Page 1

VARSÅGOD! TA MED DIG MAGASINET HEM!

MARS 2018 - AMUSEMAGASINET.SE

ren

iä Turnéprem

MALTE HALLQUIST Leka Livet tagsintervju

Före

MARIE MÄÄTTÄNEN

Apoteksgruppen tervju Företagsin

SUSANNE SKANSEN LaserTeamet

Turnéaktuell med ”BRA MKT Sämre!”

PÅSKSPECIAL

RESETIPS

SPORT

Barnens knep och knåp Matematik & minikryss

Egypten: Trött på kylan? Dröm dig bort till värmen

Markus Rudqvist summerar medaljligan i OS

• Hyr ut • Omplacerar • Chefsutvecklar • Projektleder • Idéutvecklar • Matchar

• Rekrytering • Stödjer • Avlastar • Utbildar • Utvärderar

Skolkompetens - En resurs för skolan

www.skolkompetens.se info@skolkompetens.se

www.skolkompetens.se info@skolkompetens.se


2+2=

8+1=

START

9+1=

6+3=

1+3=

1+8=

gåtor

lyckas du lösa minikrysset? svaret kommer i de röda fältet. Vilka tre bokstäver kommer efter N i alfabetet? Vilka tre bokstäver kommer före Ö i alfabetet? Denna mejeriprodukt är ett av de vanligaste smörgåspåläggen Vart ska vi nu å..?

svar.......................................................

Vi säljer även böcker!

6

VINYLKONTORET KÖPER • BYTER • SÄLJER SKIVOR

Sveagatan 56, Grums 070 - 456 39 32

18

14

Innehåll

fyll i det saknade

esätt

tal ordet i detta kända

ETT GOTT _______ FÖRLÄNGER LIVET!

Knep & Knåp

facit finns på nepknap www.amusemagasinet.se/k

Apoteksgruppen

Markus sportsida

AMUSE

Distribueras till privatpersoner och tidningsställ (folktäta platser) runtom i Värmland och Dalsland.

10 24

Resa, Egypten

ANSVARIG UTGIVARE:

SÄLJ & PRODUKTION:

KONTAKT:

Thomas Olsson

Fredrik Johansson 072-172 23 00

072-363 99 47

redaktion@amusetidningen.se

fredrik@amusetidningen.se

Per Johansson

Christoffer Frykestam 073-837 15 65

Markus Rudqvist

christoffer@amusetidningen.se

Tim Norén

Foto framsida: Robert Eldrim 2

AMUSE • 2018

Thomas Järvheden

WWW.AMUSEMAGASINET.SE

REDAKTION:

AMUSE reserverar sig för eventuella tryckfel. Eftertryck utan redaktionens medgivande är förbjudet. Citera oss gärna, men ange källhänvisning.

Foto: Robert Eldrim

1. Vad blir större och större ju mer du tar bort? .............................................................................. 2. Vad kallas en själv upptagen dinosaurie? .............................................................................. 3. Vart flyger fåglarna? ..............................................................................

info@amusetidningen.se

Sundsgatan 19A 661 40 Säffle

Följ oss på Facebook @amusemagasinet


D A N L IL K S R Ö G B B O J T DIT PERSONAL VAD BEHÖVER SERVERINGS AGSTIFTNING? VETA OM SVENSK ALKOHOLL VAD GÄLLER VID NATTAMAT?

ATT SERVERA ALKOHOLDRYCKER

DET HÄR BEHÖVER DU VETA

NÄR ÄR DET TILLÅTET ATT SÄLJA HELRÖR?

M HUR MYCKET ALKOHOLREKLA EN? ÄR TILLÅTET PÅ RESTAURANG

PÅ COGNAC ÄR DET LAGLIGT ATT BJUDA EN KOMMER? TILL KAFFET NÄR STAMGÄST L VAD BETYDER ANSVARSFUL ALKOHOLSERVERING? Tisdag 24 april och torsdag 26 april.

Medvetenhet och kunskap är viktigt – gå utbildningen i ansvarsfull alkoholservering, som Karlstads kommun erbjuder till all serveringspersonal. Utbildningen syftar till att skapa en trygg och trivsam miljö för både gäster och personal. På utbildningen får du kunskap om alkohollagen och annat som är viktigt att kunna i din yrkesroll. På karlstad.se kan du läsa mer. Vid frågor, mejla serveringstillstand@karlstad.se

ALKOHOLFRIA ALTERNATIV


K

K

rönika

rönika

VAD är det som gör att du slutar träna efter tre månader? (enligt statistik från träningsbranschen gör de flesta det) Om vi inte lyckas engagera er med ”kul” träning så att ni får en bra start så slutar de flesta av er att träna efter tre månader… Jaha? Varför ska ansvaret läggas på oss att motivera Dig att fortsätta ta hand om Din egen kropp; att Du inser värdet av att ta hand om Din hälsa?

Blockg. 12, Karlstad • Tel 054- 10 13 50

Vårt ansvar är att hjälpa er lägga upp er träning utefter där ni befinner er idag och beroende av din träningsstatus, hur din livssituation ser ut, ålder, sjukdom eller anatomiskt olika förutsättningar. Vi är här för att lära ut och vägleda. Att ge nya program du ska träna. Sedan är det DITT ansvar att genomföra det program du fått. Det är inte alltid kul med startprogram och de första veckorna kan tyckas tråkiga, men varför träna sådant du inte behärskar för tidigt? När du sedan når dit du vill med din träning så får du bestämma dig om du ska underhålla det du uppnått, gå vidare eller sluta. Många slutar eftersom det är så jobbigt att träna, men det är ju själva poängen att utmana din kropp så att den anpassar sig efter det nya kravet som ställs på den. Du blir starkare fysiskt. Andra får inga resultat därför att de tröttnar på sitt program och ”hoppar” mellan nya program/appar hela tiden. Igen, om det inte är anpassat till dig och din träningsnivå så blir resultaten därefter. Men det är kul att utmana sig själv ibland! Våga fråga en instruktör att hjälpa dig med de nya sakerna du vill testa så att du gör rätt från början. Om du inte har byggt upp en tolerans för fysisk aktivitet/tränat regelbundet genom din ungdom och fortsättningsvis genom 30-åren och uppåt så har du inte grundlaget att snabbt prestera bra utan att du får bakslag av olika slag. Det går säkert fint första året/åren men sedan? Ja, det beror på dig. Efter fyllda 40 år börjar din återhämtningsförmåga avta och fortsätter så allteftersom du blir äldre. Ha REALISTISKA FÖRVÄNTNINGAR. Vilken är din träningsbakgrund? Det är aldrig försent att börja träna och du kan nå precis dit du vill. Om du bara börjar smått, accepterar att du inte kan vinna mot bättre tränade; låt dem vara en inspiration att fortsätta höja din fysiska kapacitet. Njut både av medgång och förstå att motgång hör till. Träna mest styrketräning. Träna gärna med en kompis men bli inte så beroende att om hen slutar så slutar du också. Sila trendinformation, träna enkelt och tungt, få upp pulsen emellanåt, gå och lägg dig, drick vatten, ät mera grönsaker. Sluta bete dig som ett barn, väx upp. Ta ansvar, skyll inte på andra över dina misslyckanden. Lär dig av dem – gå vidare. Rör på dig, gör det ofta och gör det bra.

Maria på PULS Torsby – Ditt träningscenter. 4

AMUSE • 2018

Mina funderingar

J

Stig Norder Cigarettändare berättar ag äger ett par cigarettändare köpta i Kina på 1970talet. Kulturrevolutionens signaturmarsch ”Östern är röd” spelas när locken öppnas. De visar hur den globala tillverkningen och handeln utvecklats. Tändarna är inte från Kina, utan tillverkade i Japan resp Tjeckoslovakien!

Kina har sedan 1990 omvandlats till att bli en ledande producent av varor. Allt eftersom resurserna byggts upp har produktionen blivit mer sofistikerad. Det innebär att en allt större del av utveckling och tillverkning sker i Kina. Industrialismen i Europa (och Nordamerika) baserades på kolonialism. Råvaror producerades i kolonierna, men dessa hindrades från att själva bygga upp en industri och tvingades importera industrivaror. Efter världskrigen frigjorde sig kolonierna och startade sin industrialisering. Färdiga produkter för konsumenter gick nu att köpa för ett mycket lägre pris än om de producerats i Europa. Samtidigt krävdes en massiv uppbyggnad av produktionsresurser och kunskap. Sveriges industri, som inte skadats av krigen, bidrog till denna uppbyggnad. Konsumtionsvarorna blev genom produktion i lågprisländer mycket billigare än om produktionen skett i Sverige. Denna import gav stora förmögenheter för företag och människor som var inblandade i handeln. Samtidigt slogs industriarbeten ut. Inte bara företagen fick stora vinster. 1990 fick vi 100 kinesiska arbetstimmar för en svensk. Vi fick alla efter hand mycket lägre priser på varor. Dessutom gav skatter resurser till tjänstesektorn. Denna solidariska lönepolitik innebar att industriarbetare som förlorade arbetet fick arbeten i det tjänstesamhälle som skapades. Tjänstesektorn fick löner som var i närheten av lönen i exportindustrin. Om vi i Sverige idag skulle komma på iden att köpa en cigaretttändare som spelade ”Du gamla du fria” när den öppnades, skulle den troligen vara tillverkad i Kina. Att vi inte kan konkurrera om tändarna spelar mindre roll, men det gäller nästan alla varor som fartyg, elektronik, kläder, bilar och solceller. Nu när industrin i Kina och andra ”lågprisländer” dominerar all tillverkning, stiger lönerna i dessa länder och vi får allt färre arbetstimmar i utbyte. 2016 fick vi åtta kinesiska arbetstimmar för en svensk. Vi har på 20 års sikt troligen inga varor att erbjuda som inte ”lågprisländerna” själva producerar. Det innebär att vi inte får varor i utbyte med större arbetsinnehåll än vi levererar. Även försäljning till konsument sker i allt större omfattning direkt från Kina. Det slår både mot svenska butiker och näthandeln i Sverige och Europa. Dessutom försvinner de skatteintäkter som möjliggör tjänstesamhället. Vi bör snarast påbörja en återindustrialisering av Sverige och Europa.

