Page 1

s e i r o t s a R 2/15

Ekofrisör hittar nya marknader. Majvor Tillander har funnit sitt drömjobb – på Rastor.

Personalen behöver motivation och inspiration och det är chefen som skall dra tåget.

Markkinointi-instituutti och Rastor förenar sina krafter

ANNONSBILAGA FRÅN RASTOR


Ledare – Katarina Björkell-Ahlgren

Rastories på svenska 02/2015

N

u har det igen gått ett halvt år sedan vår förra Rastoriestidning gavs ut. Vårt land lever nu i en stor omvandling på många olika håll, vilket tyvärr ofta för med sig bl.a. uppsägningar och permitteringar. Det här betyder att det inom vårt arbetsliv måste ske stora förändringar, om vi vill det eller inte. Vi lever i förändringens tid. Det ställs stora krav på utbildning och människors behov av tilläggsutbildning eftersom det för den enskilda arbetstagaren kan bli fråga om branschbyte eller att ta steget ut och bli företagare. På Rastor har vi försökt svara på detta behov genom våra företagarutbildningar. Vi har även byggt upp kortare program enligt kundernas önskemål. I detta nummer av Rastor får du bekanta dig med hur utbildning frigör och ger nya idéer och framför allt energi till sina deltagare. Vi siktar inte alltid på en hel examen utan har även studeranden som avger en del av en examen. Vi utgår alltid från studerandens behov och gör en personlig inlärningsstig för var och en. Det kan du läsa om i denna tidning där en studerande berättar om sina erfarenheter från en delexamen. Kärnan i hennes berättelse är att utbildning alltid lönar sig för individen och även för arbetsgivaren. Som ledare blir man aldrig riktigt fullärd och färdig. Rastor har sammanslagit sina krafter med Markkinointi-instituutti, för att i framtiden allt bättre kunna svara på behovet i det finländska

arbetslivet. Målet är att i Finland bygga upp och bli den bästa landsomfattande vuxenutbildaren, mätt i kundresultat och -belåtenhet. Målsättningen är att kraftigt satsa på utveckling och att såväl kvalitativt som kvantitativt uppnå en ledande ställning på den finska vuxenutbildningsmarknaden. Nu uppgjorda arrangemang ger goda förutsättningar att kraftfullt utveckla verksamheten. Sammanslagningen mellan två så här starka aktörer ger i Finland, och även på ett bredare område, goda möjligheter att utveckla verksamheten till att bli ännu mera kundvänlig och att skapa helt nya utbildningsutbud t.ex. på nätet. Den gemensamma ägaren och våra erfarna team utgör en bra start på det här samarbetet. Rastor och Markkinointiinstituutti bibehåller båda sina egna kända namn och företagens serviceutbud centraliseras till valda kärnkompetensområden. Markkinointiinstituutti är en betydande utbildare inom fastighetsförmedling, bank- och finanssektorn samt inom handeln. Rastor är däremot stark inom industrin och branscher som betjänar industrin. Dessutom har Rastor en stark erfarenhet av tillväxtföretag, småföretagsamhet och svenskspråkiga utbildningar. Organisationernas samarbete strävar till att utveckla nya servicekoncept och få nya kunder samt ökad kundbelåtenhet.

Utgivare Rastor Ab www.rastor.fi/sv Huvudredaktör Katarina Björkell-Ahlgren tel. 0400 711 566 katarina.bjorkell-ahlgren@rastor.fi Layout Perjantai Markkinointiviestintä Oy Redaktionschef Jouni Kaila Redaktörer Mathias Luther, Martin Nordell, Johan Svenlin, Ninna Tuhkio Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan 21 00510 Helsingfors Växel: 020 7798 300 Tryckeri FRAM OY, Vaasa Adressregister Rastors kundregister Kommentarer och idéer: katarina.bjorkell-ahlgren@rastor.fi ISSN 2342-6896 (print) ISSN 2342-690X (online) Utkommer två gånger per år.

Vi träffas i utbildningens tecken! Katarina Björkell-Ahlgren

www.rastor.fi/sv 2


Innehåll 06

Större klipp med nya kunskaper

”Jag ville lära mig hur jag skulle göra saker fiffigare.”

Affärerna hänger inte på håret när man utbildar sig. Ekofrisörföretagaren Luana Lill-Smeds utvidgar verksamhetsområdet och går en företagarutbildning för att få nyttiga kunskaper.

