Page 1

maart 2009 | jaargang 75

1-09 EEN NIEUWE START Voor u ligt de RAtelaar nr.70, weliswaar nog met de “oude” omslag, maar samengesteld door een geheel nieuwe equipe. Erwin Suvaal, die 10 jaar lang aan het roer van dit blad stond, had ruimschoots vooraf aangegeven eind 2008 te stoppen. En ja, hoe gaat dat binnen een vereniging; er wordt kennis van genomen en plotseling is het dan zover. Pas dan blijkt hoeveel werk er door Erwin is verricht; jarenlang trok hij in z’n eentje de kar, d.w.z. op zoek naar copij, die op taalfouten controleren, de wedstrijduitslagen verzamelen en ingeven, de opmaak verzorgen, de contacten met de adverterteerders, onderhandelen met de drukker en zorgen dat die elke keer weer een bijgewerkte ledenlijst ontvangt, teveel om op te noemen. Mij werd begin februari vriendelijk doch dringend verzocht een oplossing te zoeken en gelukkig ben ik daarin geslaagd en tot m’n grote verrassing bleek het niet moeilijk te zijn meerdere mensen te vinden met ervaring in de opmaak. Ik stel aan u

voor Maartje Franse, Ankie Stam, Monique Voorhout en René Kruis. Voor de wedstrijd- uitslagen baan werd Judith Vis bereid gevonden –die van de weg verwachten wij van de atleten door te krijgenen de redaktie wordt gevormd door, alweer Judith en mijn persoon, aangevuld met columns van Hans Bos en Marianne Klomp. En Adri v/d Berge, die de statistiek en de clubgeschiedenis verzorgt. Natuurlijk zoeken wij naar uitbreiding van het aantal vaste redaktieleden. Kopij en wedstrijd uitslagen, incl. die van de wegwedstrijden graag naar Judith – judithvis@hetnet.nl Dit is dus een “overgangs” uitgave en Monique is hard bezig met een vernieuwde opmaak. In dit blad vindt u enkele interviews met onze topatleten, waaronder nieuwkomer Steven Zwerink, en Robert Lathouwers. Toen ik hem sprak had hij nog geen last van z’n blessure en vanaf deze plaats wens ik Robert spoedig herstel toe. Hij is, samen

met Patrick van Luijk genomineerd voor de EK indoor. Op de prestaties van de RA atleten tijdens de NK indoor mogen wij bijzonder trots zijn. In het bijzonder gaan de felicitaties naar redaktielid Judith uit, die een derde plaats wist te behalen en daarmee de langdurige blessures lijkt te hebben overwonnen. Tenslotte wil ik nog wijzen op de Algemene Ledenvergadering donderdag 26 maart 08,45 in de Nenijto kantine –uw aanwezigheid is zeer gewenst-, de Familiedag zondag 29 maart, aanvang 12,00 én de viering van het 90-jarig jubileum van RA zaterdag 6 juni. Sluitdatum volgende RAtelaar : 1 april! Graag tot dan, Aad van Dijk

Ratelaar

1


RAKORT Overleden SIEB BROUWER Op 9 februari j.l. is erelid Sieb Brouwer op 88-jarige leeftijd overleden. Sieb was voorzitter van Sportclub Rotterdam (SCR), de club op Varkenoord, die in 1967 in AVR is opgegaan. Bij deze fusieclub was hij nog een aantal jaren penningmeester. In 1956 reed hij in gezelschap van Wim Bakker de Elfstedentocht. Het kruisje hiervan bevond zich bij de crematie op 13 februari op de kist.

Van harte gefeliciteerd! In december van het afgelopen jaar is Annet van der Vaart geslaagd voor haar JAL-cursus.

pupillentrainster met een mooi diploma. Annet, gefeliciteerd! !

Zo hebben we weer een

Leon Jansen

Sieb was samen met Wim Bakker de motor van SCR, een vrij kleine vereniging, waar hij zeer veel taken had. Behalve voorzitter was hij jeugdtrainer, verzorgde het clubblad, inde van de contributie (die werd in 1960 nog contant betaald) en haalde geld voor de club op met de TOTO. Tot in 2007 bezocht hij de Nieuwjaarsreceptie, maar in september van dat jaar verhuisde hij naar een appartement in Doorn, in de omgeving van zijn zoon Hans. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies toe.

Algemene Leden Vergadering Donderdag 26 maart 2009 20,45 in de Nenijto kantine Ieder RA-lid is welkom.

Elf assistent trainers RA gecertificeerd In een cursus van vier zaterdagen werd een “elf-tal” nieuwe trainers van RA op de Nenijto opgeleid voor het certificaat Assistent Trainer Recreatieve Loopgroepen. Behalve van RA kwamen de deelnemers ook van andere verenigingen zoals Energie uit Barendrecht, een loopgroep uit Alkmaar en hardloopgroep Nesselande. Op inspirerende – en deskundige

2

Ratelaar

wijze bracht Cees van Muiden, docent van de Atletiek Unie, de loopgroeptrainers theoretische - en praktische kennis bij. Behalve dat deze cursus bij zal dragen aan de kwaliteit van de trainingen, zien wij dat door de groeiontwikkeling ( in 2008 + 22 %) op termijn ongetwijfeld verdere uitbreiding van het kader nodig zal zijn.


Opheffing Club van 100 Een tiental jaar geleden, toen de club het financieel minder breed had, heeft een drietal enthousiaste leden, Peter Spiering, Steef Kijne en Rien Olree, de Club van 100 opgericht. Doelstelling daarvan was om geld in te zamelen voor speciale activiteiten die niet uit de reguliere middelen gefinancierd konden worden. Een groot aantal leden heeft destijds 100 gulden ingelegd. Met dit geld zijn in de loop der jaren vele activiteiten ondersteund, zoals trainingskampen voor de jeugd en bijdragen aan de Europacup teams. Nu de vereniging in een betere financiële positie verkeert, kunnen de meeste activiteiten gewoon weer uit de normale middelen bekostigd worden. Bovendien is het de bedoeling om extra activiteiten uit sponsoring te laten bekostigen. De laatste jaren is er dan ook nauwelijks nog een beroep

gedaan op de Club van 100 en is er ook niet meer actief geld ingezameld. Om deze reden heeft het RA-Bestuur, in samenspraak met de penningmeester van de Club van 100 (Peter Spiering) besloten om de Club van 100 op te heffen en de resterende gelden een goede bestemming te geven. Besloten is om van de resterende 3366 euro zowel in het jubileumjaar 2009 als in 2010, 1500 euro (extra) beschikbaar te stellen voor de organisatie van jeugdkampen. De laatste 366 euro wordt dan aan het Jubileumfeest toegevoegd. Tot slot willen we een speciaal dankwoord richten aan Peter Spiering, Steef Kijne en Rien Olree, voor hun goede initiatief, inzet en toewijding. Verder natuurlijk ook dank aan alle donateurs die geld hebben ingelegd. Het Bestuur

Correctie uitslag In de laatste RAtelaar stonden de uitslagen vermeld van de Zevenheuvelenloop. Deze geven een vertekend beeld, omdat het hier om de bruto looptijden gaat. Zeker bij een drukke loop (ruim 24000 deelnemers) duurt het even voordat je de start gepasseerd bent. Als je pech hebt kan de winnaar al binnen zijn, voordat je vertrekt. Ik vertrok volgens mijn chipregistratie 17 minuten en 8 seconden na het startschot. Mijn eindtijd was 1.15.03. (En dat staat leuker dan 1. 32. 11.) Paul van der Ham

Loopschool gaat weer van start. Op zaterdag 7 maart a.s. start op de Nenijto weer een nieuwe loopschoolcursus, voor de vierde keer inmiddels. De cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met de wegatletiek. Van daaruit kan men aansluiting vinden bij een loopgroep, bijvoorbeeld bij RA. Beginnende lopers haken dikwijls snel af of raken vroegtijdig geblesseerd. Via een uitgebalanceerd programma met

daarin loopscholing, kracht, soepelheid en loopvermogen wordt in 3 maanden tijd op een zorgvuldige wijze aan een basisconditie gewerkt. Geef het snel door aan familieleden, vrienden, buren en kennissen. We zijn doorgaans snel volgeboekt. Voor meer informatie kijk op onze website : www.RA.nl klik op “Beginnen met Lopen “. Louis Haak

90-jarig jubileum Reserveer alvast zaterdag 6 juni 2009. Dan viert RA zijn 90-jarig jubileum, waarop leden en oud leden van harte welkom zijn. Plaats : Nenijto

Ratelaar

3


interview

door: Aad van Dijk foto: Susanne Knoop

Susanne Knoop Terug van weggeweest De rest van de familie hielp met jureren, ook haar vader en opa, die dat trouwens al deed toen haar moeder, Gré Korthuis nog bij Minerva zat. Ook haar oom Geert Korthuis was destijds trouwens lid van Minerva/AVR. Hoe kwam je er eigenlijk toe om na een lange onderbreking weer naar atletiek te gaan? Ik ben voor langere tijd naar Australie gegaan waar ik ben gaan reizen én werken. Maar ook daar ben ik gewoon doorgegaan met hardlopen. Eenmaal terug in Nederland heb ik eerst een paar jaar alleen getraind, maar dat vind ik eigenlijk erg ongezellig en ik had ook niet het idee dat m’n conditie erg vooruit ging. Halverwege 2008 ben ik op zoek gegaan naar een leuke, gezellige loopgroep en zo ben ik bij Michel Kooyman terechtgekomen. Susanne in AVR tenue

Soms komen mensen die ooit als pupil bij ons zijn begonnen, naderhand terug. Een voorbeeld hiervan is Susanne Knoop, inmiddels 32 jaar en ik sprak haar na afloop van de maandagavond looptraining van de groep Michel Kooyman. Susanne komt uit een echte atletiekfamilie; haar moeder was hoogspringster bij Minerva, éen van de verenigingen die in 1967 in AVR is opgegaan. Op dit onderdeel presteerde haar moeder goed en wist zich op de NK als 3e te plaatsen. Ze nam haar en haar broer altijd op de woensdagmiddag mee naar de Nenijto en al gauw trainden beiden bij Janny Smit. Susanne presteerde als pupil uitstekend op de 1000m en ze herinnert zich dat haar naam lange tijd op de het bord met clubrecords stond.

4

Ratelaar

len, zoals balwerpen en hoogspringen, waarbij een elastiek als lat werd gebruikt. Toen al vond ik hardlopen het leukste onderdeel. Bij de c/d-junioren heb ik meer aan kogelstoten, discus- en speerwerpen gedaan en raakte het hardlopen wat op de achtergrond. Zie je verschillen tussen het toenmalige AVR en het huidige RA? In tegenstelling tot nu kon je je als c/djunior niet op een specifiek onderdeel trainen. Ik zie dat er nu voor jongeren met talent voor een bepaald onderdeel, specialisatie trainingen worden geboden!

Bevalt het je in de groep van Michel? Ja, supergoed. De sfeer is prima en de medelopers zijn erg aardig. Er wordt specifiek op looptechniek getraind en dat vind ik erg belangrijk voor als je een looptraining volgt. Want dat is iets waar je bij het hardlopen veel profijt van hebt. Ik vind Michel een prima trainer die voor iedereen aandacht heeft en je stimuleert om net even iets harder te gaan. Hoeveel keer in de week train je? Ik probeer minimaal 3 x per week te trainen, op maandagavond bij Michel en daarnaast doe ik nog 2 x per week zelf een duurloop. Wat herinner je je uit je pupillen en c/djuniorentijd bij AVR? Vooral de tijd bij de pupillen vond ik erg leuk. Janny Smit liet de kinderen op een prettige, speelse manier kennismaken met de verschillende atletiekonderde-

Susanne Knoop


verslag

door: Aad van Dijk foto: Erwin Suvaal

Caspari de Geus in het zonnetje gezet Afgelopen herfst stopte Caspari als trainer van de destijds door hem opgezette maandagavond recreantengroep. Ooit was dit een grote, zeer enthousiaste ploeg waar pittig getraind werd. Er was veel aandacht voor looptechniek en snelheid en nieuwe leden werden niet zelden door Caspari uit z’n eigen kunstzinnige wereld gerecruteerd. Artistieke fotografie is namelijk zijn grote hobby en hij heeft daarvan meerdere publikaties in boekvorm op zijn naam staan. Hij leidde een gemeleerde groep, die naast de training graag af en toe met elkaar gezellig ergens gingen eten, zoals in jazzcafe Dizzy. Caspari begon z’n atletiekloopbaan op 16-jarige leeftijd bij SCR op Varkenoord en ontpopte zich al spoedig tot een beloftevol atleet. Binnen de kortste tijd zat hij op de 400m in de Nederlandse landenploeg en vooral dankzij hem scoorde zijn club SCR hoog in de tweede klasse van de competitie. Mensen die het weten konden voorzagen voor hem een topatletiekcarriere. Maar Caspari had andere plannen, na z’n militaire dienst vertrok hij naar Tunesie. Hij wilde meer van de wereld zien en eigenlijk is daarin weinig veranderd want een groot deel van het jaar is hij op Cuba te vinden, waar hij zijn huidige vriendin heeft leren kennen. Zijn club SCR was hem overigens veel dank verschuldigd door het grote aantal junioren dat hij wist te werven. Op basisscholen hield hij een praatje over de atletieksport en al spoedig resulteerde dat op Varkenoord in een grote jeugdgroep die de basis vormde voor de in de 70-er jaren later zeer succesvolle C/D juniorenploeg van AVR. Nederhand wist Caspari zich nog uiterst succesvol bij de Masters te profileren resulterend in een internationaal kampioenschap op de sprint. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie werd Caspari door de Voorzitter voor z’n verdiensten bedankt.

Caspari de Geus 1986

Ratelaar

5


interview

door: Aad van Dijk foto: Richard Langhorst

Richard Langhorst Onze nieuwe trainer uit Maarssen We mogen alwéér een nieuwe trainer begroeten en de RAtelaar was natuurlijk snel ter plekke voor een nadere kennismaking. Richard, die vlakbij de Nenijto is gaan wonen, volgt sedert september 2009 in de 4-jarige HBO opleiding Gezondheidszorg Technologie in Rotterdam. Al aktief als atleet in Utrecht en pupillen- en juniorentrainer in zijn vorige woonplaats Maarssen, meldde hij zich eind vorig jaar bij ons aan en dat kwam goed uit, want er was grote behoefte aan een c-juniorentrainer met ervaring en vakdiploma’s. Want ook dat laatste zit bij hem wel goed met een afgeronde JAL opleiding inclusief alle modules. Sinds zijn 7e is de nu 18-jarige met veel plezier bezig met atletiek en wel op verschillende onderdelen als polshoog, kogelslingeren, de 3000 steeple en hoogspringen. Dat laatste is zijn favoriet en afgelopen zomer sprong hij 1,80m. Hij zegt wel een beetje trots te zijn met z’n vorige club en concurrent van RA, kampioen te zijn geworden met de competitie en 2e bij de NK teams en dat mag gerust een prima prestatie genoemd worden! En dan nog een paar vragen.