www.mina-funderingar.nu


Brottsofferjouren Värmland – Våld i nära relation (Huskurage) Våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem och som en epidemi av WHO (Världshälsoorganisationen) samt av Världsbanken. Utsattheten för våld är ett enormt globalt problem och ett lika stort nationellt problem. Våldet drabbar såväl kvinnor som män, hetero- homo- bi samt transpersoner. Våld i nära relation inbegriper allt från psykiskt våld, hot om våld till ekonomiskt, fysiskt och dödligt våld. Våld i nära relation omfattar även det sexualiserade våldet, vilket kan handla om sexuella oönskade närmanden, sexuella övergrepp och våldtäkt. I Sverige dödas årligen runt 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Den absoluta majoriteten av dem är kvinnor. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning. Det är därför det ofta pratas om mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relation sker även mot män med kvinnor som gärningsperson och i samkönade relationer. Våldet drabbar även barn som lever i hem där de tvingas bevittna våld eller själva blir utsatta för våld. Rädda Barnen beräknar att 200.000 barn lever i hem med våld i Sverige. Det motsvarar var tionde barn. Det innebär att det går minst två elever i varje klass som

tvingas uppleva våld i sitt hem. De riskerar i högre utsträckning att själva utsättas för våldet. Utöver det rent fysiska våldet så lever minst 300.000 barn i hem med missbruk och/ eller sådan psykisk ohälsa att barnen riskerar att drabbas av omsorgssvikt. Det här är barn som behöver bli synliggjorda och få stöd och hjälp. Där kan alla bidra och skapa en förändrad situation för barnen genom att agera! Den dystra statistiken kring våld i nära relation har dessvärre heller inte vänt. Siffrorna för anmäld misshandel och våldtäkt har ständigt ökat sedan 90-talet. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar, så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg. Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet det eftersom grannarna kommer att ingripa och agera. Grannarna vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra fortsatt våld och stoppa det pågående våldet. Med bakgrund av vad vi vet – kan vi inte blunda. Vi behöver agera och visa

civilkurage. Visa omsorg om våra grannar. Det är så Huskurage görs. Fram till och med 2014 fanns ingen primärpreventiv åtgärd med direkt effekt, det att förebygga och förhindra våldet innan det sker, i Sverige. Arbetet med utsatta har däremot framgångsrikt spridits i Sverige under lång tid. Sedan 70-talet har kvinnojoursrörelsen arbetat med utsatta för att erbjuda hjälp, stöd och skydd. Det arbetet har varit och är ovärderligt. Parallellt med det arbetet måste vi agera mot de som utsätter andra för våld, för att förebygga och förhindra att det tillåts fortsätta. Huskurage tar som metod sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Tillsammans kan vi skapa tryggare hem och en vardag fri från våld. Brottsofferjouren Värmland har samverkat med Polisen, Socialtjänsten, Karlstads Bostads AB och Karlstad kommun och varit i alla KBAB’s bostadsområden och informerat om huskurage och KBAB har efter ett politiskt beslut infört konceptet. Brottsofferjouren Värmland är gärna med och samverkar i andra kommuner och andra fastighetsägare om de är intresserade av att ha detta i sin policy. Vill du veta mer är det bara att kontakta Brottsofferjouren Värmland. ☐

Presenteras i samarbete med Brottsofferjouren Värmland.

AMUSE åkte till Kil på premiären av ”Leka livet” med Malte Hallquist

text&foto: redaktionen

F

ör er som inte känner till Malte har han bland annat varit med i Ack Värmland, Stört 2.0 och visade verkligen hur man kan blanda barnsligheter, humor och allvarliga ämnen till en väldigt bra mix. Han pratade om allt från blöjbyten, diagnoser till manlighet. Det här är verkligen en föreställning vi varmt rekommenderar. Man tänker till, igenkänningsfaktorn är hög samtidigt som han berör och lägger upp saker på ett sätt som man inte har hört förut. När vi åkte till föreställningen visste vi att Malte var bra, men han levererade bättre än vi trott. Så vill ni ha en kul kväll och bli ordentligt underhållna i nästan två timmar, passa då på och gå på en föreställning!

och n, regi on tersso ti e k P u s d a ro Thom terman, p es Peter B

BIOGRAFI: På Scen: ”Hotell-liggaren” (Karlstad 2010), ”Prima Donnor” (Karlstad 2011), ”Kuta och kör” (Sunne 2011), ”Annie get your gun” (Säffle 2012), ”Stört 1.0” (Karlstad/Värmland/Stockholm 2013/14), ”Varför är det så ont om Q” (Värmland 2014), ”Goliat” (Kil 2014), ”Sound of Music” (Karlstad 2014), ”Stört 2.0” (Karlstad 2014), ”Maltes Minuter” (2016), ”Leka Livet” (Pågående turné). TV: Reklamfilm för TV14 (2007), reklamfilm för Eniro (2008), Karlstads Energi (2012), ”Mattemorden” SVT (2015), ”Ack Värmland” TV4 (2015).

bakgrundsfoto: tommy andersson

AMUSE ger Maltes show fyra stjärnor av fem!

AMUSE

AMUSE

AMUSE

AMUSE

AMUSE

AMUSE • 2018

5


Paoskspecial

o

KNEP OCH KNaP 2+7=

hjälp kaninen frasse att sig klara matematiken för ta gen käg pås med o hug nen till vän

2+6=

2+1=

10+3=

2+5=

3+1=

8+3=

9-6=

2+3=

4+1=

14+3=

8-2=

2+2=

8+1=

6+3=

START

9+1=

1+3=

11+4=

13-2=

1+8=

gåtor

lyckas du lösa minikrysset? svaret kommer i de röda fältet. Vilka tre bokstäver kommer efter N i alfabetet? Vilka tre bokstäver kommer före Ö i alfabetet? Denna mejeriprodukt är ett av de vanligaste smörgåspåläggen Vart ska vi nu å..?

svar.......................................................

1. Vad blir större och större ju mer du tar bort? .............................................................................. 2. Vad kallas en självupptagen dinosaurie? .............................................................................. 3. Vart flyger fåglarna? ..............................................................................

a kända talesätt tt e d i t e d r o e d a n fyll i det sak

ETT GOTT _______ ! T E V I L R E G N Ä L R Ö F

facit finns på epknap www.amusemagasinet.se/kn


VINYLKONTORET KÖPER • BYTER • SÄLJER SKIVOR

Hitta oss: Sveagatan 56, Grums 070 - 456 39 32 Gilla Vinylkontoret på Facebook!

Öppettider: Onsdag: 14.00 - 17.30 Torsdag: 14.00 - 17.30 Fredag: 14.00 - 17.30 Resterande dagar stängt, tiderna kan variera.

Vi säljer även böcker!

AP Däckservice Brovägen 1

AP Däckcenter Hovslagargatan 1

r 34 Åmål äckjou662 0532-139 0 8800 0 unt! 4 R 1 t 7 e n 72g ar Dy g a d a All

662 91 Säffle 0533-400 88 ÅM SÄ F F L E •

ÅL

Däck i alla prisklasser! Sommardäck i alla prisklasser! •Däck & Fälg P A R T N E R

AP Däckservice AP Däckcenter Som vanligt ingår montering och balansering •Däckservice Brovägen 1 Hovslagaregatan 1 Däckjour 072-714 00 88 Alla dagar dygnet runt 662 91 Säffle 662 34 Åmål •Däckmotell 0533-400 88 0532-139 00

•Däckjour

EKSHÄRAD Gårdsauktioner eller i den egna

Auktionshallen i Ekshärad

Aktionsgods mottages till framtida veckoaktioner Norevägen 4 680 50 EKSHÄRAD Tel 0563-409 93 Mobil 070-340 00 22 www.danielssonsauktioner.se

VI ÄR CERTIFIERADE GOLVSLIPARE OCH - VI KOMMER NÄR VI LÔVER! • Golvläggning • Köksmontage • Kompletta Trapprenoveringar • Golvslipning av Trägolv & Parketter • Betong & Stenslipning, Färgsanering

DAMMFRI GOLVSLIPNING

Problem med avloppet? Ta hjälp av proffs! Vi har upp till 15 års erfarenhet av problemlösningar när det gäller avlopp. Vi filmar, rensar, spolar och reparerar med den senaste tekniken inom relining/rörinfodring.

www.btsrorteknik.se 070-360 63 12

Ring eller maila för personligt prisförslag på ert projekt www.golvslipare.com • 070 - 242 16 63 AMUSE • 2018

7


V

HISTORIA OM PÅSK

årt ord ”påsk” kommer från namnet på den judiska påsken, pesach. Judarna firar påsk till minne av uttåget ur Egypten, där de enligt sin tro hade varit i lång fångenskap.

Välkommen till Vänerbuss – det vänliga bussbolaget! Välkommen ombord på våra rymliga & bekväma bussar!

Judarnas gud Jahve hemsökte egyptierna och skulle döda alla förstfödda gossebarn i landet. Men för att judarna inte skulle drabbas strök de lammblod på sina ytterdörrar så att mordängeln gick förbi deras hus. Den här skonande förbigången heter på hebreiska pesach och har gett högtiden sitt namn. Pesach är också det osyrade brödets högtid. Judarna äter osyrat bröd för att de enligt tron rymde från Egypten innan brödet hunnit jäsa. Judarnas påsk infaller den första fullmånen efter vårdagjämningen och varar i sju dagar i Israel och i åtta dagar hos judar utanför Israel. I evangelierna får vi veta att tidpunkten för Jesu offerdöd var vid den judiska påsken. I Australien, Storbritannien och USA firar

man ganska likt oss. Det är påskdagen som är den största dagen, då många familjer besöker kyrkan. Barnen byter påskägg, oftast är de gjorde av choklad, och det är inte ovanligt att familjen anordnar en skattjakt på påskdagens morgon. Enligt traditionen är det påskkaninen som gömmer äggen, men eftersom att kaninen är ett skadedjur i Australien så har det på senare år dykt upp påskbilbies (påsk-ökenmöss) istället. I Sydney anordnas varje år Sydney Royal Easter Show som är en påskfestival och äger rum mellan 9-22 april. Festivalen har fokus på Australiens jordbruk och över 900 000 besökare bjuds på tävlingar, mat, underhållning och djurutställningar.

starkt förknippat med påsken i de flesta länder. I Grekland äter man till exempel röda ägg som symboliserar Jesu blod. De målade äggen har sitt ursprung i gamla Egypten där det var en fruktbarhetssymbol.

