a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Ravno polje Glasilo občine Kidričevo, letnik XXI, 4. številka, OKTOBER 2019

09

Najlepša jesenska okrasitev v Zg. Jablanah

16

Športni vikend 2019 - ŠD Šikole

21

PGD Jablane - obnovili Listino o pobratenju www.kidricevo.si

www.facebook.com/kidricevo

www.vimeo.com/kidricevo


KO L EDAR P R IR EDI TE V Datum in ura prireditve

Vrsta prireditve

Kraj prireditve

Organizator in kontakt

12. 10. 2019 ob 13.30

Spominska slovesnost in otvoritev mozaika v spomin žrtvam v taborišču Sternthal med 2. svetovno vojno in po 2. svetovni vojni

Park generacij v Kidričevem

Das Österreichische Schwarze Kreuz

12. 10. 2019 ob 15.00

Spominska slovesnost in polaganje venca v spomin Vojaško pokopališče v preminulim vojnim ujetnikom v taborišču Sternthal med Kidričevem 1. svetovno vojno

Das Österreichische Schwarze Kreuz

18. 10. 2019 ob 16.00

Odprtje obnovljene ceste, izgradnje kolesarske poti in hodnika za pešce v Lovrencu na Dr. polju

Lovrenc na Dr. polju

Občina Kidričevo

19. 10. 2019 od 8.00 do 20.00

ŠTAJERSKA OPEN, Powerlifting in potisk s prsi

Dvorana v Cirkovcah

Športno društvo Thorium in Powerlifting zveza Slovenije - zveza troboja moči

9. 11. 2019 od 15.00

Martinovanje

Tržnica v Kidričevem

Kulturno društvo Lovrenc na Dr. polju, v sodelovanju z društvi ZKD

15. 11. 2019 ob 17.00

Martinovanje

Club house MK Tulipan

Moto klub Tulipan

16. 11. 2019 do 17. 11. 2019

2. turnir Pokal Slovenije, 1. A in 1. B državna liga in državna liga mladih

Športna dvorana Kidričevo

Strelsko društvo Kidričevo

25. 11. 2019 do 5. 1. 2020

Drsališče in drsalna steza

Park pod tisočerimi zvezdami

Občina Kidričevo

1. 12. 2019 ob 17.00

Letni koncert Moškega pevskega zbora Talum Kidričevo

Restavracija Pan Kidričevo

MoPZ Talum Kidričevo

13. 12. 2019 ob 18.00

Prižig lučk in koncert FS Vinko Korže

Trg v središču v Cirkovc

Prosvetno društvo Cirkovce

22. 12. 2019 ob 17.00

Koncert skupine Pepi Krulet

Trg v središču v Cirkovc

Prosvetno društvo Cirkovce

Dogajanju v naši občini lahko sledite tudi na povezavi https://vimeo.com/kidricevo

7. redna seja obč. sveta | sept. 2019

22. Dan gasilca GZ ... | avgust 2019

2. izredna seja obč. sveta | avgust 2019

6. redna seja obč. sveta | julij 2019

Koncert glasb. šole AccordArt | junij 2019

Zaključna prireditev ... | junij 2019

Izdajatelj glasila: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo Odgovorna urednica: Mojca Muršec Uredniški odbor: Anja Rajher, Eva Žunkovič, Tina Krivec, Darinka Podvršek, Jožef Murko Lektoriranje: Anita Trep Priprava za tisk: Mojca Muršec Tisk: Ekart design d.o.o. / Naklada: 2400 izvodov / Spletna stran: www.kidricevo.si.

Prispevke za naslednjo izdajo Ravnega polja lahko oddate na portal www.mojaobcina.si do 21. 11. 2019.

Glasilo je brezplačno in ga prejme vsako gospodinjstvo v Občini Kidričevo ter je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS, pod zaporedno številko 1401. Obvestilo: Pridržujemo si pravico do izbora člankov in fotografij po lastni presoji, skladno z razpoložljivostjo prostora za objavo, ter do preoblikovanja besedil v vsebinsko in oblikovno primerne članke. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. Reklame in nekateri prispevki niso lektorirani s strani lektorice glasila.


Spoštovane občanke, spoštovani občani! Vsak letni čas ima svoj čar, jesen pa še darov poln koš. Jeseni se drevesa obarvajo v najrazličnejše odtenke rjave, rumene, oranžne in celo rdeče barve, pogled na jesenski gozd je prava paša za oči, sama narava pa dobi pridih spokojnosti. Sprehodi v naravo delujejo na nas pomirjajoče, spotoma pa lahko naletimo na kakšnega jurčka ali naberemo košaro kostanja. Izkoristite ta čas tudi za sprostitev v naravi. Jesen mnogi izkoristite za pobiranje kmetijskih pridelkov, trgatev, martinovanja in še opravite zadnja dela okoli hiše. Predvsem pa so zadnji jesenski dnevi in posledično vedno bolj gola drevesa opomin, da se približuje najhladnejši letni čas – zima in z njo zimske radosti ter počitek. Nekateri izmed vas pa ste na novo ali ponovno prestopili prag vrtca, osnovne, srednje šole ali kakšne fakultete. Nekateri ste prestopili novo življenjsko stopnico v svojem življenju in pri tem verjamem, da ste že na polno zavihali rokave ter se pogumno podali novim dogodivščinam naproti. Želim vam veliko dobrih učnih uspehov v tem šolskem oziroma študijskem letu. Ob tem bi se rada zahvalila vsem prostovoljcem, ki ste v začetku meseca septembra poskrbeli za naše šolarje ter jih pospremili, da so varno stopali po šolskih poteh in prispeli v šolo. S tem ste opozorili vse voznike na še večjo pazljivost v cestnem prometu. Hvala vam. Tudi na Občini Kidričevo pridno hitimo k zaključku tega leta in že skrbno pripravljamo nov proračun za leto 2020. Idej in investicij nam ne manjka, tako da bo tudi v prihodnjem letu zelo produktivno obdobje. Želim vam lep jesenski čas in še lepši zaključek tega leta. Anja Rajher, podžupanja Občine Kidričevo

ih la v poletn ta s a n je i st, k a umetno o se, pod Abstraktn rku mladosti, kjer s dvijale Pa o, o mesecih v a Kidričev eč o tem d o b o v S PD .V okriljem D tvarjalne delavnice s u e k počitniš ani 18. rete na str e b re p o k lah OKTOBER 2019

I

3

UVODNIK

Jesen v naši občini


Dela na področju prometne infrastrukture v letu 2019 Rekonstrukcija JP 666 091 R2-432 – Lovrenc Dela obsegajo nasutje zgornjega ustroja vozišča, položitev nosilnega in zaključnega asfaltnega sloja ceste ter 80 parkirnih mest na odseku od regionalne ceste R2-432, v dolžini približno 200 metrov. Zgrajena je bila tudi nova javna razsvetljava s kovinskimi kandelabri in led sijalkami. Izvajalec del v vrednosti 47.114,00 € je bilo Cestno podjetje Ptuj, d. d.

Modernizacija nekategorizirane ceste v Kidričevem – Plavčak

Občina Kidričevo je kot sofinancer sodelovala v projektu DRSI, Obnova regionalne ceste R2-432/1285, od KM 5 + 320 do 7 + 440, v dolžini 2,12 km, z dvema krožiščema in enim štirikrakim križiščem. V križiščih in v naselju je zgrajena javna razsvetljava. Kombinirana traktorsko-kolesarska steza v širini 3,5 m je zgrajena v dolžini 1,4 km, obojestranska kolesarska steza in steza za pešce pa je zgrajena v dolžini 0,7 km. Pogodbena vrednost je 2.492.867,44 €, od tega je delež Direkcije RS za infrastrukturo v višini 2.083.091,57 € in delež Občine Kidričevo, v vrednosti 409.867,44 €. Dela, ki jih je izvajalo Cestno podjetje Ptuj, d. d., so zaključena, izvede se še kvalitetni pregled in predaja objekta.

Dela obsegajo nasutje zgornjega ustroja gramoznega materiala, fino izravnavo tamponskega materiala, asfaltiranje vozišča v širini 3,5 m in nasutje bankin dvakrat po 0,50 m. Dela v vrednosti 14.956,00 € je izvedlo Cestno podjetje Ptuj, d. d.

Modernizacija javne poti JP 828 011 in JP 665 691 – Cesta na Hajdino v Njivercah Dela obsegajo položitev izravnalnega asfaltnega sloja, dvig kanalizacijskih pokrovov in vodovodnih kap na ustrezno višino, položitev zaključnega asfaltnega sloja v širini 3,5 m in nasutje bankin. Izvajalec del v vrednosti 57.836,00 € je bilo Cestno podjetje Ptuj, d. d.

V teku pa so dela na modernizaciji LC 165 031 G 1-2 – Starošince, na odseku od Perutninskih farm do občinske meje z Občino Starše. Izvedena so dela na izkopu ter nasutju tampona za razširitev vozišča, izgradnja meteorne kanalizacije in ponikalnic. Asfalterska dela obsegajo položitev razširitve vozišča v širini 1,20 m, položitev izravnalno nosilnega sloja asfalta in položitev zaključnega sloja. Pogodbena dela izvaja Cestno podjetje Ptuj, d. d., v vrednosti 220.000,00 € . 4

I OKTOBER 2019

Do konca leta 2019 bomo izvedli tudi modernizacijo javnih poti JP 665 461 in JP 665 471 v Šikolah. Trenutno se izvaja postopek javnega naročila za izbiro izvajalca. OU


Namakalni sistem Kidričevo V mesecu aprilu je k projektu namakalnega sistema Občine Kidričevo zelo aktivno pristopil Strojni krožek Dravsko polje in pospešil zbiranje podpisov za uvedbo namakalnega sistema. Občina Kidričevo je izvedla več različnih sestankov oz. razgovorov s pristojnimi institucijami. K uvedbi namakalnega sistema v naši občini so tako pristopili tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Perutnina Ptuj in PP AGRO. V nadaljevanju skupnih pogovorov in načrtovanju projekta »Veliki namakalni sistem Dravsko polje« smo skupaj z ministrstvom izvedli še dva sestanka z Občino Starše in Občino Hajdina, ki sta prav tako pristopili k projektu. Na sestankih so bili župani občin složni, da je potrebno za dolgoročno ohranitev kmetovanja na našem območju pristopiti k namakanju širše in složneje, predvsem pa povezovalno. V septembru smo pričeli z aktivnim delovanjem delovne skupine, v kateri so trije predstavniki vseh treh občin, predstavnik ministrstva in predstavnik Kmetijskega zavoda. V prvi fazi smo že določili osnovne aktivnosti, ki jih bomo izvedli do oktobra. OU

Bon Sternthal – v obtoku že za 38.930 EUR Že uporabljate vrednostni bon Sternthal, s katerim nakupujete 5 % ceneje in hkrati krepite lokalno gospodarstvo? V kolikor želite o tem izvedeti kaj več, preverite spletno povezavo https://www.kidricevo.si/bonsternthal/, kjer boste našli vse informacije o tem, kako in kje vse lahko plačujete z bonom Sternthal.

