Page 1

ESIMIESKOULUTUS

TUOTANNON TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

VÄLINEITÄ TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN JA TYÖNJOHTAMISEEN 25.1.2017, Helsinki

Organisaatioiden tuottavuus on monien päivittäisten pienten tekojen ja isompien päätösten summa. Tuotannon systemaattisella johtamisella säästät sekä aikaa että rahaa. Myös näkemyksellinen esimiestyö on tärkeää: motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö saa aikaan parempaa tulosta.

KOULUTUSOHJELMA Rastor järjestää Helsingissä/Hämeenlinnassa Tuotannon työnjohdon koulutusohjelman, jossa osallistujat saavat työkaluja ja toimintamalleja tuottavuuden­ paran­tamiseen ja motivoivaan työnjohtamiseen. Koulutusohjelman aikana suoritetaan Tekniikan­ erikoisammattitutkinto. Ohjelman sisällössä ovat mukana mm. seuraavat teemat: • tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavien­tekijöiden­ ymmärtäminen ja menetelmien käytännön­soveltaminen (ongelmanratkaisu, LEAN, 5S, OEE jne.) • prosessiajattelu – prosessien laatu ja laadun kehittäminen­ • työntekijöiden motivaation, vastuullisuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen • talous, työlainsäädäntö ja asiakkuudet

KOHDERYHMÄ JA AJOITUS Koulutusohjelma on tarkoitettu työnjohtajan tai tiiminvetäjän tehtävissä toimiville henkilöille.­Koulutus alkaa marraskuussa 2016 ja kestää noin vuoden. Ohjelma koostuu vuorovaikutteisista koulutuspäivistä sekä menetelmien soveltamisesta­omaan työhön.

KUSTANNUKSET Koulutus on mahdollista suorittaa valtion tukemana­ammatillisena lisäkoulutuksena. Kysy lisää kustannuksista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Outi Hokkanen P. 040 736 1097, outi.hokkanen@rastor.fi

Tekniikan erikoisammattitutkinnon jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa Työteknikon opintoihin. Kysy lisää!

Hannu Juka P. 040 7291 663, hannu.juka@rastor.fi Lue lisää osoitteesta www.rastor.fi/esimieskoulutus

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

TURKU Köydenpunojankatu 14 20100 Turku

OMISTAUTUNUT SINULLE


ESIMIESKOULUTUS

Koulutusohjelman sisältö ja aikataulutus

STARTTIPÄIVÄ 25.1.2017 • Koulutusohjelman sisältö • Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen • Aikuisopiskelu

LIIKETOIMINNAN KEHITYSPROJEKTIT • Projektin suunnitteluvaihe • Projektin toteutusvaihe • Projektin päättäminen ja loppuarviointi

MINÄ TYÖNJOHTAJANA 7.2.2017 • Työnjohdon rooli, vastuut ja velvollisuudet • Työnjohtamisen arkea • Haastavat työnjohtotilanteet - harjoituksia

ONGELMANRATKAISUMENETELMIÄ 19.9.2017 • Normaalivaihtelu ja SPC • Six Sigma • Erityissyypoikkeamat ja juurisyyanalyysit

PROSESSIT JA LAATU • Arvovirrat vs. prosessit • Laatu ja laadun merkitykset • Prosessin kuvaaminen • Prosessin kehittäminen • Jatkuva parantaminen

9.3.2017

LEAN/TPS • LEAN/TPS • 5S/6S • Hukat/OEE • Inhimilliset virheet

4.4.2017

PROJEKTINHALLINTA 17.5.2017 • Projektinhallinnan prosessi • Projektien luokittelua • Projektin määrittelyvaihe • Muutosvastarinta ja muutoksen hallinta

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

7.6.2017

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS 12.10.2017 • Peili ajattelutyyliarvio - itsearvioinnin purku • Rakentava vuorovaikutus • Valmentava johtaminen TALOUS TYÖNJOHTOTYÖSSÄ • Toiminnan suunnittelu • Kustannustekijät

11/2017

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ • Työnjohdon vastuut ja velvollisuudet • Työlainsäädännön perusteet • Työsuhteen elinkaari

12/2017

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN • Henkilöstön kehittäminen • Perehdyttäminen ja työnopastus • Rakentava työnjohtaminen

TURKU Köydenpunojankatu 14 20100 Turku

3/2018

OMISTAUTUNUT SINULLE

Tuotannon työnjohdon koulutusohjelma, Helsinki  

Organisaatioiden tuottavuus on monien päivittäisten pienten tekojen ja isompien päätösten summa. Tutustu esitteeseen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you