SOPPA & MUSIK - BAROCKLUNCH 28/4 19:00 LEKA LIVET MED MALTE HALLQVIST

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Rackstadmuseet, Arvika

VALBORGSMÄSSO-FIRANDE

exklusiva spabad

MUSIKAL: ASTRID LINDGRENS SAGOVÄRLD

DUBÉ & NYBERG

MÅNDAGSJAZZ

Av Högsta Kvalitet till Låga priser

22/4 16:00

PÅ VÄG TILL VERONA

Arrangör: MK Team Westom Plats: Westombanan, Arvika

Arrangör: Musikhögskolan Ingesund Plats: Kafé Nystuga, Arvika

PA ENNS THAIKÖK Dagens 3 små rätter måndag - lördag 11.00 - 15.30

ENDAST 70:-

• Storgatan 33, 67 131 ARVIKA • Tel. 073-073 99 35 • Måndag-fredag: 11.00 - 20.00 • Lördag: 11.00 - 19.00 • Söndag: 12 - 19.00

paennsthaitakeaway.se

AMUSE • 2018

17


SPORT

formel E den gröna motorsporten

Formel E grundades 2012 och i september 2014 kördes den första tävlingen. Världens första eldrivna formelserie blev verklighet.

I

nför första säsongen förseddes alla team med bilar byggda av Spark Racing Technology, kallade Spark-Renault SRT 01E. Chassit var designat av Dallara med en elmotor framtagen av McLaren (samma som används i McLaren P1), ett batterisystem framtaget av Williams Advanced Engineering och en fem-växlad växellåda från Hewland.

Från andra säsongen tilläts andra tillverkare av elmotorn och drivpaket. Chassi och batteri är de samma. Batterierna har en kapacitet på 28 kWh och ger max 200kW effekt. Under tävlingarna tillåts teamen ta ut maximalt 180kW från batterierna med undantag för ”Fanboost”. Till varje tävling kan fansen rösta på sin favoritförare via olika sociala medier för att ge dem en extra ”power boost”. Omröstningen startar sex dagar innan tävling och pågår till sex minuter in i loppen. De tre förare som får flest röster får tillgång till

2014/2015 FIA Formula E Championship. Berlin ePrix

Foto: Andrew Ferraro/LAT/Formula E

”Fanboost” som ger ett extra krafttillskott på 100kJ under en acceleration vid exempelvis ett omkörningsförsök under andra halvan av loppen. Fansen kan rösta en gång varje dygn. Batterierna räcker till 20-30 minuters körning vilket innebär att förarna behöver byta bil under loppen. Tills nyligen var det en minimitid på depåstoppen då bilbyte genomfördes men detta slopades för att tillföra ytterligare ett potentiellt avgörande moment i tävlingarna. Den 6:e mars i år presenterades nästa säsong nya bil. Den kommer med en hel del nyheter där den största är nya regler kring batterierna. De får nu en kapacitet på 54kWh och ger en maxeffekt på 250kW. Det här innebär att depåstoppen för bilbyte inte längre är nödvändiga och att bilarnas prestanda förbättras avsevärt. Istället för en toppfart på omkring 225 km/h kommer de nya bilarna att nå hastigheter omkring eller över 300km/h. ☐ Formula E Gen 2

Foto: Fia

Snabbfakta Formel E mot Formel 1 Formel-E: Tio deltävlingar från september 2014 till juni 2015. Tiden för serien är vald för att konkurrera så lite som möjligt med Formel 1 VM och Rally VM. Formel-E: Tävlingarna körs på temporära stadsbanor 2,5 till 3 kilometer långa. Formel E: Tio team med två förare i varje team. Varje team disponerar fyra bilar under en tävling. Formel-E: Tekniskt identiska bilar. Formel-E: 0 till 100 km tar 2,8 sekunder. Toppfart 225 km/h. Formel-E: Batteriet är urladdat efter halva loppet, föraren byter bil. 18

AMUSE • 2018

Formel-E: En tävlingssäsong kostar cirka 40 miljoner kronor. Formel-E: Använder personbilsliknande däck, 18-tums fälgar (diameter). Formel-E: Elmotor: 270 hästkrafter. Formel-E: Tävlingen kallas ePrix. Exempel: Monaco ePrix.

