Issuu on Google+

Automaattisammutusjärjestelmä

Tehokas ja ympäristöystävällinen tulensammutustekniikka

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Sammutustekniikka Dynameco® aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä sisältää pyroteknisen latauksen, jonka laukaisu tapahtuu automaattisesti tai manuaalisesti. Dynameco® voidaan liittää lähes mihin tahansa paloilmaisinjärjestelmään.������������������� Laukaisun jälkeen tapahtuvassa kemiallisessa reaktiossa syntyy kaliumkarbonaattia (K2CO3), joka paineen vaikutuksesta muuttuu aerosoliksi. Keskimääräinen pisarakoko aerosolisuihkussa on 0,5-2,5 µm. Aerosolin ja tulen välillä tapahtuva kemiallinen reaktio vie energian tulelta. Aerosoli sitoo myös tehokkaasti palamiskaasuista syntyviä vapaita radikaaleja, jolloin tulen aiheuttama ketjureaktio katkeaa. Panoksen laukaisu ei vaikuta negatiivisesti ilman sisältämän hapen määrään.

Dynameco® Käyttö Suojattavan kohteen riskianalyysiin pohjautuen päätetään kuinka Dynameco�� ® automaat��������� tisammutusjärjestelmä asennetaan. Dynameco® voidaan asentaa suojaamaan tarkasti määriteltyjä kohteita kuten palvelimet, sähkömuuntajat jne. tai sitten suojaamaan suurempia kohteita kuten säilytystiloja tai huoneita. 2 tapaa tukahduttaa liekit Koko tilan suojaus

Kohdesuojaus

Dynameco® 2000 EO2

Veneen konetilat

Dynameco® 200/300-EO2

Hydrauliikkahuoneet

Muuntajat

Tuulivoimalat

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Tuotteet

sähkölaukaisimella

Dynameco® 200-EO2 Suojattava alue maks.: 2 m3 Kokonaispaino: 0,9 kg -40 °C - +85 °C

Dynameco® 300-EO2 Suojattava alue maks.: 3 m3 Kokonaispaino: 1,28 kg -40 °C - +85 °C

Dynameco® 2000-EO2 Suojattava alue maks.: 20 m3 Kokonaispaino: 7,53 kg -40 °C - +85 °C

Dynameco®- automaattisammutusjärjestelmä on helppo ja nopea asentaa. Valmis asennus on huoltovapaa (tarkistus kerran vuodessa). Dynameco® vaatii erittäin vähän tilaa, joten sen asennus ahtaisiinkin paikkoihin on helppoa. Järjestelmä voidaan liittää osaksi käytännössä mihin tahansa olemassa olevaan hälytysjärjestelmään (minimi ulos 1,5 A;6 ms). Dynameco® on huomattavasti edullisempi kuin muut automaattisammutusjärjestelmät johtuen sen yksinkertaisesta asennuksesta. Lauetessaan Dynameco® ei aiheuta vaaraa ihmisille eikä huomattavasti vähennä hapen määrää hengitysilmassa.

DYNAMECO® 300-E02 RAKENNE Liitin ja liitäntäkaapeli

Suojakotelo

Laukaisulaite Aerosolin kehitystila

Kansi

Aerosolin jäähdytystila

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Tuotteet

lämpöohjatut

Dynameco® 200-TA08

Dynameco® 300-TA08

Mitat: korkeus 110 / 177 mm

Mitat: korkeus 190 / 257 mm

(ilman lämpötunnistinta / lämpötunnistimen kanssa)

(ilman lämpötunnistinta / lämpötunnistimen kanssa)

Halkaisija 82 mm Kokonaispaino: n. 1,225 kg Aerosolin purkautumisaika: n. 5 s Suojattavan alueen koko: n 2,0 m3

Dynameco® 2000-TA08 Mitat: korkeus 242 / 309 mm (ilman lämpötunnistinta / lämpötunnistimen kanssa)

Halkaisija 200 mm Kokonaispaino: n. 7,73 kg Aerosolin purkautumisaika: n. 15 s Suojattavan alueen koko: n 20,0 m3

Halkaisija 82 mm Kokonaispaino: n. 1,78 kg Aerosolin purkautumisaika: n. 8 s Suojattavan alueen koko: n 3,0 m3

YLEISTÄ LÄMPÖOHJAUSTEKNIIKASTA - Itsenäinen järjestelmä, ei tarvita ulkoista sähköliitäntää - Helppo ja nopea asentaa - Joustavasti laajennettavissa - Soveltuu käytettäväksi lähes kaikissa lämpötiloissa (lämpötunnistimet 57°, 68°, 79° , 93° C jne..)

