Page 1

Ratelaar clubblad van Rotterdam Atletiek

05/09 jaargang 75

RECREANTEN / DUBBEL DILEMMA / BERGSEPLASLOOP / SPEURTOCHT / NIEUWJAARSVOORNEMENS

«

R


RELATIEVE RUST

«

thema recreanten Relatieve Rust

een rustige tijd aangebroken. Niets is echter minder waar.

Oktober is altijd de maand in de atletieksport dat er gas terug

2SGHDFKWHUJURQG]LMQHHQÁLQNDDQWDOPHQVHQDFWLHI=RLV

genomen wordt. Het wedstrijdseizoen op de baan is voorbij

de sponsorcommissie druk doende om het sponsorplan en

en de druk wordt van de ketel gehaald. Atleten krijgen even

de daarbij behorende activiteiten op de rails te zetten. In

de tijd om hun lichaam te laten rusten. Dit als voorbode voor

dit nummer alvast een schot voor de boeg voor de leden.

de wintertraining. Dan wordt in feite al weer de basis gelegd

Medio december zullen er allerlei andere plannen ontvouwd

voor het volgende wedstrijdseizoen.

worden.

Dit nummer zal daarom in het thema staan van recreanten. Bij recreanten komen een aantal associaties naar boven:

De WOC zal eind oktober het wedstrijdseizoen evalueren

recreëren, ontspanning, buiten, wegwedstrijden, rustig, etc.

en gaan nadenken hoe het volgend seizoen beter kan. Niet alleen zullen de wedstrijden (technisch, organisatie) onder

Over recreëren gesproken; het pupillen en junioren C/D

de loep genomen worden; ook de personele bezetting is

kamp is in de nieuwe vorm, met zijn allen gezamenlijk, een

natuurlijk een punt van aandacht. Terugkerend onderwerp

succes gebleken. Bijna 100 kinderen zijn dit jaar mee geweest

zijn de vrijwilligers. Wij zijn bijna zover dat alle taakjes en

op kamp en naast allerlei leuke spelletjes en trainingen is er

functies in kaart zijn gebracht. Er is een telefonische enquête

natuurlijk volop aandacht geweest voor de ontspanning met

gemaakt voor de leden en het zal me niet verbazen als de

elkaar. Deze nieuwe vorm met deelname voor het eerst vanuit

komende tijd allerlei leden gebeld zullen worden.

de locatie Pendrecht kan volgend jaar herhaald worden. Tot onze grote verbazing hebben wij 2 weken geleden van Onlangs heeft het bestuur ook met Leon Jansen over de

de Dienst Sport en Recreatie te horen gekregen dat de

ontwikkelingen op Varkenoord gesproken. Erg leuk om te

kogel voor baanrenovatie door de kerk is. De Nenijto zal

zien hoe deze enthousiaste groep mensen het voor elkaar

waarschijnlijk (ja, ik houd nog steeds een slag om de arm) in

KHHIWJHNUHJHQRPLQMDDUWLMGHHQÁLQNHSXSLOOHQJURHSHQ

het voorjaar gerenoveerd gaan worden. Verrassend kunnen

recreantengroep op te zetten. Inmiddels zijn er in totaal zo’n

sommige processen lopen. Na alle energie (2 jaar, diverse

60 leden! Prima gedaan Leon en natuurlijk ook Annet en Rene.

gesprekken met o.a. wethouder, deelgemeente, S&R, etc.) hadden wij al bijna de moed opgegeven. En dan komt er

Over wedstrijden gesproken: in de vorige Ratelaar moesten

opeens als een duveltje uit een doosje een beslissing. Wij zijn

wij helaas melding maken over de afgelasting van de Joop

er in ieder geval blij mee en zijn bezig om diverse wensen in

Tournierbokaal. Dit is een kleine smet op ons blazoen maar

kaart te brengen die wellicht meegenomen kunnen worden

het echte ‘einde’ van het wedstrijdseizoen hebben wij in stijl

bij deze renovatie. Ventileer nieuwe ideeën via de trainers!

afgesloten. De tweede editie van de Bergse Plasloop die wij samen met de winkeliersvereniging Hillegersberg hebben

Oh ja, bijna vergeten om mezelf als recreant te bestempelen.

georganiseerd, is een succes geworden. Verderop in dit

Samen met Eric Tournier ben ik de uitdaging aangegaan om

nummer een mooie uiteenzetting wat er allemaal bij komt

de techniek van het kogelslingeren bij Erwin Suvaal onder de

kijken. Hierbij wil ik met name Louis Haak, Aad van Galen en

knie te krijgen. Wat kan recreatief atletieken toch leuk zijn! Na

Jan Lagendijk en de vele andere vrijwilligers bedanken die

het sleuren aan zo’n kogel heb je toch een relatieve rust in je

aan dit mooie evenement hebben bijgedragen. Wij kunnen

hoofd.

trots zijn op deze loop. Ook voor het bestuur en de vele commissies (WOC: wedstrijd organisatie commissie, TC: technische commissie, etc.) lijkt

VERRAS JEZELF, DOE EENS IETS ANDERS EN GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER !!!!. 1«


RA IN HET KORT RAGENDA

ÂŤ

datum

evenement

21-11-2009

1ste Wintercross, PAC, Rotterdam

THEMA VAN DEZE RATELAAR: RECREANTEN

12-12-2009

2de Wintercross, C.A.V.Energie,

Logiserwijze zul je in het blad van een club als RA veel over

Barendrecht

prestaties tegenkomen, maar de vereniging kent ook een

3de Wintercross, Voorne Atletiek,

grote groep leden die alleen maar op een prettige en

Oostvoorne

verantwoorde wijze willen bewegen, zonder direkt wedstrijd-

23-01-2010

4 Seizoenen Winterslingeren (3e); Nenijto

gericht bezig te zijn. Voor hen biedt RA genoeg mogelijkhe-

13-02-2010

Reservedatum Wintercross

GHQ]RZHORS=XLGDOVLQKHW.UDOLQJVH%RVPDDURRNRSGH

17-04-2010

4 Seizoenen Lenteslingeren (4e); Nenijto

Nenijto en omgeving. Hoog tijd om leden uit die groep eens

23-01-2010

aan het woord te laten. U leest daarover in het artikel Van Dikkebuikengroep naar Recreantentraining. En ook columnist Hans Bos spreekt in zijn artikel over dit onderwerp. Natuurlijk ontbreekt ook het verslag, van de hand van organisator Louis Haak, over de 2e editie van de Bergse Plasloop niet. Dit evenement is in wel zeer korte tijd een geweldig succes geworden. Het RAtelaar team wenst u veel leesplezier toe.

GEBOORTE BERICHTEN 28 september 2009 5:21 uur is Myriam de Waal moeder geworden

HEB JE HEM OOK HERKEND?

van een dochter, genaamd Arwen.

Steven de Jesus op de voorpagina van Run&Read, het blad

=HZRRJJUDP

dat je samen met het atletiekmagazine Start kreeg? Steven is onlangs overgestapt van de 100 en 200m naar de 400m

Van harte gefeliciteerd

sprintafstand.

namens RA! We wensen hem veel succes daarmee!

JUBILEA Een blik op de ledenlijst leerde me dat er dit jaar 10 leden 25 jaar lid zijn en 1 zelfs 50 jaar ! Hieronder de namen die ik vond; Peter Blommestijn 50 jaar en de overigen 25; Robert Boer Ronald de Bruijn Bram Groeneweg Charles Guy Jessie Hulst J.G. Jansen 6WHHI.LMQH Diny Mekes-Steffen Frank Neele Ria van Wingerden Allen namens de redactie van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal !

2ÂŤ


RA IN HET KORT

«

ROTTERDAM ATLETIEK IN EUROPA Meldt u aan voor de

Zoals u weet zijn zowel de mannen als vrouwen van Rotterdam Atletiek Nederlands kampioen teams geworden. Dit betekent een groot Europees avontuur…..!!! Helpt u hen Europa in?? Wordt lid van de Europa Club, stort 50 euro of meer op rekening 4477482 t.n.v. Rotterdam Atletiek onder vermelding van EC en uw naam. We houden u dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten. —‘–˜ƒ‰–ƒŽ•†ƒǡƒƒϐŽ‘‘’Š‡–—‹‡‡ˆ—ŽŽ…‘Ž‘—”—”‘’ƒ—’ƒ‰ƒœ‹‡Ǥ

PUPILLENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 20 SEPTEMBER Deze wedstrijd stond op losse schroeven vanwege tekort aan mensen bij de WOC, maar bestuurslid Jeugdzaken Paula Vrolijk zorgde er gelukkig voor dat hij doorgang vond en het werd een heel leuke wedstrijd onder mooie weersomstandigheden. Want dit is toch een wedstrijd die kennelijk door de pupillen heel erg gewaardeerd wordt. Ook waren er, weliswaar in kleine aantallen, deelnemers van onze beide Schoolsportverenigingen aanwezig en voor de meeste van hen was het een eerste kennismaking met een echte atletiekwedstrijd. Het 7-jarig broertje Joshua, van een van hen dat meegekomen was, mocht ook meedoen en wist zelfs een tweede plaats te bemachtigen. 1DDÁRRSZDVHUGHSULMVXLWUHLNLQJGRRUGHYRRU]LWWHUHQ natuurlijk kon iedereen genieten van de lekkere hapjes waarvoor een aantal ouders had gezorgd. Aad van Dijk


ROTTERDAM MOET LANGER SPORTEN

«

tekst: Job Halkes Binnen zeven jaar moet 70 procent van

het hoogste op de spelen.”

gestegen van 14 naar 65 procent. Een groot deel van de kinderen kende

de Rotterdammers een uur per maand intensief sporten. Die ambitie heeft

Stad wil dat 70 procent meer dan

het woord vereniging niet eens”, legt

sportwethouder Peter Lamers gisteren

een uur per maand gaat bewegen

Gert Jan Lammens van Rotterdam

neergelegd. Nu ligt dat percentage

Nieuw 50-meterbad voor Charlois

Sportsupport uit. Naast het uitbreiden

nog op ongeveer 52 procent

in Zuiderpark

van dit programma naar meer scholen, wordt ook de aandacht gericht op

tegenover 60 landelijk. Er is bewust gekozen voor zo’n ambitie

Daar moeten de veertien

ouderen en gehandicapten om ze

tot 2016, omdat dan duidelijk wordt of

schoolsportverenigingen een grote

te laten bewegen. Voor die tijd moet

Nederland voor de Olympische Spelen

bijdrage aan leveren. Een daarvan

HURRNLQKHW=XLGHUSDUNHHQQLHXZ

van 2028 gaat en met welke stad.

is gevestigd op basisschool Over de

50-meterbad liggen, vertelt dagelijks

“Dan moeten wij op Olympisch niveau

Slinge in Pendrecht. “We hebben

bestuurder van Charlois, Lionel Martijn.

zijn en zorgen dat jonge talentvolle

gezien dat het aantal kinderen dat

“Met deze ambitie mag dat niet in de

Rotterdammertjes gaan voor

naar een sportvereniging gaat is

vertraging komen.”

“We hebben gezien dat het aantal kinderen dat naar een sportvereniging gaat is gestegen van 14 naar 65 procent.”

