Page 1

I_ ....•

-

.

e -~ ~~~

l1RCf ~tF1

~

~ 11ffif~

(3O:KR

ftr8:lT


/

,~---------------------------------~ , , ~

#

~

I

I

I I I I

I I I

I

I

I

e•

•, ~

,

~---------------------------------;

/


~CIGtldltl ~RI rt ~l

ffi<ft"

~fHCbH

W 11 161 ~ CfleOI

Govt. of India

cf:~ll ~ H~~IH1ll

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

d~('Hfm:rr~

Department of Higher Education

l1ACf ~ fqCfiift 4311(14

Ministry of Human Resource Development


~ ~41a:Cfi

>it. c;-.

~~

~

tl41a:Cfi ~ . Cfbi:1c:Jq ~

fl61l!Cfl R~~ICfl

-* ~.~. -murr

~'tTR3TI'tTCfil"U

"if. ~ <W1

'"[~ICflCfl

"if.~

'"[~ICflCfl

<W1

'11"'1cn1cti{Oi aqt~f"''rn

"if. ~

>it. cft.-u.

Cillm'

~

\lf1Fn~' ~

"if. oiCfb'ti\lfl, ~

(iii)


© ~ ~ f-1~~11<.1""1 fifCfl{UI mTif~

Cl1f

afR

~

2010

~: f.l:~

!111Cfii~l"'1

:

cfis{}ll ~ H~~ll&tll ~

fu&n fi:f'lWT l1RCl -m=IT'I:R fc:fcnrn ~ qf.?:q41 m-1, <14<fi9J19P"' ~ ~-110066

(iv)


~ i. 0 fufl:r 2.0

am:

~C:Filll D fufl:r Cfil ~

1

11RCfl ~ qUfJ11<.11 (f~ ~

3

2.1

11RCfl ~ qUfJ11<.11 (f~ ~

3

2.2

~ qofyl(11

3

2.3

~ ~

4

2.4

~ ~Cl11ll{l qofl11<.11

5 7

3.0

2.6

qUifCffd

am: CfUT ~

2.7

q0fl11<.11

cn1

2.8

CJ1\lllqc:(1

2.9

~ 9flli

19

~ "Cf(f;ft Cfil YHCfilCfl'(UI

20

7

(1Cfl;flct)l f6\i11$1

12

am: ::nR ~ ~~ ~ ~

18

3.1

~guT

21

3. 2

CflRCfl ~ 7:fT ~

22

3. 3

~

23

3.4

~~ (~)

23

3.5

~

24

3.6

~ ( i??l'llfcii~) (f~ 3"1j)11ff!Cfl ~ (~)

24

3. 7

fcm"rl ( :)

26

3.8

~~

fsfl7:rr

l1C\

C.J

27

(v)


28

'fCf'1" YRctd'i

3.1o ,~, , 3ft' CfiT

m

28

3.11 cr_cfCfllf<?ICfl ~ ~ 'Cfil:'

29

3.12 '~' ~

29

3. 13 ~R1l£<1Cfl '<1 ', 'cr'

30

3 . 14~~

30

3.15

-wft -q

3WKf ~

CfiT

l1RCf)

crcf;ft

31

3. 16 3P:r f.:r<:m 3.17

l1RCf)

36

crcf;ft ~

m

4.0

fCI'lllilf~ ~

5.0

-wft

6.0

~ 'l1!'11911·

3TIR

~ "fcr~

<[<ll<:fil:S

3fu:

~ct'illl'!_l

7.0

37 38

~ fl&11 ct I't:l Cfl ~

m

CfiT a~J6'l01

cnT -q

Q>Cfl ~ qdl

~

52

crurr (f~ 3iCflT CfiT

54

56

YR~It\2: 1 ~ct'illl£1

fufl:r

(f~

-wft crcf;fi

CfiT l11'1<:fi1Cfl'l01 ~ ~ flf<tl'(Oil.

f-"1~:(11(14 "Cfl1 ~ (f~ l11lt<:>:(T'1

m

"B

59

~ ~ 'l1flSIT-~

(f~ an~ qfU~I tSC: 2

~ct 'ill HJ

fuf1:r (f~ -wft crcf;fi

9)'1'lct<'"11Cfl'1

-B

CfiT l11'"1CFil Cfl 'l oI ~

"ctCf11R

flf<tl 'l oI ~

62

~ ~ ~ fc:p~lt~:ii (f~ an~

qfU~I tSC: 3

68

(vi)


" 10!J~Cfil ~ 11RCf O':lClt\1< cn1 fc:R1~ ~ ~~ cn1 ~ "%1 ~ ~ liT~ -B mllRCr 3llR ~~ ~ cnT ¢ ~ ~ -q 'BB~ "%1 ~ cnT f.:t£cHdl 'B ~ ~ ~ ~ ~ -q ~ ~ "% aTR ~ ~ "Bcqq ~31T "% fufi1 ~ CflRUTI m m- fcFi"m ~ cn1 ~~ afu: ~ O':lClt\~< ~ cn1 ~ "%1 ~ ~ O':lClt\R ~

m-

men

cn1 O':llqCfl(ll ~ "CfiT{Uf m- '851(1\ldl ~ ~ 14 ~ 1949 cn1 ~Cl'"illlfl -q r~r~d ~ cnT "Bef cnT ~~ ~ ~ -q f4l Cfll{ ~ -rr:rT I '851(1\ldl ~ ~ ~ '4t ~ fcq-;;:r ~-'lirfr ~ ~ ~ ~ ~ Cfl8 q1f "BT~ Wt afu: ~ ~:(ICllfw"ll. CfiT ~ ~ ~ -q ~~ iWft ~ ~ ~ "CfiT{Uf ~ llim-..) cnm ~- ~~~ ~ 7:fT

m-

~311 ~ ~

-q 1if ~ ~ 3WfTCn ~ )Jfu "B ¢

)Jfu

aTR "Q:m

iWft 7:fT

fF::fGI'""l! ~ cnT 3iiCl:(lJCfldl "%

~

<fr

Q!'fll415l

q1f

~~ ~ ~ ~

fu'~«11'1l

mm~

~Cl'"Wifl fufi1 iWft ~ ~ a:tfC1RCR1 ~~ ~~ Cfii.Cflun, ~~ ~~ ~~ *rrffi 3ilR ~311 cnT '4t fufi1 "%I

"%1"

-q ~ cn1 "ftt1 cn1 ~~ ~ ~ -q fCilCfll< fc8:rT Tf"l!TI ~~ -q ~ f<l fbdd m 1R ~ cn1 m, crcRt afu: 3fcfi1 q1f ~ ~ fcr:rlJT -q

.~ m~

~ ~

v_:Cfl~q(jl ~ ~ ~ dM'll<1li

fuan

G.5li~£J -..) m~ ~ 1R >r:rm fc8:rr1 ~ 1966

-q fuan 14.5!1~'4 -..) ~ ~ct"''t~t:O ctofqwu ~Cfll~ld cnl-1 ~ ~ ~Cl'illlfl ~ -it crat -v.:cn -B a:tfw:n r i -q fur& ~ ~, ~ ~ 1R ~ crat q1f ~ m- llRCfl ~ f.lmftr ~ Tf"l!TI "ftt1 cn1 ~~ ~ ~ -q ~ ~ fCII~Cl m cr~ fcn~ ~ cnT ~-~ ~311

cnT

~ fi:R;T ~ ~ ~ ~Cl'illlfl

cnT

~ cnT

'81Giff1Cfl '8\:qlfd cnT 3if'GO':lfCR1 q1f liT~ ~ ~ ~ ~ ~311 ~ llRCfl

cnT 31j'qq fc8:rT Tf"liT I ~Cl 'i Ill £l -q 3B1 ~ ~311 cnT fq~~~ ~ ~ fufi1 ~ 1tf ~~ ~ ~ ~ Wrf1:r ~ q1f -A~ fc8:rT 3fu: C1M'llc:1l'i fuan G.5li~£J -..) 1966 -q ~~ ~ct'1t~H1 ctofqwu' -..,p:fCfi

f<1 ClJ (1\o I cnT 3"11 Cl :( lJ Cfl d I

m Tf"liT

9)f«"1Cfll ~Cfll~ld cnTI

(vii)


ct ~~ tt ~ cr&.ft Cf?l fcffi:f'ITcil cn1 ~ ~ cr&.ft Cf?l l!>Cfl"-"'q<il ~ m "CflT ~ ma:rr l1·~~<'1~ ~ ;;r:rrn M 3fu: ~ cr&.ft cn1 M~ ~:m cn1 ~ ~ qofl11<11

~ ~ 'lii41FC~~J ~ ~~ Tf'lfu: fcrtm:-~ ~ Cl2TI 1967 1l ~ cffi;ft cnr 41'1CfilCfl~OI ~ ~ "CflT SlCfli~H Ml 11ACfl ~q '""ill HJ q oflil <'11 ,

3fu: ~ cr&.ft "CflT l1 H Ch1 cn {o1 ~ "ill11 s:r~cnl:m c;- Blif..q(i ~ cn1 m~ 3lR -qftq~ c;- ~~ ~ ~ f.:1~~11<'1ll ~ ~ 1983

-qftqf'tfu ~q •w HJ

q oflil <'11

fRfl:r ~ ~ cffi;ft" CfiT 41'1CfilCfl~OI ~ ~ "B SlCfll~lct M TfllTI ~ Cfi"TlT 1l ~ ~ f..:t~~ll<'1~ ~ 'lil41fq<~J, q~Cf)Rl ~ -Bcfi ~31T Cl2TI fclf~ l1·~1<1ll'i ct ~~ ct ~ "B ~ ~ 1R ~ BcfBUOlct ~ C1cfl ~ "CflT ;;r:rrn M m ~ ~ ~ ~- 'qTTT -B ~ f'"1Cfl<'1Cfl{ ~ mTWf 11{ ~ ~ ~ i 3lR ~ ~ Sll\llif'ICfil ~ ~ '1s:{:gci)Cf){OI cnl 3ffi1R ~ ~ i1 "W "B ~ "WT~ 'tllc-11'8 m: "ll ~ "CflT 31UflR- 3i'afllR ~ OlJq~\JRCfl ~ ~ i1 ~ ~ Sll\llif'IChl ct ~ 1l ~ 'lWIT, ~q'"tJll\1 fufil Cl2TI crcf.ft ~ l=!H<:t))Cf){OI <:fit -g;l: -m-ffi'mf 3:fh: ~ CfiB' cnl 3"i lq ~ ll Cfl ct I ~ cnl ~ I Cfl\""[2:{ 1l ~ fcn'l=Fl '8TCR~ ~ { 3fu: Lfi'R:T c;- CflRUT ~ 'lWIT 1l Cfi"8f ~ 1l ~ ~311 "CflT "Bl11'"t1 1l

~ct''WHl

1

CflBT ~ 2TII ~ ~311

ct WiT~ ct ~ lf~lcnl:s ~ fcnGfT TP1TI ~ l£T11Cfli:S B.fCh {0 I 1l <ft "'J1T ~ i I -Billffi Cf Cf) ~lOOtI D c;- ~ ~ v::rR

-B ~'mf 'J1 H Cf) ID ~ ~ cnT ~ ~ ~~'"tlll£1 1l wfl:wf fcnGfT TfllT il ~ Cfi"8f 1l 'li141fCl<J, fcn'l=Fl fq~qfCl\lll<'1""'11·, ~311 c;- 'lWIT ~Jf, q5jCf)l'!.l ~ -Bcrr ~311 Cl2TI fcn'l=Fl l1.5!1<'1""'11. c;- >rfuf.:lf~ "CflT '8~£11ll >Tft(f 8:31T it ~ ~~ c;- ~ ¥~ ~ "Cf)"«f[ { 3:fh: 3WIT "Cfl"«<T { fcn ~ct '11 ~ Hl Wrf1:r ~ ~ ~ cnT q I '1 cf)) Cfl~ oI "CflT ~ B.fCh{OI ~ 'lWIT ct 31Ty)f'"1Cfi1Cfl{OI, liHCfilCfl{OI 3:fh: Cfl\2[<:£1Cfl{OI ~ a_ft 1l ~ Rw ~ cntrn, ~~ tt ~ 'lWIT311 c;- ~'~{ # ~ ~ ~ c;- ~ ~ ''~~ ~ 'lWIT31T "CflT ~q'"' Ill DCf) {0 I fcnGfT ~" cnT "BTCflR cnt<n I

(viii)


cn1 a~fm -B ~ ~ if~~ ft1fq l1ACl flti)~lll cnT Ji~cq'[Ol &tlfCIG":flR -%1 fulil1 cnl d~f<:"d 'B ~ ~~&:lfCRl cnT ~ ~ 3fu: ~ (fCfl Wfi:m ~~ ~ cn1 ~ ~ 31f~ m m-m fen ~ ~-~ ~ ~;fcrt;m: ~-~ (fCfl ~3th:~~ ct fum:~~~ "f!Cfi, ~ ma:ruT ~ ~ "f!Cfi1 ~ &~lct~l!Cfldl cn1 ~ ~r ~ ~~ ~ Tflll 3th: 3Wl 'q(1Cfl{ ~ ct fum: fulil1 ct &life~ tCfl I{ cn1 WIT ~ ~I ft1fq

cn1

a~fm ~

-w

ct a-v:qRa ~<it "Rmfuf >Rftcn ~ ct liT~ -B f(1f€1a ~ ~ cnT ~'tR it furf1:J "% 3l~ cqrn ct ~ cnT iTT furf1:J "%I furf1:J ~ ~ 3l1:R ~, ~, ~~ 3lTfc:: <it *"~·~r~a Cfi""G cnT ~ liT~ "% 1~ if ~ ~ 3th: ~ f<:1fYlli l11'i:JfC1a ~ mq -B ~ ~ m ~cqrqr

ft;ITtr

mliT

fu\1' fl·~ d ' l1"UiT' -;fqrffi 3lTfc::

~ct~l~ltl

~3K<ift

t.t>l{~

~

~~ti)&l

~,~,~R~1,~

WR

~, ~~IRll~

~

fur:rctCflRUTm~~~~ct ~,<:1,<?1@, ~, ~w<?l@ ~"d"B~

ct $R1~1fl, ~, ~ ~ -B

qf{f-qa ~

t 3fu: ~ ~ ~ ~ t1

~ fC1fYlli l11'i:JfC1a ~ ~- ~ct~l~ltl, ~, "dfi:R1, ~, l1<:1l!R1l1, ~~ti)@l 3llfc\l "0 fC1Mlll. CfiT fclCfllfl ~ furf1:J 'B ~3ll -%1 ~ ct 'qffif

if


"fur -B 500 Cf!Sf ~ ct )ITt(l m<l ~ 3lh: 350 ~ (fCfl ~ ~ ~ \rCJf<'"ld WTI ~ ~ ~ ~ :flf<1~i ~ 3fu: ~eyoft fC!Cfl fBd -m "Tf{ 1~ M cn11l\Cfd1 ~ ~ ~ furl ct ~ -B \ifRT ~ (1llll su:ql'idJO! ~ ( ~1(118@)

~ ~ ~ furl "CflT fc:J Cfll fl ~3TI \5'fT

WciT 'B 1Cff ~I d I~ (fCfl ~ ~ ~ SI'Clf<?ld -®'1 ~ ~ldl~l ~ ~ furl 'B ~cHIJHl furl "CflT fCICfllfl ~3TII ~m ~cHIJIU furl "CflT "SIR'll 1000 tw:ft 'B l1AT ~ i1 ~C!'iiJIU furl f.:Im fC!CflfBd ~ ~ 3fu: C!dJO!I'i ~ ~ wr\~ furl cfi" ~ ~ ~~ m~I ~C!'iPIU cnl fq \Cll'iT-;i ~ ~: ~ ~iii IRCfl furl fCft Cfl R fcf;?:rr i I

m

3TI~ ~.q ~ ~ ~ ~ ~ 179 ~ 3th: 544 ~~ ~ ~ ~-m cnl ~I~Yl~, ~' ~ tJ:~I~IfcCfl 3fu: -:r.fRT-fd~dl qf{ql~· ~ ~ 1pTI i1 ~I~Yl~ qf{ql{ ~' ~' 3iflf~~l, ~' ~3TI, li"Uit, 2\ll\lctl, ~'fum, Cfl !( l""fl D 3th: JOl (1 ~ 1(1 JOl , ~ q:~ 1~ lfcCfl qRC! R ~ fl.d 1<11 3th: -:r.fRt- fo ~ dl qRC!R ~ ~ CT2ll JO!f613)U ~

~ dJO! H ~ "flfq~

~ ~

1pTI

i

cn1

alffiT ~~

3llV1 3i j'E[-41 ~ ~

f~'iCfll f<1ftl~i ~ m

~

Wlftr

~

1.~

~

2. ~;m

'qllSIT3il cnl

I~

'qTlSIT t

"CflT

~:Wlftr

~

9.~

Wlftr ~

11.

mm

3WfiJ~<'HI 1 1\J

~;m

10.~

~cF11•1D

18.

W\1

~c:FwiD

3Wft~

11. ~

~

19.~

~<'H1 1 1D/~

4.~

~

12.~

~

20. iW~

~<Hi'IDfiW~

5.~

m-3Wft

-4-ill

21. ~

~cF11'1D

~CI'ii' ID

13.llfUrgU 14. -.:mit

~CI'i1 1 1D

22.

7.~

:rrocft;~CI11 1 1D

15. l"l<:1'41<:110l

l"l<:1'41<:110l

8.~

~

16.~

~cHI•ID

3.

6.