Motorer kan vara likvärdiga mellan team. Formel-1: 0 till 100 km ca 2,5 sekunder. Varierar beroende på bana, cirka 340 km/h. Formel-1: Föraren använder en bil. Tanken på 133 räcker hela tävlingsdistansen, däck byts under race. Formel-1: Att driva ett toppteam kan kosta cirka 2,4 miljarder kronor per säsong. Formel-1: 19 deltävlingar från mars 2015 till Formel-1: Använder mönsterlösa däck (slicks), november 2015. 13-tums fälgar (diameter). Formel-1: Använder sig av ett fåtal stadsbanor, Formel-1: Förbränningsmotor: V6, 1,6 liter, elmofasta anläggningar har bansträckning på cirka tor (KERS). 5 km. Formel-1: Tävlingen kallas Grand Prix. Exempel: Monaco Grand Prix. Formel-1: Tio team med två förare i varje team. Varje team disponerar två bilar under en tävling. Formel-1: Varje team bygger egna bilar. Markus Rudqvist


Vi hjälper dig att utveckla ditt skogsägande!

- Konkurrensstarka virkespriser - Innovativa lösningar för utvecklande skogsbruk - Vår målsättning är att skapa högsta möjliga avkastning till er skogsägare - Stor lokalkännedom och samlad erfarenhet från svenskt och norskt skogsbruk

Forimp AB • 070-647 01 54 • info@forimp.se • www.forimp.se www.hagapraktiken.se

GUNILLA ANDERSSON

Neurosensomotorisk tränare. Gunilla är utbildad i bland annat Masgutova metoden; MNRI, som bygger på förståelsen om barns rörelseutveckling och de reflexmässiga rörelser som gör den möjlig förutom det jobbar hon även med flera tekniker för att förbättra motorik, stresstålighet, balans och koncentration, det bästa är att även vuxna har god nytta av behandlingen och träningen.

”När du besöker oss på Hagapraktiken möter du människor med mycket kunskap och stort hjärta som arbetar effektivt med att förstå och behandla din kropp på bästa sätt. Vi erbjuder behandlingar både i vår praktik eller hos företag enligt överenskommelse. Varmt välkommen! ”

Hantverksgatan 9A, 671 31 Arvika

info@hagapraktiken.se

0570 - 196 33 AMUSE • 2018

19


SUDOKU Lätt

Medium

Svår

Lösningarna finns på vår hemsida: amusemagasinet.se/sudoku 20

AMUSE • 2018


Drömmar om vatten

Vi är återförsäljare av Niveko pool. En skräddarsydd pool av polystoneplast som kan fås med både skimmer och overflow. Niveko poolen är för dig som vill ha det bästa. Följ oss på Facebook, sök: Poolkompaniet

Säterivägen 8 • 054-85 05 15 • www.poolkompaniet.se

Har du ont i onödan? Prova medicinsk laser!

Trött på värk?

VI ÄR CERTIFIERADE GOLVSLIPARE OCH - VI KOMMER NÄR VI LÔVER!

Smärta, Provainflammationer, medicinsk/terapeutisk laser. • Golvläggning belastningsskador, En enkel, smärt- ochhud, riskfri behandling för bl.a. • Köksmontage nerver med mera. inflammation, smärta, läkning och cirkulation.• Kompletta Trapprenoveringar

• Golvslipning av Trägolv & Parketter • Betong & Stenslipning, Färgsanering

Enkel och smärtfri behandlning!

Maud Ormann

Cert. Laserterapeut Dipl. Massör 070-331 20 79

DAMMFRI GOLVSLIPNING

Mer information på www.laserteamet.se Susanne Skansen, Arvika Tel 070 - 33 42 285 Birgitta Björk Anettesusanne@laserteamet.se Solebris Cert. Laserterapeut Cert. Massageterapeut 070-593 86 04

Cert. Laserterapeut 070-651 44 34 Ring eller maila för personligt prisförslag på ert projekt

Norra Allén 1, Karlstad • Molkom • Åmål

www.golvslipare.com • 070 - 242 16 63 AMUSE • 2018

21


Matematik 22+7=

Visste du att?

En vals tunga vänger upp till ett ton. En mygga har 47 tänder. En burk pepsi innehåller ungefär 7 tesked socker. En känguru skulle rymmas i en tesked när den föds. En katt har 32 muskler i vardera öra.

?

s huvudstad 1. Vad heter Sverige Göteborg Stockholm Malmö

eriges flagga? 2. Vilka färger har Sv Vit och gul Blå och gul Blå och vit

17+6=

2+1=

18-3=

20+5=

3+1=

8+3=

30-6=

9+3=

14+1=

14+3=

22-2=

8+2=

8+9=

6+3=

START

9+7=

20+3=

20-4=

29-2=

1+8=

s drottning?

