Page 1

Regulamin 52. OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO "Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła" Rawicki Maraton Filatelistyczny 2014 - edycja powiatowa I. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu im. W. Broniewskiego Koordynator mgr Jeanette Jarczewska Współorganizator : MZR, PZF koło Rawicz II. Cele konkursu: • inspirowanie zainteresowań, poszerzanie i korzystanie z informacji płynącej ze znaków pocztowych, • upowszechnianie wiadomości z różnych dziedzin: nauka, sztuka, sport, postacie historyczne, znajomość historii miast polski itd., • prezentacja osiągnięć uczniów. III. Miejsce i termin konkursu : I etap: – ferie zimowe 2014, konkurs w formie testu w pierwszy poniedziałek ferii o godz.10:00 w Muzeum Ziemi Rawickiej; najpierw odbędą się warsztaty, następnie uczniowie napiszą test; – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród o godz. 10:00 w MZR 17.03.2014 (jeśli termin ulegnie zmianie, powiadomię mailem). II etap (ogólnokrajowy): Każdy z uczestników ma możliwość wzięcia udziału w kolejnym etapie w Gnieźnie. IV. Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział uczniowie nie zrzeszeni w PZF klas: - IV- VI szkoły podstawowe, - I - III gimnazjum. V. Regulamin konkursu: 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch formach: forma pisemna - test z wiedzy oraz w drugiej - uczestnictwa w warsztatach. 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości uczniom oraz na stronie MZR. 3. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami. 4. Zwycięzcy maratonu mają ,,otwarte drzwi” do uczestnictwa w Finale 52. Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego w Gnieźnie na koszt uczestnika. 5. Materiały konkursowe są dostępne od 20.01.2014 na stronie internetowej Muzeum Ziemi Rawickiej w artykule "KONKURS FILATELISTYCZNY 2014". 6. Każdy z uczestników konkursu wypełnia kartę uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia do celów promocji konkursu - załącznik 1. VI . W szkołach mogą się odbyć również eliminacje z tegoż tematu - prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 i dostarczenia do dnia 31 stycznia 2014 do Muzeum Ziemi Rawickiej do godz. 15:00. Organizator i koordynator: Jeanette Jarczewska


Pieczątka szkoły………………………………… Załącznik nr 1

Karta Uczestnika Konkursu Rawicki Maraton Filatelistyczny – etap powiatowy Rawicz 2014

Imię i nazwisko………………………………………………………………….....……..... Klasa……………………….szkoła…………………………………………………........... Opiekun/nauczyciel………………………………………………………………....……... Osoba inna przygotowująca ucznia ………………………………………………………. Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji konkursu Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów organizacji imprezy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Podpis rodzica ……………………………………………………………………………………… Data ………………………………………………….............................................. Podpis ucznia ………………………………………………………………...........


Załącznik nr 2 Eliminacje do konkursu pt. ,, Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła” Lista uczestników konkursu nazwa szkoły ………………………………………………………………………… Osoba przygotowująca………………………………………………………………… Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Podpis ucznia

Podpis nauczyciela…………………………………………………………….

Pieczątka szkoły………………………………………………………………..

Regulamin pzf 2014  

Regulamin konkursu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you