Page 1

สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ชลบุรี คำ�ขวัญ ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี ประเพณีวิ่งควาย


บางแสน บางแสน เริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า “บางแสนดินแดนสุขี” มีผู้เดินทางมาเยือน เป็นจำ�นวนมาก จนครั้งหนึ่งบางแสนเคยทรุดโทรม ผิดกับ ปัจจุบันที่ได้รับการดูแลจัดระเบียบอย่างดี จึงกลายเป็นชายหาด ที่สะอาด น่าเที่ยวในทุกฤดูกาล โดยหาดบางแสนนี้มีความยาว ต่อเนื่องกันถึง 4.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หาดบาง แสน เป็นช่วงกลางของหาดและเป็นจุดที่นิยมลงเล่น ที่ตั้ง : อยูห ่ ่างจากตัวเมืองชลบุรี 14 กิโลเมตร ที่ตำ�บลแสนสุข แยกขวา จากถนนสุขุมวิท ตรงหลักกิโลเมตร


การเดินทาง : ถ้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขึ้นรถสองแถวได้ที่ตลาด หนองมนเข้าสู่หาดบางแสน มีรถวิ่งตลอดวัน

เวลาทำ�การ : เที่ยวชมได้ตลอดเวลา

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้า


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว!!! สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยฟื้นฟู สภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรมขึ้นมาใหม่ จากนั้นได้นำ�สัตว์บาง ส่วนจากสวนสัตว์ดุสิตมาปล่อยเลี้ยงไว้ตามสภาพธรรมชาติ แล้วเริ่มเปิดให้คนเข้าชมเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก แบ่ง ออกเป็นส่วนวิจัยและศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เปิด และส่วนบริการ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ “สวนนก” ซึ่ง สร้างขึ้นด้วยโครงเหล็กขนาดใหญ่คลุมด้วยตาข่าย กินพื้นที่ถึง 5 ไร่ ภายในมีเส้นทางเดินขึ้นไปเนินเขา แล้ววนกลับลงมา ที่นี่มี นกหลายชนิดส่งเสียงร้องและบินไปมาอยู่ทั่วสวน อาทิ นกฟลา มิงโก้ นกเขียวคราม นกกางเขนดง นกแต้วแล้ว นกขมิ้น ไก่ฟ้า เป็ดก่า และอื่น ๆ


การเดินทาง- รถยนต์ส่วนตัว จากถนนสุขุมวิทบริเวณตลาดบางพระ เดินทางไปตามป้าย บอกทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่มีอยู่อย่างชัดเจนเป็นระยะ ๆ ถนนจะลัดเลาะไปตาม ขอบอ่างเก็บน้ำ�บางพระ ผ่านสนามกอล์ฟบางพระ ขึ้นสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-พัทยา) จากนั้นตรงต่อไปอีก 7 กิโลเมตร จนถึงปากทางเข้าสวนสัตว์ฯ สามารถขับรถวนภายในสวนสัตว์ และจอดแวะชมตามจุดต่าง ๆ ได้โดยสะดวก - รถสองแถว คิวอยู่ในถนนไปอ่างเก็บน้ำ�บางพระ ตรงข้ามศาลเจ้า จะรอให้คนเต็มหรือ จะเหมาไปก็ได้ ที่ตั้ง : บริเวณเชิงเขาเขียว ห่างจากตัวเมืองศรีราชา เข้าไป 25 กิโลเมตร

วลาทำ�การ : 08.00-18.00 น. ส่วนบริการ Night Safari มี 2 รอบ คือเวลา 19.00 น. และ 20.00 น. ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 3829 8270, 0 3829 8195 หรือ เว็บไซต์ www.kkopenzoo.com เ