6

Ratelaar

Wat vind je van een stad als Rotterdam en kun je er aarden? Ja, dan kom je ineens van een redelijk groot dorp als Maarssen waar niet heel veel te beleven is, naar Rotterdam waar van alles te doen is en ik moet zeggen dat me dat best bevalt. Krijg je als trainer begeleiding en wordt er planmatig gewerkt? In tegenstelling tot wat ik in Maarssen gewend was ben je hier nooit alleen en kan altijd terugvallen op collega trainers. Sinds kort werken we aan de hand van een schema waar het programma per week is aangegeven.

plezier hebben in de training. Ik zag je junioren de aanloop voor pols aanleren, vond ik bijzonder en leek me heel goed. Heb je iets met dit onderdeel? Leuk dat je ernaar vraagt; vanwege dit onderdeel ben ik toen ik zelf als atleet in Maarssen aktief was, aan een andere vereniging gaan denken. Bij mijn eigen vereniging, OSM75 met slechts een 300m gravelbaan, ontbrak een polsstokmat. Tijdens een wedstrijd raakte ik met een Hellas trainer in gesprek die mij op hun mogelijkheden hiervoor in Utrecht wees, waarna de overstap snel gemaakt was.

Zie je talent in je groep? Er zijn er zeker die positief opvallen en dan is het wel eens lastig hun ontwikkeling niet te belemmeren omdat de rest van de groep zover nog niet is. Maar voor hen zijn hier gelukkig mogelijkheden in de specialisatiegroepen. Wat vind je trouwens van de mogelijkheid hier voor specialisatie bij c/d-jeugd? Talentvolle atleetjes moeten natuurlijk op die manier gestimuleerd worden, maar het belagrijkste vind ik toch dat ze

Richard Langhorst


verslag

door: Aad van Dijk foto’s: Zoubida Yakhlef & Francisco Silva

Mulitcultureel Ontmoetingen in de kantine Er zijn nogal wat verschillende nationaliteiten binnen onze vereniging en die hebben het hier zo te zien best naar de zin. Daar kom je al gauw achter als je tijdens de pupillentraining een kijkje in de kantine neemt, zoals ik dat deed in een verloren uurtje op maandag avond 15 deTakokssa Tarifit en Zoubida Yakhlef cember. Een marokkaanse moeder, Taokssa Tarifit uit mijn eigen deelgemeente, zat daar samen met een landgenote in de kantine te wachten op hun kinderen. Twee vriendinnen afkomstig uit dezelfde Vier jaar geleden kwam hij uit Tanzania samen met z’n Nederlandse moeder, die Marokkaans stad, Berkane. Zoubida Yadaar 15 jaar had gewoond naar ons land. khlef, geboren in 1979, kwam al op haar Z’n geboorteplaats is een dorpje vlakbij 6e naar Rotterdam en spreekt accentloos de tweede stad van Tanzania, Mwanza, Nederlands. Die dag gaf zij haar dochtertjes Rania van 8 en Chaimae van 10 op als dat aan het Victoria Meer ligt. Ze hebben er nog steeds een huis en telkens als hij lid van RA. Ze had van Taokssa gehoord teruggaat is de moderne westerse wereld dat haar kinderen het erg naar de zin daar weer een stapje verder voortgehadden op de atletiek. Ik vertelde over schreden. Naar Nederland is hij gekomen onze gezinscontributieregeling, waarbij vanwege de betere studiemogelijkheden. het derde lid contributievrij is, waarna Hij volgt op de Hogeschool Inholland in moeder Toakksa meteen haar derde Den Haag de studie International Media kind Mounia als lid aanmeldde. Ik zei and Entertainment Management. In ook dat er een apart groepje “Bewegen Nederland heeft hij het erg naar de zin, voor Ouders” is waar je niet persé lid voor hoeft te worden maar een Euro per “maar ze moesten hier eens wat aan dat kouwe, gure weer doen”, vindt hij. “En keer kan betalen en dat leek wel iets contacten leggen, gaat hier ook niet zo voor ze. Inmiddels hebben ze zich daarbij gemakkelijk als in mijn geboorteland, aangesloten! maar dat heeft natuurlijk ook veel met m’n nog niet perfecte beheersing van het Vervolgens bezocht ik Francisco Silva, 49 Nederlands te maken”, glimlacht hij, terjaar oud en aan een rolstoel gekluisterd. wijl hij verdergaat met: “de mensen hebEen slechte behandeling in zijn geboorben hier ook altijd haast, jammer, want ik teland Kaap Verdie van op 2-jarige doe alles liever in mijn eigen tempo”. leeftijd opgelopen polio was daarvan de Bij de atletiek is hij terechtgekomen oorzaak. Zijn 10-jarige dochter Vanessa omdat het lekker dichtbij was. Hij kende is na verschillende sporten te hebben de baan al van z’n vorige school, de uitgeprobeerd, uiteindelijk via internet bij de atletiek terechtgekomen. Want dat Wolfert. En in Peter’s groep voelt hij zich goed thuis. was de sport die haar toch het meeste aansprak en ze heeft het hier erg naar De Wolfert was ook de school waar Rode zin. meo Heirath zijn VWO-opleiding volgde, Op dat moment stapte Midian Kajwahula voordat hij naar Suriname remigreerde, waar hij zich bij de atletiekvereniging naar binnen, z’n training in de A/B-juniProfosoe aanmeldde. Daar leerde hij Leorengroep van Peter Spiering zat er op.

atitia Vriesde kennen, die hem, eenmaal terug in Nederland uitnodigde voor een wedstrijd bij het toenmalige AVR. Romeo is als econometrist aan de Erasmus Universiteit verbonden. Hij is vader van zoon Ayinde (5 jaar en sedert november 2008 lid) en de 9-jarige Isonke en het initiatief voor toetreding bij de atletiek in 2007, is van zijn vrouw uitgegaan. De filosofie van de Heirath’s is om de kinderen met verschillende sporten kennis te laten maken, waarna ze zelf op termijn een keus kunnen maken. Voorlopig hebben ze het bij RA naar de zin, maar als lastig wordt ervaren dat ze, gezien het verschil in trainingstijden, op elkaar moeten wachten. Een punt dat trouwens ook bij de Marokkaanse moeders naar voren kwam. Wat ik uit deze gesprekken leerde, was vooral het belang van goede contacten met ouders. Daaruit kun je niet alleen veel leren, maar ook goede informatie waar nodig verstrekken en vaak kun je bereiken dat ouders betrokken worden bij de vele taken binnen een vereniging, zoals rijden naar wedstrijden, jureren, bemannen van de kantine etc. Het is dan ook een goede zaak dat een van de doelstellingen van de Jeugdcommissie is invulling aan deze taak te gaan geven.

Francisco Silva

Ratelaar

7


interview

door: Aad van Dijk foto: Erwin Suvaal

Robert Lathouwers wint sportsaward 2008 18 december werd Robert bij de Rotterdam Sportsaward tot Sportman van het Jaar uitgeroepen. Ook Meruska Eduarda was genomineerd en wel voor de titel Rotterdams Sporttalent 2008, maar moest Feyenoord talent Leroy Fer voor zich dulden. Daags daarna feliciteerde ik Robert met deze presticieuze uitverkiezing en nog vóor z’n vertrek naar Zuid Afrika op 1 januari, waar hij op hoogte een trainingsstage in Potschefstroom zou gaan volgen, stelde ik hem een paar vragen. Verrast door de uitverkiezing? Ja, ontzettend verrast en echt helemaal overrompeld! Tuurlijk weet ik dat ik een bizar jaar heb gehad en die prijs ook echt wel verdien, maar de andere 2 kandidaten waren ook zó goed dat ik absoluut niet had verwacht te winnen en al helemaal niet dat én het publiek én de vakjury er unaniem over waren. Dit moet een geweldige stimulans voor je zijn! Jazeker, hoewel ik toch wel goed gemotiveerd ben, maar een blijk van waardering voor mij als sportman geeft me een geweldig goed gevoel en ik ben er heel erg trots op! Ben je nu fullprof en kun je daarvan in de atletiek leven? Ik probeer wel fullprof te zijn maar dat is heel moeilijk, want van atletiek kan je bijna niet leven. Zelfs niet nu ik bij de wereldtop zit, tenzij je op de O.S. of de WK echt bij de top 3 zit omdat dan de kans op goede sponsors groter wordt. Nu is het dus een beetje behelpen. Hoe vaak train je en bij wie? Ik train in principe elke dag en doe dat vaak zelfs twee keer. Op maandag en dinsdag is dat bij bondscoach Honoré Hoedt op Papendal en de rest van de week hier in Rotterdam bij Errol Esajas. Het zou mooi zijn als een sponsor mij een autootje kon aanbieden

8

Ratelaar

zodat ik 1 of 2 dagen meer samen met andere 800 meter lopers kon trainen, want hier in Rotterdam doe ik toch helaas veel alleen. Hoe ziet je dagindeling er uit? Op een dag met 2 trainingseenheden ziet dat er als volgt uit; 09,45 ontbijt 11,00 eerste training, krachttraining dan wel soort van duurloop in interval vorm 13,00 eten 13,30 werken 19,00 trainen 21,30 avondeten en relaxen 23,00 slapen In hoeverre is trainen in een prestatiegerichte groep als die van Errol stimulerend en zie je daar regelmatig nieuw talent binnenstromen? Het is absoluut een stimulans om met gemotiveerde sportmensen te trainen die er elke keer zijn en daarbij tot het uiterste gaan. Want het helpt je door de zware trainings arbeid heen en ondersteunt je als je eens een mindere dag hebt. En ja, er komt talent binnen, maar die toevoer zal wel moeten blijven komen. Vooral omdat velen, zeker rond een bepaalde leeftijd, de neiging hebben om af te haken omdat die andere interessante wereld van uitgaan e.d. op ze staat te wachten. Daar is dus absoluut stimulering nodig! Wanneer kunnen we je weer in aktie zien? De eerstvolgende wedstrijd is de NK indoor en een paar weken later de EK outdoor. Daarna ga ik me op het outdoorseizoen voorbereiden, want ik wil veel Grand Prix en Golden League’s lopen en uiteraard vlammen op de WK in Berlijn! Inmiddels is bekend dat Robert met blessureproblemen kampt, waardoor eerder genoemde wedstrijden helaas niet doorgaan. We wensen je een spoedig herstel toe!

Robert Lathouwers


verslag

door: Aad van Dijk foto: Erwin Suvaal

Atletieksportvrouw Spijkenisse 2008

Sanne Verstegen Onze felicitaties gaan uit naar Sanne Verstegen, woonachtig in Spijkenisse. Het leverde haar een mooi beeldje en een jaarabonnement op de plaatselijke fitnessclub op.

Sanne traint alweer 2,5 jaar in de groep van Richard Kooyman. Ze komt oorspronkelijk van SPARK, waar ze op 12-jarige leeftijd met atletiek begon, na met voetbal te zijn gestopt. Daar sprintte ze

de verdedigers er uit, maar schoot de bal vervolgens heel ver naast het doel. Er werd dus een andere sport gezocht, wat logiserwijs atletiek werd en vanuit Hoogvliet was Spark lekker dichtbij…. Maar op die korte reistijd kwam ze toch terug en maakte de overstap naar Rotterdam Atletiek en dat betekende ongeveer 5 x per week trainen. Ze vond de sfeer hier zo veel leuker “met allemaal gemotiveerde en gezellige mensen”, terwijl daarnaast de trainingen een stuk uitgebreider waren. De resultaten bleven dan ook niet uit en haar tijden van 60,14 op de 400m horden en 56,74 op de 400m vlak werden afgelopen jaar verbeterd naar resp. 59,70 en 54,49 (ze staat daarmee 2e op de nationale ranglijst) en vooral op de 400m vlak betekende dat een behoorlijke verbetering! Ze behaalde in 2008 een fraaie derde plaats op de 400m bij het NK indoor en werd 5e op de 4x400m bij de EK Landenteams. Op mijn vraag of onze RA-dames in 2009 wél de eerste plaats kunnen behalen, is haar antwoord dat ze daarop hoopt, maar dat het dit jaar zwaarder zal worden omdat ook Phanos weer terug is in de eredivisie. Sanne werkt 3 dagen per week parttime als assistent controller bij Mammoet, vanwege betere combinatie met haar sport. En ook omdat ze haar scriptie nog moet schrijven. Dat heeft ze vanwege de atletiek moeten uitstellen, maar haar goede voornemen voor 2009 is om het dit jaar te voltooien. ná ons gesprek behaalde Sanne op de NK indoor een tweede plaats op de 400m in 54,51.

Sanne tijdens het NK Clubteams 2008, Vught

Ratelaar

9


verslag

door: Aad van Dijk foto: Aad van Dijk

Steven Zwerink succesvol 400 meter sprinter Daags voor z’n vertrek naar Potschefstroom, Zuid Afrika voor een trainingsstage, waaraan ook Jordi Hendrix en Robert Lathouwers deelnemen, sprak ik met Steven af hem in de RAtelaar als nieuw RA-lid voor te stellen. Direkt na zijn terugkomst op 25 januari hebben we dat afgerond. Steven en Robert kenden elkaar overigens al van de 4x400 meter estafette bij de estafettekampioenschappen, waar beiden vaak als laatste loper een duel tegen elkaar uitvochten. Nadat hij als 6-jarige op voetbal al snel merkte dat z’n aanleg meer op gebied van lopen lag, kwam hij bij de atletiekvereniging THION in Enschede terecht.