3. Vad heter Sverige Victoria Silvia Madeleine

4. Vart ligger Skåne? I norra Sverige I södra Sverige I mitten av Sverige

Hjälp musen Mia till sin borttappade ost

Gåtor Vad har öga men inte huvud? ................................................................................................ Vad blir större och större ju mer du tar bort? ................................................................................................ Vilket ord på fyra bokstäver har sju kvar när man tar bort en? ................................................................................................ Vad är det man har framför sig men ändå inte kan se? ................................................................................................ Vad går utan fötter? ................................................................................................ Vilket djur kan hoppa högre än ett hus? ................................................................................................ 22

AMUSE • 2018

facit finns på epknap www.amusemagasinet.se/kn


Hotell Charlottenberg har öppnat i ny regi! Lunchbuffé serveras varje dag

� Lagad med kärlek

� Från 99;- SEK

Välkommen

hem

Öppettider: mån-fre 11.30-14.30 lör 11.30-15.00 sön 12.00-15.00

10% RABATT KOD: NF16

Nordic Fighter AB

Charlottenbergsvägen 2, 673 32 Charlottenberg, Sverige +46 571 781400 Hemsida: hotellcharlottenberg.se

Skvadronvägen 12, 702 27 Örebro www.nordicfighter.com - info@nordicfighter.com AMUSE • 2018

23


P

RESA

ORTUGAL

Missa inte Portugal, ett av Europas mest omväxlande och inbjudande semesterländer. Detta land är en fullträff vare sig du söker långa stränder, vacker natur, härliga städer och golfbanor av toppklass. Dessutom får du mycket för pengarna om du väljer att resa till just Portugal.

H

INFORMATION uvudstad: Lissabon Valuta: Euro Officiellt språk: Portugisiska Nationaldag: 10 juni Statsskick: Republik

SEVÄRDHETER

1. Azorernas öar Azorerna består av en samling (9 st) öar som alla skapats från vulkanisk aktivitet. Besöker du Azorerna för första gången kan det bli svårt att hinna med alla! Den största ön São Miguel erbjuder det mesta du kan önska. De flesta öarna kan nås med flyg men ibland krävs det att du tar båt. São Miguel Pico Terceira São Jorge Flores Faial Santa Maria Graciosa Corvo 2. Staden Faro Denna stad är Algarvekustens huvudstad. Vill man ha en historisk och kulturell sevärdhet till badsemestern så bör man besöka Faro. Du kan finna en romersk katedral, Sao Franciscokyrkan och mycket mer. Det finns även fler muséer i staden.

24

AMUSE • 2018

3. Cascaisbukten I Cascais är bukten garanterat stadens huvudattraktion, det är en upplevelse att gå på stigen som går längs bukten och se kontrasten mellan de färgsprakande fiskebåtarna och de vita miljonyachterna. LISSABON Lissabon var ursprungligen en stad med namnet Olipsio. År 1256 blev Lissabon Portugals huvudstad och under Portugals upptäcktsresor och koloniala expansion kom Lissabon att bli en av Europas största och viktigaste handelsstad, en position staden förlorade under den spanska ockupationen 1580-1640. Därefter började den nya uppblomstringen fram till den hemska jordbävningen 1 november 1755 då 2/3 av staden blev ruiner och upp emot 30.000 människor omkom. I början på 1800-talet blev det även ekonomiskt förfall som Lissabon först i början av 1900-talet började återhämta sig från och är idag en mycket vacker stad. Stadens historiska centrum ligger på sju kullar, vilket gör att många av stadens gator är för branta för motorfordon.

SPORT Portugal och Lissabon med sina fantastiska golfbanor lockar även till sig mycket golfturister under stora delar av året. Även fotbollen är något invånarna i Lissabon brinner för, deras lag ”Sporting Lissabon” syns ofta högt upp i den inhemska ligan samt i Europaspel. VISSTE DU ATT? 1. Portugals gränser är bland de äldsta i Europa, de fastställdes 1297 genom undertecknandet av fördraget i Alcanizes. 2. Portugiserna var de första européerna som kom till Japan. 3. Portugal var det första landet som avskaffade dödsstraffet. 4. Portugisiska språket har betydligt svårare vokaler än t ex spanska eller italienska. ☐


BILAR KÖPES! Nyare svensksålda, fr. 2007

Din Bilhandel vid Bergvik i Karlstad Köpvägen 1, 653 46 Karlstad • Tel: 054 - 56 56 70

Glöm inte att gilla oss på Facebook!

Vi söker personal!