POZIV K ZBIRANJU POBUD ZA PRIPRAVO 4. SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KIDRIČEVO Občina Kidričevo je v letu 2019 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13, 22/16, 40/19). Občina Kidričevo vabi vse zainteresirane, da si pogledajo Občinski prostorski načrt, ki je dostopen na sedežu Občine Kidričevo in na spletni strani PISO (www. geoprostor.net). Vse zainteresirane, ki želijo podati novo pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, občina poziva, da to storijo do 31. 12. 2019. Pobudo se poda na obrazcu »Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta«, ki je dostopen v sprejemni pisarni Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo (https://kidricevo.e-obcina.si/evloge). Ustrezno izpolnjene obrazce posredujte na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ali preko elektronske pošte, na naslov: obcina@kidricevo.si. Direktor občinske uprave Občine Kidričevo, Damjan Napast Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19) Občina Kidričevo objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi predlogov modelov vrednotenja nepremičnin 1. Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki se nahajajo na območju Občine Kidričevo, bo potekala od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019, v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, v sejni sobi (I. nadstropje), v delovnem času občinske uprave. 2. Predlog modelov bo v času javne razgrnitve dostopen tudi na spletnem naslovu Geodetske uprave Republike Slovenije: https:// www.mvn.e-prostor.gov.si. 3. Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov, ki morajo biti ustrezno obrazložene. Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 za podajanje pripomb sta na voljo v prostorih Občine Kidričevo in na spletni strani Portala MVN. 4. V času javne razgrnitve bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla javne predstavitve predlogov modelov vrednotenja. Na območju Območne geodetske uprave Ptuj bo javna predstavitev predlogov modelov vrednotenja v torek, 15. oktobra 2019, od 10. do 13. ure, v prostorih Dominikanskega samostana, Muzejski trg 1, Ptuj. Številka: 3500-25/2018-2 Datum: 23. 9. 2019

Župan Občine Kidričevo Anton Leskovar

OKTOBER 2019

I

5


SEJE OBČINSKEGA SVETA

Povzetek sej Občinskega sveta Občine Kidričevo 6. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo je bila 11. 7. 2019. 1. točka: Občinski svet soglasno sprejme Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2019 z vsemi prilogami (splošni del, posebni del, NRP in vse obrazložitve). 2. točka: Občinski svet soglasno sprejme Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne Občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo, v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica, d. o. o., v Občini Kidričevo. Elaborat GJS oskrbe s pitno vodo Komunala Slovenska Bistrica je pojasnila gospa Jožica Dobaj – vodja Enote za vzdrževanje vodovoda. Pojasnila je, da ohranjajo ceno omrežnine enako, cena vodarine pa se spremeni za 16,77 procentov na podlagi zviševanja splošnih stroškov – tudi zaradi nižje porabe vode na območju. 3. točka: Občinski svet z večino sprejme Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne Občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo, v upravljanju Komunalnega Podjetja Ptuj, d. d., v Občini Kidričevo. 4. točka: Občinski svet soglasno sprejme DIIP za Obrtno cono Kidričevo. 5. točka: Občinski svet soglasno sprejme PIZ za Obrtno cono Kidričevo. 6. točka: Občinski svet soglasno sprejme IP za Obrtno cono Kidričevo. 7. točka: Občinski svet soglasno sprejme Sklep o potrditvi spremembe normativov in vrst oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2019/2020.

8. točka: Občinski svet soglasno sprejme sklep, da Občina Kidričevo proda nepremičnino – poslovni prostor fizioterapije, na naslovu Mladinska ulica 9, in sicer na podlagi metode javnega zbiranja ponudb za izhodiščno vrednost, ki je določena na podlagi zunanje cenitve, to je 70.000,00 EUR. 9. točka: Občinski svet soglasno sprejme sklep, da se v Nadzornem svetu Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d. o. o., z dnem 26. 3. 2019 razreši člana – predstavnika ustanovitelja, Danila Lendera in Mirana Goluba.

10. točka: Občinski svet soglasno sprejme sklep, da se v Nadzornem svetu Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje, d. o. o., z dnem 11. 7. 2019 razreši članica – predstavnica ustanovitelja, gospa Silva Orovič Serdinšek, in se namesto nje imenuje kot predstavnica ustanovitelja Petra Potrč. Povzetek sej je pripravila Anja Rajher.

Svetnika Krajnc in Lampič županu postavila vprašanja in podala pobude Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Kidričevo sta naša svetnika Slavko Krajnc in Stanislav Lampič županu, gospodu Antonu Leskovarju, postavila kar nekaj vprašanj. Glede na to, da je Občina Kidričevo dve leti nazaj na pobudo SD pristopila k projektu Otrokom prijazna občina, s katerim se župani zavežejo, da bodo pospešeno izvajali aktivnosti za otroke, ju je predvsem zanimalo, koliko teh aktivnosti je Občina Kidričevo že izvedla ter konkretno, kateri ukrepi in aktivnosti so že bili izvedeni. Prav tako ju je zanimalo, kdaj bo končno zaživel t. i. Green Lake in kdaj bodo pridobljena uporabna dovoljenja za žičnico na vodi in gostinski lokal. Odgovore bosta svetnika prejela do naslednje seje občinskega sveta. Svetnika sta dala tudi pobudo, da se ob prenovljeni cesti Lovrenc– Kidričevo zagotovi tudi varnost pešcev in kolesarjev. Socialni demokrati se pripravljamo na vsebinski kongres stranke, ki bo 9. novembra 2019 v Velenju. Zeleni, razvojni in socialni paket so trije pomembni vsebinski sklopi, ki jih bo naslavljal kongres stranke. Okoljsko oziroma podnebno vprašanje je potrebno uvrstiti med najpomembnejše. Povečanje sredstev za znanost in razvoj, digitalni razvoj Slovenije, problem staranja prebivalstva in dolgotrajna oskrba

6

I OKTOBER 2019

– to so vprašanja, ki bodo še kako pomembna za našo prihodnost, zato jih bomo uvrstili med prioritete našega programa. Vsi, ki vas zanima naše delo, nas lahko spremljate na naši Facebook strani »Socialni demokrati Kidričevo« ali nam pišete na elektronsko pošto: eva. zunkovic@gmail.com Občinska organizacija SD KIDRIČEVO


DZ RS

Poslanski kotiček Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Kidričevo! Letošnja jesen nam je prinesla obilico domačih dobrot, dobre letine na vrtovih, njivah in v vinogradih, česar smo resnično veseli, zato uživajte v dobrotah ter barvitih jesenskih dneh. V tokratnem pisanju se bom osredotočila na nekaj pomembnejših tematik, in sicer na vse večjo centralizacijo države, neuspešnost pri zagotavljanju socialnih storitev, potrebo po digitalni preobrazbi Slovenije in številčnejše ilegalne prehode južne meje. Iz leta v leto smo žal priča vse večji centralizaciji države, ki se kaže zlasti v ukinjanju enot držanih organov, ukinjanju bančnih in poštnih poslovalnic ter manjku delovnih mest izven središč. Gonilo razvoja na podeželju tako ostajajo lokalne skupnosti, na katere država prenaša številne obveznosti, iz leta v leto pa jim zagotovi manj sredstev, kar posledično pomeni, da občinam ostaja vse manj sredstev za prepotrebne investicije. Uspešnost občine je tako odvisna od spretnosti in znanja županov, da v občino pridobijo še kaj evropskih sredstev. Trenutno je v obravnavi Predlog za spremembo formule za izračun primerne porabe občin, ki gre ponovno v prid predvsem mestnim občinam. Vse mestne občine bodo, v kolikor bo ta sprememba sprejeta, pridobile več sredstev, zlasti manjše, podeželske občine, pa bodo veliko sredstev na račun mestnih izgubile. Skladen regionalni razvoj v Sloveniji je tako zgolj mrtva črka na papirju. Nedavna revizija Računskega sodišča glede uspešnosti pri zagotavljanju dostopnosti storitev socialnega varstva za zadnjih deset let je pokazala, da je stanje socialne oskrbe kritično, zlasti ob trendu staranja prebivalstva. Vlada in ministrstvi za delo in zdravje niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem, ki jih potrebujejo. Prav tako niso zagotovili enake obravnave upravičencev, sistema zagotavljanja dolgotrajne oskrbe pa še vedno nimamo. Storitev socialnega varstva je v letu 2016 prejemalo manj kot 9 % od skoraj 400.000 upravičencev, 1,7 % upravičencev je v čakalni vrsti za sprejem v domove za starejše, za 89 % upravičencev pa država ni imela podatka o tem, koliko pomoči bi dejansko potrebovali. Ti odstotki so skrb vzbujajoči in glede na večletno neuspešno dogovarjanje med ministrstvi me resnično skrbi, kdaj se bo to področje uredilo in če se sploh bo. Na drugi strani pa je vlada zgolj za projekte, ki bi naj pokazali, ali so planirane rešitve ustrezne, ter razne analize potrošila 74,5 milijonov evrov. V septembru smo v SDS na Mednarodnem celjskem sejmu obrti in podjetništva na tiskovni konferenci predstavili Resolucijo o digitalni preobrazbi Slovenije. Z omenjeno resolucijo želimo Slovenijo postaviti v osrčje

razvoja digitalizacije, med drugim pa Vladi RS priporočamo, da med prednostne naloge predsedovanja Svetu EU v letu 2021 na podlagi Strateške agende EU za obdobje 2019– 2024 vključi tudi digitalizacijo. Sodobne tehnologije namreč prinašajo številne možnosti razvoja moderne družbe, vendar jih ne znamo postaviti na svoje mesto. Prav to pa so velikokrat tudi razlogi, da mladi svoje znanje odnesejo v tujino. Prav je, da ustvarimo takšne pogoje, da bo znanje ostalo doma. V letošnjem letu smo priča velikemu porastu nezakonitih prehodov čez slovensko južno mejo. Glede na preteklo leto je povečanje okoli 70 odstotkov. Od januarja do konca avgusta so policisti obravnavali skoraj 10.000 ilegalnih prehodov, velik porast se beleži tudi v septembru, še več prehodov pa se žal pričakuje v oktobru. Tudi ravnanje Avstrije in poostrenih nadzorov na avstrijski meji kaže na dejstvo, da varovanje naše južne meje ni ustrezno. Priča smo tudi številnim zlorabam azilne zakonodaje, saj skoraj vsi prijeti ilegalni migranti zaprosijo za azil, nato pa izginejo neznano kam. Vsakokraten obisk v katerikoli občini na območju Haloz dejstvo o povečanju ilegalnih prehodov zgolj potrdi. Številni občani z območja Haloz so namreč ilegalne migrante že srečali in prav zaradi tega se več ne počutijo varni. Vlada pa še vedno zatrjuje, da ima situacijo pod nadzorom.

družine Janković. Prav je tako, saj poznamo številne zgodbe, kjer deložirajo ljudi zaradi nekaj sto evrov. Spremembo zakonodaje, ki je takšno anomalijo omogočila, pa je sprejela vlada pod vodstvom Alenke Bratušek, ki so jo novembra 2013 podprle stranke Pozitivna Slovenija (katere član je bil takrat tudi sedanji predsednik vlade Marjan Šarec), SD, DL in Desus. Toliko o Sloveniji kot pravni in pravični državi. Naj vas ob koncu ponovno povabim, da me obiščete v poslanski pisarni, v prostorih gasilskega doma Lovrenc na Dravskem polju, kjer sem prisotna vsak drugi ponedeljek v mesecu, v času med 8.30 in 10.00. Vesela bom vašega obiska. V kolikor vam predlagani termin ne ustreza, se lahko name obrnete preko elektronske pošte (suzana.lep-simenko@ dz-rs.si) in bomo skupaj poiskali ustreznejši termin. Želim vam lepe jesenske dni in obilico domačih dobrot. Suzana Lep Šimenko, poslanka DZ RS