”Som ledare blir man aldrig riktigt fullärd och färdig.”

10

Ledarskapsutbildningen har gjort mig mera lyhörd Maria Vaskivuo tycker att man inte alltid behöver vänta med att gå en fortbildning i ledarskap tills man varit tiotals år i arbetslivet. En ung chef har lättare att anamma lärdomarna.

13

Strategi i vardagen – om val, beslut och mod

”Måste alltså våga fatta besluten.”

Stabilitet är en bristvara, innovation och spontanitet blir därför centrala för organisationen.

”Det är så förskräckligt roligt att träffa alla de här härliga människorna.”

14

Utbildning frigör nya idéer, ny energi Rastors utbildningsplanerare Majvor Tillander är en handelsresande i fortbildning. Hon är med och sparkar igång de flesta utbildningar som startar runtom i Svenskfinland och engagerar för de studerandes framgång.

3


Först

Musik i världsklass under Sibelius jubileumsår I år är det 150 år sedan mästerkompositören Jean Sibelius föddes. En av jubileumsårets höjdpunkter är Jean Sibelius-violintävlingen 22.11–3.12. i Helsingfors, där världens främsta violinvirtuoser uppträder. Rastor stödjer nu för tredje gången unga talanger genom att sponsorera tävlingen.

22.11–3.12.2015 – I år anmälde sig rekordmånga violinister till den första gall-ringen. I år har vi 234 deltagare från 29 olika länder, inklu-sive 12 finländare. Den 17 september offentliggörs namnen på de violinister som kvalificerat sig för tävlingen, berättar tävlingens generalsekreterare Päivi Pousar. Sibelius-Samfundet rf och Konstuniversitetets Sibelius- Akademi arrangerar för 11:e gången i Helsingfors. Generalsekreterare violintävlingen Päivi Pousar ansvarar med hjälp av den kunniga personalen för förberedelserna och arrangemangen.

– Jag känner mig privilegierad. Särskilt imponerande var det att i egenskap av juryns sekreterare få höra alla dem som sökt till tävlingen uppträda. Jag ser ivrigt fram emot den kommande tävlingen. Vi får höra under 30-åriga, fantastiskt fina artister!

Sponsoreringen ovärderlig Jean Sibelius-violintävlingen ordnas vart femte år i månadsskiftet november-december. Rastor har liksom de övriga sponsorerna en obeskrivligt värdefull betydelse för violintävlingen, som också får stöd från Undervisningsoch kulturministeriet och olika stiftelser. – Sponsoreringen möjliggör en högklassig fest där deltagarna får leva sig in i, beröras och överraskas av konstens kraft. Kloka aktörer inom såväl näringsliv som kulturliv ser möjligheterna samarbetet erbjuder, de gemensamma värderingarna och de likartade målen, säger Pousar.

När hårt arbete möter talang I år ordnas tävlingen i nya lokaler. Till skillnad från tidigare år ordnas de första omgångarna och semifinalerna i konsertsalen på Helsingfors Konservatorium i Gräsviken, eftersom riksdagen sammanträder vid Norra Järnvägsgatan. Finalerna ordnas för första gången i Musikhuset. Akustiken är utmärkt i båda lokalerna. – Jag vill särskilt betona den speciella stämningen under ett liveuppträdande, som överraskande kan lyfta och bli kvar som en juvel bland de minnen man bär med sig för resten av livet. Det dröjer fem år innan nästa chans att få höra så många högklassiga framföranden på en och samma gång. Hjärtligt välkomna!

4


När junior blir VD När stora årsklasser lämnar arbetslivet, lämnar de inte bara efter sig arbetsplatser utan hela företag. Men hur gör man ett generationsskifte i familjeföretaget?

Hur skall den yngre och den äldre generationen förbereda sig för skiftet? Vem skall ta initiativet? Hur skall man fördela posterna i styrelsen? Vad är rättvist och rimligt? Hur många människor berör det här egentligen? Skall man lyssna på vad ens livspartner säger? Frågorna blir så många att man lätt skjuter upp alltsammans. Rastor erbjuder en kurs för familjer som vill göra det bästa möjliga av generationsskiftet.