JÄRJESTELMÄN TIEDOT Standardi laukeamislämpötilat: 57°, 68°, 79° , 93° C ( saatavana myös muissa lämpötiloissa laukeavia tunnistimia) Sytytysaika: 3 s, lämpöherkän ampullin rikkouduttua Säilytys: kuivassa ja viileässä Toimintalämpötila: -40° C - vähintään 15°C alle ampullin laukeamislämpötilan Sertifikaatti: BAM-PT2 - 333/08 Hyväksynnät: PL-4 / 97 / Aerosol extinguishing agent Paloluokka: B(osa) ja C DIN EN2 mukaan Käyttöikä: 5 vuotta

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Tuotteet

tekniset tiedot

Dynameco 200-E02

Dynameco 300-E02

Dynameco 2000-E02

Mitat (K / Ø)

118 mm / 82 mm

198 mm / 82 mm

250 mm / 200 mm

Paino

0,905 kg

1,280 kg

7,530 kg

Aerosolisuihkun kesto

-5 s

-8 s

-15 s

Suojattava alue (maks.) 2 m

3m

20 m3

TEKNISET TIEDOT

3

3

JÄRJESTELMÄTIEDOT Sytytysvirta

1.5 A; 6 ms

1.5 A; 6 ms

1.5 A; 6 ms

Toimintalämpötila

-40 °C - +85 °C

-40 °C - +85 °C

-40 °C - +85 °C

Sertifikaatti BAM-PT1-0567

+

+

+

Hyväksytty:PL-4/97 /

+

+

+

Aerosol extinguishing agent

Paloluokka

B (rajoitetusti)/ C,DIN EN2 B (rajoitetusti)/ C,DIN EN2 B (rajoitetusti)/ C,DIN EN2

EU-vaatimuksenmukaisuus

+

+

Dynameco 200-TA08

Dynameco 300-TA08

Dynameco 2000-TA08

Mitat (K / Ø)

177 mm / 82 mm

257 mm / 82 mm

309 mm / 200 mm

Paino

1,225 kg

1,780 kg

7,730 kg

Aerosolisuihkun kesto

-5 s

-8 s

-15 s

Suojattava alue (maks.) 2 m

3m

20 m3

M/EMV-99/325, 2000-02-04

+

TEKNISET TIEDOT

3

3

JÄRJESTELMÄTIEDOT Toimintalämpötila

-40° C - vähintään 15°C alle ampullin laukeamislämpötilan

Sertifikaatti BAM-PT1-1741

+

+

+

Hyväksytty:PL-4/97 /

+

+

+

Aerosol extinguishing agent

Paloluokka

B (rajoitetusti)/ C,DIN EN2 B (rajoitetusti)/ C,DIN EN2 B (rajoitetusti)/ C,DIN EN2

Standardi laukeamislämpötilat

57°, 68°, 79° , 93° C (saatavana myös muissa lämpötiloissa laukeavia tunnistimia)

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Käyttökohteita

SÄHKÖLAITTEET JA -KESKUKSET Tilastojen mukaan jopa 32% kaikista tulipaloista saa alkunsa erilaisista sähkölaitteista. Sähkömuuntajat ja niihin kytketyt laitteet ja järjestelmät aktiivisine ja passiivisine komponentteineen aiheuttavat erittäin suuren paloriskin. Muuntajat ja sähkölaitteet sisältävät suuren määrän palavaa materiaalia jonka palamisen ansiosta tulipalo saattaa levitä rakennuksen muihinkin osiin. Dynamecon sammutusjärjestelmä sammuttaa syttyneet palot välittömästi niiden syttymispisteessä näin estäen palon leviämisen. Dynameco-järjestelmä voidaan asentaa sähkökaappien sisäpuolelle tai ulkopuolelle riskikartoituksen mukaisesti. Dynaco on erittäin tehokas ja edullinen sammutusjärjestelmä sähkölaitepalojen sammuttamiseen. TUULIVOIMALAT Tuulivoimaloiden yleisimmät tulipalojen syyt ovat oikosuluista syntyneet öljy- ja kaapelipalot sekä salaman iskusta syttyneet laitteistot. Tuulivoimaloiden korkealla sijaitsevat syttymisherkät generaattoritilat ovat tavanomaisilla sammutusmenetelmillä käytännössä mahdottomia sammuttaa. Yleensä voimalan syttyessä se palaa täysin korjauskelvottomaksi, jolloin kustannukset omistajalle ja vakuutusyhtiöille saattavat olla erittäin huomattavia. Dynameco aerosolisammutusjärjestelmiä käytetään yleisimmin kolmessa eri tuulivoimalan riskikohteessa. Roottorin navassa, konehuoneessa ja muuntajayksikön sisällä. Dynamecon asentamisen yhteydessä ei tarvitse asentaa hankalia putkituksia tai paineistettuja letkuja ahtaan tuulivoimalan sisään. Helppoa asentamista auttaa vielä Dynameco aerosoliyksikön keveys ja pieni koko. KEITTIÖT Keittiöissä ja elintarviketeollisuudessa yleisesti käytetyt rasvakeittimet muodostavat erittäin suuren paloriskin. Rasvapalo etenee nopeasti hormeihin ja sitä kautta usein koko rakennukseen. Vuosittain Suomessa kirjataan kymmeniä rasvapaloista johtuneita suuria ja pieniä onnettomuuksia. Myös iso osa kotona syttyneistä keittiötulipaloista saa alkunsa rasvan syttyessä palamaan. Rasvapalon syttyessä on reagoitava nopeasti ja oikein. Dynameco-aerosolijärjestelmä toimii välittömästi joko automaattisesti erityyppisten lämpöön tai liekkiin reagoivien laukaisimien avulla tai käyttäjän painaessa laukaisukytkintä. Dynameco-aerosolijärjestelmä ei sisällä mitään ihmisille tai ympäristölle vaarallisia aineita joten järjestelmän lauettua voidaan sammutusaine siivota tavallisilla puhdistusaineilla ja vedellä.

