Page 1

Zj 5/5

ˇ

. Casopis za rok 2018


zo srdca zdravím

Čas tak nezadržateľne letí a spolu s ním aj vek nášho zboru či ľudí ktorí kráčajú s Pánom. To, čo jasne badám a čo ma najviac povzbudzuje na celom našom procese zakladania zboru je pozorovanie zrelosti jednotlivcov, novoobrátených, dospievanie mužov a žien či jednotlivých služieb. Som Bohu obrovsky vďačný a zdravo hrdý na našich verných služobníkov z vedenia mládeže, dorastu, Biblickej skupinky, chválospevky, ONN školy či zo služobníkov ktorí sa starajú o chod financií, kaviarne, upratovanie a mentoring iných. Vďaka Bohu nezakrpatievame, ale dozrievame. Verím v tento proces, verím, že pôsobí a bude v nás pôsobiť Boh. On je ten ktorý v nás pôsobí chcenie aj činenie, On je ten ktorý pôsobí mnoho ovocia aby bol On tak oslávený. S vďakou a radosťou sa nádejam na Jeho nové pôsobenie v tomto roku 2019. Sú pred nami nové výzvy. Vízia tohto roku, ktorú aktuálne žijeme sú „Kroky viery“. Nechceme žiť len videním, ale vierou. Na Jeho popud je to možné, na Jeho slovo môžeme kráčať aj po vode. Medzi najväčšie výzvy rozhodne patrí vyslanie misionárov na Ukrajinu - Roba a Ivky Petrilákovcov. Už od októbra 2018 na tom pilne pracujeme. Ďalšou výzvou je rozbehnutie evanjelizačného komunitného centra ktoré v sebe zahŕňa nemalé množstvo ďalších výziev a výziev. Priatelia, veľmi ďakujeme, že ste v tom všetkom s nami. Nech sa to čo je z Neho narodí a čo je z nás nech zanikne. Túžim však aby sme ako zbor neboli nikdy zastrašení, ale kráčali jasnými krokmi viery – Sláva Bohu už nie sme len duchovní novorodenci. Preto robme kroky, kráčajme vierou - pretože ak je Boh za nás, kto je proti nám? Sme v to spolu!

ajer M i t s a R

1

Zakladateľ a duchovný vedúci cirkevného zboru ONN Banská Bystrica


2


September 2018 bol pre náš zbor veľkým míľnikom. Po prvý krát v našej 4 ročnej histórii sme organizovali ONN konferenciu s názvom F5. Mnohí sa pýtali prečo práve F5. Je to preto, lebo chápeme biblický textu Efežanom 4, 11 ako jeden z pilierov nášho zboru či cirkvi ako takej. „A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za ohlasovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov“. Pavel tu hovorí, že Boh povoláva a ustanovuje svojich služobníkov. Toto povolanie dáva do celej svojej cirkvi naprieč denomináciám. Dáva ich preto „aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava.“ Nakoľko chceme rásť do dospelosti - v podobu Krista a byť pevne na Ňom zakorenení - práve preto existuje táto naša konferencia

F5 Septembrová F5 konferencia sa uskutočnila v Divadle Štúdio Tanca od piatku do nedele. Piatok sme začali večerným programom, ktorý otvoril náš vzácny leadpastor Miro Tóth (apoštolský aspekt) so skvelou témou „ On ťa kvalifikuje“. Po krátkej prestávke mal Mirko seminár o troch problémoch kresťanského života (pastiersky aspekt). V sobotu začala konferencia hneď z rána a to v podaní Sergeja Mereshana (učiteľský aspekt), ktorý vyučoval na dôležitú tému „Postav dom od základu“ ako obraz života kresťana. Po prestávke mal Erik Matej povzbudzujúce slovo, kde poukázal na Boha ktorý miluje ľudí kázňou - „On hľadá stratených“ (evanjelizačný aspekt). Erik nás všetkých jasne vyzýval nebyť ľahostajný k nášmu okoliu. O hodinku neskôr sme sa modlili a vyšli evanjelizovať na banskobystrické námestie. Niektorí z nás využili príležitosť sadnúť si s konkrétnymi rečníkmi na káve a diskutovať o nimi prezentovaných témach. Po obede nás svojou prítomnosťou povzbudil Milan Presburger, ktorý poukázal na Ježišovu prorockú službu v Biblii (prorocký aspekt). Poslednou čerešničkou na torte bola panelová diskusia, kde Robo Petrilák vyspovedal našich hostí na tému „On konajúci medzi nami“. Pozreli sme sa ako do minulosti tak do prítomnosti a s nádejou i do budúcnosti. V nedeľu ráno sme otvorili naše konferenčné bohoslužby raňajkami (hotdogy), kde sme mohli spoločne budovať vzťahy a dosýta sa najesť. Následne Rasťo Majer kázal na dôležitú tému Boha, ktorý je živý, prítomný a mocný - „On je osoba o ktorú ide“.