-q CfiTCfiUft

2

wm

~CI'ii'ID


2.1

m-

ctt

(1~ ~A ~cqpsrr fCflifid ~ q;- lfl(1fCI{C\q ~ q)l 1iRCfl ~ Rmftr ~ ~ 3ilcFFlCh ~~ "ffifcn C1Ufl11C11 if 00 l{Cfl{C\q(11 ~ C.l$q~J$C.<, Cfi路utc:< :mR 3"1T~ q;- ~ if 3"1 ~ Cfi {C\ qd I ~'1--TCfl ~ I 'qffif

-Bt:r

w

<tn

m

m

ctt

~ "B'lfr <ilfdT cnl 'aiR if WCR ~ ~ f-1 ~~II C1ll -;) ~ Cfi" ~ fq~ql'il. Cfi" -m~ Cf!:lT Cfi" ~-~ Cfi" ~ ~ C1UfJ11C11 (1~ 3Tchf (f)T \if) 1iRCfl ~ -Rmfur fcFi"lll, Cffl" ~ VcfiR t:-

~ c:tohm11 C1 ofq IC11

(f)T

9fil1 ~ VcfiR

mrrr :-

~*

~ ~ m ?ff ~ -Q: 3lt ~ fciLIOfl : ~ Cfi" ~ ~ ~CI'WHJ C1UfJ11C11 if ~~ ~ (1~ ~ 'l:ft Bf4lf<1d ~~ ~ ~ if ~ ~ ~ q;- crnur ~ ~ ctt -qffcf) C1UfJ11C11 if ~ ~ ~ Tf"llT ~I

31

3"1T~

m

~~** q:)

~

s

~

TT \Jf

er

-:q

~

~

C:

d

~

(g

1Jl

(1

~

~

'1:l

~

11

l:fl

~

'q

l1

?;f

"{

~

q

~

lSf

'B

~

~

'?;

~ ~ ~ C1UfJ11C11 if ~: 11 ~ (1~ 35 ~ ~I ~ Cfl1 ~a:rr Cfi't ~ ~ ~ ~ -,tf fcl:;<n 7J<n il 31~ of; 3lC!m 1:11: ~ ~ ~ ~ ~ of; "BJiq <!~ ~ OIOT<!T ~ ~I ** ~~of; ~'tl ~ Cfi't ~~~~of; "BJiq ~ ~ ("') Wll'1T ~ ~ ?.11, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CfOf '31' cfi "BJiq ~ fcl:i<n 7J<n i1

*

m

3


2.2.3

ti~Ckt ~

aJ (~ + lSf)'

;f

(Q,_ + ~)'

( P.mlf.sf~)

-{

2.2.4

~

2.2.5

fcmif

2.2.6

·~-is::F~·~

2.2.7

31~

..... .... -

2.2.8

~~

''\ . ._.:

2.2.9

~ ( " + ~),

~ ( '. :

I

(~'4 3.7)

_;

"'

(~'4 3.6.2)

~

(~'4 3.14.2)

- · , ,.

!

(~_-.) /.

(~ + ~)

(~'4 3.6.1)

-·...

......

~

(~'4 3.8)

\

.

~I 31fTRf ~*

\9

0

2.3.2 1

2

fciXIOfl :

*

3

4

'Bfcl~

5

"ct

6

8

7

~ 343 ( 1)

"ct

~

9

0

'Bef "ct

'!]\ilCfll£1 Sllll\i1'1l.

"ct ~ ~ m ~ 3TcfiT CflT ~ ~ 3TcfiT CflT &ictHI ~1£1 ~ m-rn, ~ "''~qf(1, -Ber ct ~ .qr <1\ilCfll£1 Sllll\i11 ct ~ ~ 3TcfiT "ct &ictHPS;£)£1 ~ "ct 'BT~-'BT~ ~cHPHJ ~ CflT w:rPT w~ en\ ~ i1

~ I 3WTCf ~ ~ ~ : ~ ~ lJ ~ "q> I ~ ~ if ~ f<f;<:rr TT<:JT "tl ~ ~ Cfi' ~ ~ :- 3.14

4

--

-

O!!'f11Cli'

31~~ lff.:f ~ cn't

it


t

~ ~CI'Win CIOTJOO!IC11 CflT ~ ~ ~ ~ ~CI'Win fufCr if~~ ~ ( fq~JtlCfl ~) ~ ~ i1 ~ ~ 3S<_~~ll ~CI'W In f~p2j(F(OI m ~ ~'l:i\f '~WIT

cn1

oo 3 -v'611'(01 -m ~~

~ ~ CflT

~ ~C4'11~Hl ~ ~ f1~~~~C1ll CflT ~ ~ 3s:_~~ll ~<:~•win

~ f<?JLZ!\F(UI CflT

fcfl ~CI11lln if

mrcf(f

3P1

lll'V111 ~

'Bf1SIT3if cn1

m

t1

m

CfiT ~ 'Bf1SIT3if ~ ~ <m ~ 3"11CI~l1Cfl 2:fr

~ ~ ~ ~ ~ fqCflf~d ~

~I 31<1: R~~IIC1ll ~ ~Jf ~ "BT~ fcrr.m:-~ ~ ~ ~ 1966

if ~ ~q '11 ~ Hl -.::rp::fCfl" g)ff<"l Cfll SOl Cfl If.< Id cnl, ~ sfaJUT 'liT«f cnl cqp:rr311 "(l2:fr Cfl~Ain ~ fqf?<psc ~ 3th: ~ ~ 3if8RCR1 mm 3th: "3""{ cnT fqf"!<IISC ~ ~ f(."""LZI.d'(OI ~ ~ ~CI11llt) if :wtfa:KT -qftq~ fcn7:rT ~~ mm CfiT €9l~Cfl'( ~ '(fCf? m'i:TR cn1 3ilV1 ~if qRllfUid ~ "B~ ~ 'Bf1SIT311 if m'i:TR ~ ~ 3fu CflT f(."""LZI.d'(UI ~ ~ ~CI11lln if fcn7:rr ~ 21r1 ~ ~CI1Pin

cnl ~311 ~ w:lffi M

if ~ fcRm: ~ m 3th: ~ f.oHICfl'(OI ~ 'l<n "(l2:fr fqS<_C:II'il. -B ~ ~ if fP"+"I fullj ~ "Bfrft ~I >1]L(f '8 4l fd lll. 3th: ~ ~ 3"1 j'8 '( oI if ~ tJ>C111,JOO!Cfl "BRUfT ~ -rrt ~ m'i:TR cn1 3ilV1 ~ cn1 "B~ 'Bf1SIT311* cR '8JOO!Ifct~SC M 'P1TI <m "BRUfT f1~~11C1ll cn1 fc:rf'lR ~'lW'ft cnm-~311 if CfiT!"fiT '8 ~Ill Cfl ~'tl ~I Cfll C1 id '( if ~ "BRUfT if ~'I::Ff--qftq~ ~ cnT 3"11CI~l1Cfldl \JlR ~I f1~~IIC1ll if ~ 'BflSfT•

~

w.mr <f; 3l'jm1: '1m! <f; <ifcl"lR 'li1 ~ ~ -i'i 22

~ <f;

full:

~ ~ ~

1fif i',

~ ~ ~

5

-q-'(

~

~ ~ i'1 ~ ~ ~ -i'i

q;J q;]ll

m fo8lT "'TQ!!TI

m

'IT'!Idi 'li1 fcM"q


~~ c8 ~ if ~ fuN ~ CfiT -gc:r ~ ~ ~I dC!\jfll~ 3Fl ~ ~ ~ ~ ~cF"IIliD C(Of111<:11

~ ~' ~ ~

2.4.1

>rCfi"R

~

if

W:rr ll7:fT 3th: ~ 3Fl fuN cqpndi c8 fct~lt:C ~ CfiT o>:fCRl

\5'fT fct:/I~Cfl ~ ( slq:f~8Cfl ~ )

:-

~Cf"WH1 CfOh'iiC11 - ~C!'iPID C(Of111<:11 C(Of111<:11 i

f.JlfiCfll

it

~ ~C!'iPID ~ ~ ~

fc:rcRuT 2.2 ~ ~ ~ 3 ~ WTI ~ ~

fq~t:fCfl ~ - ~ ~C!'illiD C(Of111<:11 ~ ~ f~-f~

2.4.2

~ ~ fct~l ~Cfl ~

2.4.2.1

~

2.4.2.1. I

~ "0:

2.4.2.1.2

Cfl~lfl;() ~ fct~lt:C ~

Cfi1

f.:rm ~ ll7:fT t

3fu: 3it

\5'fT ~

m

Jfl

31

311

~

31

_m

~~

31"'

tt an

~

2.4.2.2. I

Cfl~GID -:q cpf

-:q

£9

\Jf

2.4.2.1.2

rum

Tf

\Jf

6

2.4.2.2.3 ~ (!g 3th: 11<:1'111<:111 ~

00

2.4.2.2.4 ~-3"lflfCJlll

~

2.4.2.2.5 ~aJUT 'lWC1 1

cn1 cqpndi

~

1

~ Cfi1 ~ 3'cili~Oi

6

~-

t;/1

~

mit~

cqpndi

i! Jt

2.4.2.2

3f<l:

i1

~


2.4.2.2.6 ~

2.5

~

6Df

3"Coi,;iHUI

"Wft

ct m,

ft;rQ: ~

3fu: :Wfil ct ~ ~ CflT llRCFi" d-c'i:li{OI ~ ct -wft F..:t~~ll<:1~ ~ fmR Audio Cassette cnT '861~<:"11 ffi \iff ~

~il

~ 路fufi:r CfiT

<:1 Cfl

~ fcn7.TI ~

11 cnl

i

"Wft

ct

CfUlT cnl -qf.q

31T~ -q-{

CfiWTI

-q-{

-Q:B tt ~ ct ~ 3Tf.:rcrr:f mciT i I ~

~, CflIil拢11 lfll ~ 3P1

~ CfUlT if fLI ted I

ft;rQ: f.fmftf f.:r:p:r ~ 2. 6.1

~

3fu:

!J>Cfi 'I,C\ q dI

>fCfiR ~-

m31f if

fB@ I~ I ~

~I

7

3fu: "ffisR

3l'Rffi1 ~ ~


~ ~

"efi

Wm: Rvr

CIOf짜'11~1 ~j

~ CIOhU~II : &i'tSI'1 ~

8


9


l U Ul

I

ectal

10


11


2.6.2

~ 3l~ &IIC!:(llCfldl

2.6.3.

'~'

2.6.4

~

2. 6.

2.7

s

tI

3WfiR

ct m

ct

~ gulf

-B

~

c:rrffi ~ 1R ~ V1R ~ CFil

-B WI

1R ;r

Cf)l

>riTrr 1ft a-Mfa:rcr

t1

m

~ Cf)l >riTrr ~ t c~ cnr -;:ffif) 1 <tzffi q2:0 -B ~ ~ -B &~<:qCfllf<1Cfl 31Cff'tl (fCfi" ~ Cf)l >riTrr ~ ~ m qof~H<11

Cffr

";f

m- cn

~ Cfl P:q Cf)

t1

dcti1lct1l ~

~C!'WI~ gulf CFil &~lq;f<:P:tl. CfiT 'i?Tc:Jlll t-~ 3-lh: c:JCfl'""llcnl ffi ct d\~:(ll ~ I~ liRCf} ~ 31'i'q) ~ ~s:{*i I -;f ~ f'"i~:(ll<?fll ct lOiiJJ~:(t<i -B ~ ~ f.p:p:f f.:fmful ~ ~ ~ ~ m ~~

wn

CIOfl"'IHI

Cfft clcti;flch1 ~~$~1

( ~ liACFi ~ ~ ~) Indian Standard

LETTERING ON TECHNICAL DRAWINGS PART 5 AMPLIFIED DEVNAGRI LETTERS [IS 9609 (Part 5) : 1998] 1 SCOPE This standard (Part 5) specifies proportions and establishes dimensions of Amplified Devnagri Letters for use in technical drawings and associated documents. It primarily concerns letters written with the aid of stencils, but is equally applicable to

freehand lettering or other appropriate methods.

2

REFERENCES

The following Indian Standard contains provision which through reference in this text, constitute provisions of this standard.

12


At the time of publication, the edition indicated was valid. All standards are subject to revision and parties to agreements based on this standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standard given below:

IS No. 9606 (Part I): 1983/ ISO 3098 & i: 1974

3

3.3 The numerals and other signs shall be in accordance with IS 9606 (Part I)

4

DIMENSIONS

The following specifications are given for dimensions ofletters. 4.1 The height 'h' of the letters is taken as the base of dimensioning (see Tables 1 and 2).

Title Lettering on techincal drawings : Part-1 English characters

4.2 The range of standard height 'h 'for lettering is as follows:

GENERAL

2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 and 20 mm.

3.1 The essential features of lettering on technical drawings are

The dimensions 'k', 'l ', 'm ', 'n ', 'u' and 't' are based on letter height 'h' (see Fig. 3 and 4). The standard dimensional ratios are as follows:

legibility uniformity suitablility for microfilming and other photographic reproduction 3.2 In order to satisfY the above mentioned requirements, the following rules shall be followed:

k l m

(3/2) h (7 /6) h (5/6) h

n u t

(1 /2)h (l/4)h (l/10)h

4.2.1The ratio of 52 in the range ofheights for lettering is derived from the standardized progression of dimensions for paper sizes.

3.2.1 The letters are to be clearly distinguishable from each other in order to avoid any confusion between them, even in the case of slight mutilations.

4.3 The height 'h' shall be not less than 2.5mm 4.4 The recommended ratios for d/h, 1/14, 1/10 are most economical as they result in a minimum number of line thickness as illustrated in Tables 1 and 2.

3.2.2. Microfilming and other photographic reproductions require the distance between two adjacent lines or the space between letter to be atleast equal to twice the line thickness (see fig. 1 and 2 and Tables 1 and 2). In case where the thickness of two adjacent lines is different the spacing shall be twice the thickness of the heavier line.

4.5 Space between characters, for the minimum space of the base line and the minimum space of words are giv~n in Tables 1 and 2 (see Fig. 1 and 2.)

13


In the case of consonant cluster, that is when half letter is used with full letter in combination and vowel symbol 'f' is to be used, we may use the symbol with dimensions 'k' and 'h' as given in 4.2

5

4.6

~

SPECIMENS

The specimens given in Fig. 3 are only as a guide to illustrate the principles established in 3 and 4.

I (ft ~ fi G.

l

SPECIM EN FOR L EnER WRITI NG

(h

=

b

d

!4)

Table- 1 Dimensions for Lettering (d = h/14) (Clauses 3.2.2, 4.1, 4.4 and 4.5) All dimensions in millimetres.

Sl. Characteristic No.

Ratio

i)

Lettering height

h

(14114)h

ii)

Spacing between characters

a

iii)

Minimum spacing base lines (with stem and tail) Minimum spacing between words

(iv) (v)

Thickness of lines

NOTE:

Dimension

-

2.5

3.5

5

(2114)h

0.35

0.5

b

(28/14)h

6

e

(6114)h

d

(1/14)h

-

-

7

10

14

20

0.7

1.0

1.4

2

2.8

8.5

12

17

24

34

48

1.05

1.5

2.1

3

4.2

6

8.4

0.18

0.25

0.35

0.5

0.7

1.4

The spacing 'a' between two characters may be reduced by half if this gives a better visual effect, it then equals the lines thickness 'd.

14


e

fiG.

2 SPECIM EN

FOR L ETT ER WRITING

(h

=

10)

Table- 2 Dimensions for Lettering (d = h/10) (Clauses 3.2.2, 4.1, 4.4 and 4.5) All dimensions in millimetres.

Characteristic

Dimension

Ratio

Lettering height

h

(10/lO)h

2.5

3.5

Spacing between characters

a

(2/lO)h

0.5

0.7

Minimum spacing base lines (with stem and tail)

b

(24/lO)h

6

8.5

Minimum spacing between words

e

(6/lO)h

1.5

Thickness oflines

d

(1 / 1O)h

0.25

5

-

-

7

10

14

20

1.4

2

2.8 4

12

17

24

34 48

2.1

3

4.2

6

8.4 12

0.35

0.5

0.7

1

1.4 2

The spacing 'a' between two characters may be reduced by half if this gives a better visual effect, it then equals the lines thickness 'd.

15


l

Fig No.3

h

I

n! h

1-- ' --j "'!!l!!!!ll!!

1--

-

n

1---

h

--=-

~-

I n

m

n


路--1.

~

~~

路~

~

PI

:~

: ~~

~.j :..~

r. L~,' ilmll:

~ ~~

17

ra;;;:: ' ""

~!Ill

.

,_ llll!lL

'=I


2.8

~Zift4GH

3lft ~ cfi

2.8.1

*m: ~ ~ ~1FfSflcc: l1RCf) 'tf'J!Iqc:(1 cnr m- c:1~q{1~2{ (f~ cfil2{_c{ ct fu"Q: ~ ir 3lR ~ ctUTlOJI<:11 ~ ~ ~ mTI'tR "Cfi1: fu"Q: 'lffiCi WCfiR

~

.q: 路~$41CI

~

~I

3l1R 3lftr 'B (Default) l=fRCn ctUTlOJI<:11 m~~I~ f'lR (~) cruiT ct f.:mtuT ct fu"Q: ~ Cfl f~qCfl ~ Cfll ~I

2.8.2

~1fBflQ ~

2.8.3

~

ct ~

~ ~ ~ ~

2.8.4

3lR

q_1iCfli:S

m

ct ~ ~ 'lffiCi ~ ~ ~ ~.qr cfil2{_c~J 1R ~ m ct ~ ~ 'lffiCi ~ ~ ~ ~.qr Cfl.l2{_c{f 1R ~ ml

fcWl'tl

~

ct f.:mtuT

Cfi1 311~

irTTT

d"Tfcn

mFnitm3TI

itoitofto ct

~

311~ ~~~-~~~~~~I

~~ Cfl.O{c\

~

Cfl1

-B 7:ffi"

3ilct!{l!Cfl

~ ~ w:rR 't{f~~~路 1R fl:R;fl ~ ~ 3ilct!{l!Cf)C11

2.8.6

3lR

7:ffi" q_<ftCfll:s "Bll$t> (Unicode Compliant) 311~ ~ ~ ~ 3Flf

2.8.5

q_路liCfli:S -w:r$t> (Unicode Compliant) m

irTTT fcfi fc:rol:r

-B

~ ~ (f~

~1fBflQ ~ ~

mTI'tR "Cfll

ir ~ i l

q_1ICfl'1:s "Bll$t> (Unicode Compliant) 311~~ ~ ~.qr cfil2{_c{

Cfi17:f

~o11f<1~Y ct fu"Q: *m: ~ ~~ ~:- qf'"1Cf8, <:11~~Cf8, ~ ~' ~ (f~~~ ~~~~1Fmctfu"Q:~oito~o, ~GWf, 3ffiGWT, ~oito~o~o 311Rct~~-m~

2.8.7

~ ~ ~m Sfll"ll~!{l

\l'lT 2.8.8

l=fRCn

~

~

~

ct

Bit

311~ 1R

"B 1TI6, 1lT6 "B 3lR ~ Cfli4Sfll4

~~Cf2~ll{

f.:rlmrr:m ct fu"Q: ~ m- if;rr ~

if I Cfll4<;fllOJ ~lOJf;:qCJ ~

CfTCfi-J

31ToWo3ffio 3lTR

l1RCf)

m 3lR ~ 1R 311mttr m 1 18

"B

~


'B ~ "CfiT ~'tl ~ ct ~. ~ 3lf~ 3i ICl !{ ll Cfl i I !{I <SX\Cfll !{I f.rl1fuT if '4t 00 3i Cfl I{I fC\ Sfill CfiT ~ 3i ICl !{ ll Cfl i, ~ ~ 00 ~ 1R ~ ~ ~I 3"1Cfll\lf<:: Sfill cnl chZlll ~ !{I <SX\CflhI "ct 3fficq if ~ \lfRt ~I