Utbildningen Familjeföretag i förändring hålls 28–29 oktober kl. 9–15 på Lärkkulla i Karis. Anmälningar senast 9 oktober till utbildningsplanerare Majvor Tillander, tel. 040 738 4499, majvor.tillander@rastor.fi. I priset 590 euro + moms för två dagar ingår kaffeservering, lunch på egen bekostnad.

Experter som säljer Rastor erbjuder företagen ett utbildningsprogram som utvecklar kundbetjänares förmågor som försäljare. Programmets målgrupp är personer som arbetar nära kunden men inte huvudsakligen med försäljning. I utbildningen ingår fyra intensiva kursdagar samt självständiga arbetsuppgifter. Utbildningen börjar med en analys av deltagarnas kunnande. Under utbildningens gång görs det upp en personlig utvecklingsplan i försäljning. Utbildningen rekommenderas för företagets branschexperter som vill satsa på att hitta smarta lösningar för sina kunder.

Mera information: Katarina Björkell-Ahlgren, katarina.bjorkell-ahlgren@rastor.fi, 0400 711 566

Stärk ditt kunnande! Rastors enskilda utbildningsdagar ger dig konkreta verktyg för att få fram det bästa av dig och dina medarbetare. Anmäl dig och dina medarbetare redan idag!

Marknadsföring Åland 7–8.10.2015

Företagarens välmående Lovisa 15.10.2015

Kundrelationer Borgå 20.10.2015

Utvecklingsprojekt Borgå 17.11.2015

Anmälan och information: Nora Tobiasson, tel. 044 326 9226, nora.tobiasson@rastor.fi

5


Text: Johan Svenlin I Bilder: Markku Ojala

Större klipp med nya kunskaper Luana Lill-Smeds hade varit företagare i nästan tio år när hon stod inför en upptrappning av affärsverksamheten. Nu går hon en företagarutbildning för att sitta i förarsätet när Luanas Organic Products ska ut på stora marknaden.

Det är fredag eftermiddag i Luana Lill-Smeds ekofrisörsalong i Lappträsk. Innehavaren sprudlar av arbetsglädje, medan hon serverar en kopp kaffe till en kund som är inne för en mild permanentbehandling. – I dag började jag tidigt och har hunnit med några klippningar, en växtfärgning och så har jag sålt schampo till kunder i Mörskom och Kouvola, sammanfattar Luana Lill-Smeds. Frisöryrket valde Luana redan på 1990-talet, men hon har inte haft enbart medgång. – Jag arbetade några år som frisör, bland annat i Norge, och trivdes bra med jobbet. Efter ett tag fick jag så svåra problem med kontaktallergi att jag var tvungen att sluta som frisör.

6

För att utveckla en egen ny produkt på marknaden behöver man kombinera yrkeskunskap med affärssinne. ”Det är viktigt att man tar ansvar från början till slut”, säger Luana Lill-Smeds.

Det var en sorglig insikt för Luana, och under åren som följde prövade hon på ett antal olika jobb, bland annat som butiksbiträde. Inget kunde dock kompensera den yrkesglädje som hon hade funnit i frisörjobbet. År 2005 läste Luana en tidningsartikel om en annan frisör som gått en ekofrisörutbildning och kunnat fortsätta sitt yrke, trots allergi. Luana sökte och kom in på ekofrisörutbildningen och året därpå blev hon utexaminerad ekofrisör.


”Visst finns det sådana kunder som är beredda att ge 30 euro för en liten ekologisk schampoflaska, men jag vill att alla ska ha råd att välja min produkt.”

– Jag tänkte att det var en ängel som skickat tidningen åt mig och öppnat möjligheten att fortsätta jobba som frisör. Det kändes som att jag fått ett nytt liv. Yrkeskunskaperna satt i ryggraden och genom att använda ekologiska hårvårdsprodukter kunde hon göra en comeback som frisör.