3


Počas celej konferencie nám hosťovali rôzne známe kresťanské kapely ako Live Worship z Galanty, KM worship z Nitry a tiež kapela Cekov´s Band z Nových Zámkov, ktorá bola našou súčasťou ešte z čias našich začiatkov. Samozrejme nesmela chýbať naša ONN kapela, ktorá vniesla do toho celého kúsok z nás. Ohlasy na F5 konferenciu Bez toho, aby sa Boh priznal, by bola naša práca márna. Preto sme Bohu vďační, že sa zmiloval a vypočul modlitby za človeka, ktorý mal problém s kolenom až v takej miere, že musel ísť na operáciu. Vďaka Bohu nám po pár dňoch volal, že ho Boh uzdravil. Tiež sme dostali viacej ohlasov ako sa Boh dotýkal ľudí. Mnohí boli po dlhšom čase občerstvení na duchu a posunutí na nový level. Vďaka Bohu za to, že On sa priznal! Tiež sa chceme veľmi poďakovať celému tímu, ktorý sa naplno podieľal na organizácii F5 konferencie. Ďakujeme! Sandy Majerová

4


Pozdrav Sergej Mereshan

Keď som rozmýšľal nad tým, aký odkaz by som mohol dať pre ONN cirkev v Banskej Bystrici, prišiel mi na myseľ jeden biblický text z 1. listu Tesalonickým. V prvej kapitole je niekoľko veršov, ktoré ma oslovili a ktorými by som chcel povzbudiť aj vás. Apoštol Pavol píše nasledovné slova cirkvi v Tesalonike: „Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách; ustavične pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.“ V ôsmom verši pokračuje: „ Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha prenikla všade, takže my už nemusíme nič hovoriť“ (1Tes 1,2-3,8). Apoštol Pavol ďakuje Bohu za to, ako žila cirkev v Tesalanikach. A mojím prianím pre ONN cirkev je, aby ste sa v Božej sile a s jeho pomocou mohli stať aktuálnou Tesalonickou cirkvou. Cirkvou, v ktorej sa viera prejavuje skutkami a nielen v informáciách. Kde láska je horlivá a viditeľná medzi vami, ale aj voči ľuďom, ktorí k vám budú prichádzať. Kde trpezlivosť a vytrvalosť v nádeji, ktorú máme v Pánovi Ježišovi Kristovi je realitou a nielen túžbou. Táto nádej nie je pasívnym očakávaním, ale aktívnou službou a prácou pre Božie kráľovstvo. A nakoniec: ak s Božou pomocou budeme v sebe budovať činnú vieru, horlivú lásku a nádej, ktorú máme v Pánovi Ježišovi, toto nás bude “posielať” von za tými, ktorí túto vieru, lásku a nádej nemajú. Toto nás bude inšpirovať a hnať k tomu, aby o tejto viere, láske a nádeje počuli všetci okolo nás.  Toto prajem ONN cirkvi, ale aj všetkým nám veriacim v Ježiša Krista.

5

Kresťanské komunitné centrum - už čoskoro začíname...


6


ˇ príbeh Skutocný

Narodil som sa ako šťastné dieťa do typickej slovenskej rodiny. No ako plynul život, uvedomoval som si beznádej a nezmyselnosť tohto sveta. Začal som strácať radosť zo svojho života a nevidel som zmysel, prečo ľudia žijú. Tento nepokoj ma viedol k tomu, že som sa začal podceňovať, až to došlo do stavu, keď som začal pochybovať o tom či som duševne zdravý. Už ako mladý chalan som hľadal zmysel života a nenachádzal som ho. Nechcelo sa mi veriť, že život je len utrpenie a potom smrť. Jediné, čo ma držalo boli maličkosti života, ako pomoc iným, nádej že sa dá aj lepšie žiť a najviac môj učiteľ, ktorý sa mi venoval a povzbudzoval ma. Naučil ma kúzelníckym trikom, ktorým som sa venoval až do ochotníckeho divadla. V tom čase prišli prvé lásky a s nimi aj ďalšie hriechy, utrpenie, ktoré mi dokazovali horkosť života. Raz som bol v kine na filme „Nebo nie je výmysel“ a vtedy som začal uvažovať o tom, čo ak Boh naozaj existuje. Táto zvedavosť ma doviedla až na stránku, kde písal docent, ktorý bol pred tým ateista o svojom zážitku s Bohom. Zistenie, že by sa Boh dal dokázať ma naozaj fascinovalo, pretože som študoval matematiku a bol som vedený k logike a precíznemu dokazovaniu faktov. Ak by naozaj Boh existoval, môj život by dostal zmysel aj keď som svoj život nežil dobre. V tom čase mi kolega ponúkol mystickú literatúru, ktorá ma viedla ku kontaktovaniu čarodejnice. No keď som zistil, že mágia je skutočná vec a sú za ňou duchovné bytosti, rýchlo som odskočil. V tom čase sa mi rozpadol môj vzťah s mojou priateľkou a zažil som totálne sklamanie. Ale Boh zasiahol v tej najťažšej chvíli a poslal mi do cesty moju terajšiu milovanú manželku, ktorá ma priviedla do ONN zboru, kde bolo kázané evanjelium. Boh ma v ten deň vytrhol z neslobody hriechu zo všetkých bolestí a poviazaností a oslobodil ma. Bol to úžasný pocit byť v Božej prítomnosti a cítil som sa dobre medzi tými ľuďmi. Hneď na to prišiel nepriateľ, ktorý začal mariť túto idylickú cestu za Ježišom a prišli pochybnosti a rôzne tlaky, jednak vnútorné a jednak zo strany rodiny. Pán však trpezlivo konal skrze svojich ľudí v cirkvi ONN. Jedného dňa ma priviedol k zisteniu, kto je Ježiš Kristus a vedel som, že On je Boží Syn a že všetky tie svedectvá ľudí nie sú výmysly, ale že On je a že je živý. Jeho utrpenie malo veľký zmysel, pochopil som z časti aká veľká je Božia láska a ako málo milujem ja z vlastných síl. Zrazu som nepotreboval žiadny vedecký dôkaz, len som nejako vedel, že je to pravda. Uvedomil som si, že Ježiš, ktorý bol bez viny pokorne znášal útrapy sveta a zjavoval moc svojho nebeského Otca, ktorý Ho poslal, aby nezatratil tento svet, ale aby čo najviac ľudí zachránil a vyslobodil z rúk božieho nepriateľa a na kríži svojou smrťou zlomil moc nepriateľa. Pán pre mňa veľa znamená, On je verný, aj keď ja som biedny chrám, často neverný a neposlušný a učím sa len stáť vo viere a často padám. Snažím sa Mu odovzdávať postupne celý svoj život, aby ma premieňal a menil môj charakter. Spätne si uvedomujem, že aj predtým svojou milosťou zasahoval do môjho života, hlavne v trápeniach. Ďakujem ti Bože! Marek Zázrivec