GLIMT.tv

Vi het

Har du inte Glimt TV i din TV-ruta än? För närvarande kan du hitta oss på kanalplatserna nedan. Om du 25/3 Nattklubb med Dj salladsbord, 2 varmrätter, lättdryck och bröd I såDjfall behöver du troligen ingen tidigare 15/4 Påsk party med Kaffe och kaka på maten ingår har en annan TV-leverantör kan du fortfarande se alla våra program på vår webbplats, glimt.tv. arbetslivserfarenhet för att få jobb hosAllt oss!för 85:29/4 Nattklubb med Dj Där kan du även skicka in alla dina frågor, synpunkter och programmidéer. Välkommen! /5 Nattklubb med 250kg Kärlek & Dj

Vi tro TV-ka värm på gli

Vi dri nöjda fråga fram fråga

Har du rätt attityd, är ansvarstagande och LUNCHBUFFÉ självgående? 4/3 Trubadur kväll Varje vardag mellan kl 11.30-14.30 serverar vi lunchbuffé,

PÅ GÅNG PÅ HOTELLET

Vi behöver nu komplettera vår arbetsgrupp Varmt välkomna önskar Patrik med personal! med restaurang- köks- och receptionspersonal.

Kanalplats S08, D20

Kanalplats 500

Kanalplats 451

Tjänsterna innebär arbete både dag och kväll.

GLIMT.tv Skicka in din ansökan och eventuella frågor till: thomas@ekmaninvest.se

Har du inte Glimt TV i din TV-ruta än? För närvarande kan du hitta oss på kanalplatserna nedan. Om du har en annan TV-leverantör kan du fortfarande se alla våra program på vår webbplats, glimt.tv. Där kan du även skicka in alla dina frågor, synpunkter och programmidéer. Välkommen!

Kanalplats S08, D20

Kanalplats 500

Kanalplats 451

Vi heter Glimt TV. Vi drivs av en omåttlig nyfikenhet, så egentligen är vi sällan nöjda med just en glimt; utan vi vill veta mer, tränga bakom, fråga varför och förstå sammanhang. Vi stressar helst inte fram det allra senaste, utan tar oss hellre tid att ställa en fråga till och låta dem vi träffar få prata till punkt. Vi tror att det finns utrymme för en sådan TV-kanal i Värmland. Vi når redan över 120 000 värmlänningar och du hittar oss i de flesta kabel-TV-nät och på glimt.tv – vi ses!

/glimttv

/glimttv AMUSE • 2018

25


Aprilkrysset

KORSORD

OFFICEREN --VÄND ANDRA ...... TILL

SKRÄCKENS --STRYKA

ÖVERSÄTTARE

ANKARE

SNABBT --3,14

UDDA

FRUSET REGN --FÖRUTSEDD FUMLIGA --SKRÄMSEL MODERATER --EXAMEN

ÖVERDEL --HÖGTIDEN

JACK --TROTSA

GNUGGAR --LÖVTRÄDEN

VÄSEN --SKARPE FÖRSENADE --ATTRAKTIONSKRAFTEN

ÅRTIOENDE --ÄMNENA

SOLVARV --INTE POSITRON DRAPERIET

ALTRÄD --STAM BESTRED --PEPPA

PRYL --MINSKADE SLAGYTA

PÅLE --BEARBETA

MÄSTARE

INTE NERIFRÅN MITTPUNKT --GUMSE

KRYPTO --ANING FRIA --OMGIVNINGAR

HOTANDE --EGGA

STRÄNGINSTRUMENT --VAD ÄN

BEHAGLIG --UVS

KASTAT FLASKA MED GAS --DU

GOSSE --VINDA

KRETS LAGLIGA --UNDERHÅLLIT

VARGS --FINNS I KORTLEK

RÄKNEORD --FLY

PRÅMENS --TRIO

UTSATT --ÄDELGAS

FALSK

BOSKAP --INFINITIVMÄRKE

LEDSAGATS --SMILA

VILDMARK --TVÅ

VINGLA

INTE HITÅT

ÅKTE

INTYGET

LAKA UR

Skicka in din lösning och få chansen att vinna en trisslott.

Fyll i lösningen i rutorna nedan

Skicka in rätt lösning på korsordet till: tavling@amusetidningen.se eller per post till Sundsgatan 19A, 661 40 Säffle senast den 27 pril. Glöm inte att ange namn, telefonummer. ort och mailadress. Vi kontaktar alla vinnarna via mail eller telefon. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Lycka till!

Hemma. Och på företaget.

F F F F F F

Gräsklippning Trädbeskärning Kontorsstädning Sommarvikarier Hemstädning ... & mycket mer!