Hij kreeg de smaak te pakken, werd meermaals clubkampioen en z’n vader reed hem naar bijna alle wedstrijden en crossen in de regio. De animo liep naderhand wat terug totdat trainer Bas van Winssen hem in 2001 van zijn aanleg voor de sprintnummers, in het bijzonder de 400m, wist te overtuigen. Het ging steeds beter en in 2004 kwam daar opeens een tijd beneden de 49 seconde bij een indoorwedstrijd uit en dat smaakte naar meer! Helaas, de trainingsintensiteit werd te hoog opgevoerd met als gevolg een hardnekkige scheenbeenblessure. Maar na 2 jaar hersteltrainingen en oefeningen werd het probleem overwonnen en wist hij zich met een tijd van 47,52 te kwalificeren voor de 4x400m estafette tijdens de Europacup in

Steven Zwerink

Finland. Een geweldige ervaring vond hij dat, maar zijn beste tijd liep hij op 1 juli 2007 bij het NK in Amsterdam. Werd daar 2e in 47,42 achter de regerend kampioen. Na het behalen van het HBO diploma Commerciele Economie in 2004 zette hij z’n studie voort en wel aan de Universiteit in Tilburg en dat resulteerde in z’n Master Marketing Management. Stage liep hij bij DSM in New York en tegenwoordig werkt hij 28 uur bij DSM in Delft en woont in Rotterdam. De sprintersgroep van Errol waar hij nu traint, bevalt hem goed. De mentaliteit spreekt hem aan. Er wordt hard getraind, maar er is ook ruimte en voor ontspanning en humor, zo vertelt hij. En hij gaat verder: “Errol stimuleert mij naar prestatieverbetering en ik verwacht dit jaar dan ook niet alleen m’n PR aan te scherpen, maar ook in augustus weer mee te doen in de strijd om de medailles op het NK! De trainingsstade in Zuid Afrika was hiervoor een goede voorbereiding. In april gaan we nog 3 weken naar Portugal om te trainen en dan begint het echte wedstrijdseizoen met mijn eerste wedstrijd voor Rotterdam Atletiek tijdens het NK Clubs. Ik heb er zin in en ik hoop dat we daar een podiumplaats kunnen behalen!” besluit hij.

Steven Zwerink

10

Ratelaar

We wensen Steven hierbij veel succes toe.


Familie klomp en vis

Een nieuwe start door: Marianne Klomp foto: Marianne Klomp Als je in groep 8 zit van de lagere school, dan komt er van alles op je af en als je dan ook nog de jongste van het gezin bent, dan heb je het echt zwaar hoor. Cito-toets, openschooldagen en “de” school uitzoeken voor de volgende 4 jaar. Van zijn zussen heeft David genoeg advies gehad en natuurlijk van ons, hij werd er helemaal gek van, maar zoon lief kan dat toch heel goed weg zetten, deelt ons mede wat hij wil en wij zijn super trots. Het mannetje doet het toch maar even. Voor hem geldt op naar een nieuwe start. Het indoor seizoen ligt weer achter ons en de meiden hebben het super gedaan. Naomi is zo verschrikkelijk blij met de tijd op de horden, dat ze alle techniek trainingen bij Hans en Huib helemaal vergeten is. Als je dan na jouw race, je trainer wilt bellen en hij heeft z’n voicemail aan staan, dan is daar een shit!! Hij is er niet, nu kan ik mijn blijdschap op dit moment niet met hem delen. Gelukkig was Jerry er wel en als trainer en pupil

dan beiden volschieten dan geeft dat een heel vol gevoel. Voor Naomi is dit een hele mooie start voor het nieuwe outdoor seizoen. Tamara wilde het liefst helemaal geen indoor lopen, maar trainer Errol beslist. De 1e wedstrijd ging goed en gaf haar moed. Ze zegt dat de nieuwe loop-techniek nu automatisch gaat, dus al die trainingsuurtjes zijn echt niet voor niets geweest, het werpt zijn vruchten af. Op het NK een zwaar programma 2 onderdelen, 60 en 400 meter en gelukkig is daar gelijk een evenaring van haar pr op de 60 meter van 3 jaar geleden, dat lucht op en geeft zo veel voldoening. Dat je dan ook nog 2 halve finales mag lopen is top. Dolblij en met een dosis zelf vertrouwen gaat ze beginnen aan een nieuwe start voor het outdoor seizoen. Samen met trainer Errol stippelt ze zo haar nieuwe start uit.

Het leven is als een wilde tijger. Of je gaat liggen en laat hem zijn klauw op je hoofd leggen – of je bestijgt z’n rug en rijdt op hem weg. (indiaas gezegde)

Een nieuwe start (deel 2) door: Judith Vis Ik vond het onderwerp nieuwe start eigenlijk wel goed gekozen door Moeders Klomp. We zijn ondertussen alweer 2 maanden in het nieuwe jaar. En dat is natuurlijk ook gewoon een nieuwe start. Vooral voor de mensen met al die goede voornemens….. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het clubblad niet meer gemaakt wordt door Erwin Suvaal (die dit jaren lang, met ontzettend veel passie voor de club heeft gedaan). En dus heeft het clubblad ook een nieuwe start gekregen. Wat voor mij ook even wennen is, aangezien ik meer betrokken ben bij het maken van het clubblad. Een nieuwe start was voor mij ook het afgelopen NK indoor, waar ik weer voor het eerst sinds vijf jaar aan mee deed. Het grappige van dit indoorseizoen was

dat ik kon starten. Het klinkt heel logisch, maar bij een start was ik steevast als laatste uit mijn blok. Nu een keertje niet en dat werd meteen beloond met een mooie bronzen plak. Ik hoop dat dit een teken is van een mooie nieuwe of eigenlijk tweede start in mijn atletiekcarriere.

De kredietcrisis is vorig jaar begonnen en zet nu door…..een nieuwe start van een wat mindere periode. Ook zo kun je starten….. Je hebt tegenwoordig goede start brood. Zal DAT me misschien helpen om me ’s ochtends met een betere start uit bed te krijgen?? Er is een atletiekvereniging AV START (In Lekkerkerk)……..dan heb je vast een streepje voor… (de club bestaat uit 208 leden). Start is altijd het begin van iets, en een goed begin is het halve werk…toch?? Als we even terug gaan naar de titel: Nieuwe start……bestaat er eigenlijk ook iets als oude finish??

Ratelaar

11


verhaal

door: Mark de Boer

100 jaar marathon in Rotterdam, deel 5 Ja, u leest het goed: 100 jaar marathon in Rotterdam! In 1908 werd de eerste marathon in Rotterdam georganiseerd. De marathon kende toentertijd nog niet de huidige afstand van 42 km en 195m. De afstanden varieerden met als richtafstand 40 km. In die honderd jaar zijn er, inclusief de editie van dit jaar, zo’n 40 marathons georganiseerd. De atletiekhistoricus Mark de Boer heeft vele uurtjes doorgebracht in menig archief om dit allemaal uit te zoeken. Van hem kregen we toestemming om e.e.a in ons clubblad te publiceren. Waarvoor onze hartelijk dank! Op internet kunt u alles lezen over deze 40 marathons op www.losseveter. nl. Deze website is een initiatief van de bekende lange afstandsloopster Vivian Ruijters. In de vorige aflevering hebben we als laatste de marathon van 1974 bekeken. We gaan verder met de marathon van 1975.

haar tijd van 2.57.12 verbrak ze het oude Nederlandse record van Marijke Moser met twee minuten. Ze bleef de enige andere dame, de Duitse Liselotte Weisgerber, ruim drie kwartier voor. Konings en Weisgerber moesten wel 5 minuten na de mannen starten. Het lukte Corrie Konings tijdens haar recordrace om ruim honderd mannen in te halen. Het Rotterdamse Nieuwsblad noemt het een ontgoocheling dat ook dit jaar weer een “naamloze stayer” de marathon won. Het was Co van der Weijden die de Nederlands kampioen van twee jaar eerder, Johan Kijne en veteraan Piet van Alphen verbitterd achterliet. Vlak na de start waren het Van der Weijden, Kijne, Van Alphen en Joop Keizer die de kop namen. Gevolgd door onder ander Rob Strik, Hans van Kasteren en Peter Kooi. Op het 25 kilometerpunt leken de kaarten geschud, Co van de Weijden, Johan Kijne en de 45-jarige Piet van Alphen waren een minuut uitgelopen op de achtervolgers. Co van der Weijden gaf geen krimp tijdens de demarrages van Kijne en Van Alphen. Kijne en Van Alphen moesten uiteindelijk wel de demarrages bekopen. Zodanig dat de Engelsman Davies en Peter Kooi uit Zeist nog de twee mannen inhaalden.

De marathon van 1975 Het is nog maar vierendertig jaar geleden, de eerste officiële deelname van een vrouw aan de Rot-terdamse marathon. Maar het was direct een prachtdebuut van de ?-jarige Corrie Konings uit Roosendaal. Harm Hendriks, verslaggever van de Atletiekwereld verklapt haar leeftijd Het is achteraf een schandelijke kwaniet. Dat doe je niet met bij een dame, lificatie om Co van der Weijden een schrijft hij. Maar het Rotterdams Nieuws- “naamloze stayer” te noe-men. Drie jaar blad doet niet zo moeilijk, zij schrijven later won Co van der Weijden in een over de 35-jarige Roozendaalse. Maar nieuw Nederlands record van 2.16.00 de die leeftijd bereikte ze pas drie maanden mara-thon van Apeldoorn. Die tijd staat later. daar nog steeds als parcoursrecord van De voorbereiding voor de marathon de Midwintermarathon. Vier maanden werd serieus aangepakt in samenwerking later werd dit record alweer uit de met onder andere de inspanningsfysioboeken gelopen. In Sneek wisten Cor loog Jan Vos, één van de eerste mensen Vriend, Roelof Veld én wederom Co van die veel onderzoek deed met behulp der Weijden alledrie zelfs in de 2.14 te van een hartslagmeter. De laatste zeven lopen. Het nieuwe record kwam op naam weken liep Corrie Konings elke week te staan van Roelof Veld met 2.14.02. Van een dertig kilometer en kwam, naast der Weijden volgde met 2.14.47. haar werk als bejaardenverzorgster, aan weken van 90 tot 110 kilometer. Met

12

Ratelaar

De uitslag van de veertiende Rotterdamse marathon: Heren: 1. Van de Weijden 2. Davies 3. Kooi 4. Kijne 5. Van Alphen

2.27.12 2.28.48 2.28.49 2.30.57 2.31.01

Dames: 1. Konings 2. Weisgerber

2.57.12 3.45.55

De marathon van 1978 (indoor) Drie jaar nadat Cees Verhoef in Ahoy het officieuze wereldrecord op 2.40.37,8 zette was het de beurt aan Steef Kijne om een aanval te wagen. Steef woont in Kralingse Veer, het stukje Rotterdam tussen de Brienenoordbrug en Capelle aan den IJssel. “Ik was gebiologeerd door de prestatie van Cees Verhoef, een mooie loper. Ik wilde dit ook.” Op de houten baan van Ahoy stond een stippellijn die de ronde van 192 meter en 22 centimeter markeerde. “In elke bocht stond een jurylid”, zegt Steef Kijne, “om te controleren of ik niet over de stippellijn ging.” Een record kan je alleen lopen in een wedstrijd dus liepen er nog vier lopers mee. De meeste steun kreeg Kijne van de boomlange Jan Kaat. Drinken deed hij amper tijdens de marathon. Als sportvoe-ding werd vlak voor de start een theelepel honing genomen. Pas een ronde of tien voor het einde nam Kijne wat te drinken. “Toen had ik al een shirt uitgetrokken. Ik had er twee aan, beide kurk-droog, ik zweette amper.” Om de marathonafstand af te leggen moest hij 219 ronden lopen. De eerste ronden gingen te snel. “Elke keer hoorde ik Bertus Veldhoven, mijn trainer, roepen dat het twee seconden te snel ging. Ik ben even gaan wandelen om weer op


het juiste schema te komen.” Al spoedig gingen de rondjes in 43, 44 seconden. Alleen tussen de 33 en 37 kilometer kwamen de rondentijden boven de 47 seconden. Na een laatste ronde van 38,7 seconden kwam Steef Kijne uit op 2 uur 35 minuten en 51,9 seconden. Steef Kijne liep graag lange afstanden, dertig, veertig tot soms wel zeventig kilometer liep hij in de polders tussen Rotterdam en Capelle. “Het gaf zo’n lekker gevoel, ik vroeg mij af hoe dat er van boven uitzag. Of God dan naar beneden keek en dat kleine stipje zag lopen door de polder.” Diskwalificatie Met “God leidt” op zijn shirt werd Kijne tijdens de Havenloop in Vlaardingen gediskwalificeerd. Steef vertelt: “Het was wel een hoogtepunt in mijn leven. Een jaar eerder werd ik ook gediskwalificeerd. Ik liep toen voor het eerst met reclame. Dat werd niet geaccepteerd door de organisatie. We hadden met een man of vijf een afspraak met Fujifilm, voor die shirtreclame kregen we een trainingspak en tweehonderd gulden. Een sandwichman werd ik genoemd.” Samen met zijn broer Johan, de Nederlands marathonkampioen van 1973, liep hij veel wedstrijden. “In Reeuwijk kon je een mooie beker winnen, een groot krentenbrood en vijf kilo kaas. Nou dan gingen we daarvoor, en niet voor die andere wedstrijd waar slechts tien gulden te verdienen was. Met Johan had ik altijd

de afspraak om eerst de concurrentie stuk te lopen en pas daarna tegen elkaar te lopen!” Alhoewel Steef graag de lange zwerftochten door de polder liep was hij toch meer een topper op de 3000 meter steeplechase. In 1976 en 1977 was hij Nederlands kampioen op dit onderdeel. Bij de Masters 45 werd hij in 1994 Europees kampioen en een jaar later zelfs wereldkampioen. “Ik trainde graag 200 en 400 meters. Ik weet nog dat ik een nieuw schema had waarin ik 20 keer 400 meter liep. Allemaal in 65 seconden. Tien dagen later liep ik een hele goede twintig kilometer in Spij-kenisse. Deze manier van trainen heeft mij diverse kampioenschappen opgeleverd.” Verheul Steef Kijne’s ervaringen met de trainingsmethoden van Verheul waren minder positief. De trainingsmethode van Verheul is gebaseerd op vier punten: rustige intervallen van 200, 400 en 1000 meter, bostrainingen, oefeningen en veel korte wedstrijden. “Toen ik na twee maanden aan Verheul vertelde dat ik alleen maar achteruit ging in plaats van vooruit gaf hij aan dat ik het nog maar eens twee maanden moest proberen. Maar het maakte allemaal geen flikker uit. Ik ging steeds minder hard lopen”, zegt Steef Kijne. “Ik heb bloedonderzoek laten doen, alles was prima in orde. Ik was er wel een jaar mee kwijt. Volgens mij

kwam het doordat ik niet meer zo hard trainde. Ik vocht niet meer. Normaal ging ik vaak tot het randje, in trainingen en in wedstrijden. Duizend metertjes in 2.45.” De wedstrijdfilosofie van Kijne was dat het niet om de wedstrijd in zijn geheel ging maar slechts om de laatste duizend meter. “In die laatste duizend, zeker bij de steeplechase, ging ik voluit. Men dacht vaak dat ik te vroeg aanging, maar meestal was mijn voorsprong dan genoeg om de wedstrijd te winnen.” Steef Kijne schaatste de Elfstedentocht, liep de Rotterdamse marathon van 1981 in een persoonlijk record van 2.31 en geniet nog steeds van het lopen. Trainen doet hij graag. Na zijn heupoperatie van 2007, Steef kreeg een nieuwe heup, “en binnen zes weken was ik weer aan het hardlopen!” kijkt de 59-jarige Rotterdammer vooruit. In 2009 is hij Master 60+ en dat biedt nieuwe perspectie-ven. De uitslag van de vijftiende Rotterdamse marathon: 1. Steef Kijne

2.35.51,9

Heeft u een mooie Rotterdam marathon anecdote mail ons dan: 1908rotterdam2008@live.nl © Mark de Boer Eenieder die nog een mooie anecdote over de marathon heeft, kan Mark de Boer mailen op 1908rotterdam2008@live.nl.