DE STRIJD OM DE PENDRECHT BEKER

tekst: Aad van Dijk

Nadat de proeftrainingen voor de nieu-

ning op horden de doorslag. Hier ging

daille beslag legde en Annelies goede

welingen achter de rug waren werd het

Rensley met de beker naar huis, maar

derde werd. Bij de jongste jongens

tijd om de krachten in een wedstrijd te

Michel’s prestaties deden daar eigenlijk

behaalden Jalal en Nasreddin beiden

meten. Woensdagmiddag 14 oktober

nauwelijks voor onder. Derde werd

7 punten en ging de beker naar Jalal

was het zover en streden 28 kinderen in

Bob die nu nog op voetbal zit. Hij heeft

dankzij z’n overwinning bij het kogel-

de basisschoolleeftijd om de eer. Ook

aangekondigd z’n seizoen daar af te

stoten.

ouders waren uitgenodigd en een aan-

maken, maar zich daarna bij atletiek

tal daarvan konden met eigen ogen

aan te sluiten, want dat vindt hij toch

1DDÁRRSYDQGH]HZHGVWULMGZHUGHQ

zien wat hun kinderen bij ons hadden

veel leuker.

de plannen voor een tweede training

geleerd en vooral hoe enthousiast ze

Afgetekende winnares bij de jongste

op Varkenoord ontvouwd en we hopen

waren. Het werd een driekamp in de

meisjes was Rochella met maar liefst 3

nu maar dat velen de weg naar de

gymzaal met de onderdelen horden,

(!) overwinningen, terwijl Duygu met 3

zaterdagochtendtraining daar weten

hoog en kogel. Voor een overwinning

tweede plaatsen op de zilveren me-

te vinden.

kreeg je 1 punt, een tweede plaats leverde 2 punten op, enz. Dus degeen met de minste punten was winnaar in zijn/haar leeftijdsklasse. Bij de meisjes van groep 6, 7 en 8 was de strijd wel heel erg spannend, want Lieshaira en Susy behaalden beiden 5 punten. De beker ging naar Lieshaira want die behaalde 2 overwinningen tegen 1 voor Susy. Maar ook Selena met 8 punten liet zien dat er in Pendrecht talentjes rondlopen. Ook bij de jongens in de oudste leeftijdsgroep behaalden de eerste 2 een gelijk aantal punten en gaf de overwin-

Foto: Bart van Wensen


RA SPORTNIEUWS IN HET KORT

ÂŤ

18-10-09: Patrick Kwist snel op de marathon in amsterdam Onder prima omstandigheden liep 3DWULFN.ZLVW 0 YDQGDDJGH marathon van Amsterdam in een uitstekende tijd van 2.27.01. Daarmee verbeterde hij zijn p.r. met maar liefst 10 minuten. Hij is daarmee de eerste veertiger van RA die de marathon onder de 2.30 uur heeft afgelegd. Hans Bos is dus zijn clubrecord kwijt. Patrick

nog eenmaal zijn beste beentje voor.

800 m 70-74 jr

werd derde in zijn leeftijdscategorie en

Veel atleten, zowel jong als oud waren

kogelstoten 70-75 jr 2e

2e

2.39’’11 9.01m

staat nu 7e in de top 10 aller tijden van

een beetje gammel en ziekjes, maar

speerwerpen 70-75 jr 2e

19.93m

5$RSGH]HDIVWDQG3URĂ€FLDW3DWULFN

desondanks waren er toch nog een DDQWDOEHVWHSUHVWDWLHV1DDĂ RRSZDV

Daarnaast waren ook Peter Blommestijn

10-10-2009: Loic Wondel 1e plaats

er een gezellige bbq bij Climax en werd

(M65) en Annelies Steekelenburg (V60)

We feliciteren Loic Wondel met de

de wedstrijd nog even nabesproken.

actief. Annelies was daarvoor speciaal

eerste plaats die hij zaterdag 10

XLW&DOLIRUQLsRYHUJHNRPHQ=LMZRQ

oktober behaalde in Alphen a/d Rijn

24-09-2009: Jongens C verrassend 4e

het hoogspringen in haar klasse met

met de volgende prestaties;

LQGH&FRPSHWLWLHĂ€QDOH

1.37m (zie foto).

60m 8,5, hoog 1,30 en kogel 7,81

De jongens C waren al blij dat ze

Peter kwam tot de volgende prestaties:

GHĂ€QDOHLQ+RRUQKDGGHQJHKDDOG 03-10-2009: Patrick Kwist superieur in

met een tiende plaats. In de weken

Onderdeel

Plaats

Prestatie

Alblasserdam

voorafgaande werd er met spanning

Hoog

2e

1.39m

3DWULFN.ZLVWKHHIW]DWHUGDJGH

JHNHNHQQDDUGHĂ€QDOHLQ+RRUQ:DV

.RJHO

Rabobankloop over de halve

men wel in vorm? Hoe goed was de

Speer

marathon in Alblasserdam op

rest? Als we maar niet ziek worden?

superieure wijze op zijn naam

Helaas, Jan werd ziek, maar stond er

19/20-09-2009: Nationale Meerkamp,

geschreven in een tijd van 1.11.13 Hij

die dag toch gewoon want hij moest

veelbelovende talenten van RA

bleef daarmee Thijmen Schouten, die

HUELM]LMQ.ODVVH0DDURSGHGDJYDQ

In het weekend van 19 en 20

2e werd in 1.18.15 heel ver voor.

de waarheid stegen ze boven zichzelf

september waren in Enschede

uit en kwamen ze met topprestaties

de Nationale Meerkampen voor

27-09-2009: Patrick Kwist wint Geul

tot een uiteindelijke 4e plaats.

CD junioren. Deelnemers namens

Techniekloop. Jorit Pels 2e.

Overwinningen waren er voor Serapis

5RWWHUGDP$WOHWLHNZDUHQ.D\*HOXN

Met een tijd van 49.26 werd Patrick

op de 100 meter en Luuk met het

bij de D-jongens en Luuk de Vos bij de

.ZLVWRYHUWXLJHQGZLQQDDUYDQGHH

discuswerpen. Pr’s werden er gescoord

C-jongens. Luuk haalde een derde

Geul Techniekloop, die meetelt in de

door Frank op de 800m in 2.14.63 sec en

plaats met een record aantal punten

Loopserie van loopreizen.nl. In een

100 mtr.horden in 17.34sec, Mitchell op

van 5848, ondanks volgens hemzelf

race , die de lopers door het fraaie

NRJHOPHWPWUHQ.D\RSVSHHUPHW

een zwakke eerste dag. Veel nummers

UHFUHDWLHJHELHGYDQ0LGGHQ'HOĂ DQG

42.21mtr (600gr).

waren tegen pr niveau aan met als als

voerde, nam Patrick vanaf de startH

P

3e

36.36m

prachtig toetje een 1000 meter van

al de leiding en eindigde met ruime

13-09-2009: Lex Mohr presteert op

·µ.D\ZHUGXLWVWHNHQGHPHW

voorsprong, gevolgd door Jorrit Pels die

senior games

HHQSDDUSUDFKWLJHSU¡V=ROLHSKLM

2e werd in 50.50.[bron AD]

Maar is niet de enige.Lex Mohr heeft

voor het eerst onder de 13 seconden

]LFKRSGHVHQLRUJDPHVLQ=HHODQGYDQ

op de 80 mh. (12.92sec) en had hij

24-09-2009: Heren 2e team promoveert

zijn beste kant laten zien door 1 eerste

weer een pr op speer. Nu kwam hij

naar de eerste divisie

plaats en 3 tweede plaatsen voor zich

tot 46.12 meter. Ook hij sloot af met

Het kan dit jaar niet op; 20 september

op te eisen.

een prachtige 1000 meter in 3’08�88.

promoveerde het 2e herenteam in

8LWHLQGHOLMNYHUEHWHUGHRRN.D\]LMQ

(GHQDDUGHHHUVWHGLYLVLH=RDDQKHW

Onderdeel

Plaats

prestatie

puntentotaal met bijna 200 punten tot

eind van het seizoen zette iedereen

400 m 70-74 jr

1e

92’’82

4433 punten.

5ÂŤ


VAN DIKKENBUIKENGROEP NAAR RECREANTENTRAINING tekst: Aad van Dijk

ÂŤ

Toen METRO in 1966 de “dikke bui-

lang bijna niet kunnen lopen! Ik vond

gebrek aan discipline geen succes en

kengroep� startte om mensen met

het wel ontzettend leuk en lekker, dus

via internet kwamen ze bij RA terecht,

zittend werk in beweging te brengen,

heb ik doorgezet. Nu train ik iedere

waar ze verrast waren door de snelle

betekende dat een nieuw aspect in de

maandagavond en zaterdagochtend

beantwoording van haar vragen per

atletiek en zou een grote vlucht nemen.

bij Michel. Het is erg leuk om met een

mail door Louis Haak. Aanvankelijk

Daarvóór kende de atletiek geen trim-

groep mensen te lopen omdat je elkaar

WUDLQGHQ]HLQKHW.UDOLQJVH%RVHQ

mers. Lex Mohr herinnert zich dat dit de

motiveert en aanmoedigt. En ik kom

probeerden het ook eens bij Michel

FOXEHHQGXVGDQLJHĂ€QDQFLHOHLPSXOV

vaak thuis met nieuwe recepten, vooral

.RR\PDQRSGH1HQLMWREDDQ'DWOHHN

gaf, dat het de mogelijkheid bood het

op de zaterdag! Ik vind het leuk om te

aanvankelijk saai, maar het wende

vliegtuig te nemen voor de competi-

kijken hoe ver je kunt gaan en het geeft

snel. De serieuze aanpak van Michel,

WLHĂ€QDOHLQ*URQLQJHQ,QGLHWLMGZDV

een kick om van jezelf te winnen. Ik heb

waar weinig tijdens de training wordt

vliegen een kostbare aangelegenheid

ook nooit geweten dat je een haat-

gekletst, bevalt Wiesje wel. Wat ze ook

en het was een ongehoorde stunt van

liefde-verhouding kunt hebben met je

prettig vindt is dat Michel regelmatig de

zijn club‌.

horloge.

tijden doormailt, zodat je de progressie

In maart van dit jaar is mijn oudste zoon

ziet. Michel vindt ze een heel goede

Tegenwoordig zijn trimmers in alle gele-

Melle ook begonnen met atletiek. Hij

trainer!

dingen te vinden, van jonge moeders

heeft nog wel vaak een duwtje in de

tot oud-atleten.

rug nodig om te gaan, maar als hij er

Opmerkelijk is dat ouders gaan trimmen

eenmaal is, vindt hij het hartstikke leuk.

omdat hun kinderen atletieken, maar

Hij is hard aan het trainen om een keer

je ziet het ook andersom.Op het Lange

samen met mij te gaan lopen.