Veliko razburjenja med ljudmi je nastalo zaradi odpisa 29 milijonov evrov podjetjem

OKTOBER 2019

I

7


DOGAJALO SE JE

Na prireditvi Zahvala polju razglašeno najlepše okrašeno vaško središče Pod okriljem Turističnega društva Občine Kidričevo in destinacije Visit Ravno polje je bila v nedeljo, 8. septembra 2019, uspešno izpeljana in množično obiskana že 13. prireditev Zahvala polju, katere namen je bil simbolično se zahvaliti naravi za njene darove. V okviru letošnje prireditve je potekalo tudi tekmovanje v jesenski okrasitvi vaških središč. Laskavi naziv najlepše okrašenega vašega središča je pripadel vasi Zgornje Jablane, ki si je tako prislužila gostovanje prireditve 14. Zahvala polju, ki bo v nedeljo, 6. septembra 2020. Na tokratni prireditvi 13. Zahvala polju, ki jo je v Kungoti pri Ptuju, v destinaciji Visit Ravno polje, organiziralo Turistično društvo Občine Kidričevo, se je ob pestrem programu približno 600 obiskovalcev simbolično zahvalilo naravi za bogat pridelek in se družilo ob dobri glasbi, nastopih in kulinaričnih

dobrotah. Posebej so se izkazala turistična društva s pripravo odličnih »bobovih« golažev in mladi »bobovi« kuharji Osnovnih šol Kidričevo, Cirkovce, Hajdina in Starše z odličnimi in izvirno postreženimi »bobovimi« cmoki. Za bogat program je poskrbelo kar 107 nastopajočih: ansambel Razpon, Kulturno društvo Kungota, folklorna skupina OŠ

Cirkovce, plesna točka OŠ Lovrenc, Tamburaški orkester KUD Ivan Lončarič iz Trnič, folklorna skupina iz Crikvenice, klapa iz Selc in ansambel učencev OŠ Kidričevo – Mačkoni. Letos je v okviru prireditve prvič potekalo tudi tekmovanje za najlepše okrašeno

vaško središče Občine Kidričevo. Sodelovalo je sedem vasi: Starošince, Pongrce, Zg. Jablane, Cirkovce, Mihovce, Župečja vas in Lovrenc na Dravskem polju. Prav vsaka jesenska dekoracija v vsaki vasi je bila izvirna in je pripovedovala svojo zgodbo. Dekoracije je ocenjevala strokovna komisija iz Hortikulturnega društva Maribor, ki v letošnjem letu

obeležuje 150-letnico svojega delovanja. Komisija je dekoracije ocenjevala po več kriterijih: zgodba, izvirnost, postavitev, duhovitost, detajli, trud, domiselnost, izvedba, celoten vtis in srčnost. V celoti pa je bila nad dekoracijami navdušena. Prvo mesto je pripadlo vasi Zgornje Jablane, ki si je tako prislužila gostovanje prireditve 14. Zahvala polju, ki bo v nedeljo, 6. septembra 2020. Poleg nagrad so vaščani Jablan prejeli tudi štafeto prireditve, ki jo bodo predali naslednjemu zmagovalcu. Drugo mesto je zasedla Župečja vas, tretje mesto pa vas Starošince. Na četrtem mestu je pristala vas Mihovce, ki si je prislužila posebno pohvalo. Marketinška skrbnica Visit Ravno polje in hkrati predsednica Turističnega društva Občine Kidričevo, Sonja Breznik, je izpostavila: »Ljudje na Ravnem polju smo že od nekdaj navezani na ravnico in na rodovitno zemljo, ki nas vsako leto obdari s pridelki. Skozi stoletja so se na različne načine zahvaljevali polju, danes pa to počnemo v obliki kulturno-zabavne prireditve, ki je prepoznavna pod imenom Zahvala polju in je letos potekala že trinajstič. Nad udeležbo na prireditvi smo izjemno zadovoljni, prav tako tudi z izvirnim sodelovanjem okoliških vasi, ki so se zelo izkazale. S tovrstnimi prireditvami želimo prispevati k promociji turistične destinacije Visit Ravno polje, ki je nastala leta 2018 s povezovanjem lokalnih ponudnikov Občine Kidričevo in Starše ter želi privabiti čim več ljudi v naše lepe kraje, jim približati podeželje, bogato dediščino in ponuditi nepozabna doživetja.« Za več informacij se lahko obrnete na predsednico Turističnega društva Občine Kidričevo, gospo Sonjo Breznik (tel. 041 660 289, info@visitravnopolje.si). http://visitravnopolje.si/

Pongrce

Mihovce 8

I OKTOBER 2019

Lovrenc na Dr. polju

Cirkovce


DOGAJALO SE JE Župečja vas

Starošince

Najlepša jesenska okrasitev je v Zgornjih Jablanah Po vsej občini Kidričevo smo krajani to jesen okrasili vaška središča. Naše stvaritve si je ogledala komisija iz Hortikulturnega društva Maribor. Pri ocenjevanju so bili pomembni različni dejavniki: zgodba, izvirnost, zahtevnost postavitve, duhovitost, detajli, trud, domiselnost, izvedba, celoten vtis in srčnost. Na prireditvi Zahvala polju v Kungoti, ki je potekala 8. septembra, so razglasili prav našo »kravico« iz Zg. Jablan za najlepšo okrasitev vaškega središča. Vaščani smo nekaj dni pred prireditvijo stopili skupaj in se lotili okraševanja. Najprej smo naredili veliko ležečo kravo, sestavljeno iz štirih bal slame, nato pa smo izdelali še veliko zanimivosti in različnih kotičkov. Nastal je orač, družina v dnevni sobi ob igri »Tri v vrsto«, zajčja družina, šotori iz koruznice in še več. Vse smo natančno izdelali in pri tem domiselno uporabili naravne materiale. Učenci OŠ Cirkovce od prvega do tretjega razreda so vključili ogled naše dekoracije v

Družina v dnevni sobi igra »Tri v vrsto«

opazovalni učni sprehod. Niso pa bili otroci edini obiskovalci naše zmagovalne vaške postavitve. Vsak dan od razglasitve dalje je prav zaradi te okrasitve v našo vas zavilo neverjetno veliko avtov, kolesarjev in sprehajalcev. Lepo je videti, kaj lahko nastane, ko pri projektu sodeluje veliko ljudi. To delo pa nas je zelo povezalo. Celo uživali smo in si za zaključek napravili tudi piknik, da smo se po delu še nekoliko družili in poveselili. Doseženo prvo mesto je bilo res zasluženo. S tem pa

naše delo še ni zaključeno, saj bomo naslednje leto mi prireditelji občinske prireditve Zahvala polju. Več kot dokazali smo, da znamo stopiti skupaj in poprijeti za delo. Želimo si uspešno organizacijo prireditve 6. septembra 2020 v Zg. Jablanah, na katero vas že sedaj povabimo. S tem se bo o naši vasici, kjer živimo ustvarjalni ljudje, še veliko pisalo in slišalo. Ob zmagi smo prejeli veliko pohval, za kar se vsem iskreno zahvaljujemo. Vaščani Zg. Jablan

Krava iz bal – glavni element okrasitve v Zg. Jablanah OKTOBER 2019

I

9


DOGAJALO SE JE

Destinacija Visit Ravno polje prvič odprla svoja vrata Destinacija Visit Ravno polje je ob svetovnem dnevu turizma prvič odprla svoja vrata na turistična dvorišča in tako ponudila več kot 200 obiskovalcem iz Spodnjega Podravja priložnost, da so spoznali kulinarično, gastronomsko in turistično ponudbo na podeželju ter preko tega spoznavali bogato dediščino Ravnega polja. Prav tako je Turistično društvo Občine Kidričevo v sodelovanju s šolami spodbujalo mlade k zanimanju za turizem. Obiskovalci so polni vtisov in doživetij navdušeno odhajali z destinacije. Destinacija Visit Ravno polje, ki je nastala konec leta 2018 s povezovanjem lokalnih ponudnikov občin Kidričevo in Starše, je tokrat v organizaciji Turističnega društva Občine Kidričevo ob svetovnem dnevu turizma v petek, 27. septembra 2019, prvič odprla svoja vrata na turistična dvorišča. S prostim vstopom in zanimivim programom je obiskovalcem lokalnih ponudnikov v Kidričevem, Zlatoličju, Mihovcah in Starošincah ponudila priložnost, da so pogledali v zakulisje dogajanja na kmetijah in pri ostalih lokalnih ponudnikih ter spoznali kulinarično, gastronomsko in turistično ponudbo na podeželju. Na ta dan je v destinaciji Visit Ravno polje odprlo svoja vrata kar devet lokalnih ponudnikov: eko kmetija Pri omi Neži v Mihovcah, muzej Pangea v Dragonji vasi z največjo zbirko mineralov in fosilov v Sloveniji, Konjeniški park Starošince, Kmetija Žitnik in muzej Zbirka podeželja v Starošincah, Botanični vrt v Staršah, Kmetija Golob in Kmetija Pal v Zlatoličju ter Dvorec Sternthal v Kidričevem. Lokalni ponudniki so gostoljubno postregli s pestrim programom in tako so lahko obiskovalci še bolje začutili utrip podeželja

10

I OKTOBER 2019


ter ostale zanimivosti, kot so ogledi, delavnice (kulinarične in ustvarjalne), degustacije domačih dobrot s kmetij, panoramska vožnja s kočijo, pobiranje jajčk v kokošnjaku, obujanje starih iger v muzeju Zbirka podeželja in še mnogo več. Na ta dan je po destinaciji krožil brezplačen turistični avtobus z vodnikom. Po destinaciji se je podalo več kot 200 obiskovalcev, ki so bili nad doživetji in videnim navdušeni. Marketinška skrbnica Visit Ravno polje in hkrati predsednica Turističnega društva Občine Kidričevo, Sonja Breznik, je izpostavila: »S tovrstnimi dogodki želimo prispevati k promociji destinacije Ravno polje, hkrati pa tudi spodbuditi lokalne prebivalce, da spoznajo ponudbo in bogato dediščino v lokalnem okolju, saj so lahko pomembni ambasadorji turizma v destinaciji. K obisku smo povabili tudi okoliške šole, saj želimo v sodelovanju s šolami ob spoznavanju bogate lokalne turistične ponudbe in dediščine tudi med mladimi prebuditi zanimanje za turizem in spoznati mlade talente za področje turizma, ki bodo v prihodnje pomagali soustvarjati našo destinacijo.« Za več informacij pokličite predsednico Turističnega društva Občine Kidričevo, gospo Sonjo Breznik (tel. 041 660 289, info@visitravnopolje.si), http://visitravnopolje.si/.