Lyckade test De nya ekofrisörkunskaperna uppmuntrade henne att experimentera med egna produkter. – Som frisör vill man ge håret vissa egenskaper och jag var inte nöjd med de ekoprodukter som fanns på markna-

den. En del ekoprodukter luktar lite konstigt och resultatet blir inte alltid så bra. För ett par år sedan började Luana, tillsammans med sin syster, utveckla egna schamporecept. De testade på sig själva och lät också vänner pröva de ekologiska schampotvålar och hudvårdsprodukter som de utvecklat. De fick idel beröm. – Vi hade fått fram en otroligt bra produkt i schampotvålen och började fundera på att sälja den på marknaden. Samtidigt är den annorlunda jämfört med vanliga schampoprodukter, så för att kunderna ska använda tvålen på rätt sätt krävs några enkla instruktioner. Det var där och då som Luana insåg att hon skulle

7


behöva större kunskaper i marknadsföring och hur man bygger upp affärsrelationer. – Jag ville lära mig hur jag skulle göra saker fiffigare. När man är ny kan det vara svårt att hitta leverantörer, att formulera kontrakt och skapa effektiva marknadsföringskanaler, förklarar Luana.

Prissättning en svår konst Hon har nu kommit halvvägs i sin tvååriga företagarutbildning och redan fått goda råd i många frågor. Dessutom har hon knutit en hel del nyttiga kontakter. – I början tänkte jag att andra ekofrisörer skulle bli den bästa försäljningskanalen för mina produkter, men efter att ha diskuterat frågan tänker jag satsa på en egen webbplats.

kunder som är beredda att ge 30 euro för en liten ekologisk schampoflaska, men jag vill att alla ska ha råd att välja min produkt.

Ekologiskt i ropet Ekologiska livsmedel har under de senaste åren fått ett stort uppsving och i kölvattnet följer också en ökad efterfrågan på ekologiska hårtjänster och -produkter. Men fortfarande är den allmänna kunskapen hos konsumenterna om de hälsomässiga fördelarna med ekologisk hårvård relativt begränsad. – Där behöver det sättas in mer information. Folk fortsätter att gnugga in kemikalier i huvudet utan att fundera på vilka risker de utsätter sig för.

”När man är ny kan det vara svårt att hitta leverantörer, att formulera kontrakt och skapa effektiva marknadsföringskanaler.” Att utforma en grafisk identitet och välja rätt tilltal och marknad är avgörande för produktens framgång. – Jag har anlitat en grafisk formgivare som gjort en logo och formgett förpackningar för Luanas Organic Products. Han tyckte att jag bör rikta mig till alla, inte bara till de som redan köper typiska ekologiska produkter. Det var en bra poäng som jag inte hade tänkt på tidigare, medger Luana. Prissättning är en annan svår konst när man ska ut på en hårt konkurrerad marknad. – Kvinnliga företagare nedvärderar ofta sitt eget arbete, men jag har satt priserna utifrån tidsanvändning, råvarupriser och administrativa utgifter. Visst finns det sådana

Faktaruta

Luana Lill-Smeds Driver: Luana Hemfrisör och Luanas Organic Products. Utbildning: frisör från Kauhajoen Ammattioppilaitos, ekofrisör från Yrkesinstitutet Prakticum. Studerar: Rastors Yrkesexamen för företagare.

8

Under det andra studieåret, som nu kör igång, förväntar Luana sig nya insikter och kunskaper som hjälper henne att utveckla sitt företag och marknadsföra sina produkter och tjänster. – Det är en stor fördel att jag kan koppla de nya kunskaperna till mitt dagliga arbete som företagare. Jag har inte mycket fritid att sätta på att skriva essäer. I stället får jag visa upp mina nya yrkeskunskaper genom praktiska prov och muntliga framställningar.


Markkinointi-instituutti och Rastor förenar sina krafter

TVÅ FÖREGÅNGARE BIDRAR TILL KUNDERNAS FRAMGÅNG Markkinointi-instituutti och Rastor gick samman 1.5.2015. Fusionen resulterade i en inflytelserik riksomfattande vuxenutbildare som kan utveckla och erbjuda kunderna nya lösningar som svarar mot deras specifika behov.

Markkinointi-instituutti och Rastor fortsätter sin verksamhet under sina egna namn med fokus på sina respektive kompetensområden. Markkinointi-instituutti är en betydande utbildare inom fastighetsförmedling, bank- och finanssektorn samt inom handeln. Rastor är stark inom industrin, branscher som servar industrin, utbildningar på svenska samt bland tillväxtföretag. Fusionen breddar serviceutbudet – och garanterar resultat. – Vi lovar våra kunder en märkbar förändring. Till exempel vår modell för prissättning, som är knuten till utbildningens verifierbara resultat, väcker allt större intresse bland våra kunder, säger Toni Berkowits, verkställande direktör för Markkinointi-instituutti. – Våra kompetensområden skiljer sig från varandra på precis rätt sätt och kunderna har därför nu tillgång till ett större serviceutbud. Fusionen ger kunderna mervärde men förutsätter ingenting av dem. Till exempel kontaktpersonerna förblir desamma även framöver, betonar Kehusmaa.