Ratelaar

13


statistieken

door: Adri vd Berge foto: Erwin Suvaal

STATISTISCH OVERZICHT VAN 2008 Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar bij Rotterdam Atletiek.

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN Een chronologisch overzicht van de behaalde medailles voor RA. A-junioren, Groningen, 26-27 januari Goud Maruska Eduarda (B)h.s.s 11.77

mei, 1 juni NSK, Gent (België), 15 maart Goud Jesse Caron 400m

49.80

Goud Meruska Eduarda (B) h.s.s.

11.43

NK ½ marathon, Den Haag, 15 maart Goud Jim Svenøy (M35) 1.05.54

Zilver Maruska Eduarda (B) 400m

57.80

Brons Hans Bos (M45)

Brons Jesse Caron (A) 400m Laura van Nes (A) kogelslingeren Meruska Eduarda (B) ver

1.16.30

Masters (geen rondbaannummers), Sittard, 10 februari Goud Ellsworth Manuel (M35) h.s.s. 14.28 Mireille Hesper-van Peet (V35) 60m horden 10.31

NSK, Groningen, 11-12 mei Goud Nikki van Leeuwen 100m Jasmijn Wierema pols

Zilver Michelle Blommestijn (V40) hoog Michelle Blommestijn (V40) 60m horden

Werpvijfkamp masters, Harderwijk, 17 mei Goud Erwin Suvaal (M40) 2970 Peter Blommestijn (M65) 4001

Brons Jean-Paul Papamarkou (M35) h.s.s. Michelle Blommestijn (V40) h.s.s.

1.46 10.50

Indoor junioren B, senioren en masters, Gent (België), 16 en 17 februari Goud Andro Bosselaar (B) 60m 7.02 Ellsworth Manuel (M35) h.s.s. 14.86 Robert Lathouwers 800m 1.48.90 Meruska Eduarda (B) h.s.s. 11.62 Zilver Patrick van Luijk 60m Esmeralda Adriaans 60m Brons Sanne Verstegen 400m

14

Ratelaar

37.26 5.58

12.47 3.30

Zilver Laura Blommestijn (V60)

3347

Brons Ditha Stegman (V35) Michelle Blommestijn (V40)

2947 2922

11.67 10.25

49.18

NK A/B-junioren, Groningen, 30-31

NK clubs, Vugth, 8 juni Vrouwen: 2de Mannen: 5de

NK Masters, Drunen, 14-15 juni Goud Peter Poppe (M40) 800m 2.00.42 Michelle Blommestijn (V40) hoog 1.48 Michelle Blommestijn (V40) h.s.s. 10.10 Zilver Elize Versteeg (V35)

6.75 7.62

56.33

NK estafette 28-09-08 Amstelveen


1500m Erwin Suvaal (M40) kogelslingeren Peter Blommestijn (M65) kogel Peter Blommestijn (M65) discus Laura Blommestijn (V60) kogelslingeren Brons Michelle Blommestijn (V40) 80m horden Peter Blommestijn (M65) speer Laura Blommestijn (V60) h.s.s.

5.14.19 47.55 10.28 37.98 31.36

14.01 27.18 8.17 Meruska Eduarda

NK Senioren, Amsterdam, 5-6 juli Goud Patrick van Luijk 100m Patrick van Luijk 200m Robert Lathouwers 800m Zilver David van Hetten h.s.s. Obed Martis 400m Brons Meruska Eduarda (B)

10.44 20.76 1.52.08

15.07m 47.62

h.s.s. Esmeralda Adriaans 400m Waldy Lindeborg 400m

11.96m 54.97 47.78

Finale competitie junioren A, Helmond, 7 september Meisjes A: ZILVER NK Estafettes, Amstelveen, 27-28 september Goud 4 x 400m vrouwen 3.52.40 (Petra Groenenboom, Sanne Verstegen,

Esther Vermue, Janneke Berkhof) 4 x 400m MA 4.02.78 (Meruska Eduarda, Maruska Eduarda, Tamara Klomp, Sharoney Zechiel) Zweedse estafette MA 2.17.27 (NR) (Tamara Klomp, Meruska Eduarda, Maruska Eduarda, Stephany Suykerbuyk) Zilver 4 x 100m MB 49.66 (Robin Wingbermuhle, Meruska Eduarda, Maruska Eduarda, Katjuska Rosalina) Brons 4 x 800m vrouwen 9.28.05 (Sanne Verstegen, Esther Vermue, Marieke van Leeuwen, Sharoney Zechiel) NK Marathon masters, Eindhoven, 12 oktober Zilver Luci van Engelen (V40) 3.02.12 INTERLANDS

Düsseldorf, 8 maart, junioren B-interland (Nederland, België, Nordrhein) Andro Bosselaar: 60m, 1e met 6.95; 2e met de 4 x 200m in 1.30.49 Meruska Eduarda: h.s.s., 3e met 11.50m

Willem Noordduin

Europacup landenteams 1e divisie, Leiria (Portugal), 21-22- juni Patrick van Luijk: 100m, 2e in 10.25 David van Hetten: h.s.s., 7e met 14.49m 4 x 100m: nat. ploeg met Patrick van Luijk: 3e in 39.60 4 x 400m: nat. ploeg met Daniël de Wild:

Ratelaar

15


51.69m, Peking (China), 12 september

3e in 3.09.00 4 x 400m: nat. ploeg met Sanne Verstegen: 6e in 3.37.92 Nederlandse mannenploeg eindigt als gedeeld eerste en de vrouwenploeg werd 8e en laatste.

Meisjes A Zweedse estafette: 2.17.27, Tamara Klomp, Meruska Eduarda, Maruska Eduard, Stephany Suykerbuyk, Amstelveen, 28 september

Internationale kampioenschappen

Vrouwen neo-senioren Zweedse estafette: 2.17.27, Tamara Klomp, Meruska Eduarda, Maruska Eduard, Stephany Suykerbuyk (allen Ajunioren), Amstelveen, 28 september

WK Indoor, 7-9 maart, Valencia (Spanje). Robert Lathouwers: 800m series: 1e in 1.49.32; 800m halve finale: 3e in 1.48.27

Bijzondere gebeurtenissen

WK Indoor Masters (met buitennummers), 17 - 22 maart, Clermont Ferrand (Frankrijk) Erwin Suvaal (M40): BRONS bij het gewichtwerpen met 15.06m; 4de op kogelslingeren met 48.44m. Luci van Engelen (V40): 5de op de halve marathon in 1.28.07. Olympische Spelen, 8 – 22 augustus, Peking (China) Churandy Martina: 100m serie: 1e in 10.35; 100m ¼ finale: 1e in 9.99(!); 100m ½ finale: 3e in 9.94; 100m finale: 4e in 9.93. 200m serie: 3e in 20.78 ; 200m ¼ finale: 2e in 20.42; 200m ½ finale: 1e in 20.11; finale 200m: gediskwalificeerd. Robert Lathouwers: serie 800m: 3e in 1.46.94 Nat. ploeg 4 x 100m met Patrick van Luijk: halve finale: 3e in 38.83. Finale: gediskwalificeerd. 5th European transplant and dialysis games, 31 augustus - 7 september, Würzberg (BRD) Klaus Buss: kogel: GOUD met 9.04m bowlen: BRONS balwerpen: 5e Paralympics, 6 – 17 september, Peking (China) Ronald Hertog (F44): 4e op speer met 51.69m. Willem Noorduin (F33): 7e op discus met 32.60m en 7e op kogel met 11.27m.

Nederlandse records Masters M65 Werpvijfkamp: Peter Blommestijn 4001 (kogel 10.93 - discus 39.25 speer 33.12 - kogelslin-geren 34.20

16

Ratelaar

Luci van Engelen

- gewichtwerpen 14.03), Harderwijk, 17 mei Werpvijfkamp: Peter Blommestijn, 4017 punten (kogel 10.89, discus 40.04, speer 37.52, ko-gelslingeren 33.39, gewichtwerpen 12.82), Eindhoven, 13 september Masters M40 Werpvijfkamp: Erwin Suvaal, 3038 (kogel 11.56 - discus 35.25 - speer 31.06 - kogelslingeren 48.68 - gewichtwerpen 14.42), Eindhoven, 21 juni Masters V60 Hoogspringen: Annelies Steekelenburg, 1.35m, Pasadena (USA), 8 juni Hoogspringen: Annelies Steekelenburg, 1.38m, Norwalk (USA), 14 juni Hoogspringen: Annelies Steekelenburg, 1.41m, Van Nuys (USA), 25 juni (evenaring Euro-pees record!) 4 x 200m nat. ploeg: met Laura Blommestijn, 2.18.09, Amstelveen, 28 september F44 Speerwerpen: Ronald Hertog (JA), 49.48m, Lisse, 3 mei Speerwerpen: Ronald Hertog (JA), 51.07m, Emmeloord, 2 juni Speerwerpen: Ronald Hertog (JA),

• Op 3 januari wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie André Nauta in het zonnetje gezet wegens zijn 60-jarig lidmaatschap. André is op vele terreinen actief geweest voor de vereni-ging, o.a. als penningmeester. • Op 20 januari overlijdt Johan van Helden. Johan is 75 jaar geworden. • Op 27 januari wordt Meruska Eduarda (MB) de eerste Nederlands kampioen van 2008 door in Groningen het hinkstapspringen te winnen met 11.77 (CR). Een verbetering van haar p.r. met maar liefst 65 cm! Het is slechts 1 cm onder de beste prestatie aller tijden in Nederland van Ottelien Olsthoorn (DEM). • Op 10 februari loopt Robert Lathouwers onder de limiet op de 800m (1.48.50) voor de WK indoor met 1.48.31 in Gent. • Tijdens het NK Indoor te Gent (16-17 februari) worden maar liefst 4 RA-atleten Ned. kampioen: Robert Lathouwers op de 800m (1.48.92), Ellsworth Manuel (al bijna M40!) op h.s.s. (14.86), Meruska Eduarda (B) ook op h.s.s. met 11.62m en Andro Bosselaar (B) op de 60m (7.02). Met slechts 4/1000 van een seconde verschil verloor Patrick van Luijk zijn titel op de 60m van vorig jaar aan Guus Hoogmoed (Phanos). • Tijdens het WK Indoor (Valencia, 7-9 maart) bereikt Robert Lathouwers de halve finale op de 800m waarin hij derde wordt met een p.r. van 1.48.27. • Andro Bosselaar benadert de beste prestatie in Nederland op de 60m bij de B-junioren tot op 1/100 van een seconde. Tijdens de B-junioren interland in Düsseldorf op 8 maart loopt hij een tijd van 6.95. • Tijdens het WK Indoor (met buitennummers) in Clermont Ferrand (Frankrijk,


17-22 maart) levert Erwin Suvaal (M40) een geweldige prestatie door in zijn laatste poging de BRONZEN medaille te pakken op het onderdeel gewichtwerpen met een uitstekende afstand van 15.04m. Hij werd vierde op kogelslingeren met 48.44. Dit nummer werd trouwens afgewerkt met windvlagen van 100 km/ uur! Luci van Engelen (V40) legde beslag op de 5de plaats op de halve marathon (1.28.07). • Op 18 maart worden Jessie Hulst en Jim Svenøy de trotse ouders van Luke. • Op 6 april vindt de familiedag weer plaats op de Nenijto. Ondanks de sombere weerbe-richten, bleef het de hele dag droog en redelijk warm. Voor het eerst sinds jaren kwam er een andere winnaar uit de bus dan de familie Blommestijn: de Zuidersterren. • Zoals elk jaar, is Churandy Martina vroeg in vorm. En hoe! Op 12 april loopt hij in El Paso (Texas, USA) meteen maar de beste wereldtijden op de 100m met 10.00 en op de 200m met 20.17! • Jim Svenøy (M35) is de eerste RA-er bij de R’dam Marathon van 13 april. In zijn eerste marathon loopt hij naar een prima tijd van 2.22.28. • In Lisse gooit Ronald Hertog op 3 mei de speer naar 49.48m. En dat is boven de limiet van 49.08m in zijn klasse om naar de Paralympics in Peking te mogen. • Op 25 mei wint Robert Lathouwers de 800m tijdens de APM in Hengelo in de nieuwe clubrecordtijd van 1.45.80. Het is zijn eerste Grand Prix overwinning. De tijd is slechts een halve seconde verwijderd van de limiet voor de OS te Peking. Churandy Martina wint de 200m in 20.50 (Patrick van Luijk loopt 21.29). • Op 27 mei overlijdt Theo van Gurp (67) aan een hartstilstand tijdens een training in het Kralingse Bos. In Theo verliezen wij een fervent hardloper en vriend die o.a. vele malen de marathon van Rotterdam heeft gelopen. De laatste jaren, toen de marathon hem te lang werd, was hij altijd nog actief als verkeersregelaar bij de marathon en halve marathon van Rotterdam. • Op 8 juni worden de vrouwen van RA tijdens het NK clubs nèt geen Nederlands kampi-oen. De mannen worden 5de en moeten - net als vorig jaar - in september meedoen aan de promotie/degradatiewedstrijd. • Tijdens de Gouden Spike in Leiden op 14 juni, wordt Meruska Eduarda het