OKTOBER 2019

I

11


DOGAJALO SE JE

Župečani končno dobili prostor za druženje Med prebivalci Župečje vasi so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja in težave, saj smo kljub majhnosti potrebovali prostor za druženje. Problem je nastal predvsem pred volitvami, ob postavitvi majskega drevesa ter ob organizaciji tradicionalnega Žegnanja konjev. Občina Kidričevo nam je obljubila finančna sredstva in dovoljenja, celotno postavitev in delo pa smo Župečani izvedli sami. Z delom smo začeli konec februarja, ko smo pripravili temelje za našo brunarico in vse potrebno, da smo 2. marca že lahko postavili lesen skelet brunarice ter pokrili streho. Nadaljevali smo z namestitvijo zunanjega opaža (brune) in montažo stavbnega pohištva. Zadnji teden marca pa smo že napeljali elektriko in vodovod, končali z izravnavo sten in stropa, uredili okolico in položili tlakovce ter pričeli s polaganjem keramike. V začetku aprila smo brunarico prebarvali in uredili notranje prostore, tako da smo konec aprila, ko je v Župečji vasi potekal blagoslov konjev, lahko brunarico že prvič koristili. Brunarica, velikosti 40 m2, je sestavljena iz sejne sobe in kuhinje, sanitarij, skladišča ter pokrite terase. Uradno otvoritev in predajo ključa smo 30. junija 2019 združili skupaj s praznikom svetega Rešnjega telesa in krvi ter tradicionalno telovsko procesijo okoli vasi. Na uradni otvoritvi je gospod župnik brunarico najprej blagoslovil, nato pa je sledil kratek kulturni program, beseda gostov in okrepčilo, ki so ga pripravile vaške gospodinje. Vaščani se zahvaljujemo županu in Občini Kidričevo, ki je prisluhnila vsem našim željam in predlogom ter nam omogočila izvedbo tega projekta. Prav tako se zahvaljujemo tistim Župečanom, ki so nesebično darovali svoj čas, energijo in voljo ter se od jutra do večera trudili, da se lahko danes ponosno pohvalimo in se skupaj družimo v novi vaški brunarici, kjer snujemo načrte in ideje za prihodnost. Monika Predikaka

12

I OKTOBER 2019


Družinski center Kidričevo Jesen nam je že postregla s prvimi pisanimi barvami, krajšimi dnevi in nas obdarila s plodovi narave. Hvaležni smo za vse to! Tudi v Družinskem centru Kidričevo imamo za vas, dragi starši, otroci, mladostniki, stari starši, prijatelji in sorodniki, pripravljen pester jesenski program aktivnosti. Z veseljem vas pričakujemo, da nas obiščete v prostorih Dnevnega in družinskega centra Kidričevo, na Kajuhovi ulici 6 v Kidričevem. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 040 858 185. Pokličete nas lahko vsak dan v času uradnih ur ali pa nam pišite na e-pošto: matea.pavletic07@ gmail.com in gabriela.poljakovic@gmail.com. Želimo vam čudovite jesenske dni in se veselimo vašega obiska! Za ekipo Družinskega centra Kidričevo: Mateja Pavletič, univ. dipl. soc. del.

PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŽINSKEGA CENTRA KIDRIČEVO DAN

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

ODPRTO

9.00–13.00

9.00–15.00

9.00–19.00

9.00–15.00

9.00–13.00

10.00– 12.00

ČAS ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE: - vodeni pogovori o zanimivih življenjskih temah; - prosta igra in ustvarjanje za najmlajše in njihove starše/ stare starše.

DOPOLDNE V OBJEMU TOPLE KUHINJE: - kuharsko ustvarjanje; - druženje ob glasbi.

UMETNOST/ USTVARJANJE, KULTURA: - klepet in raziskovanje zgodovine različnih vrst umetnosti (likovna, glasbena, plesna, dramska umetnost …).

DOPOLDNE ZA STIK S SEBOJ: - vadba za krepitev telesa in sprostitev duha; - izvajanje tehnik sproščanja in vaj za izboljšanje zavestne prisotnosti.

DOPOLDNE ZA USTVARJANJE: - ustvarjalne delavnice.

ČAS ZAME IN MOJE IZZIVE - svetovanje za otroke, starše in druge posameznike.

PREMAGOVANJE OVIR: PREMAGOVANJE OVIR: - učna pomoč za otroke I. in - učna pomoč za otroke I. in II. II. triade OŠ. triade OŠ.

13.00– 15.00

15.00– 17.00

ČAS ZAME IN MOJE IZZIVE - svetovanje za otroke, starše in druge posameznike.

17.00– 19.00

IZZIVI MOJE DRUŽINE - cikel predavanj in delavnice za odrasle; - pravljične urice za otroke.

Dragi otroci, starši in vsi, ki vas veseli svet pravljic in ustvarjalnosti! Vsako sredo, med 17. in 19. uro, vas vabimo v Družinski center Kidričevo na pravljične urice in ustvarjalne delavnice za otroke.

Veselimo se vas! Najdete nas v prostorih Dnevnega in Družinskega centra Kidričevo, Kajuhova ul. 6. Kontaktna tel. št. 040 858 185

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE ZA OTROKE, MLADOSTNIKE, STARŠE IN DRUGE POSAMEZNIKE V Družinskem centru Kidričevo izvajamo vsak torek med 13. in 15. uro ter vsako sredo med 15. in 17. uro psihološko svetovanje. Psihološko svetovanje je strukturirana oblika pomoči, ki vpliva na osebno rast, pomaga pri iskanju učinkovitih rešitev za težave v medsebojnih odnosih in vpliva na izboljšanje komunikacije med družinskimi člani. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 040 858 185. Najdete nas v prostorih Dnevnega in družinskega centra Kidričevo, Kajuhova ulica 6, Kidričevo.

UČNA POMOČ ZA UČENCE IN UČENKE I. IN II. TRIADE V Družinskem centru Kidričevo organiziramo vsako sredo in četrtek med 13. in 15. uro učno pomoč za učence I. in II. triade. Otrokom smo v podporo pri opravljanju domačih nalog, nudimo dodatno razlago učne snovi, skupaj beremo, se pogovarjamo in spletamo nova prijateljstva. Pridi, pričakujemo te!

Najdete nas v prostorih Dnevnega in družinskega centra Kidričevo, Kajuhova ulica 6, Kidričevo. Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete po telefonu, na številko: 040 858 185 ali pa se pri nas oglasite osebno, v času našega delovanja. OKTOBER 2019

I

13


DOGAJALO SE JE

Gostovanje MoPZ Talum Kidričevo v Slavoniji Po uspešnem gostovanju MoPZ Talum Kidričevo v Makedoniji smo se letos odločili za gostovanje na prireditvi Slovenija v Slavoniji. Prijavili smo se na razpis v organizaciji društva KVRS, agencije Polet Vinkovci in mesta Vinkovci. Med množico prijavljenih skupin smo bili izbrani in povabljeni k sodelovanju. Prireditev se je odvijala med 13. in 15. septembrom, kot uvod v široko poznano folklorno, že 54. prireditev Vinkovačke jeseni. Na prireditvi je sodelovalo petindvajset različnih skupin; folklorne, plesne, glasbene in podobne, ki so predstavile velik del slovenske kulturne dediščine, sodobna glasbena dela in delovanje svojih društev iz vse Slovenije. Organizatorji so pripravili oder sredi glavnega trga v Vinkovcih, kjer se vse dogaja. Mnogi mimoidoči so se ustavili in spremljali program na odru. Naši nastopi so bili razdeljeni na dva večera, raznolikost in pestrost programa pa je prinašala vsakemu obiskovalcu zadovoljstvo in uživanje ob spremljanju dogajanja. Prehitro je minil čas, namenjen predstavitvi vsake skupine, pa vendar smo s svojim izborom vsi poskrbeli za pestro dogajanje na prizorišču. Naše bivanje v Slavoniji smo ob dobri organizaciji prirediteljev in odličnem vodenju lokalnih vodičev izkoristili za oglede različnih krajev. Pričeli smo v mestu Dakovo, katerega s svojo postavitvijo sredi širne ravnice krasi največja katedrala na tem območju. Obiskali smo Vukovar, ki je prepoznaven po dogodkih v zadnji vojni in znamenitem prestreljenem vodnem stolpu, polnem spominskih obele-

žij iz bližnje in daljne zgodovine in številnih spominskih centrih zadnje vojne. Pot nas je vodila tudi v Ilok, najvzhodnejše mesto Hrvaške, poznano po številnih vinogradih in seveda Iloški kleti, iz katere vino bi naj pili na angleškem dvoru. Čas v slavonski ravnici, kjer še reke, razen

Donave, komajda tečejo, je prehitro minil. Veseli, da smo se predstavili z našo bogato kulturno dediščino, polni prijetnih vtisov nad pokrajino, njenimi prebivalci in novo izkušnjo, smo se vrnili domov. Edvard Hojski, predsednik MoPZ Talum Kidričevo

»Maša vrabčkov« v Cirkovcah V nedeljo, 2. junija 2019, je ob 10. uri v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Cirkovcah zazvenela Mozartova »Maša vrabčkov« (Spatzen-messe). Tovrstna partitura zahteva večje število pevcev in instrumentalistov, zato smo pod taktirko dirigenta Petra Gojkoška združili pevske moči vokalna skupina Utrinek iz Cirkovc, CPZ Magnifikat s Ptujske Gore, dekliški zbor Dolcezza iz ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju ter VS Mladi veseljaki iz Cirkulan. Za instrumentalno podlago je poskrbel Komorni orkester ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju z gosti, na orgle pa je igral naš zborovodja Luka Gojkošek. V solističnih točkah so se izkazali mladi solisti: Anja Brglez (sopran), Amadeja Dvoršak (alt), Benjamin Pregl (tenor) ter Kristjan Furman (bas). »Spatzen-messe« oziroma v prevodu »Maša vrabčkov« je dobila ime po violinskem motivu v visoki legi v Kyrie in v hitrem delu Sanctusa, ki zelo spominja na ptičje žvrgolenje. Ni bolj vesele Mozartove maše kot je ta. Ker je bilo v učenje vloženega veliko truda, smo načrtovali več ponovitev in tako Mozartovo umetnino izvedli še junija v cerkvi na Ptujski Gori in v minoritskem samostanu na Ptuju. Še ena ponovitev pa bo izvedena letos, 14. decembra, v Cirkulanah. Goethe je za Mozarta rekel takole: »Pojav, kot je bil Mozart, ostane vedno čudež, ki si ga ne moremo razložiti.« In prav zaradi tega smo veseli in hvaležni, da lahko poustvarjamo Mozartovo glasbo. Vokalna skupina Utrinek iz Cirkovc 14

I OKTOBER 2019


Petek, 20. september 2019, je bil za poznavalce in ljubitelje kulture v Cirkovcah prazničen. V okviru večletnega projekta Onzek, ki ga je izvajalo PD Cirkovce v sodelovanju z agencijo LAS, Bogastvo podeželja ob Dravi, so predvajali dokumentarni film o Vinku Koržetu. Film sta pripravila dva mlada Cirkovčana,