Pad maken ongeveer 10 ouders ge-

En het ondenkbare is gebeurd! Door

bruik van de mogelijkheid op zaterdag-

mijn enthousiasme voor het lopen is mijn

ochtend in een van onze loopgroepen

geliefde gaan hardlopen. Hij heeft een

te trimmen terwijl hun kinderen daar bij

blauwe maandag gevoetbald toen hij

de pupillen sporten. Er zijn zelfs recre-

heel jong was, maar daarna nooit meer

antengroepen met vrijwel uitsluitend

wat aan sport gedaan en nu loopt hij 2

ouders, zoals de zaterdagochtendtrai-

keer per week een half uur.

ning op Varkenoord en de woensdag-

Wat mijn twee jongste zoons gaan

Damir Frkovic, 35 jaar, had een

middagtrainingen op de Nenijto.

doen aan sport, weet ik nog niet. Wie

baankaart willen kopen om op zichzelf

Niet zelden putten clubs voor hun vrijwil-

weet gaan ze ook op atletiek en lopen

te gaan trainen, maar dat was niet

ligers en bestuursleden uit de recrean-

we over een tijdje met z’n vijven de

meer mogelijk, dus sloot hij zich bij de

tengroepen. Dit clubblad bijvoorbeeld

marathon!�

maandagavond en dinsdaggroep

:LHVMH.RUIIRWRZZZUROODSDOX]DFRP

kwam grotendeels uit die hoek tot

(het bos) van Michel aan. Hij was als

stand en ook onze vicevoorzitter en

junior een succesvol zwemmer waarbij

penningmeester komen daar uit voort.

KLM=XLGKROODQGVHHQ1HGHUODQGVH kampioenschappen behaalde. En

Een interessante vraag is waarom men-

tijdens de vakanties in het toen nog

sen bij RA gaat trimmen.

Joegoslavie behaalde hij in 1986 met

Een aantal is op de LOOPSCHOOL afgekomen, maar er zijn nog veel meer redenen. =RLVGH 35-jarige Esther Godijn in contact gekomen met RA door een clubje

Esther Gordijn

enthousiaste ouders van de school van haar oudste, die in het maandag-

Wiesje Korf, 32 jaarÀHWVWYHHOVDPHQ

avondgroepje van Michel lopen.

met haar vriend, o.a.in Spanje, Marokko

Uit haar mond teken ik haar relaas

HQ*KDQD=HVWXGHHUGHLQ(LQGKRYHQ

op; “die zeiden: “Anders kom je toch

Industriele Vormgeving en belandde

gewoon een keertje langs?� Nou dat

met haar vriend tenslotte in Rotterdam

heb ik geweten. Ik heb twee weken

GH3URYHQLHUVZLMN =HOIWUDLQHQZHUGELM

6ÂŤ

Damir Frkovic


VAN DIKKENBUIKENGROEP NAAR RECREANTENTRAINING

ÂŤ

zijn club het nationale kampioenschap.

voor mij als absolute beginneling, toch

GDJDYRQGELM0LFKHO.RR\PDQ(QRS

Van zijn vrienden Jao Varella en Arjan

mogelijkheden te zijn. Uiteindelijk ben

een ander moment in de week ren ik

van Dijk hoorde hij over RA. Wat hem

ik in de maandagavond groep van

HHQURQGHRPGH.UDOLQJVHSODVÂľ

erg aanspreekt bij Michel’s training is

Michel terecht gekomen. Michel is

de doordachte opbouw ervan; een

een trainer die goed kan motiveren en

goede warming-up, gevolgd door

iedereen de juiste aandacht geeft, er

oefeningen en looptechniektraining en

worden naast het lopen veel afwisse-

GHFRROLQJGRZQQDDĂ RRS+HWVRFLDOH

lende oefeningen gedaan zodat het

van een groep trekt hem wel.

toch iedere keer weer leuk blijft. Hoewel

Lex Mohr, 71 jaar jong inmiddels, begon

ik nog steeds achteraan meehobbel en

in 1953 (!) op 14-jarige leeftijd bij Pro

niet meer de illusie heb ooit nog eens

Patria, het huidige PAC en behaalde als

een snelle 10 km, laat staan een mara-

c-junior nogal wat medailles, voorna-

thon te kunnen volbrengen, voel ik me

melijk op de werpnummers. Hij traint bij

een stuk beter. En echt, ik mis het zelfs

Michel, en, het wordt eentonig, ook hij

als ik af en toe eens een training moet

is geweldig tevreden met hem. Maar

overslaan!�

enkele maanden geleden is hij tijdelijk naar Walther Suvaal overgetapt. Aan-

Gerdien Kruisselbrink, 32 jaar.

leiding was een bericht van de Atletiek

Al jarenlang liep ze met het plan aan

Unie voor deelname aan een 50+

de Rijnmondloop op de Rotterdamse

NDPSLRHQVFKDSLQ=HHODQGZDDUKLMLQ

marathondag mee te doen. Maar

zijn leeftijdscategorie een eerste en 4

wilde daaraan wel getraind beginnen.

Enkele jaren geleden liep het aantal

tweede plaatsen wist te behalen! Elders

=HYHUWHOW´-DUHQODQJGRHLNDDQUHFUH-

trimmers bij RA behoorlijk terug, maar

in dit blad leest u daar meer over.

atief voetbal, maar dit was de laatste

Louis Haak wist met het opzetten van

tijden ook al niet meer wekelijks. Ik wilde

de LOOPSCHOOL de negatieve spiraal

Karin in ’t Veld (48) en Leo ’t Hart (56)

toch wat meer structureel gaan spor-

te doorbreken. Met de schematische

zijn door hun werkgever, bij ons gaan

ten. En dacht dus aan hardlopen.

indeling naar prestatieve ontwikkeling,

sporten. De door Rachid Ben Meziane

Ben maar eens wat gaan googelen en

de A, B, C, D en E groepen, schepte hij

enkele jaren geleden verzorgde trai-

kwam bij een loopcursus/loopscholing

GXLGHOLMNKHLG=HOI]HJWKLM´LQZDV

ningssessie kreeg voor hen een vervolg.

terecht van Rotterdam Atletiek. Hier

er nog sprake van een terugloop van

2RN.DULQ¡VGRFKWHUJLQJELMRQVWUDLQHQ

ben ik in maart 2009 mee gestart. Elke

13,5 %, maar met de introductie van het

Leo vertelt: “Door een oproep begin

zaterdag van 09:00 tot 10:30 uur. Met

Algemeen Beleidsplan 2007-2010 en

2007 aan personeel van de gemeente

een gezellige groep lopers en leuke

daaropvolgend overleg met de loop-

Rotterdam om je op te geven voor een

trainers was het een geslaagd

groeptrainers bereikten we een groei

van de kennismakingsprogramma’s

gebeuren.

van 50% in de recreatieve tak�.

ben ik, voor het eerst sinds lange tijd,

Het ging heel voorspoedig en ik be-

Gevraagd naar zijn verwachting naar

weer eens een beetje gaan bewegen.

leefde er veel plezier aan. Iedere week

verdere groei laat hij weten dat die zal

Er waren verschillende mogelijkheden

kregen we een nieuwe opdracht mee.

doorzetten zolang wij ons in positieve

om mee te doen aan korte cursussen

Een keer trainen voor me zelf deed ik

zin blijven onderscheiden, maar hij

waarin je kon proeven aan sporten zo-

trouw. Afsluitend een coopertest en

hecht aan handhaving van kwaliteit en

DOVJROIVTXDVKHQĂ€WQHVVHQKDUGORSHQ

HHQFHUWLĂ€FDDW+HWDGYLHVYDQGH

meent dat het technisch kader de kans

Ik heb toen voor lopen gekozen. Op 6

trainers was om door te stromen naar

en tijd moet krijgen mee te groeien.

achtereenvolgende dinsdagen werd

de C-groep.

Louis bezorgde RA met de succesvolle

er op de Nenijtobaan een looptraining

Echter na een paar trainingen kreeg

Bergse Plassenloop een aansprekend

gegeven. En ‌. ik ben enthousiast

ik te maken met een knieblessure,

loopevenement. Bij de 2e editie waren

geworden.

waardoor ik een paar maanden was

er 763 deelnemers, een groei van 32%

Omdat ik in de periode daarvoor

uitgeschakeld. Wat baalde ik, had het

t.o.v. vorig jaar!

gezondheidsproblemen had gehad,

hardlopen helemaal ontdekt en kreeg

wilde ik eigenlijk wel iedere week gaan

er veel energie voor terug. Inmiddels

sporten en mijn conditie verbeteren.

is het helemaal oke met de benen en

Binnen de vereniging bleken er, ook

train ik weer lekker mee op de maan-

*HUGLHQ.UXLVVHOEULQN

7ÂŤ


TRAININGSWEEKEND PUPILLEN VERSLAG VAN DE KOOKPLOEG tekst:Rian Pijnenburg

ÂŤ

Ook dit jaar is het weer gelukt een kookploeg samen te stellen voor het trainingsweekend van de pupillen. De kookploeg bestond dit jaar alleen uit dames namelijk; Agnes Ottens, Agnes Pols, Rian Pijnenburg, Mieke Hamden, en Addie Bergwerff. Op Vrijdagmiddag bestormden deze dames de C-1000 in Baarn om alle boodschappen in te slaan voor het weekend. Na aankomst kregen we eerst een rondleiding in de keuken die er heel professioneel uitzag. We konden zelfs patat bakken! Stapels boterhammen, en liters siroop, thee met suiker, veel komkommers en fruit en een pastamaaltijd op =DWHUGDJDYRQGRPZHHUJRHGRSWHNXQQHQWUDLQHQ2RN werd er een grote pan deeg gemaakt zodat de kinderen EURRGMHVNRQGHQPDNHQELMKHWNDPSYXXU=DWHUGDJDYRQG was het heel gezellig druk in de keuken want de junioren KHEEHQWRHQRRNKXQWDOHQWODWHQ]LHQPHWNRNHQ=RQGDJ scheen het zonnetje, en heeft Addie patat gebakken (voor het eerst van haar leven) en hebben de kinderen buiten patat gegeten. En ter afsluiting de keuken boenen zodat alles weer picobello eruit zag. Hard werken maar dat was het zeker waard!

PUPILLEN VERDWAALD BUITEN HET KAMPTERREIN.

Groetjes van de kookdames Er was een speurtocht buiten het terrein. De weg was uitgezet met zwarte lintjes. Twee van de groepjes waren verkeerd gelopen. Het eerste groepje had een ruzie en is gespitst. Mijn groepje kwam er daarna achteraan en toen kwamen we elkaar tegen. Toen heeft er iemand van (onze uiteindelijke grote groep) (met iemands telefoon) naar huis gebeld en het nummer van het kamphuis gevraagd. En toen zijn ze ons komen ophalen, en zijn we terug naar het kamphuis gegaan. Hieronder een tekening hoe en waar we verkeerd liepen:

Nils Bebelaar (10 jaar)

8ÂŤ


ROTTERDAM ATLETIEK IN DE OERTIJD tekst: Janneke Berkhof

«

De Oertijd.. Dat is al weer een hele tijd geleden. Niemand van

De punten van de 8-kamp en de speurtocht werden bij elkaar

ons heeft hierin geleefd, maar wel veel over geleerd tijdens

opgeteld. Groep7 had de meeste punten en de leden van

de geschiedenislessen. De kinderen van Rotterdam Atle-

deze groep mochten allemaal een leuk cadeautje uitzoeken.

tiek zijn tijdens het trainingsweekend terug gekeerd naar de

Ook werd er een prijs uitgedeeld voor de groep die het beste

Oertijd.

samenwerkten. Dit was groep 3 en daarom mochten ook zij wat leuks uitzoeken.