7


ˇ príbeh Skutocný Drahí bratia a sestry, chcel by sa s Vami podeliť o moje svedectvo, ako si ma Pán k sebe pritiahol. Od malička som bol ateista. Neveril som v existenciu Boha. Spomínam si na to, že ešte ako mladý chlapec pri farárovej otázke, že či verím v Boha, bola moja odpoveď, že ľudia už boli vo vesmíre na obežnej dráhe Zeme a že nevideli tam žiadneho Boha. V tom čase som sa zaujímal o vedu a vesmír a čítal som sci-fi literatúru. Neskôr som sa okrem toho začal zaujímať o U.F.O a mimozemšťanov. Čítal som rôzne časopisy s touto tematikou a začal som veriť že nás ľudí vytvorili mimozemšťania. Dokonca počas mojej vojenskej služby v noci pri strážnej obchôdzke kasární som aj čosi zvláštne na oblohe uvidel. Odvtedy som silno uveril, že existujú vo vesmíre dobré bytosti ktoré vedia pomôcť ľudstvu a preto som začal veriť v dobro. Moja krotká a flegmatická povaha však nezapadala v školskom prostredí a tak ma na základnej a strednej škole šikanovali. Keď ma vyzývali do bitky, nešiel som. Nemám a nemal som rád hádky a násilie. Po strednej škole a po vojenskej službe som si našiel priateľku. Bola to moja prvá veľká láska. Priateľka ma začala ťahať do kostola každú nedeľu. Nič mi to zo začiatku nedávalo. Ale postupom času som začal cítiť, že niečo viac musí existovať. S priateľkou sme sa začali rozprávať o Bohu a v tom období som začal veriť, že Boh existuje. Začali ma priťahovať Pánove slová, to čo On sám hovoril svojím učeníkom. Zamiloval som si ho. Tešil som sa na nedeľu na ten zvláštny pocit radosti v mojom srdci. Boli sme zaľúbený pár a plánovali sme aj zásnuby no priateľka ma začala podvádzať s iným. Rozišli sme sa a mne to zlomilo srdce. Viem že v tom čase som nechcel žiť. Myšlienky na samovraždu boli stále častejšie. No Boh to nedovolil a miesto toho mi dal sen. Videl som sám seba ako stojím v apokalyptickej krajine. Obloha bola zatiahnutá tmavými mrakmi cez ktoré nemohlo preniknúť slnko. Desivá atmosféra. V pozadí som videl poničené mesto ako po vojne. Zrazu začalo zemetrasenie a predo mnou sa z rachotom a dunením otvorila zem. Videl som obrovskú hlbokú puklinu kde na dne tiekla horúca láva. Ja som tam stál na kraji tej priepasti a rozmýšľal som, že tam spadnem a zhorím na dne tej lávovej rieky. No vtom som sa pozrel hore na oblohu a začal som volať a prosiť Boha nech ma zachráni. Kričal som Pane, Pane zachráň ma. Cítil som sa tak zúfalo. No vtom sa obloha pretrhla a mňa zaplavil lúč nádherného svetla plného lásky a nádeje a ja vo svojom srdci som vedel že som zachránený. Cítil som tú obklopujúcu lásku a už som nemal žiadnu úzkosť a strach. Bol som ľahký ako pierko. A začal som sa vznášať do povetria. Hore k tomu svetlu. Viac a viac lásky prúdilo mnou. Vtedy som ešte nechápal význam toho sna. Po rokoch som to pochopil, aj vďaka jednému bratovi. Ten sen má obrovský význam pre mňa a to v tom, že Boh ma miluje a zachránil ma. Stále viac a viac vo svojom srdci som túžil naplno sa odovzdať Bohu. A tak som to aj urobil. Odovzdal som svoj život Bohu a dal som sa aj pokrstiť. Duch svätý začal ku mne prehovárať. Stále naliehavejšie. Volal ma k Pánovi viac a viac a vedel som, že si ma Pán vybral pre svoj zámer a plán v mojom živote. A teraz môžem z celého srdca chváliť nášho Pána - to Dobro ktoré som tak hľadal. On podivuhodne vedie môj život a stal sa mi najlepším priateľom. Otvára mi cesty o akých som ani netušil. Spája ma zo skvelými ľuďmi, ktorých som našiel aj v ONN zbore. Každý deň vstávam s vďakou na perách a chválim nášho Pána. Lebo on ma vyviedol s tmy v ktorej som žil. On je zmyslom života. A k tomu všetkému mi Pán daroval veľký dar a to moju manželku Zuzku ktorú veľmi milujem. Teraz vidím, že mi Satan veľa zobral, ale Boh to niekoľko násobne vrátil späť. Som mu za to veľmi vďačný. Z tohto všetkého plynie poučenie vždy dôveruj nášmu Pánovi. ON dokáže zahojiť všetky rany v našich životoch. Ešte raz- Vďaka ti Pane. Ján Ladzianský

