Page 1

TRACTAMENT DE RESIDUS

ESCOLA POMPEU FABRA Vilanova del Camí Curs 2010/2011


Què volem aconseguir ?

- Fomentar l'hàbit de la recollida selectiva. - Aprendre a fer una recollida de dades, representar-les gràficament i realitzar la seva interpretació. -Treballar en grup, compartir conclusions i prendre decisions per ser respectuosos envers l'entorn i el medi ambient.


Tenim cura del medi ambient, minimitzem els residus i els recollim. Els donem la correcta destinaci贸 al seu contenidor.


FEM RECOLLIDA SELECTIVA DE PAPER Els papers al seu contenidor Abocament al contenidor gran


FEM RECOLLIDA DE PLÀSTIC Tenim dipòsits adequats en diferents punts estratègics de l'escola. Aboquem el plàstic al contenidor gran que tenim fora l'escola. Però abans...


Mesurem i registrem dades. Treballem les graelles que tenim a l'aula.


REDUIM L'ÚS DE L'ALUMINI


MESUREM I REGISTREM DADES


TENIM CURA DEL TRACTAMENT DELS RESIDUS ORGÀNICS


CADA COSA AL SEU CONTENIDOR

Conscienciar de les tres “R” REDUIR,REUTILITZAR RECICLAR,


Tots hi estem implicats


UTILITZEM GUANTS I BOSSES ESPECIALS


SOM ESCOLA VERDA


DDES ES DELS DELS MÉS MÉS PETITS PETITS QUE QUE VETLLEN VETLLEN PEL PEL CORRECTE CORRECTE ÚS ÚS DE DE LA LA CARMANYOLA CARMANYOLA II HO HO REGISTREN, REGISTREN, FINS FINS ALS ALS MÉS MÉS GRANS. GRANS.


A L'ESCOLA CARMANYOLA

TOT GUARDAT I BEN POSAT


No només gestionem residus sinó que donem als alumnes la informació adequada per a que ells ho facin correctament, tant a l'escola com a casa. En aquest sentit li donem molta importància a la

conscienciació


Alumnes que porten carmanyola

OCTUBRE

MARÇ


RECOLLIDA DE RESIDUS DE PLÀSTIC

gram s


SOM ELS ALUMNES DEL CICLE SUPERIOR I TENIM EL CÀRREC DE MEDI AMBIENT DE LA NOSTRA CLASSE

ASSISTIM A LES REUNIONS DEL COMITÈ AMBIENTAL I A TOTS ELS ACTES RELACIONATS AMB EL MEDI AMBIENT QUE AFECTEN A L'ESCOLA.


Aquest Ês el comitè ambiental de la nostra escola

TRACTAMENT DE RESIDUS  

Presentació del tractament dels residus a l'Escola Pompeu Fabra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you