Page 7

VIAXAMOS polos ríos de Galicia O escritor Otero Pedrayo chamou a Galicia “ a terra dos

mil ríos ” pola gran cantidade de ríos que percorren a súa

xeografía.

INVESTIGA:

Cales son as VERTENTES dos ríos Galegos?

Completa o seguinte texto:

Os ríos Galegos son moi ………………. ( c urtos/longos) . Teñen pouco CAUDAL por iso, a meirande parte, non son

………………….. O río máis longo de Galicia é o ……………….,

o máis caudaloso é o …………….. A diferenza de nivel no chan do percorrido dos ríos produce numerosas ………………….. (

c o nsulta: http://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADos _ d e _ Galicia )

Pega a imaxe dunha fervenza galega:

OS RIOS  

Traballo de investigación e recollida de información sobre o proxecto DOCUMENTAL DE centro A auga