Page 1

A GASTRONOMÍA NO MAGOSTO, NADAL E ENTROIDO

NOME E APELIDOS:……………………………………………………………………………….

1


CADERNO DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN

1º CICLO

Preparad@s, list@s,... XA!!! Con esta actividade demostraredes que sodes auténtic@s profesionais da investigación. Se conseguides completar correctamente este caderno de pescudas seredes dignos merecedores de conseguir a copa dos investigadores. Lembrade que o importante é participar.

Adiante!!! 2


1.- Que é a gastronomía? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. 2.- Cal é a principal composición das castañas ? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3.- A castaña é un froito seco. Coñeces o nome de outros froitos secos? ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 4.- Cando facemos o magosto? …………………………………………………………………………………………………………………… 5.- Como se celebra no noso colexio o magosto? …………………………………………………………………………………………………………………… 3


…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………... 6.- Escribe dous refráns relacionados coas castañas. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 7.- Agora unha adiviña …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………......................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..

4


8.- Escribe o nome de cinco receitas que leven como ingrediente castañas......................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................... ......................................................................................................................... 9.- Pon aquí a receita que realizaches relacionada coas castañas. ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 5


…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .................................................................................................................. 10.- Cales son as datas máis importantes na época do Nadal?

………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….

6


11.-

Que

podes

atopar

no

roscón de Reis? ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………….. 12.-Sabes que peixe e que verdura constitúen un prato moi tradicional de Noiteboa ou Fin de Ano en moitos fogares? …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 13.-

Que

outros

peixes

son

tamén típicos nas ceas destas datas

tan

entrañables?.

...................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

7


………………………………………………………………………………………………………………….

14.- Escribe o nome de seis clases de mariscos típicos da nosa comunidade autónoma. ………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. ………………………………………………… …………………………………………………. 15.- Hai un polo moi grande e saboroso dunha zona de Galicia que se consume moito na época de Nadal, saberás o seu nome? ......................................................................................................................... ..................................................................................................................

8


16.- Que froito seco é utilizado para facer unha das sobremesas máis típicas de Nadal?........................................................................... 17.-Fai un debuxo da cea de Noiteboa, comida de Nadal ou cea de Fin de Ano.

18.- Que tomamos coas campás de fin de ano? ………………………………………………………………………………….

19.- Pon aquí a receita que realizaches relacionada con estas datas. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 9


…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………….................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ..................................................................................................................

10


20.- Escribe algún refrán ou dito relacionado co Nadal. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. 21.- Cales son as datas máis importantes no Entroido? …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….. 22.- O cocido é típico do Entroido. Sabes diferentes alimentos que forman un bo cocido? Non esquezas as verduras. ……………………………………. ……….……………………….

………..………..…………….

…………………………………….. ………………………………… …………………………………. ……………………………………. ………………………………… ………………………………….. 23.- Poderías dicir que animal e que partes de dito animal son as que se comen nestas datas de tantos disfraces?.............................. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 24.- Que sobremesas se comen xeralmente nestas datas? ……………………………………………………………………………………………………………………. 11


25.- Fai o debuxo de dúas das sobremesas anteriores.

26.- Sabes algunha copla ou cantiga relacionada co Entroido? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 27.- As filloas podemos enchelas con outros

saborosos

alimentos.

Sabes

cales poderían ser? ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 28.- Escribe o nome de algún Entroido famoso de Galicia. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 12


29.- Coloca o nome correctamente debaixo das seguintes imaxes.

…………………………………. …………………………… ………………………………….

……………………………………. ……………………….. ………………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………..

………………………………….. ……………………………………. ………………………………. 13


30.- En Galicia hai numerosas festas gastronómicas ao longo do ano, poderías escribir o nome de tres delas e onde se celebran? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 31.- No seguinte mapa da nosa Comunidade sinala o lugar onde se celebra gastronómica

algunha

festa

relacionada

co

Magosto, Nadal ou Entroido.

32.- Escribe outros produtos típicos de Galicia que se consumen tamén noutras datas do ano e que sexan coñecidos no resto de España. ……………………...................................... ……………………………………………………..….. 14


………………………………………..……………….. ……………………..……………………………. ………………………………………………………….. ……………………..……………………………. ………………………………………………………….. ……………………..……………………………. …………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………..…. ……………………………………………………. 33.- Pon aquí a receita que realizaches relacionada co Entroido. ……………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 15


……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….............................................................................. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ..................................................................................................................

16


34.-

Pon

algunhas

das

palabras

novas

que

aprendiches

relacionadas coa túa investigación e coas que ampliaches o teu vocabulario. ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 35.- Fai un menú mesturando pratos típicos das datas traballadas. 1º Prato……………………………………………………………………..……………………………….. 2º Prato………….…………………………………………………….……………………………………. Sobremesa…………….…………………………………………….…………………………………….

17


Colorea a copa dos investigadores que mereces despois do traballo e escribe o teu nome nela.

ParabĂŠns

polo

gran

traballo

desenvolvido! 18

Caderno gastronomi­a 2014 (1º ciclo)  
Caderno gastronomi­a 2014 (1º ciclo)  

Caderno de recollida de información, para o primeiro ciclo de EP, para o Proxecto Documental Integrado sobre a alimentación. Ceip Mestres G...

Advertisement