8


Hodnoty Onn zboru

9


„Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.“ 2. Kor 5/7

10


Hlavné akcie

7.1.2018 I Špeciálna bohoslužba – Premáhajúca viera – Miro Tóth 9.1.2018 I Aliančné modlitby 14.1.2018 I Bohoslužba – Často zabudnutý faktor kresťana - Rasti Majer 21.1.2018 I Bohoslužba – Čo s Jeho zasľúbeniami - Rasti Majer 18.1.2018 I Bohoslužba – Naliehavý hlas zomrelých - Rasti Majer 30.1.2018 I Big Youth! - Lemuas (rap koncert) 4.2.2018 I Špeciálna bohoslužba – Kým sa stane - Miro Toth (NR) 14 - 18.2.2018 I Turbulencia (konferencia) 25.2.2018 I Bohoslužby – čo robiť pre duchovnú stabilitu? - Rasti Majer 27.2.2018 I Big Youth! - Martin Benč (koncert) 4.3.2018 I Špeciálna bohoslužba - Miro Toth (NR) 11.3.2018 I ONN bohoslužba - Rastislav Majeя 18.3.2018 I Bohoslužba s hosťom - Andrej Vasko 25.3.2018 I ONN bohoslužba - Rasti Majer 27.3.2018 I BiG Youth! 30.3.2018 I Spoločná veľkonočná bohoslužba evanjelikálnych cirkví BB 1.4.2018 I Špeciálna bohoslužba - Miro Toth (NR) 5.4.2018 I SEEKER´S party - otvárací dorast 8.4.2018 I ONN bohoslužba - Rasti Majer 15.4.2018 I Nedeľa s otcami - Ján Majer (životný príbeh + diskusia) 22.4.2018 I ONN bohoslužba - Rasti Majer 24.4.2018 I BiG Youth! 29.4.2018 I Evanjelizačná bohoslužba - Erik Matej (KE) 6.5.2018 I Špeciálna bohoslužba - Majo Poliak (NR) 13.5.2018 I ONN bohoslužba - Pripravený na veľké veci II. - Rasti Majer 20.5.2018 I ONN bohoslužba - Pripravený na veľké veci III. - Rasti Majer 20.5.2018 I Partneri vízie so záväzkom 27.5.2018 I ONN vyučujúca bohoslužba - Sergej Mereshan 29.5.2018 I BiG Youth! 3.6.2018 I Špeciálna bohoslužba - Milan Presburger (NZ) 10.6.2018 I (Nové Zámky) ONN bohoslužba - Spoločný zborový deň lokalít Kristus Mestu 17.6.2018 I ONN bohoslužba - Pripravený na veľké veci III. - Rasti Majer 24.6.2018 I ONN bohoslužba - Krst 1.7.2018 I Špeciálna Bohoslužba I Modlitba v samote - Jesus stail - Rasti Majer 8.7.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN I. - Úcta v duchovnej rodine (1.Tim 5/1-8.17-22) Rasti Majer 15.7.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN II. - 5 služobností ako prostredie zrelosti (Ef 4/11-16) Rasti Majer 22.7.2018 I Letné bohoslužby I Keď som slabí som v Ňom silní - Jaro Majer 29.7.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN III. - Len mentorovaný mentoruje (Filp 2/19-30) Rasti Majer 30.7 – 5.8.2018 I DETOX 5.8.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN IV. - Autentickosť ako prevencia voči duchovným chorobám (Sk 5/1-11) - Rasti Majer 12.8.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN V. - Prostredie progresu (2.Kor 3/18)* + krst - Rasti Majer 16 – 18.8.2018 I YC Camp - AC camp mládeže - Ranč Kráľová Lehota

kalendár

2018


19.8.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN VI. - Svätokomerčnosť (1.Kor 9/16-23) Rasti Majer 26.8.2018 I Letné bohoslužby I Hodnoty ONN VII. - Kvalita - uctievaj najlepšie ako vieš (Mal 1/6-10) Rasti Majer 28.8. - 1.9.2018 I Majerovci odcestovaní - BCC CAMP 2.9.2018 I ONN bohoslužba - Rasti Majer 5.9.2018 I Stretnutie služobníkov 8.9.2018 I Partneri vízie so záväzkom (ONN house) 9.9.2018 I (Nitra) KM bohoslužba - Spoločná bohoslužba lokalít Kristus Mestu 13 - 16.9.2018 I F5 konferencia piatich služobností 16.9.2018 I ONN bohoslužba - Ježiš, osoba o ktorú ide - Rasti Majer 18.6.2018 I Youth! - štartujeme! 23.9.2018 I ONN bohoslužba - Hodnoty zboru IX. - Zborotvornosť - Rasti Majer 25.9.2018 I Youth! 30.9.2018 I ONN bohoslužba - Hodnoty zboru X. - Štedrosť - Rasti Majer 6.10.2018 I Letničná konferencia - Nitra 7.10.2018 I Špeciálne Bohoslužby - Rasti Majer 14.10.2018 I Bohoslužby - Kroky Viery I. - Rasti Majer 21.10.2018 I Bohoslužby - Kroky Viery II. - Rasti Majer 4.11.2018 I Špeciálne Bohoslužby I Kroky viery 4 - bez skutkov je mŕtva 10.11.2018 I Transformeri - konferencia pre mužov 18.11.2018 I Bohoslužby - Kroky viery 6 25.11.2018 I Bohoslužby - Kroky viery 7 2.12.2018 I Špeciálne bohoslužby - Kroky Viery 8 9.12.2018 I Bohoslužby - Kroky viery 9 16.12.2018 I Bohoslužby - Vianočná slávnosť + KRST - zborová párty 18.12.2018 I Youth! - Koledovanie v domove dôchodcov 23.12.2018 I Bohoslužby – Vianočné modlitebné bohoslužby 30.12.2018 – 2.1.2019 I Silvestrovská zborová chata 31.12.2018 I Bohoslužby - Silvestrovské bohoslužby


