Issuu on Google+

ESIMIESKOULUTUS

TUOTANNON TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

VÄLINEITÄ TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN JA TYÖNJOHTAMISEEN Marraskuu 2016, Helsinki

Organisaatioiden tuottavuus on monien päivittäisten pienten tekojen ja isompien päätösten summa. Tuotannon systemaattisella johtamisella säästät sekä aikaa että rahaa. Myös näkemyksellinen esimiestyö on tärkeää: motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö saa aikaan parempaa tulosta.

KOULUTUSOHJELMA Rastor järjestää Helsingissä/Hämeenlinnassa Tuotannon työnjohdon koulutusohjelman, jossa osallistujat saavat työkaluja ja toimintamalleja tuottavuuden­ paran­tamiseen ja motivoivaan työnjohtamiseen. Koulutusohjelman aikana suoritetaan Tekniikan­ erikoisammattitutkinto. Ohjelman sisällössä ovat mukana mm. seuraavat teemat: • tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavien­tekijöiden­ ymmärtäminen ja menetelmien käytännön­soveltaminen (ongelmanratkaisu, LEAN, 5S, OEE jne.) • prosessiajattelu – prosessien laatu ja laadun kehittäminen­ • työntekijöiden motivaation, vastuullisuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen • talous, työlainsäädäntö ja asiakkuudet

KOHDERYHMÄ JA AJOITUS Koulutusohjelma on tarkoitettu työnjohtajan tai tiiminvetäjän tehtävissä toimiville henkilöille.­Koulutus alkaa marraskuussa 2016 ja kestää noin vuoden. Ohjelma koostuu vuorovaikutteisista koulutuspäivistä sekä menetelmien soveltamisesta­omaan työhön.

KUSTANNUKSET Koulutus on mahdollista suorittaa valtion tukemana­ammatillisena lisäkoulutuksena. Kysy lisää kustannuksista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Outi Hokkanen P. 040 736 1097, outi.hokkanen@rastor.fi

Tekniikan erikoisammattitutkinnon jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa Työteknikon opintoihin. Kysy lisää!

Hannu Juka P. 040 7291 663, hannu.juka@rastor.fi Lue lisää osoitteesta www.rastor.fi/esimieskoulutus

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

TURKU Köydenpunojankatu 14 20100 Turku

OMISTAUTUNUT SINULLE


ESIMIESKOULUTUS

Koulutusohjelman sisältö ja aikataulutus

STARTTIPÄIVÄ 9.11.2016 • Koulutusohjelman sisältö • Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen • Aikuisopiskelu MINÄ TYÖNJOHTAJANA – HAASTEET JA VASTUUT 24.11.2016 • Työnjohdon rooli ja vastuut • Työjohdon arkea • Haastavat työnjohtotilanteet - harjoituksia RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS 15.12.2016 • Peili-ajattelutyyliarvion itsearvioinnin purku • Rakentava vuorovaikutus ja työmotivaatio • Onnistunut kehityskeskustelu PROSESSIT • Arvovirrat vs. prosessit • Laatu ja laadun merkitykset • Laadukas prosessi • Ongelmaratkaisun työkaluja • Normaalivaihtelu vs. erityissyypoikkeamat

26.1.2017

LEAN/TPS • LEAN/TPS • 5S/6S • Hukat/OEE • Inhimilliset virheet • Jatkuva parantaminen

14.2.2017

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

PROJEKTINHALLINNAN PROSESSI 5.4.2017 • Projektinhallinnan prosessi • Projektien luokittelua • Projektin määrittelyvaihe • Muutosvastarinta ja muuutoksenhallinta LIIKETOIMINNAN KEHITYSPROJEKTIT 16.5.2017 • Projektin suunnitteluvaihe • Projektin toteutusvaihe • Projektin päättäminen ja arviointi KANNATTAVUUS • Toiminnan suunnittelu • Kustannustekijät

9/2017

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ • Työnjohdon vastuut ja velvollisuudet • Työlainsäädännön perusteet • Työsuhteen elinkaari OSAAMISEN KEHITTÄMINEN • Henkilöstön kehittäminen • Perehdyttäminen ja työnopastus • Rakentava työnjohtaminen

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

TURKU Köydenpunojankatu 14 20100 Turku

10/2017

1/2018

OMISTAUTUNUT SINULLE


Tuotannon työnjohdon koulutusohjelma, Helsinki