~ ~ 3iCfiFOf<\ Sfill

2.9.1

11FfCfl qofl4R11

~ quf

if

if

1

31"

1

'B ~

3lP1T 3TI'tll 3laR

~I~ :- llR, liRT, 2.9.2

~~~

(fCfl

ct quf 3"1Cfll\lf<\ SfilllR 31l'tllfuf i1

OO'tlef quf "ct "B'4T S"ll~ I~CR1 ~ "ct 3fu if

fl,

118fl

/~/ "Cf)) ~ ~ ~ + 1:1", ~/ "Cf)) ~ ~ ~ + "{, ~/ "Cf)) ~ ~ ~ + ~ Cf~ /9.J./ "Cf)) ~ ~ ~ + "{

ct ~ if

~ <:f~ ~I ~ :- CF1 Sfl CR1 CFl; ~ ~ ~; ~

2.9.4

~

31lRI

3TI

3lT

3TI

3lf

3TI:

cfi

~

Cf)

CfiT

CfiT

~

3fu: 3ij'11f*iCfldl

Cf):

;J

S41'1Cfl{ dC\j'81{

~; ~ 5!J. ~

~ ('Cf)

~ quf '81S"II'"ll quf

"B ~ ~I ~

~.~1 2.9.5

fcruTf ~ ~

2.9.6

3lf

'81S"II'"ll

CfTffi ~ 3TI

"ct

~

"ct

~ ~I ~ :- >Wl, >Wl: I

~ ~I ~ :- "ffi\!f, ~I

19

:-

~~


fc:F>m .qt

3.0

~ ~ ~ fB@I~ if ft~ll!Cfl ?:IT GIT'IlCfl

i- dBCflT <'.X:! ICfl '( oI 3fu: ~ fufl:r I fuf1 CfiT ~ Lfa:T i

ffi ~ Gl ~ wq

- '81 JOOII o:<:i

~ "9:~ >Rftcn quif

CfiT ~'l:l, ~ lffiLR ~3m-~, ~- mercr -q:q ~- mercr 1

3fu: fCI f.n te m

f<1@1CIC: if '8'1:<1dl Cf~

fuf1 CfiT ~ Lfa:T i

- cffi;fr I ~ it ~ cnl )[CfiG ~ ~ ~ ~cq ~ quif CfiT ~ cffi;fr cnl ~ ~ ~ i 3fu: ~ fufl:r CfiT ~ '81JOO!Io:<:i ~ l1RT ~ ~ ~CI'WHJ Cflf3'il~lli .qr i l

i1

~

'B.qr

fufl:r

if ~ ~ "'{1dJOOI

Cflfd'il~£11. CfiT ~

mcFiR ~ dCi5fliC.1l'i fu~ JOOI·:;:w?Jll ,

Cfl'(

i,

~ .qt ~ ~ 3llFIT fC!f:{lte

~ cffi;:IT if IJ>Cfl'li"qdl

ffi

~ ~ 'l1mf

-.f ~ 1961 if~~ "Bfi:lfu -&rr= 1'1~'-'f\1 CfiT ~I "Bfi:lfu -.f ~~ 1962 if 3llFIT 31fcm fBLfliR~I· ~ Cfff, mcFiR -.f ~lCfld fcn7:rrl % 1967 if ~ C«f;:iT CfiT "11'1CfllCfi{OI ~ 9)f«"1Cfll if <'.X:IF&II Cf~ d~I~'(UI

"'8fuf ~Cfll~ld ~'l:lR 1=fRCfl

fcn7:rr -rr:rT

3fu: >rfua,:rur

~

CfiT

"'

/

m

~I~ CfiT ~~if,~~

~ ~ ~ Cfll ~I d ~ CfiT ~ 9)«1<t?i if cffi;fr ~ ~

~ fcn7::rr

\lff "®

i

I 3A

~ "«1fr1 *~ ~'l:lR

~- ~ ~ ~~ ~ ~ ~Cfli~ICfll. cr~ q5lCfliRdl

31T% i fcn ~ ~ '814~~ ICfl ~ CfiT

it

~

m JOOII'iCfliCfl'(OI

"B ~ ~~

fucr cnl ~ if mffi ~ ~

3fu: >rfua:rur

a.hf CfiT ~ ~311-B JOOII'i Cfli cp d

~ cffi;:IT ~

"Cfif I

~ ~ ~ if G:T ?:IT G:T

"CJlt 2003 "Cil"ffi ~

-B 31f'llCfl ~ ~ T.l f<1 d ~ ft.l015dl if fcn7:rr -rr:rT

~~~3.14.3 I

20

i

~ ~ Cfi1

-m

~I ~ ~ ~


craf

3. 1

ft.YJCRI

3.1.1

~~~~ ~ ~

cnB ~ cfi

m-~~~ ~

~ ~ q{q{llld dftcf; ~ ~ ~

cnT

~

:~

~ -;:prm:r

~

Cfbfdl, -q~ ~. ~

fCil'{lfd

Uffi1,

f:s &q I , "B'R:f,

~

~8;1=1T

~

~

ad@ 3.~.2

3p.:f

3.1.2.1

Cfl

~

3fu: Lfl~ ct ~a:n: :- Cfl 3fu: Lfl ct ~ -m ~ m- ~a:n: ~

~I~ :- ~' ~' ~ ~ Cfl1 CfW ~ ~' -;:r fcn ~' ~' ~ Cfl1 CfWI 3.1.2.2

s, ~'

~

:-

C:,

c, s, ~' ~

afu: ~ cfi

~路f~CRllaR ~ ~ <.'PIICfl{

Cli:S~Jill, ~ ~' ~' ~' ~ 3TIRI (Clls路Jill, ~ ~.

3.1.2.3 ~ '~'

m, ffl , ~ ~>

cfi sr<'.lf(.Yid ~ ~ ~~ ~~ ~ :-

%R,~.~~

21

m~~I


tt llP:r WIT I ~ ,~, ~ ~ -B ~ ft;r&T ~~ ~+\ ~ ~ ~ ~ fuQ: ~ ~ 3lR 1l ~~"#~ ~ ~ ~ wWT Cfl1 ~ ~ ~ m~ ~ ~ q{q<lllct ~ ,~, tt llFfCf) l1RT ~~ ~ 3lR:

3.1.2.4 ~ CfiT Sl't:lf<?tct ~

~ ~ 30tfdRCR1 aR ~+~ ~ <Ei~CRlla:R 3.1.2.3 ~ f1~l41j<Em m-1

~:3.1.2.5

9fl, 'SI",

~~~~~~I

W'l ~ ~ crut ~ ffi ~ liDrT CfiT ~

oo'tlef ~ ~

~路~CRlla:R ~ sfC~ffi~ ~ ~ w~ '~' cti:i'ifll<'l ~

tt tcn<n

~, 1

Cfl1

fcn ~ ~

~ ~~ ~ :- Cfb<fclOI, f:q<_fo~i, \fqffi~, ~'tl+fR, f-t:~Qj'1ct ~ ( CfbF~2l4, f-qf~a~i, f<\ctal~, ~~~ f-qf~1ct ~) 1

fc111ofl : ~

M

~ ~ ~ ~ CfiT ~~ ~ ~ ~路~CRlla:R ~

~ 'l:ft fu"@ ~~I ~ :- ~~ ~~ fc:l"w, 't:l3'i:l<1, ~~ Cf&,

~~~~~~I ~ ~ ~ ~

m~ 3w:rfro ~ m-m

'l:ft

aqgCRl ~ ~ ~

mft;r&T

1

3.2

~~c:rr~

3.2.1

-wfr ~ CfiRCfl ~ "B'BT m ~ ~ ~ "# SIIR1 qf~Cfl ~ "9:~ fu"@ ~~ ~ :- \f11 -;l, \f11 cnl, \f11 ~~ W Cfil, W ~~ ~ ll 31fRI ~cf'11l4 ~ ll ~ ~ Sllfuqf~Cfl ~"'Err~ fl4<11Cfl< ~~I ~ :- Tf, 3Wff, w:ffi, "d"fR, ~~ ~~ ~~ ~~ ~路 31fR (~{Cfll, ~ 31fR ~ OlliCfl{UI ~

~~)I 3.2.2

~4'11l"li. ~ w~ ~ C!] "CfiT<Cfl ~

mmm: ~ ~ r~<'~ICfl< 3lR: ~

"9:~ ft;r&T ~I~ :- ~ fu"Q:, ~~I 3.2.3

~4'11l4

3lR: CfiRCFl ~ ~ ~ , tt,, ,crcn,

CfiT "9:~ ft;r&T ~I ~

:- 3W1

. 22

~

f.:r:rrn

m: m"CfiT<Cfl ~

m路~ fu"Q:, ~ CfCfl CfiT I


3.3

fiqCRt

~~

~~~if"B'l:ft Wit~~"IJ~-"~J~fmm~l ~ ~

t

t

31T

t

Wfi(ff

~ ~

t

"&P1T ~

t

~

Wfi(ff

t

Cfil:

:-

~

Wfi(ff

fcn7:rr ~ ~' ~ ~ ~' ~ ~' ~ Wn, ~ ~ ~ \t

t~l

3.4

t:41\i1Cfl ~ ( ~l$9i'1 - )

3 .4. 0

~ ~ ( 61 ~ 91 '1 ) Cfil fc:r<tffi 'P"l ~Cll ~ ~ fcn7:rr 11<1T

3.4.1

~m

iI

if~~~~~~~ ~ :- "Uli-~8;l1UT, "fucr-~ ~ -:qrz:;:r_~ tiD-~ -&.1-..}.-. G....,' ~. f<"t@ '"11 ' "@T'""IT-1:ff;:rr ' ~'\1 '""11 '"''

'

'

~~I

-m

3.4.2

-m, -B,

3.4.3

~m

~

-B

~ 61~91'1 ~ ~ ~ :- g::r--m, -:qfcf)~-B -m-&1

if 61~91'1 Cfil ~ ~

ffl cnl"B'l11CRT m, ~ ~

cnl

Cffl1 fcn7:rr

~ ~ ~ ~ 'W1

dA~ "'1611 ~ :- 'l}WCfl ~IIOOJI;:;qd: ~ m if 3"11CI~£!CflC11 "'161 i1 ~ :- {IG{I;;l! , {1\Ji'tj,GI{, Jjlll\31<1,

!liGCII41, 3"11\146("£{1 ~I

3.4.3.1 ~ ~

m ~if 61~91'1 ~~~en ~ ~' ~ \JfR -B sol~ ' Cfil 312f 'l:ft ~ Wfi(ff i I 31--;ffif ( 11Jill Cfil 31'qlq) : ~ c~) , 31-lffif c~ fcFi"m -2r ~ ~31T m) : 311ml c~ ~ "Wl) , 'l}wcr ("IJ~-wcr) : ~ c~ Cfil 'liTCf) ~ m ~ Cfi1 'l:ft 71tt ~ il ~ "B'l:ft ~ ~ ~ 312f ~ ~ -B f~­

71R

I

1

31-~' (~ ~ Cfil) I

m

f~~tl 3.4.4

m

"Cfl"fcR wW11 -B ffi ~ ~ 'l:ft ~ Cfil fcn7:rr ~ ~ i1 ~ :~-31a:R ~ fcf> ~a:R; ~-31$n ~ fcf> ~$n, ~-31a:R ~ fcf> Xla:R 3=ffR:I

23


3.5

~

3.5.1

'(fef)', 'w~' ~ ~ ~ lJ~ ft;r@" ~I~:- 7:ffiT (fef), ~ W~l

3.5.2

3W",

31W, ami, -Q:, m, err, m, cqr, ";f, ~'em,~' 7:ffil, ~' ~' "BGJ, Cf<1T,

m, ~' (fefi, ~' l=I'Bf, w~, fcfi, ~' lllR, ~' ~' <11', 31~, Cf~, 7:1"~, 3fu: ~ aRcn )fCflR ~ ~ CflT ~'1-.l ~ ~ ~~I ~ ~ ~ 3lf1l ~ (CfiRCn ~)

cqr 31ffi ~I

~ :- ~

'B, em 'B, 7:ffiT 'B, "BGJ 'B

~I

~ ~ ~ ~ "BGJ lJ~ ft;r@" \lfR ~~ ~ :- 31r1 m- ~ ~~ ~(fef)cnT, ~w~, 11\lf ~~, "W ~, WJ ~, ~ ~, %~ ~

t

Cfi\

3.5.3

err ~, CfiTii .qr ~ ~, ~ ~ l=I'Bf

\lfR

fl~l"il*n

'm' 3fu:

Cfl4llr(11(1

~~ ~ ~

WI"

3.5.4

~

if err

f'""I<?IICfl<

,~, 31&171

31lR

.qr

c~

fur& ~I ~

-:

~~

lJ~

m ~~

.m,

~~ ~

fur& ~~ ~ :~ 31lR OllfCRlCll'i"..Cfl

~' ~ ~'

fi'l'""ll!lz#l

m

31JR) I

m ~ "# >ffif, l1Br, ?:f~ 31lR ~ \l1I~Cfl <fur& ~ (?:fAt lJ~ 1'tf fu"& ~) 1~ :- SlfCJf(\"1, SlRl~ld, '""IHCl'""l151, f"1f'""lro'""l151, 7:1"~, 7:1"~

m-

~ w:ffClf<!;d f.:r:n:r "% fcfi m 1:R m ~ ~ 11RT \JfffiT "%1 3TIJ: ~ lJ~ ~ -q ";f fc1@Cfl{ ~ w~ fc1@"11 "Wrcf -%1 1 <\B" ~ 31TR1

l1Br '' '11Br

(?:fAt

~ cx:rfcRJ' "# ~'1-.l Cfl1 ~

fq <?II Cfl {

"%I

m

7:ffiT l1Br

31WT

'B fffi9n ~

1'tf ft;r&) I

3.6

311fqH ( WH'ifiSi'3/~) ~ 311'11f~Cfl ~ ( i:I.St\f<Si~)

3.6.0

~ ~ "% 3lR 3"lj"iifflCfl ~ Cf)l "1iffl'짜l fc:rcfiRI fu\1 -q ~ <\AT 31~~ ~ ~I 3Tif: fu\1 "# ~ ( _:__ ) 3fu: 3"1 j"il fuCfl dI ~ ( "' )<\AT

m-

Sl'i".lf<?ld -@11

24


3.6.1

3i1f<31H ( ~Hlf~·~ _:__)

-q ~ CfiT ~ 3"1o:<:JC!Jfflj cruif ('71' -B ·~' Clcfl) -B ~ 71~ "Wn1 ~ :- ~. ma:TUT, ~. ~. am, cR:J, ~ ~~

3.6.1.1 ~ ~

3.6.1.2 ~ ~

-q ~ ~ quf (~a.R) c6 ~ ~qJfflj ffl ~ cruif -q "B cnW CfUT mit Q!'fl*'Yctl 3fu: ~~ Cfil ~m c6 ~ ~ CfiT

it~

c6

~

CfiBf

~I ~

"B'V1T, ~' ~·YI<!;Cfl, ~'tf

:-

~' <f<n, ~' ~' ~' <%f, ~'

(~-Y:S:_Cfl\Jl, 11W-~, ~. ct>WLfl,

31lR

CfilT3, ~. ~. ~. ~..urr, w•q1e;ct>, ~~

3.6.1.3 71Fc:: ~a.R

c6

~

-q

c6

~

fcfim

3Ff

crt

CfiT

Cl1B ~~)I

cnW quf

~

it

~a.R ~

qftqfJct ~ WTII ~ :- CII:S:_Gll, 3Ff, ~. ~ ~

(~, ~.~.~~~~~~)I 3.6.1.4 ~

CfUf 71Fc::

~ ~

c-m~--m~) ~

-q

qftqffict ~ irnl ~ :- 3F1,

CfUf ~ -q ~~("1'1, ~ ~ ( 3f:r, ~·ilt1'1, -Bq-fu

it

~

~~~~)I 3.6.1.5 ~'

"3"-{ -B ~ ~ -q 3lT~ quf 71T ~ c6 Wi-ct>T ~ ~ c6 ~

'11fuct<1 ~ -ct>T 'fT f<1@'11 ~ Wrnl ~ :- f<1:l_Cfll, ct~l6,

fu:Tfil,

~' Cfl:l_ffl'1 ~I 3.6.1.6 ~

~

c6 ~ ~ ~ c6 3ia -q ~

:-

~

(3l6lD, ~

3i"j)'11ff!Cfl ~ ( "61.SI\f<dil

3.6.2.1

fu<ft c6

CfiT

~ il

__:::___)

-q ~ -wr -B •t=is:J1fs; CfiT

3.6.2.2 3"1j'11fBCfl ~ ~ ~

\3-.:;~1{01

~ l=l

(~), 1:[{ (~), firci (firqq) I

3.6.2

~

CfiT

i,

-q ~ 3th: "'1'fCf1 "B W-f[

m: CfiT

~ ~ irn1

&~f'"i~OI i1 3"1j'11fuct>

f'"1Cflt1dl i1 ~ :-

25

3"11, ""#, ~' "Gf,

m: c6

t

3lllf:1


3.6.2.3 ~ tfi

m tfi m >rr1: 31~ if 'lJ'1 ctt Pi~~~~ w-m %1 ~ :- ~ : ~,

3lrRT : ~,

m

c~+~)

: m 3TIR if1

~

-Q:B

w:1 cit~~

tfi ~ :q's::f~iS) Cf>T ~ ~ fcnm ~ ~I ~ ~ ( fq!?ltS!Cfl~ f.m:lh911 tfi &n: ~ cmviT 1=fBIT tfi w~) :q's::f.sis; tfi ~ -B ~ ~if ~ Cflfd'il{ m~ :q路s::r.sfs; tfi ~ -rn: ~ Cf)T c~ ~ Cf>T) m-r fc:nm m cnT w:1 ~~oct,~ :q's::f.sis; tfi ~ -rn: ~ tfi >rWr Cfft w WITI ~ :- ~' if, ~ ~I Cfifmrr ~ q?; >rWT if~ Cfft ~ -B :q's::f.sis; cnT <1~ ~ ~ fcnm ~~ ~ m ~ ~ Cfft \11~f.<ICfli3TI (~) if~ :q's:;f.sis; Cf>T dc.'qi~OI 31~ "6), ~ ~ 31a_ro if~ <l~ 00 >rWr fcnm ~I~ :- ~' ~ 3WR, BC:H<'il, "B"', lt"', ~"'~I 3.7

'fcmTT ( :)

3.7.1

~tfim~iffcfwfcnT~mwt ~~~~~if~

mcit fcfwf ~

.qr 3.7.2

Cf)T

~ ~ fcnm ~~ ~

tfi ~cqq ~ if fcfwf

Cf1Tl1

-:q(1

~~ ~

Cf)T

:-

~ ~ q?; ~if~

~

'-s:=~~, if1 ~

dB

m楼T mcit dB ~ if fcfwf tfi m

'-s;&-~

fcru1i

=-

Cf)T

tfi

w~'1

~ ~

%1

~

:-

31\f:,

"Tf:,

~:, "!W1:, ~:, ~:, ~: , ~:, 9fi"l=m: ~I

3.7.3

'~'

Cf)T

~ (Sc.:qfh1 ~

~ fc:nm

3TIR 3.7.4

m

fcru1i %, 31\f: ~ ~ 'R ("B)~ '~' Cf)T if~ fcnm ~ c31\f:, "Tf: ~ tfi ~ -rn: ~, ~

f<i@'il ~'1:1 "Cf<f;ft Cf>T 3~16~01 llRT ~) I

-s;:mJS)fBI6'8, f.:r:~;f.=J~?~?I~

~

tfi

cit m~fiO!Cfldl c.1 ~~

26

~'li<l ~

l1P1 ill11

~ ~ ~


3.7.4.1 R:~~ l1Pl tl (~~ ~ ~

&Tl) I

3. 7 .4.2 ~' f'"1 cf:q '""I' f'""l ~ :q (1

fcfwf

f.:r:~)

"'""!"

~ "#

3llR

ClTc.1T

~ ( f.:r :chl'

f.:r :c:rr.R'

~I

fu&T

3.7.4.3 3TIT:Cfi\UT, 3TIT:~, ~=~, f.:r:~, >ffil: CflR1

3llR

~

fcfwf

~ -m21

m

fu-& ~I 3.7.5

CfC\'qCl~ ~ "#

fcR:ri

!llll!\cf1q, BAIL<l\lllll

3.7.7

fcR:ri Cf11 CfUf ~

3llR ~

W21 fAC11Cfl'(

~ ~ ~ ~ ~

"'""!"

mcW.n &n1

~ &n1 ~ f<1@'""11 3.7.6.

Cfi1 ~

m1

~

3.s

~~ ( " )

3.8.1

("') Cf11 ~ ~ %1 ~

~ ~I 'B1 3TI'tlR ~ ~: fC'H9HI

"# ~ ~ "#

'ift fcfwf ~

fu&T ~' ~ ~ ~

:"'""!"

31Cf: ,

t1 (:3qfC!'I>IA :)

<n -t :-

fcn ~I~~~

C11TT ~ ~ ~