Påskharen / påskkaninen i all ära, men i Frankrike är det är det istället påskklockorna som flyger till Rom och återvänder med godis till barnen. Likadant i Österrike där man inte ringer i kyrkklockorna alls mellan skärtorsdagen och påskdagsmorgonens mässa, istället går altargossarna genom städerna och skramlar med sina Ratcschen (skallror av trä), ber och sjunger psalmer. Ägg är

Citerat från https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/22/pasken-en-salig-blandning-av-traditioner

PÅSKLAMM

MAT RECEPT

o Recept av Hakan Mattsson

Påsken är snart över oss, och då äter vi lamm så det står härliga till. Tänkte bjuda på ett recept, låt er väl smaka 1st lamlägg (helst från er lokala producent) Låt lägget rimma i en 10%ig rimlag 1 del salt 10 delar vatten över natten Baka sedan av hela härligheten på 58 grader (eller så låg temperatur som er ugn kan frambringa) till en innertemperatur av 58 grader. Under tiden köttet bakas (tar många många timmar) så kan ni börja med tillbehören POTATISSTOMP Koka adekvat mängd potatis (beroende på antal ätande) i rikligt saltat vatten. Häll sedan av vattnet och klicka i en rejäl mängd smör. När ni tror det är tillräckligt med smör, i med en klick till. Mal över svartpeppar (snåla inte)

8

AMUSE • 2018

och hacka i timjan, riv ner vitlök och citroncest (allt efter tycke och smak, se bara till att det smakar oredentligt) Sedan krossar ni potatisen med en ballongvisp eller liknande. Inte för mkt, det ska vara lite bitar i, detta gör så att övriga ingredienser inte sticker ut så mycket i konsistens som de skulle göra om vi hade serverat slät pure till. BEURRE BLANC A LA POIRES (smörad päronsås) Skala 3 päron och skär ner i kastrull med en halv hackad lök och rosmarin. Slå på 3dl vitt vin, koka ner ordentligt. Mixa och sila ner i en kastrull. Vid servering: Alt.1 Grilla/stek hela lägget och tranchera Alt.2 Tranchera lägget i stekar och grilla/stek för yta. (hela lägget kommer vara rosa och mört, så lägg inte för stor vikt vid att

detaljstycka, kör istället på magkänsla, kommer bli hur bra som helst, jag lovar. Värm upp såsen, montera i hemula mängder kallt smör (skär en stor bit, lägg i och vispa runt så den får smälta ner långsamt) Servera några fina skivor lamm med potatisstomp, sås och nystekta bondbönor

GLAD PÅSK!


NYSTARTAD BUTIK! 6/3 ÖPPNAR VI PÅ SUNDSGATAN 19 I SÄFFLE. ÖPPETTIDER: TISDAG - FREDAG: 12.00-18.00 OCH LÖRDAG 10.00-14.00

TUSENTALS VINYLSKIVOR FRÅN HÅRDROCK TILL POP OCH MYCKET MER!

MASSOR AV BEGAGNADE TV-SPEL ALLT FRÅN TIDIGT 80-TAL FRAM TILL NUTID!

8-BITS NINTENDO STRÖMSLADD, ANTENNSLADD, EN HANDKONTROLL OCH ETT SPEL. PRISEXEMPEL 990:-

SUNDSGATAN 19, SÄFFLE • 070 - 070 99 00

AMUSE • 2018

9


intervju • thomas järvheden

text: redaktionen, foto: robert eldrim

Thomas Järvheden Thomas Järvheden som är en av våra mest folkkära komiker är nu Värmlandsaktuell den 15:e mars i Karlstad tillsammans med Björn Gustafsson. Han medverkar löpande i radio, TV och musikaler, han är även författare till boken ”Hjälp, vad ska jag göra med räkorna?” Järvheden har vunnit priser som Årets manlige komiker, Comedy fight club-bältet, Smack-priset med flera. Förra sommaren släppte han låten ”Kasta sten” vars video streamades 1,3 miljoner gånger på en helg! Alla Järvhedens låtar finns att lyssna till på Spotify som totalt streamas 300 000 gånger per månad. Vi håller tummarna för att han kommer tillbaka till Värmland lite senare under hösten med nya turnén ”Bra mkt sämre”!

H

ej Thomas! Hur länge har du hållit på som komiker och hur kom det sig att du började? - Jag firar 20 år som komiker just nu faktiskt! Jag gjorde mitt första standup-gig i februari 1998. Jag har alltid sedan jag var litet barn tyckt att den bästa känslan som finns är när jag får andra att skratta. Efter att ha känt på det ”vanliga” kontorslivet ett par år insåg jag att jag behövde testa standup eftersom jag dog lite inombords av att inte få vara rolig. Vad skulle du hade arbetat med om du inte blivit underhållare? - Förmodligen reklamfilm, eftersom jag i det yrket också kan använda min humor - om än väldigt begränsat och styrt av kunderna. Vad kan du berätta om ”Bra mkt sämre”? - Det är namnet på min nya show som har premiär i mars. Det är en standupshow med rätt mycket musikinslag där jag gör roliga tolkningar av kända hits. En slags flirt med ”Så mycket bättre”, fast jävligt mycket roligare. Besöker du Värmland med ”Bra mkt sämre”? - Det är jag säker på men frågan är när? Jag gästar Karlstad Comedy (Pitchers) den 15:e mars tillsammans med Björn Gustavsson och då kör jag säkert lite smakprov från ”Bra mkt sämre”, men hela showen dyker jag nog inte upp med i Värmland förrän tidigast under hösten. Vad är svårast i ditt yrke? - Det svåraste är det uppenbara - att vara extremt rolig på beställning kväll efter kväll! När jag väl hade lärt mig det tyckte jag personligen att det svåraste var att vänja mig vid frilanslivet. Udda arbetstider, osäkerhet kring hur många bokningar jag skulle få, att inte boka på mig för mycket eller för lite jobb. Hela den grejen tog typ 10 år att vänja sig vid för mig. Du har varit programledare i flera olika tv-program! Finns det något program du inte skulle ställa upp i? - Ja, Let´s Dance! Jag drivs av lust 10

AMUSE • 2018

och jag tycker dans är skittråkigt så där blir det tvärnej.

jag behövde testa standup eftersom jag dog lite inombords av att inte få vara rolig.

Finns det något program som du har drömt om att få göra? - Jadå, men de har jag redan gjort. Jag växte upp med program som ”Släng dig i brunnen”, ”Allsång på Skansen” och ”Fångarna på fortet”, så just de programmen kändes lite speciella att medverka i när frågan kom upp. Likaså ”Så ska det låta”, eftersom det är ett program jag själv suttit och kikat på ibland. Därmed inte sagt att just de programmen varit

viktigare för min karriär än andra (Jo, Släng dig i brunnen), men de kändes speciella att medverka i. Vilket har det största jobbet i din karriär varit? - Svårt att säga! Rent arbetsmässigt är det att skriva showen och att sedan turnera. Kanske avslutas det med en DVD-inspelning eller som min senaste show ”Vuxenkruxet” som ligger på Netflix nu. Rent publicitetsmässigt är det säkert ett par gamla tv-serier som jag frontade för typ 10 år sen – ”Ståupp” och efter det ”Grillad”. Har du några roliga turnéminnen från Värmland? - Ett värmländskt turnéminne är RIX FM festivalen runt år 2005. En megastor scen mitt på torget i Karlstad och massa festande i sommarnatten. Jag var rätt så okänd då och minns att jag fick låna Uno Svenningssons plektrum, det kändes coolt. Vem är Sveriges roligaste komiker enligt dig? - Om man gillar kombinationen standup och roliga låtar, då är det jag! Vill man bara ha standup så är det Johan Glans. Har du några förebilder? - Det finns många jag ser upp till men ingen särskild jag har som förebild. ☐

Snabba frågor Favoritmat? Min fru gör en jävligt god vegetarisk kebab. Jag förstår att det låter äckligt men den är fantastisk. Favoritdryck? Kall färskpressad äppeljuice. Vad ser du helst på tv? Typ Vikings eller nåt liknande spännande. Trevligaste kändis som du träffat? Lasse Kronér tror jag. Fantastiskt trevlig. Storstad eller småstad? Storstad till vardags. Småstad på semester.


FAKTA Födelsenamn: Thomas Järvheden Född: 19 juni 1973 Maka: Therese Järvheden Solo-turnéer/Filmer • 2008 ”Seriöst roligt”, som också sändes som film i Kanal 5 2009. Filmen finns också på DVD. • 2010 ”Från Big bang till Happy ending” • 2012 ”Världens roligaste mellansnack” • 2014 ”Vuxenkruxet” – som spelades in för tv, DVD och på Netflix. • 2018 Premiär för nya showen ”Bra Mkt Sämre!”

AMUSE • 2018

11


Lena från Gourmanderiet tipsar!

K

AMUSE är väldigt nöjda över att få presentera vårt samarbete med Lena från Gourmanderiet. Under de kommande månaderna kommer Lena att tipsa om olika smakrika maträtter och delikatesser.

