Page 1

RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA POLSKI I FRANCJI


Polska W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane do badań zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia I Rolnictwa WWW.fao.org


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

wykres 1 całkowite zaludnienie Polski

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności. Po okresie równowagi obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia aż do roku 2050, w którym przewiduje się, ż liczba ludności Polski będzie wynosiła ok. 35 mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentow y udział kobiet i m ężczyzn 50% 49% 48% 47% 46%

19 61 19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

45%

Całkow ite zaludnienie- mężczyźni (1000)

Całkow ite zaludnienie- kobiety (1000)

wykres 2 procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%.


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentow y udział w si i m iast 55% 50% 45% Mieszkańcy miast (1000)

40%

Mieszkańcy w si (1000)

35% 30% 25% 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby ludności wsi. W 2050 roku przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą ok. 26% ogółu ludności Polski.

Francja W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane do badań zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia I Rolnictwa WWW.fao.org


Całkowite zaludnienie Francji Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy

Populacja Francji (1000) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000

19 61 19 64 19 67 19 70 19 73 19 76 19 79 19 82 19 85 19 88 19 91 19 94 19 97 20 00 20 03 20 06 20 09 20 12 20 15 20 18 20 21 20 24 20 27 20 30 20 33 20 36 20 39 20 42 20 45 20 48

0

Populacja Francji (1000)


wykres 4 całkowite zaludnienie Francji

W badanym okresie widać wzrost ludności : liczba ludzi w 2050 roku przekroczy 70 000 000.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Francji Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Populacja mężczyzn w % Populacja koniet w %

19 61 19 63 19 65 19 67 19 69 19 71 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 20 17 20 19 20 21 20 23 20 25 20 27 20 29 20 31 20 33 20 35 20 37 20 39 20 41 20 43 20 45 20 47 20 49

45%

wykres 5 procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Francji

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%.


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Francji Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany. Populacja (1000) Populacjamiast wsi (1000) 20000 80000 18000

70000 16000

60000 14000

50000 12000 10000 40000

Populacja wsi(1000) (1000) Populacja miast

8000

30000 6000

20000 4000

2000 10000 2049

2047 2049

2045 2047

2043 2045

2041 2043

2039 2041

2037 2039

2035 2037

2033 2035

2031 2033

2029 2031

2027

2025

2029

2027

2023

2021

2025

2023

2019

2017

2021

2019

2015

2013

2017

2015

2011

2013

2009

2011

2007

2009

2005

2007

2003

2005

2001

2003

1999

2001

1999

1995

1997 1997

1995

1993 1993

1991 1991

1989 1989

1987 1987

1985 1985

1983 1983

1981 1981

1979 1979

1977 1977

1975 1975

1973 1973

1971 1971

1969 1969

1967 1967

1965 1965

1963 1963

0

1961 1961

0

wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Francji

W badanym okresie następuje znaczny spadek liczby ludności wsi. W 2050 roku przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą bardzo niski odsetek ludności.


Spis wykresów wykres 1 całkowite zaludnienie Polski......................................................................................3 wykres 2 procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski.......................................4 wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski............................6 wykres 4 całkowite zaludnienie Francji.....................................................................................8 wykres 5 procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Francji......................................9 wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Francji........................10 wykres 1 całkowite zaludnienie Polski......................................................................................3 wykres 2 procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski.......................................4 wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski............................6 wykres 4 całkowite zaludnienie Francji.....................................................................................8 wykres 5 procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Francji......................................9 wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Francji........................10


Spis treści Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Francji....................................10 Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Francji....................................10

Katarzyna Wrona, kl. 1d

Report- Poland and France  

Raport z badania zaludnienia

Report- Poland and France  

Raport z badania zaludnienia

Advertisement