Samarbetet mellan Markkinointi-instituutti, som verkar i huvudstadsregionen och Uleåborg, och Rastor som finns bl.a. i Kuopio, Uleåborg, Åbo och Tammerfors, gör att utbildningarna finns nära kunden. En genuint riksomfattande aktör kan mer effektivt erbjuda sina tjänster i hela Finland.

Nya, företagsspecifika lösningar Såväl Rastor som Markkinointi-instituutti har ända sedan de grundades introducerat sina kunder i nya sätt att arbeta och varit föregångare inom utvecklandet av utbildningssektorn. – Bägge företagen besitter en gedigen kompetens inom vuxenutbildningen för människor ute i arbetslivet. Vår verksamhet har alltid utgått från arbetslivet, men nu kan vi erbjuda allt flera tjänster som fokuserar uttryckligen på företagsspecifika lösningar, berättar Kehusmaa. Tack vare vårt samarbete kan vi ta fram nya, innovativa tjänster. Vid sidan av ett konsultativt arbetssätt, coachning och auditering fokuserar vi kraftigt på bl.a. digitala lösningar som effektiverar den tid som kunden lägger ned på utbildning. – Genom att kombinera våra experter får vi en bredare och djupare kompetens som kan sätta fart på kundernas framgång. I det här fallet är ett plus ett absolut mer än två, sammanfattar Berkowits.

RASTOR

AR IN KK ST IN IT O UU IN TT TII

Brett serviceutbud nära kunden

M

I och med fusionen skapades förutsättningar för en allt bättre kundservice och ett bredare serviceutbud. Totalt arbetar nu 162 anställda med inlärningslösningar. Den sammanlagda omsättningen för dessa två ekonomiskt solida utbildningsorganisationer är 22,4 miljoner euro. – Vi kommer att ta i bruk de bästa verksamhetsmodellerna från bägge företagen. När två starka aktörer går samman ger detta utmärkta möjligheter att utveckla verksamheten i en allt mer kundorienterad riktning. En gemensam ägare och våra erfarna team ger goda utgångspunkter för detta arbete, säger verkställande direktör Kirsti Kehusmaa vid Rastor Oy. – Vi kan erbjuda olika typer av företag de tjänster som passar bäst just för dem och därmed ta kundservicen till en ny nivå, fortsätter hon.

9


Mera eftertänksam och en bättre lyssnare – så beskriver sig Maria Vaskivuo efter studierna för specialyrkesexamen i ledarskap.

uther

athias L

er: M er I Bild ias Luth

th Text: Ma

Ledarskapsutbildningen har gjort mig mera lyhörd Maria Vaskivuo, 31, är en av de yngre studerandena hos Rastor. Hon tycker att det finns flera fördelar med att gå en fortbildningsexamen rätt snart efter studietiden. – Som ny ledare är man mera mottaglig, man är mera formbar. Man är också väldigt motiverad att lära sig hur man blir den bästa förman man kan bli. – Då man redan har jobbat en längre tid har man sina invanda rutiner och system. Men visst kan också äldre få aha-upplevelser och få verktyg att omforma sina arbetssätt. Vaskivuo jobbar som enhetschef på Kårkulla samkommuns serviceenhet Bäckåkergården i östra Åbo. Där bor elva hyresgäster med utvecklingsstörning. Personalen gör också hembesök hos nio brukare som bor i lägenheter runtom i Åbo. Vaskivuo kom till Kårkulla för snart fyra år sedan medan hon ännu lade sista handen vid en politices magister-

examen vid Åbo Akademi. Hennes förman på Kårkulla uppmuntrade henne att gå Rastors ledarutbildning. Och i våras blev hon klar med den ena hälften av Specialyrkesexamen i ledarskap, med inriktning på att leda personal.

Chefen drar Behövs då en speciell utbildning för att leda en relativt liten verksamhet med sex underlydande? – Med alla förändringar som sker inom alla organisationerna och inte minst här på det sociala området så krävs gott ledarskap. En ledare stöder och handleder personalen genom förändringen. Man skall upprätthålla alla

”Men som ledare blir man aldrig riktigt fullärd och färdig.”