Churandy Martina

beste Neder-landse B-meisje ooit op h.s.s. met 11.73 (meisjes B kennen alleen beste prestaties, geen Nederlandse records). • In Leiria (Portugal) op 21 juni loopt Patrick van Luijk een prima tijd van 10.25 op de 100m tijdens de Europacup voor landenteams 1e divisie. Hij wordt hiermee 2e achter de Portu-gese wereldtopper Francis Obekwelu. • Op 6 juli wordt Patrick van Luijk Nederlands kampioen op zowel de 100m als de 200m in resp. 10.44 en 20.76 te Amsterdam. Het is pas de tweede keer in de historie dat een se-nior van RA de dubbel op de sprint pakt (Paul Franklin ging hem voor in 1991). Robert Lathouwers wordt kampioen op de 800m. En dat was sinds Rijn v.d. Heuvel in 1972, 1973 en 1974 niemand meer gelukt. • Op 13 juli bewijst Robert Lathouwers dat zijn enkelblessure helemaal genezen is. In Athene loopt hij 1.45.30 op de 800m en dat is slechts 5/100 van een seconde boven de olympische limiet. • Op 21 juli wordt bekend dat het Australische 4 x 100m team bij de mannen zich terugtrekt voor de Olympische Spelen te Peking. Daarmee komt de weg vrij voor het Nederlandse kwartet met onze clubgenoot Patrick van Luijk. • Op 29 juli loopt Robert Lathouwers in Monaco een grandioze 800m in 1.44.75. Daarmee blijft hij onder de Olympische limiet van 1.45.25 en gaat hij dus naar de OS te Peking. Dus nu 3 clubgenoten naar Peking! • Op 3 augustus is Willem Eijer overleden, na een lange strijd tegen zijn ziekte. Willem is donderdag 7 augustus onder

grote belangstelling op de begraafplaats Holy in Vlaardingen begraven. Wij zullen zijn saanhorigheidsgevoel en enthousiasme missen. Op donderdag 2 juli had hij middels een diner in de kantine van de Nenijto afscheid genomen van zijn hardloopvrienden. • Net zoals vorig jaar, organiseert Richard Kooijman van 11 t/m 29 augustus ‘Athletics 4 free’ om de kinderen kennis te laten met atletiek. • Tijdens de OS te Peking (China) levert Churandy Martina op 16 augustus een fenomenale prestatie door in de finale van de 100m 4e te worden met 9.93! Op de 200m werd hij – nadat hij zilver(!) had gewonnen in 19.82(!) – later gediskwalificeerd omdat hij een paar passen buiten zijn baan was gekomen. Robert Lathouwers werd in zijn serie op de 800m derde in 1.46.94 waar hij 2e moest worden. Het wrange was dat de nummers 1 en 2 exact dezelfde tijd hadden. Maar de finishfoto wees uit dat Robert luttele centimeters later over de finish kwam. Patrick van Luijk plaatste zich met zijn teamgenoten voor de finale van de 4 x 100m. Maar de wissel van Guus Hoogmoed (Phanos) op Patrick was niet goed (Patrick vertrok iets te vroeg) waardoor het team werd gediskwalificeerd. • Op 3 september zijn de Olympiagangers Patrick van Luijk en Robert Lathouwers gehul-digd op de club tezamen met hun trainer Errol Essajas. • Op 7 september worden de meisjes A tweede van Nederland in de finale van de club-competitie. • Op 10 september wordt Willem Noor-

Ratelaar

17


Ronald Hertog duin 7e op discus bij de Paralympics in Peking. Op 14 september wordt hij ook 7e op kogel met 11.27m. Voor het eerst sinds 1988(!) komt hij niet met eremetaal thuis van een Paralympics. Ronald Hertog wordt op 12 september 4e op speer in de klasse F44 met 51.69m. • Op 14 september worden de Bmeiden keurig derde in de finale van de clubcompetitie te Zwolle. • Robert Lathouwers wordt op 20 september 5e op de 800m in 1.46.09 tijdens de Golden Grand Prix in Sjanghai. • Tijdens de promotie/degradatiewedstrijd te Breda op 21 september, weten zowel de mannen als de vrouwen de eerste plaats te veroveren. De mannen blijven daardoor in de eredivisie. Doordat er al een vrouwenteam in de eredivisie actief is, blijft de 2e vrouwen-ploeg in de eerste divisie. • Tijdens het NK Estafettes in het weekend van 27-28 september te Amstelveen, komt RA weer met het nodige eremetaal naar huis. Beste prestatie kwam op naam van de meisjes A die op de Zweedse estafette NK werden in een nieuw Nederlands record van 2.17.27 (Tamara Klomp, Meruska Eduarda, Maruska Eduarda, Stephany Suykerbuyk). Ook wer-den de MA Ned. Kampioen op de 4 x 400m in 4.02.78 (Meruska Eduarda, Maruska Eduarda, Tamara Klomp, Sharoney Zechiel).

18

Ratelaar

De derde gouden plak was voor de vrouwen senioren op de 4 x 400m in 3.52.40 (Petra Groenenboom, Sanne Verstegen, Janneke Berkhof, Esther Vermue). Zilver was er voor het 4 x 100m kwartet van de MB met 49.66 (Robin Wingbermuhle, Meruska Eduarda, Maruska Eduarda, Katjuska Rosalina). Tot slot was er nog brons voor de mila’s: 4 x 800m in 9.28.05 (Sanne Verstegen, Petra Groenenboom, Esther Vermue, Marieke van Leeuwen). Laura Blommestijn (V60) loopt samen met 3 andere dames een NR op de 4 x 200m voor een nationale ploeg (2.18.09).

• Op 2 oktober worden de Paralympiers Willem Noorduin en Ronald Hertog gehuldigd voor hun prestaties in Peking. • Op 9 oktober wordt in Pendrecht de eerste schoolsportvereniging geopend onder toezicht van wethouder Lucas Bolsius en Nelli Cooman. David van Hetten en Aad van Dijk ver-zorgden enkele clinics. • Op 12 oktober wint Luci van Engelen (V40) een zilveren plak tijdens het NK Masters te Eindhoven (3.02.12). • De eerste Bergse Plasloop op 12 oktober die de Ondernemingsvereniging Hillegersberg samen met onze vereniging organiseerde, was - mede dankzij het fraaie weer - een groot succes met meer dan 500 deelnemers. • Op 27 oktober gaat de tweede schoolsportvereniging (‘Het Nieuwe Westen’) van start waarbij RA betrokken is. Dit gebeurde op OBS De Vierambacht in Rotterdam. Patrick van Luijk en Robert Lathouwers (beiden deelnemers aan de laatste Olympische Spelen) ga-ven een clinic aan 65 kinderen. • Op 18 december is Robert Lathouwers gekozen tot Sportman van het jaar van Rotterdam tijdens de Rotterdam Sportstad Awards. Meruska Eduarda was genomineerd voor sport-talent van het jaar, maar werd helaas niet gekozen tot winnares. -

Patrick van Luijk foto: Evert Woutersen


verslag

door: Huug Fischbuch

Binnengekomen van Huug Fischbuch en van redaktiewege ingekort; Rectificaties en aanvullingen op artikel in vorige RAtelaar. In het artikel over mij staan een aantal dingen die niet helemaal kloppen. Zo trainden we met Minerva niet op woensdagmiddagen maar op woensdagavonden. De naam van mijn vrouw is niet Ciska maar Cisca. Zij maakte ook deel uit van de ploeg van Hollandia die Nederlands kampioen 10 x 100 m estafette werd. Zij was jeugdkampioene discus en 3e op kogel. de damesclubkampioensploeg van AVR, maar van de meisjes A-B-ploeg die Nederlands clubkampioen werd. Die ploeg bestond o.a.uit: Nelli Cooman, Merian Esajas, Bernadette Fransen, Laura Fransen, Mirjam v.d. Bremen, Michelle Blommestijn en Jolanda Fischbuch. Onze zoon Remco sprong als C-junior al 3 meter polshoog. Het NK waarbij Minerva met 5 man was vertegenwoordigd, was het NK Tienkamp. Ik werd toen 8e. Jarenlang deden we met meerdere Minervanen aan het NK Tienkamp mee, maar in 1959 was ik nog maar de enige Rotterdamse deelnemer aan het NK Tienkamp in Eindhoven, waar ik achter Eef Kamerbeek, Herman Timme (toen lid van Kimbria) en Nol Klaasen 4e werd.In datzelfde jaar was ik Nederlands kampioen hinkstapspringen en 4e op hoog geworden. Ik was 9-voudig international op h.s.s. De jaarlijkse reunie van de “Vrienden van de KNAU” wordt niet op Papendal gehouden maar wisselend in verschillende plaatsen van ons land. Bestuurslidmaatschap en fusies. Nog als actief atlete en atleet maakten mijn vrouw en ik al deel uit van het bestuur, net als een aantal andere nog actieve atletes en atleten. In onze beginjaren in de atletiek waren er in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen nog de volgende atletiekverenigingen: Pro Patria, Hollandia, D.O.S., S.C.R. (Sportclub Rotterdam), waarvan o.a. Aad van Dijk, Arie Sparreboom, Caspari de Geus en Wim de Graaff lid waren), Minerva, Victoria, Palthena, A.L.O., Hermandad, S.V.V. (waar Joop Waterreus lid was) Fortuna Vlaardingen en Shell. Omdat het steeds moeilijker werd om bestuursleden te vinden” hebben meerdere mensen zich beijverd om tot 1 grote Rotterdamse vereniging te komen. Pro Patria wilde alleen fuseren indien de naam Pro Patria zou blijven bestaan. DOS, SCR en Minerva fuseerden in 1967 tot AVR, waarbij Hollandia zich een jaar later ook aansloot. Pro Patria, ALO en

Victoria fuseerden aan het Langepad sus Specialisatie Springen, een weekendtot P.A.C. (Pro Patria-A.L.O.-Combinatie). seminar hoogspringen van Dragan Tancic Palthena was eerder opgeheven, net als en een weekend-seminar horden van de later S.V.V. Metro was ontstaan doordat Duitse Bondscoach horden Franz Henzel. een aantal leden van Pro Patria zich De kosten van dit alles heb ik voor eigen hadden afgescheiden. Metro en AVR rekening genomen. Op verzoek van fuseerden tenslotte in 1993 tot ons Harrie Overzier ben ik training bij AVR huidige Rotterdam Atletiek. Voordat de gaan geven, eerst aan de “algemene eerste fusies tot stand kwamen, vormgroep”, vervolgens aan de jongens C-D, den bestuursleden van de verschillende de jongens A-B (mijn fijnste tijd), de verenigingen het bestuur en de TC van “Vakgroep midden-afstand”, de “Sprintde Afdeling Rotterdam van de KNAU, die groep mannen” (100 t/m 400 meter) met zich bezig hielden met de organisatie o.a. Ahmed de Kom, Caspari de Geus, van de Rotterdamse kampioenschappen, Errol Esajas, Aad Smit, Jan Moerer, Ron de Rotterdamse Clubkampioenschappen, Aalberse, Hans v.d. Kooy, en na de fusie het laatste NK op sintels op de Nenijto, tot Rotterdam Atletiek de vakgroepen verbetering accommodaties, bijhouden ver- en hinkstapspringen, hoogspringen Rotterdamse records, fusieplannen, enz. en ook nog kort de sprintgroep vrouwen. Van dat bestuur en de TC van de AfdeBij de fusie tot Rotterdam Atletiek werd ling Roterdam maakten o.a. deel uit: op mijn initiatief een Technische CommisHarrie Hofmeester van Pro Patria, Egbert sie in het leven geroepen, bestaande uit Mekes en J. v.d. Broek van DOS, Wim trainers en een trainster: John Stegman, Bakker en Sieb Brouwer van SCR, Aart Errol Esajas, Thea Giesen, Marcel Struyk, in’t Veld van Hollandia, Ton Leeuwis van Cor Bezemer, Rob Noordzij en ik, die tot Shell, Ringlever van- Fortuna Vlaardingen, T.C.-voorzitter werd gebombardeerd. Er Jan Schikhof en ik van Minerva. Na de werd toen met bijna dagelijkse avond- en fusie tot AVR heeft eerst Hans Smeman weekend vergaderingen in korte tijd als voorzitter van AVR bij de gemeente veel werk verzet. We stelden o.a. een Rotterdam gepleit voor renovatie van organisatorisch trainingsplan op, getiteld de Nenijto-sintelbaan tot een kunststof“Organisatorische Opzet Trainingsplan accommodatie. Daarna hebben Gerard Rotterdam Atletiek”, ook een stuk “TaGiesen (Sr,) als nieuwe voorzitter, penken en bevoegdheden van de T.C.”, we ningmeester Harrie Overzier, Ed Meeuws vroegen een eigen budget, o.a. voor de en ik ontelbare besprekingen gevoerd aanschaf van materialen, ook voor het met de Dienst Sport en Recreatie en krachthonk (op voorspraak van Walter leden van de gemeenteraad. Omdat niet Suvaal), er werd een taakverdeling afgealle raadsfracties positief stonden tegensproken voor begeleiding van competitieover de renovatieplannen, heb ik namens en estafetteploegen, trainingskampen, AVR een “brandbrief” gestuurd naar alle e.d., er werd afgesproken 1 “technieklijn” raadsfracties. Tenslotte werd met nipte te volgen van D-junior tot en met senior, meerderheid het voorstel aangenomen. we spraken af dat de “Vakgroeptrain(st) Indien het voorstel niet zou zijn aangeers” bijscholingen zouden gaan verzornomen, dan hadden er nu zeer waargen voor de pupillen- en jeugdtrain(st) schijnlijk huizen gestaan op de plaats van ers, enz. Na mijn verhuizing naar het onze baan. Wij hadden gepleit voor een buitenland is die Technische Commisachtlaans-baan met behoorlijke, vaste sie helaas geleidelijk ter ziele gegaan, tribunes, maar dat vond de gemeente waarna onze vereniging jarenlang geen Rotterdam te duur. Voor het door ons T.C. meer had. Zo’n twee jaar geleden gewenste krachthonk moesten we zelfs heb ik het bestuur de suggestie gedaan als vereniging f 70.800,- opbrengen. Door dat ik zou trachten, weer een T.C. te foroprichting van een “Club van Honderd” meren (zonder dat ik daar zelf deel van werd f 10.000,- gegenereerd. Verder zou uitmaken), maar die suggestie is door schreef ik multi-nationals en andere het bestuur om voor mij onbegrijpelijke bedrijven aan voor een bijdrage aan het redenen afgewezen. Inmiddels is er dan door ons te betalen bedrag.Trainerschap toch een T.C. gevormd, maar ik vind een en T.C.-lidmaatschap. In 1987 behaalde ik T.C. van vier personen wat magertjes. op Papendal het diploma Trainer-Coach Tenslotte wens ik alle leden, donateurs B en in 1989 het diploma Specialisatie e.d. een voorspoedig en succesvol 2009 Sprint en Horden. Daarna volgde ik ook toe, in goede gezondheid en zonder nog de module hoogspringen van de curblessures!

