Page 1

rauldi

tran siti ons

vol ume 1

march 20 18

rauldi.com/ transitions

EN / PL

Artzine that trans forms


contents 01 reflections 02 artworks 03 philosophy 04 projects 04.1 lettering 04.2 elements of culture 04.3 type on arch 05 about

6 - 15

16 - 25

26 - 31

32 - 41

42-45

46 - 53

54 - 57

2

MARCH 2018

RAULDI


intro

TRANSITIONS

TRANSITIONS IS AN ATTEMPT TO CAPTURE CULTURAL ENVIRONMENT AND PERCPETION OF IT IN MOMENT OF TIME. TRANSITIONS IS ABOUT A TRANSFORMATION EVERYONE UNDERGOES. IT IS AN ENCOURAGEMENT TO ACCEPT TRANSFORMATION AND ENJOY IT RATHER THAN SUFFER IT. EXTREME FORMS AND EXPRESSIONS, NEW MEANINGS AND UNEXPECTED SIGHTS ARE HERE TO CONVIENCE—A CHANGE IS A FRIENDLY CONDITION. EN 01

EN 02

EN 03

3


intro TRANSITIONS JEST PRÓBĄ UCHWYCENIA KONTEKSTU KULTURALNEGO I JEGO PERCEPCJI W PEWNYM MOMENCIE. TRANSITIONS OPOWIADA O TRANSFORMACJI, KTÓRĄ KAŻDY Z NAS PRZECHODZI. CELEM JEST ZACHĘTA DO AKCEPTACJI ZMIANY, CIESZENIA SIĘ, A NIE PRZEŻYWANIA JEJ. SKRAJNE FORMY I WYRAŻENIA, NOWE ZNACZENIA I NIEKONWENCJONALNE SPOJRZENIE SĄ TU PO TO, ŻEBY PRZEKONAĆ ‒ ZMIANA JEST PRZYJAZNYM STANEM. 4 PL 01

PL 02

PL 03


CHANGE, ALTERATION, MODIFICATION, VARIATION, CONVERSION, REVISION,

FIGURATION, EVOLUTION, MUTATION, SEA CHANGE; REMODELLING, RESHAP-

RAULDI

AMENDMENT, METAMORPHOSIS, TRANS-

STRUCTION, REBUILDING, RECASTING, REORGANIZATION, REARRANGEMENT, REORDERING, RESHUFFLING, RESTYLING, REJIGGING, REWORKING, RENEWAL,

MARCH 2018

ING, REMOULDING, REDOING, RECON-

OVERHAUL, REMAKING, REVOLUTIONIZING, REVOLUTION, TRANSMUTATION, TRANSMOGRIFICATION

5

TRANSITIONS

RENEWING, REVAMPING, RENOVATION,


MARCH 2018

TRANSITIONS

reflections 01

6


7

RAULDI

MARCH 2018


01 reflections

EN 01

OT N S E O D N O I T A C I N U COMM COMM OVERFLOW OF VISUAL THAT SAGES ONLY THOSE OUT D N A T S L L I W N O I S S E PR AL U S I V . T N E I P I C E R THE . WHAT COUNTS TODAY

8


MARCH 2018

KOMUNIKACJA NIE DZIAŁA. PRZYGNIATAJĄCA ILOŚĆ KOMUNIKATÓW WIZUALNYCH POWODUJE, ŻE TYLKO TE, KTÓRE POZOSTAWIAJĄ WRAŻENIE MAJĄ SZANSĘ SIĘ WYRÓŻNIĆ I WPŁYNĄĆ NA ODBIORCĘ. WRAŻENIE WIZUALNE ‒ TO, SIĘ DZIŚ LICZY.

9

TRANSITIONS

PL 01

RAULDI

T WORK. IN THE MUNICATION MEST LEAVE AN IMT AND INFLUENCE IMPRESSION IS


TRANSITIONS

MARCH 2018

01 reflections

EN 01

WHEN WORK BECOMES A LIFESTYLE. ONE IS CONTINUOUSLY AT WORK BUT NEVER WORKS, REALLY.

10


RAULDI

11 PL 01

KIEDY PRACA STAJE SIĘ STYLEM ŻYCIA. JESTEŚ CIĄGLE W PRACY NIGDY W PEŁNI NIE PRACUJĄC.