สวนเสือ ศรีราชา

สวนเสือศรีราชา (Sriracha Tiger Zoo) เป็นสถานที่จัดแสดงเสือโคร่ง พันธุ์เบงกอลกว่า 200 ตัว รวมทั้งยังมีจระเข้อีกกว่า 100,000 ตัว และ สัตว์อื่น ๆ อีกนานาชนิด นักท่องเที่ยวจะได้ชมการอยู่ร่วมกันของเสือกับ หมูและสุนัข มีการแสดงจับจระเข้ การแสดงหมูวิ่งแข่ง ราชินีแมงป่อง ฯลฯ สวนเสือศรีราชาจัดตั้งขึ้นบนพื้นที่กว่า 250 ไร่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2540 โดยดำ�เนินงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์ อีกทั้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนันทนาการ พร้อมให้ความรู้กับนักท่อง เที่ยวที่มาเยือน โดยความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ คือ โชว์ละครสัตว์ “Amazing Circus” เป็นการแสดงความสามารถของสัตว์ ประกอบด้วย การแสดงของเสือโคร่ง หมี ลิงชิมแพนซี โจ๊กเกอร์โชว์ ชมความสามารถ ของเสือโคร่งพันธุ์เบงกอลที่สามารถลอดบ่วงไฟ เดินบนสะพานเชือก ทำ� ตามคำ�สั่งของครูฝึก และอีกหลายความสามารถ โดยโรงละครสัตว์นี้ สามารถบรรจุผู้ชมได้มากถึง 1,500 คน


ที่ตั้ง : เลขที่ 341 หมู่ 3 กิโลเมตร 20 ทางหลวงสาย 7 (ชลบุรี-พัทยา สายใหม่) ตำ�บลหนองขาม อำ�เภอศรีราชา การเดินทาง : อยู่ห่างจากตลาดศรีราชา (ทางไปโรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา) ไปตามทางหลวงหมายเลข 3241 ประมาณ 10 กิโลเมตร เวลาทำ�การ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม : ชาวไทย ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 75 บาท (ส่วนสูง ไม่เกิน 140 เซนติเมตร และต่ำ�กว่า 100 เซนติเมตรเข้าชมฟรี!) และ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 450 บาท เด็ก 250 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร และต่ำ�กว่า 100 เซนติเมตรเข้าชมฟรี!) ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 3829 6556-8 , 0 3833 9111, 0 3833 9517, 0 3833 8884 หรือเว็บไซต์ www.tigerzoo.com


ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) ตั้งอยู่ ณ บริเวณอ่าว

วงพระจันทร์ แหลมราชเวช ตำ�บลนาเกลือ ในเนื้อที่ 80 ไร่ งดงามด้วย “สถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก” ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัง โบราณ” บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า “ปราสาทไม้” แต่เจ้าของ ความคิดและผู้ดำ�เนินการก่อสร้าง คือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมือง โบราณ จังหวัดสมุทรปราการ) เรียกอาคารแห่งนี้ว่า “ปราสาทสัจธรรม” โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 จวบจนปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตัวปราสาทสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะหรือปูนเข้ามาปะปน ยกเว้นส่วนฐานที่เป็นคอนกรีต มีการใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย หรือใส่ สลักไม้ตามภูมิปัญญาโบราณ ตัวปราสาทเป็นทรงจัตุรมุข สูง 100 เมตร กว้าง 100 เมตร แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดาร ทั้งภายนอกและ ภายใน กล่าวกันว่างามดั่งเทพนฤมิต สะท้อนแนวคิดนามธรรมออกมาตีแผ่ เป็นรูปธรรมให้สัมผัสได้ สื่อถึงความสำ�คัญของศาสนาและปรัชญาตะวัน ออก


ที่ตั้ง : เลขที่ 206/2 หมู่ 5 แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตำ�บล นาเกลือ อำ�เภอบางละมุง ห่างจากพัทยาใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

การเดินทาง : ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 ตรงเข้าไปจน เกือบสุดซอย มีซุ้มประตูขนาดใหญ่ของปราสาทสัจธรรมอยู่ทางขวามือ เวลาทำ�การ : 08.00-17.00 น. ทุกวัน ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 250 บาท ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 3836 7229, 0 3836 7815 เว็บไซต์ www.sanctuaryoftruth.com


ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

ไร่องุ่นของดารา สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ตั้งอยู่ติดกับ เขาชีจรรย์ มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,200 ไร่ มีอ่างเก็บ น้ำ�ขนาดใหญ่ ในยามที่พระอาทิตย์กำ�ลังลับขอบฟ้าคือ ความงดงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้างไว้อย่างลงตัว แสง อาทิตย์สะท้อนผิวน้ำ�ส่องประกายระยิบระยับสีเงิน แวววาว นั่นคือที่มาของชื่อ Silver Lake หรือ ทะเลสาบ สีเงิน ส่วนภายในไร่มีองุ่นสด องุ่นแปรรูป ไวน์ ร้าน อาหาร และบริการรถสำ�หรับนั่งชมทั่วไร่องุ่น คุณสุพรรษา ภูมิใจให้คุณได้บันทึกภาพ และเปิดรับประสบการณ์แห่ง ความทรงจำ�ที่ไม่อาจลืมได้ที่ไร่องุ่น Silver Lake แห่งนี้


ความงดงามของไร่องุ่นสุดสายตา อ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินแวววาว อันเป็นที่มาของชื่อ “ซิลเวอร์เลค” ทำ�ให้ไร่องุ่นแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ โดย พื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูกแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นซึ่งมีทั้งองุ่น ทานสดและองุ่นสำ�หรับทำ�ไวน์ โดยไร่องุ่นเป็นของดารารุ่น ใหญ่ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักท่ามกลาง ธรรมชาติในไร่องุ่นที่มีแห่งเดียวในชลบุรี ให้คุณได้ไปนอนสัมผัส กับธรรมชาติของภูเขา ทะเลสาบ และสวนดอกไม้ที่สวยงาม

ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2261 6565 หรือเว็บไซต์ www.silverlakethai.com


เขาชีจรรย์

เขาชีจรรย์ เป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินนำ�ไปใช้ในการก่อสร้าง ต่อมา สมเด็จพระญาณสังวร ทรงเสียดายลักษณะภูมิทัศน์อันสง่างามของเขาลูกนี้ จึงมีพระดำ�ริที่จะอนุรักษ์ไว้ และได้ดำ�เนินการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักใน ลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน นามพระพุทธรูปนี้ว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุงดังมหาวชิระ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงของ องค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร โดยเป็นการระเบิดเจาะเนื้อหินให้เป็น ลายเส้น แล้วใช้โมเสกทองประดับเข้าไปตามรอยเส้น เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมา ต้องหน้าผา จึงเกิดประกายสีทองราวกับองค์พระกำ�ลังเปล่งประกาย ด้าน หน้าองค์พระมีลานอเนกประสงค์ สวนร่มรื่น สระบัว และสวนหิน ในเนื้อที่ 15 ไร่


ที่ตั้ง : บ้านเขาชีจรรย์ อำ�เภอสัตหีบ ห่างจากวัดญาณสังวราราม ไป ประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินทาง : จากวัดญาณสังวราราม ไปตามทางเดียวกับ วิหารเซียน ผ่านวิหารเซียนไปตามเส้นทางหลัก และมีป้ายบอกทาง ไปอีก 3 กิโลเมตร หรือจากถนนสุขุมวิท เข้าทางแยกที่เลยแยกวัดญาณ สังวรารามไปราว 500 เมตร เส้นทางจะตรงถึงเขาชีจรรย์ ระยะทาง จากถนนสุขุมวิท 6 กิโลเมตร เวลาทำ�การ : 06.00-18.00 น. ทุกวัน ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม


Mimosa Pattaya มิโมซ่า พัทยา แหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่สุดน่ารักภายใต้แนวคิด “The City of Love” และบรรจงสร้างสรรค์ทัศนียภาพให้เกิดเป็น เมืองแห่งความรัก โดย Mimosa Pattaya เป็นเมืองที่มีกลิ่นอาย สถาปัตยกรรมเมืองโบราณของฝรั่งเศส โดดเด่นด้วยสีสันสดใส น่ารัก น่ามอง บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในเมืองพัทยา แถมยัง โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันสุดแสนจะโรเเมนติก และหอมหวนไปกับ กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังมีคลองเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านกลางเมือง มีหงส์คู่ที่ว่ายเวียนวนไปมาให้ ได้ชื่นชมกันเพลิน ๆ หรือพิเศษสุด ๆ กับโชว์สุดอลังการ ที่น่าประทับ ใจ ณ ลานน้ำ�พุดนตรี ที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาสร้างความบันเทิงทุก วัน อีกทั้ง Mimosa Pattaya ยังเป็นศูนย์รวมสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดด เด่น ทั้งร้านอาหารไทย อาหารนานาชาติหลากหลายชนิด ร้านขนม หวานที่ตกแต่งร้านสไตล์น่ารักน่านั่ง ที่พร้อมให้บริการอย่างครบครัน หรือหากเดินเล่นจนเมื่อยแล้วก็ไปผ่อนคลายสบายๆ ด้วยการนวดแผน ไทยและการนวดอโรมา ฯลฯ