~~~~6Rctft~~t, 7:JRT"Cffl"~~~~~~ tl 'B1 ~ ~ '~' ~ ~ %1 ~ ~ ~ ~ &1.'31'""1i<:i t, ~~I

3.8.2

'8.1CR11W Cfi1

3.8.3

ffi ~ f.:r:m

mm

3.1.2.2 ~ ~ ~ ~ Z ~ ~ ~ ~ ~ "# ~ ~

&n1 ~ :- ~~ ~~ fq\ql'""l

3llR

"#1

mm~ ~ Cfi1 m~ ~ ~; ~ ~ LJc:: ?:IT &j)({l'""'i ~ ~ m1 ~ =- ~足

~ ~ Cfi1 ~ qjg;:fllj

~ ~ ~ ~ ~ (!lll~fd~IB), ~-(~), ~('Elffilf~fll), ~-(~~), W~ (W~), ~-:-(~~), ~(~), ~(fC!\~<'<1<:"11) ~I

~~~"#"t~

-t

'lf1TClR

fu-& ~~

"t

~~m ~lcp<:i ~~ ~M-B-t~,

m ~"#~~~ m~m, ~~ m 27

-


'BVla:Rf ct ~ -q

~ ~ ~a:ffi

~

i1

:m,

mm

ct

\3-.-'cti{On路

cnl

~

Cfl8 ct fu"Q: ~ ~ c-Q:, _i_; 1) CflT ~ ~ ~~ ~~', '~' 31"lfc\ mn'tfTI CfiT &IICI~l!Cfldl 1'if i1 ~ d~I~{OI i- ~~ ~~ ~~ ~ 31"lfc!: I 3.10.2

~a:fUT

~~

ct 3FZR, ~~ "{flFlfT 31W\ CillfCfd'114'i cnl ~ d'i7Cli{OI ct ~ ~~ ~ 31W\ "'"I" fu"@T ~~ ~ ~cqpsrr "B ~ d=t7Cli{OI ~ i1

3.10.3

~~ Cflcx:m?J, Cflcx::uC?ll ~ ~ 5t'C!f<1d

3.10.4

~

3. 11

t[cfctilfMCfi ~ ~ Cfir'

3.11.1

L[cfCfllfMCfl ~ ~

3.12

3.12.1

ct ~ ~ 'wan' CfiT '~' "'" ~" fur&T ~~ 1

'Cfl{' fsfi71T "@T-~' U-~ 31"lfc!: I

f~MICfl{ fu"&T ~I ~ :- ft:~MICfl{,

c;m;IT' ~ .

fsfi71T r i -q I Cfl8

crTffi I 1

:-

~

CR

~ ~

ct

~

~~ 31"lfc!: ~ 3.12.3

"B

1

~I ~ 3.12.2

i1 ~ ~ -q <:J~ ~ ~~

'Cflffi' \lf<if ~

31R

crTffi I 1 I~ crTffi I

~ crTffi { ~

31"lfc!: cnl

ct

cnffi ~

~

-q

31WT

fur&T

CJffi ~I

-q 'b1<C!IC11', 'c.I41CIIC11' (m ffi ~ ct ~ m"fuT& ~ 1

~; 3P1~ 31WT CfTffi, ~

I

~ ~ -d) 3.12.2

ct

Cflffi), fC::C1CliC11,

~ f~MICfl{ ~

"B I 7:16 CfTffi, 7:16 cnffi, ~ CfTffi, 3TC拢9T CfTffi, ~ 31W!: -q ,CfTffi, f.:l~~~Cfl ~ t 1 31(f: ~ 31WT m~ 29

-


~I ~ ~ ~

f i crrffi ~~ ~ CfTffi

~

Wren ~I ~ ~ ~ ~ ~ 1R 3=fCR

3rerT

3TIR ~ -q

CR

~ t1 ~ :-

villager

3.13.1

~ ~rd~<.1Cfl <1,

~ crrF1T

village house

cr CflT ~

fctCfl~q

-B men t

Cffll'~ ~ ~ fcf><n ~.

3l~ ~: ~~ ~: ~~ ~3ll: ~ ~

'B 'B

~ ('ECI{I\lO!Cfl) ~

CflT ~

fcfi<:fT ~I ~ f.:r:n:r ~, fct~l ~ 01, ~ ~ "B~ ~ 3fu: ~ 'B Bflll1RT ~I~:-~~~ W1 ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~~

3.13.2

~ '<:r' ~fd~<.1Cfl OLIICfl{fUICfl qftc:tct'i ~ ~ ~ CflT

61

~ ~

mCffll

~Cflf~qCfl ~fd~<.1Cfl 'ECI{I\lO!Cfl qftctct'i ~ cnT 3ilct~l!Cfl<11 -;:fflf i1 ~ :~~ ~'qlq, ~ ~ (3l~ ~ ~ . ~'qlq, ~ -;:fflf

fffim

3.14.1

~)I

~~

"3"{ -B ~ ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3lrT ~

짜 t 3fu: fjj'iChl

mm ~Cfll~ ~-B~m~t ~~-Bm feliCflR~ ~ ~ t1 ~- Cfli'?1l"l, fCfli'?11, ~ ~~

&llct~l!Cfl

~

mm

~

-B

3TIR (~, fuwrr, ~ -;:fflf) I 1R ~

~ 3l~

61, Cffll ~ ~ 'B

:- "@AT :

-eyT

m 3l~

S1'6lf<1<1 ~

d'ciii{OIJI<1 ~ ~

'B <:f~

~~ "U\5f : ~~ 1:fR : '61$9H ~I

30

~~~I


3.14.2

3Tihft

~

3Tihft ctm ~-B 31~ '311' ~ CfiT ~ m-m i, ~~~ ~ CfiT ~ -B ~ 31~ ~ 1R 3TI Cfil"J1ffi ct ~ 31~ CfiT ~ fcn7:rr ~ ( 3if, f) I ~ :- ~~ 11Wf, ifcfihf1

f I

t

I

~

dCfl

~

3th:

3P1

ww

~:m

-B

~ ~ lW1T ~

~<"F11ll£l fC1CZj(j(OI CfiT ~~ i, 31'ffif-~, 1962 "

~.........;...,. t

...,....~I&;~I'""'"'CI(."l=-i+l 011<-il'l

~~

"

3th: ~

"B ~~~ ('f~

'p

I='

(iCfl·ilChl

,. --.-!+

• '

"

~ ct:{lll'l9'l ~1&;161(.11 1R 3"ll""llf~(1 'GitSIIfq~l Cfll ~'PilCdl

"B 3'idHI~l~ ~I<SX;IC!Ml ct ~CI'illl~l fc.1a:j(i(OI ct ~~ "B Cfil ~ fu~1R~1 dd ~sFil ~ i I ~ ~ Cflm "Tf"ln i fcn ~ ~ CfiT ~CI'illl £l f<!lczj(i (O I ~ ~ 1tf m-.:rr ~ fcn ~ ~ ~CI11ll£l "CI"uif "B ~ ~ ~-~ "WlR ~I ~ CfiT ~CI11lRl fC1Q:j(j(OI l'fRCn 3Tihft \3-c'i'.li(OI ct 31f't1cfl-"B- 31f't1cfl f.1cf;-2 m-.:rr ~I 3.14.3

~'tTl ~

crcRt

w

-Q:B i f~1Chl crcRt ct ~-~ ~ ~ TWr i l fq~cH"fP'il\il "B -ey.n ~ Cfll ~-m l1P1ffi i1 ~ d<::J~(OI i :- ~flR;:r,

~

-B ~

Sj:qf(1(1 ~

~flllff, ~~~ f~MC{j,M/f~0Sf1M, ~~~ ~~~ %ft; 'q(ff,

r

~~~ iiW\1~(1~, ~~~ ~r$nu ~I~ ~Cflf(;qCf) ~ "B -B ~ ~ ~ cnT m~f~Cfl(il c{T ~I

I

31


.

'

~d, F.<I~Cfld, ~' ~' ~, ~, ~' J:ffl@~l, ~' fY=iM~IM, 'fl1±id, ~'

(~)' ~'iCfl<"'l<ii, ~' dCfl<1llfl, ~' ~' ~' ~'

~~fl, ~~<.1, ~,

wmr,

d'i~l{, 3lm1,

31Bffi,

3"l±i&!lld, ~,

TR1"ffl,

~' ~' 'iCflM"t:li, C!BT, ~' ~' C\.,_Yld~, ~' ~' ~i!..§.M, 3Tcfim, ~LfldR, lWl,

'fi'W ~I (~, ~' d'i@~, ~'iCfl<11<ii, ~, wmr, ~ 31W\ cit fcnm '41' W-lfu if~, fcf>R, ~' $Cfl<.11<Si, ~' cfm, ~ cfi ~ if ~ fffim \ll'RT ~)I

TWTI,

~, ~,

~ffi<11,

F.<ICfl«l,

~,

tt ~ ~-

3.15.2. R"1f(1f~" ~ fi;g:®l~ ~

'91ffi,

~'

~' ~' ~' fll~qdl~, ~' ~' ~' ~'

~, ~·dCfliJ:t, ~, ~f<?d\l'll, ~, ~41~1'""1, Fctf<1f4, ~, ~, ~,

~' ~' ~' :Fft, ~' ~' ~' "Wfl, !{!fstilll 3"lf&JliR, ~iiilfliCfl, ~~d~R, <ii~il~l, 3l"CR1, ~' "'8'@, ~' ~' ~' fcfi'B:r, ~' ~'

~' ~' q~JOil'il, ~' ~' ~' ~~ ~~ ~-~, ~~

"U"@,

rf'"l',

~' ~~' ~' ~' ~'

~~ ~~ ~~ ~~ ~~

wm, 'T\f, ~~

~' ~' ~' f~, ~' ~' ~' ~' ~' ~' ~' ~ll41~1, ~~I

3.15.3 ~ 'd'~ ~ cfi f1Af<1f@d ~ li'RCfl ~-

~' ~' ~' ~' ~' S)#~MI, ~' 'S)~, 'S)Cfi'R, ~' ~' ~' ~' S~ilil:ld, ~' ~' ~' l=l'l~dl\l'l, q~'ili=ll, ~'

=-:::T"b

C::~ctl\l'l,

~' 'Wr, S~ct'il, 3.15.4. ~

~

~-n:_;~l1, ~'

cq31T, Cf13"lT,

etC!~,

'Wwr, ~' '"il~f~H, p

,..

,..

l!j\fllfl, l!j\fctllld, ~' ~'

9131RT, ~311 31W\I

cfi ~ ~ m li'RCfl ~ ~ ~ c""l:f""Cfu), ~ c~) ~

~cit Cfli~ICfll~ '~ ~', '~' 3lJR 'iiJ:tiCfl'i ~~if~ CfiiTr1

32


3.15.5.

~' ~' 3~<.1 (~ + ~)' 31~, ~' ~'

-wro, ~' ~' '%IT,

~' ~' ~' ~' ~' ~' ~' :rf, :fll, :fiT, ~' ~, ~, Cfi\lf, ~, ~, ~, @li@'Q, fusRT, ~, m, f~, ~, ~, ~' ~, ~l01cR, ~, W, 'i:lli(Tt)IU , "0Cft, ~' ~' ~' 3Wn, ~, ~' ~' 'i:ll{<!)ctiU, ~' ~' ~~ 3.15.6.

~

3.15.6.1

~

"B ~

~

ll "3{ ct "B'l:fi ~ 3"11Cl~llCfldlj'81{ ~~~~I~~ ct ~ ~ ~ ~ l1R ~~ m-, 3iiCl~llCfldlj'81{ ~ Cfllt50Cfll. -B 31~

-t.n

3q'9>*1 i1 ~ :- ~

c31Cff~ "B), ctt ~ cct ~)

31TRI

3.15.6.1.1

:i~l<.1lfid (fcro~) , ~ (~) , ~ (3"119flGUI) , Cflllilll~l ('8lfl<.1dl),

~~(~~),-em~(~~), JOO{Cflfl~ (3C(~~ll), ~ (~)' ~

( wt ~~ Cfl8

Cffi'TI) '

Wi31m ( 31R'll)'

Cflld161

( <.11q{cll(?i), J~{d<.1~ ( 'afR ~ ~), ~ ( ~), ~ ( 31~), Cflli_'"H (fcrf~

3.15.6.1.2

31jBR), ~ ( '""llllll<.1ll), ~ (~) 31TRI

ct

~31m1 = 31m1

~ = 31Cff~

"B

"B

('~31m1

7:iT

"B'

~)

w"B ('~ "B' ~)

~

~Il-l = ~搂)Cl'i:l'i ~~ ~Il-l ( 3lCfCITll '~ '1'QI)

~ = ~~cf"CI'i Cfllll~~路 ("B) <:fT Cfllll~ld Fetid I~

~

=

=

~~Cl'i:l'i fetid I~路 ~

cfCfidlcilld m)

c31cRn11 m) 33

-q ( Cfllll~ldl. -q -;ffif)


if if~~'~'~' gcnl, SfliBlBl, gfil11e1l, ~ cqpn3lf 31lfc\ ~ ~ >~f~rtc:""l1 ~ ~ il ~~~\ill fitfr <tam

3.15.6.2

"@fr <t W

~-

m¥i1 ~ :~, "'fm, fiR,~,~,~,~, m,

~, ~, ~,

Bl$fCfit1, ~<')·s\, ~' ~' ~' ~' <il$?hH, ~' ~' ~' Cfif0, CflT•~;h"B, ifqft, ~' ~' Lfillf, 9],2ii1Tt1, l1<11~,

ft:Rm,

~' 3"1TCf8l \JH

"¢-

~~'~'~(~),~ :-~~=~,~(~), d ~I~'( aI

Y)J~uMl

31lR I

l1lft -frc:,

( 3lf~

~'lHic11,

Cfl1l1T, :q Cfl JOi Cfi

1Wit <t

3lTfc\ I

llT'D:fl1

-B)

~, ~, ~, ~,

~' dlf~~l, -;fuvwr, ~' ~' ~ 3llfc\l y;jfftf(l

Cfll\1*i, ~ ( <3"1if1<1B), ~sctlch2, ~' ~'

~-

~' ~fA<il\ 3llfc\l

\iii q 141

fu:MT,

~-

fll fct ~ e1 , f3>C1 r~ Cfl , "\lfR

3lTfc\ 1

$dlfHlH

"ffiW,

~,

~,

~

crRG, ~' ~

3ilRI

3lTfc\ I

-uck,

"Bf.R,

3llfc\l

34

JO!t'lR~I, eJ.s4'l,

film,

ctl~f~<i


CS4 jJ IC11

~ - Hi :J)ct'll , :q G't:P=t , d q~I '8, 1"Rrl1,

q\itl<il ~ -

@1<1'81, ~

fuc:F9:,

~au ~ - 31GcFiT ~

4Rcm CfiT

1\i'l~lffl ~

-

3lJR I

3TIRt

3llR 1

~ cf; ~-

fi('1IC1l ~ - ~~

3lf11fuf

'lU6T ,

TTTif

'Q~i:11<1 , 'l0n

sl'8T,

~,

-BR, ~,

~ ~~

3lJRI

3TIRt

"'8rt ~ ~ cn1 ~ -B ~ CfiBT m"i:1l ~ ~ ~ cft:li"wr ~ Cfilln) [' '] "B fM&il ~I ~ :- ~ \lfROT { fcf> ~ ~

3.15.6.3 3R

'~'it

3.15.6.4 ~ ~ Cf1T fMtZ[(j~OI "Cflcl ~ ~ ' ~~~ :-

"B ~ '~' c-rm '~' Cf1T if >rWf

dye

61"{

waterloo

~

p1e

~

shoe

~

city

fuiT

pharmacy

~

daddy

tit

company

Cfii1;fi

luxury

~

blue

~

key

cnl

35

... 3TIRt


0 ~ Cl~ ~

'llf"!n3il cfi" ~ ~ "ill ~ WTTI ~ :31Tfc\

1

1

3:p::f

~

cfi"

d-c'q!<OI

cnl

~a;Rf

-n§IT

fl:rcrU (Mitterand)

~

(i'IC?*'J(i'P•'IId 10Eh1 1~ (Tolstoy)

~(Duplex)

m

~ ~ C:sT'ifCfCIJ~Ic:)

~

~~~

2

2

('~' ~)

qiRCfll

~('~'~) ,.. ,.. ''R,.. ~~ 1=l!TlTI ( I"R'1J'11R ~~·P:'II y I< .., Q I

3.16

~~

3.16.2

~

i

)

.. •

.. •

..