Ratelaar

19


verslag

door: Aad van Dijk

Gebiedsvisie stadionpark gepresenteerd Woensdag 17 december 2008 werd de gebiedsvisie van het Stadionpark door burgemeester Opstelten en 4 wethouders aan de pers gepresenteerd. Als lid van de klankbordgroep was ik daarbij en was blij te zien dat voor de “Maasvariant� was gekozen. Deze optie betekent dat er meer ruimte is, omdat de nieuwe kuip nu niet op Varkenoord komt en dat geeft misschien wat meer hoop op een volwaardige atletiek rondbaan. Die was dan ook op de manquette ingetekend, hoewel er uitdrukkelijk bij werd gezegd dat het hier om voorlopige plannen gaat. We mogen ons er dus niet blij mee maken, maar aan de andere kant denk ik dat er hier voor de atletiek een geweldi-

20

Ratelaar

ge kans ligt. Want hier gaat de komende 30 (!) jaar een Sportcampus komen van internationale allure, gesitueerd aan een OV-knooppunt van trein, bus en metro. Het nieuwe Feyenoordstadion is het be-

oogde onderkomen van de WK-voetbalfinale 2018, maar kan ook de eventuele kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2028 versterken.


bos

door: Hans Bos foto: Erwin Suvaal

Topsporters Het is zondag 1 februari. Al sinds november heb ik niet meer getraind op de baan. Eerst maar eens echt herstellen van mijn blessures. In de tussentijd zeg ik ja tegen uitnodigingen voor NK halve marathon in Den Haag (CPC) en de marathon van Rotterdam. Twee maanden lang al ben ik bezig met ‘ valse starts’ , door te snel weer te veel te doen. Vorig jaar typeerde ik mijn marathonvoorbereiding als ‘ tussen hoop en vrees’ . Dit jaar lijkt er nauwelijks meer hoop te zijn. En toch. Vandaag met mijn oudste dochter Lida meegegaan, die voor het eerst met de hordentraining op zondag mee mocht doen. Lida is nog boordevol hoopvolle gedachten. Ze gaat er echt voor. Ze wil graag ergens de beste in zijn. En ze ervaart, zo jong als ze is, dat training een investering is die je snel sterker maakt. En Lida is gretig. Vandaag vergelijkt ze de atletiek met haar pianospelen (waarin ze al grote vorderingen heeft gemaakt): als ik maar veel oefen, dan gaat het met de atletiek ook lukken. Maar dan wil ik wel ergens de beste in zijn. Een clubrecord! Die staan erg scherp, vertel ik haar. Dan praat je al snel over nationale kampioenen. Het wordt pas weer wat makkelijker als je boven de veertig bent, zoals ik. Maar op een niet courant nummer, zijn er nog wel kansen welicht. De steeple chase, zo houd ik haar voor, biedt wellicht perspectieven. En als je topsporter bent, verdien je dan veel? vraagt ze, terwijl ik net naar de tennisfinale kijk tussen Nadal en Federer. Mijn antwoord (dat hangt vooral van de sport af en natuurlijk of je een wereldopper bent, en de kansen daarop in de atletiek zijn uiterst gering) bevredigt haar niet. Het is niet eerlijk! Maar het is wel mooi om het vuur In haar ogen te zien, het is mooi om jezelf het hoogste doel te stellen, hoe moeilijk haalbaar ook. Na het tennissen brengt Studio Sport Nederlandse snowboarders in beeld, tegenwoordig ook aangeduid en behandeld als topsporters. Hoewel, ik krijg niet echt die indruk als er eentje wordt geïnterviewd.

Zijn hoogste doel? Olympische Spelen?, nee hoor, ik doe gewoon mijn ding. zo verklaart een Nederlandse topper met een kwalificatie voor de Spelen op zak. Hoe onverschillig kun je zijn. Maar wellicht dus een houding waarmee je in die sport ver kunt komen. Aparte types, die snowboarders. Terug naar vanmorgen. Eén rondje Vroesenpark zou ik lopen, maar… het ging

wel lekker, en het werden er uiteindelijk … negen. En dus zie ik mijn luchtkasteel weer helemaal voor me, weliswaar met wat stijve spieren, maar gelukkig zonder een krakende achillespees en een geïrriteerde knie. Morgen maar zien en voelen of het weer één van die valse starts was, of dat we weer aan iets moois kunnen gaan bouwen.

Hans Bos tijdens de Rotterdam marathon 2008

Ratelaar

21


verslag

door: Aad van Dijk foto: Jan van Dijk

Terugblik bij een afscheid trainingen werden door ouders ingevuld en de c/d-junioren door wedstrijdatleten. Een geweldige sfeer herinner ik me, met trainingsweekenden waaraan zo’n 100 pupillen en c/d junioren deelnamen en daarnaast jaarlijks een dagje uit en massale deelname aan wedstrijden; niet zelden gingen we met de bus en soms hadden we er zelfs 2 nodig en de resultaten waren er naar! De saamhorigheid bevorderde als vanzelf de prestaties en het verloop was gering. In die tijd heb ik de motiverende werking leren inzien van een mix van spel en prestatiegerichtheid. Een behoorlijk contrast met mijn tweede periode vanaf 2004 als bestuurslid. Donderdag 26 maart stel ik me niet herkiesbaar. Tijd voor een terugblik, na 17,5 jaar bestuurslid van deze vereniging te zijn geweest. De eerste periode was die vanaf begin 70-er tot bijna midden 80-er jaren bij AVR. De club op de Nenijto én Varkenoord, met 700 leden in grootte de derde van Nederland en erop gespinst de Amsterdamse hegemonie in het clubkampioenschap te doorbreken. Op Zuid was ik met enkele andere atleten net begonnen c/d-junioren te trainen. Kennelijk viel de groei daar bij het bestuur op, want spoedig werd ik voor de nieuwe bestuursfunctie Jeugdzaken gevraagd. AVR, sterk bij de senioren en A/B-jeugd, ontwikkelde zich nu ook positief bij de pupillen en c/d-junioren. Aan trainers geen gebrek; de pupillen-

22

Ratelaar

Een VUT-regeling stelde me in staat iets voor m’n club te gaan doen. De beide tot RA gefuseerde clubs telden op dat moment nog maar 540 leden, er was een tekort aan bestuursleden en helaas stopte spoedig ook nog Peter Spiering, die samen met z’n vrouw Eva erg aktief was geweest. De moeilijkheden werden evenwel overwonnen en nieuwe wegen werden bewandeld; jeugdtrainer Jeroen Neuerburg die met enkele anderen leven in de jongste jeugdgroepen hadden gebracht en op scholen atletiek clinics gaf, startte op Varkenoord een pupillengroep. Op dat moment was RA op 3 locaties aktief, maar dat bracht niet direkt de verwachte ledengroei. Dat deden helaas ook het grote aantal clinics op scholen, georganiseerd in het kader van het landelijke project Colours of Athletics, niet echt, maar het afgelopen jaar bracht de doorbraak. De twee Schoolsportverenigingen (een uniek én

succesvol Rotterdams experiment) én de groei op Varkenoord zorgden voor een forse aanwas bij de doelgroep, de pupillen. Vooral de groei op Zuid, met dus ook de dependance Pendrecht, is naar mijn mening een goede zaak; een stadsdeel met een inwonersaantal gelijk aan de stad Eindhoven, mag niet van atletiek verstoken zijn. Per 31/12/2008 telde RA op Zuid 80 leden en de vooruitzichten voor verdere groei zijn er goed, vooral gezien de plannen voor het Stadionpark met daarin naar verwachting een atletiekaccommodatie. In de atletiekwereld heeft RA met 4 dependances en een hoofdvestiging, naar mijn mening aangetoond dat het loont de sport NAAR de jeugd te brengen. Ook het idee om tegelijkertijd de ouders te laten sporten wordt als innovatief gezien. Want met dat laatste bereik je meer begrip voor de prestaties van hun kinderen én een grotere bereidheid om wat voor de club te gaan doen. Ik wens mijn beoogd opvolgster, Paula Vrolijk, veel succes toe! Aad van Dijk


IY^h_`\`[_d


verslag

door: Joop van Leersum foto: Joop van Leerssum

ROTTERDAM atletiek wordt TOPSPORT atletiek Na een kleine twee jaar overleg met Rotterdam Topsport is het nu dan zover: Rotterdam Atletiek heeft de topsportstatus! Nadat in 2007 het Algemeen Beleidsplan van RA is verschenen heeft het bestuur contact gelegd met Rotterdam Topsport (RT). Dit beleidsstuk, waarover RT zeer positief was, bleek een mooie opmaat te zijn om onze ambities voor de toekomst kenbaar te maken. Terecht werd toen door RT opgemerkt dat de topsportparagraaf verder uitgewerkt diende te worden. Hiervoor is vervolgens een Topsportwerkgroep geformeerd. Hierin namen zitting: Errol Esajas, Rachid Ben Mezziane, Richard Kooijman, Ellsworth Manuel, Marjan Olyslager, Piet Verhagen

Joop van Leersum en directeur van Rotterdam Tosport, Hans den Oudendammer

24

Ratelaar

en vanuit het bestuur Louis Haak en Joop van Leersum. Zij hebben vervolgens hard gewerkt aan de realisatie van een apart Topsportplan dat begin 2008 aan atleten, trainers en RT is gepresenteerd. De discussies daaropvolgende resulteerden uiteindelijk in de toekenning van de Topsportstatus per 1 januari 2009. In grote lijnen houdt dat in dat RT de atletiek in Rotterdam in brede zin gaat ondersteunen/sponsoren. In het sponsorcontract zijn wederzijdse afspraken gemaakt zoals ondermeer dat wij ons gaan inzetten voor een nauwere samenwerking met onze goede buur PAC. De overeenkomst met RT is tijdens een feestelijke meeting van het afgelopen ABN/AMRO Tennis

tournament op dinsdag 10 februari door Joop van Leersum en Hans den Oudendammer (directeur van Rotterdam Topsport) ondertekend. Binnenkort wordt er op de website een apart gedeelte ingeruimd waarop meer informatie is te zien. Naast alle beleidsmatig aspecten zullen hier ook de ‘prikkels’ voor atleten op komen te staan. Tevens is het goed om te melden dat onze verenigingsmanager Hareld Dielemans de rol van Topsportcoördinator op zich zal nemen. In het kort gezegd wordt hij verantwoordelijk als schakel tussen de atleten, bestuur en instanties. Verder zal hij de PR en communicatie rondom topsport op zich nemen.


wij stellen voor:

door: Joop van Leersum foto: Adriaan van Donk

Adriaan van Donk In het kader van het nieuwe sponsorbeleid is Rotterdam Atletiek benaderd door Adriaan van Donk, een contact via onze masseur Jan Bosscha. In de gesprekken die het bestuur heeft gehad met Adriaan bleek dat er wellicht kansen zijn om de samenwerking uit te breiden. De sponsoring zal zich niet alleen beperken tot het plaatsen van een mooi sponsorbord op de Nenijto maar kan in de toekomst ook gaan leiden tot coaching van enkele atleten of scholing aan trainers. Met interessante ontwikkeling geven wij Adriaan hierbij de gelegenheid zich voor te stellen in de Ratelaar: Ik ben Adriaan van Donk, oprichter en directeur van het DONK.nu instituut. Toen ik het instituut oprichtte, heb ik lang gezocht naar een naam. Van alles heb ik verzonnen, Griekse, Latijnse, Engelse namen. Namen met een speciale betekenis, onuitspreekbare Indische, Chinese en Japanse namen. Zelfs hemellichamen passeerde de revue. Tot een goede vriend mij erop wees dat ik het niet zover moest zoeken. Ik had het in me, ik droeg de naam al. Het woord Donk staat voor een zandplaat in een moeras waarop gewerkt en gebouwd kan worden. Een bijzondere toepasselijke beeldspraak. Het instituut Donk.nu houdt zich vooral bezig met opleiden, begeleiden en ondersteunen van de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling. We bieden een werkplek met een veilig leerklimaat met een benaderingswijze die het gewaarzijn van mensen, individuen en groepen, in hun relaties met hun omgeving ondersteunt en zo welbevinden en gezondheid bevordert. Naast directeur ben ik het grootste deel van de tijd werkzaam als trainer, counselor en coach. Als trainer en counselor, waarin mensen duidelijkheid over hun eigen doen en laten krijgen, verzorg ik ook de opleiding tot geaccrediteerde register counselor. Ik ben opgeleid als gestaltthe-

In een aantal gevallen loop je zelf, je coach, je begeleider of opvoeder ook wel eens vast. Vaak heb je durf of lef nodig om dat toe te geven. De oorzaken worden soms bij anderen gelegd,, die niet doet wat je zegt of jou niet begrijpen. Zelden kijken we naar wat er gebeurt met jou in de relatie met de ander en wat er met de ander in relatie met jou gebeurt. Het mooie is dat al de vaardigheden die je nodig hebt om dit te kunnen al in je zit. Je hoeft geen trucjes aan te leren maar tot gewaarzijn te komen.

Adriaan van Donk

rapeut en docent. Mijn specialisatie is het werken vanuit contact en een relationele werkelijkheid, in het hier en nu, met experimenten, met wat je lijfelijk en zintuiglijk kan waarnemen. Centraal in mijn trainingen staat het gewaarzijn verhogen in wat er met jou gebeurt in relatie met de ander. Zo, dit is eruit. Ik heb het zelf een paar keer gelezen om het door te laten dringen wat er allemaal staat. En wat heeft dit allemaal met sport te maken? Naar mijn idee veel. In de wereld van sport ontdekken we meer en meer het belang van het persoonlijk welbevinden. Het geheel wordt zichtbaar belangrijker dus niet alleen de sportprestatie maar daarbij ook je functioneren in je privé leven, de school, je werk, de relatie met een zieke oom, de verwerking van de relatiebreuk, etc.. Het lijkt een dooddoener maar alles heeft verband met elkaar. Dus ook de sportprestatie wordt hierdoor beïnvloed. Ik ben er van overtuigd dat als je jouw eigen onderliggende gevoelens en motieven gewaar wordt en dit onderkent, jouw welbevinden en daardoor de prestaties verhoogd. Je leert beter de regie te nemen als een kapitein op een schip.