10


ation r i p s n i h c o ation v i t o m r e v ö beh .” ”Personalen en som skall dra tåget hef c r ä t e d h c o kvalitetskraven och ge god service fast det ekonomiska läget är pressat och man skall hålla sig inom vissa ramar. – Personalen behöver motivation och inspiration och det är chefen som skall dra tåget. Jag tycker att det är värt att fortbilda sig. Man behöver vidareutveckla sina kompetenser och lägga till nya. – Man skall vara intresserad av sitt arbete, av framsteg och av vad som åstadkoms på arbetsplatsen. Förmannen skall vara fysiskt och psykiskt närvarande. Vaskivuos teamledarutbildning startade hösten 2014 och hade sjutton deltagare, främst från Åbo med omnejd. Alla jobbade inom social- och hälsovårdsbranschen. Kursen bestod av närstudier och distansstudier. Balansen mellan arbetsformerna var god, tycker Vaskivuo. Närstudiedagarna var speciellt givande. Det var också de som bjöd på allt det lilla extra som inte precis står på schemat men ändå är väsentligt: samtalen med lärare och kurskamrater, kontakter som blir till ett nätverk. Att träffa andra i samma sits känns bra för en chef som lätt känner sig ensam på sin post.

Bättre lyssnare Inspirerad av utbildningen har Vaskivuo sett över rutiner och arbetssätt på Bäckåkergården. – I och med att man reflekterar över hur man jobbar blir man mera medveten om sina styrkor och svagheter. Då kan man bättre dra nytta av dem och utvecklas yrkesmässigt.

Som en del av sin specialyrkesexamen i ledarskap gjorde Maria Vaskivuo en manual som hjälper henne och andra enhetschefer på Kårkulla att hålla reda på rutiner och deadlines året om.

11


amen x e s e k r y l a Om speci Rastors yrkesutbildningar följer Utbildningsstyrelsens läroplaner och är statsstödda. De kan också anpassas för olika branscher eller företag. Enligt Utbildningsstyrelsen visar en yrkesexamen att man har den yrkeskunskap som förutsätts. En specialyrkesexamen visar att man klarar branschens mest krävande uppdrag. Specialyrkesexamen i ledarskap tar omkring två år att avlägga med både närstudiedagar och distansstudier. Utbildningen inkluderar ett projekt där den studerande utvecklar sin egen arbetsplats. Den första examensdelen Att arbeta som ledare är gemensam för alla. Den utvecklar ledarskapet och ledarskapskompetensen. I den andra examensdelen kan den studerande inrikta sig på olika typer av ledarskap: att leda personal, kundrelationer, produktion eller nätverk.

”Jag har blivit mera medveten om hur jag kommunicerar, tänker på att vara lyhörd, tydlig och att förankra saker. Jag har blivit bättre på att lyssna.” – I utbildningen har man också talat mycket om kommunikation och jag har blivit mera medveten om hur jag kommunicerar, tänker på att vara lyhörd, tydlig och att förankra saker. Jag har blivit bättre på att lyssna. Vaskivuo säger att hon alltid varit energisk och tyckt om att utveckla och organisera. – Jag har kanske lärt mig att i förväg tänka mera på vad som är möjligt. Planeringsprocessen kan behöva mera tid än jag tidigare trott. Människor är olika och förändringen måste få ta tid. Kanske man måste omarbeta vissa planer på vägen. – Jag tror jag har utvecklats mycket under den här utbildningen, säger Vaskivuo som nu skall fortsätta med andra delen av examen. Hon slukar ledarskapslitteratur. – Men som ledare blir man aldrig riktigt fullärd och färdig.

12

Frukten syns Ett projekt som Vaskivuo gjort under utbildningen är en checklista för enhetschefer – en några sidor lång manual som påminner om de återkommande händelser och deadlines månad för månad. – Den hjälper mig att planera mitt arbete. Med god tidsplanering får personalen en mindre stressad chef. Manualen blir också bra att ha om Vaskivuo behöver lämna över arbetet till en vikarie . Vaskivuos förman har tittat på manualen och konstaterat att den kan vara nyttig också för de andra enheternas chefer som komplement till Kårkullas befintliga årsklocka. I en stor organisation drar alla sitt strå till stacken. Så här bidrar Maria Vaskivuos kursupplevelse till smidig tidsanvändning och mindre stress för Kårkullas enhetschefer.