KOHDEESIMERKKEJÄ Tietotekniikka/ viestintälaitteisto • Tietokoneet • Palvelinkeskukset • It-keskukset • Radio lähettimet/ asemat • TV lähettimet/asemat • Telekommunikaatioratkaisut • Tietokonekeskukset Kuljetus • Kuorma-autot • Henkilöautot • Linja-autot • Junat • Laivat • Lentokoneet Koneet ja laitteet Säilytystilat • Varastot • Arkistot • Tavaratalot • Kirjastot Sähkötekniikka • Muuntajat • Generaattorit • Kytkinkaapit • Mittausasemat • Jakokeskukset • Valvontakeskukset • Varavirtajärjestelmät Energian tuotanto ja -ylläpito • Tuulivoimalat • UPS-järjestelmät • Turbiinit • Keskitetyt energian tuottojärjestelmät Keittiöt

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Vertailu

Automaattijärjestelmien hintavertailu

Dynameco® ohjauslaite Englantilainen, vuonna 1985 perustettu GLT Exports Ltd on yksi Euroopan johtavista palovaroittimien ja paloilmoitinjärjestelmien valmistajista. GLT exports maahantuo Dynamecoa Iso-Britanniaan ja nyt he ovat kehittäneet uuden helppokäyttöisen ohjausyksikön Dynamecoille. Järjestelmän ydin on DUCY-3 keskusyksikkö. Siihen voidaan liittää kiinni kolme Dynamecoa ja keskuksia voidaan linkittää toisiinsa. Laukaisua ohjataan joko painonapilla, liekintunnistimella tai savuvaroittimella tai näiden yhdistelmällä. Laite on erittäin yksinkertainen ja takaa edullisen sekä luotettavan palon havaitsemisen. Dynameco sammutusjärjestelmä yhdistettynä GLT Exportsin kehittämään ohjausjärjestelmään on nyt entistä joustavampi, luotettavampi ja edullisempi!

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Vihreää teknologiaa ”Dynameco�� ®, aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä on innovativiinen, ympäristöystävällinen, myrkytön ja taloudellinen sammutusteknologia joka suojaa tulevaisuutemme.” Dynameco® aerosolipohjaista sammutusjärjestelmää voidaan hyvällä syyllä kutsua vihreäksi teknologiaksi. Sen kehittämisessä on otettu huomioon kaikki tiukimmat ympäristönsuojelun näkökohdat; sen ainesosat eivät tuhoa otsonikerosta eikä sen valmistuksessa tai sitä käytettäessä vapaudu haitallisia kasvihuonekaasuja. Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) on hyväksynyt Dynameco® aerosolipohjaisen sammutusjärjestelmän viralliseksi ”HALON-korvaajaksi”. Dynameco® järjestelmän sis�������������� ältämät������� sammutuskemikaalit ovat kaikki saaneet merkinnän ”täysin myrkytön”.

Dynameco® sammutusjärjestelmiä on asennettu jo yli 50 000 kappaletta ympäri maailman. Asentamiamme järjestelmiä on käytössä lähes kaikissa Euroopan maissa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Kohteita joihin tuotteitamme on asennettu ovat mm. lentokoneet, palvelinhuoneet, varastot, generaattorit, auton moottorit, tuulivoimalat, veneet, junat, toimistot, keittiöt jne...

Referenssejämme ovat mm. ABB Motors ABOWind AEROMEXICO ALPHA Armouring ALPHA LAVAL AUTO-RIBEIRO BP British Petrolium Central Bank of Santander Continental Hotels DELOITE & TOUCH DEMAG Mobile Cranes DISNEY CHANNEL Fahrzeugbau Stadthagen

Hesburger, Suomi Hydrocontrol GmbH IBERIA John Deere Werke Kirow Leipzig GmbH LAFARGE MAGNETI MARELLI MAK System GmbH Maritim Hotels MERCEDES BENZ Espanjan puolustusministeriö Espanjan oikeusministeriö MONTBLANC

NISSAN Motors NOKIA Telecommunications NOVARTIS (Sandoz-Ciba) PETRONAS RENAULT REPSOL-BUTANO Rheinmetall Landsysteme SANTANDER TV STEIGENBERGER Hotels TOYOTA TRASCO Fahrzeugbau University of Barcelona VESTAS Deutschland GmbH REpower Systems AG

Jälleenmyjä:

RAUPLAN OY P.O. Box 67 Salvumiehenkatu 10, 20321 TURKU, FINLAND Puh./Tel +358-2-273 1800 Fax +358-2-273 1810 VAT FI 02250900 E-mail: rauplan@rauplan.com www.rauplan.com


Dynameco