Op vrijdag 3 oktober was het weer tijd voor het trainingsweekend voor de pupillen. Dit jaar gingen ook de C/D junioren

In de avond was het tijd voor de bontenavond. Iedereen had

mee. Om al deze kinderen in bedwang te kunnen houden,

zijn of haar mooiste oertijdkleding aangetrokken. Er waren

gingen er 15 begeleiders mee. Ook was er natuurlijk weer

weer leuke optredens. Er werd gejongleerd, gedanst en

GHNRRNSORHJ=LMVSHOHQDOWLMGHHQEHODQJULMNHUROWLMGHQVKHW

toneelstukjes opgevoerd. Luc was de grote winnaar van deze

kamp. Na al dat rennen, springen en vliegen, lusten de kinde-

avond. Hij was een echte entertainer. Na nog even gefeest te

ren wel wat te eten en te drinken.

hebben bij de disco, was het bedtijd. Iedereen was moe van de drukke dag.

Om 18.00 uur vertrokken de bussen om op weg te gaan naar

De laatste dag was alweer aangebroken en deze begon met

het Schoolbuitenhuis ‘De Stulp’ te Baarn. De bussen waren

het opruimen van alle spullen. Het is bekend dat er overal

gevuld met atleten van de locaties Nenijto, Lange Pad, Var-

spullen rondslingeren en er van alles kwijt is. We hadden dan

kenoord en voor het eerst ook Pendrecht.

ook weer een doos vol gevonden voorwerpen. Na alles te

Een uur later kwamen we aan en was het tijd om alle spullen

hebben opgeruimd was het tijd voor een stevige training

uit de bus te laden, de kamers op te zoeken en een lekker

in het bos. De kookploeg was ondertussen bezig met het

bed uit te zoeken om deze vast klaar te maken voor de nacht.

bakken van patat. Dit ging er bij iedereen wel in. Er was nog

Na een lekker broodje met knakworst te hebben gegeten

even tijd om lekker te spelen en om

was het voor de pupillen tijd voor het Dierengeluidenspel. Het

15.45 uur werden de bussen weer klaargemaakt om terug te

was al goed donker en dat maakt het spel extra spannend.

keren naar Rotterdam.

Het bos was gevuld met dieren uit de Oertijd. Overal kwamen geluiden vandaan van o.a. een

De kinderen werden opgewacht door hun ouders, broers,

T-Rex, Oeraap, Sabeltandtijger en zelfs een Holbewoner.

zussen, oma`s en opa`s. Het trainingsweekend zat er weer

Na alle dieren gevonden te hebben, was het voor de kleintjes

op voor dit jaar. Het was weer een druk, vermoeiend, maar

tijd om naar bed te gaan terwijl de A-pupillen nog een lange

vooral heeeel gezellig weekend. Iedereen heeft er van geno-

avond wandeling maakten.

ten inclusief de begeleiders. Ik hoop dat alle kinderen het leuk vonden en volgend jaar

Na een korte nacht slapen stonden Esmeralda en Iyobo klaar

weer mee gaan.

om ochtendgymnastiek te geven. Lekker swingen om warm

Op naar het volgende kamp!

te draaien voor de 8-kamp, want die stond voor de ochtend op het programma. De kinderen werden in groepjes verdeeld en gingen acht onderdelen af om zoveel mogelijk punten te verdienen. Iedereen had wel weer trek gekregen van die 8-kamp. Gelukkig was de kookploeg er om alle tafels klaar te maken voor de lunch. Er werden heel wat boterhammen gegeten. Ondertussen was de speurtocht voor de middag uitgezet. Na de lunch gingen de kinderen het bos in om te beginnen aan de speurtocht. De speurtocht werd gelopen in dezelfde groepjes als de 8-kamp. Er waren vijf posten waarbij er vragen beantwoord moesten worden over de Oertijd, gejaagd moest worden op dino`s en mammoeten en een goed kampvoor gebouwd moest worden. Voor al deze onderdelen konden er kraaltjes verdiend worden. Het groepje met de meeste kraaltjes, had de speurtocht gewonnen.


Inschrijving opent binnenkort...

FBN LOGO


DE 2E BERGSEPLASLOOP WEER EEN GROOT SUCCES! tekst: Louis Haak / foto’s: www.righttoplay.nl

ÂŤ

De Bergseplasloop was, net als vorig

Daarnaast waren er verschillende

vrijwilligersinstructies,etc, etc.

jaar weer een groot succes. Maar liefst

zelfstandige onderdelen zoals o.a.

2PGLWHYHQHPHQWĂ€QDQFLHHOURQG

763 lopers hadden zich ingeschreven,

Medisch: Jessie Hulst (arts) en Leon

te krijgen zijn sponsoren onontbeerlijk

32 % meer dan vorig jaar.

Jansen (EHBO ), Start Finish, Jan Lagen-

en in deze tijd is dat niet eenvoudig,

Het organiseren van een wegevene-

dijk met zijn groep en Wegwed door

vorig jaar ging dat heel wat soepeler.

ment van deze omvang vraagt veel

AndrĂŠ Bossche. Wegwed was de grote

Paul Bol en Peter Regoord hebben hier

voorbereiding, zeker als zo’n loop door

verbetering dit jaar, lopers konden zich

een grote prestatie geleverd, van de

verkeersgebieden gaat. Vergunningen,

via onze site online inschrijven. Weg-

hoofdsponsor (Le Passsage) tot aan

veiligheidsvoorzieningen; een heel

wed biedt tevens de mogelijkheid om

de ijsjes voor de kinderen door Facet,

draaiboek hebben we daarvoor ont-

via uitslagen.nl de resultaten van alle

alles en iedereen werd benaderd

wikkeld. Begin april zijn wij gestart met

lopers te registreren en zo kon een ieder

maar uiteindelijk hebben we het rond

de eerste voorbereidingen, het vaststel-

daags na de loop de uitslagen op onze

gekregen. Een nieuw looponderdeel

len van de uitgangspunten, voor een

site bekijken. Voor het uitzetten van de

was de bedrijvenloop over 5- en 10 km;

belangrijk deel gevoed door leerpun-

route is de basis gelegd mbv afstand-

hier konden per team zich maximaal

WHQXLWGHHHUVWH%HUJVHSODVORRS=R

meten.nl maar met de hand (het wiel)

5 loper(ster)s voor inschrijven. Totaal

ontwikkelt het evenement zich, als een

nagemeten en gecorrigeerd en zo

deden er 13 teams mee.

project, tot de uiteindelijke uitvoering :

hebben we de route ook nog wande-

zondag 11 oktober om 11. uur ; helpers

lend afgelegd. Als dat dan vast ligt, de

Ook het sociale aspect kreeg weer

aan de kant ‌‌ en we hadden veel

kritische verkeerspunten zijn bepaald,

aandacht in de vorm van ondersteu-

helpers, 75, waarvan ruim de helft af-

komt het hekkenplan en het bestel-

ning aan Righttopay, die ter plaatse

komstig van Rotterdam Atletiek.

len van hekken. Dit wordt vervolgens

werd vertegenwoordigd door de am-

weer doorgenomen met de politie die

bassadeurs Margriet Mathijssen en Jim

De organisatie van de Le Passsage

het plan toetst aan voorschriften t.a.v.

Svenoy (hij kon helaas zijn titel vanwege

Bergseplasloop is een samenwerking

o.a. externe factoren zoals doorgang

een blessure niet verdedigen). Right-

tussen de Ondernemersvereniging Hille-

voor ambulances, brandweer etc, en

toplay collecteerde tijdens de loop en

gersberg (OVH) en Rotterdam Atletiek,

o ja nog even langs bij de brugwach-

met een deel van de opbrengst van de

ondersteund door het organisatie bu-

ter van de Irenebrug (het zal je toch

bedrijvenloop kon een check van 2500

reau Expo Select uit Capelle a/d IJssel.

maar gebeuren!!) Daarnaast zijn de

euro worden overhandigd. Het eve-

Misschien aardig om even in de keuken

lay-opout en organisatie bij de start/

nement werd aan elkaar gepraat en

van dit evenement te kijken. De basisor-

Ă€QLVKHQGHSRVLWLRQHULQJHQXLWYRH-

gezongen door Arno Bremer, die er een

ganisatie, de werkgroep, bestond uit :

ring van de EHBO posten belang-

prachtige show van maakte. Het weer

Paul Bol en Alex van Muijen (OVH), Aad

rijke onderdelen, die veel aandacht

was voorspeld spelbreker te zijn maar

van Galen en Louis Haak (RA) , Judith

krijgen en zo zijn nog vele zaken die

gelukkig viel dat mee, een enkele korte

Scholte en Peter Regoord (ES).

de revue passeren, de kleedruimte,

Ă€NVHEXLPDDUGDWZDVKHWGDQJHHQ

12 ÂŤ


DE 2E BERGSEPLASLOOP WEER EEN GROOT SUCCES!

ÂŤ

excuus voor een slechte tijd dus!

onze voorzitter, Joop van Leersum, werd

En zo eindigde een onvergetelijke dag.

Om 11 uur was het zover, de kinderen

ook een hele snelle. Met grote voor-

Na alles opgeruimd te hebben, nog

6 t/m 9 jaar liepen hun kilometer. Dat

sprong kwam Jorrit Pels als eerste bin-

een biertje, wijntje of anders tot besluit

leverde prachtige plaatjes op en je zou

nen. Hij liet er geen twijfel over bestaan

ging een ieder zijn weegs, tevreden en

bijna vergeten dat er voorin keihard

wie die dag de sterkste was, in 32.53

voldaan en ‌‌ helpers aan de kant ‌

gelopen werd. RA-pupil Tomas van

kwam hij over de streep, gevolgd door

enorm bedankt!!

Wijngaarden en Sanne van Beek, de

onze RA atleten Harmen Perk in 34.16

winnaars van deze race, liepen respec-

en Erik van den Berg in 34.33. Alweer

Prachtige foto’s, vastgelegd door foto-

tievelijk 3.50 en 4.07 .

een volledig RA podium.

graaf Jaap Pameyer, zijn op onze site te

De 2 km door kinderen van 10 t/m 12

Bij de dames werd Francis Schinkel uit

bewonderen.

jaar werd eveneens een prachtige

Monster 1e in 38.10, gevolgd door Sigrid

race, strakke gezichten aan de start,

Martin die net als vorig jaar 2e werd in

afgeschoten door Margriet en weg

40.19 en Joop zag zijn dochter Robi van

waren ze. Nisrine Masrhalmi (cav Ener-

Leersum in 44.13 als 3e binnen komen.

gie) werd eerste in 7.49 ; bij de jongens

Al met al prachtige tijden en mooie re-

was dit Yoram Polak (Leiden Atletiek)

sultaten voor onze RA atleten. Mooi was

In 8.00.

ook te zien de deelname van Running

De 5 km werd bij de dames gewonnen

Blind die we deze zomer ook tijdens de

De Bergseplasloop probeert met aan-

door Marieke van Leeuwen(19:31), ge-

Ekiden tegen kwamen.

dacht voor Stichting Right To Play geld

volgd door Hester Lingsma (20:36) en

Tot volgend jaar maar weer?

RIGHT TO PLAY

te verzamelen waarmee de stichting

de 12 jarige (!) Lida Bos (22:13) en zo

alle kinderen in de wereld wil laten

was er een volledig RA podium.