Marko Urih in Dominik Turk. Vanj sta vpletla osrednji lik Koržeta, ki ga v stari Peršuhovi hiši v Pongrcah odlično odigra Davorin Urih. V njem plešejo tudi folklorniki, sicer pa skozi ves film slišimo cirkovške plesne viže. Ob številnih fotografijah in odlomku iz filma RTV Slovenija prikazujeta Koržetovo nenavadno življenjsko zgodbo, ki se je odvijala sredi Cirkovc. Hiši ob trgu, kjer je že za časa življenja znanega Cirkovčana bila njegova gostilna, se še danes reče »Pri Koržetu«. Pri filmu je sodelovala njegova nečakinja Adela Bergant iz Maribora in domačini, ki so plesali v skupini pod njegovim vodstvom ali so ga poznali: Franc Fakin, Anton Brglez (že pokojna), Maks Medved, Zalika Ošlovnik, Drago Koren, Zdenko Kodrič in med folklorniki zelo spoštovan dr. Bruno Ravnikar iz Ljubljane, ki je prav tako opazil dobre nastope folklorne skupine in drugačne plesne korake. Povedali so veliko prigod iz časov, ko je med njimi živel in ustvarjal umetnik, igralec, dramatik in plesalec Vinko Korže. Zanimiv in poln čustev, posebej še za svojce, je bil tudi pogovor po predvajanju z igralci iz dokumentarca. Vinko Korže je ime našega kraja s folklorno

skupino ponesel ne le po Sloveniji, ampak tudi v Evropo, kar je bilo za tisti čas zelo napredno. Cirkovce so še danes prepoznavne po folklorni skupini, ki s ponosom nosi njegovo ime. Sedaj ga mlajše generacije lahko spoznavajo ob pomoči tega filma. Upamo, da bo posebej mladim, ki ga danes ne poznamo več, večkrat predvajan za spoznavanje najbolj znanega Cirkovčana in tudi kot spomin na nekdanje življenje. Koržetovo zapuščino smo dolžni vsi, ki delamo na področju ljubiteljske kulture, z vsem spoštovanjem do Koržeta in odgovornostjo, raziskovati še naprej in ohranjati za bodoče generacije. Premiero filma si je ogledalo več generacij folklornikov in vabljenih gostov, med njimi sta bila tudi podžupan in župan naše občine, ki je ustvarjalcema čestital za odlično opravljeno delo. Projekt Onzek sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD. Marija Jurtela Fotografije: Arhiv društva

OKTOBER 2019

I

15

DOGAJALO SE JE

Kulturna zapuščina Vinka Koržeta


ŠPORT

ŠD Šikole: Športni vikend 2019 V petek, 30. avgusta, in v soboto, 31. avgusta 2019, nam je bilo vreme naklonjeno, da smo uspešno izvedli že 11. športni vikend ŠD Šikole. Celotno dogajanje, ki je potekalo na igrišču v Šikolah, je bilo namenjeno vsem, ki se radi aktivno družijo ob športu ali se raje izkažejo kot obiskovalci, ki vneto navijajo in spodbujajo tekmovalce. Dogajanje športnega vikenda so odprli najmlajši. V nogometni tekmi so se med sabo pomerili mladi nogometni upi, ki so v poletnih mesecih v okviru Nogometne šole ŠD Šikole pridno trenirali in usvojili tehniko nogometa. Ta tekma je požela največji odziv gledalcev. Vsi mali nogometaši so bili nagrajeni z medaljami kot pravi zmagovalci. Petkov večer se je nato nadaljeval in tudi končal v nogometnem duhu. V turnirju ekip malega nogometa je prvo mesto zasedla ekipa ŠD Cirkovce, drugo mesto Kleparstvo-krovstvo Trčko in tretje mesto Gostilna Kureš. Sobotno dogajanje se je pričelo v popoldanskih urah. Na umetni travi so se ekipe pomerile v odbojki. V večini moško udeležbo je razbila vsaj ena od predstavnic nežnejšega spola v vsaki ekipi. Nepremagljiva je bila ekipa PJ Team, ki je povozila že Povožene paradajze. Tretje mesto je zasedla ekipa gostitelja, ŠD Šikole.

Zmagovalci košarke

Zmagovalci nogometa Tudi kolesarji so poskrbeli za razburljivo in napeto vzdušje. Za razliko od bučnega navijanja, trpljenja in potenja na Vuelti, so gledalci tiho in z zastalim dihom spremljali polžje dirke s starodobnimi kolesi. Domačin Bojan Glavica je pokazal nepremagljivo koncentracijo, ravnotežje in občutek za čas ter kot najpočasnejši in vidno »utrujen« prečkal nekaj metrov dolgo traso. Na žalost sta bila hitrejša Rok Grašič in Željko Dovnik. Kot košarkarski narod smo dogajanje zaključili s košarko. V turnirju trojk so bili nepremagljivi Borci za severno mejo, sledili sta ekipi Allianz@rist in Mehatroniki. Zmagovalne ekipe in posamezniki so odšli domov s pokali in praktičnimi nagradami. Monika Voga

Zmagovalci odbojke

16

I OKTOBER 2019


ŠPORT

Obisk Namiznoteniškega kluba Cirkovce v Crikvenici Člani Namiznoteniškega kluba Cirkovce (NTK Cirkovce): Gregor Gregorc, Darko Hergan, Denis Hergan, Urban Ovčar, Benjamin Šinkovec, Tomaž Strelec, Jaša Lozinšek, David Štern, Nejc Slomšek, Matej Slomšek, Ina Unger, Iva Unger, Katja Krajnc, Saša Gregorc in Monika Gradišnik smo konec julija 2019 obiskali prijateljski namiznoteniški klub STK Crikvenica in se udeležili tradicionalnega »41. turnirja Plaža«, ki je zaradi slabega vremena, namesto na mestni plaži, potekal v Športni dvorani v Crikvenici. Namiznoteniškega tekmovanja se je v treh starostnih kategorijah udeležilo skupaj več kot petdeset ljubiteljev namiznega tenisa. Vsi igralci NTK Cirkovce so prikazali odlično in zavzeto igro, najuspešnejši pa sta bili Ina Unger (3. mesto) in Katja Krajnc (4. mesto). Člani NTK Cirkovce smo se ves čas tridnevnega obiska v Crikvenici športno udejstvovali na plaži in v športni dvorani, večere pa z namenom krepitve prijateljskih vezi preživeli s predstavniki STK Crikvenica. Za pomoč pri organizaciji in izvedbi športno preživetega obiska namiznoteniških prijateljev iz Crikvenice se zahvaljujemo Občini Kidričevo. (STK) Crikvenica, se vidimo ob naslednji priložnosti! NTK Cirkovce

Igralci NTK Cirkovce na »Turnirju Plaža«

TMK5E na parketu svetovnega twirlinga Med 4. in 8. avgustom 2019 je v francoskem Limogesu potekal Svetovni pokal v twirlingu. Na tekmovanju je sodelovalo 1226 twirlerjev in twirleric iz devetnajstih držav, in sicer iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije, Japonske, Rusije, Madžarske, Češke, Hrvaške, Slovenije, Norveške, Švedske, Nemčije, Nizozemske, Belgije, Francije, Italije, Švice, Španije in Velike Britanije. Slovensko reprezentanco je sestavljalo osemindvajset tekmovalk in tekmovalec, med njimi pa je bilo devet članic Twirling in mažoretnega kluba Pet elementov, in sicer Urška Pelko, Iza Ritonja, Hana Pišek, Nuša Detiček, Eva Mlakar, Pia Stermecki, Maša Trobiš, Gloria Petje in Maja Lončarič, pod vodstvom trenerke Nastje Keršič. Dekleta so na tekmovanju dosegla odlične rezultate, izpostavljamo pa 7. mesto Nuše Detiček in Eve Mlakar v artistic

paru A senior in 8. mesto teama Friends, v sestavi Glorie Petje, Hane Pišek, Ize Ritonja, Urške Pelko, Pie Stermecki in Maje Lončarič, ob čemer sta Maja in Gloria prvič tekmovali na tako velikem mednarodnem tekmovanju. S svojimi nastopi in uvrstitvami so dekleta pod mentorstvom svoje trenerke dokazala, da slovenski twirling ponosno stoji ob boku »velikih« na parketu svetovnega twirlinga. Marjan Petje

OKTOBER 2019

I

17


DOGAJALO SE JE

Ustvarjamo in se igramo z DPD Svoboda Kidričevo Med 5. in 9. avgustom so se v Parku mladosti odvijale počitniške ustvarjalne delavnice. Imenovale so se »Naše Kidričevo: ustvarjamo in se igramo«. Delavnic so se udeležili večinoma osnovnošolci, nekaj pa je bilo tudi mlajših otrok v spremstvu njihovih babic. Delavnice so se izvajale pod mentorstvom ge. Aleksandre Vidovič. Prvi dan smo uporabili ekološke materiale – papirnate krožnike in kozarčke. Nanje smo narisali svoje avtoportrete, lončke pa okrasili z morskimi motivi. Preizkusili smo se v preskakovanju kolebnice in gumitvista. Drugi dan smo na slikarska platna naključno polivali in razlivali barve in s tem spoznali brezpredmetno (abstraktno) umetnost, pri ustvarjanju pa neznansko uživali. Da smo prebudili naše male celice, smo se kratkočasili z igro »Ime, priimek, žival, rastlina, mesto, predmet«. Tretji dan smo se učili iz volnenih niti narediti zapestnice prijateljstva. Ker je bila tehnika vozlanja za nekatere prezahtevna, so se eni lotili oblikovanja cvetja iz krep papirja, drugi pa se igrali igre z žogo. Četrti dan nas je oblačno vreme pregnalo v knjižnico – društvene prostore DPD Svoboda Kidričevo. Na majhna slikarska platna smo slikali različne motive, zapestnice prijateljstva pa smo tokrat prepletali iz prejic. Mlajši otroci so v igri prepletali pajkovo mrežo iz volne in vrvic med drevesi pred knjižnico. Zadnji dan smo v parku okrasili eno izmed lesenih hišk po svoje in pripravili zaključno razstavo na prostem. Hiško smo polepili z barvnimi papirji in jih okrasili z grafiti naših imen. Vsi smo se strinjali, da bi hiške v parku lahko dobile novo barvno podobo, pri poslikavi pa bi z veseljem sodelovali otroci. Sledil še je zaslužen sladoled, igra na igralih in prijetno druženje s prijatelji. Vse te dni smo pridno ustvarjali z DPD Svoboda Kidričevo ter v parku pustili svoje ustvarjalne sledi. Staša Mrčinko

Planinski pohod na Vogar V soboto, 14. septembra 2019, smo se z učenci planinskih krožkov OŠ Cirkovce in OŠ Kidričevo udeležili pohoda na Vogar.