Perspektiv Text: Martin Nordell I Bild: Jouni Kaila

STRATEGI I VARDAGEN – OM VAL, BESLUT OCH MOD Strategisk planering, strategi-workshop och den årliga strategiprocessen är säkert bekanta termer för var och en. Det är en del av den ”traditionella” diskussionen om strategi. Men, om man ser på hur det ekonomiska läget ser ut för många företag idag, kanske det är på sin plats att fundera på strategi lite annorlunda? I denna artikel kommer jag att fundera på vad strategi betyder i organisationens vardag, för i likhet med Samra-Fredricks (2003), anser jag att strategi blir till av det som görs, snarare än av det som sägs. Men, om vi backar lite, så handlar strategi i grund och botten om val. Vad som skall utföras, hur detta görs, och vem man med dessa aktiviteter försöker nå etc. Det innebär samtidigt att strategi är lika mycket det som inte görs (Rumelt 2011). Att aktivt välja vad man gör och även följa upp hur detta utvecklas blir därför centralt för organisationens utveckling. Genom att göra valen, och tvinga sig själv att aktivt fokusera, är risken mindre att organisationen hittar sig själv på något helt annat ställe än vad man tänkte sig. Men som sagt, detta kräver kontinuerlig uppföljning. Att våga fatta besluten (som ibland kan vara smärtsamma) som för organisationen i den valda riktningen är en av de mera centrala frågor som finns i vardagen. I frågan om besluten syns ibland en rädsla för att man inte har all info eller för att man inte har analyserat tillräckligt. Det är säkert sant att så är fallet men trots det, är det ytterst viktigt att fatta beslut. Baserat på den info man då har och enligt de val som man gör. OM det visar sig att beslutet var fel kan man alltid fatta nya beslut senare. Tyvärr är det ingen som egentligen kan säga hur framtiden kommer att se ut, varpå vi endast kan göra de bästa möjliga besluten i den givna situationen. Att göra de val och fatta de beslut som krävs, kräver också mycket mod. Mod att pröva, även om man alltså inte har all info, men också mod

att lita på de människor som finns i organisationen. Något som i sin tur kräver att de ledare som vill vara framgångsrika (och vem vill inte det?), i större mån måste acceptera flexibilitet och den osäkerhet som ständigt är närvarande. Det stabila är i många fall försvunnet, varpå även ledarskapet måste återspegla detta och det, i sin tur, gör att ledarskap är mera learningby-doing än planering och analys. Modet att frångå oändlig planering och långa processer är i en mycket central roll både då det gäller

strategin i vardagen och framtidens ledarskap. Och även om de val som man gör bör planeras och utvärderas, så måste det ändå finnas utrymme för spontanitet, för allt kan inte planeras på detaljnivå. Jag tror inte Micke Granlund hade detaljplanerat sin berömda ”ilmaveivi” heller… Och det är den typen av mod och attityd som vi behöver även inom organisationens strategiarbete och inom ledarskapet.

13


Text: Mathias Luther I Bilder: Mathias Luther

Utbildning frigör nya idéer, ny energi – Människor får för första gången i sitt liv en examen i det som de dagligen arbetar med. Det är kärnan i vår verksamhet, säger Majvor Tillander som är Rastors svenska utbildningsplanerare. – Vi möter människor överallt men tänker kanske inte på att de kan vara utbildade för något helt annat. Han som säljer kött kanske är kock, hon som säljer kläder kanske är sömmerska. Men med en yrkesexamen i försäljning får de för första gången en examen i det som de verkligen gör. – Det kan vara värdefullt inte minst om man söker ett nytt jobb. Majvor Tillander själv fick ett nytt jobb för ett och ett halvt år sedan då hon kom till Rastor efter omkring tjugo år hos Borgå stad. Och hon är förtjust i sin fortfarande nästan nya arbetsplats. Hon ser vad utbildning och fortbildning gör med människor. – De utvecklas, får nya idéer och blir ivriga. Den lilla frissan får företagsutbildning och det börjar välla fram idéer om hur hon skall utveckla företaget. Det här är det riktigt roliga. Det skadar inte att också utbildningsplaneraren är ivrig. Det händer att någon studerandes motivation tryter, och då gäller det att kunna inspirera hen att hålla fast vid sina mål.

