Page 1

INVESTIGA CON MIK HOLMES Sobre…

OS XORNAIS

CADERNO 1


Queridos nenos e nenas: Hoxe veu visitarme o meu amigo Gerónimo Stilton, o director de “O eco roedor”, roedor”, un importante xornal de Ratonia, Ratonia, a cidade onde vive. El quere que na “semana da prensa” investiguemos e aprendamos moitas cousas sobre os xornais, por iso eu xa puxen o meu traxe de Serlock Holmes. Queredes acompañarme nesta aventura? Seguro que nos divertiremos un mogollón!!

EMPEZAMOS!!!


PRIMEIRO OBSERVAMOS E ANALIZAMOS: OS XORNAIS DA MIÑA CIDADE Teredes que averiguar que xornais se editan na vosa cidade e escribir o nome de tres deles:

Recorta e pega a cabeceira deses xornais. Que información nos dan?

http://www.prensaescrita.com/galicia.php https://dl.dropbox.com/u/13783708/1%C2%BApagina_800.jpg


A ORGANIZACIÓN E ESTRUTURA DUN XORNAL: AS SECCIÓNS Nos xornais anteriores observade como se agrupan as noticias (seccións). seccións). Copiade ou recortade o nome de 5 seccións e explicade que tipo de noticias se inclúen en cada unha. SECCIÓNS

TEMA/CONTIDO

http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/SECCIONES%20DE%20UN% 20PERIÓDICO.html


Consultade un xornal da vosa comunidade e anotade en que sección atoparíamos… •

O horario dos autobuses:

Os resultados da Liga:

A carteleira de cine:

O que está pasando noutro país:

A programación da televisión:

Cousas que pasan en España:

http://kiosko.net/es/geo/Galicia.html


“Seguimos as noticias polo mundo” Busca en Internet tres xornais de países diferentes. rentes. Despois completade:

NOME DO XORNAL

Busca aquí:

PAÍS

http://kiosko.net/

Agora fai o mesmo con tres xornais españois: españois:

NOME DO XORNAL

Busca aquí: http://kiosko.net/es/

CIDADE


“Seguimos as noticias polo mundo” Agora tócalle aos xornais de Galicia. Investigade en internet e despois completade a seguinte táboa: En que lugares de Galicia se editan os seguintes xornais?:

NOME DO XORNAL

LUGAR DE EDICIÓN

El Correo Gallego El Correo Gallego El Ideal Gallego Faro de Vigo La Voz de Galicia El Progreso La Región Atlántico Diario Diario de Pontevedra Diario de Arousa Diario de Ferrol BUSCA AQUÍ:

http://kiosko.net/es/geo/Galicia.html e aquí: http://www.prensaescrita.com/galicia.php


TIPOS DE XORNAIS Agora ímonos fixar no tema das noticias que tratan os xornais. Averigua o nome dalgún xornal de (podes recortar e pegar a cabeceira)

Deportes:

Economía:

Información xeral:

http://kiosko.net/es/


ANALIZAMOS UNHA NOTICIA: Busca unha noticia referida á túa cidade e contesta:

Que pasou?

Onde pasou?

Cando pasou?

Como pasou?

A quen? http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/La%20noticia.html


ESTRUTURA DUNHA NOTICIA Busca unha noticia calquera nun xornal, recorta e pega ( partes dunha noticia ): TITULAR:

SUBTÍTULO (se o ten):

CORPO DA NOTICIA:

FOTO:

PÉ DE FOTO:

https://dl.dropbox.com/u/13783708/paginaperiodico_1000.jpg


AVERIGUAMOS ALGÚNS DATOS CURIOSOS Utiliza agora as túas dotes de investigador/a e averigua a resposta ás seguintes preguntas curiosas: •

Cal foi o primeiro periódico diario do mundo? Onde apareceu e en que ano?

Cal foi a primeira publicación periódica de Galicia?

Cal é agora mesmo o xornal máis lido do mundo?

Cal é o periódico máis pequeno do mundo? Canto mide e cantas páxinas ten?

Cal é o único xornal no mundo que aínda se escribe a man? Cantas páxinas ten e cales son as súas seccións?

Utiliza un buscador como google e introduce palabras chave para atopar as respostas.


CANTO LEVAMOS APRENDIDO!!! AGORA FAREMOS DE XORNALISTAS: “Somos xornalistas”: Teredes que redactar unha noticia para incluir na sección de deportes (revisa a páxina anterior para lembrar as preguntas que unha noticia debe contestar) Título:

Noticia: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………… FOTO/DEBUXO ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. Pé de foto:


RECURSOS: XORNAIS DE GALICIA: http://www.prensaescrita.com/galicia.php http://kiosko.net/es/geo/Galicia.html

XÉNERO PERIODÍSTICO: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/GÉNEROS%20DEL% 20TEXTO%20PERIODÍSTICO.html

A LINGUAXE DA PRENSA: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/EL%20LENGUAJE% 20DE%20LA%20PRENSA.html

SOBRE OS XORNAIS: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/Periodico.html As seccións dun xornal : http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/ SECCIONES%20DE%20UN%20PERIÓDICO.html 1ª Páxina : https://dl.dropbox.com/u/13783708/1%C2%BApagina_800.jpg A Cabeceira: https://dl.dropbox.com/u/13783708/1%C2%BApagina_800.jpg A noticia: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/La% 20noticia.html

XORNAIS DO MUNDO: http://kiosko.net/

DICIONARIOS: Galego: http://www.digalego.com/diccionario/html/index.php Castelán: El mundo.es Todo sobre xornais:

http://www.xtec.net/~ivilater/eldiari.pdf

El periódico: http://issuu.com/ratomik/docs/2_guia_b_y_c2

La noticia: http://issuu.com/ratomik/docs/1_guia_anoticia Estructura del periódico: http://issuu.com/ratomik/docs/2_guia_b_y_c2


NOME DO EQUIPO INVESTIGADOR:

COMPOÑENTES (nome e curso):

Caderno de traballo para a Educación Documental

BIBLIOTECA Ceip Mestres Goldar—Vigo

Profile for rato mik

OS XORNAIS 1Ciclo  

Caderno de traballo para a educacion documental sobre os xornais. 1º ciclo de Primaria

OS XORNAIS 1Ciclo  

Caderno de traballo para a educacion documental sobre os xornais. 1º ciclo de Primaria

Profile for ratomik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded