Issuu on Google+

2&3BHKF L AT SI NAMRAPAL IO2VAL L E Y NOI DAE XT E NSI ONGRE AT E RNOI DA( W)

Speci alFeat ur es

Vi t r i f i edTi l esonFl oor sl Har dWoodFr ameDoorl Fi t t i ngsf orGey s erwat ers uppl y Des i gnerCer ami cTi l esi nBat hr oom l Fl ex i andCons t r uct i onLi nkPl anf orPay ment sar eal s oav ai l abl e

St ar t i ng@

3 0 . 0 1L a c s I NR

9 0 1 5 1 1 2 0 0 0

Cal l ( 24x 7)

Whyl i vei naconcr et ej ungl e Wheny oucanl i v eoppos i t ear eal oner es pons i bl y ! Amr apal i bui l der sbr i ngsaf i r s t cl as shous i ngpr oj ect i n75acr esAmr apal i Cent ur i anPar kpr omi s i ngav er yl ux ur i ousk i ndof r es i denceat v er ygoodpr i ces .Wi t hM. S.Dhoni Cr i ck et Academyi nt hev i ci ni t y ,her ear eav ai l abl ev er ys paci ous2&3BHK homesof di mens i on–885s q.f t .–1185Sq.f t .EcoFr i endl yar r angement s ,Pl eas ur abl eambi enceandcompl et ecomf or t , Amr apal i O2Val l eyi sadr eam par adi s ef orev er ypot ent i al buy er .


Amrapali O2 Valley present affordable 2 BHK Flats in Noida Extension