Speciale aandacht ging uit naar de

Bij de heren kwam RA loper Hans Bos

RXGVWHORSHU:LOOHP.ORRVYDQ3$&GLH

kijken op www.righttoplay.nl.

als 1e binnen in 17.30, Wim Verkley van

met zijn 81 jaren en 65 marathon (waar-

Een bijdrage kunt u storten op Giro

AV werd Reeuwijk 2e in 18.15 en onze 16

van 25 in Rotterdam) tot een icoon op

13.30.55 ten name van Stichting Right

jarige Frank Schumm 3e in de prachtige

de weg is uitgegroeid. Hij werd met

tijd van 18.22

groot applaus binnengehaald en hij liet

De 10 km, die werd afgeschoten door

nog verschillende lopers achter zich.

sporten. Voor meer informatie kunt u

To Play te Rotterdam, onder vermelding van Bergseplasloop 2009.

13 ÂŤ


SCHOOLSPORTVERENIGING EEN SUCCES tekst: Aad van Dijk / foto: Esra van Beek

«

Onlangs is bekend geworden dat dit mooie Rotterdamse

Organisatie van de beide dependances

project navolging krijgt in andere gemeenten.

Op dit moment is er een RA-coordinator die beide depen-

14 basisscholen zijn er nu al bij betrokken en de Rotterdamse

dances bestuurt, maar in de toekomst zou gedacht kun-

atletiek geeft invulling op 3 daarvan; PAC in Crooswijk en RA

nen worden aan een vorm waarbij deze gelieerd zijn aan

in Pendrecht en Delfshaven.

Varkenoord (Pendrecht) en de Nenijto (Delfshaven). Enkele ouders zouden dan de dagelijkse zaken van die dependan-

Dependances

ces moeten behartigen.

Daarmee biedt RA, naast de Nenijto, Varkenoord en het Lange Pad, op 5 plaatsen atletiek aan basisschooljeugd in Rotterdam. Op die wijze brengen wij onze sport naar de wijken en bereiken zo jeugd die anders nooit met atletiek in aanraking zou zijn gekomen. Daarmee wordt tegelijkertijd de kans om talent aan te trekken aanmerkelijk vergroot, wat ons de komende jaren bij de juiste aanpak een voorsprong zal geven. Hoe werkt het? Het project Schoolsportverenigingen houdt in dat op een basisschool in een wijk waar weinig wordt gesport, 4 verschillende sportverenigingen worden gevraagd er een dependance te vestigen. De kracht schuilt hierin dat de kinderen direct na de lessen gaan sporten op het daarvoor aangepaste schoolplein of in de gymzaal. Dit wordt begeleid door een

Esra van Beek

gymleraar die voor de helft van zijn tijd aan de organisatie ervan is vrijgesteld. Daardoor kan hij die sporten bij de kinde-

twee atleetjes uit Delfshaven en Pendrecht stel ik hierbij voor;

ren én hun ouders promoten en tegelijkertijd de verenigingen

Ik begin met Esra van Beek=LMWUDLQWQLHWDOOHHQGLQVGDJVRS

begeleiden. RA is september 2007 in Pendrecht begonnen en

de Vierambacht, maar ook, dikwijls tweemaal in de week, op

startte een jaar later in Delfshaven.

GH1HQLMWRHQLVGXVDOKHOHPDDOJHLQWHJUHHUG=HGHHGPHH

Op beide dependances hebben we totaal ongeveer 60 RA-

aan de clubkampioenschappen en toont op de foto trots

leden.

haar beker voor de 3e plaats. Trainingen slaat ze niet graag over en daarom was ze in de

Zoektocht naar trainers

zomervakantie ook op het Summercamp te vinden.

Maar het vinden van trainers (2 per locatie) valt niet mee. In

Met haar trainers Eric, Jesse en vooral Ruben is ze heel tevre-

Delfshaven bleven Jesse Caron en Ruben Esajas op hun post,

den.

maar voor Pendrecht moesten anderen gevonden worden

Haar favoriete onderdelen zijn hardlopen en sprinten. Eigenlijk

en dat had nogal wat voeten in de aarde. Maar uiteindelijk

houdt ze van alle atletiekonderdelen, maar het meest toch

OXNWHKHWPHW0DUORHV:DUQDDUHQ0LWFKHOO.RUYLQJ

wel van lange afstand en niet zonder trots vertelt ze dat ze tijdens de clubkampioenschappen haar 1000 meter serie won.

Integratie binnen Rotterdam Atletiek

In totaal werd ze 2e bij de meisjes A1. En in Eindhoven liep ze

We zijn nu begonnen met de integratie van deze dependan-

DOHHQVHHQNPZHGVWULMG=HEOLMNWXLWHHQHFKWH´ORRSIDPLOLHµ

ces binnen RA; zo hebben onlangs 8 meiden uit Pendrecht

te komen want haar moeder liep tot een paar jaar terug nog

deelgenomen aan het trainingskamp en 4 kinderen deden

wedstrijden, meestal de 10km, maar heeft er ook 3 mara-

mee aan de Pupillenclubkampioenschappen, waarvan er

thons en de halve van Egmond opzitten. Met haar moeder

1 een 2e en 1 een 3e prijs in de wacht wisten te slepen. De

doet ze regelmatig een duurloop. En haar vader heeft naast

volgende stap die gezet wordt, is het aanbieden van een

marathons ook de Roparun gelopen. Haar zusje van 4,5 wil zo

tweede training op de atletiekbaan. Om dat te bereiken,

spoedig mogelijk ook gaan atletieken.

worden binnenkort in de gymzaal wedstrijdjes georganiseerd,

Toen er op haar school, de 4-Ambacht, een brief kwam dat je

waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. Dat geeft de mo-

je kon opgeven voor gratis proeftrainingen voor atletiek, bas-

gelijkheid met hen te overleggen hoe je dit wilt gaan aanpak-

ketbal, voetbal en capoeira, koos ze voor atletiek, want dat

ken; OV of enkele ouders die gaan rijden?

leek haar toch wel wat. En toen daarna de brief kwam dat je lid kon worden, hoefde ze daar niet lang over na te denken.

14 «


SCHOOLSPORTVERENIGING EEN SUCCES tekst: Aad van Dijk / foto: Bart van Wensen

«

Rensley Jamanika meldde zich in Pendrecht aan voor proeftrainingen atletiek. Hij viel al direkt op door zijn natuurlijke aanleg voor de sprint, beschikt over een grote reaktiesnelheid en explosiviteit, maar is tegelijkertijd de rust zelve als de trainer uitleg geeft. En je ziet aan zijn ogen dat hij echt lol aan de sport beleeft. Een naam om te onthouden. Voorstellen nieuwe trainers Onlangs werd Mitchell Korving door Ruben Esajas in Pendrecht als tweede trainer naast Marloes Warnaar voorgesteld. Op mijn verzoek verzorgde Ruben daar meteen maar de hordentraining, zijn specialiteit en de kinderen vonden het

Rensley Jamanika

natuurlijk geweldig om les van zo’n goede sporter te krijgen.

als de Schoolsport verenigingen bezighoudt, moet wel goed

Mitchell volgt op het Thorbecke de HAVO. In de onderbouw

zijn!”.

zat hij in de Sportklas en leerde daar van veel sporten de basistechniek, dus ook van atletiek. En in de bovenbouw,

Marloes Warnaar was als dochter van Rene die de recrean-

waar hij nu zit, heeft hij gekozen voor het vak BSM (Bewegen,

tentraining op Varkenoord verzorgt, al langer in beeld. Deze

Sport en Maatschappij). Het geven van atletiek aan kinderen

18-jarige studente Sportmarketing aan de Hogeschool in

is hem dus wel toevertrouwd.

Rotterdam die begin oktober haar diploma behaalde, liet

Het idee van de Schoolsportverenigingen spreekt hem wel

in Pendrecht al snel zien hoe je een goede hordentraining ver-

aan; “zo zijn ze van jongs af aan bij de sport betrokken en

]RUJW=HZHHWJRHGPHWGHNLQGHUHQRPWHJDDQHQHLJHQOLMN

GDDU]XOOHQ]HRSODQJHUHWHUPLMQ]HNHUYDQSURÀWHUHQµLV]LMQ

hoop ik dat ze straks ook bij de zaterdagochtendtraining op

verwachting.

Varkenoord mee gaat helpen. De kinderen van Pendrecht

Wat bij van RA vindt? “Een club die zich met zulke initiatieven

zien dan een bekend gezicht.

15 «


WEER STERREN EN RUIMTEVAART tekst: Marianne Kuijpers Iedere derde vrijdag van de maand

over het zonnestelsel, de sterren,

heeft onze vereniging Euroster,

ruimtevaar en ‘zwarte gaten’.

vereniging voor weer- en sterrenkunde,

Verder bezoekt Euroster jaarlijks

een bijeenkomst in de kantine van het

interessante bezienswaardigheden

Nenijto sportterrein.

zoals het Planetarium in Franeker,

Als RA zijn wij wel gewend om naar

de radiosterrenwacht in Dwingeloo

sterren te kijken, maar wat Euroster doet

en Space Expo in Noordwijk. Ook

is toch wat anders. Daarom een artikel

organiseren ze waarneemweekenden.

over deze vereniging voor weer- en

Dan wordt een donkere locatie ergens

sterrenkunde.

in Nederland bezocht. Het voordeel is dat de sterren daar beter zichtbaar

Elke 3e vrijdag van de maand is er

zijn dan in de Randstad. Soms gaat de

naast sport ook plaats voor weer-

reis hiervoor zelfs naar Duitsland of de

en sterrenkunde in onze kantine.

Belgische Ardennen.

De vereniging Euroster organiseert

Voor meer informatie kan je kijken op

dan bijeenkomsten en lezingen

de website:

met professionele astronomen en

http://www.euroster-rotterdam.nl/

meteorologen. Er wordt dan gesproken

16 «

«


VAN OVERLEVEN TOT RECREĂ‹REN tekst: Hans Bos / foto: Hans Bos

ÂŤ

Twee artikelen in de krant vielen mij op de laatste week. In

voor iets dat naar meer smaakt. Als club moeten wij natuurlijk

het eerste artikel werd door een wetenschapper/antropo-

bij jong en oud dat gevoel proberen over te brengen. En hoe-

loog betoogd dat de oermensen qua prestaties konden

veel meer je dan wenst te doen, dat moet iedereen natuurlijk

wedijveren met hedendaagse wereldrecordhouders in de

JHZRRQ]HOIZHWHQ=HOIEHQLN]RJRHGDOVSLMQEOHVVXUHYULM

sport. Met als logische verklaring dat fysieke kracht vroeger

met als vreemde paradox dat ik blij ben dat ik de pijngrens

veel meer dan nu noodzakelijk was om te overleven. Talloze

weer kan opzoeken in mijn trainingen. De Bergseplasloop

ruwe diamanten dus, die in onze tijd met een beetje gerichte

was weer een kleine vuurdoop, en die -de lezer begrijpt het

training Usain Bolt zouden kunnen overtreffen. Dat geldt ook

inmiddels- smaakt naar meer. Wat ook mijn dochter Lida kan

QRJYRRUHHQUHFHQWHUYHUOHGHQ=ROHLGGHEHVWXGHULQJYDQ

beamen, zoals je kunt zien op onderstaande foto.