Začetek naše pohodne poti je bil na parkirišču nad Staro Fužino, kjer smo pregledali potrebno opremo in se okrepčali, saj smo bili že dlje časa na poti, na kateri je bilo tudi nekaj prometnih zastojev. Nato smo po kar strmih serpentinah nadaljevali pot proti našemu cilju (Kosijev dom na Vogarju). Na poti do koče smo si ogledali vzletišče jadralnih padalcev, kjer je bil krasen razgled na Bohinjsko jezero in spodnje Bohinjske gore, ter nato še spominsko obeležje iz NOB. Ko smo prispeli do Kosijevega doma, smo šli še do nekaj minut oddaljene razgledne točke, od koder se lepo vidi zahodni del Bohinjskega jezera. Vrnili smo se do planinske koče, kjer smo naredili večji postanek, se okrepčali, podpisali planinske dnevnike ter podelili spominske znake dvema mladima planincema, ki sta dosegla za to potrebno število planinskih pohodov. Naša pot se je nadaljevala nazaj proti izhodišču. Na poti domov smo se za kratek čas ustavili še ob Bohinjskem jezeru, kjer si je večina naših mladih junakov zmočila noge. Po kratkem ogledu centra Ribčevega laza smo se veseli in prijetno utrujeni odpravili proti našemu domu. Po poti smo si z zanimanjem (predvsem tisti, ki še niso bili na Bledu) panoramsko ogledali še vedute Bleda. Želimo si še več takšnih dni. Ivan Kojc, vodnik PZS, PD Občine Kidričevo

18

I OKTOBER 2019


Šola zdravja Cirkovce je letos s septembrom stopila že v tretje leto delovanja. Skupina šteje petnajst članic. V tem času smo postale zelo dejavne in prepoznavne v kraju in širši okolici. Opremile smo se z oranžnimi majicami in flisi. Pri tem nas je podprla Občina Kidričevo. Ime in grb naše občine imamo na rokavu majice in ju s ponosom nosimo. Ob osnovnem poslanstvu, redni jutranji vadbi na prostem, se z veseljem družimo tudi ob različnih drugih priložnostih. V kraju redno sodelujemo z drugimi društvi, vrtcem in šolo. Projekt Simbioza giba smo izvedle za vrtčevske otroke, vzgojiteljice, njihove dedke in babice. V sodelovanju s šolo Cirkovce smo v 2. razredu uspešno izvedli Unesco projekt Ujemimo sapico prijateljstva. V pustnem času smo se našemile v pomaranče. Same smo izdelale kostume in ob tem izražale svojo ustvarjalnost. Sodelovale smo na tradicionalni krajevni pustni povorki, imenovani Cirkovški fašenk, in požele veliko pozornosti in pohval. K pustu spadajo krofi in nam, telovadkam ŠZ Cirkovce, so jih pripeljali po vadbi, ker smo bile izbrane v akciji Radia Ptuj. Marca 2019 smo bile povabljene na Dneve odprtih vrat slovenjegoriških vinogradnikov, na kmetijo Stanka Krničarja v vinorodni okoliš Jeruzalem Ormož. Prevoz so nam omogočili gasilci iz PGD Mihovce - Dragonja vas, za kar smo jim hvaležne, kot tudi g. Krničarju za povabilo. Mnogo članic se je udeležilo občnega zbora v Domžalah, kjer smo se seznanile s pravili delovanja našega društva. Posebej smo uživale v gledališki predstavi Profesor Kuzman. Vaje 1000 gibov moramo izvajati čim bolj pravilno, ker potem napredujemo v telesni gibčnosti. Da pa bi tudi strokovno napredovali in usposobili čim več vaditeljev, smo se aprila udeležile seminarja, ki sta ga izvajala profesor športa Andraž Purger in ga. Zdenka Katkič. Prostor nam je prijazno ponudila Občina Kidričevo. Vesele smo bile povabila na tretjo obletnico delovanja ŠZ Kidričevo. Ker je to naš sedež občine, nas je pozdravil tudi g. župan in zelo pohvalil našo vadbo. Ogledale smo si proizvodnjo v Talumu. Vsi udeleženci smo se družili ob odlični pogostitvi v restavraciji Pan. Meseca junija smo se udeležile vseslovenskega srečanja v Velenju. Po skupni telovadbi z g. Nikolayem Grishinom, dr. ortopedije in idejnim vodjem ŠZ, smo si ogledale premogovnik in kljub dežju imamo na izlet lepe spomine. V sklopu občinskega praznika smo sestavile ekipo in sodelovale na kmečkih igrah, kjer smo se preizkusile v različnih spretnostih: pobiranje in prenašanje krompirja, ročno žaganje hloda in spretnostna vožnja s samokolnico. Bile smo tudi na otvoritvi prenovljenega Muzeja podeželja v Starošincah, kjer smo si poleg starin ogledale tudi glamping hiške v konjeniškem parku, kjer je sedež zavoda Nazaj na konja. Med počitnicami smo na šolskem vrtu pomagale učiteljicam, saj nas pot vodi vsak dan mimo njega. Ob tem naj še zapišemo, da med nami poteka tudi izmenjava sadik in vsakodnevna delitev izkušenj. Tudi to nas neizmerno bogati. Po občini Kidričevo smo se na povabilo stranke NSi odpeljale s kolesi. Spoznale smo gostoljubnost naših krajanov in popoldne preživele ob prijetnem druženju. Vinarstvo Krničar nas je povabilo na trgatev. Pomagale smo pri obiranju sladkega grozdja. V tednu mobilnosti smo namesto jutranje vadbe v petek, 20. septembra, naredile izjemo. Izvedle smo pohod do najlepše okrašenega vaškega

središča v Zg. Jablanah. Tudi nas je njihova postavitev navdušila. Redno praznujemo naše rojstne dneve. Takrat se vsaka izmed nas izkaže kot gospodinja in nas postreže z domačimi dobrotami. Ob tej priložnosti tudi nazdravimo za zdravje, ki ga v teh letih najbolj potrebujemo. Ob petkih po vadbi pijemo kavico v prostorih društva upokojencev. Menimo, da je več kot dovolj razlogov, da se nam, če vam le dopušča čas, pridružite. Zatrjujemo vam, da vam bo v naši družbi prijetno, ob tem pa boste naredili veliko za svoje boljše telesno in duševno počutje. Marija Jurtela Fotografije: D. Dolenc, S. I. Sagadin, F. Trčko (več fotografij je na voljo na portalu MojaObcina)

OKTOBER 2019

I

19

DOGAJALO SE JE

Po jutranji vadbi 1000 gibov v Cirkovcah ni dolgčas


GASILCI

Člani PGD Jablane po dvajsetih letih obnovili Listino o pobratenju z DVD Nedelišće Gasilke in gasilci iz PGD Jablane smo se 7. septembra 2019 v velikem številu odzvali vabilu naših prijateljev gasilcev iz DVD Nedelišće. Ob prihodu v Nedelišče so nas prijetno pogostili, nas seznanili s programom in nam predstavili, kako bo potekalo naše druženje skozi popoldne. Najprej smo si ogledali rezervat, kjer imajo avtohtono pasmo medžimurskega konja, ki spada pod javni zavod, kateri je bil ustanovljen s pomočjo evropskih sredstev. Vodja nas je seznanila z načinom delovanja zavoda. Zatem smo se peljali v kraj Sveti Martin na Muri, kjer smo si ogledali mlin na Muri in bogato etnološko zbirko stvari, predmetov in narodnih noš, vključno s 3D predstavitvijo delovanja tega zadnjega najdlje delujočega mlina na reki Muri. Po ogledu mlina smo se peljali z brodom na drugo stran Mure in nazaj. Nato je sledila degustacija vin, sirov in jabolčnih krhljev v Vinski hiši Hažić, ki je bila zelo poučna in strokovno vodena. Spoznali smo vina medžimurskega vinorodnega področja ter način njihovih trgatev in kletarjenja. Sproščeni in veseli smo se vrnili v prostore DVD Nedelišće, kjer so nas pričakali še preostali gasilski člani iz pobratenega društva. Namen našega druženja je bil podpis obnovitvene Listine o pobratenju društev. Pred dvajsetimi leti smo namreč to listino prvič podpisali pri nas, v PGD Jablane. Od takrat se vsako leto srečujemo in družimo tako pri nas kot pri njih. Medsebojno se udeležujemo občnih zborov, posebnih prireditev ob visokih obletnicah, tekmovanj in sproščenih športnih druženj. Izmenjujemo si gasilska znanja in izkušnje. Najbolj veseli in ponosni smo na to, da kljub raznim političnim nesoglasjem med državama tega pri gasilcih ni zaznati in da so se med nami stkale pristne prijateljske vezi. Obnovljeno Listino o pobratenju sta podpisala sedanja predsednika obeh gasilskih društev v prisotnosti Skupinska fotografija članov obeh društev

20

I OKTOBER 2019

Predsedniki obeh društev ob podpisu listine predsednikov, ki sta podpisala prvo listino pred dvajsetimi leti. Ob tem sta se oba predsednika zahvalila za dobro dosedanje sodelovanje in druženje ter izrazila željo, da se to nadaljuje tudi v bodoče. Povedala sta, da ju najbolj veseli, da nam je uspelo dobro sodelovanje prenesti na mlajšo generacijo. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! Mojca Frangež


GASILCI

Mladina PGD Jablane se je preizkusila v tekmovanju dvojic V soboto, 31. avgusta 2019, je pri gasilskem domu Moškanjci potekalo 1. srečanje mladine podravske regije, ki je bilo organizirano v sklopu tekmovanja gasilskih dvojic. Namen srečanja in tekmovanja je bil seznanitev otrok z različnimi gasilskimi veščinami in opravljanjem nalog v timskem duhu. Društvo PGD Jablane se je srečanja udeležilo s štirimi ekipami. Tekmovali smo v treh disciplinah, in sicer: starejši pionirki, ki sta osvojili 1. mesto, starejša pionirja sta si prislužila 2. mesto, mladinki 1. mesto in pripravnika, ki sta končala s 4. mestom. V času tekmovanja so za udeležence organizirali še druge aktivnosti. Otroci so se lahko preizkusili v različnih gasilskih tehnikah, ogledali so si lahko gasilsko vozilo, z gasilko lestvijo so se povzpeli v zrak, spuščali so se po žici (zipline), PGD Ptuj pa je prikazalo reševanje ponesrečenca iz ukleščenega vozila. Poleg gasilskih veščin so imeli še bogat animacijski program in razne delavnice ter športne igre. Tekmovalci so bili nad tekmovanjem zelo navdušeni in se že veselijo naslednjega srečanja. Ksenija Povh, PGD Jablane

Tekmovalci iz PGD Jablane

Množični tek otrok iz Vrtca Cirkovce Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Gre za najbolj množičen tek otrok v Sloveniji – Začni mlad, tekmuj pošteno. Temu posebnemu športnemu dogodku v Sloveniji smo se letos pridružili tudi otroci drugega starostnega obdobja in strokovne delavke vrtca Cirkovce. V četrtek, 19. 9. 2019, so se skupine Sončki, Mavrice in Kometi odpravili na šolsko igrišče. Najprej smo se skupaj dobro razgibali, nato pa izvedli tek na 100 metrov. Množični tek se je začel res množično, kajti otroci vseh treh skupin so tekli hkrati, nato so tekli še otroci po skupinah. Po končanem teku smo se pogovarjali o tekanju in počutju po teku. Vzgojiteljica Monika Šešo

OKTOBER 2019

I

21

DOGAJALO SE JE

Tekmovalni poligon


DOGAJALO SE JE

Prvič v šolo

Naš eko vrt

Drugega septembra je prag OŠ Cirkovce prestopilo 23 prvošolcev. V telovadnici sta jih pričakala brata Malek, ki sta s hudomušno predstavo o šoli vsem privabila nasmehe na obraz. Otroke sta obdarila s pobarvanko, sestavljanko in baloni.

V ponedeljek, 23. 9. 2019, je v Laškem potekalo srečanje koordinatorjev programa Eko šol, v katerega je vključena tudi Osnovna šola Kidričevo.

Po veselem začetku in pozdravu g. ravnateljice sta nas obiskala g. župan in predstavnica podjetja Boxmark. Prvošolce sta obdarila s knjigo in pripomočki za varnost v prometu – odsevnim jopičem in kapo. V šolski jedilnici so se posladkali s sadno kupo, nato pa si ogledali učilnico, v kateri bomo preživeli največ časa v tem šolskem letu. Želimo si, da bo v prvem razredu še veliko tako veselih in zabavnih dni.