Våren är snart här och ljuset är tillbaka. Underbart tycker jag som inte är så värst förtjust i snö och kyla. Jag var på Svenska Ostfestivalen i Stockholm i mitten av februari. Där tävlar svenska ostar om medaljer i olika klasser. Totalt 139 ostar var med och tävlade om medaljerna. En av de mest åtråvärda titlarna är ”Ostfestivalens godaste ost 2018 – publikens val”. Den röstas fram av besökarna på festivalen. I år togs utmärkelsen hem av Svedjans Gårdsost från Kåge i Västerbotten. Det är en pressade hårdost gjord på traditionellt sätt av opastöriserad mjölk från gårdens egna kor. En ost med mycket smak och karaktär. Den serverades även på Nobelfesten 2017 i form av en ostkräm. Ett annat exempel på en mycket god svensk ost av opastöriserad mjölk är Wrångebäcksost från Almnäs Mejeri utanför Hjo. Båda är synnerligen goda representanter för utmärkt svensk ost som är hantverksmässigt tillverkad. Att göra ost på opastöriserad mjölk är inte lika vanligt i Sverige som det är i andra länder i Europa. Några utländska ostar som görs av opastöriserad mjölk är Gruyere, Comté, Brie de Meaux och Roquefort. När mjölk pastöriseras så upphettas den till 72 grader i minst 15 sekunder. Då dör eventuella skadliga bakteriestammar som kan finnas i mjölken. Även de ofarliga bakterierna dör, och då måste man tillsätta mjölksyrebakterier i efterhand. Ost som görs av opastöriserad mjölk får en mer nyanserad djup smak. Så nästa gång du ska handla en god ost - välj gärna en opastöriserad ost, och varför inte prova någon av våra utmärkta svenska ostar. Vi är faktiskt väldigt duktiga på att göra ost i Sverige. Förutom att ost är gott på smörgås och på ostbrickan, är ost en mycket användbar krydda. Den är sprängfylld av umami, den femte smaken. Lite riven lagrad hårdost gör vilken gratäng som helst gladare och smakrikare. Prova att byta ut den vanliga osten på varma mackan mot brieost. Smält ner en gräddig lite salt ädelost i lite grädde eller Creme Fraiche och du har en ypperlig sås till både kött, pasta eller grönsaker. Finriv parmesan över dina nypoppade varma popcorn. Och den där sista torra skalken på parmesanost ska du inte slänga bort. Spara den och släng ner den i köttfärssåsen, köttgrytan eller soppan. Låt den ligga där och släppa ifrån sig sin goda smak under tiden som grytan står på spisen och puttrar. När det är dags för servering lyfter du bara ur ostskalken och slänger bort den. Grytan, såsen eller soppan har fått en rejäl dos av umami av osten. Ost är fantastiskt!

Med det önskar jag dig en härlig början på våren! Vi ses i aprilnumret Lena Odh, ägare till Gourmetboden, en butik i saluhallen I samarbete med Gourmanderiet Gourmanderiet 12

AMUSE • 2018

K

rönika

rönika

Håkan Mattsson Frukost Frukost, dagens höjdpunkt för vissa, ett nödvändigt ont för andra. Hela livet har man blivit itutad att det är dagens viktigaste mål mat. Men för oss som inte kan äta frukost är det istället en riktig pina, något man möjligen tvingar i sig, hoppas på att få behålla och på inget sätt längtar efter att upprepa dagen efter. Eller för den delen någon annan dag. Kan inte minnas när jag slutade äta frukost, men gissar att det var i de bedrägliga tonåren. Som barn uppskattade jag det oerhört och såg fram emot mitt glas Oboy och min ostmacka som senare utvecklades till yoghurttallrik och leverpastejsmörgås. Men någonstans i tonåren (gissar vilt) så slutade jag vara hungrig/sugen på morgonen och gick från att pina i mig en halv macka till att sluta äta helt och hållet. Detta sitter i än idag och jag äter otroligt sällan frukost innan arbete eller annan dagsaktivitet, riktigt dåligt om man planerat in något fysiskt som t.ex. ett Vasalopp eller liknande.. På Herrgården är jag välsignad med att dagligen ha tillgång till hemgjord prima hotellfrukost med endast utvalda råvaror, hembakat bröd och färskpressade juicer. Dock hjälper inte detta det minsta för aptiten, det vänder sig snarare i magen när jag tänker på att stoppa i mig, även om det som sagt är läckerheter vi pratar om. Inte ens en nybryggd kopp kaffe lockar denna tid på dygnet. De gånger jag bor på hotell så masar jag mig upp och strosar ner för att äta något, det hör ju liksom till (om inte annat så för lite industrispionage) men även då är det svårt att finna motivation annat än att kika runt lite, äta en halv macka med mediokra pålägg och en skvätt blaskig koncentratjuice innan man går upp på rummet igen, missnöjd och bedrövad. Hotellfrukost förresten, det måste vi ta ett varv om. Läste någon tveksam undersökning där det blivit utsett till svenskens favoritmat. Har oerhört svårt att tro sanningshalten i detta om inte frågan ställdes till utsvultna hotellgäster 07:30 på morgonen. Visst, charmen med buffé köper jag, men en oengagerad frukostbuffé (som majoriteten av våra hotell mäktar med) med färdigstekta bacon och äggröra ur påse, nä, då tror jag allt gemene svensk har högre krav på sin favoritmat än så. Nåväl, avsaknaden av frukost i mitt system gör ju som alla säkert förstår att jag blir galen av hunger vid 11 snåret och skulle kunna äta en häst om den var korrekt tillagad. Knappast ett bra sätt att hålla sockernivåerna i schack.. I samarbete med Håkan Mattsson, VD/Kökschef på Krokstad Herrgård


SUDOKU Lätt

Medium

Svår

Lösningarna finns på vår hemsida: amusemagasinet.se/sudoku AMUSE • 2018

13


text&foto: redaktionen

laserteamet • arvika

Susanne Skansen

Laserteamet

Susanne Skansen på Laserteam Värmland har tidigare jobbat många år inom Arvika kommun som undersköterska och har nu tagit tjänstledigt för att satsa på behandlingar med laser. Susanne upptäckte själv fördelen med laserbehandling efter en armbågsskada som smärtade en hel vinter. Vi på AMUSE åkte till hennes mottagning i Jössefors för att prata om hennes del i Laserteam Värmland.

H

ej Susanne! Hur kommer det sig att du började med laserbehandling? - Jag hade själv väldigt ont i min armbåge och gick en hel vinter med värk. Det var svårt att jobba och leva normalt, så fick jag tips om att prova laserbehandling. Jag blev inte bara frisk utan även väldigt imponerad av möjligheten att ta bort smärta och läka snabbare. Berätta lite om hur du utbildade dig! - Jag gick en distansutbildning 2014 till Certifierad laserterapeut med praktiska behandlingar, föreläsningar och tentor på Naprapathögskolan i Stockholm. 2015 i mars köpte jag lasern och sedan dess har jag jobbat ungefär 70% på mitt kommunala jobb och resterande tid med laserbehandlingar. Nu har jag tagit tjänstledigt några månader för att satsa på laserbehandlingar och se ifall det bär sig. Laserbehandling är det jag helst skulle vilja jobba med på heltid.

läkningsprocess när man lyser på de celler och vävnader på det skadade området. Det finns inga biverkningar och lyser man på ett friskt område händer det ingenting. Ungefär 90% av alla är mottagliga för behandlingen! Av någon anledning finns det 10% som vi inte kan hjälpa och forskarna vet ännu inte varför. Medicinsk laser har funnits sedan 60-talet så även om det är nytt för en del människor så är det nästan 60 år sedan folk började att behandlas. Det är väldigt många elitidrottare som använder sig av detta! Hur många behandlingar behövs för att bli frisk? - Det är väldigt olika från person till person, oftast ges 2-9 behandlingar över en period på 2-4 veckor. Vid svår problematik kan fler behandlingar behövas. Min mor har artros och var den första som jag behandlade. Hon fick fyra behandlingar och har nu flera år senare ännu inte fått tillbaka sin värk och problematik.

Berätta lite om Laserteamet - Vi är idag fem stycken enskilda företagare som har startat en ekonomisk förening för att kunna jobba under samma logga, hjälpa varandra och utbyta erfarenheter med mera. Samtliga medlemmar i Laserteamet är certifierade laserterapeuter och arbetar för att stärka laserterapeuters ställning på den svenska marknaden.

Vad är det svåraste i din bransch? - Jag skulle nog säga att marknadsföra sig på

Förklara vad laser är och hur det hjälper? - Laser är ett ljus och med olika våglängder behandlas olika problem. Jag har tre laserprober med olika våglängder. När man använder medicinsk laser så påbörjas en

Hur lång tid tar en behandling ungefär? - En behandling kan ta allt från 5-45 minuter, ibland längre beroende på vad som ska behandlas och vilken utrustning som används.

det är inte dyrt för att slippa ha ont i onödan.

rätt sätt så att folk förstår vad jag jobbar med och kan hjälpa till med.