Många händer Men handledaren från Rastor måste oftast finnas på plats för introduktioner och praktisk handledning. – Jag är närvarande på omkring tio av de tolv närstudiedagar som i allmänhet hålls för en utbildningsgrupp, säger hon. Handledaren skall också se till att varje studerande får sin personliga studiestig, sin mentor och handledare på arbetsplatsen samt sina bedömare, som skall vara två personer inom företaget, plus en examensmästare. Också de behöver instrueras och handledas. – Det är en uppsjö av människor som är inblandade. Det kräver lite planering av resorna så att man får in så mycket som möjligt till exempel då man åker till Åland. Tillander har jobbat med utbildning i hela sitt liv. Hon är utbildad till hushållslärare vid Högvalla seminarium och Åbo Akademi i Vasa. – Jag har jobbat med lågstadium, högstadium och yrkesskola, och det har varit till nytta då jag nu jobbar med vuxenutbildning. Hushållskunskaperna kommer nu bäst till pass hemma där matlagningsintresset förenar familjen.

Hela Svenskfinland Av Rastors 70 anställda är det 3–4 som jobbar med de svenska utbildningarna. De har hela Svenskfinland som sitt revir, mera än de flesta finska kolleger. Det betyder mycket resande. – Dagarna blir långa men det är så förskräckligt roligt att träffa alla de här härliga människorna, säger Majvor Tillander. Rastor har omkring 20 svenska utbildningar i gång samtidigt och deltagarna är sammanlagt omkring 300. Genomsnittsåldern är omkring 40 år. Tillander är handledare för de flesta av studerandena på de svenska kurserna. Rastor använder utomstående experter som utbildare. Det är utbildningsplaneraren som hittar och rekryterar utbildarna och gör avtal med dem. – Det har inte varit så svårt som jag väntade, det finns fina experter som har jobbat med oss redan i flera år.

SPINDELN I NÄTET Rastor startade efter kriget som en institution för teknisk fortbildning, men har utvidgat till försäljning och ledarskap. Totalt omkring 70 personer jobbar på Rastor, av dem över hälften på högkvarteret i Helsingfors.

Det svenska teamet finns i Helsingfors och består av prorektorn Katarina Björkell-Ahlgren, utbildningsplanerare Majvor Tillander, utbildningskoordinator Nora Tobiasson och läroavtalsbyråns utbildningsexpert Tom Björklund som också jobbar med den svenska sidans läroavtal.

”Dagarna blir långa men det är så förskräckligt roligt att träffa alla de här härliga människorna.” 14


Att jobba för Rastor

Utbildningsplaneraren är delaktig i kursverksamheten från början till slut: från rekryteringen av utbildare, bokningen av lokaliteter och kick-off till arrangerandet av examenstillfällen och bedömningsmöten. Utbildningsplaneraren fungerar som varje studerandes handledare och gör upp en personlig studiestig som beaktar den studerandes bakgrund, kompetenser och tidigare studier. Planen skall också hållas uppdaterad under utbildningstiden. Nyheter på svenska hos Rastor i höst är en tre dagars kurs i produktions- och ledningsfilosofin LEAN. Under hösten inleds också t.ex. ett 1,5 år långt utbildningsprogram för produktutvecklare. En två dagars kurs som behandlar generationsväxling kommer att arrangeras i Karis.

Vanligen hålls Rastors svenska kurser i någon samarbetspartners lokaliteter, men i höst hålls svenska kurser i Helsingfors och då kan man använda Rastors egna klassrum i högkvarteret på Sturegatan i Berghäll Vallgård.

15


Rastors utbildningar är praktiskt lagda. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd.

FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman eller arbetsledning.

LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv.

ARBETSGEMENSKAP OCH KUNNANDE När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft.

FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder.

PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt.

Helsingfors Sturegatan 21, 00510 Helsingfors Kuopio Microkatu 1, 70210 Kuopio Uleåborg Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo Åbo Hampspinnaregatan 14, 20100 Åbo Tammerfors Kalevantie 2, 33100 Tammerfors

www.rastor.fi/sv

Profile for Rastor

Rastories 2/2015 svenska  

Rastories 2/2015 svenska  

Profile for rastor
Advertisement