rituelen van jonge Tutsi krijgers aan het begin van deze eeuw tot de conclusie dat deze in staat waren het wereldrecord hoogspringen te benaderen. Het tweede artikel was gewijd aan wat de ‘tweede loopgolf’ werd genoemd. De moderne mens is tot zijn schrik tot de conclusie gekomen dat hij nauwelijks nog beweegt, soms maar 20 minuten per dag. De schrik heeft te maken met de gevolgen: overgewicht, depressiviteit, verlaagd libido, grotere kans op welvaartsziekten zoals diabetes, type 2. De moderne mens, of liever gezegd, de gemiddelde westerling, is daarom massaal begonnen met recreatief hardlopen: 1,3 miljoen Nederlanders loopt gemiddeld ĂŠĂŠn keer per week hard. Vorige week zondag stond ik aan de start van een 5 km loop (Bergseplasloop) tussen vele van deze recreatieve lopers. De speaker stelde de vraag wie dacht dat die kon winnen. Een vraag die je de recreatieve loper natuurlijk niet moet stellen. Hij kreeg er dan ook geen antwoord op. Waar mijn adagium nog een beetje lijkt op die van de oermens (‘ de dood of de gladiolen’ ), gaat dat voor hen zeker niet op. Lopen is voor velen van hen meer een belevingsvorm, lifestyle, met gezondheid als goed excuus. Maar er zijn er ook die wel degelijk tot het gaatje gaan, ondanks dat de gladiolen nooit voor hen zijn weggelegd. Dat is met name het type loper waar bioloog Midas Dekkers in zijn boek ‘Lichamelijke oefening’ de spot mee drijft, en die hij aanduidt als de ‘ Homo Adidas’. Want het lijf leent zich daar dus niet meer voor. Het beeld van een overmatig zwetende vijftiger met hangbuik, gestoken in strak trainingspak doemt op. Natuurlijk heb ik voor me zelf onmiddellijk de conclusie getrokken, dat ik niet tot die categorie behoor. Nooit een hangbuik gehad, zal ik ook nooit krijgen. Maar toch knaagt er wel iets, want mijn gedrag heeft af en toe wel iets weg van het ontkennen van de gevolgen van ouder worden. Een Afrikaanse broodloper zou het echt niet begrijpen. Waarom nog zo jezelf pijnigen, als het niet nodig is om te overleven? De maandag na de Bergseplasloop word ik via de mail gefeliciteerd met mijn eerste plaats door een YURXZHOLMNHFROOHJD=HOIKDG]HRRNGHHOJHQRPHQHQZDV]H JHĂ€QLVKHGLQUXLPPLQXWHQ9RRUKDDUGHHHUVWHNHHUHQKHW smaakte naar meer. En dat is nou het mooie. De prikkel om weer jezelf een doel te stellen, zodat plezier en discipline ge]DPHQOLMNRSNXQQHQJDDQRPGDWGRHOWHEHUHLNHQ.RUWRP die tweede loopgolf is hoopvol, want het kan de basis zijn

17 ÂŤ


IN GESPREK MET DRIE HULPTRAINSTERS tekst: Aad van Dijk / foto: Farah Belacen

ÂŤ

In onze vereniging is een behoorlijk aantal hulptrainers aktief.

De dames hebben ook wel wat aanmerkingen; zo consta-

Drie daarvan wil ik hier graag voorstellen.

teert Josie dat er in de jongste categorie heel veel aan leden-

+HW]LMQ)DUDK%HODFHQ.DWULHQ*LMVHQHQ-RVLH.ROVWHUHQ

werving en stimulering voor wedstrijden wordt gedaan, maar dat voor haar leeftijd toch aanmerkelijk minder gebeurt. En

Erg benieuwd was ik naar de reden waarom jonge meiden

Farah is niet zo tevreden met de organisatie bij de pupillen-

die zelf nog met hun sport bezig zijn en daarnaast hun studie

wedstrijden; daar ziet ze nog wel wat verbeterpunten.

in het voortgezet onderwijs volgen, zich inzetten om kinderen te trainen.

Wat bindt jullie aan de atletiek?

.DQJRHGPHWNOHLQHUHNLQGHUHQRPJDDQ )DUDK WUDLQVWHU

Gezelligheid blijkt bij allen voorop te staan “en soms is het tĂŠ

RSKHW/DQJH3DG.DWULHQ]DJGDWHUQRJDOZDWKXOSWUDLQHUV

gezellig tijdens de training bij Richard, omdat we teveel klet-

waren en dat leek haar ook wel wat en bovendien ligt het in

sen en ons daardoor te weinig concentreren� zegt Josie. En

haar lijn, want ze wil later gymdocent worden en Josie neemt

het opdoen van vriendschappen staat ook hoog genoteerd,

de plaats in van Hannah v/d Wey die wegens tijdsgebrek

evenals deelname aan wedstrijden en de trainingsweek-

moest stoppen.

ends, waaraan Josie nog toevoegt dat ze de wedstrijden de laatste jaren als junior in teamverband, waarbij je elkaar

Alle 3 waren al op jonge leeftijd lid van RA en gingen op

aanmoedigt, heel erg gewaardeerd heeft. Maar vooral de

atletiek omdat ze van anderen hoorden dat het zo leuk was;

familiedag wordt als heel gezellig beoordeeld.

Josie op haar 6e omdat haar vriendinnen Shana en Hannah er al opzaten, Farah’s klasgenote haalde haar over en

Wat zegt het je dat RA zowel clubkampioen bij de mannen als

.DWULHQYHUUXLOGHSDDUGULMGHQYRRUDWOHWLHNRPGDWKDDURSD

vrouwen, plus de A-meisjes is geworden en dus eigenlijk op

dat ook deed.

dit moment prestatief in Nederland aan de top staat? Daar hadden ze eigenlijk niet zo bij stil gestaan; ze hoorden

Wat hebben jullie als trainster geleerd?

natuurlijk wel eens wat van trainer Richard en zien nu wel in

Dat de kinderen bij de kleinste dingen al zo’n plezier heb-

ZDWYRRUSURIHVVLRQHOHFOXE5$JHZRUGHQLVHQ.DWULHQKDG

ben. En dat je hard moet kunnen roepen om te zorgen dat

eigenlijk zelf ooit wel aan de top willen komen, maar weet nu

iedereen naar je luistert, vertelt Josie. Farah stelt vast dat de

al dat dit niet gaat lukken.

allerkleinsten soms wel wat moeite hebben hun aandacht HUELMWHKRXGHQHQ.DWULHQYUDDJW]LFKQXDIRI]HYURHJHURRN

Dit was een heel leuk gesprek met een paar leuke meiden

]RZDVÂŤ0DDU-RVLH]HJWGDWKHW VDPHQPHW.DWULHQ VWHHGV

die zich inzetten voor de vereniging, en er daarnaast ook nog

EHWHUJDDWPHWKHWJURHSMHDOOHUNOHLQVWHQ=RODQJMHKHWRS

eens plezier aan beleven.

een spelende wijze brengt.�En als ik iedereen stil wil hebben roep ik gewoon: ‘Bevries!’�, zegt ze.

)DUDK.DWULHQHQ-RVLH

“als ik iedereen stil wil hebben roep ik gewoon: Bevries!â€? 18 ÂŤ


NIEUWJAARSVOORNEMENS IN OKTOBER column: Judith Vis

«

Ja jullie lezen het goed ik ben begonnen met mijn

maar niet lekker weg van sport, werk en alles wat een

nieuwjaarsvoornemens. Niet alleen op atletiekgebied

bepaald ritme nodig heeft. Volgend jaar dus echt wel en dat

maar ook persoonlijke vlak. Aan het eind van het jaar heeft

word een tripje naar Suriname. Ik ben daar nog nooit geweest

iedereen altijd goed bedoelde voornemens, die vervolgens

en volgend jaar loop ik alweer 30 jaar op deze aardbol, mooi

niet uit komen. Ik heb ze het hele jaar en probeer ze met

kado om mezelf te geven. Back to my roots, het land waar

grote regelmaat uit te voeren. Het atletiekseizoen zit erop en

mijn ouders vandaan komen.

de winter komt eraan. Tijd voor nieuwe plannen en wegen.

Als ik terug kom uit Amerika en Canada begin ik aan een

Iedereen is ondertussen op de hoogte van mijn bobslee

nieuwe baan! Ik had eerder al gekeken of ik bij de politie

avontuur. De vraag is natuurlijk hoe dat ingepast gaat worden

terecht kon. Dat lukte helaas niet, en nu mag ik straks bij

in een trainingsweek voor atletiek…….Ga ik indoor doen of

DSM in Delft beginnen. Eigenlijk nog wel beter, want het

slaan we dat over?

is waarvoor ik gestudeerd heb en dus mijn vakgebied, en

Ik train 1 keer in de week in de buurt van Amsterdam bij Ineke

natuurlijk part time, wat het sporten ten goede komt. Het

Bonsen. Gaan we dat volgend jaar nog doen, en hoe gaan

is even afwachten hoe dat allemaal verloopt en wordt

we dat invullen….? Trainingsstage december gaat worden

ingevuld qua uren, maar heb er alle vertrouwen in.

overgeslagen vanwege een nieuwe baan. Maar die van

Vage wegen worden komende tijd steeds duidelijker en

april staat gewoon weer op de kalender. Wat worden de

scherper. Als ik terug kom uit Amerika zullen de wegen

aandachtspunten en welke richting gaan we op. Leuke en

bekend zijn, en kan ik de paden gaan betreden. Welke kant

verfrissende periode…….

deze paden op gaan weet ik nog niet, maar het eindpunt zal

Op persoonlijk vlak; dit jaar niet ECHT op vakantie geweest

hetzelfde zijn………

(weekje atletiek kijken in Berlijn, super leuk en inspirerend),

19 «


ONFORTUINLIJKE VALPARTIJ

ÂŤ

tekst: Onno van Beek / foto: Onno van Beek ‘Van Prinsenland naar het Lange Pad’

hiervan is mij volstrekt onduidelijk, (Het

afsluiting een gezamenlijk optreden om

gebeurde vlakbij de ‘paddenpoel’,

de inmiddels in aantocht zijnde ambu-

:HNHOLMNVĂ€HWVLNRS]DWHUGDJRFKWHQG GRRUKHW.UDOLQJVH%RVYDQ3ULQVHQODQG QDDUKHW/DQJH3DG=RDOVYHOHQZHWHQ is dat een druk moment met lopers, YHHODORSKHWĂ€HWVSDGZDWJH]LHQ de snelheid t.o.v. voetgangers best ORJLVFKLV$OVĂ€HWVHURQGHUYLQGLNGDDU weinig hinder van en manoeuvreer ik mij doorgaans behendig een weg naar mijn bestemming. Ik heb daar soms ]HOIVOROLQ=RDOVGHPHHVWHĂ€HWVHUVSDN ik dan bellend (niet telefonerend!) hier en daar een strookje gras of een stukje voetpad.

vermoedelijk om te voorkomen dat de

lance naar de juiste plek te dirigeren.

padden de paden opgaan) maar wat

Hierbij wil ik hen hartelijk bedanken voor

mij wel heel snel duidelijk werd is dat je

de goede zorgen, ‌

daar met een vaartje van 20 km per uur

Maar ook wil ik nog even de lastige mix

niet makkelijk overheen raast! Ik kwam

YDQORSHUVHQĂ€HWVHUVLQKHW.UDOLQJVH

er slechts een seconde te laat achter.