EN KONTAKT – ALL KOMPETENS

Ring 054-86 02 20 karlstad@vetranpoolen.se


Fantastiska Djur Sjöko

S

jöko eller sirendjuret (Sirenia) liknar till kroppsformen mest en säl, men är egentligen främst släkt med elefanten. Dessa vänliga, nyfikna och mytomspunna varelser troddes tidigare vara sjönymfer. Sjökon är ett vattenlevande däggdjur som andas med lungor men är helt anpassat för ett liv i vatten. På land klarar sig sjökon inte alls. Den har främre fenor (armar) och saknar bakre extremiteter (ben). Svansen är ombildad till en horisontellt ställd fena. Gångna tiders sjöfarare trodde att sjökorna var sjönymfer – sirener – på grund av sina besynnerliga och mystiska undervattensläten och sånger. Sjökon är nu mycket sällsynt och starkt utrotningshotad. Den förekommer framför allt i kustnära tropiska vatten eller i angränsande floder och laguner samt mangroveområden. Arten delas in i två familjer: manater och dugonger. Till manaterna hör tre arter:

1. 2. 3. 4. 5.

Fakta om Sjöko Det vetenskapliga namnet för Sjöko är Sirenia. Storleken kan variera, längd cirka 2,5 meter och vikt 250 - 1500 kg. Livslängd cirka 40-60 år beroende på dess art. Det finns 5 olika arter av Sjökon. Arten är listad som sårbar av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

Senegalmanat, Amazonmanat och lamantin. Dugongerna har bara en art: orinoco. Dugonger har likt valarna en halvmåneliknande stjärtfena, medan manaternas svans är formad som en paddel; cirkelformad eller oval. Precis som valen andas sjökon med hjälp av sina lungor och måste komma upp till ytan emellan åt. De är duktiga dykare och kan stanna under vatten i upp till 15-20 minuter. Sjökor trivs bäst i grunda vattendrag, flodmynningar och nära kuster där de finner både föda och skydd. De är växtätare till skillnad från alla andra marina däggdjur som äter kött. Dugonger betar sjögräs på havets botten, medan manater finner sin föda vid vattenytan, i form av bland annat havssallad, vattenhyacinter och alger. De är lugna och sävliga djur och trivs bäst med att långsamt simma omkring eller helt enkelt bara flyta med vattenströmmarna. Oftast

lever de i små grupper, men kan även samlas i större flockar där det finns gott om föda eller varmt vatten under vintern. Numera är jakt på sjökor förbjuden i nästan hela utbredningsområdet, men historiskt har de jagats av flera olika ursprungsfolk – i nyare tider även av nybyggare från västvärlden. De jagades för sitt kött, sin hud och för olja. Även tänder och ben togs om hand och bearbetades till vackra smycken och skulpturer.☐

(Citerat wwf)


Månadens handarbete I samarbete med Glad i Garn • Östra Storgatan 2, 661 42 Säffle

• Telefon: 073 801 49 04

BABYKOFTA

Garnåtgång:

2 (2) 3 (3) 4 1 (1) 1 (1) 2 1 (1) 1 (1) 2

Stickor: Rundsticka: Tillbehör:

Svarta Fåret 3 och 3½mm Svarta Fåret 3½ mm och 60 cm 6 knappar

TILDA, 50% BOMULL 50% AKRYL Design och beskrivning: Gunnel Möller SVARTA FÅRET AB

Storlek:

3 (6) 9 (12) 18 månader

PLAGGETS MÅTT Bröstvidd: 48 (52) 56 (60) 66 cm Hel längd: 27 (29) 31 (33) 37 cm Ärmlängd: 15 (17) 19 (21) 24 cm

n.fg 1 (rosa 560/oblekt 05) n.fg 2 (gul 530 /grå 12) n.fg 3 (oblekt 05 /lila 561)

Masktäthet: 36 m mönsterstickning på st 3½ = 10 cm. 26 m slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

KANTMASKA (KANTM): Den yttersta m i var sida stickas rät alla v och ingår ej i diagrammet. KOFTA: Bak- och framstycken upp till ärmhålen: Lägg upp 173 (186) 199 (212) 238 m med fg 1 på st rund 3½. Sticka fram och tillbaka på stickan. Sticka 1 rätt v = avigs. Sticka därefter mönster enl diagrammet innanför 1 kantm i var sida. Börja vid pil, upprepa mönsterrapporten och sluta vid pil. Sticka diagrammets 4 v med fg 1. Byt till fg 2 och sticka 4 v enl diagrammet. Byt till fg 3 och sticka 4 v enl diagrammet. Fortsätt att randa på detta sätt genom att sticka 4 varv per fg. När arb mäter ca 16 (17) 18 (19) 21 cm, sluta med en hel rand, stickas med fg 1 enl följ: Sticka v 1 enl diagrammet men gör inga ökningar utan endast minskningar. Där man tidigare ökade stickas endast släts = 147 (158) 169 (180) 202 m. Sticka v 2 enl diagrammet och minska lika på v 3 som v 1 = 121 (130) 139 (148) 166 m. Sticka 1 avigt v. Fortsätt sticka släts med fg 1 tills arb mäter 17 (18) 19 (20) 22 cm. Sätt ett märke i var sida med 63 (68) 73 (78) 86 m för bakstycket och 29 (31) 33 (35) 40 m för varje framstycke. Sticka var del för sig i slätst med fg 1. Sätt framstyckenas m på var sin tråd och sticka bakstycket först. BAKSTYCKET: Byt till raka stickor 3½. Maska av 4 m i var sida för ärmhål. Maska av ytter 2 m i var sida = 51 (56) 61 (66) 74 m. Fortsätt sticka rakt upp i slätst innanför 1 kantm i var sida tills hela arb mäter 26 (28) 30 (32) 36 cm. Maska av de mittersta 21 (24) 27 (30) 32 m för nacken och sticka var sida för sig. Avm ytterl 2 m mot nacken = 13 (14) 15 (16) 19 m kvar som avm när arb mäter 27 (29) 31 (33) 37 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll. VÄNSTER FRAMSTYCKE: Byt till raka stickor 3½. Maska av i sidan lika som bakstycket =