~ 0111 '\

I

fc:rw:r C~<1&Jq) cn1 0I~Cfl< ~ fCl<llilf~ ~ qtt m Cfl?: fu"Q: TR \Jil ~ ll SIT.If~ct i1 ~ :- - (~~ ~), - (~/A~!?ICfl

~), :- (~ ~ ~;fqc=l(OI ~) , (Cfill:IT/3i("qfcHtlOJ), ; ( :8l41Cfll<1'1/ 31~), : ("Cfllwr;aqfCl<IY),

?

(~ ~ ~·2:'!.1Jl!?l'i~ ~),

! (~ 3lft:n Q}RICR1A!?HifCl'8""1<~'Q-C!Cfl ~),' ( 3illl~ICJ>I0i~ 3wq fcrol::T), ,,,,

~

~

(~ ~~c.~ Cflllil\lj~~ r'-11:(1 ) ,

f"'tf~"'~ ) , ( )

{

v

}

[

]

3.16.3

cfi ~ "Td ~

(~

cfi"

1

+ + +

(

~

:S Cfifi""IT/ ~ v

('fl 1:f

~ ~

Cfil

f"'tf~"'~ )

1

'JII'iCfll~

38 1R ~ ~ il

cn1 ~ "Cfllwr CfiT ~ l1R m lFn i11R -ey;n -q ~ ~ i fcfl ~ cruT -:8" flCOICfl < 3fu: "Cfllwr ~ -:8" ~ ~ 1R WI

~ ct ~ miT lFn

~

( ~~·~~ ~;:q

( c:r't~r ~ l)OCf) )

0 ("B~q'Q-C!Cfl ~)I )_(~)I fCl<llilf~

4.0

''

*'4 3.7) 36


~

3.16.4

fcn:rl:r cfi ~ ~ -qr{ ( I)

CfiT

m-m ~ ~I CJ1CF1 cfi 3:ffi "# ~

( ~ ~t1'RTq .) CfiT ~~

t

~ ~ fqCf) l+~~n (1 'Bl1TI 1 ~ cn1 ~'BllTI ~ -m \lfR cfi ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ m Cfi\ WT "%1 3Pl ~ 'BltiT3TI cfi ~ "# ~, ~

~ ~

m

~

~ ~~~met-met~ <1~ ~

'8Ct'8utd

~ ~ ~ fctCflfBd ~ - ~ 31TW -%1

afu:

~ ~ ~ i fcn ~ ~ ~m -q afu: ~~ m cfi ~ <Xlc:t~d fcFim '41- fqCfll+~~n(1 'Bl1TI cfi d-coqi'(OiJid 1""[(3"1' -q 3"t~Cf){C\q(11 flwRT ~~ i, ~ <Xll Cf) '(0 I q?; Cfi""dh: ~ -q ~ ~ \iff "'8"Cf)(f[; ~ Sl <:!Ill Cf) df3TI CfiT' fcnm

-Q:B

~

~

CfiT

Cfi"ct

~ C\T ?::IT

31f'ITcfl

w"il'iid'( ~ s:~:qf<_Yld

q?; ~~~~~\iff

"'8"Cf)(f[;

-Q:B

-m ¥ m, ~ ~ ~ -q

~la;{C'qj· q?; ~

-q fcnm

~

~~

f.rJP:r ~ ~ cfi ~ '4t ~ !ll~£tdi-3HII~£tdl cfi ~ "# l=ffi~ ~if ~ i; -m '41- >f~: Cfili-"B-Cfili ~' icnuT afu: ~ q?; ~ -q "dl ~ 'lTilTI "# Q>Cn {CZ qd I afu: JOt 1'1 Chl Cfl '( oI Cfft d fCfl I(1 3"1 Ict ~ '4 Cfl d I i I cp.rr "Q:m Cfi\-lT ~ cfi <trrm, "\lllcR cnl 34 f'""l ct 14d I ~ i ? 'Yit:ilfClt:i'4Cfl ~

f.:r1l:f

\lfRft i, ~ q?; ~~ 1:fiffif: ~ llfd~n(1, ~

"# 3fu: ~ crt.ft cfi 'afR

~ ~

fqCfllfl

~ ,~:cflCfll4dl

-q '41- 31CfU'I:l 3lR

afu: '8JOI'41j{C'q ~ W

Q>Cfl {CZ q d I fq t:i '4 Cfl

-q -n§IT Tf71T i 31h:

-B

-m

+~·~~?lfqc;:

-m

m

CfiT ~-"'81 ~ ~ "%1

l:I'Tffi1 ~ qOfJOtl(11

cfi

JOII'iChlCfl'(OI

f.:r1l:J Rmfur ~ ~ ~ ~ av:IT CfiT

~ftlf<1q:, ~ dCfl ~ ~

i, ~ ~ dCfl

d(\l'(dll(Of -;:ft"fu

~~il

37

-


4.1

~

4.1.1

~

ftm1:r ( I ) Fullstop q;- 3Tif ~ cn1 ~~ ~- ~ ~

il

!H'iql'qCfi <l~ fqf"4£1f[-i!Cfl ~ "# ~

fciXIOfl :

cnT

>fCFiC

"Cfl8

~

~ Sfilm :- ? (l~ ! il 4.1.2

~a:T ~ 3WF) ~ a:rrq

Cfi"61 \liT

q;- 3Tif "# ~ ~ fcRrB "Wf(IT ~ fcfl a:rrq Cfi"61 \liT ~ i I ~

i,

~ 3WF) ~ ~I

~ ~ Cfllf~q: fcfl 4.1.2.1

~ ~ dqq1Cf?1 Cflrr 31fq

4.1.3

4.2

~ ~

<lW

q;-

~ ~ 311 ~ il

31fq

m~ m"ffi" 3Tif "#~~~I~ i

fcfl

~ , i1C\ <l~ aq~fltfCfll.

muff <fA

il ~ :-

Cfi"61 \liT

c)

q;- 3Tif

i : (Cfl)

~

"# ~

i?

fcRrB ~ R<n ~~ ~ :-

~ ("&) ~ (Tf) ~~

~ ~ ( ? ) Sign of Interrogation I Question mark ~ ~ il

4.2.1

cn1 W1fu "# ~ fcRrB q;- m LR ~ >PWT cn1 ~ f'"18R1f@d i-

~~'iql'qCfl ~

~ ~ 4.2.2

:-

CfliT

q;- 3Tif

i?

<lR ~ ~ "# ~ ~

3Tif

~ ~'i q 1-q Cfl ~ WTTliT \lfTCiT

"#1 ~ :"Cf5

Cfi"61

Will

~~'iql'qCfi dqq1Cf?1

"#I ~ :-

38

i?

m"ffi" ~ ~ q;- ~ ~ LR,


~

q<rr CRffi

3lf11

t

~ ~-~ ~

..........:;::; ~~ ~ q<'-1 I Q •

t

~

q<rr <9ITffi

t

~ ~ ~ ct

m

4.2.3

~ m~ ~ ~ ~ it ~ ~ if~-if~ '4t WTFIT ~ ~ :- ~? ~? ~WP1? ~m&R~?

4.2.4

SPF1gCR1 ~ ~ -q

"J:lh:

"ct 3Tif -ql

~ :-

~·~ ~

?

4.3

fccf4itOH{iACfi ~ "?;rT ~ ~ (

4.3.1

~' ~' ~' ~' ~ ~ ct 3Tif -qfcn(Rl f!61Cl11

! ) Sign of Exclamation

31Tfc\ ~~<:fiB~'

\jqCj1Cf4l. 3121CIT

~ ~!

i

~~~!

f-q{\!llcn

m!

4.3.2.1

Tf'tll ~ cnT!

4.3.2.2

f.r{ffi:

T'\f'tl ct ftv:m: ~ ~, -m <fA~-

m!

4.3.3

4.3.4

G61~nCfl!!!

m!!

SI~1C!I'i'.!Cfl ~

ct 3Tif -q '4T

~ Cf<lT

q<rr ~

~~

itf,

~ ~! q<rr %

~!

~ ~

-m,

ct ft;rQ:-

~! ~, · q<rr%

i1

w~? w~?

8:1 iTcf; % W ~I 39

ste;f.<fa

~

ct ft;rQ: -


m' 3TI 4. 3. 5

~~ ~~ ~

CfiT

~ 3TI

rp:rr

t1

Wl! ~' ~~ ~I

fell qi f<i/ 3"1 fell qi f<i >feR ~!

CR

~ ~

Cfi"8 cfi f(;m: -mf WTRTI

7:ffi~~-m~, 4. 3. 6

3"1 fc:p~ q fl'il "1 (11 >feR

Cfi"8 cfi f(;m: -

cp:rr Cflm! % ~ rp:rr?

4.4

~

4.4.1

'81~1~(1: ~ ~ 31PT 31R CfTffi ~ ~ ~- ~60::11Cflia:ft cfi cfR ~ ~ : ~~

4.4.2

~&IT

fcRP:vaqfcruq ( : ) Colon cfi ~ ~ ~ m-'l1TCRT ~ cn:rw:r1

"B

~ Slc:;f.<fd

1 : 2

4.4.3

5 : 6

~~路q:CfliCfl1 ~t-

~' ~ ~

Cfi"8 cfi f(;m:7 : 8

9 : 10

-B Tc\'tRUT ~ cfi ~ cfi mr ll"l;f cntwr CfiT ~ ~

"f!f.:n : Wl Cfi1 4.4

tl

CfiB11 . .. . . . ~!

Cfi1 ~ cfi f(;m:-

: "B'f1:rfu Cfla:l

~: ~-:rm:~ 8 : 32 : 10 = 3ild ~ ~ >mf: 7 : 30 = >mf: md" ~

40

fl:RG 3th:~ ~ cm:r fl:RG


4.5

a.dfc:cuq ( ; ) Semi Colon 3l~ ( ; ) :aqfc:Hili Cf~ 3k·qfCl<ll1 ct ll~ Cfi1 W1fu -%1 ~ '# ~ fl4lCfliC1'1 Cfi1 ~~ <ft ~ i f~Bct>l 3lFffu Cfilm ct ~ Cf~ cnTm ct ?:J1rr "B ~ ~ i I ~ >rWl ct ~ f.:r:m "Rl1 >fCfiR i -

4.5.1

~-~ ~

:m~ cncp:IT

-B

~

Cfi1

'#,

~~

tt cncP11R

awn i; f<:r-:rl -B l1ffiiT; l1ffiiT -B ~;

4.5.2

~ f<:r-:rl -B -B ~ Cfi1 ~

m-m "%1

Blj)·6qll~l~

~ :aqCll¥lY

~ \!f1'd1

-B

~~ :aqCll¥11. 'qffif

'#

3"1Bt\llill

-B 'tT4 3th: 'tT4

ct fum: ~ ~ q;)f >rWT

ct

~

3W1cFiT ~

ct

~ ~ 3lLRTCf

i1

'#-

<iJm

~

{ Cfl I ; 31M=rr 3fu

3lBf ~ ~I

i;% ~~ -B Cfilllil ~ il

'B -

3fcif ct

fqCf{UI ~

'qffif -

210; qlfCflfdH - 188; ~ - 205

4.6

attw'4fc:tuq (,] CoJOJDa

4.6.1

crrcp:f,

Cfl¥li!{l

~' ~'

m~I

-m ~ ~ i

{I \l1 ;:f1 fd Cfl fcFi5l d I C8 ~ ~

~ ~~ -B ~ ~ 4.5.4

m: -

i-

31fl:R ~ f.Rr 'Cfi1; ~ % m'llBR ~ <:fiT ~ ~ i; 4.5.3

~~ ~

<:fiT

~

3llf~

'#([A (:ij ~ CfllMCflldl

3lf~ ~<:fiT 3ffi1T ~

3fu ~

'qffif

ct fum:~ :-

ct ~ ~ i1

%ciT 3l1Rt ~' W1ful, ~ 3fu llR-~ ~~ ~ ~ ~I

41


4.6.2

~

mVcfiR ~ ~ ~m, aqqiCflll. CfiT ~ ~ CfiCfGf -B >r1Trr mm"\31Cfil

31WT

Cfi""G ~~I~:-

~ Cfil ~ ~' ~ ~

3th:

cw !>lfaf~1

i

3miT

fe: Ul 0 n : 3ffirq

' 3th: 4.6.3

CfiCfGf ~ ~u:r

TffUm

fiCfll<lc-lO!Cfl

CfiTl1 ~

CfiT

3th:~~

>r'G'lfcrn

~

>r1Trr fcn<:rr

-B -Fc:nm f~

3th:

~~~~

i

~ ~ ~, ~ fll4~dl

m.n I

-B

>r1Trr

";f

CR:

I

Cll''.flli:waqCliCf!'l

1Cfll<lc-l4Cfl ~

il

i1

~' ~'tl' \3 qq p:p"'l ~ ~ 3"1 fq fcHilOI CfiT

CfiT qla..._l!Sfll4

cRT~ 4.6.4

I

i,

!>lliflfC1Cfl

"Cfll

31WT ~ ~

t

~ Cfl'l m<R ~q;·:sD CfiT

fu"Q:-

'm' 7:JT ~~~ ~ ~­

m,~-m~ 3WTII ~,~~3WTII 4.6.5

~ 1 fii54¥ji31 1 ~ 1 cUfd~

"B, W ~ ~ ~ m~ ~ "B ~ ~ -

~' ~fu?:JT~I

w:r ~ ~ m1 ["WRT -cR - w:r fl'illj'il ~

fl'illj'il,

~

m1]

~,m~3th:~~~ ~

$, 4.6.6

-B, ~ CfiP:f-~'tlfu

!>l~ifl'illl i l

-m ~3ll m ~'

~'~:RUT ~ ~ -

~RJ0tl~1 -;f cnm, ~~~ ~ <ifR ~

42

-B

~

mm

{1"


4.6.7

~~~~-

~,oo~~~Cf>l~~l 4.6.8

\lll

aqc:oCfll ~~

Hfcti'1, ct:Jffcti,

"tR, ~~

arn-:

~ '8~-.o'i:lll~l'tlCfl

m'll m# i, m: '8~-.o'i:lll~l'tlCfl ~ "B ~ 3i<."lffCl'<IY ( tl

~

"B

, ) ~~

:-

~~~~m~,~~~~~l

-# Wdl i, ~ ~ ~ 'l:ft ~ m fl:K1T I ~ ~ Cfllllh1ll m ~~ ~ "o/ m ~ 31"T"q: ~ i l ~~en 31R C8 ~ ~~ "Y1: ~ -B ¥'< ~~ "Yl m -# weft i, 3T<f: ~ ~ c8 ~'llR'T C8: "ffift i 1 ~ "o/ tf ~

4.6.9

'lilctlfa{Cfl

-# fcn'8T

~~ ~~~'8Jt~ "Y1: ~

-0

~ fu"Q:, ~ ~'"H:Iifm

-m -

~ ~ ~~ ~ 1:fiG TPTII 4.6.10

-.men c8 31f'l1CllfCRJ ,

fClfYlllf<;~l'tlCfl ~ ~ ~-

5Fl, ~en w~1

f~ 4.6.11

t, ~ ~ •

CfiTli

~I

nT, fch ~ tl ~ :-

cn'l:ft-cn'l:ft ~, ~,

>rWT

~ ~

~ ~

$, "YFft

~

-m

~

-m

~~ ~ ~

m

"Y1: 3i<."lffct'I:IY C8

TPTII (em)

\lll fc.~un ~ ~ ~ ~ i, ~ ~ ~

dl!l\l1Cfl ~ ~

cnm t?

m tT

(~)

~ ~~

(en)

i , ~ "B ~ ~ "BR1 ~ l=ffil'llRC'f C8 ~'l:l ~3ll 43

2:fT I (fen)


4.6.12

"B11Rlf~ ~~'t:f ~ l=fv::f

~ ~ ~ ~ "!l'liTCT

-q ~ >rWT

~ ~ ~ ~I

-B ~ t LR ~ ~ -q f.:rcl"fu

~~q~~Cf)

-m

~ tl ~ :-

if' 4.6.13

3rn)cn

Wlif' ~ ~

fcFl ... ... ...

<lTfuยงI ~ "BT~ ~ CflT -;w:r ~ ~ ~15 3f1ffi'f, 194 7

4.6.14

CfiTcn {

-q;r

-q ~'tR

Cfi1

'liR(1

~ ~an 1

~ ~-

~' ftr:r ~' 4.6.15

-q SR:1 ~ ~~ fll d I<1 -q ~I ftll <1 ~ ll.1T, i, CR1 ~ ~ Rcn 1 <mT 1

~ fct~l4ul 34C!ICF'1 l=fv::f

%

"Urit, flm

CfiC1

-Bu ~, ~ ~

~ cftcF;-

mTf?1T I

~tllon: ~ ~Cfil~i1 ~mLR~Cfil~~ ~ f<?H9l'il ~ t1 4.6.16

~:m

Cfi1 "9:~ m ~ 1W!.12, 20, 424

1' 25' 525

4.7

~ 3i@OifcHI"f (

4.7.0

~~ ~c:4fct~IG (

' ) Apostrophe

>rWT ~ ~ ~4TfS:T~l ~ iW!. ~ ~ tl ~ -q ~ ~ CflT >rWT ~'ITcfiRCfl CflT ~ ~ t, LR ~ -q ciT ~

~

llT5f '

~ '47

-B

I

3lcn "ffil:r ~

)

CflT

I

CflT

'so ~

tr ~ t I ~

= "B1""' 1947

:-

-B ~ 1950

~


4.8

R~~ICFI ~ ( -

4.8.0

P1~~ICfl ~ ( -

) Dash

am

) q1T

tl ~ ~ ~~~I RAfC1f~<1

4.8. 1

t-

fcfi<:rr

\jffif[

fc!:i"m

~

31~ 4.8.2

4.8.3

cfi

CfiT ~'o/f Cfl8 it ~ -

crrcp:f

'qR(f

cfi

~~

fffisRT,

~ ~ ~ ~ ~311

CfllttiT

~ ~ - ~ Cfl0 TJffi ~I

W ,

>rTL(l

fcrl::rffi I

cqm:jt,

-m ~ t

~ ~~ ~~ ~ ~ ~~

3fu: ~ ~fCfCRTI it \l1 ;::J:j ffl c:;__'tl 31f'WflR t - ~ 1

m

C:tiCf£11~11.

fa:r:<l

fC!Cfi<:"q ~

fcroB

q1T

fc!:i"m

crrcp:f

cfi 3ffir:r

m-, m-, 3W1 ~ ffi"rTI

~

-

-

-

m ~

-mr Cfilli tl

(~

lR ~ ~

cfi

~

-

-wen -B1 cfi

~-

~, ~'t:t\l1l fCI ~1· ~ ~ qRCl ct'i

c~ ~ lR CfiltsdCfl

-ey;n ~ lR 3WLT

(~ *~ 4.6.3) I

t)

~~ ~ CfiT 'r~ Cfl8 ~~

~

cfi 3WT 3fu: 1fm" -

f<"'~'il - ~f<"!Cfl ~ ~ W1T -

4.8.7

fc!:i"m ~ cfi ~ fCl U\ill

4. 8. 6

cfi

'f'"1Af<"!f@<1' ~ ~ cfi ~ -

11fi:-wl -B ~-~

4.8.5

~:1 ~q f(l ~ ~?

