Issuu on Google+

ESIMIESKOULUTUS

TUOTANNON TYÖNJOHDON KOULUTUSOHJELMA

VÄLINEITÄ TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN JA TYÖNJOHTAMISEEN Tammikuu 2017, Helsinki

Organisaatioiden tuottavuus on monien päivittäisten pienten tekojen ja isompien päätösten summa. Tuotannon systemaattisella johtamisella säästät sekä aikaa että rahaa. Myös näkemyksellinen esimiestyö on tärkeää: motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö saa aikaan parempaa tulosta.

KOULUTUSOHJELMA Rastor järjestää Helsingissä/Hämeenlinnassa Tuotannon työnjohdon koulutusohjelman, jossa osallistujat saavat työkaluja ja toimintamalleja tuottavuuden­ paran­tamiseen ja motivoivaan työnjohtamiseen. Koulutusohjelman aikana suoritetaan Tekniikan­ erikoisammattitutkinto. Ohjelman sisällössä ovat mukana mm. seuraavat teemat: • tuottavuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavien­tekijöiden­ ymmärtäminen ja menetelmien käytännön­soveltaminen (ongelmanratkaisu, LEAN, 5S, OEE jne.) • prosessiajattelu – prosessien laatu ja laadun kehittäminen­ • työntekijöiden motivaation, vastuullisuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen • talous, työlainsäädäntö ja asiakkuudet

KOHDERYHMÄ JA AJOITUS Koulutusohjelma on tarkoitettu työnjohtajan tai tiiminvetäjän tehtävissä toimiville henkilöille.­Koulutus alkaa marraskuussa 2016 ja kestää noin vuoden. Ohjelma koostuu vuorovaikutteisista koulutuspäivistä sekä menetelmien soveltamisesta­omaan työhön.

KUSTANNUKSET Koulutus on mahdollista suorittaa valtion tukemana­ammatillisena lisäkoulutuksena. Kysy lisää kustannuksista.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Outi Hokkanen P. 040 736 1097, outi.hokkanen@rastor.fi

Tekniikan erikoisammattitutkinnon jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa Työteknikon opintoihin. Kysy lisää!

Hannu Juka P. 040 7291 663, hannu.juka@rastor.fi Lue lisää osoitteesta www.rastor.fi/esimieskoulutus

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

TURKU Köydenpunojankatu 14 20100 Turku

OMISTAUTUNUT SINULLE


ESIMIESKOULUTUS

Koulutusohjelman sisältö ja aikataulutus

STARTTIPÄIVÄ 25.1.2017 • Koulutusohjelman sisältö • Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen • Aikuisopiskelu MINÄ TYÖNJOHTAJANA 7.2.2017 • Työnjohdon rooli, vastuut ja velvollisuudet • Työnjohtamisen arkea • Haastavat työnjohtotilanteet - harjoituksia PROSESSIT JA LAATU • Arvovirrat vs. prosessit • Prosessit ja laatu • Prosessin kehittäminen

9.3.2017

LEAN/5S • LEAN/TPS • 5S/6S • Hukat/OEE • Inhimilliset virheet • Jatkuva parantaminen

6.4.2017

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS 9.5.2017 • Peili ajattelutyyliarvio • Itsearvioinnin purku • Rakentava vuorovaikutus ja työmotivaatio • Kehityskeskustelu

HELSINKI Sturenkatu 21 00510 Helsinki

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

OULU Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMPERE Kalevantie 2 33100 Tampere

PROJEKTINHALLINTA • Projektinhallinnan prosessi • Projektien luokittelua • Projektin määrittelyvaihe • Muutosvastarinta

9/2017

LIIKETOIMINNAN KEHITYSPROJEKTIT • Projektin suunnitteluvaihe • Projektin toteutusvaihe • Projektin päättäminen ja loppuarviointi

10/2017

TALOUS TYÖNJOHTOTYÖSSÄ • Toiminnan suunnittelu • Kustannustekijät

11/2017

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ • Työnjohdon vastuut ja velvollisuudet • Työlainsäädännön perusteet • Työsuhteen elinkaari

1/2018

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN • Henkilöstön kehittäminen • Perehdyttäminen ja työnopastus • Rakentava työnjohtaminen

3/2018

TURKU Köydenpunojankatu 14 20100 Turku

OMISTAUTUNUT SINULLE


Tuotannon työnjohdon koulutusohjelma, Helsinki