Gewaarzijn kan plaatshebben op vier terreinen. Allereerst kun je je bewust zijn van lichamelijke gewaarwordingen, zoals pijn, spierspanning, warmte, ademnood, honger, rust. Een tweede categorie is de zintuiglijke waarneming: het ervaren van de wereld om ons heen zoals die zich door onze zintuigen aan ons aandient. Een derde categorie is die van de emoties: blijheid, woede, verdriet, walging, verliefdheid, en onverschilligheid. De laatste categorie van gewaarzijn is die van de gedachten. Deze kunnen allerlei gedaanten hebben: meningen, oordelen, normen, ethische standpunten, catastrofale fantasieën, wensen. Elk moment kunnen deze vormen van gewaarzijn in het bewustzijn komen, ofwel door wat zich van binnen uit aandient, ofwel door wat van buiten op je afkomt Even voor de goede orde: gewaarzijn is zintuiglijk gewaarzijn van fenomenen (buiten danwel binnen het lichaam) en bewustzijn is de functie waarmee we reflecteren en bijv. patronen kunnen ontdekken in hoe we omgaan met wat zich aandient en ons via leren kunnen ontwikkelen

Ratelaar

25


RAUITSLAGEN Kaag Meeting 27 December 2008, Gent 60 meter Meisjes junioren B 8 Maroussia Hose 8.87 1 Katjuska Rozalina 8.88 Vrouwen 2 Maruska Eduarda 8.06 5 Stefanie Suykerbuyk 8.17 1 Deborah van Roon 8.34 Mannen 2 Obed Martis 6.98 200 meter Meisjes junioren B Maroussia Hose 29.37 Vrouwen Maruska Eduarda 26.00 Stefanie Suykerbuyk 26.78 Deborah van Roon 27.78 Mannen 1 Obed Martis 22.03 Kogelstoten Meisjes junioren B 6 Katjuska Rozalina 7.82 Hallen Sportfest 04 Januari 2009, Dusseldorf 60 meter Meisjes junioren B (Serie) Robin Wingbermuhle (Finale) 5 Robin Wingbermuhle 60 meter horden Meisjes junioren B 1 Robin Wingbermuhle 60 meter Vrouwen (Serie)4 Judith Vis Nikki van Leeuwen (Finale)3 Nikki van Leeuwen 200 meter Vrouwen 3 Nikki van Leeuwen 7 Robin Wingbermuhle 60 meter horden Vrouwen 1 Judith Vis 7 Jasmijn Wierema

8.10 8.09 9.10 8.42 7.95 8.02 26.19 27.17 8.92 9.68

Hallensportfest des Post- und Telekom 04 Januari 2009, Dortmund 60 meter Meisjes junioren B (Serie)Katjuska Rozalina 9.00 Maroussia Hose 9.00 Meisjes junioren A (Serie)Meruska Eduarda 8.06 Deborah van Roon 8.36 (1/2 Finale)Meruska Eduarda 8.06 Deborah van Roon 8.26 (Finale) 2 Meruska Eduarda 8.08 5 Deborah van Roon 8.38 Vrouwen (Serie) Stephany Suykerbuyk 8.08 Marlies Kranendonk 8.32 Patricia Krolis 8.00 Sanne Verstegen 8.12 (1/1 Finale)Patricia Krolis 7.98 Sanne Verstegen 8.12 Marlies Kranendonk 8.30 Stephany Suykerbuyk 8.18 Mannen (Serie) Jerry Joseph 6.98 Prince Kwidama 7.10 Obed Martis 7.00 (1/2 Finale) Jerry Joseph 6.88 Prince Kwidama 7.02 Obed Martis 6.98 (Finale) 1 Jerry Joseph 6.86 3 Obed Martis 6.92 200 meter Meisjes junioren B 31 Katjuska Rozalina 29.37 Meisjes junioren A 10 Maruska Eduarda 27.09 Mannen 1 Obed Martis 22.27 400 meter Meisjes junioren B 12 Maroussia Hose 67.27 Vrouwen 1 Sanne Verstegen 57.26 Verspringen vrouwen 2 Marlies Kranendonk 5.61 Hinksstapspringen Meisjes junioren A 1 Meruska Eduarda 11.32 Vrouwen 1 Myriam de Waal 11.41 4 Emilie Ephimenco 10.20 Kogelstoten Vrouwen 1 Marlies Kranendonk 12.51 Stax indoorwedstrijd10 Januari 2009, Gent 60 meter Vrouwen 5 Tamara Klomp 8.01 200 meter Mannen 2 Niels Ros 24.27 400 meter Meisjes junioren B 2 Maroussia Hose 67.55 Vrouwen 2 Tamara Klomp 60.87 1 Maruska Eduarda 61.03 Mannen 1 Martis Obed 50.09 3 Niels Ros 53.16 Indoor wedstrijd 10 Januari 2009, Zoetermeer 60 meter Meisjes junioren B (Serie) Robin Wingbermuhle Katjuska Rozalina (Finale) 4 Robin Wingbermuhle Meisjes junioren A (Serie)Meruska Eduarda Deborah van Roon (Finale)1 Meruska Eduarda 2 Deborah van Roon

26

Ratelaar

8.20 8.86 8.29 8.13 8.27 8.07 8.31

Vrouwen (Serie) 1 Nikki van Leeuwen 2 Stephany Suykerbuyk 3 Jasmijn Wierema (Finale) 1 Nikki van Leeuwen 2 Stephany Suykerbuyk Jongens junioren B (Serie)Serapis Janga (Finale) Serapis Janga Mannen (Serie) Jerry Joseph Brain Mariano Prince Kwidama Steven de Jesus Ruben Esajas (Finale) 1Brain Mariano 2 Jerry Joseph 3 Prince Kwidama 4 Steven de Jesus 7 Ruben Esajas 60 meter horden Meisjes junioren B (Serie) Robin Wingbermuhl (Finale)3 Robin Wingbermuhl Mannen 1 Ruben Esajas Verspringen Meisjes junioren A 1 Meruska Eduarda 3 Deborah van Roon Jongens junioren B Serapis Janga

in chronologische volgorde

8.09 8.17 8.39 8.06 8.12 7.90 7.92 6.94 6.98 7.07 7.08 7.22 6.82 6.90 7.11 7.15 7.29 9.34 9.38 8.27 5.57 4.94 5.11

Express 2 11 Januari 2009, Hoboken 60 meter Vrouwen (Serie) Judith Vis 8.18 (Finale)2 Judith Vis 8.12 60 meter horden Vrouwen Judith Vis 9.06 U track 16 Januari 2009, Utrecht 60 meter Mannen 2 Ruben Esajas 60 meter horden Mannen 1 Ruben Esajas 3 Mike Olsthoorn 7e Dussmann indoormeeting 17 Januari 2009, Luxemburg 60 m Vrouwen (Serie) Nikki van Leeuwen (Finale)7 Nikki van Leeuwen 200 meter Vrouwen Judith Vis 60 meter horden Vrouwen Judith Vis

7.19 8.39 8.60

7.87 7.79 26.07 8.73

Indoorwedstrijd 17 Januari 2009, Zoetermeer Polsstokspringen Meisjes junioren B 1 Robin Wingbermuhle 3.20 Vrouwen 3 Jasmijn Wierema 3.10 SIAG 18 Januari 2009, Groningen 50 meter Paulus Mathijsen 6.29 60 meter Meisjes junioren B Katjuska Rozalina 8.74 Maroussia Hose 8.91 Meisjes junioren A (serie) Deborah van Roon 8.24 Meruska Eduarda 8.00 (finale) 2 Meruska Eduarda 7.94 4 Deborah van Roon 8.30 Vrouwen (Serie) Patricia Krolis 7.98 (Finale) 3 Patricia Krolis 7.93 Mannen (serie) Obed Martis 7.12 Paulus Mathijsen 7.29 (1/2 finale) Obed Martis 7.13 Paulus Mathijsen 7.27 (Finale)3 Obed Martis 7.10 8 Paulus Mathijsen 7.34 400 meter Meisjes junioren B Maroussia Hose 66.85 Meisjes junioren A (Serie) Maruska Eduarda 59.35 (Finale) 3 Maruska Eduarda 61.54 Kogelstoten Meisjes junioren B Katjuska Rozalina 7.12 Verspringen Meisjes junioren A 2 Meruska Eduarda 5.60 Hinksstapspringen Meisjes junioren A 1 Meruska Eduarda 11.58 25 Januari 2009, Dortmund 60 meter Meisjes junioren B Katjuska Rozalina Maroussia Hose Meisjes junioren A (Serie)Meruska Eduarda Maruska Eduarda Deborah van Roon (1/2 Finale)Meruska Eduarda Maruska Eduarda Deborah van Roon (Finale)1 Meruska Eduarda 5 Deborah van Roon 6 Maruska Eduarda Vrouwen (Serie)Patricia Krolis Stephany Suykerbuyk Tamara Klomp Arviena Vis Emilie Ephimenco (1/2 Finale)Patricia Krolis Tamara Klomp

8.74 8.84 8.04 8.28 8.28 8.02 8.18 8.34 8.06 8.40 8.44 7.94 7.98 8.10 8.40 8.90 8.00 8.28

Mannen (Serie)Brain Mariano Jerry Joseph Prince Kwidama Paulus Mathijsen (1/2 Finale)Brain Mariano Jerry Joseph Prince Kwidama Paulus Mathijsen (Finale)2Brain Mariano 4 Jerry Joseph 5 Prince Kwidama 200 meter Meisjes junioran B 24 Katjuska Rozalina 21 Maroussia Hose 29.13 Meisjes junioren A 1 Maruska Eduarda Deborah van Roon Vrouwen 8 Sanne Verstegen 9 Patricia Krolis 28 Arviena Vis Mannen 21 Paulus Mathijsen 44 Niels Ros 400 meter Vrouwen 12 Tamara Klomp Mannen 2 Steven de Jesus 13 Tim Bochove 24 Niels Ros 800 meter Vrouwen 2 Sanne Verstegen 3 Esther Vermue 4x200 meter Vrouwen 1 Rotterdam Atletiek Hinkstapspringen Meisjes junioren A 1 Meruska Eduara Vrouwen 5 Emilie Ephimenco Mannen 2 David van Hetten 31 Januari 2009, Apeldoorn 60 meter Vrouwen (Serie) 4Nikki van Leeuwen 8 Petra groenenboom 13 Tamara klomp 21 Judith vis (Finale) 1 Nikki van Leeuwen 7 Petra Groenenboom Mannen (Serie) 4 Jerry Joseph 17 Jordy Hindriks (Finale) 3 Jerry Joseph 400 meter Vrouwen 2 Sanne Verstegen 13 Tamara Klomp 15 Lotte Spraakman Mannen 4 Jordy Hindriks 9 Jesse Caron 17 Niels Ros 60 meter horden Meisjes Junioren B (Serie) 2 Robin Wingbermuhle (Finale) 3 Robin Wingbermuhle Vrouwen (Serie)6 Judith Vis (Finale) 5 Judith Vis Mannen (Serie) 7 Ruben Esajas (Finale)3 Ruben Esajas Verspringen Vrouwen 3 Petra Groenenboom 31 Januari 2009, Zoetermeer 60 meter Vrouwen (Serie) Stephany Suykerbuyk Arviena Vis (Finale) 1 Stephany Suykerbuyk 3 Arviena Vis Mannen (Serie) Prince Kwidama Steven de Jesus Tim Bochove (Finale) Prince Kwidama7.04 Steven de Jesus Tim Bochove 60 meter horden Mannen Mike Olsthoorn Verspringen Mannen 2 David van Hetten 01 Ferbuari 2009, Utrecht 50 meter Vrouwen 1 Patricia Krolis 3 Arviena Vis 60 meter Vrouwen 1 Patricia Krolis 4 Arviena Vis 60 meter horden Mannen 1 Ruben Esajas

6.82 6.98 7.02 7.20 6.78 6.80 6.88 7.26 6.70 6.84 6.86 29.48

26.812 27.47 25.75 26.00 28.31 23.67 24.68 63.79 49.35 51.89 53.62 2.14.72 2.17.12 .44.65 11.36 10.10 14.36

7.72 7.92 8.06 8.18 7.69 8.03 6.94 7.30 6.91 55.48 62.44 67.20 49.70 50.81 53.11 8.96 9.01 8.81 8.84 8.34 8.16 5.47

8.18 8.42 8.16 8.45 7.06 7.08 7.47 7.12 7.58 8.71 6.74

6.97 7.47 8.13 8.77 8.20

Nederlands Junioren Kampioenschappen 07 – 08 Februari 2009 60 meter Meisjes junioren B (Serie)Robin Wingbermhule 7.91 Deborah van Roon 8.34 (1/2 Finale) Robin Wingbermuhle 8.05 Meisjes junioren A (Serie) Meruska Eduarda 7.96 (1/2 finale) Meruska Eduarda 8.01 (Finale) 7 Meruska Eduarda 8.14 400 meter Meisjes junioren A (Serie)Maruska Eduarda 60.19 (1/2Finale) Maruska Eduarda 58.54

stuur uitslagen naar uitslagen@ra.nl

(Finale) 4 Maruska Eduarda 3000 meter Meisjes junioren A DNF Robi van Leersum 60 meter horden Meisjes junioren B (Serie) Robin Wingbermuhle (Finale) 4 Robin Wingbermuhle Polsstokspringen Meisjes junioren B 4 Robin Wingbermhule Verspringen Meisjes junioren A 5 Meruska Eduarda Hinkstapspringen Meisjes junioren A 1 Meruska Eduarda