>fw:f

-;w:r f'"1 A f<1 f@ <1 ~ -

4.8.4

( - ) it 31f'l:1cfl ~ men lJ&1-lJ&1 ~ -B ~ ~

~ ~

c)

q1T

45

~ ~

q1T

~

fcn<:rr I

men t1)

-


4.8.8

~an, ~ ~ ~ ~

men t-

-B

,~,

ct ~ ~ ~ fcn7TI ~ t

,~, dCF>I

~ 40 - 55 ~ ~ 40

~ 1955 - 60 (~" 55 'l:'.i:Slll~ - ~ ('i:i:slll~

4.8.9

0041&'0'11

~ em 4.8.10

ct ~I

Cfi"B

mwfi -

ct ~ LRI

'fcn' ~

ll ~ ct

~~

'B

55 dCF>I

"B ~ 60 dCF>) "B ~ dCF>)

~-

~' ~' ~' ~

- ~~

CfiTli

~ tf ~I

~-

m-n -;f %1 - m<t 4.8.11

~ ~ 31~

Bq~e11

q<:IT

fqg{UI

ct

ct ~ [-]

t

~~

~ 3Pl ~

cnT

-m 117-ll? ct Rmul ct fu"Q: l_1&J ~ cnl

~ fcn7TI ~

tl

,~,ct~

- cnffi

'

- ~

- Wffi ( \>l<:!lliCfldf, ~~ ' \>l<:!lll~ll(11)

4.9

fC4CI~OI ~ (

:- )

~ ~ ~; '3qfq{lq

m

Colon Dash

3fu:

R~~ICfl ~;{f@Cfll cnT fi:rf~ ~ ~I 31Cf:

~ -ey;n 31WT-31WT ~ ct ~ LR ~CflfC"YCfl ~ ~ ~ -sw:T: fcn7TI ~ tl ~ :-

fcflBt

~

Cfi"fcr

-q ~

~ cnT

cnT ~ ~ f<1f@Q> :- 1. 8f1'8l~IB 2.

Cflci{) {~IB

3. B'"llqfu

46


4.10

~ ~ (" ")Inverted Comma

4.10.0

fcfim Cffi Cfim CfTCFl ~-Cffi-~ ~~ ~ "Blilf, ~ "# ~ ~ "BT~ a~ fcfim ~me, CfTCFl 31~ t1lctilfCKJ ~ "BT~ ~ ~ Cffi >rWT m CfiT >T~ %1

4.1 0.1

q)~

Cffi

~'mUT

-

~~ ~ ~ Cffi

ad@

"Cfim ~' "¥f ~ ~, Cl1~ ~ "#)

"ern" m 4.10.2

~ ~

'B

~ ~' ~ ~ ~ {rnl" (CfCRIT

~I (Cl1~ ~' CfCRil Cffi ad@~"#)

~-B~~~71CR -

"ern, 11i~ ~ ~ ~ q<:fl

~ - "~ fcn 31Tl1 ~ ~ ~ B- -:qBI" 4.10.3

fn-?-c •

1~'\_mcf

~

"cJ %?" 611 ffiTT ~ ~

l"it\I'U\51 ~ '1fB"

' ' (:: Cf'ICF1 "lJT t11CfllfCK1 -

· "m ~

Cfli!;l'i:l'i"

" ~~ -:q;:rr ~

er-=rr " ~

fc:LXlon : ~ ~ ~ "# >rr:r: ~'mUT ~en)~ m ~ %1 fiAT ~'mUT ~ ~ ~ ~ ~ Cl1~ ~ ~

tt ~~I

4.11

~ ~ (

4.11.1

fcfim ~, ~ 3lTR ~ ~ CfiT ~ Cfiii:rr!3k'qfc:t=ul4 ~ ~'mUT ~

"# WIT

"\51RfT

1

%I

' )

~

Single Inverted Comma

-

~~~' ~ CfiT ~

%1

~ 31~ ~' f-.l1'8Cfll ~

%-

47

'~'1

-


4.11.2

fcnBT ~~ cn1 "'3:~ ~ "B "3"~ ~ ~ "% ~ f<1@(11 il" ~ CfTCI<l "# 'f<1@(11 i '

fui7::rr

Cfi1 ~ '~' il

"% ~ ~ il" ~ CfTCI<l"# '~' ~ '~'

CfiT fct~ltstdl ~

WI i1

4.11.3

0<41&11 ~ ~ -

~ ~ Cfi1 ~ '~' ~~ f~F8Chl ~llf.s;;Cfl 3l~ i '~'t:!U~'tlTU ~3ll'l 4.12

" CbltdCfi [{(

4.12.1

~ CflI taCfl C) ~ ~ lj&1(l: ~ ~

)}] Brackets

3l<T ~ ~ ~ "'3:~ CfiT ~ ~ ~~ ~

cfR lJ:&f

fc8n ~WI 4.12.2

i, \lll lJ:&f CfTCI<l Cfi1

il ~ :-

( 0<4 fCf('j ct I:q Cf) '

\jj lf<i ct I:q Cf) ' '41 ct ct I:q Cf) ) Cfi1 Fct Cl :q '1

i1

Sh11*i-61Cfl ~"liT 3laRr ~ -m~-

(1) 4.12.3

~

cn1 ~

(2)

(3)

~"liT~"#

(Cfi)

fffi?it

(~)

~

('1)

cn1 funsR

~ ~ ~ ChltdCf) Cfi1 ~

fc8n

~ii~:(Cfi) -qf:q ~ ~ ( ~ *5001-)

(~) ~ 240/- ( ~ "(\) ~ 'i".ll(1lfl llBf) 4.12.4

~"liT~ Cfi1 ~ ~

cnB ~ ~ : 'CflllO"ll""'''il'

( \jj<ql(jCf)'( '~');

\jj<ql(jCf)'( '~' ( Cfl110"ll""''rf1); "liT ~ Cf)<;l'i".l'""l" (lfun)

48


4.12.5

*~ ?:IT~ cfi ~ "# ~ ~ ~

4.12.6

-B ~

f'"l<Cf]}~l

iwrnt-

1tr men~~

c~

=

31~

-qrq)

~-B~~m~-ct~-

~ (~"#~~)- ~!

cf

~~ .....,..,;:::; It ~1'(.1'11 (:til·~dtt Cfl) - II.....,..,;:::; "1()1, "lt>ll

4.12.7

~~erR-~, LRR ~

"# ~ ~ F20U10ll ~ - "m ~ ~ ......... " (C11f<1~i)

4.12.8

'8~1~1< ~

ir-

"#it ~ ~ \lfTd1 ~ fen ~ '8 ~I~ I< fcl:i"B '8 ~I~ I< ~ cfi lTI'afll 'B "#

~Cfllf~ld '8~1~1~1·

~

cfi

>rf":(<q

Cfli~Cfl "ID1:(f

"#

~

8;311

~I

~ :~ ~' 18

4.12.9

lifT-f ( 'lWIT)

'11. it.~. "Cfll ~ -Ben ' 'lilCn ' cfi ~ 'B 0'1cRf "Cfll \lfTd1 ~I

-

m=r ~

~~ 18 ~ (~)

~ =

qi{IOiftl, 18 ~ (cmiT)

~~·~· "Cfll

fci:lm ~ ~ cfi ~

-wft "Ben 'cmlf' cfi

'B f l "Cfll \lfTd1 ~I "# ~/f2:U1Ull Cfli~Cfl "# ~ \lfTd1

~

~I ~­

fcr~

(}ilq:{~Cfldl ~

(-;ftc: : ~ ~ f.rcm:fi

fc114ofl :

~ Cfli~Cfl

cfi

m~ ~I mcrn: cnT Cflllll('"lll ~ WCIT tl) 3WITcn ~ Cfli~Cfl/ftqfCfll< Cfli~Cfl { } "d"~

~ Cfll~Cfl [ ] ~

men ~ ~ fci:lm 49

Cfli{Oiq:{l

<!} 7:D ~ m


cn1 fc:cq ru Illi; fL-i:l 11 tt ~ Cfi1:

t, 31h: <t

~~

~

m -m mc:r

Cfll !8Cfl ~

m

1!8Cfl -B "BllT ~ Cfll !8Cfl -B '8~1f($d

-rnz_-rnz ~3TI 'B

~;;f.?fd ~~~I~

~· Cfll !8Cfl FAt1Cfl~

Cf)

il

4.13

~ ~ [ ... ] Elimination Sign

4.13.1

~ ~

lJ&1 ~ 'B cfR

>rWT ";f CfiBT -m <:rr d<'*l lt1 <:IT<; ";f 31T "@ -m -m ~ ~~m-en~ 3tR ~ ~ ~ ~ -m -m cFR-cFR ~:m "Cfl1 "Cfli ~ ~ "Cfl1 ~ ~

~ ww:rT ~~I~:-

em ... ctm1 m-m ... ~ <:IT<; 31T Tf71T 1 ~31T'l ... ~ ......••.... 4.13.2

~ ll~lli~l "Cfl1

-m -m

~ ~

~ ~

4.14

"Q:Bt

ad@ "Cfl1

-m

&IICl~""''Cfl

";f

>rWT ~ ~ ~~ ~ =-

<fR ~3l) I

"#~4«'61Cf'l ~ 7.:IT m~ ~

maffi:<l ~ c

m<:IT CfifcmT ~ llUf "Cfl1 'lWT ~

o

c. ) cn1

)

(

)

Abbreviation Sign

:-

~ ~m-en~~ ~ ~.-q:. ~ ~o-q:o ( ~ 31'f;n ~) \T:T.f. >rnJC\ "' \fo"T.fo >rnJC\ ( ~ ~ >rnJC\) -cf. "' -cfo (~), -B.m. "' "Bomo ( ~·Gl~lG~), ~. "' ~o (~) 31TRI o )

"Cfl1

>rWT

~

(

1

1

50


4.15

~(A) Sign ofleft I add word

fum~~~"'Rw~i31~~-B~m"'R~~ -m ~ ~ cftcn ~ ~ 1R ~ ~ CfiT c,..<)>fl!Trr ~ ~ i1 ~: ~ fcruB ~ ~ il ~ 711 ~ ~ -B ~ >fliTrr ~ ~ il ~ :-

t

ct

~ f!JOII\Jictl~l ~Amm

~ ~ 4.16

-B

~

3lfcflm

-B J. -rn

i1 ~

i1

~l\itcti ~ (-) Hyphen

~~ 1.

CfiT

~ ~ w.mrTI-B~ ~

i -

~ -wm1 ct ~ "B1 ~ :- l1Kff-fl=Rn, -;n:-1ffi, ~-~WI-~~ ~I

2.

~ m~ ~ Cfil 9><1~fCR1

ct m:r.r

"B1 ~ :-

Wi-Wi, tR-tR,

~-~~~ 3.

~~fcfffi"q~ct~"BI ~ :- W-Wl, ~-7Wl, ~-~ ~

4.

~ ~ ~.

-B,

m -B ~ -B1

~

:-

-mer-~. ~-~ .

m-m

~I

s.

~m

-B

fiJOJf<"lq~ "# mfu Cfil ~~ ~

51

"'RI

~

:- 'll-ewll


5.0 ~qi 5.1

~~

"#

• fl@lqi~Cfi

fi&liCII'i:ICfl ~ ~ d'ci'.II'(OI

3l'qlq ~ ~ i1 ~Blf<1q: ~

m

~Cffr

Q!*i~4fll

afu: ~ "# >rr:l:

'B ~ (]cfl "B'i:ft

~ ~ ~ ~ l1RCfl ~ fcflcpd ~311,

Q!fl#'qdl CfiT

fi&liCII'i:ICfl ~ 1R ~

em- ~ m

i

:-

~

~

~Cf)ctl '8

f0llle1l'8

~

f0~C'n'(

~CF41'1~

(\)

~

~

~·dle11'8 "

~

'8d~C'n'(

~

-aR

3ldTW

~

ar~ a 1<:11 '8

fcm1d

3id~C'n'(

f<RRB;

"'qR

~

~

d1'i:ll'8

~

~

~'(11~

-qrq

~

~

-q:qm

~

3ffift

q:qH~

~

~%1'8

~

~CF41CI1

f£9lll'8d

~CF41'81

f0lll1~

"fmf

~

itfm

~

~

~

~

3116

~

~

~

~

fum:ft

~

~

~

d1dl<:11'8

~

a1~m<

~

f10<:111~

~

q'6i:!l'8

:q 1<:11 '8

~

"fRffi:

~

~

~

g~l'8

~Cf)dle11'8

~

~Cf)~C'n'(

f0lllfll

~

'8mi{'8

~llle1l'8

'8miCI1

~

~

em-

3iC:dl{'8

~·dl<:11'8

3iC:diCI1

fu~c=n<

3l6ffit

'i:ICII<:'ll'8

~

~~C'n '(

~

~·dle1l'8

"BT6

q:q~c=n'(

~

...

'

~ ~ ~

cftB

'

52


~' ~' ~' ~ (~ ~ -;:ffif),

"B10

~ (~ ~ ~ -;:ffif)

-qfq ~ (~ ~ ~ -;:ffif) 31fR-31fRI 5.2

~tH{T04Cfl tt&U~ (Ordinal numbers) ~

5.3

<ffmr

~

~ (~-;:ffif)

... mcrcrr

>r~

1:f1Sd ( ~ -;:ffif)

...

"T.Ii21r ...

...

-qrqcrr

...

31TdCfT

~

~

s['ctdl<:~

~

~~

~

~

~

1CP1

~

ft:i••H{T04Cfl fi.&41~ ( Fractional numbers )

~ T.li~

-wnC\1

31T'tll

'i'4 Yz

<tR

%

~ c~ ~~

"BCIT ( "BCIT ~ -;:ffif)

114

"BCIT ~

314

~ (~~-;:ffif)

1V2

~"ffi;:r

3V2~1

~en

1%

~cf;~-~~i

en 1tf)

12.45

i

31~

1.15

~~i

31~

1.30

~(\)~~

31~

1.45

-wnC\1~~

31~

2.15

~~~

31~

2.30

~~~~

31~

2.45

~~~~

31~

3.30

53

2V2 _ 2%

31~

"BCIT ~

214

-


6.0 &'tHll~'f ~

cf; ~ .q

fi.qcti

croif

om 3ic1?f cnr Y41 ~ 1 00

fcfl ~-~ ~if (f~ ~ >l~llflf'"1Ch fllf6~ if

if 3W1T i

~ ~ fcr~, Tifcr~ (f~ &<!!119'll. 3q&{l!119'll. CfiT Sfll4iCfl'1 Cfi"{() ~ ~

cnm

cnm

cnm

~A, B, C, a, b, c ~ fu"Q: Cfl, "&, ll cr~ 3l, 3ll, ~ 3:fu: 3l, ~, "B, CfiT >rWT ~ ~ i1 <w ~ 'l=it ~ ~ l1RCfl ~ ~ FctCfllfl if ~~ il ~ ~ f-1~~11<.1'4 ~ ~ ~

if fc:rrw-~ ~ ~ if

11{

m

~ fct~lt~:il. Cfil 5-6~' 1980 Cfil ~

<w R*r ~ ~ fcfl A, B, C 3l~ a, b, c ~ fu"Q: ~

oo Cfl, "&, ll CfiT m

~ ~~ ~

m crut ct>'I!BCf) if m, ~ ~ct'11liD quiT

cnT 'l:ft ct>'IIBCf>l. if~ ~I~~ f~:rm\l'R, ~'m\l'R, &<!!119'll. 'liT 3q&{1!119'll. ~ fu"Q: a:fct\\1~'4 3fcFil 3l~ 1, 2, 3 ~ >rWT ~ "BT~-"BT~ 3"llct~l!Chctl ~ ~ "WR 3lfR CfiT 'l=it >rWT ~ ~ m i1 3qgCRJ ~qfu CfiT Fn•"""1fC1f@ct 1l"!3 ~ 3~16\01 ~ ~~mi1 ~~1!11~)' ef; ~if~

croif

~

3icfiT

CfiT ~

I. ctUTfct'611{

1.0

Cfl.

1.1

~

1. ~

Cfil

-qft~

1.1.1

2. ~-~

1.

