Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”

W kwietniu 2011 roku rozpoczął się projekt "Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany jest on przez firmę Eureka Sp. z o. o., która posiada bogate doświadczenia w zakresie realizacji szkoleń i projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli spełniasz poniższe warunki:  Jesteś osobą NIEPEŁNOSPRAWNĄ, której dysfunkcje utrudniają poruszanie a tym samym pracę w trybie stacjonarnym;  Jesteś osobą BEZROBOTNĄ zarejestrowaną w PUP;  Mieszkasz na terenie WIELKOPOLSKI;  Posiadasz DYPLOM SZKOŁY ŚREDNIEJ lub WYŻSZEJ. Zapraszamy Cię do udziału w projekcie wdrożenia innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich i wyższych. Uczestnikom proponujemy:  Szkolenia zawodowe z możliwością ZDOBYCIA CERTYFIKATU o tematyce odpowiadającej potrzebom zatrudnienia pracodawców, działających w branży nowych technologii i e-usług (między innymi modelowanie obiektów 3D, programowanie gier komputerowych, broker informacji, grafika komputerowa i inne);  Staże zawodowe w formule telepracy, realizowane w przedsiębiorstwach przy wsparciu opiekuna (coach’a) i pod nadzorem pracownika instytucji rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymywać będą STYPENDIUM STAŻOWE 1386 ZŁ BRUTT/M-C;  Udział w testowaniu mającym na celu wypracowanie modelu aktywizacji, który ma służyć zmniejszeniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Pracy w Rawiczu pok. nr 4

Realizator projektu: Eureka Sp. z o.o. tel. (61) 660 11 00 fax (61) 622 06 22 www.eureka­hr.pl

Biuro projektu: ul. Janickiego 20b, 60­542 Poznań tel. (61) 660 11 00

/Og-oszenie-rekrutac  
/Og-oszenie-rekrutac  

http://www.rawicz.pup.info.pl/getattachment/c8cc13c7-0a51-492f-96ec-6d9fb9756191/Og-oszenie-rekrutacyjneOgl.rekr.Eureka.doc

Advertisement