EN 01

IF YOU FEEL LIKE POSTMODER GER A VALID NAME FOR A CUR CONTEXT, BUT YOU HAVEN’T ALIAS FOR IT, JUST CALL IT POST POST

TRANSITIONS

MODERNISM

12


01 reflections

13

Post post modernism, digital, 2017

JEŚLI TEŻ CZUJESZ, ŻE POSTMODERNIZM NIE JEST TRAFNĄ NAZWĄ DZISIEJSZEGO KONTEKSTU KULTURALNEGO, ALE NIE ZNALAZŁEŚ JESZCZE LEPSZEGO HASŁA, PO PROSTU UŻYWAJ POJĘCIA POST-POST-MODERNIZM.

MARCH 2018

PL 01

RAULDI

RNISM IS NO LONRRENT CULTURAL INVENTED A NEW


TRANSITIONS

MARCH 2018 01

14


reflections

Playing with cociane, digital, 2018

RAULDI


TRANSITIONS

MARCH 2018

02 artworks

16


RAULDI

17


MARCH 2018 TRANSITIONS

02

artworks

Wrestlers, digital, 2017

18


RAULDI

RAULDI

Circles, digital, 2017

19


artworks

TRANSITIONS

MARCH 2018

02

20

Fabric, digital, 2016


TE DWA ŚWIATY MOGĄ ZE SOBĄ WSPÓŁGRAĆ, ALE CZASAMI SIĘ ŚCIERAJĄ. TAKIE MOMENTY TO PRAWDZIWY CUD, ISKRA BOŻA ‒ SYNTEZA DWÓCH EKSTREMÓW, KTÓRA RODZI PRAWDZIWE DZIEŁA. 21

PL 01

RAULDI

JESTEM ROZDARTY MIĘDZY CHAOSEM A PORZĄDKIEM, RACJONALNYM I PODŚWIADOMYM, APOLLONEM A DIONIZOSEM, PROJEKTOWANIEM A SZTUKĄ.

PL 02


TRANSITIONS

RAULDI

MARCH 2018

02

EN 01

I AM TORN BETWEEN ORDER AND CHAOS, RATIO AND SUBCONSCIOUSNESS, APOLLONIAN AND DIONYSIAN, DESIGN AND ART.

EN 02

THESE TWO WORLDS CAN COHABITATE, BUT SOMETIME THEY CLASH. THOSE MOMENTS REPRESENT GENUINE MAGIC — THE SYNTHESIS OF TWO EXTREMES THAT GIVE A BIRTH TO A TRUE MASTERPIECE.

22


artworks

Untitled, digital, 2016

23


artworks

TRANSITIONS

RAULDI

MARCH 2018

02

Vertigo, digital, 2016

24


ph ph ph ilos ilos ilos oph oph oph y y y 03

26


MARCH 2018

RAULDI

AntiHegelian spiral

27


MARCH 2018

03

TRANSITIONS

ARGOT D DICTION LANGUA GO PATO TER PHRAS SLANG VE LAR VOCA 28


philosophy

RAULDI

DIALECT N IDIOM AGE LINOIS PATSEOLOGY ERNACUABULARY Language games, Ludwig Wittgenstein

29


HAVE FINAL BURIE DA GO EN 01

Friedrich Nietzsche

30

TRANS


POCHOWALIŚCIE JUŻ TEGO BOGA?

31

Friedrich Nietzsche

MARCH 2018

SITIONS

PL 01

RAULDI

WE LLY ED OD?


MARCH 2018 TRANSITIONS

EN 03

THIS IS AN ATTEMPT TO TRANSCEND THE EXISTING PERCEPTION OF LETTERS AND THEIR CONJUNCTIONS.

EN 01

LETTERING IS THE PROCESS OF MAKING SENSE OF LETTERS AND THEIR COMBINATIONS. EN 02

EN 04

A FREE PLAY WITH GLYPHS TO ATTAIN AN IN-DEPTH FEEL OF THEIR FORMS AND SHAPES, MUTUAL INTERACTION AND THE EFFECT THESE HAVE ON A VIEWER.

INVENTING NEW FORMS AND MEANINGS TRANSLATES INTO NEW DIMENSIONS OF THE VISUAL WORLD.

32


EN 01

RAULDI

Being preoccupied with the poststructuralist assumptions that words have no absolute meaning, I call upon you to admire the beauty of the letterforms. EN 02

In a sense, we are not given the capacity to grasp the ultimate truth or the essence of phenomena, while we can enjoy the harmony of the medium that delivers a self-deceptive belief in our ability to understand something.