1.1.2

~~~

1.1.2.1

(i) lFl ( l{Cfl~{Cfl) (ii) c(hH~ct

1.1.2.1.1 1.1.2.1.2

(Cfl) ~

1.1.2.1.2.1

("&) ~

1.1.2.1.2.2

54


(iii) "Bearan:

1.1.2.1.3

2. 3"lj'"1if-8Cfldl

ct 3lf'tffi en:

(i) ih f@Cfl! f-i'~>j'"11 f-8 Cfl (ii) 3"lj'"11f-8Cfl

1.1.2.2.1 1.1.2.2.2

~. ~

1.2

II

!{ 1a:;fc:r.:m

2.0

ill

Cll Cf拢1 fc:rr:n '~>

3.0

N

"0RT

4.0

aqgCRJ ~~ CfiT ~ 3"-P1 ~Cfln路-qCf) ~ ~ ~

en:

1.1.2.2

3lfmftf

t

~ 311~ ~

~ ~~

-B

mm t ~~am=

~ ~'i:lf<.1d t1 c~ ~

ct ~ ~ ~ ~ ctr ~ tl

55

3W ~)


7.0

'!!4lcti1s

t

t

~ fl cffq f~d fctl ~ w:r1 ll fc:Fi"m '111 'l1flTI Cfi" ~ ~ CflT ~ ~ I l ctl cil(11$il ~l'i Cfi- ~ -B ~ Cfi- ~ Cfi- ~ ~ '111 'l1flTI ~-~ 111: ~ ~ ~ oo -B m~ t1 ~ fult ~ ~ ~~ crq ~~ ~ ~ ~~ cnl.cnun 3th: fum 3Tifc\ 'lWIT~ Cfi" ~ '111 ~cFiill Dfufl:r CflT ~ "B >flWr ~ ~ WI I

t

-cn1 ~ 7:IT cn·G!£2JJ'fd m Cfi- ~ ~ 'l1T1TI Cfi- crut fllj)-.:.'6141. -cn1 ~ ~ 7:IT ~ -cn1 'i1R ~ ~ t1 ~ 'i1R -cn1 ~ -cn1 ~ f'lFl -mm t 31~ "fc:Flm '111

'l1T1TI

~ "cn1 ~ ~ 111: ~ 'i1R '111 ~ ~ tl

-mm t ,

~ -cn1 ~ ~ 311mftf ~ ~ Cfi- lTIUfli ~ "fc:Flm '111 'l1flTI Cfi'i1R Cfi- 31~ Cfi1 ~ Cfi- ~ ~ "cn1 ~ CflT >flWr ~ ~ tl ~ "cn1 ~ ~ Cfil~~~ (Byte) ~~t afu:~~# 3110~~'{ (Bits)"cn1 ~m-ffitl:wR

M'lR ~ -cn1 ~- fufl:r lffiiR "fcfUm m7:IT ~ ~ ~ M'lR 31~ Cfi- ~ ~ m WI m ,-m ~ ~ -cn1 ~ m -B ~ 31lciT t' 3th: ~ ~ ~ ~cFwl~l fufi1 Cfi~ ~ ~ Cfi1 '111 ~ "B ~ -B cnfcH{ Will t 3th:~ \lll ~ 3 Y~l'*ll Cfi" ~ 31rill t ~ l~t mill tl ~ m~ Cfi" f~{ICf1{UI ~ ~ CfiiRT Cfi" \lfT "ffi ~ 19 87 -B• I 71f.:rcl"B~ #~Cfe\ ~C t Cfi~ Cfi1 ~ R"<n1 m

1988

f.fl:ri"UT

afu: ~ CfiiRT Cfi" ~ ~ ~

111: ~"fl"·'/:lR ~ fi;n<n 1 ~ 71~

lf -m CflT W~ 11;{ ~G{~~I'i(Yl J1<:ilfd~C!('1 ~ ~ I

~fiTT ~ t ~ ~ ~"Cfil"fffif ~311 ~· I 16 ~ #~Cfe\ ~ t -cnT 311'/:ffi ~

t,

~4lciJ'5 ~: ~-Olfllft ~ 3=fRR-~ "Cf11 ~ ~ ~ ~ ~ -cnT ~ ffif11 Cfi- ~ 31an: Cfi- fu-Q: ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~'il cil $ ~ -cnT m <'i l3Hi <il \~ ~-m· Cfi- fu-Q: ~ ~ Cfi1 1 q:~ cnh ' 7.fl8 -cnT 8Jl1ffi &(jT 1 TT7::JTI

mer t (encoding)~~ mcft t , ~ ~ cn\~{c{ ~ P1f~'61C1 ~ t fctl t

q:~cn1Fs'll

~ ~ ~ Cfi- fu-Q: "CfiR- w 318R 7:IT 31'cFi ~ ~ ~ ~~ ~'il cnh 16 - ~ q:~ cil p~;ll CflT ~ Cfl{"dl t \l'l1 65 ,000 ~CR\ ~ '111 ~ ( 6 55 36 ) Cfi- fu-Q: "cils ~

~

CfiUd1

t I ~ CflRUT ~;f) Chl '5 ~ 6TGT Cfi1 'i1R c.8 -qftf~ ~ ~ 56

&(lT

t a:fh:


fcflm 'l:ft ~ CfiT ~ 3TcfiT cfi ~ cfi ~ 1l ~ ~ ctt wr~ "BTU ~ ~ m7f{ il

Q>'iCfitf,s illll ll

3Wl ~ ~3TI

, , :aqlliCRll-:>11 ~.;:;

Olllql n: lll",

cfi ~ "~

dCfi11

1<0111,.,

t

~ ~ l1f'i'"Cfi

1_'1lCfits ~~ ~ <n: "CfiTll

""iltStl rCl<\1,.,

.".,............,~.;:;

~"'li'1Cf'lCll-:>11

Cfl8 cnB ~ f. ,. _;,.. B=-r ~.;. -:>11(.~11Cfil Cf'l 1\"1" +11 _.$.......

~

3TICIT t, "SRJ -wfa,-rcr ~ t q{q<lll(j :aqCf)<an· 'B«<T 3fu WP1 t -a~ ~ CflT ~-m 'l:ft 3imRt -B ~ il m~ 1_'"ilCfils 31T't:Tifuf ~ <n: 1 fu1:l:> ~' ~ ~ ~ ~,grct=~·ill , ~ ~ .m--l1'lf, -m-~ ~21l~fl , f2:alfDilli 3lTR ~ "CfiTll ~ ~ ~ ctt fcflm 'l:ft 'qTl5fT ll ~ \liT ~ il ~ :a qllll i1 i ~ '1<Jl CfiIs

-B AA'Ilill cfi m ctt ~ -B, m~

m

~cHPI~l fuf11 cfi *~ ~ 2000 cfi

Q>Cf) ~ qC'1 1

m

1l ~ ~

1_1lCfils ~ ~ q~c=q'{of ~'l::f ~ i1

cfi ~ \11 <;:::41 f11 Cfii fc:r'lWJ ~

3ffi11m1 'l1T«f WCfiT{

~ fl~fllC'II "%liT

ctt

I

;q:_'"il Cfll S

7f{ 3fu M'l"Fl ~ ctt ~ "Q,Cfl ;q:_41Cfits ~'1Cfilf~ill CfiT l1P1clT eft 'T{, ~ ~ 1:fi'R: CflT ~ fcn<:n 'l71T il ~ ;q:_'"ilctih lOJRCfl Cfl1 fl ~Ill d I "B' fclf'lOFl ~ ~ 1:fi'R: <n: ~cHIll U ll q:Cfi ~ q(j I cfi "BT~ "Cfi17f ~ ~ i I 3llT< ~ CfiT ~ 1:fi'R: ~ 1 ~ ~ 'l1mf mCflR ~ 300 "Q:B ~ ~ ~ <n: ~ ~ i ~ sld'ic:1ts ~ ~ ~ cfi 1:fi'R: 1l ~ "flll""fiD CfiT ~ \liT ~ i1 ~ ~ "B 00~ fc:r'lWT CfiT ~~ (lndic) ;q:_'"ilCfih 1 Cfi.f!Tfcll4 I

ctt

<n:

I

1

m

~ ~ i1 1_1ICfits

cfi

'i<::ll'iC14 fl.fCfl<OI (5. 10)

~fq4J· CfiT 411CfliC[lC'1 ~ 'l71T i 41'iCfllCf){OI ~ 'l71T

"'1tf fcn<:n

'l71T

i

~cHiliU 1_'1lCfils ll ~ 109

3fu:

AAtr

cruff

1

~

~ CflT

~ ~'l::f ~ (f~ ~ ~ '!;qffdCf) "CfiT 3l'l:ft ~ 1

1

cfi ~'l:ft ~~ ~- ~ ~ 3fu ~ ~ cfi cfi ~ cfi ~ 3fu: f<?lf'i<ru , 1_41Cfits ~ Q>'"<1l~~l'i ~ Cfi, 3mrm:f

~ ' 1:JTCR ~' ~ a~ 1_1ICfits

w=r%

~ ~·R:I<'i~l'i ~\liT~ i1 Office 2007

~ 'l:ft i1

~cHPIU ~

I

~ 2000 cfi fl.fCfl{OI , 2000

t

1l

?:fR "'i'R

Cfi'ict'lf'i f!TlR~ll<

1

ctt

1_1lCfits ~

fl~ll!C'II

-B

ctt

(Unicode Compliant) ::HTq{fdll ~ ll

3fu

~

~ 1_1ICfits

57

2010 ll 1_1ICfits

i,~

1l

w=r%

~ Cfl1

1

I

qftctct'i f!TlR~ll< 7:fT I TBIL

qftctffiC'I ~ \liT "flCfi"ill i1


~ ?{.:flq:,j s CFiT ~ CfWIT

~

-B 1{1i<'flls <fiT

~

Cfl8 Cfi- ~

f'"1l=<1f(?tf@C1 ~

t:-

1. Start 2. Control Panel. 3. Click on Regional & Language option.

~ ~ Information Window ~ 1 ~ ~ Tab fc::@it I Regional option

~

Lanauges

Advanced

"B ~ ~ Languages Tab <fiT ~ CflBT t

1

~ ~ -:$n ~ ~颅

- Install file for Complex Script - Install file for East Asian Languages 3. ~~ ~ 'lWT <fiT~ ~I ~Install files for Complex Script & right to

left languages ~ Install files for East Asian languages ~ ~ ~ ~ CR ~ ~I

4.

Windows

s.

~

m

Apply ~I

Cfft m.it. -B t41Cflis Cfft ~ ~

CR 3TI ~I

m~ q;- ~ ~ ~ ~~

6. ~ ~

m

~ ~~ ~ ~ ~路l~'li'll ~ ~

m

~路l~'li'll

-B ~~

~路l~'li'll ll Details~ CR ~~I~~~ Information Window ~I ~ Settings ll ~ CflG Cfi" ~ ADD ~ CR ~ ~I ~ ~ fciir Add Input Language ~I ~ ~ ~ t1 ~ - Input Language ll ~ ~~ ~ ~ Cfi" Keyboard Layout ll ~cF"tlliU ~OK CR ~~I 8. ~ ~ ~ crrffi fciir ll English Cfi" ~ Hindi Cfft-~ ~ fffim m<IT I ~

7.

m

fciir ll ~

Language Bar CR ~ CflG CR ~ ~ the Language Bar of Desktop CR -:$n ~ OK ~I

9.

m

q_4)Cfl'ls l{fCR:~C: 1"f<n t1 ~fctic:Tq Cfi" ~ taskbar en: imrl ~ ~ ~ ~ EN CR ~ ~ ~ (HIN) CR

fciir

~I ~ Show

C:lfctiiill{ CR EN ~~ minimize

-B c:wr

fcK1cn

CflBT m-aT~~

~I ~ 3TI1:J ~

CflG CR

crt @l(?!Cfl{

ll GWf

~ ~

tl {Ruluft- ~ ~ ~iil~l$2.1" 1 ~ (3Tc:n 2010) (f~ 'lJ(?tctlofl (3Tc:n 16 1 2009) CR ~ 'llHCfll~i Cfi" 3TI'I:ffi CR ~ Cfft ~ tl}

58


'Ji

i ~I

~

I

~

~ f ~ I

~I

1JI

li 16~

iig ~

~j

!fil l.lf ~-~:~

I l

~

lwl ~ -~ ~ i·

f ~

I ~ 1111 111111

•itt i 111~ ; ~~~~;;t~i . • fl•;t•f!! ,111 iii J• 1 ~1wl•llr•ll11.•1

~Ui rt 1PIUI~gil•l~i1Uill flfl Ill 111LJJ•I·•······~1t

.~~~ lfllffiillfi~lfililllftllr~illllll

~ ~

i!1 b!!~;!i!~!!!!!!!!!!l!!!! ~ iH Jfi r,!if l £tn~h ~ !i !!!!!!!.!! Hi

!

iJj

ll -...~ ~. ~. ~... ~ ~. d~~~~~~~~~d~~~ N

00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

N

N

N

~~~~~~d~~~ ~ ~

N

N

.~

N

N

N

N

M

M

CJ) L!)


W~. ~ fCI~ctfCI\'"IIi"'ll , ~

34.

~.~-.R

35.

~. ~~

36.

"Ill. m. "路 ~~

37.

~. 3W11cf;

38.

~.~

~ ~. ~ -q:ci ~S.lllfllifil ~. ~ ~

39.

"Ill. ~'qR ft:i6

~.~am '['f illv:f!\1, ~am~~

w

~

-q:ci ill~Z~!\1, Wft m~. ~ -rnrCI=~qmf<"'l"""\.'"~"'""1<"'1='"1, ~

'l'f ~ <Wfl) . mu ll'lm -u$l1JCR!, FCI~ctfCIS.llli"'ll, ~

T.!SI>m

fllf6C'll'hl\, ~ ~

~~ 40.

~.~~

41.

-3ft~~~

'['f "flfqq, Wft ~. ~ ~ '['f ~ (~'>[Tq])' -m ~. ~ ~

42. 43 .

"Ill. ~~Wl11 "Ill. 'fWT ~ Tffi:qp:ft

'['f~. ~Wft~.

44.

"Ill.~~

>r'l1Tft' ~ Wft W:!R' ~ ~

45.

'\f8J"UI

47.

"Ill. ~Wl11. "Ill. ~ ft:i6' "Ill. 31ftcRt ~

48.

~. ~wffit

mwr cn1~. m-ten, :rit

49.

~. >f'l1lCl ~

50.

~.~"Ull

>l<ilT<li"' >f'l1lCl ~' ~ "U$l1JCR! ~. ~ ~

51.

~. ~"flm

~~W:!R.~~

52.

-3ft~~~

"flfqq ~

53.

-3ft ~. . ~

"flfqq,

Wft ~ . ~ Wft fuan Bfl:rfu, ~

~ "flfqq' ~'>[Tq] fclm<it

46.

~'l1J"fll~.~

awro

~.m.tam:.it.. ~ ~ ~

~

~ Wft )!"'i:[T\ "fl'lTI' Wft W:!R, awro

~

rc$r~ 路 w~"Ull~

I.

fufU,~om~~~ 1.

-3ft~

w

z.

.m~Wl11

~ "flfqq, ~'>[Tq]

3WWT

m, ~'>[Tq] fc:rm<IT 3WWT

~om lRffiUT ~ 1.

-3ft ~ ~

2.

-3ft~ fcFi_ll ld<t>l\

31lfC!R'I

~~ 1.

-3ft~ '1P1<f)

wWfl~

2.

-3ft :Bm "T<'

w

3.

-3ft~~

4.

-3ft~~

5.

-3ft~~~

6.

.m~Wl11

w

~ "flfqq, ~'>[Tq] fcl~

~. ~'>[Tq] fcl~

w~.~'>[Tq]~

w

~. ~ 31jct1<\ ~. ~ ~ w~.~31jctl<\~.~~

60

-

- - -

--

--

- -

3WWT,


~om~~ I.

61.~~

2.

3lt~'~Wtc!

3.

3ft -.:fi."ll:f. ~

~31'R~ ~~ ~~

"3"{ "llRfu ~ I. * 31짜1~

~~

~~R~~IIH<lcfi~~ I.

m. ~-w:n

3l'alll;l1J::Ci~

2.

61. ~~ "lrnll\

7.

61. ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~

8.

sf.

>rtlR~

9.

3ft 3ffim

>rtlR~

10.

sf. m~

11. 12.

sf. ~"*<Wi!:R! sf. ll;i.-.:ft. ~

13.

*~~~

3.

m. "ll:. ~

4.

61.~-w:n

5.

61. ~mrr sf. TJTrr >rnR fc:r:R;j

6.

-m:

O<!m

14.

wm~

~ ~ ~ ~~ ~~

15.

sf. ~~crqf

"]lm;r~(~)

16.

s~. Ul'll:f"'

17.

3fi-;;ftq.:r~

>rtlR~

18.

*~m sf. ~ 3lCW.ft

~

19. 20.

wmT<rrU~

~

2 1.

m

~m;r3lf~

~

*~m

~

22.

3ll"trft:<!J't~

~~

23.

~~

26.

* ~~ *~~ 3ft -mfm 3llTc!R'I * ~~

27.

sf. 'qT]Cf<ft >rnR ~

* mmur 3lT<!

~m;r~

28.

24. 25.

~m;r~

~m;r~

~~ ~m;r~

29.

wm~*-r

~m;r~ ~m;r~

30.

3ft "UWwr lftun

3 1.

3fi ~TW**-r

~m;r~

32.

3ft ~ i'm" "lJCl{l

~m;r~

61


....

qfU'~IISG 2

~cH P tfi

Wrf1:r cfi

~ ~ cffi;fi CfiT ¥W1c61 Cfl~ oI

'3)'1~q~lct1'1

if

cfi

q Jq I '1 fif4'1~ oI

~t<i!Jt ~ ~ fct¥\tt~

~~ I. sf.

-m C2lm , ~ . )1!-.JR ~. ~ Wft ~ . ~ ~

2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. II.

12. 13. 14. 15.

16. 17.

1s. 19. 20. 2 1.

"lit. <f;. <f;. ~ . "lit. cft.u. Of'F!T?.R,

~ ~. ~

Wft

~ . 3Wro

~ ~ C~l. v-t ~ ~ sf.ffl~.~~.~~ ~ fc!'WTTU!a;!, ~ fc!'WT, ~.m.t31R.it., ~ ~ "lit. ~ ~. fc!'WTTU!a;!, '1T'!T ~. it.~.'L ~ ~ sf.~~.~~.~¥~ . ~ . ~~ sf. W1T'iG: ~ . "'lJTTU fufi:r ~ . ~ ~ sf. "l1lfuit wmR\, ~ . ~ Wft >lfir!l3"1 ~ . ~ ~ "lit. it.~. \['R'I, Wft fc!'WT , "U'it ~ fct~Clfct<:;:%.14 , ~ . 11!0>! ~ "lit. ~ ~ . "it'l, ~ ~ , ~ llim ~ Wft B<fct=~qB<fct77 '('l=l<1"''l , Cl"lf, ~I

m.

w:rr,

sf. ~· -&A, ~. -.8, ~ sf. fi:lf~ ~ fim, ~. f.!ffi ~'1T'!T ~ . 'R1! m. <f;. 'R1· Cf'l!, Wft fc!'WT , -qfur oom \l'R'I Fct~Clfct<:;:'ll<'l'l , ~~ sf. it. ~ "WR, ~ Wft "IRIR <1'11, f<Hii'.l1·d~{4 sf. K-m ~ . 00, Wft fc!'WT , ~ ~ fct~Clfct <:;:'ll<'l'l , fu<;n'TT, *nwl sf.~ . ~. ~~ fc!'WT , ~ 3lR ~ ~ >tnw1, ~ ~ sf. m.u. ~ . ~ ~10f.m.m. ~ . ~ sf. 3WII it<rr, <i. '1"1R'! "{Frtl fct~Clfct<:;:'ll<'l'l , ~-7001 26 "lit. ~ -;ffi<:;, '!>. '1· Wft <1"11 ~ ~ . 3Wro sf. ~~ ~. Wft fc!'WT , ~ ~ . *rm, ~

WJ<;ft ~

3.

"lit. ~ ~. <i<lrffi fc!'WT , -um fct~Clfct<:;:'ll<'l'l , -um sf. ~ ~ . ~ fcMTI, ~ ~ fq~qf<"l'('ll<'l'l , ~ ~ sf. 01'!1< "li<1T<:: 'FL <i<lrffi fc!'WT, -m. 311{. 311{.1:R1. , ~

4. 5.

sf.

I.

2.

"lit.~~.~~.~ ~ "T<fl, ~ '3W! 3W;lft', ~ ~

~~ 1.

sf. m~~.~~~~

2.

sf. ~ m, ~ ~. ~ Wft ~ .