Bos onder de aandacht brengen. Het

Deze actie leverde mij een gebroken

hardlopen gaat naar mijn smaak vaker

sleutelbeen, enkele gekneusde ribben

gepaard met sportieve gezelligheid

en een klaplong op. Het kort hiervoor

GDQVSRUWLHYHRSOHWWHQGKHLG,NĂ€HWV

gepasseerde groepje lopers met enig

voortaan door het bos met sportieve

schuldgevoel omdat het duidelijk was

oplettendheid in plaats van naĂŻeve

dat mijn abrupte routekeuze te maken

onstuimigheid!

had met hun aanwezigheid, schoot mij

onno@artbudget.nl

=RRRNRS]DWHUGDJRFKWHQGPHLRP

razendsnel te hulp.

een uur of 10. Water en een peptalk Abrupte routekeuze

Op een bankje zittend met een vreemd

2SHHQRQRYHU]LFKWHOLMNVWXNĂ€HWVSDG

model schouder, stonden ze mij bij met

tref ik een groep tegemoet komende

water en een peptalk. Als vanzelf wer-

lopers. Met een lekker vaartje (onge-

den er taken verdeeld. De een belde

veer 20 km p. uur) besluit ik even snel

een ambulance, een tweede spoorde

via een strook gras het ernaast gele-

mijn vrouw en dochter op, die beiden

gen (vrijwel lege) voelpad te kiezen.

bij PAC lopen, een derde zorgde ervoor

Dat bleek niet zo’n verstandige keuze

dat ik niet verder verbleekte en nog

want in het hoge gras lag een 20 cm

meer sterretjes ging zien. Een vierde

hoog strook beton steen. De functie

RQWIHUPGH]LFKRYHUPLMQĂ€HWVHQDOV

20 ÂŤ


WE ZIJN ER HELEMAAL KLAAR VOOR!!

«

column: Marianne Klomp-Homma

Ik zelf moet behoorlijk wat accreditatie punten behalen voor een bepaalde datum en ben dus heel druk bezig om al die studie/congres/cursus-dagen in te plannen, helaas op werkdagen maar ook zaterdagen ben ik de klos. Ik vind het helemaal niet erg dat de salon aan heel veel eisen moet voldoen en dat daar dus allemaal richtlijnen voor zijn,( tja je raad het al een verplichte cursus voor alle pluspedicures die in het kwaliteit register staan) maar voordat ik GHHOQHHPDDQGHFXUVXVRPPLMQFHUWLÀFDDWWHKDOHQHQPLMQ eerste 4 accreditatie punten te scoren, moest ik “even” 170 bladzijden met allemaal vragen beantwoorden en deze 14 dagen voor aanvang van de cursus in sturen. Dat even heeft maar liefst 9 uren in beslag genomen, maar JHOXNNLJKHWFHUWLÀFDDWLVELQQHQHQGHHHUVWHSXQWMHVRRN op naar de volgende 86 punten en dat moet gewoon deze herfst en winter gebeuren, dan ben ik voor de lente er helemaal mee klaar en dat geeft heel veel rust. David start met een voetbal scheidsrechter cursus, zodat hij straks als vrijwilliger bij voetbalvereniging Smitshoek de F-jes en (WMHVMHXJGPDJÁXLWHQ*HOXNNLJKHHIWGH]HYRHWEDOFOXEHHQ waanzinnig team van enthousiaste mensen die zorgen dat er altijd voldoende vrijwilligers zijn. Gek dat het bij de voetbal nooit een probleem lijkt te zijn om voldoende vrijwilligers te vergaren, was dat bij de atletiek ook maar zo gemakkelijk dan zou het mooie toernooi met de naam de `Joop Tournier bokaal` gewoon zijn doorgang hebben gevonden. Dit voorbeeld van de voetbal is een unieke situatie, maar ik denk en weet wel zeker dat je nooit moet afwachten je moet zelf actie ondernemen, anders ben je er NU niet klaar voor, maar dan voor later ook helemaal niet! Ik weet ook wel dat de beste stuurlui aan wal staan, maar gelukkig kan ik van ons gezin zeggen, dat ze allemaal vrijwilligers werk doen en dat DAT ook heel normaal is. =REHJLQWGHKHUIVWKHHOIDQDWLHNPHWYHUSOLFKWLQJHQHHQ andere ambitieuze is de “wintertraining” en ik weet niet of iedereen daar helemaal klaar voor is. Tamara weet wat een opbouw training bij Errol inhoud, Naomi heeft het alleen van horen zeggen en gaat nu al lichtelijk Gelukkig hebben we “even” rust op atletiek gebeuren

dood, maar dat de beide meiden er voor zullen gaan is

dachten wij, maar dat idee mochten we maar heel kort in ons

duidelijk, ze zijn er klaar voor en nemen dan al het gemartel,

geheugen printen.

gekots en scheldpartijen dat sport helemaal niet zo leuk is

Op de deurmat vielen er in 1 week 3 uitnodigingen van de At-

maar voor lief , nou…., daar zijn de laatste woorden echt nog

letiekunie, voor zowel Tamara als Naomi om te komen trainen

niet over uitgesproken.

op Papendal.

Maar het doel is voor ogen en dus zijn ze er klaar voor om te

Dames zeer blij, maar wij als ouders zagen onze zaterdagen

gaan.

al weer helemaal volgeboekt staan. We moesten dus creatief denken en voor het heen en weer gekachel is een mooie

Ik wens iedereen een prachtige opbouw toe en blijf allemaal

oplossing gevonden. Dus de eerste hindernis is genomen.

heel!!

21 «


RA UITSLAGEN

«

stuur uitslagen naar uitslagen@ra.nl

verbeterde clubrecords Vrouwen senioren

3000m steeple 400m horden

11.16.56 57.39

Esther Vermue Sanne Verstegen

02-08-2009 29-08-2009

Amsterdam Antwerpen

11.16.56

Esther Vermue

02-08-2009

Amsterdam

Robin Wingbermuhle (B)

28-06-2009

Emmeloord

Naomi Stegman

23-08-2009

Amsterdam

Erwin Suvaal (M45) Erwin Suvaal (M45)

01-08-2009 03-08-2009

Lahti (Finland) Lahti (Finland)

60.00 49.64 49.88 15.32

Keith Beard Erwin Suvaal Erwin Suvaal Erwin Suvaal

08-08-2009 20-06-2009 01-08-2009 03-08-2009

Amsterdam Boskoop Lahti (Finland) Lahti (Finland)

47.94

Sylvain Ephimenco

21-06-2009

St. Niklaas (België)

Steef Kijne Steef Kijne

14-06-2009 08-08-2009

Oosterhout Lahti (Finland)

16.23 1.30

Peter Blommestijn Peter Blommestijn

03-06-2009 05-06-2009

Oosterhout Rotterdam

14.28

Ruben Esajas

08-08-2009

Ninové (België)

3.30

Luuk de Vos

23-08-2009

Amsterdam

Vrouwen neo-senioren

3000m steeple Meisjes A

Polshoog

3.35

Meisjes C

Kogelslingeren (3 kg)

34.73

Masters M40

Kogelslingeren (7,25 kg) 49.88 Gewichtwerpen (15,8 kg) 15.32 Masters M45

Speerwerpen Kogelslingeren (7,25 kg) Kogelslingeren (7,25 kg) Gewichtwerpen (15,8 kg) Masters M50

Kogelslingeren (6 kg) Masters M60

2000m steeple 2000m steeple

7.40.52* 7.18.90*

Masters M65

100m Hoogspringen Mannen senioren

110m horden Jongens C

Polshoog * Nederlands record Adri v.d. Berge

Nationale C spelen 22 Augustus 2009, Amsterdam

Kogelstoten

1

Speerwerpen

Kogelslingeren meisjes

Naomi Stegman

34.73

Janga Serapis

12.37

Luuk de Vos

14.87

100 meter jongens

100 meter horden jongens Verspringen jongens

Janga Serapis

5.41

Luuk de Vos

3.30

Polsstokhoogspringen jongens

2

Discuswerpen jongens

1

Luuk de Vos

46.50

Speerwerpen jongens

2

Luuk de Vos

100 meter

5 Deborah van Roon 15 Katjuska Rozalina

13.07 13.76

400 meter

Maruska Eduarda Renee Finkenfugel

57.99 64.68

800 meter

3

Maruska Eduarda

2.24.21

5

Robi van Leersum

5.12.31

1

Robin Wingbermuhle 14.53

2

Rotterdam Atletiek

3

Robin Wingbermuhle

1.60

2

Meruska Eduarda

5.57

1

Meruska Eduarda

11.39

1500 meter

100 meter horden 4 x 100 meter

Hoogspringen Vespringen

Hinkstapspringen

22 «

12.71 8.26

7

Maroussia Hose

29.96

3

Pamela Kiel

36.37

Discuswerpen

Nazomerinstuif 6 September 2009, Lisse 1

48.76

Sanne Verstegen

28.55

Remco Faas

28.27

Mannen

Arena Games 13 September 2009, Hilversum 100 meter Mannen Serie

Obed Martis 10.74

100 meter

11.14 11.87

Ditha Stegman 3232 37.39-9.55-27.71-36.32-12.98

4 8

Waldy Lindeborg Jerrel Koenders

22.69 23.17

NK estafette 26 en 27 september 2009, Amstelveen

2

Jesse Caron

50.25

8

Niels Ros

200 meter

800 meter

5000 meter

8 H R Perk 13 Don Jassies 110 meter horden

4.02.91

2

9.51.44

3

8.55.22

1

2.20.48

4x800 meter Vrouwen

Niels Ros

58.44

Zweedse estafette Meisjes A

2

Werner Helvensteyn10.16.73 Rotterdam Atletiek

3000 meter Steeple 4 x 400 meter

Verspringen

400 meter Mannen

49.67 54.00

2

Sanne Verstegen

2.07.76

1

Sanne Verstegen

28.63

Remco Faas

3

4x400 meter Vrouwen

7

10.70 11.26

Mannen 15 28.02

16.30.73 17.26.77

4x800 meter Jongens A

400 meter horden

49.95 49.08

2

15.21

Obed Martis Waldy Lindeborg

200 meter horden Vrouwen

Serie Finale

2.03.47

Mike Olsthoorn

6

800 meter Vrouwen

4x100 meter Meisjes A

2

11.17 12.11

5 Waldy Lindeborg 21 Niels Ros

Werp vijfkamp Vrouwen Kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen, gewichtwerpen

2 Waldy Lindeborg 17 Sean Alvarado

Waldy Lindeborg Remco Faas

Finale

3

Promotie/Degradatie wedstrijd Competite Mannen 20 September 2009, Ede

400 meter

200 meter horden Vrouwen

50.09

NK clubteams junioren A 6 September 2009, Bergen op Zoom

1 9

1 Pamela Kiel 17 Katjuska Rozalina

Hoogspringen

3.31.51

10 Mike Olsthoorn

1.80

9

Sean Alvarado

6.09

1

Jaap Kuiper

15.06

5

Jaap Kuiper

40.77

10 Daniel Liefferink

45.35

Kogelstoten

Discuswerpen Speerwerpen

Werpvijfkamp 26 September 2009, ÜbachPalenberg Kogelslingeren Meisjes C

Naomi Stegman

35.49

Wegwedstrijden Marathon van Berlijn 20 September 2009, Berlijn 32 Daan Ooievaar 02:58:17 Marathon Eindhoven 2009 11 0ktober 2009, Eindhoven Hele marathon