Är det dyrt att få en behandling? - Priset är cirka 400 kr för 30 minuter, det är inte dyrt för att slippa ha ont i onödan. I Norge kan man få remiss men det systemet har inte satts igång i Sverige ännu. Däremot kan man nyttja friskvårdsbidraget från sin arbetsgivare. Vi önskar Susanne all lycka till i framtiden! När vi ändå är på plats tänkte vi ställa lite frågor till Lillemor Svensson som är hos Susanne idag för behandling. Hej Lillemor! Hur kom du i kontakt med laserbehandling? - Jag har känt Susanne i många år, vi jobbar i samma lokaler. Jag berättade om värken i min vänstra arm, det är en nerv som hamnat i kläm och jag har fått en inflammation i armen. Det gör väldigt ont och liksom spirrade i hela armen så jag bokade en tid för att testa. Hur kändes den första behandlingen? - Det kändes lite under behandlingen men det blev fort bättre! Redan efter den tredje behandlingen så hade inflammationen läkt så mycket att allt kändes helt bra. Fick du någon hjälp av din arbetsgivare? - Ja, jag fick ta av mina friskvårdspengar genom Arvika kommun som täckte det mesta av kostnaden. Jag är jättenöjd och berättar för alla jag träffar hur bra det här blev för mig.


text&foto: redaktionen

laserteamet • arvika

FAKTA OM MEDICINSK LASER • Redan 1968 lanserades den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekt på celler och vävnad. Sedan dess har ca 3800 studier publicerats. • Medicinsk/Terapeutisk laser kan beskrivas som en ljuskälla vilken producerar synligt eller osynligt, ytterst välordnat (koherent) ljus, med en enda våglängd med långa sammanhängande vågor. • Laserljuset skiljer sig från det ljus vi vanligtvis upplever i vardagen, exempelvis ljuset från en ficklampa. Ficklampan har mängder av blandade våglängder, både långa och korta. • Att laserljuset är just koherent är en av anledningarna till att det kan nå in i vävnad och påverka kroppens celler. Laserljuset stimulerar läkningsprocessen på cellnivå, bland annat i cellmembranet och i mitokondrien som är cellens kraftverk och motor i läkningsprocessen. Cellerna startar en självläkningsprocess och söker sig mot ett normalt och friskt tillstånd i kroppen. Bara sjuka och dåliga celler blir påverkade av laserljuset, friska celler befinner fortsatt sig i ett normalt tillstånd och påverkas inte av laserljuset. • Problem som kan behandlas: Smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor tex onda axlar, nacke, rygg, knän, armbågar, artros, hälsporre, idrottsskador, stukningar, muskelbristningar mm Behandlingsmetoden lämpar sig även för annan problematik, såsom bihåleinflammation, bensår, eksem, munsår mm.

de Pågåen

dling

behan

Lillem

or oc

HUR BEHANDLAR MAN? Laserljuset kommer ut från ett handstycke, även kallad prob. Laserproben hålls i direkt kontakt med huden och behandlar den del av kroppen där besväret sitter. Beroende på laser- och vävnadstyp, tränger laserljuset in olika djupt i vävnaden. Laserstyrka, samt vilken typ av prob som används beror på hur djupt problemet sitter i kroppen, samt hur stor yta som ska behandlas. GÖR DET ONT? Nej, snarare tvärtom. Laserbehandling är helt smärtfri och oftast känns behandlingen mycket avslappnande. OLIKA REAKTIONER EFTER BEHANDLING Vi är alla olika individer och reagerar därför mycket olika på denna behandling. Behandlingsreaktioner uppkommer oftast inom 24 timmar och det som kan upplevas är: • •

Tillfällig eller bestående smärtlindring oftast pga. reducerad inflammation. Tillfälligt ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, troligen föranledd av smärtlindring och muskelavslappning.

Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocessen har satts igång.

FINNS DET RISKER? Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad metod som har använts sedan 1960-talet. Den har visat sig vara biverkningsfri och helt utan inrapporterade skador. Medicinsk laser kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Mer än 40 års forskning och erfarenhet visar detta. Det finns inga risker med laserbehandling även om patienten har inplantat, tex pacemaker, protes, silicon. Tatueringar ska inte lysas över alls utan behandlingen utförs då runt om tatueringen. BÖR MAN IAKTTA NÅGOT EFTER BEHANDLINGEN? Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Det är då viktigt att vara medveten om att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då patienten från att överbelasta. En laserbehandlings smärtstillande effekt kan därför leda till att patienten kan överbelasta det skadade området. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc. ☐

h Su

sann

e

Snabba frågor med Susanne Favoritfilm? Hinner ej med så mycket film Hobby? Musik, dans och träning Drömresa? Ska snart åka till Sri Lanka, det är en dröm som blir uppfylld Favoritmat? Hemlagat, gärna älgkött Favoritdryck? Det får bli vatten och kaffe


EVENE

kalender

5-10/3

LIN DE MOL ART = MEDICINE

Arrangör: Konstfrämjandet i Värmland Plats: Konstfrämjandet, Karlstad

5-9/3

Arrangör: Nobelmuseet i Karlskoga Plats: Björkborns herrgård, Nobelmuseet i Karlskoga

5-13/3

Arrangör: Grums bibliotek Plats: Biosalongen i Gruvan, Grums

NINO RAMSBY

DIN BILD- OCH LJUDSPECIALIST I VÄRMLAND/DALSLAND

Arrangör: Deje bibliotek Plats: Kulturhuset, Deje

7/3 18:00

Arrangör: Galleri Bergman Karlstad Plats: Galleri Bergman, Karlstad SÄFFLE • ÅMÅL • ED • ARVIKA • ÅRJÄNG • SUNNE • BENGTSFORS

10, 17, 24, 31/3 13:00

BARNTEATER: NASSE HITTAR EN STOL

LISA LINDELÖF

Arrangör: Café Gjuteriet Plats: Café Gjuteriet, Karlstad

5-11/3 11:00-17:00

LOST IN A DREAM

FÖRFATTAREN BJÖRN RANELID FÖRELÄSER I GRUVAN

8/3 15:00

GUBBRÖRA MED DAMER

Arrangör: Broängskyrkan Plats: Broängskyrkans lokaler, Kristinehamn

GUIDADE VISNINGAR PÅ BJÖRKBORNS HERRGÅRD

10, 17, 24, 31/3 14:00

GUIDADE VISNINGAR PÅ BJÖRKBORNS HERRGÅRD, ENGELSKA

Arrangör: Nobelmuseet i Karlskoga Plats: Björkborns herrgård, Nobelmuseet i Karlskoga

10/3 19:00

OPERA: SEMIRAMIS

Arrangör: Mariebergsskogen AB Plats: Naturum Värmland, Mariebergsskogen, Karlstad

8/3 16:00-16:45

6/3

Arrangör: Nätverket Systerskap Plats: Arenan Bibliotekshuset, Karlstad

10/3 19:00

Arrangör: Konsthantverkarna Karlstad Plats: Konsthantverkarna, Karlstad

9-23/3

Arrangör: Besterman Sweden Plats: Scalateatern, Karlstad

6/3-1/4 10:00-16:00

Arrangör: Galleri Arthouse Karlstad Plats: Galleri Arthouse, Karlstad

LISBETH FORSBERG - RAKU

KVINNA - FRÅN HÖGAFFEL TILL AK 5

Arrangör: Brigadmuseum AB Plats: Brigadmuseum, Karlstad

6/3-1/4 11:00-18:00

CLAY KETTER & MICHAEL JOHANSSON

Arrangör: Kristinehamns konstmuseum Plats: Kristinehamns konstmuseum, Kristinehamn

6/3 18:00

TVÅ VITA DVÄRGAR!

Arrangör: Karlskoga bibliotek Plats: Karlskoga bibliotek, Karlskoga

6/3 18:30

KURA SKYMNING

Arrangör: Smakbiten Plats: Smakbiten, Karlskoga

6, 13, 20, 27/3 19:00 BINGO I KÄLLAR´N

STINA WOLLTER KROPP, KRAFT, MOTSTÅND

KRISTER KÖRNER - FOTO

Arrangör: Nya Folkets Hus föreningen Filipstad Plats: Folkets Hus Filipstad

MALTE HALLQUIST - LEKA LIVET

10/3 20:00-00:00

DANSA TILL DONNEZ

9, 16, 23, 30/3 16:00-19:00

Arrangör: Forshaga Folkets hus Plats: Forshaga Folkets hus, Forshaga

Arrangör: Steakhouse 1895 Plats: Steakhouse 1895, Kristinehamn

11/3 15:00

AFTER WORK PÅ STEAKHOUSE 1895

9, 30/3 17:00-20:00 BRYGGPUB

Arrangör: Wermlands brygghus Plats: Wermlands Brygghus, Kristinehamn

9, 10, 11/3 18:00

FRESCOBALDI-DAGAR (375-ÅRS JUBILÉET)

BIO: AGATHA GRANNDETEKTIVEN

Arrangör: Bio Grums Plats: Biosalongen i Gruvan, Grums

11/3 18:00

BIO: TÅRTGENERALEN

Arrangör: Bio Grums Plats: Biosalongen i Gruvan, Grums

Arrangör: Karlskoga Församling 11, 18, 25/3 20:30 Plats: Karlskoga kyrka, Karlskoga centrum, SÖNDAGSDANS I STORFORS Karlskoga Arrangör: Korpen Karlskoga Plats: Kulturhuset före detta 9/3 18:000 Storfors Folkets Hus

BIO I STORFORS: TÅRTGENERALEN

Arrangör: Storfors Biograf Plats: Storfors biograf

13/3 19:00

EXPEDITION BABBEN

Arrangör: Degerfors Folkets Hus Plats: Degerfors Folkets Hus, Degerfors

Arrangör: Rävåsens IK Plats: Nya Folkets hus, Källarn, Karlskoga

9/3 19:00

6/3 19:00

Arrangör: Besterman Sweden Plats: Scalateatern, Karlstad

10, 14, 24/3

Arrangör: Strömtorps IK Plats: Tunet Folkets Hus, Degerfors

10/3 11:00

Arrangör: Degerfors IF Plats: Stora Valla konstgräsplan, Degerfors

7, 8, 9, 10/3

Arrangör: Karlskoga bibliotek Plats: Karlskoga bibliotek, Karlskoga

BINGO PÅ TUNET

Källa: visitvarmland.se

7/3 10:00

KVINNOSKOGA

Arrangör: Karlskoga Kommun Plats: Nya Folkets Hus, Karlskoga, Kungsteatern, Karlskoga 16