23 (25) 27 (29) 34 m. Fortsätt sticka rakt upp i slätst innanför 1 kantm i var sida tills hela arb mäter 22 (24) 26 (28) 32 cm. Maska av de yttersta 4 (5) 6 (7) 9 m för halsringningen. Avm ytterl mot halsen vartannat v 3-2-1 m = 13 (14) 15 (16) 19 m kvar för axeln som avm när arb mäter 27 (29) 31 (33) 37 cm. HÖGER FRAMSTYCKE: Lägg upp och sticka lika som vänster framstycke men åt motsatt håll. ÄRMAR: Lägg upp 38 (40) 42 (44) 46 m med fg 1 på st 3½ och sticka 1 rätt v = avigs. Sticka därefter 1 rätt och 1 avigt v. Byt till fg 2 och sticka 3 räta v och 1 avigt v. Byt till fg 3 och sticka 3 räta v och 1 avigt v. Sno tråden med fg 1 i sidan. Tag av garnet med fg 2 och 3. Sticka med fg 1 resten av ärmen. Sticka 2 räta v och därefter slätst med 1 kantm i var sida. OBS! Öka 1 m i var sida innanför kantm genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta sätt med ca 1½ cm:s mellanrum tills det finns 52 (56) 60 (66) 72 m på stickan. Lägg ev ökningarna tätare mot slutet. När arb mäter 15 (17) 19 (21) 24 cm avm 4 m i var sida för ärmhål. Avm därefter 2 m i var sida vartannat v (i början av varje v) 5 (6) 7 (8) 9 ggr och 3 m i var sida 2 ggr = 12 (12) 12 (14) 16 m kvar som avm ej för fast. Sticka en likadan ärm till.

fast. Markera för 6 knappar jämnt fördelat, den översta i halskanten. Höger framkant: Plocka lika längs höger framkant men gör knapphål på det 4:e varvet motsvarande markeringarna. Knapphål = maska av 2 m som läggs upp igen över de avm på nästa v. Sticka totalt 7 v (alla storl). Maska av med rm från räts. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

MONTERING: Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp ca 62 (66) 70 (74) 80 m med fg 1 på st 3 längs halsringningen från räts och sticka 1 rätt v. Byt till fg 2 och sticka 2 räta v. Byt till fg 3 och sticka 2 räta v. Maska av med rm från räts med fg 3 ej för fast. Vänster framkant: Plocka upp ca 54 (58) 62 (66) 74 m med fg 1 på st 3 från räts längs framkanten och halskanten och sticka 7 räta v (alla storl). Maska av med rm från räts ej för

exklusiva spabad

Av Högsta Kvalitet till Låga priser

076 - 822 47 17

www.aquaspringspa.se

info@aquaspringspa.se MP Trading Sweden AB • Västra bangatan 4, 662 34 Åmål

28

AMUSE • 2018


Gör huset vårfräscht! Tänk dig att du står naken utomhus 365 dagar om året, och att det till och med har börjat växa mossa på dig. Skulle inte du då vilja ha en ordentlig dusch? Det vill i alla fall ditt hus ha emellanåt. – Allt behöver underhållas och det är samma sak med huset. Underhåller du din fasad och ditt tak tjänar du på det i det långa loppet, säger Susanne Tillman, vd Lavamus.

FASADVÅRD

Att tvätta fasaden på huset gör inte bara att det blir rent och fint, utan det underhåller även färgen så att man inte behöver måla om lika ofta. – Vi rekommenderar att man tvättar och underhåller huset i alla fall vartannat eller vart tredje år. Ultrarent vatten är det vi använder mest och det ger direktresultat, det blir verkligen bra, säger Susanne Tillman, vd Lavamus.