3.

sf~'t.rr.~.~

4. 5.

sf. "U'111~ ~. ~ ~ ~

m.rr.

~.

otrr<r, ~ ,

~~ I. "lit. <f;. ~

'l1'lR

2.

sf.m~

3. 5.

sf. <f;. <f;. ~ ml1ffi ~ <rn m.rr. 'R1· 1fturr

6.

sf.~~

4.

3Wro

f<"lNfct'('ll<'l'l , ~' ~ ~

~

~ , ~Wft~

~. ~Wft~ ~, ~Wft~

~~' ~Wft~ ~!-.JR :m~ , ~

Wft

~, ~Wft~

62

~


'1WT - 1

31'f:o "l1f6;f ~

~ "!ITlR

~

1.

"11:

2.

1Tf1i't w

3.

'i' ~ ~

"l1Uit

5.00

4.

'i'~~ - ~

5.00

5.

'i' ~ ~ - "l1WlTWI

5.00

'i'~~-~

5.00

6. 7.

lj~

-

36.00

~~ : 1992

399.00

8.

~ ~ : 1995 - 96

294.00

9.

~~ : 1997

183.00

10. ~~: 1998

214.00

11. ~~: 1999

163.00

12. ~~:2000

455.00

13. ~~ : 2001

134.00

14. f.rm;n CfiT ~ ~

294.00

15. f<'llii?llhH ~ ~

662.00

16. ~~'lWT-1 17. 'l'fPtT ~ - >J[[tl

181.00

fcw.! ~ ~

3lcn' (~)

10.00

18. ~f.r.i'tl 19. ~ q;fc«rr

2.

O<ll"l\l!Rcti ~- ~ ~

3.

mw:r~

<mm'«<

24.50

50.55

-q: ~ -$Rr W:!

20. ~ CfiT ~

:fl=~~ 38.00

~

l1:'i

"iftqforn

~)

323.00

cnW ( &li<II\IRi'fi ~)

4.

~ - ~

5.

~ - fum

6.

~-

91.00 88.00

6{

390.00

7.

~ - ~

125.00

8.

~ - ~

:fl=~~

9.

~ - ~

l1:'i

<mm'«~

"iftqforn

~l

88.00

10. ~ - ~

88.00

11. ~ -

69.00

"4"Uit

12. ~ - ~

88.00

13. ~ - ~

126.00

14. ~ - ~

196.00

15. ~- ~

215.00

16.

6{ -

~ < mm'«~ l1:'i "'ftqf>ffl ~l

:f!: ~~

ftNm cnW ( ~ cnW "ffi;r .rn if ) 17. ~ - ~ - ~

464.00

21. ~~

424.00

18. ~ - ~ - ~

464.00

22.~~

205.00

19. ~-~ - ~

464.00

373.00

20. ~-~ - ~

641.00

226.00

21. ~ - ~ - ~

642.00

23.

~

'lfCcll-q:q' ~

24. ~ fllft\r<lCfil< ~ 25. ~fufira?.JT

f.!:~

~ c«f;ft CfiT 411 <til Cfi{O I 26.

~ 'tf1ln ~

27.

~~'lWT- 2

97.00

28. ~q;fc«rr :<fR~(I961 - 1990)

fum -

~

~

I.

~ 'tf1ln Cfi'm

1205.00

24. ~ -

1423.00

"4"Uit -

~

114.00

25. ~ - ~ - ~ ('IWT: 1- 2)

157.00

26.

"'ftqf>fu

:f!: ~~ ~)

631.00

23. ~ - ~ - ~

"4it<ft -

~

-

~ ('IWT : 1- 2)

27. ~ - ~ - ~

2.

(miD'«! l1;'i

22. ~ -

28. ~ - ~ - ~ 29. ~ - ~ - ~ 30. ~ - ~ - ~

63

385.00 726.00

:f!:~~

- crt! :f! : ~~ 2982.00


~ ~ ~ om ar-q !.

~-m•

2.

~-

3. 4.

f<:$iT mm ~

-m<ft.

~-fl·

5.

~-~· ~-~·

6.

~ - ~. ( 'llJ1T : 1- 2)

7.

~ -

8. 9.

12.

110.00

17. afl:wr-~~~

156.00

18. ~-~~~ 19. ~-~~~

395.00

20. ~-~~~

~~

21. ~-~~~

375.00

22. ~-3'100~~

356.00

230.00

23. ~-~~~

366.00

~ - ~s)~f~ l ll l ~ •

250.00

24. ~-~~~

20.00

~-~·

230.00

25. ~-~mrn~

20.00

755.00

26. <WTffi-~ m

530.00

27. ~-~~~

385.00

28. ~-~~~

100.00

385.00

29. ~-~~~

335.00

'lftqf,fu ~ )

::nrnft - •

~-

-.p:ff.

~-~· ~-~·

f.mfun~

~.

-m<ft -

16.

~-~·

~~ ~~

fl-~·

~m

3'j'Rjffi

~

2.

~-~-~~

cmlf-mq ~ m.tt. .q 2.

~-afl:wr~

150.00

3.

~-~-~~

150.00

4.

~-~~

150.00

5.

~311-~- ~311 ~

150.00

~

6.

~-~-~~

150.00

~

7.

~-~-~~

150.00

20.00

8.

~-~-llWlR'J11 ~

150.00

20.00

9.

~-~-~~

'mlT - 2

fffi!: ~

f.mfun~

150.00

~

~ 'l1T1iT fq'l<ll ~ cf;

30. ~-~~~

20.00 108.75

~-~~

~~

~-~·

rn~

!.

680.00

17. 18. ~ - m•

20.00 297.00

500.00

1!.'i

(~

15.

1.

20.00

~

90.00

13. 14. m-~•

19.

rn~

16. ~-~mfu~

:f!:~~

10.~~ - ~~1ifl'il·

11.

15. ~-afl:wr m 83.00

150.00

3.

~-~~~

20.00

10. 11UC3T-~-11UC3T ~

150.00

4.

~-amfil<:!l ~ ~

20.00

11. ~-~-~~

150.00

5.

~-~~~

20.00

12. ~-~-~~

150.00

6.

~-afl:wr ~ ~

20.00

7.

~-~~~

20.00

8.

~-~~~ ( mftf'«f

9.

1!.'i

260.00

1!.'i

f%'<tr ·~~ ~~'llJlT-1

Lessons)

'lftqf,fu ~ )

10. ~-~mrn~ 11. ~-~mrn~ 12. ~ 'lJOl'ffi'lT ( 'llJ1T : I -4) 13. ~-a#;;it ~ ~ 14. ~-~311mrn~

~ 60.00

Side- A: Sound System in Hindi (1-8 Lessons) Side - B : Sentence/ Phrase Pattern in Hindi (9-16

-qftqftfu ~ )

~-~~~ (~

2.

!.

60.00

20.00

Side- A: Sentence/Phrase in Hindi (17-24 Lessons)

20.00

Side - B : Hindi Conversation (25-32 Lessons)

:f!:~~ 20.00

2.

~~'llJ1T - 1 , '1lJ1T-2

60.00

~

3.

~311 ~ 'llJ1T - I , 'llJ1T - 2

60.00

4.

amfil<:!l

~ 'llJ1T - I , 'llJ1T - 2

60.00

64


5.

~~1WT - 1 , 1WT - 2

60.00

9.

6.

~~1WT - 1,1WT -2

60.00

10. ~ lil'afl'l : MJ -B

~MJ~:ll?-f)~

7.

~~11fT! - I , 11fT! - 2

60.00

q;(fj

8.

~~1WT - 1,1WT - 2

60.00

..~,

3.

~<.ftfsm~

].

~~~ - "ff'f~

2.

<rRI

3.

q;(fj

125.00

oR ~' 31[1:!' Till afR 'L

:om fu;<:rr Cfi1 ~' -B , "r, Cfi1 m

125.00

<WT WR <'Iii: fcrti:l~

4.

CWFl -B •q:;1- • Cfi1

5.

MJ -B

6.

MJ -B

7.

m~~-~ ~ fu;<:rr q;- .n!!-T ~ fu;<:rr

8.

~<r'!Tl!:~fu;<:rr q;(fj' fu;<:rr 'f>1 31f.qfu -31f.<:lfu

furr

m

~ ~ qcf-;ft- <~R

125.00

~

fcrti:l~ m

150.00

5.

150.00

+ ~ -B

150.00

20. ~

150.00

21. ~ :om~ Cfi1 ~ 31v:r:R

150.00

22. ~ 'f>1

300.00

furr Cfi1 311~ ~ fso<n q;- .n!!-T ~ fu;<:rr

<miT ( 'lWT I q- 2 )

i%'oJ ( 'lWT

I q 2)

300.00 150.00

25. MJ"B~

150.00

26. ~

150.00

27. ~

150.00

28. ~ ~ 'f>1 mu ('lWT 1 q- 2)

300.00

29. ~ 30. ~

150.00

3ffi dctilf'*111i ( 'lWT

I ~ 2)

300.00

32. fso<n~

i%'oJ ~

34. ~

i

150.00

ot ~ Wa

31'R

('lWT I ~ 2)

~ Cfi1 WR

35. ~"B~~'f>1~(1WT I ~2)

fso<n

300.00

('lWT l , 2 ~ 3)

300.00 150.00 300.00 450.00

37. quffcRm:('lWT 1 ,2 ~3)

450.00

150.00

38. -m~ ('lWT 1, 2 ~ 3)

450.00

150.00

39. ~enroll?-!'~ ('lWT 1,2 ~3)

450.00

40. ~q;-~~('lWT1,2~3)

450.00

~ ~. fu;<:rr + q;-ffi , fso<n 'f>1 31f.<:lfu B <ffill 'Z!\~

150.00

6.

CWFl 3Pl!!-TT <1"'1 -;;mn ~~ Cflq<:[ q;(fj - fso<n 31f.qfu + ~ ~

150.00

7.

31'lMt -

8.

~MJ

'1'f<'Rt

fclCfi1B

~111"1•11'[<'1Cfi

24. MJ"Bm

36.

~ -B

~~~

150.00

19. ~Cfi1 ~ ~~ (1WT- 2)

33.

~Cfll~m 4.

18. ~Cfi1 ~~~(11fT!- I )

31. ~foRm: ('lWT I~ 2) 150.00

'm'

•'lft' 'it' m ~ ~-~ CWFl "B 'q:;T' Cfi1 <WJ WR oR

150.00

150.00

125.00

:om , q;(fj :om fu;<:rr Cfi1 irl' <itq- <itq -B

150.00

17. ~-B~~

23.

~~~ + ~"B'aw:;' , ,Till ,, <L' Cfi1 m

:om

3.

q;- ~ ~

150.00

125.00

m~ qcf-;ft

~ + ~ -B

13. ~311 :om~

150.00

125.00

m.~. <~.<ft.~. )

'"r' Cfi1

150.00

16. MJ-B~

125.00

10. MJ"B~Cfllm

2.

12.

125.00

Cfi1 ~ ~ ~ ~ 31lBR

].

150.00

15. MJ-B~

B <r1<ll m.~ Cflq<:[ 3F1!!!-TT <R" -;;mn 9.

furr Cfi1 311~ + i'fi<lT a1tt fu;<:rr Cfi1 irl. ~-~ -B •-2r • Cfi1 m l1Wffi"ll1 lil'afl'l : MJ -B furr Cfi1 311~ + i'fi<lT a1tt fu;<:rr Cfi1 irl. <itq- <itq -B •-2r • Cfi1 m

125.00

~~.~~

·m· ''1ft' :om 'it'

150.00

~

14. ~$!1 CWFl ~ (Imperative mood)

Cfi1 311~.

~~ Cflq<:[

:om fso<n Cfi1 ~' ~-~ -B

Cfi1

f.!:~

Cfi1 311~ +

II. ~ lil'afl'l : MJ -B

125.00

<~tq_ <itq

furr

150.00

'lWT - 3 1.

mm~

I.

mm- ~~cnm

56.00

2.

mm lWR

16.00

150.00

65


~ ~ f.:t~~~~(1~ (~~~) I.

fusl;l

cnl ~ ~ u:fR

2.

~

-B

OR: ~ ~ OW\

3.

~ ~

4.

~ Cf~ ~ q;l ~ f1~'{11(14 ~ ~~ ~ ~ 25 ~ cnl ~ ( fs'(<f)ld.C:) "<D ~I

5.

~

~ l$rR ~ ~. 501-

(fCf)

cwm

~ ~

~

Bt

~I

cn1 ~ ~ ~ ~ CfR'f q;l 31fcrft.R! ~ ~

~~~~

'B 3lf'tlCfl

~

cnl

~ CflT ~ cx:r:f f1~'(11(14 ~ ~I

7.

-B ~ ifrrR ~ f1~'(11(14 ~ ~ ~ ~ m fc!m' -B ~ cn1 ~ ~ ~ ~ q;1 ~ ~ ~ cft:<:ft.-.:ft. 'B ~ ~ ~I

s.

~ cn1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ f.l~'{ll(14 ~ "'1T11

6.

cn1 ~ Cfs'(<f)llc:) c~~) ~

-B *'rr

'flT

m~

>ITC~'<lR ~ "t1 fcl;<:rr ~~

Tf<lT "lfft~ 31~ ~ ~

m

~fcl:i<:rr~l

9.

~atR~am~~~~~

10.

~ ~ ~ cn1 ~ cn1 ~ ~ "'1T11

II .

";f

m ~ 3121cn ~

-B ~~'fill m ~. ~ ~ q;fVr m ~. ~ ~ cn1 fuf21 ~ ~ ~ ~ cwm <R m ~ 1

"~II ~ CflT ~ ~ f1~'(11(14 ~ ~ ~ ~ '

)iCfiTffi

f.l~'{ll(14

fcr'IWT' "fufcffi ~' ~- 11 0054

~ ~ fcl;<:rr ~I 12.

~ ~ f.l~/(11(14 ~ ~

cn1

~ ~. ~ ~ cn1 'ffi(ft 13.

3lf~ fusl;l f1~'{11(14 ~ fusl;l ~ cr~ ~ . "tl

f1~'(11(14

CflT

~ fusl;l ~ 31~ ~ ~

)iCfiTffi

fcr'IWT,

"tl

~ cnl ~ ~ ~ fqcll'\lfl"lC:: ~ ~ ~. ~ ~ f1~'(11(14 CflT ~ afu ~I

~CI""IIJH1

R1FQ

~

~ ctJ;fl Cf)T 141'1Ch1Cfi'(OI '~------------------------/

~ct "'W Hl ft;rftr 'Om ~ cffi";ft cnT 'i I"'1 Ch1 Cfi~ oI 9)f<'1 Cfi cnT ""'1'm '(ififi~ OI

~cti1n>1o ~ ~ i1 9)f<'1cti efi ~ ~ ~ ~$"tlct aw:irno ~~ Cfi4lll

am

@let f~f(Sio ~ ~ Pt~~lcti, <lls!,lt~ ~ Pt~~~~~ll ~

ddccchd@gmail.com 1R ~I

66


,~---------------------------------~ , , , ~

~

I

I

I

I

I

Cfi

CfiT

fcn

Cffr

Cfb

CIi

~

~

:

~

m

ftg

lID

~

~

~

I

"tT

11T

f1T

1ft

l!

11

Tt

:

~

m

N

tit

~

~

~

~ if ~

I

~

~

fu

~

~

~

~

:

~

m

m

~ ID

~

~

~

~

m ~ m lยงT

I I I

\if

\ifT

fir

~

~

~

~

~

~

I I

G

I I I I

CfiT

~

Cfi

lit

"1j

err

eft

et~:

:

"ii~:

I

~~:

:

fG

it

G

G

t

0

fts

eft

~

~

-a-

s

Sf

fs

'it

~

~

~

*~

G

GT

~

~

~

~

t

m

UT

1JlT

fOr

-aft uft

'o:I

1ll

Ut

1lit

o ~

or ~

fa

m

u

~

~

fu

~

~

~

~

~

w

~

~ =r

m

"*

-q

1lT

fu R ftr

1:fi

1:fiT

m

:

-m

zr or

-.:>

\if)-

\ii

"tT:

Sl:

I I I

it

"i

G:

I I

~

'i

0:

I

~

s:

ftf

G

G:

I I I

1lit

1lit

UT

UT:

:

~

or

~

i

0:

I

~

~

~

?i~:

:

ft~:

I

~~: ';{ T.i

: ';f:

t

it iT

m

~

w ~

~

~

~

-;ft 1ft

q ~

~ ~

~ ~

~ ~

~

11

l!

.q

~

-.it

ut -;fi -qt

~

~

~

~

"*

'tfiT

'tfit

'q:f

1:fi:

Gf

ftfi G1T f<sf

Gft

~

~

~

~

Gir

~

est

Gf:

I

~

cm

N

""

~

~

ca

~

~:

II

lIT

fu

lit

11

m m

.qt

I

-qT

"ri

ll:

:

er

err

~

7ft

-q

~ II ~

err

~

~

er:

I

~

'U

ft

it

~

~

"iT

tt

~:

:

'R

"R

~:

I

Cl

m err

m ~

~

err

cit

ci

Cl:

:

~

m

I

1i

lit

ti

1i:

~

~

-q:

it

~

r

tf t

<-l

~

~

et

~

~ w

~

~

1i

~

~

it

m ~ ~~: m- ~ ~ ~:

~

ftr

ciT

~

lU

N

lit

11

m

fu

"fit

~

~

~

~

it

~

~

~

t

~~ ~ m ~

m

.q.

m m

m m ~

I

\if:

~

m

I

m ~ ~~:

~,,~ -.:>

Cfi:

m ~ ~ ~:

~---------------------------------~

โ€ข "


LEARN HINDI through Correspondence courses Whatever is your mother-tongue and wherever you are placed, you can have the thrill of learning a new language in your leisure time. Our system ensure you regular lessons and instructions at home, bases on scientific and linguistic methods.

Specially designed for the non-Hindi speaking Indians and Foreigners, the Hindi Audio/Video Cassettes/CDs provide you A valuable aid to the learning of correct pronunciation, Fundamental sentence patterns and the conversational form of Hindi.

For details, please write to :

CENTRAL HINDI DIRECTORATE Department of Higher Education Ministry of Human Resource Development West Block VII, Ramakrishnapuram New Delhi 110 066 (India)

Web site: www.hindinideshalya.nic.in Phone No. 011-26105211, 26103160, 26101220

Profile for Ravishankar Shrivastava

Hindi Mankikaran Pustika  

Hindi Mankikaran Pustika - By Rajbhasha Nirdeshalaya, India

Hindi Mankikaran Pustika  

Hindi Mankikaran Pustika - By Rajbhasha Nirdeshalaya, India

Advertisement