AMUSE • 2018

MALTE HALLQUIST - LEKA LIVET

FRÖ

10, 17, 24, 31/3 12:00-15:00 FIFFIGA HUSET

Arrangör: Nobelmuseet i Karlskoga Plats: Fiffiga Huset, Karlskoga

DEGERFORS IF:S FÖRSÄSONGSMATCHER

14, 15, 16, 17/3

LIVET VÄRT ATT LEVA TEMA: TILLIT

Arrangör: Svenska Kyrkan Plats: Karlstads kommun, Karlstad


EMANG 14, 21, 28/3 18:15-19:30

KÖRKURS MED JOYVOICE

19/3 19:00

HARY POTTER OCH DE VISES STEN

Arrangör: Joyvoice Plats: Brogårdsgymnasiets Aula, Kristinehamn

Arrangör: Karlstad CCC Plats: Karlstad CCC, Karlstad

14/3 18:30

21/3 18:30-21:00

FILMKLUBB ML MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA

Arrangör: Molkoms folkhögskola Plats: Molkoms Folkhögskola, Molkom

14/3 21:00

DAN REED OCH DANNY VAUGHN

15/3 19:00

DIN JÄVLA FEGIS SCALATEATERN

Arrangör: Scalateatern 2017 Plats: Scalateatern, Karlstad

BOKFRUKOST

21/3 19:00

BINGO I NYBBLE BYGDEGÅRD

Arrangör: Nybble med omnejds intresseförening Plats: Nybble bygdegård, Kristinehamn

22/3 18:00

INKLUDERING

Arrangör: Hammarö kommun och Värmlandsidrotten Plats: Hammarö Arena, Skoghall

22, 23, 24, 25/3 19:30

SVEN-INGVARS - LÄNGE LEVE SVEN-INGVARS

Arrangör: Karlskoga bibliotek Plats: Karlskoga bibliotek, Karlskoga

Arrangör: Lifeline Entertainment Plats: Scalateatern, Karlstad

16, 23/3 10:15

23, 24, 25/3 10:00

Arrangör: Karlskoga bibliotek Plats: Karlskoga bibliotek, Karlskoga

Arrangör: Barnmässan Plats: Racketcenter

16/3 17:00

23/3 18:00

I SAGANS SKOG

BARNMÄSSAN 2018

25/3 14:00

VÅRKÄNSLOR 2018

Arrangör: Dejefors musikkår Plats: Forshaga Folkets hus, Forshaga

25/3 15:00

AFTERNOON TEA I KVÄGGESHYTTAN

Arrangör: Kväggeshyttans byalag Plats: Kväggeshyttans bygdegård

25/3 15:00

BIO: GROTTMANNEN DOUGH

Arrangör: Bio Grums Plats: Biosalongen i Gruvan, Grums

25/3 18:00

BIO: TOMB RAIDER

Arrangör: Bio Grums Plats: Biosalongen i Gruvan, Grums

28/3

PÅSKPYSSEL

Arrangör: Karlskoga bibliotek Plats: Karlskoga bibliotek, Karlskoga

30/3-2/4

PÅSKLOV I MARIEBERGSSKOGEN

Arrangör: Mariebergsskogen AB Plats: Mariebergsskogen, Karlstad

BIO I STORFORS: TOMB RAIDER

30/3 11:00

16/3 19:00-23:00

23/3 19:00

Arrangör: Filipstadsföretag i samverkan - FFIS Plats: Stora torget Filipstad, Filipstad

Arrangör: Danshallen Karlskoga Plats: Danshallen Karlskoga

Arrangör: Forshaga Folkets hus Plats: Forshaga Folkets hus, Forshaga

16/3 19:00

24/3 10:00-14:00

UKM FILIPSTAD

Arrangör: UKM - Ung Kultur Möts Filipstad Arrangör: Storfors Biograf Plats: Storfors Biograf Plats: Ungdomens hus

SHINE

LIVEKARUSELLEN I STORFORS

Arrangör: Studiefrämjandet i Värmland Plats: Kulturhuset före detta Storfors Folkets Hus

17/3 19:00

LEKA LIVE- MALTE HALLQUIST

Arrangör: Besterman Plats: Christinateatern, Kristinehamn

18/3 16:00

BOFORS MUSIKKÅR 100 ÅR!

Arrangör: Bofors Musikkår Plats: Bregårdsskolans aula, Karlskoga

18/3 16:00

MINNS DU MIG?

Arrangör: 2Entertain AB Plats: Karlstad CCC, Karlstad

MALTE HALLQVIST LEKA LIVET

LOPPMARKNAD PÅ LOGEN MUNKEBERG

Arrangör: Filipstads Bergslags Hembygdsförening Plats: Munkebergslogen, Filipstad

24/3 15:00

BIO I STORFORS: GROTTMANNEN DUG

Arrangör: Storfors Biograf Plats: Storfors Biograf

MOTORCYKELKORTEGE

30/3 11:00

MC-PREMIÄR MED KORTEGE

Arrangör: Christinehamns MC Klubb (CMCK) Plats: Järnvägsparken, Kristinehamn

31/3 10:00

PÅSKPARAD I BRATTFORS

Arrangör: Brattfors Byalag Plats: Brattfors by, Filipstad

31/3, 1, 2/4 12:00-16:00

KENNY FALKENSVÄRD HOS GALLERI MIMMI DESIGN

Arrangör: Mimmi Design Plats: Mimmi design, Grums

24/3 15:00

1/4 20:00-00:00

Arrangör: Dejefors musikkår Plats: Kulturhuset, Deje

Arrangör: Forshaga Folkets hus Plats: Forshaga Folkets hus, Forshaga

24/3 20:00-00:00

2/4 14:00

Arrangör: Forshaga Folkets hus Plats: Forshaga Folkets hus, Forshaga

Arrangör: Rämmens Bygdegårdsförening Plats: Rämmens bygdegård, Lesjöfors

VÅRKÄNSLOR 2018

DANSA TILL STREAPLERS

Missa inte tävlingen på sidan 31 i samarbete med

16/3 09:00

Arrangör: Atikko Plats: Nöjesfabriken, Karlstad

VÅFFELCAFÉ I BRATTFORS

Arrangör: Brattfors Byalag Plats: Bygdegården Brattfors

AMUSE

Arrangör: Nöjesfabriken Plats: Bar Teatral, Karlstad

MAGDALENA FORSBERG

25/3 10:00-17:00

DANSA TILL PER-HÅKANS

MATBINGO I RÄMMEN

AMUSE • 2018

17


text: redaktionen, foto: apoteksgruppen filipstad

apoteksgruppen • filipstad

Apoteksgruppen Filipstad

Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel bröts 2009 i och med omreglering av apoteksmarknaden. Sverige var vid tiden för omregleringen det enda landet i Europa och ett av få länder i världen som hade ett statligt apoteksmonopol. Staten har tidigare varit delägare i Apoteksgruppen men har nu sålt sin del till Euroapotheca. Marie var färdigutbildad apotekstekniker 1974 och är sedan 2014 chef för butikerna i Filipstad och Storfors.

H

ej Marie! Hur länge har du jobbat inom Apoteksgruppen? - Jag har jobbat inom apoteksgruppen sedan omregleringen.

Har du jobbat för något annat apotek tidigare? - Inom Apoteket AB. Jag var färdigutbildad 1974 och gjorde ett avbrott mellan 1981 och 2002. Åter inom apoteksbranschen 2003. Sedan dess har jag varit kvar här. Jag fick min första chefstjänst 2010 i Tyresö. I juni 2011 fick jag en chefstjänst i Hofors, där jag var i två och ett halvt år. Sedan januari 2014 har jag jobbat här i Filipstad & Storfors och trivs jättebra,

Vad är roligaste med att driva apotek? - Kundkontakten absolut! Och att se till att personalgruppen trivs tillsammans. Ingen ska tycka att det är tråkigt att gå till jobbet. Vad är det svåraste i branschen? - Att hitta utbildad personal som vill flytta från storstäderna. Vi saknar en heltid farmaceut och en deltid apotekstekniker. Även de gånger vi stöter på problem som vi själva inte orsakat. Exempelvis då läkemedel inte kan levereras på grund av tillverkningsproblem. Att få kunden att förstå att det är ingenting vi kan rå för, oavsett apotekskedja 18

AMUSE • 2018

Är det något i ert utbud som du tycker saknas? - Ingenting jag spontant kommer på. Jo, något många kunder frågat efter är Väteperoxid.

vi jobbar hela tiden på att ha ett lager som styrs av våra kunders behov.

Vad säljer ni mest av? - Värktabletter och förkylningsprodukter. Hur många anställda är ni? - Vi är totalt åtta anställda på två apotek. Sju stycken på ”moderapoteket” i Filipstad och en på vårt apotek i Storfors. För att täcka upp resterande timmar så varvar personalen i Filipstad med att åka till Storfors. Hur ser du på framtiden? - Ljust! Vi står inför en förändring inom Apoteksgruppen, då statens del i Apoteksgruppen är sålt till Euroapotheca. Euroapotheca köper även de apotek som nuvarande ägare vill sälja. För oss på butiken händer ingenting drastiskt. Apoteksgruppen kommer att drivas från Stockholm även framledes, med servicekontor och allt stöd vi kan behöva ute på apoteken. Jag tror att jag som chef kommer att få ett större nätverk med kollegor runt omkring. Vilket kommer att ge oss möjlighet att låna personal sinsemellan vilket jag hoppas och tror blir bra och även chefsträffar hoppas jag det blir. Där vi kan mötas och diskutera olika frågeställningar. Hoppas även på träffar för de andra personalkategorierna. Vilket jag tror kommer att gynna all personal ute på apoteken. ☐

På bild: Marie Määttänen

Vad är ni bäst på? - Jag tycker vi är bäst på att se kunden och kundens behov. Vi är positiva och glada, vilket vi tror märks utåt. Vi anser oss även flexibla vilket kan behövas utanför storstäderna. Att vi måste kunna ta egna beslut (inom regelverket) för att kunna hjälpa kunderna. Då många av dem har flera mil till närmaste apotek. Vi jobbar hela tiden på att ha ett lager som styrs av våra kunders behov. Allt för att kunden inte ska behöva åka fyra mil till nästa apotek. Något annat vi även är bra på, om kundens eftersökta vara saknas. Det är att hjälpa till att hitta läkemedlet, på något annat apotek, oavsett kedja. Även om den kunden åker till ett annat apotek just då, så kommer de tillbaka till oss.

och att det inte beror på omregleringen (för cirka nio år sedan)

Snabba frågor: Kaffe eller te? Te Favoritmat? Husmanskost, gärna vilt Senaste biofilmen? Ted Favoritmusik? Dansband och folkmusik Nattuggla eller morgonpigg? Varierar Katt eller hund? Katt Bästa resan? Korea


VINYLKONTORET KÖPER • BYTER • SÄLJER SKIVOR

Hitta oss: Sveagatan 56, Grums 070 - 456 39 32 Gilla Vinylkontoret på Facebook!