422 911

Maarten van Veen 2:57:15 Amriet Oemraw 3:01:16

5221

Michel Vollebregt 1:46:04

Halve marathon


RA TRAININGSTIJDEN algemene groepen CATEGORIE

TRAIN(ST)ERS

TIJDSTIP

Alle pupillen 

Benita Verlinde, .DWDULLQD5DQWD Anne Verlinde LĂŠon Jansen, Annet vd Vaart LĂŠon Jansen, Annet vd Vaart Marieke Berkhof, Janneke Berkhof, Susanna van der Velden Farah Belahcen Marloes en Mitchel Jesse en Ruben .DWULHQ*LMVHQ -RVLH.ROVWHUHQ .DWULHQ*LMVHQ -RVLH.ROVWHUHQ Eric Tournier Benita Verlinde, Benita Verlinde 7LPR.RUHQ (ULF7RXUQLHU7HXQ.ROQHU Richard Langhorst en Marieke Berkhof e.a.

ma 17.30 – 18.30

Alle pupillen Alle pupillen Alle pupillen

Alle pupillen Ultrapupillen  minipupillen  C-pupillen B-pupillen A1-pupillen  A2-pupillen D junioren

D junioren

LĂŠon Jansen, Annet vd Vaart

C junioren

Richard Langhorst en Marieke Berkhof $QQHPLHN.UDQHQGRQNPeter Spiering

Algemene groep Jean-Paul Papamarkou senioren/masters Danielle Brand

specialisatiegroepen LOKATIE Nenijto

TRAIN(ST)ERS

TIJDSTIP

LOKATIES

Sprint

Errol Esajas ma t/m vr za 10.30 – 12.00

19.00 – 20.30 Nenijto

Nenijto

Marjan Olyslager

wo 19.00 – 20.30

Nenijto

Horden

za 09.00 – 10.00

Varkenoord

Hordeschool 5LFKDUG.RRLMPDQ (op uitnodiging) Marjan Olyslager

]R²

1HQLMWR

za 08.30 – 10.00

Langepad Middenlange afstand

ma 19.00 – 21.00 di 19.00 – 21.00 Nenijto

Nenijto Nenijto

do 15.45 – 17.45 di 15.30 – 17.30 ZR²

Pendrecht 4-Ambacht 1HQLMWR

ZR²

1HQLMWR

wo 16.00 – 17.00 wo 16.00 – 17.00 wo 17.30 – 18.30

Nenijto Nenijto Nenijto

ZR² ma 17.30 – 19.00 wo 17.30 – 19.00 za 10.00 – 11.00 di 16.00 – 17.00 za 09.00 – 10.00 za 10.00 – 11.00

1HQLMWR Nenijto Nenijto Varkenoord Varkenoord Varkenoord

ma 17.30 – 19.00 wo 17.30 – 19.00

Nenijto Nenijto

ma 19.00 – 20.30 wo 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

di 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

TIJDSTIP

LOKATIE

di 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30 di 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

Groep B2 Rob Broeren ZHGVWULMGJHULFKW 0LFKHO.RRLMPDQ

za 8.30 – 10.00 GL²

Langepad /DQJHSDG

Groep C recreatief

Aad Bokx/ Henk Berkhof

za 8.30 – 10.00 di 18.45 – 20.15

Langepad Langepad

Groep D recreatief  Groep E recreatief

Jaqueline van Gentevoort Cees Romein 0LFKHO.RRLMPDQ Louis Haak / AndrĂŠ Bossche

za 8.30 – 10.00 di 19.45 – 20.00 ]D za 8.30-10.00 di 18.45 - 20.15

Langepad Langepad 1HQLMWR Langepad Langepad

Algemene 0LFKHO.RRLMPDQ conditietraining Michelle Blommestijn Aad van Dijk

PD² wo 16.00 – 17.00 wo 17.30 – 18.30

Loopgroep Varkenoord

za 08.45 – 10.15

1HQLMWR Nenijto Nenijto Varkenoord

Piet Verhagen do 19.00 – 21.00 en op afspraak

Middenlange afstand

5LFKDUG.RRLMPDQ

GL² do 19.00 – 21.00

1HQLMWR Nenijto

Wegatletiek

Rachid ben Meziane do 19.15 – 21.00

di 19.15 – 21.00 Nenijto

Nenijto

Meerkamp junioren

Peter Spiering

vr 19.00 – 20.30

Langepad

Hoogspringen junioren

0DUOLHV.UDQHQGRQN ZR² Erwin Suvaal (op afspraak) di 19.00

1HQLMWR Nenijto

Verspringen/ Elsworth Manuel Hinkstapspringen

di 18.30 – 20.30 do 18.30 – 20.30

Nenijto Nenijto

Polstokhoogspringen

Marc Suvaal

ma 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

Speerwerpen

Bernadette den UijlFransen

do 19.00 – 20.30 za 09.30 – 11.00

Nenijto Nenijto

Kogel/discus

Walter Suvaal do 18.30 – 20.30 za 09.30 – 12.00

ma 18.30 – 20.30 Nenijto Nenijto

Nenijto

Kogel/discus junioren

Leo van der Blom

ma 17.45 – 18.45

Nenijto

Kogelslingeren

Vakant

wo 17.30 – 18.30

Nenijto

PD² wo 19.00 – 20.30

1HQLMWR Nenijto

Varkenoord

Groep A Ruud Onland wedstrijdgericht Groep B1 DickEduard wedstrijdgericht Aad van Galen

RenĂŠ Warnaar

TRAIN(ST)ERS

Varkenoord

loopgroepen CATEGORIE

CATEGORIE

di 16.00 – 17.00

za 10.00 – 11.00 B junioren en A junioren

ÂŤ

Ondersteunende 5LFKDUG.RRLMPDQ specialisatietraining

Atletiek is ingedeeld op basis van geboortejaar en leeftijd (per 1 november 2009): .LQGHUHQJHERUHQLQ

‡ 2004 zijn ultra-pupil (lid worden van RA kan vanaf vijf jaar) ‡2003 zijn mini-pupil ‡2002 zijn C-pupil ‡2001 zijn B-pupil ‡2000 zijn A1-pupil ‡1999 zijn A2 pupil ‡1998 en 1997 zijn D-junior ‡1996 en 1995 zijn C-junior ‡1994 en 1993 zijn B-junior ‡1992 en 1991 zijn A-junior Atleten geboren in 1990 of eerder zijn senior, wanneer dames en heren de leeftijd van 35 bereiken worden ze die dag master. Deelname aan de trainingen van specialisatiegroepen is mogelijk vanaf de D-junioren, maar afhankelijk van enkele regels, de algemene groepstrainers en de betreffende specialisatietrainers. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de trainers of de trainingscoÜrdinator.

23 ÂŤ


RA ADRESSEN Bestuur

Medische commissie

Voorzitter Joop van Leersum Tel. 010 - 461 15 36 voorzitter@ra.nl

Voorzitter Gerard Elderson 010 4704597 010 4624967 (praktijk fysiotherapie)

Penningmeester AndrĂŠ Bossche Tel. 010 - 456 40 16 penningmeester@ra.nl Secretaris Ruud Doornheim secretaris@ra.nl Lid (technisch beleid) Peter Blommestijn 010 413 58 15 laura_peter@zonnet.nl Lid (jeugd) Paula Vrolijk Vice-voorzitter (wegatletiek) Louis Haak 06 49391256 famhaak@tiscali.nl

Lid Jan Bosscha 010 4515046 Lid Marianne Hooghuis 010 4512213 06 54281396 Blessurespreekuur op de Nenijto (na telefonische afspraak) Dinsdag 18.00 – 19.00 Donderdag 20.00 – 21.00

Commissie jeugdzaken Benita Verlinde Benita.Verlinde@tiscali.nl

ÂŤ Ledenaministatie en contributieadministratie

Secretaris Rens Haanstra 010 4584127

Johan de Boer 010 4563955 (telefoon) Giro 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, R’dam e mail: admin@ra.nl

Penningmeester -DQYG.QDDS 010 4198486

Opzeggen lidmaatschap en/ of adreswijzigingen uitsluitend schriftelijk doorgeven

Clubrecords

RA e-mail info@ra.nl redactie@ra.nl webmaster@ra.nl RA-pagina www.ra.nl

Adri van den Berge 010 4522585 statistiek@ra.nl

colofon

Technische commissie 5LFKDUG.RRLMPDQ richard@iclbv.nl Eric Tournier eric@iclbv.nl Peter Blommestijn laura_peter@zonnet.nl Ellsworth Manuel

Wedstrijdorganisatiecommissie

Rian Pijnenburg rianpijnenburg@hotmail.com

Voorzitter Victor Brettschneider woc@ra.nl

Ursula Schurch ursula.schurch@xs4all.nl

Sportlokaties

Paula Vrolijk paulavrolijk@hotmail.com

Het Nieuwe Westen, Nozemanstraat 06-48760792

Wedstrijdsecretariaat Thuis Marijke van Ballegoie woc@ra.nl Jury CoÜrdinator Ria Hoes-v/d Veen juco@ra.nl Lid Elise Versteegh Maloe van Leersum Maaike Waterreus Wedstrijdinschrijvingen Bij voorkeur via de kalender op www.ra.nl. Wedstrijdsecretariaat Uit Mireille Hesper mireille.hesper@orange.nl (voor centrale aanmelding 1.¡VHWF

Senioren/Veteranen/Junioren AB:Vakant Junioren CD/Pupillen ABC:Vakant

Coordinator schoolsportvereningingen Aad van Dijk 010 4151572 aad@ra.nl Commissie Wegatletiek Voorzitter Louis Haak Vice-voorzitter: Cees Romein Leden: trainers loopgroepen A t/m E

PR en communicatie Hester Lingsma hesterlingsma@hotmail.com

Topsportcoordinator Robert Lathouwers 06-45073777

Nenijto Bentincklaan 40 ..5RWWHUGDP telefoon beheerders: 010 4656381 telefoon kantine: 010 4656302 Lange Pad Lange Pad 16 3062 CJ Rotterdam telefoon beheerders: 010 4522280 telefoon kantine: 010 4521960 Varkenoord Buitendijk 112 telefoon beheerder 010 4829633 Pendrecht Sommelsdijkstraat 19 06-24999975

Stichting sportbevordering Nenijto (kantine) Voorzitter Joop van Leersum

24 ÂŤ

Rotterdam Atletiek op internet

Dit is het orgaan van Rotterdam Atletiek, opgericht op 15 april 1919. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie en andere auteursrecht-hebbenden. Redactie: Judith Vis, Aad van Dijk Columnisten: 0DULDQQH.ORPS-XGLWK9LV Hans Bos Statistiek en clubgeschiedenis : Adri v/d Berge Vormgeving: Ankie Stam, Maartje Franse, 0RQLTXH9RRUKRXW5HQp.UXLV Foto omslag: Laura Blommestijn Drukwerk en verspreiding: Drukkerij Demmenie, Alphen a/d Rijn De redactie nodigt alle leden uit zoveel mogelijk te schrijven over wedstrijden, of andere gebeurtenissen die verband houden met Rotterdam Atletiek, maar behoudt zich het recht voor teksten te redigeren of in te korten. .RSLMELMYRRUNHXUSHUHPDLO sturen naar Judith Vis: redactie@ra.nl Sluitingsdatum volgend nummer, 20 november 2009


RAtelaar 05/09  

RAtelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek

Advertisement