04 projects 04.1 lettering


MARCH 2018

04 04.1

BĘDĄC ZATROSKANYM POZYCJĄ POSTSTRUKTURALISTÓW, ŻE SŁOWA NIE MAJĄ ABSOLUTNEGO ZNACZENIA, WZYWAM WAS DO PODZIWIANIA PIĘKNA LITER. NIE JESTEŚMY ZDOLNI DO UCHWYCENIA OSTATECZNEJ PRAWDY CZY ISTOTY ZJAWISKA, WIĘC CIESZMY SIĘ Z HARMONII MEDIUM, KTÓRE DOSTARCZA OSZUKAŃCZĄ WIARĘ W NASZE MOŻLIWOŚCI POZNAWCZE. PL 02

PL 01


projects lettering

CZYM JEST LETTERING

RAULDI

PL 01

LETTERING JEST PROCESEM POZNANIA LITER I ICH KOMBINACJI.

JEST TO PRÓBA PRZEKROCZENIA ISTNIEJĄCEGO POSTRZEGANIA LITER I ICH KONIUNKCJI. PL 04

PL 02

SWOBODNA GRA GLIFAMI W CELU OSIĄGNIĘCIA DOGŁĘBNEGO UCZUCIA FORMY I KSZTAŁTÓW LITER, ICH WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA ORAZ EFEKTU, JAKI TO MOŻE WYWOŁYWAĆ.

WYNALEZIENIE NOWYCH FORM I ZNACZEŃ STWARZA NIEDOŚWIADCZONE DOTĄD WYMIARY ŚWIATA WIZUALNEGO.

35

TRANSITIONS

PL 03


04

MARCH 2018

04.1

36

TRANSITI


projects lettering RAULDI

IONS


04 04.1

38


TRANSITIONS

RAULDI

MARCH 2018

projects

lettering

39


40

MARCH 2018


04

projects

04.1

lettering

TRANSITIONS

RAULDI

41


TRANSITION

42

PL 01

ELEMENTY KULTURY TO NOWA KOLEKCJA MŁODEJ PROJEKTANTKI Z ROSJI NATALII PETRAKOVEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD MARKĄ IMPUGN.

PL 02

KOLEKCJA JEST POŚWIĘCONA LATOM 80‑TYM I SZTUCE NONKONFORMIZMU.

PL 03

W CELU PROMOCJI KOLEKCJI I MARKI NA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK W MOSKWIE STWORZONA ZOSTAŁA SERIA PLAKATÓW.

MARCH 2018


NS

EN 01

ELEMENTS OF CULTURE IS A NEW COLLECTION BY A YOUNG RUSSIAN CLOTHING DESIGNER NATALIA PETRAKOVA PROMOTING HER BRAND OF IMPUGN.

EN 02

THE COLLECTION IS DEDICATED TO 1980S AND NON-CONFORMISM ART.

EN 03

SERIES OF POSTERS HAVE BEEN CREATED TO PROMOTE COLLECTION AND BRAND ON MERCEDES-BENZ FASHION WEEK IN MOSCOW.

43

RAULDI

04 projects 04.2 elements of culture


TRANSITIONS

MARCH 2018

04

04.2

44


projects elements of culture RAULDI

EN 01

SAMIZDAT AS A VISUAL MOTIF FOR ELEMENTS OF CULTURE COLLECTION PL 01

45

SAMIZDAT JAKO MOTYW WIZUALNY DLA KOLEKCJI ELEMENTY KULTURY.


A NEW PROJECT ASPIRING TO MARRY TYPEFACE AND ARCHITECTURE

TRANSITIONS

PL 02

EN 02

MARCH 2018

BOTH ARE A RESULT OF ENGINEERING ENDEAVOUR, AESTHETIC AND HARMONY RESEARCH, AND HAVE AN INCONSPICUOUS EFFECT ON ENVIRONMENT. WE ARE SURROUNDED BY LETTERS AND HOUSES FROM EARLY AGE AND PERCEIVE THEM AS SOMETHING NATURAL. IN A HIDDEN MANNER, BOTH TYPES AND BUILDINGS SHAPE OUR PERCEPTION OF THE VISUAL WORLD.

EN 01

OBA SĄ WYNIKIEM MYŚLI IN JNEJ, BADAŃ ESTETYKI I HA ORAZ MAJĄ MOCNE, CHOC ZORNE, ODDZIAŁYWANIE N DOWISKO. JESTEŚMY OTOC PRZEZ DOMY I LITERY OD S DZIECIŃSTWA I PRZYJMUJE JAK COŚ BARDZO NATURAL SPOSÓB UKRYTY KROJE I B KSZTAŁTUJĄ NASZĄ PERCE ŚWIATA WIZUALNEGO.