Vi säljer även böcker!

Öppettider: Onsdag: 14.00 - 17.30 Torsdag: 14.00 - 17.30 Fredag: 14.00 - 17.30 Resterande dagar stängt, tiderna kan variera.

VI KÖPER DINA GAMLA KONSOLER OCH SPEL! Har du spel hemma i garderoben som ingen spelar längre? Just nu söker vi efter XBOX 360, PLAYSTATION 3 och NINTENDO 8-bit! Även andra spel och konsoler kan vara intressant

Skicka oss en lista och/eller foto på vad du har att sälja till retro.spel@mail.com bifoga ditt telefon nummer så ringer vi upp dig.

AMUSE • 2018

19


os sammanfattning pyeongchang 2018

SPORT

Medaljtabell

antal

1

norge

14

14

11

39

2

tyskland

14

10

7

31

3

kanada

11

8

10

29

4

usa

9

8

6

23

5

nederländerna

8

6

6

20

6

sverige

7

6

1

14

7

sydkorea

5

8

4

17

8

schweiz

5

6

4

15

9

frankrike

5

4

6

15

10

österrike

5

3

6

14

svenska medaljörer alpint frida hansdotter andré myhrer

curling anna hasselborg sara mcmanus agnes knochenhauer sofia mabergs jennie waahlin niklas edin oskar eriksson rasmus wranaa christoffer sundgren henrik leek

Noterbart: Vissa av medaljörerna var i lag, därmed räknas det som en medalj. ☐

längdskidor stina nilsson charlotte kalla anna haag ebba andersson

skidskytte peppe femling jesper nelin sebastian samuelsson fredrik lindström hanna öberg linn persson mona brorsson anna magnusson

Markus Rudqvist


BEHÖVER NI EN HEMSIDA? Kanske har ni växt ur er gamla, saknar nya funktioner eller behöver bara en uppfräschning med uppdaterad information.

BILDREDIGERING

PRODUKTFOTOGRAFERING

LOGOTYPDESIGN

TIDNINGSANNONSER

GRAFISK PROFIL

HEMSIDOR

Vi kan webbdesign och webbproduktion! Vi levererar kvalitet med expertis och erfarenhet till ett bra pris. Kontakta oss för en offert: fredrik@amusetidningen.se, telefon 072-172 23 00.


Våffeldagen

D

D

et är få människor som inte uppskattar våfflor bland oss svenskar och vi har tillägnat en hel dag åt denna fantastiska maträtt. Namnet på dagen uppstod av misstag för att vi först firade vårfrudagen som uttryckte att våren nu har kommit. Denna dag åts det enligt traditionen våfflor och därför har namnet genom historiens gång ändrats till ”våffeldagen”.

Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. FN:s generalförsamling beslutade sedan om detta i en resolution 1977. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I och med FN:s ”erkännande” kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag, men hur man firar den varierar mycket mellan olika länder.

Alla äter våfflor på sitt eget sätt. Vissa gillar med sylt och andra äter med grädde och glass till. Recept på våfflor skiljer sig mellan olika länder och världsdelar. I Belgien är de lite bredare och tjockare än i Sverige och i USA äter man dem med sockerlag och smör. Det är därför spännande att beställa våfflor ute på restaurang när man är på olika ställen i världen, ofta speglas våfflorna av kulturen vilket är spännande! ☐

värmländsk ordlista Kääri: Liggnas: Ogg: Uttäck: Svölten: Vrinsur: Knövvligt: Knö: Feschli: Dotera: Drethus: Böscht tännera: Jaale: Jolappel: Hövve: Jämt: Könstig: Stri: Sööv: Ölöppnörö: Döger: Gerräj: Haasärämärä?: Härta:

22

AMUSE • 2018

manlig liggandes också otäck hungrig jättearg krångligt knuffas, trängas finkänslig dottern toalett borsta tänderna gärde potatis huvud bara konstig tjata/prata sovit kapsylöppnare duger ge dig hur är det? hälften

källa: wikipedia

en internationella kvinnodagen instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.


BILAR KÖPES! Nyare svensksålda, fr. 2007

Din Bilhandel vid Bergvik i Karlstad Köpvägen 1, 653 46 Karlstad • Tel: 054 - 56 56 70

Glöm inte att gilla oss på Facebook!

AMUSE • 2018

23


RESA

EGYPTEN

Trött på kylan? Med badorten Hurghada i spetsen har Egypten mycket att erbjuda. Här får du fortfarande mycket för pengarna och det finns mycket att välja mellan, oavsett vad du vill ha ut av din semester. Bara cirka fem timmars direktflyg från Sverige väntar Egypten och Röda havets stränder med underbar värme.

hada

Hotell i Hurg

INFORMATION Huvudstad: Kairo Valuta: Egyptisk pund Officiellt språk: Arabiska Nationaldag: 23 juli Statsskick: Republik

Sfinxen i Giza Åk inte ifrån Kairo innan du har sett den imponerande Sfinxen i Giza, Sfinxen är en skulptur i kolossalformat, som föreställer en farao med lejonkropp. Passa även på att besöka de majestätiska pyramiderna när du ändå är på samma plats!

SEVÄRDHETER Tempelstaden i Karnak Det tempelkomplex i Egypten som en gång var en del av den antika huvudstaden Thebe, riktigt läcker plats!

VISSTE DU ATT? 1. Faraon hade heligt hår En faraos undersåtar fick aldrig se hans hår. Den egyptiske härskaren gick därför alltid omkring iklädd en krona eller en huvudbonad av randigt tyg. Flodkryssning på Nilen från Luxor till Aswan Njut av det vackra landskapet på en femdagarskryssning på Nilen, om du vill så kan du även uppgradera resan till en rundtur med personlig guide (egyptolog).

Templen i Abu Simbel De två väldiga templen i Abu Simbel är väl värda ett besök, fasaden på det viktigaste templet är prydd med fyra stycken 20 meter höga gigantstatyer av Ramses II (Farao)

2. Pojkar var skalliga Rika egyptier gick med peruker, medan de mindre bemedlade medborgarna antingen hade långt, löst hår eller uppsatt i tofsar. Små pojkar fick huvudena rakade och hade bara kvar en liten lock som flätades. 3. Hjärtat var heligt När en egyptier mumifierades avlägsnades hjärnan med en lång krok via näsborrarna. Alla inälvor togs ut och placerades i separata burkar. Det enda organ som inte togs ut var hjärtat, som egyptierna betraktade som själens hemvist. 4. Faraon hatade flugor Farao Pepi II stod inte ut med flugor. Därför lät han sig alltid – enligt en del källor – omges av en grupp slavar insmorda i honung, så att flugorna i stället ansatte de stackars slavarna.

24

AMUSE • 2018


Arbetsbord med elstativ 2-pelare Ergosmart alu/silver

* Reseträff

Välj mellan vit, svart eller grå bordsskiva i storlek 160 x 80 cm eller 180x80 cm. Stativet uppbyggt av en 2-rörskonstruktion. Dubbla motorer med hög prestanda.

Vi inreder trivsamma kontor

19/3

4.900 kr

Följ med på spännande reseträff!

(exkl moms)

I priset 495:- ingår hemligt besök, 2-bädds insides hytt, frukost, välkomstdrink, smörgåsbord. Exklusiva erbjudanden ur 2018 år katalog, underhållning.

* Långkryssning Rügen 5/7. * Besök Lars Lerins utställning i

Stockholm med Birka kryssning 27/8.

* Dansbandskryssningar

Slaglängd: 500mm

1/4, 2/4, 8/4, 1/5, 9/5, 30/5 pris från 440:-

Belastning: 160 kg

inkl buss, smörgåsbord alt. kryssningsmeny,

Professionell rådgivning och montering

2-bäddsinsides hytt.

* Nostalgibesök med Birka kryssning 29/8.

Höjd min/max: 690-1190 mm

Blockg. 12, Karlstad • Tel 054 -10 13 50

0550-34840 • 0501-15500 • 019-120040

förutom bilar, erbjuder vi även tvätt och recond. varmt välkomna in önskar basim och christer

GLIMT.tv

Vi het

Har du inte Glimt TV i din TV-ruta än? För närvarande kan du hitta oss på kanalplatserna nedan. Om du

Vi tro TV-ka värm på gli

Vi dri nöjda fråga fram fråga

har en annan TV-leverantör kan du fortfarande se alla våra program på vår webbplats, glimt.tv. Där kan du även skicka in alla dina frågor, synpunkter och programmidéer. Välkommen!

Kanalplats S08, D20

GLIMT.tv Har du inte Glimt TV i din TV-ruta än? För närvarande kan du hitta oss på kanalplatserna nedan. Om du har en annan TV-leverantör kan du fortfarande se alla våra program på vår webbplats, glimt.tv. Där kan du även skicka in alla dina frågor, synpunkter och programmidéer. Välkommen!

Kanalplats S08, D20

Kanalplats 500

Kanalplats 451

Kanalplats 500

Kanalplats 451

Vi heter Glimt TV. Vi drivs av en omåttlig nyfikenhet, så egentligen är vi sällan nöjda med just en glimt; utan vi vill veta mer, tränga bakom, fråga varför och förstå sammanhang. Vi stressar helst inte fram det allra senaste, utan tar oss hellre tid att ställa en fråga till och låta dem vi träffar få prata till punkt. Vi tror att det finns utrymme för en sådan TV-kanal i Värmland. Vi når redan över 120 000 värmlänningar och du hittar oss i de flesta kabel-TV-nät och på glimt.tv – vi ses!

