Page 1

HR- JA TYÖHYVINVOINTIKOULUTUS

TYÖKYKYVALMENTAJA Valmennusohjelma käynnistyy Kalajoella 11.5.2017

Työkykyvalmentaja on omassa organisaatiossaan erityinen työelämän, kuntoutuksen ja palvelujärjestelmän osaaja, joka työskentelee osatyökykyisten ja työssä selviytymiseen tukea tarvitsevien henkilöiden parissa. Osaavan työkykyvalmennuksen tuloksena työntekijän tilanteeseen löytyy selkeää tukea ja ratkaisuja, jolloin sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköitymisriski vähentyvät. Työkykyvalmentajan valmennusohjelma antaa valmiudet käynnistää tai edelleen kehittää työkykyvalmentajatoimintaa omassa organisaatiossasi. Saat ajantasaiset keinot ja työkalut työkykyhaasteiden taklaamiseksi. Työkykyvalmentaja tukee tietotaidollaan esimiehiä ja osatyökykyisiä löytämään onnistuneita ratkaisuja ja auttaa sujuvoittamaan oman organisaation työkykyprosesseja ja toimintamalleja entistä vaikuttavammaksi ja systemaattiseksi toiminnaksi. Valmennusohjelman aikana suoritetaan myös tutkinnon osa lähiesimiestyön ammattitutkinnosta (Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto). RÄÄTÄLÖITYÄ JA TEHOKASTA KOULUTUSTA TYÖN YHTEYDESSÄ Valmennusohjelman toteuttavat Rastor ja Ilmarisen kokeneet asiantuntijat kumppaneineen. Ohjelma sisältää 5 lähiopetuspäivää ja oman työpaikan työkykyisyyttä edistävien toimintamallien kehittämistä sekä vahvistamista. Valmennusohjelman aikana toteutetaan omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä, johon saa ohjausta asiantuntijoilta. Valmennusohjelmassa painotetaan opitun analysointia ja sen kytkemistä omaan tehtäväkenttään sekä tiedon levittämistä omassa organisaatiossa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aulikki Ohtamaa-Panu p. 040 551 3427 aulikki.ohtamaa-panu@rastor.fi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä koulutustarkastaja Anneli Partanen p. 044 769 2231 anneli.partanen@jedu.fi

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

TURKU Köydenpunojank. 14 20100 Turku

OMISTAUTUNUT SINULLE


HR- JA TYÖHYVINVOINTIKOULUTUS

Koulutuksen sisältö: ENNAKKOTEHTÄVÄ Työkykytilanne omassa organisaatiossa STARTTIPÄIVÄ

KAIKKI KEINOT KÄYTTÖÖN

• • • •

• • • •

Koulutuksen tavoitteet Ennakkotehtävän purku Kehittämishankkeen suunnittelun ohjeistus Mitä on työkykyjohtaminen? Työkykyvalmentajan rooli työkykytoiminnan kentässä ja omassa organisaatiossa • Case- työskentely

TYÖKYKY HORJUU - TOIMENPITEET TYÖPAIKALLA • Työpaikan keinot ja järjestelyt työkyvyn muutoksissa peilaus omaan organisaatioon • Työterveyspalvelut kumppanina- työkykytilanteissa yhteistyön kehittäminen • Ratkaisukeskeisyys työkykyvalmentajan työotteena • Case - työskentely

TYÖKYKY HORJUU - TEHOSTETTUA TUKEA KUMPPANEILTA JA VERKOSTOISTA • • • • •

Sosiaaliturvan keinovalikoima Toimeentulo Tuki uudelleen työllistymiseen; työvoimapalvelut Case-työskentely

TYÖKYKYVALMENTAJANA KEHITTYMINEN • Verkosto-osaaminen • Voimavarat ja sudenkuopat valmennustyössä • Työkykyvalmentaja -toiminnan jatkokehittäminen omassa organisaatiossa • Case-työskentely

PÄÄTÖSTILAISUUS • • • •

Koulutusohjelman opit ja kopit Kehittämissuunnitelmien esittely Case Todistusten jako

Hyödynnä kuntoutuksen keinovalikoima Koulutus Eläkevakuuttajien keinot ja yhteistyö KELA Case-työskentely

Pääkouluttaja: TIINA KESTI PsM, voimavarakeskeinen työnohjaaja, työ- ja organisaatiopsykologi (erik.) Tiina Kesti toimii Ilmarisen Työhyvinvointipäällikkönä. Hän on toiminut työurallaan johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjänä ja valmentajana sekä työterveyden esimiesja kehittämistehtävissä. Hän on ollut myös mukana kehittä­mässä työssä jatkamisen malleja kokeneille työntekijöille. Kestin erityinen mielenkiinnon kohde on se, miten työhyvinvointi viedään strategiasta käytäntöön ja miten arkityötä sujuvoitetaan. Valmentajana hän on innostava, osallistava sekä käytännönläheinen.

Yhteistyössä:

OMISTAUTUNUT SINULLE

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

TURKU Köydenpunojank. 14 20100 Turku

Työkykyvalmentaja, Kalajoki  

Vahvista osaamista, joka tuo organisaatiolle lisää työkykyisiä päiviä ja tuottavuutta! Kalajoen toteutuksen esite.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you