04 projects 04.3 type on 46 arch


RAULDI

NŻYNIERYARMONII C I NIEPONA ŚROCZENI SAMEGO EMY JE LNEGO. W BUDYNKI EPCJĘ

PL 01

NOWY PROJEKT MAJĄCY NA CELU POŻENIĆ KRÓJ PISMA Z ARCHITEKTURĄ.

transcending type

47


48

RAULDI

TRANSITIONS

04

04.3


MARCH 2018

projects type on arch

49


MARCH

50

2018


projects

TRANSITIONS

04

type on arch

RAULDI 04.3

51


TRANSITIONS

MARCH 2018

04

04.3

S O

52

O N


projects type on arch

RAULDI

53


about

05

EN 01

EN 02

EN 03

MARCH 2018

TRANSITIONS

RAULDI

EN 04

Rauldi.com

54

AN ARTISAN, E RESEARCHER, DESIGNER.

IN THE RELENT I CREATE NEW WORLD— DELU QUILLIZING IN

WITH A SPECIA ED MEDIA IN M ATTRIBUTED T DEFORMATION CARRIED (THEY IN A PRINTING THE ADMIRATI RESPONSIBLY SCIOUSNESS A

AND THUS, AM LOYALTY TO T RELY ON DIGIT


ENGINEER, AESTHETE, HARMONY CULTURE SELECTOR—A GRAPHIC

RZEMIE MONII, TLESS PURSUIT OF PERFECTION, GRAFIC W DIMENSIONS OF VISUAL W NIEK USIVE AS THEY ARE BUT TRANFACE OF ESTRANGING REALITY. TWORZ - ZWOD CEJ RZ AL, SACRED STATUS OF PRINTMY FAMILY THAT IS APPARENTLY PAPIER TO PARTICULAR PROFESSIONAL N PARENTS AND GRANDPARENTS STATUS Y HAD A MISFORTUNE TO WORK FORMA KO PRZ HOUSE AND NEWS OUTLETS), W TAK ION TO PRINTED MEDIA WAS IRIMPLANTED INTO MY SUBCON- ZAMI D PODSW AT AN EARLY AGE.

MID A DIGITAL REVOLUTION, I KEEP WIEC N LUCJI C THE PAPER, ALTHOUGH OFTEN ROWI, C TAL LEVERAGE. 55


PL 01

RAULDI

RZEMIEŚLNIK, INŻYNIER, ESTETA, BADAC SELEKCJONER KULTURY ‒ PROJEKTANT PL 02

W NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ POGONI ZA PERFE TWORZĘ NOWE WYMIARY ŚWIATA WIZ ZŁUDNE, ALE KOJĄCE WOBEC ODSTRĘC RZECZYWISTOŚCI. PL 03

PAPIER ZAWSZE MIAŁ UŚWIĘCONY STAT JEJ RODZINIE. ZAWDZIĘCZAŁ GO ZBOCZ WODOWEMU MOICH DZIADKÓW I RODZ KTÓRZY PRACOWALI W DRUKARNIACH I JACH GAZET. W TAKICH WARUNKACH Z RZECZAMI DRUKOWANYMI ZOSTAŁ MI B WSZCZEPIONY DO PODŚWIADOMOŚCI N SNYCH ETAPACH MOJEGO ROZWOJU. PL 04

NAWET W CZASACH TOCZĄCEJ SIĘ REW CYFROWEJ, ZACHOWUJĘ WIERNOŚĆ PA CHOCIAŻ CZĘSTO TEŻ POLEGAM NA DŹ FROWEJ. 56


EKCJĄ, ZUALNEGO ‒ CZAJĄCEJ

TRANSITIONS

RAULDI.COM

MARCH 2018

CZ HARMONII, T GRAFICZNY.

TUS W MOZENIU ZAZICÓW, I REDAKCZACHWYT BEZMYŚLNIE NA WCZE-

IDENTITY MAGAZINES BOOKS

WOLUCJI APIEROWI, ŹWIGNI CY-

POSTERS TYPES ART

57


TRANSITIONS

MARCH 2018

NOTES

rauldi.com/ transitions

58


NOTES

RAULDI RAULDI

rauldi.com/ transitions

59


MARCH 2018 TRANSITIONS

RAULDI

rauldi.com/ transitions

60

Transitions Artzine Volume 1  

Transitions zine is a private project assumed as a collection of thoughts, reflections and artworks conceived and developed in a certain per...

Transitions Artzine Volume 1  

Transitions zine is a private project assumed as a collection of thoughts, reflections and artworks conceived and developed in a certain per...

Advertisement