/glimttv

/glimttv

stamvägen 2, säffle • 0533-146 11 • 070-497 71 25 AMUSE • 2018

25


Påskkrysset

KORSORD

PLADDRIGA --JASÅ

ASKKOPP --IDIOTEN

BLECK

KLIVER --EDER

FRÄCK --SLASK

LÖVSAL

SJUKHUSETS

UPPTÄCKT GÄSSLING --RABBIN

ASSIETT --OFOG GISSAR --BEGÅ BROTT MOT

LÅGVATTEN --SÅLDES UT

SKÄNKENS --REAKTIONER

SKYNDA --AVSKILJDES

GRIPA --YTA

DRAGIT --NU FÖR TIDEN

KATTDJURET --LÖVTRÄDET

OLYCKA --FACKORDS I BRIST PÅ --AVSTANNAD

VÄXTSAFT --KURIR

YRSEL --AREA

LÄROR --INTE VÅRAN

NÄSTE

ANSLUTER SIG

TALISMANERNA --BENÅDADE

ÄDELHETEN --TRIO MÄSTARE --BETVINGA SKOTT

MÖLLA

ER --TALS

EFTER FEM --NÄCKROSVÄXT

LEM --INTE TOG

KÄGLA --UPPHETTAT

STORT RUM --BESLÅ

PÄLS --PAPPA FLAGGANS --SÄTTA RAM PÅ

RISPOR --IKAPP

INTE NI --RASERIANFALL MKUKARE --FILTER

LIKADAN --KÄPP

FOLKGRUPP --GIVA

STOJADES

TÖMD

IVÄG

AVFÄRD

FEGA

ÅKERSTYCKEN

LUKTA

KNÄ

Skicka in din lösning och få chansen att vinna en trisslott.

BYTTA

Fyll i lösningen i rutorna nedan

Skicka in rätt lösning på korsordet till: tavling@amusetidningen.se eller per post till Sundsgatan 19A, 661 40 Säffle senast den 26 mars. Glöm inte att ange namn, telefonummer. ort och mailadress. Vi kontaktar alla vinnarna via mail eller telefon. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Lycka till!

ELIAS SALONG

DROP IN & TIDSBESTÄLLNING ÖPPET Mån-fredag 10.00-18.00 Lördag 11.00-14.00

Öra och näsa håltagning från 199:-

www.eliassalong.se

Fjärrviksvägen 2a, Ilanda köpcenter

076-212 18 99

Karlagatan 30, Herrhagen

054-15 78 85

Östra Torggatan 1 Karlstad 076-806 00 99

Uppvisning av annons ger 10% rabatt!

10%


10% RABATT KOD: NF16

Nordic Fighter AB

Skvadronvägen 12, 702 27 Örebro www.nordicfighter.com - info@nordicfighter.com AMUSE • 2018

27


Månadens handarbete I samarbete med Glad i Garn, Östra Storgatan 2, 661 42, Säffle Telefon: 073 801 49 04

TREKANTIG SJAL, ENKELT BASMODELL AV: GERD BRODÉN, GLAD I GARN

Gör sjalen i ett garn som du gillar och så stor du vill ha den. Min är ca 130cm från spets till spets och ca 60 från nacke till nedre spetsen. Lagom att ha runt halsen. Jag har använt Zauberball, 100gr, 410m som randar sig. Jag avslutade sjalen med några varv enfärgad Fabel…….., 50gr. 205m Stickor 5. Använd gärna lite grövre stickor än de som rekommenderas till garnet för att få ett luftigare resultat. Lägg upp 5m Varv 1: (rätsidan) 1r (kantmaskan), 1omsl, 1r, 1omsl, 1r (mittmaskan) 1omsl, 1r, 1omsl, 1r (km.) Varv 2: (avigsidan) sticka alla maskor r. Omslagen blir ett dekorativt hålmönster. (Om du inte vill ha ett hålmönster så stickar du alla omslag i bakre maskbågen). Varv 3: 1r (km), 1omsl, 3r, 1omsl, 1r (mittmaskan), 1omsl, 3r, 1omsl, 1r (km). Varv 4: sticka alla maskor r. Fortsätt att öka på alla v från rätsidan; 1m innanför båda kantmaskorna och 1m på var sida om mittmaskan, alltså ökas 4 m. Sätt gärna en markör vid mittmaskan så är den lätt att se. Sticka alla maskorna på avigsidan r.

Gör ett hålvarv med jämna mellanrum eller där du vill ha dom. Jag valde att göra ett hålvarv när garnet växlade färg. Gör hålvarven på de avigsidan : 1r (km), 1r , *2r tillsammans (i bakre maskbågen tycker jag är lättast), 1omsl* Upprepa *-* tills det är 2 m kvar innan mittmaskan, sticka 5r (2m före mittm, mittm, 2m efter mittm=5m), Nu fortsätter du med hålen men spegelvänt så här; *1omsl, 2r tillsammans*, upprepa *-* tills det återstår 2m. 1r, 1r (km). Sticka så länge garnet räcker eller så stor du vill ha den. Jag avslutade med några varv enfärgad fabel. Till storlek som i mönstret så ska du räkna med ca 4-5m garn att avmaska med.

• Rekrytering • Stödjer • Avlastar • Utbildar • Utvärderar

Skolkompetens - En resurs för skolan

www.skolkompetens.se info@skolkompetens.se

AMUSE • 2018

Lycka till! Gerd Brodén Glad i Garn 073 80 149 04

Gör gärna en elastisk avmaskning: Sticka 2r m, sätt tillbaka dom på vänster sticka och sticka ihop dom i bakre maskbågen. Nu har du 1m på höger sticka. Sticka 1m r, sätt tillbaka dom två maskorna på vänster sticka och sticka ihop dom

• Hyr ut • Omplacerar • Chefsutvecklar • Projektleder • Idéutvecklar • Matchar

28

i bakre maskbågen. Fortsätt så tills alla maskor är avmaskade. Fukta sjalen, spänn ut den och låt den torka.

www.skolkompetens.se info@skolkompetens.se


Drömmar om vatten

Vi är återförsäljare av Niveko pool. En skräddarsydd pool av polystoneplast som kan fås med både skimmer och overflow. Niveko poolen är för dig som vill ha det bästa. Följ oss på Facebook, sök: Poolkompaniet

Säterivägen 8 • 054-85 05 15 • www.poolkompaniet.se

Välkommen till oss på Apoteksgruppen

Vardagslyx för din hud 30 % vid köp av två produkter! Öppettider Måndag-fredag 9-18 Lördag 10-13 Tel. 0590-71465 Apoteksgruppen Filipstad Viktoriagatan 3

Måndag-fredag 9-17 Lunch 12.15-13.15 Tel. 0550-60537 Apoteksgruppen Storfors Hammargatan 3 AMUSE • 2018

29


Boka vårens och sommarens omybbygnad hos oss!

ad!

Allt inom bygg och entrepren

· Om- och tillbyggnad Kontakt

· Altaner och uterum

a oss!

054-54 2

2 66

· Kök & badrum · Maskinuthyrning www.larkangensbygg.se · Gilla oss!

Happenings i nattklubben 3 mars 24 mars 31 mars

100-dagarsfesten Ebba Gold, 28+ Påskparty

– ÖPPETTIDER FÖR –

– KVÄLLENS –

– ÖPPETTIDER FÖR –

RESTAURANGEN

HUSMAN

NATTKLUBB

MÅNDAG–LÖRDAG 17.00–23.00

MÅNDAG–TORSDAG 99:–

LÖRDAGAR 22.00–03.00

KUNGSGATAN 27, KRISTINEHAMN | 0550-12200 | HARRYS.SE 30

AMUSE • 2018


FOKUS PÅ

TEKNIKTIPS

TEKNIK Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9 är äntligen här. Kameran är ombyggd från grunden med variabel bländare, sAMOLED-skärmen ger en gränslös upplevelse och de dubbla högtalarna är framtagna i samarbete med AKG. Upptäck det som ögat missar med superslowmotion, ta starka bilder även i svagt ljus och skapa personliga emojis av dig själv. En annan nyhet är stöd för dubbla simkort och förenklad uppkoppling mot andra Samsung-enheter. Självklart har Samsung behållit funktioner som vattentålighet och dammtäthet, trådlös laddning och betalfunktionen Samsung Pay även för Galaxy S9.

Samsung Galaxy A8 Galaxy A8 är en vidareutveckling av Samsungs A-serie där både A3, A5 och A7 kom i början av 2017. Serien har dock med A8 tagit ett rejält kliv uppåt och liknar flaggskeppsmodellerna i S-serien till både ut- och insida. Vid en första anblick kan den till och med lätt förväxlas med Galaxy S8, då A8 också fått fram- och baksida i glas med aluminiumram och en infinityskärm som sträcker sig från sida till sida och endast lämnar smala paneler över och under displayen. Galaxy A8 har dock inte de välvda edge-kanterna som toppmodellerna har.

Samsung trådlös laddare

Laddningen är nu lättare än någonsin, då du bara behöver lägga din smartphone på den trådlösa laddningsplattan och den börjar ladda automatiskt. Tack vare trådlös laddning slipper du ha laddningskablar framme och kan istället ha det rent och städat.

TÄVLING

Räkna AudioVideo-loggor i tidningen, räkna alla utom dennna.

VINN

HK GO+ PLAY värde 3000kr i potten från Audio Video Skicka in ditt svar till tavling@amusetidningen.se senast den 14:e mars.

te med e b r a m a as i s Publicer

SÄFFLE - ÅMÅL - ED - ARVIKA - ÅRJÄNG - SUNNE - BENGTSFORS


Köp GaRaGepORT

få mOTOR Gäller t.o.m. 19/4-2018

Erbjudandet gäller vid köp av montage

Utnyttja ROTavdraget när du köper montage av din port!

på KöpeT!

CC Karlstad Brickettgatan 2, Karlstad. Tel: 054-21 42 53 Mobil: 070-871 20 63

Amuse 2018 03 Karlstad & Östra Värmland  
Amuse 2018 03 Karlstad & Östra Värmland  
Advertisement