ที่ตั้ง : สำ�หรับ Mimosa Pattaya ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมแอมบาสเด อร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวัน ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เวลาทำ�การ : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 23.00น. ติดต่อ : ติดตามข่าวสารได้ทาง เฟซบุ๊ก mimosapattaya หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3823 7318-9


Art in Paradise pattaya Art in Paradise พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก๋ ๆ ที่รวบรวมเอาภาพวาด 3 มิติ เอาไว้มากกว่า 140 ภาพ บนพื้นที่ประมาณ 5,800 ตารางเมตร โดยมีศิลปิน ชาวเกาหลีใต้ ชิน แจ ยอล (Shin Jae Yeoul) เป็นผู้อำ�นวยการพิพิธภัณฑ์ ด้วยการเนรมิตพัทยาพัลลาเดียมเก่าให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสุดอลังการ ชนิดที่ว่าคนรักการถ่ายภาพมาเห็นเป็นต้องแชะภาพแบบนันสต็อปเลย ล่ะ นอกจากนี้ ยังแบ่งห้องแสดงภาพออกเป็น 10 ห้องด้วยกัน เพื่อจัดแสดง ภาพให้เป็นหมวดหมู่ มีทั้ง ห้องลวงตา, ห้องใต้สมุทร, ห้องสัตว์ป่า, ห้องภาพ จิตรกรรมของศิลปินระดับโลก, โถงอารยธรรม, ห้องศิลปะเหนือจริง, ห้อง ไดโนเสาร์, ห้องน้ำ�ตกสูงชัน, ห้องวิวทิวทัศน์ และสุดท้ายห้องนิทรรศการ ศิลปะ ที่ตั้งใจเตรียมไว้สำ�หรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินที่สนใจจะ เข้าไปใช้พื้นที่ด้วย ภาพทุกภาพในพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise ถูกวาดขึ้นบนกำ�แพง สีขาวในแบบที่ไม่มีตัวช่วยใด ๆ ถ้าเอามือไปสัมผัสจะพบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพไม่เว้นแม้แต่กรอบรูปคือสิ่งที่วาดขึ้นมาทั้งหมด แม้กระทั่งบันไดสูงชัน ที่อาจเผลอก้าวขาขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเพียงบันไดภาพวาดบนพื้นราบเรียบ เท่านั้น ที่สำ�คัญคือนอกจากภาพวาดทั่วไปแล้ว เขายังเอาใจคนไทยด้วยภาพ วาดที่แสดงอารยธรรมไทยหลายภาพ โดยเฉพาะภาพสระบัวที่มีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ เป็นภาพที่ดูอบอุ่นและเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาพุทธได้ดีที เดียว


การเดินทาง : ใครอยากลองไปสัมผัสความอาร์ตที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก็ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปพัทยาได้เลย หาไม่ยากแค่เลี้ยวขวาจากถนนสุขุมวิท เข้าพัทยาเหนือ ผ่านหน้าโลตัสและศาลากลางเมืองพัทยา เลี้ยวซ้ายไปทา งบิ๊กซีพัทยาเหนือตรงไปอีก 300 เมตร ก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise แล้ว

เวลาทำ�การ : โดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ซึ่งสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ถึงเวลา 20.00 น. ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 3842 4500


ผู้จัดทำ� นายภูมิเดชา สุทธิวิเศษ ปวช3/7 นส.เนตรนภา พันธ์เจริญ ปวช.3/7 นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือนกลาง ปวช.3/7

Test  
Test  
Advertisement