58.30

8.94 8.79 3.21 5.54 11.55

Nederlands Senioren Kampioenschappen 14 – 15 Februari 2009 60 meter Vrouwen (Serie) Nikki van Leeuwen 7.90 (1/2) Finale) Nikki van Leeuwen 7.88 Mannen (Serie)Patrick van Luijk 6.71 Brain Mariano 6.88 Jerry Joseph 6.93 David van Hetten 7.12 Paulus Mathijsen 7.15 (1/2 Finale) Patrick van Luijk 6.66 Brain Mariano 6.76 Jerry Joseph 6.87 David van Hetten 7.05 Paulus Mathijsen 7.16 (Finale) 1 Brain Mariano 6.72 4 Patrick van Luijk 6.88 7 Jerry Joseph 6.97 400 meter Vrouwen (Serie) Sanne Verstegen 59.78 Tamara Klomp 60.18 Maruska Eduarda 60.96 (1/2 Finale) Sanne Verstegen 57.10 Tamara Klomp 65.15 (Finale) 2 Sanne Verstegen 54.51 Mannen (Serie) Obed Martis 49.36 Jordy Hindriks 49.50 Jesse Caron 49.53 Steven de Jesus 49.83 Tim Bochove 51.45 (1/2 Finale) Obed Martis 49.57 Jesse Caron 50.15 Steven de Jesus 52.68 (Finale)1 Obed Martis 48.38 1500 meter Vrouwen 4 Esther Vermue 4.44.46 60 meter Horden Vrouwen (Serie) Judith Vis 8.56 (Finale) 3 Judith Vis 8.59 Mannen (Serie) Ruben Esajas 8.14 Mike Olsthoorn 8.41 (Finale)4 Ruben Esajas 8.13 7 Mike Olsthoorn 8.42 Hinkstapspringen Vrouwen 2 Meruska Eduarda 11.59 3 Myriam de Waal 11.43 Mannen 2 David van Hetten 14.60 Polsstokspringen Vrouwen 3 Jamsijn Wierema 3.45 7 Robin Wingbermuhle 3.35 7 december 2008, Spijkenisse Dirk Kwak (M60)

3:54:13

Intersport Biesheuvelloop 2009 18 januari 2009, Maassluis 21 km Patrick Kwist (M40) Amriet Oemraw (M45) Maurice Dingenouts (MSEN) R.L. Geyzen (MSEN) Eric Stam (M45) Tjia Liem (MREC) Ton Hoozemans (M60) Leo van Meel (M55) Michel Kooyman (M40) 10km Rob vd Want (M10KM)

1:13:25 1:19:12 1:26:14 1:29:12 1:30:08 1:30:56 1:37:57 1:43:54 1:45:28 33:45

Van Splunder-Heinenoordtunnelloop 14 februari 2009. Oud Beijerland Patrick Kwist (M40) 1:26:25 Amriet Oemraw (M45) 1:32:53 Bas de Peuter (MSEN) 1:45:35 Maurice Dingenouts (MSEN) 1:45:48 Ron van de Hee (M35) 1:48:42 Kogelslingercircuit 19 Juli 2008, Rotterdam Michelle Blommestijn Dmaster Erwin Suvaal Dmaster Leon Jansen HMaster

32,69 45,41 22,97

01 November 2008, Rotterdam Erwin Suvaal M40 Leon Jansen M40 Laura Blommestijn Peter Blommestijn Ditha Stegman John Stegman Michelle Blommestijn

46,08 28,29 32,41 35,82 37,81 42,17 34,87

24 Januari 2009, Rotterdam Erwin Suvaal M40 Peter Blommestijn M65 Martine Wassink Dsen Louise Zimmerman V55

48,89 35,54 30,84 19,68


trainingstijden specialisatiegroepen

algemene groepen Categorie

Train(st)ers

Tijdstip

Lokatie

Alle pupillen

Benita Verlinde,

ma 17.30 – 18.30

Nenijto

Categorie

Train(st)ers

Sprint

Errol Esajas

Tijdstip ma t/m vr 19.00 – 20.30

Anne Verlinde, Timo Koren, Katariina Ranta, Anetha van Meel Alle pupillen

Léon Jansen,

di 16.00 – 17.00

Varkenoord

za 09.00 – 10.00

Varkenoord

Annet vd Vaart Alle pupillen

Léon Jansen, Annet vd Vaart

Alle pupillen

Marieke Berkhof,

za 08.30 – 10.00

Langepad

Janneke Berkhof,

Tamara en Terrence

do 15.45 – 17.45

Pendrecht*

wo 19.00 – 20.30

Nenijto

Hordeschool

Richard Kooijman

zo 10.00 – 12.00

Nenijto

(op uitnodiging) Marjan Olyslager Piet Verhagen

di 15.30 – 17.30

Nozemanstraat

Ultrapupillen

Esmeralda Adriaans, e.a. wo 16.00 – 17.00

Nenijto

minipupillen

Esmeralda Adriaans, e.a. wo 16.00 – 17.00

Nenijto

C-pupillen

Eric Tournier,

wo 16.00 – 17.00

Nenijto

wo 16.00 – 17.00

Nenijto

Middenlange

Richard Kooijman

afstand Wegatletiek

Rachid ben Meziane

Benita Verlinde, Paula Smith Benita Verlinde

A2-pupillen

Eric Tournier, Teun Kolner

D junioren

C junioren

B junioren

wo 17.30 – 18.30

Nenijto

Richard Langhorst en

ma 17.30 – 19.00

Nenijto

Marieke Berkhof e.a.

wo 17.30 – 19.00

Nenijto

Léon Jansen,

di 16.00 – 17.00

Varkenoord

Annet vd Vaart

za 09.00 – 10.00

Varkenoord

Richard Langhorst en

ma 17.30 – 19.00

Nenijto

Marieke Berkhof e.a.

wo 17.30 – 19.00

Nenijto

Peter Spiering

do 19.00 – 21.00

Nenijto

di 19.00 – 21.00

Nenijto

do 19.00 – 21.00

Nenijto

di 19.15 – 21.00

Nenijto Nenijto

Peter Spiering

vr 19.00 – 20.30

Langepad

Hoogspringen

Marlies Kranendonk

wo 17.45 – 18.45

junioren

Erwin Suvaal (op afspraak) di 19.00

Nenijto

Verspringen/

Elsworth Manuel

di 18.30 – 20.30

Nenijto

do 18.30 – 20.30

Nenijto

ma 19.00 – 20.30

Nenijto

do 19.00 – 20.30

Nenijto

Meerkamp junioren

A1-pupillen

D junioren

Nenijto Nenijto

do 19.15 – 21.00

Hannah vd Weij B-pupillen

ma 19.00 – 21.00 di 19.00 – 21.00 en op afspraak

(* Pendrecht, Sommelsdijkstraat 19) Jesse en Ruben

Nenijto

Marjan Olyslager

afstand

Farah Belahcen Alle pupillen

Nenijto

za 10.30 – 12.00 Horden

Middenlange

Susanna van der Velden

Lokatie

ma 19.00 – 20.30

Nenijto

en A junioren

wo 19.00 – 20.30

Nenijto

Algemene groep Jean-Paul Papamarkou

di 19.00 – 20.30

Nenijto

senioren/masters Dave van Hetten

do 19.00 – 20.30

Nenijto

Hinkstapspringen Polstokhoog-

Marc Suvaal

springen Speerwerpen

Kogel/discus

Kogel/discus

Nenijto

Bernadette den Uijl-

do 19.00 – 20.30

Nenijto

Fransen

za 09.30 – 11.00

Nenijto

Walter Suvaal

ma 18.30 – 20.30

Nenijto

do 18.30 – 20.30

Nenijto

za 09.30 – 12.00

Nenijto

Leo van der Blom

ma 17.45 – 18.45

Nenijto

Vakant

wo 17.30 – 18.30

Nenijto

junioren

loopgroepen Categorie

Train(st)ers

Tijdstip

Lokatie

Kogelslingeren

Groep A

Ruud Onland

di 19.00 – 20.30

Nenijto

Ondersteunende Richard Kooijman

ma 19.00 – 20.30

Nenijto

do 19.00 – 20.30

Nenijto

specialisatietraining

wo 19.00 – 20.30

Nenijto

wedstrijdgericht Groep B1

di 19.00 – 20.30

Nenijto

wedstrijdgericht Aad van Galen

DickEduard

do 19.00 – 20.30

Nenijto

Groep B2

za 8.30 – 10.00

Langepad

Atletiek is ingedeeld op basis van geboortejaar en leeftijd (per 1 november

wedstrijdgericht Michel Kooijman

Rob Broeren

di 18.45 – 20.15

Langepad

2008):

Groep C

Aad Meeldijk/

za 8.30 – 10.00

Langepad

- 2003 en 2004 zijn ultra-pupil (je kunt lid worden van RA als je vijf jaar oud

recreatief

Henk Berkhof

di 18.45 – 20.15

Langepad

bent)

Groep D

Hans Fleischhauer

za 8.30 – 10.00

Langepad

- 2001 zijn C-pupil

recreatief

Cees Romein

di 19.45 – 20.00

Langepad

- 2000 zijn B-pupil

Michel Kooijman

za 09.00 - 10.30

Nenijto

- 1999 en 1998 zijn A-pupil

Groep E

Louis Haak /

za 8.30-10.00

Langepad

recreatief

André Bossche

Algemene

Michel Kooijman

ma 19.00 – 20.30

Nenijto

Atleten geboren in 1989 of eerder zijn senior, wanneer dames en heren

conditietraining

Michelle Blommestijn

wo 16.00 – 17.00

Nenijto

de leeftijd van 35 bereiken worden ze die dag master. Deelname aan de

Aad van Dijk

wo 17.30 – 18.30

Nenijto

trainingen van specialisatiegroepen is mogelijk vanaf de D-junioren, maar

René Warnaar

za 08.45 – 10.15

Varkenoord

specialisatietrainers. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de

wo 16.00 – 17.00

Nenijto

trainers of de trainingscoördinator.

Kinderen geboren in:

- 2002 zijn mini-pupil

- 1997 en 1996 zijn D-junior - 1995 en 1994 zijn C-junior - 1993 en 1992 zijn B-junior - 1991 en 1990 zijn A-junior

afhankelijk van enkele regels, de algemene groepstrainers en de betreffende Loopgroep Varkenoord

Ratelaar

27


RAADRESSEN Bestuur

Medische commissie

Technische commissie

Voorzitter Joop van Leersum Tel. 010 - 461 15 36 voorzitter@ra.nl

Voorzitter Gerard Elderson 010 4704597 010 4624967 (praktijk fysiotherapie)

Richard Kooijman richard@iclbv.nl

Penningmeester André Bossche Tel. 010 - 456 40 16 penningmeester@ra.nl

Lid Jan Bosscha 010 4515046

Secretaris Fred Mandersloot Tel.010-4213168 secretaris@ra.nl

Lid Marianne Hooghuis 010 4512213 06 54281396

Lid (technisch beleid) Peter Blommestijn 010 413 58 15 laura_peter@zonnet.nl

Blessurespreekuur op de Nenijto (na telefonische afspraak) Dinsdag 18.00 – 19.00 Donderdag 20.00 – 21.00

Lid (jeugd) Aad van Dijk Tel. 010 - 415 15 72 aad@ra.nl

Commissie jeugdzaken

Eric Tournier eric@iclbv.nl Peter Blommestijn laura_peter@zonnet.nl Ellsworth Manuel

Colofon Dit is het orgaan van Rotterdam Atletiek, opgericht op 15 april 1919. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie en andere auteursrecht-

Vice-voorzitter (wegatletiek) Louis Haak 06 49391256 famhaak@tiscali.nl

Benita Verlinde Benita.Verlinde@tiscali.nl Rian Pijnenburg rianpijnenburg@hotmail.com Ursula Schurch ursula.schurch@xs4all.nl

Wedstrijdorganisatiecommissie Voorzitter vakant Ria Hoes- v.d. Veen (ad interim) Wedstrijdsecretariaat Thuis Marijke van Ballegoie woc@ra.nl Jury Coördinator Ria Hoes-v/d Veen juco@ra.nl

Paula Vrolijk paulavrolijk@hotmail.com

Commissie Wegatletiek Voorzitter Louis Haak Vice-voorzitter: Cees Romein Leden: trainers loopgroepen A t/m E

Lid Maaike Waterreus

Ledenadministatie en contributieadministratie

Wedstrijdinschrijvingen Bij voorkeur via de kalender op www.ra.nl. Betalen: ABNAMRO 623330520

Johan de Boer 010 4563955 (telefoon) Giro 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, R’dam e mail: admin@ra.nl

Wedstrijdsecretariaat Uit Mireille Hesper mireille.hesper@orange.nl (voor centrale aanmelding NK’s etc.)

Opzeggen lidmaatschap en/of adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven

Senioren/Veteranen/Junioren AB: Vakant Junioren CD/Pupillen ABC: Vakant

28

Ratelaar

Clubrecords Adri van den Berge 010 4522585 statistiek@ra.nl

Sportlokaties Nenijto Bentincklaan 40 3039 KK Rotterdam telefoon beheerders: 010 4656381 telefoon kantine: 010 4656302 Lange Pad Lange Pad 16 3062 CJ Rotterdam telefoon beheerders: 010 4522280 telefoon kantine: 010 4521960 Varkenoord Buitendijk 112 telefoon beheerder 010 4829633 Pendrecht Sommelsdijkstraat 19 06-24999975

Stichting sportbevordering Nenijto (kantine) Voorzitter Joop van Leersum Secretaris Rens Haanstra 010 4584127 Penningmeester Jan v.d. Knaap 010 4198486

Rotterdam Atletiek op internet RA e-mail info@ra.nl redactie@ra.nl webmaster@ra.nl RA-pagina www.ra.nl

hebbenden. Redactie: Judith Vis, Aad van Dijk Columnisten: Marianne Klomp, Judith Vis, Hans Bos Statistiek en clubgeschiedenis : Adri v/d Berge Vormgeving: Ankie Stam, Maartje Franse, Monique Voorhout, René Kruis Foto’s: Erwin Suvaal Drukwerk en verspreiding: Drukkerij Demmenie, Alphen a/d Rijn De redactie nodigt alle leden uit zoveel mogelijk te schrijven over wedstrijden, of andere gebeurtenissen die verband houden met Rotterdam Atletiek, maar behoudt zich het recht voor teksten te redigeren if in te korten. Kopij bij voorkeur per e-mail sturen naar Judith Vis: judithvis@hetnet.nl De uiterste inleverdatum voor kopij van het volgende nummer wordt meestal op pagina 1 vermeld. Verenigingsmanager: Hareld Dielemans, tel.06-48760792, mail h.dielemans@rotterdamsportsupport.nl

RAtelaar 1-09  
RAtelaar 1-09  

RAtelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek

Advertisement