TAKVÅRD

Lika mycket som fasaden behöver lite omvårdnad behöver även taket det. Lavamus erbjuder en enkel takbehandling för ett snyggt tak som dessutom får en betydligt längre livslängd. – Påväxt binder fukt och fukten i sin tur förstör takpannorna. Det här är ett billigt sätt att förlänga livslängden för taket. För behandling använder de sig av sprayen lavarent, som är både miljövänligt och väldigt effektivt.

VÅR DANDE ERBJU SE läsare

för AMU d bokning batt vi 10% ra våra tjänster av en av E” vid bokning US M Ange ”A dandet gäller Erbju april ut

BYGG- & BOMÄSSA Besök vår mässa på Medborgarhuset i Säffle! Tisdag 17 april kl. 16:00 - 20:00

info@jlb.se • www.jlb.se • Avelsäter 4, 661 94 SÄFFLE • 0533 - 601 50

förutom bilar, erbjuder vi även tvätt, recond och service! varmt välkomna in önskar basim och christer

Lars Lerin utställningen i Stockholm med Birkas kryssning 27/8 Pris fr 695:-

* Härliga långkryssningar med Birka Rugen, Bornholm, Gotland Höga kusten med Luleå Höga kusten med Härnösand

*Kombinations resor

Nostalgibesök med Birka kryssning GHOST musikal med Birka kryssning

5/7 11/6 28/5, 20/8 29/8 21/10, 4/11

* Dansbandskryssningar

1/5 Per Håkans o Callinaz 5/5 Cassius Clay 21/5 Black Jack, o Sandins 30/5 Martinez 9/9 Date Pris vard från 440:-/lör fr 650:- inkl buss, smörgåsbord alt kryssningsmeny, 2 bädds insides hytt. OBS 1/5 specialpris 399:- inkl buss, smörgåsbord alt kryssningsmeny, 2 bädds insides samt Frukost

stamvägen 2, säffle • 070-497 71 25

0550-34840 • 0501-15500 • 019-120040 AMUSE • 2018

29


VETENSKAP

HOMO ERECTUS

UPPTÄCK VETENSKAPENS FANTASTISKA VÄRLD ALLOSAURUS

Allosaurus (annan ödla) är ett släkte Theropoder som var 8,5 meter långa men kunde bli upp till 12 meter långa, av vilket den skräckinjagande skallen utgjorde 75 cm av längden.

D

en levde under senare delen av Juraperioden, för mellan 155 och 145 miljoner år sedan, och var det vanligaste stora rovdjuret i dagens Nordamerika. Den har också påträffats i Europa. Den delade omgivningen med flera släkten av gigantiska Sauropoder som till exempel Apatosaurus, Diplodocus och Camarasaurus, jämte andra stora Herbivorer som Stegosaurus och Camptosaurus, vilka alla kan ha varit tänkbara byten för rovdjuret. Den fick sitt namn eftersom dess ryggkotor skiljer sig åt från andra dinosauriers. Namnet kommer från de grekiska orden allos som betyder egendomlig eller olik samt saurus som betyder ödla eller reptil. Släktet Allosaurus tillhörde familjen Allosauridae, den största familjen rovdjur innan Tyrannosauriderna dök upp, och var således släkt med Giganotosaurus och Mapusaurus - två av de allra största köttätande landdjur vetenskapen känner till. Dessa levde dock i Sydamerika och Afrika senare än Allosaurus. Mer skrala fynd av mindre arter som liknar Allosaurus men som dateras till övre krita i Nordamerika och Australien antyder att dessa mångsidiga jägare kan ha överlevt massutdöendet i slutet av Juraperioden för 144 miljoner år sedan. Fukuiraptor från övre krita i Japan har visat sig vara en allosaurid och kan vara samma djur som en australiensisk allosaurie. Samtida allosaurider var till exempel Yangchuanosaurus och den större, massiva Torvosaurus. Släkten tillhörande familjen allosaurider har hittats på alla kontinenter utom Antarktis.

Homo erectus – den upprätt(gående) människan är en utdöd art av släktet människor. Detta är den människoart som har överlevt längst tid på jorden, och var dessutom den första människoart som spred sig till flera kontinenter.