Tokrat je naša šola v projektu Šolska vrtilnica prejela priznanje v kategoriji osnovnih šol za urejenost visokih gred. Pred šolo, tik pred vhodom, že nekaj let urejamo visoke grede. Na njih sadimo različno zelenjavo. Učenci v okviru Šolskega ekovrta obdelujejo že osem in pol visokih gred, zeliščno gredo, gredice s sivko, ob gozdu pa smo poskusili z zasaditvijo malin. Letos na naših gredah zelenjava odlično uspeva ter krasi šolsko dvorišče, sadovi češnjevega paradižnika pa kar vabijo mimoidoče, da jih poskusijo in si privoščijo hiter, okusen in osvežujoč zalogaj. Temu so tudi namenjeni. Pred vhodom v šolo se nam z rumenimi glavami spoštljivo priklanjajo sončnice v pozdrav. Pred kratkim so bile prekrasne, vsi so jih občudovali, sedaj pa tiho čakajo, da bomo obrali še njihova slastna semena, preden jih zagrne zima in zaključijo svoj življenjski cikel. Vsem učencem Šolskega ekovrta gre zahvala za naše skupno priznanje. Iskrene čestitke.

učiteljici v 1. razredu OŠ Cirkovce

Ankica Pikula, mentorica Šolskega ekovrta

Prvošolčki postali člani šolske knjižnice Ponovno smo vstopili v novo šolsko leto, ki tako otrokom kot staršem in učiteljem prinaša kopico dolžnosti in obveznosti, verjamem pa, da bomo v tej naglici našli tudi čas za branje kakovostnih knjig. 2. 9. je v matično in podružnično šolo zakorakalo 35 prvošolcev. Trudimo se otrokom čim bolj privzgojiti bralno kulturo, zato izvajamo številne dejavnosti, ki spodbujajo branje otrok. Veliko otrok je v preteklih letih že večkrat obiskalo šolsko knjižnico z vzgojiteljicami iz vrtca, tako da jim prostor ni tuj. Vsi so že komaj čakali dan, ko bodo lahko kot šolarji vstopili skozi vrata knjižnice, zato smo se odločili, da že kar drugi teden v septembru sprejmemo naše najmlajše v šolsko knjižnico.

Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, katerih me je naučilo življenje. (F. Schiller) 22

I OKTOBER 2019

Ob tokratnem posebnem obisku knjižnice smo se še natančneje seznanili s knjižničnim redom ter s potekom izposoje in vračila gradiva. Na koncu je vsak prejel svojo člansko izkaznico, knjižno kazalo in razglednico s prikupno ilustracijo, vezano na branje. Vsi učenci so v dar prejeli še slikanico Škrat Kuzma dobi nagrado avtorice Svetlane Makarovič z ilustracijami Tomaža Lavriča. Knjige tudi letos podarja Društvo Bralna značka Slovenije ob zvesti podpori sponzorjev in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Knjigo prejmejo prvošolci po celi Sloveniji in slovenski otroci zunaj slovenskih meja. Bodimo otrokom zgled – berimo tudi sami! Jasna Medved


Tetka Jesen v vrtcu v Cirkovcah V ponedeljek, 23. 9. 2019, nas je v večnamenskem prostoru Vrtca Cirkovce obiskala tetka Jesen. V prostor je privihrala s klobukom, okrašenim z jesenskim listjem ter s svojo rjavo-oranžno opravo in s sabo prinesla polno košaro jesenskih pridelkov. Skupaj z otroki smo poimenovali pridelke iz košare in se o njih pogovorili. Otrokom je povedala zgodbo o Razbiti buči, ki pa se je na koncu zgodbe raztreščila na tisoč koščkov. Nato se je vsaka skupina odpravila v svojo igralnico, kjer nas je že čakala sadna malica in jesenske pobarvanke, ki jih je za nas pustila tetka Jesen. Tetka Jesen je otroke obiskala tudi po igralnicah, kjer se je z njimi tudi fotografirala. Obljubila je, da nas naslednje leto spet obišče. Vesna Simonič, vzgojiteljica

Oratorij v Cirkovcah

1.–6. julij 2019

Že devetič se je zaključil še en uspešno izveden oratorij v Cirkovcah. Dvaindevetdeset otrok in več kot trideset animatorjev se je pet dni družilo, igralo, molilo in zabavalo, ob tem pa veliko naučilo skozi zgodbo Petra Klepca. Animatorji smo se vsako jutro zbrali že ob sedmi uri, najprej pri jutranji molitvi v cerkvi, nato pa smo se pripravili na dan, ki je sledil. Počasi so začeli prihajati tudi otroci, s katerimi smo ob devetih začeli dnevni program. Najprej smo dvignili oratorijsko zastavo in zapeli letošnjo himno z naslovom »Imaš moč«. Skupaj smo se odpravili v cerkev k molitvi in prošnji za Božje varstvo in blagoslov pri delu, nato pa si v zimski kapeli ogledali zgodbo, ki je bila določena za vsak dan posebej. Po zgodbi smo se razdeljeni v skupine po starosti (kateheze) pogovarjali o vrednotah, ki nam jih je zgodba o Petru Klepcu pokazala za vsak dan posebej. Po končanih katehezah so sledile delavnice in za njimi kosilo. V začetku popoldneva je bila na vrsti Velika igra. V tej Veliki igri je potekala prava otroška olimpijada. Na različnih postajah so se otroci pomerili v igrah ter s tem zbirali točke, ki so jim prinašale določeno število vodnih balonov. Po končanem prvem delu olimpijade je sledila še malica, spust zastave in odhod domov. Drugi dan oratorija je bil podoben prvemu, le da je bila tema dneva drugačna. Po zgodbi in katehezah so potekale različne delavnice, kjer so otroci pokazali svoje sposobnosti. Ta dan smo po kosilu dobili tudi sladico, saj so v kuharski delavnici naredili panna cotto za vse udeležence oratorija. Po kratkem premoru po kosilu je bil čas za drugi dan olimpijade. Z opravljanjem nalog so se točke prištevale k ponedeljkovim.

Po delovnem dopoldnevu tretjega dne so se otroci že pošteno veselili popoldanskega oratorija. Bile so na vrsti vodne igre. Po igrah je sledil še vrhunec dneva, boj med otroki in animatorji. Otrokom smo razdelili vodne balone, da se preizkusimo, kdo bo v tem boju močnejši: dvaindevetdeset otrok proti tridesetim animatorjem. Animatorji smo se morali pošteno potruditi proti številčno močnejšim otrokom. Ni bilo pravega zmagovalca, bili pa smo čisto mokri in napolnili dvorišče s strganimi baloni. Kar smo nasmetili, smo skupnimi močmi tudi počistili. Četrtkov dan pa je bil za nas nekaj posebnega, saj smo odšli na izlet. Z dvema avtobusoma smo se odpeljali v Rogaško Slatino, kjer smo si ogledali glavne značilnosti zdraviliškega mesta in steklarno. Od tam smo se odpeljali do Kostrivnice in si ogledali župnijsko cerkev, kjer je naš gospod župnik prejel sveti krst, obhajilo in birmo. Sledil je obisk njegovih dveh bratov in nečakov, kjer so nas lepo pogostili. V lepem popoldnevu smo se peš odpravili v »gorco« iskat sladoled. Utrujeni, a zelo dobro razpoloženi, smo se proti večeru pripeljali v Cirkovce. Po večerji je sledil zabaven večer z naslovom »Oratorij ima talent«. Vsaka skupina (bilo jih je dvanajst) si je pripravila točke (pevske, igralske, pantomima in druge), s katerimi so poskušali navdušiti žirijo. Po uri in pol zanimive predstave so prvi trije zmagovalci prejeli simbolične nagrade. Utrujeni od napornega dneva smo se počasi

odpravili spat. Pa ne domov, saj smo to noč prespali v župnišču. Ni nam bilo toliko do počitka in spanja kot do tega, da smo bili skupaj, se smejali in pogovarjali. Peti dan, po težkem bujenju, smo se šele po zajtrku dokončno prebudili. Po običajnem dopoldanskem urniku smo se po skupinah (katehezah) pripravljali na zaključno sveto mašo. V delavnicah smo dokončali svoje izdelke in opravili vsak svoje dopoldanske obveznosti. Po kosilu smo imeli Veliko igro, tokrat je bila na vrsti igra »Escape room«, kjer so otroci z reševanjem nalog poskušali pobegniti iz sob. Sledila je zaključna sveta maša, pri kateri so bili prisotni vsi udeleženci oratorija, starši otrok ter dedki in babice. Za tem pa še pogostitev in slovo z obljubo: »Nasvidenje, naslednje leto.« Katja Kolednik, animatorka

OKTOBER 2019

I

23


HUMANITARNOST

RK Slovenije pogostil humanitarce V Veržeju smo se na lepo sončno soboto, 8. junija 2019, že tridesetič srečali krvodajalci iz vse Slovenije in sosednjih držav. To priložnost izkoristijo tudi politiki z lokalne in državne ravni, da se zahvalijo vsem krvodajalcem. Prva leta smo se družili pri termah, z leti pa je postal prostor premajhen in smo se preselili na športno igrišče. Ob sprejemu smo dobili bone za malico in kosilo ter priložnostna darila. Po kulturnem programu in pozdravnih nagovorih gostitelja, župana in gostov smo pomalicali. Sledilo je žrebanje petnajstih lepih nagrad donatorjev, nato pa zabava z ansamblom ter druženje in pohajkovanje po Veržeju. Letos so se naši krvodajalci iz Cirkovc, OZ RK Ptuj, na srečanje odpeljali z avtobusom skupaj s krvodajalci iz Juršinc. Zabavali smo se že na avtobusu, nato pa še v šotoru. Po kosilu in nekaj plesih smo se odpeljali na kopanje v terme. Uživali smo v dobri družbi, sladoledu, krasni vodi in soncu. Na poti domov smo si privoščili še sladoledni postanek, nato pa se poslovili od Juršinčanov in se dogovorili, da naslednje leto vse ponovimo. Najlepša hvala sekretarki, gospe Marjani Cafuta, ki nam je pripravila tako lep in nepozaben dan. Hvala

Prireditveni šotor je zapolnjen Malica, domača in okusna, nam po meri tudi gospodični Brini, sodelavki OZ RK Ptuj, ki je poskrbela za vse nas, da smo brezskrbno preživeli podarjeni dan in se srečni vrnili domov. Srečanja se je udeležilo dvaindvajset krvodajalcev. Naslednje leto upamo na ve-

čje število, saj je piknik vedno prvo soboto v juniju in v gostoljubnem Veržeju. Pavla Veler

Višarje – izlet KO Rdečega križa Cirkovce Sobota, ki smo jo načrtovali že marca, je le prišla. Družba, ki nam je narekovala velikost avtobusa vse do zadnjega tedna (59 sedežev), se je namestila na avtobus. Kljub slabi napovedi vremena ni manjkal nihče. Tokrat smo se še posebej razveselili številčnejše udeležbe starejših članov RK. Mladost so zastopali krvodajalci, tako je bila družba uravnotežena že na začetku poti. Na pot sta nas popeljala dva voznika, pred Celjem pa se nam je pridružila še vodička Alenka. Spomnili smo se je iz prejšnjih izletov po njenem nezmotljivem spominu imen potnikov in celo po sedežnem redu. Potovanje smo prilagodili gneči na cesti, vremenu in planu. Bili smo zelo dobre volje, uživali smo v zajtrku na avtocesti, ob nakupovanju v Trbižu, malici pod Višarjami, prepevanju v cerkvi na Višarjah, po kosilu v