H

omo erectus utvecklades i Afrika och utvandrade till både Asien och Europa. De äldsta fynden har med säkerhet daterats till 1,8 miljoner år, och förmodligen är vissa fynd 1,9 miljoner år gamla, men det är omstritt om dessa fynd ska räknas till Homo erectus eller Homo ergaster. Homo erectus fanns kvar i världen för bara 50 000 år sedan, och var således under en kort tid samtida med oss (Homo sapiens) och med Neanderthalmänniskan. Hon började regelbundet använda eld för matlagning för minst en halv miljon år sedan, och kunde tillgodogöra sig så mycket mer av födan att hjärnan började växa i storlek. Den moderna människan har med stor säkerhet sitt ursprung i afrikanska Homo erectus, möjligen via en mellanliggande art kallad Homo heidelbergensis. Den genetiska forskningen på mitokondrie-DNA, som ärvs från mödernet, har visat att förmodern till alla moderna människor, Homo sapiens, som nu lever på jorden utvecklades i Afrika och ättlingarna utvandrade sedan därifrån. Homo erectus utanför Afrika har givit få om ens några genetiska bidrag till den moderna människan. Det finns endast svagare stöd i forskningen för att någon population av Homo sapiens skulle ha fått avkomma med eller utvecklats ur grupper av Homo erectus som levt utanför Afrika. ☐

Källa: Wikipedia Källa: Wikipedia

30

AMUSE • 2018


FOKUS PÅ

TEKNIKTIPS

TEKNIK Google WiFi Trådlöst nätverk för ditt hem med Google WiFi Med Google WiFi får du en kompakt och stilren nätverksrouter, som fungerar utmärkt i sig själv för mindre lägenheter. Men med möjligheten att koppla in flera enheter för att då får en jämn täckning i hela hemmet. En av enheterna måste även anslutas via kabel till din fysiska internetkoppling. Konfigurationen sker via app och du behöver Android 4.0 eller iOS8 eller senare. 1 st nätverkskabel på 2 meter medföljer.

Circle with Disney Circle är en diskret enhet som paras ihop med alla enheter som är anslutna till ditt hemnätverk och låter dig sätta gränser genom att filtrera tillgängligt innehåll, sätta åldersgränser, tidsbegränsningar och ställa in sängtid. Med Circle med Disney blir det lätt att hantera gränser kring hur länge dina barn kan vara online. Denna diskreta enhet ansluts till ditt hemnätverk och paras ihop med alla andra enheter som är anslutna till det. Du kan sedan använda en praktisk app för iOS eller Android för att ställa in de innehållsfilter du föredrar, tidsbegränsningar och skräddarsy profiler för varje familjemedlem. Detta säkrar att dina barn inte spenderar för mycket tid online eller får tillgång till olämpligt innehåll.

Bluetens Elektroterapi CE Bluetens har utvecklats av ett franskt team, är medicinskt certifierad , och hjälper dig att må bättre. Bluetens genererar en elektrisk ström som, beroende på frekvens, intensitet och längd, kommer att behandla dig, få dig att slappna av och stärka dig i total frihet. Oavsett om du behöver ett naturligt smärtstillande medel, koppla av efter en tuff dag, eller aktivt återställa eller stärka, så är Bluetens lösningen för dig.

te med e b r a m a as i s Publicer

SÄFFLE - ÅMÅL - ED - ARVIKA - ÅRJÄNG - SUNNE - BENGTSFORS


PLATT TV? PLATT LJUD? LÅT OSS HJÄLPA DIG!

15%

Just nu! rabatt på några av våra populäraste soundbars från JBL ”En femkanals soundbar med trådlös subwoofer och avtagbara surroundhögtalare!”

6.r3d.775500::--)

- 510 Watt - Helt trådlös surround - Kalibreringsmikrofon - JBL SoundShift - 3 st HDMI in/1 ut med ARC/HDCP 2.2 - Bluetooth - Använd med TVns fjärrkontroll

(o

jbl bar

9::--) 4.r2d. 4 5.000 (o

jbl bar

3.1

”En trekanals soundbar med trådlös subwoofer och 4K-kompabilitet!” - 450 Watt - JBL SoundShift - 3 st HDMI in/1 ut med ARC/HDCP 2.2 - Bluetooth - Använd med TVns fjärrkontroll

Ta med tidningen för att erhålla rabatten Priserna gäller hela april månad

5.1

5::--) 2.r9d. 7 3.500 (o

jbl bar

2.1

”En riktigt smidig och diskret soundbar med trådlös subwoofer!” - 300 Watt - JBL SoundShift - HDMI in/ut med ARC - Bluetooth - Använd med TVns fjärrkontroll

SÄFFLE • ÅMÅL • ED Gilla oss på Facebook

SÄFFLE - ÅMÅL - ED - ARVIKA - ÅRJÄNG - SUNNE - BENGTSFORS

Amuse 2018 04 Västra Värmland  
Amuse 2018 04 Västra Värmland  
Advertisement