24

I OKTOBER 2019

gostišču UH, pri ogledu nordijskega centra v Planici in ves čas na avtobusu. Za pravi duh je poskrbela Dragičina frajtonarica. Dobra volja se je nadaljevala do prihoda domov. Dež, bolje rečeno neurje, ki je po naši deželici naredilo pravo razdejanje, nas ni zmotilo. Pogled na Triglav, Mangrt in ostale vršace nas je navdušil in nam pobožal dušo. Imeli smo srečo, da smo izbrali pravi trenutek obiska, kajti v gorah je divjala nevihta. Za obisk Višarij smo tako čakali v dolini, saj je bil na

vrhu pravi ognjemet strel. Vsako leto organiziramo izlet za krvodajalce, da se jim zahvalimo za njihovo človekoljubno delo. Vedno se imamo lepo, toda tokrat je bilo izjemno. Hvala Martinu, Marinki, sponzorjem Zvonku Babiču, Mariji Metličar in Stanku Krničarju ter potovalni agenciji Pozejdon. Ko angeli potujejo, se še nebo smeji! Pavla Veler Foto: Štefko Trčko


Vrtičkarji vemo, da so med gredicami poleti opazne spremembe vsak dan. Zato jih je toliko več, ko šolskega vrta med dopusti mesec dni nihče ne obdeluje. Telovadke v društvu Šola zdravja Cirkovce vsakodnevno spotoma videvamo šolski vrt. Ker je v letošnjem poletju zopet obilno deževalo, so rastline zelo rastle, cvetele in dozorele. Vrt je bil zaradi počitnic naših mladih vrtnarjev zelo neurejen. Zato smo se oranžne »tete« in delavke iz šole odločile, da v sredo, 7. avgusta, po telovadbi ob osmih zjutraj nadaljujemo z »razgibavanjem« na vrtu. Populile smo plevel in čebulo, odrezale seme solate, visoki slez in grm pelina. Uredile smo potke. Povezale smo visoke grme janeža, vratiča in divjih aster. Posadile smo nizki fižol, posejale radič in repo. Uredile smo gredice okoli dreves in grmovnic. Šolski vrt je

zopet urejen ter predstavlja ponos naše šole in vasi. Sedaj pa že težko čaka mlade vrtnarje, da poprimejo za delo in si pridelajo tudi za kakšen slasten obrok. Hvala kolegicam iz Šole zdravja in sodelavkam iz šole, ki so kljub dopustu pomagale pri urejanju vrta. Marija Jurtela, vodja šolskega vrta

Konrad Kramberger praznoval 90. rojstni dan V nedeljo, 31. avgusta 2019, je praznoval svoj devetdeseti rojstni dan gospod Konrad Kramberger, ki biva v Domu upokojencev v Kidričevem. Pri tej častitljivi starosti in ob vseh aktivnostih v različnih društvih v mlajših letih se mi je zdelo prav, da mu polepšamo ta prav poseben dan in da o njem tudi kaj napišemo. V prostorih Doma upokojencev Kidričevo smo se skupaj s sorodniki udeležili praznovanja njegovega rojstnega dne še: podžupan Občine Kidričevo Bogdan Potočnik, predsednik Strelskega društva Kidričevo Gregor Kmetec, sekretar Nogometnega kluba Aluminij Toni Pernat, predstavnika Društva upokojencev – predsednik Srečko Kaker in Malčka Kokol ter Vesela Polanka Pavla Veler. Gospod Kramberger živi v Kidričevem od svojega dvaindvajsetega leta. Takrat se je zaposlil v Tovarni glinice in aluminija (današnji Talum) kot strojni ključavničar na delovnem mestu vodje skupine vzdrževanja dvigal in v tovarni ostal do svoje upokojitve. Kot vdovec se je odločil za bivanje v Domu upokojencev, kjer se počuti zelo dobro. Bil je aktiven član Strelskega društva Kidričevo od same ustanovitve dalje, to je od leta 1954. V klubu je deloval kot strelec, tehnični vodja, sodnik, trener in orožar, dobil je tudi naziv državnega sodnika. V Zborniku Občine Kidričevo je zapisano, da je pod njegovo vadbeno taktirko zraslo veliko dobrih strelcev, ki so tudi na državni (jugoslovanski) ravni dosegali najvišja mesta. Za organizacijsko delo v Strelski zvezi Slovenije in spodbujanje strelskega športa je leta 2006 prejel zlato plaketo. Njegova največja strast je bil nogomet. Toni Pernat, sekretar NK Aluminij, je povedal: »Konrad Kramberger je živa legenda navijačev NK Aluminij. Vsak, ki je kadarkoli obiskoval tekme Aluminija, si je zapomnil njegov navijaški slogan: »Dajmo fantje, gremo rdeči!« Dokler mu je zdravje dopuščalo je redno obiskoval tekme, tako v Kidričevem kakor tudi širom po Sloveniji. Tudi med tednom je redno prihajal v športni park, si ogledal kakšen trening in se pogovarjal z igralci in trenerji. Lepa beseda, ki jo je znal nameniti vsakomur, je velikokrat pomagala k dvigu motivacije nas vseh, ki delamo v klubu, za kar se mu v imenu igralcev, strokovnega vodstva in uprave NK Aluminij iskreno zahvaljujem in mu želim še veliko zdravih let, preživetih v krogu tistih, ki jih ima najraje. Ob tej priložnosti mu v zahvalo in

trajen spomin v imenu predsednika NK Aluminij, g. Marka Drobniča, predajam skulpturo nogometaša ter dres našega kluba s častitljivo in vsega spoštovanja vredno številko 90, seveda z željo, da si ga kdaj nadene in obišče kakšno tekmo v našem športnem parku.« Na prireditvi Športnik leta Občine Kidričevo 2018 je gospod Kramberger prejel plaketo za življenjsko delo. Še bi lahko naštevala, v katerih društvih je aktivno sodeloval, omenjam le njemu najljubše. Vsi, ki smo se praznovanja udeležili, mu še enkrat želimo veliko čilih let v krogu svojih najdražjih. Malčka Kokol OKTOBER 2019

I

25

DOGAJALO SE JE

Počitniško delo na šolskem vrtu


HUMANITARNOST

Praznični odvoz zamaškov V sklopu prireditev ob občinskem prazniku Mestne občine Ptuj in 1950-letnici prve pisne omembe Poetoviane, zaradi česar je Ptuj najstarejše mesto v Sloveniji, je bil na programu tudi odvoz plastičnih zamaškov za humanitarne namene iz ptujske železniške tovorne postaje. Odvoz so kot običajno izvršili pripadniki Slovenske vojske in to celo z dvema voziloma. Kot zanimivost naj navedem, da so vojakom tokrat pri nakladanju pomagali ptujski športniki in športnice, ki so v prejšnjih letih prejeli nazive športniki in športnice leta v tem najstarejšem mestu. Zaradi dopustniškega in počitniškega časa je bila udeležba nekoliko manjša kot je organizator prireditve predvideval. Nakladanju se je pridružila tudi ptujska

županja, gospa Nuška Gajšek, pa tudi evropski poslanec, gospod Milan Brglez, je zavihal rokave in nam priskočil na pomoč. Odpeljanih je bilo 5.120 kg zamaškov, izkupiček od prodaje pa je namenjen tretješolcu Marku Mlakarju, ki obiskuje Dvojezično osnovno šolo v Lendavi. Tudi on je bil z mamico in mlajšim bratcem prisoten na dogodku. S tem odvozom se je število vseh zbranih kilogramov krepko povečalo in sedaj znaša skupaj 53.926 kg zamaškov, odpeljanih iz Ptuja. Tudi v Občini Kidričevo mi uspešno pomagajo zbirati zamaške učenci in učenke osnovne šole, pa tudi varovanci otroškega vrtca. V trgovini Mercator in Jager sta postavljeni kartonski škatli, ki vsak dan vljudno vabita in obveščata obiskovalce teh dveh trgovin, da lahko v njiju odložijo plastične zamaške. Prav tako je možno oddati zamaške na ekoloških otokih, kjer so na mrežastih kesonih, ki so predvideni za odlaganje odpadne embalaže, nastavljene posode z napisom »plastični zamaški«. Te posode praznim dvakrat na mesec. Občasno me pokliče tudi kar nekaj posameznikov, da prevzamem zbrane zamaške. V delovnem kolektivu Talum je ga. Aleksandra Jelušič samoiniciativno organizirala zbiranje zamaškov na dveh zbirnih mestih, kamor lahko zaposleni prinesejo zamaške. Želim in upam, da se tej humanitarni akciji pridruži še kdo, da bomo tako skupaj pomagali pomoči potrebnim. V zadnjem času je bilo v medijih kar nekaj informacij, da se zamaški ne bodo več zbirali in odkupovali, kar pa ne drži. Z odkupovanjem je prenehala firma MPI, vendar pa zamaške odkupuje podjetje Omaplast. Cena je sicer nekoliko nižja, vendar akcija teče nemoteno naprej, saj je v Sloveniji še veliko otrok, ki potrebujejo pomoč in jo iz tega vira tudi dobijo. Ignac Habjanič

RECE PT: BUČN I PO LPETI Sestavine

500 g zelenih bučk 1 čebula 1 strok česna 1 žlica skute malo naribanega sira 1 jajce drobtine peteršilj sol poper

Dober t ek!

Postopek

Bučke naribamo in posolimo. Pustimo jih stati pet minut, nato jih odcedimo. Dodamo česen, sir, skuto, peteršilj, poper, jajce in nasekljano čebulo. Vse skupaj dobro premešamo z roko ali kuhalnico. Dodamo toliko drobtin, da masa ni premokra in dovoljuje oblikovanje polpetov. Tako pripravljeno maso pustimo stati približno 15 minut. Pečico ogrejemo na 200 stopinj. Z roko oblikujemo ploščate polpete in jih zložimo na pekač. Pečemo jih od 20 do 30 minut, da lepo porumenijo. Bučni polpeti so odlični kot samostojna jed ali kot priloga k drugim jedem. Dober tek! Recept za bučkine polpete sem za vas preizkusila Mojca M.

26

I OKTOBER 2019


NAGRADNA KRIŽANKA: Rešitev križanke in svoje podatke pošljite v zaprti ovojnici na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom “Nagradna križanka”, najkasneje do 5. 11. 2019. Sponzor nagradne križanke je Fitnes center Zdravo, Čučkova ulica 6a, 2250 Ptuj. Nagrade: 1. nagrada: 1 x mesečna neomejena fitnes karta Fitnes centra Zdravo 2. nagrada: 1 x obisk infrardeče savne za 2 osebi v Fitnes centru Zdravo 3. nagrada: 1 x obisk presoterapije v Fitnes centru Zdravo Nagrajenci zadnje nagradne križanke so: 1. nagrada: Janez Soršak, Lovrenc na Dr. polju 35, 2324 Lovrenc na Dr. polju 2. nagarda: Danica Skok, Njiverce vas 37, 2325 Kidričevo 3. nagrada: Ema Crnjakovič, Cirkovce 1s, 2326 Cirkovce


Profile for Ravno polje

Ravno polje oktober 2019  

Ravno polje oktober 2019  

Advertisement