Miľníky 2018

Krst Marek Zázrivec

24. 6.2 018

018 2 . 8 . 6

13

Svadba Marián & Ivka Novotny

12.8.2018 Krst Janka & Anet


16.12.2018 Krst Mário AUXT & Lurdes HUDECOvÁ

6.10. 201 8 Svadba katka & Marek Zázrivcovci

Krst ˇ Petrilák tomás

23.9.20 18

14


zozboru života Štúdium Biblie

Cieľom skupinky je spoznávanie Božieho slova a vzájomné zdieľanie a povzbudzovanie na ceste viery. Spoločný záväzok štúdia nám pomáha k vytrvalosti v študovaní Božieho slova. Verím, že Duch Svätý skrze Božie slovo premieňa náš charakter, naše priority a vedie nás v konkrétnych otázkach života. Prvú polovicu roka 2018 sme pokračovali v študovaní listu Jakuba z Biblie. Prechádzali sme rôznymi témami tohto listu, napríklad: čo je pokušenie, čo je skúška, chudoba, bohatstvo, slová a činy, uprednostňovanie a milosrdenstvo, viera a skutky, jazyk, priateľstvo so svetom, vytrvalosť, trpezlivosť, modlitba. Štúdium sme ukončili 27. 06. 2018, kedy účastníci (tzv. skupinkáči) obdržali „Osvedčenie o ukončení štúdia listu Jakuba.“ Stretávalo sa nás striedavo od 8 - 11 mladých ľudí. Pre mňa boli tieto stretnutia veľmi občerstvujúce a obohacujúce. Od 30. 10. 2018 sme začali študovať list Efežanom. Záujem o štúdium tohto listu prejavilo 11 ľudí. Tešíme sa, že pribudli niektorí noví a je nám ľúto, že niektorí pre školské povinnosti nemôžu ďalej s nami  pokračovať (možno niekedy na budúce).   Skupinka sa stretávala každé dva týždne v stredu o 18.00 hod. v zbore ONN v Sásovej. Rozpis termínov a tém skupiniek si môžete vyžiadať na mailovej adrese: majer.darina@gmail.com Darina Majerová

Onn škola

15

V rámci zboru sme dlhodobejšie vnímali potrebu hlbšieho – systematického vyučovania, a preto sme hľadali priestor, ako túto vec priniesť. Od októbra u nás funguje ONN škola každú 4. nedeľu v mesiaci. Séria ktorou som začal mi dlhodobo leží na srdci. Je to „6 Pilierov viery“ na základe 6. kapitoly listu Židom. Ide o: učenie o pokání z mŕtvych skutkov, viere v Boha, o krstoch, skladaní rúk, o zmŕtvychvstaní a večnom súde. Autor listu Židom nás najskôr upozorňuje, že už sa nemáme vracať k začiatočníckemu učeniu o Kristovi  a neklásť znova tieto základy. Najskôr však musia byť správne položené a až potom môžeme prejsť k ďalším oblastiam – k tvrdšiemu pokrmu. V rámci kresťanstva sa dá nájsť mnoho rôznych vyučovaní či sérii o základoch viery, ktoré často majú rôznu dĺžku obsahujú rôzne body. Preto si myslím, že je dobré pozrieť sa na to, čo Biblia sama označuje ako piliere a začať nimi. Osobne si myslím, že každé zlé smerovanie či nesprávne učenie v niečom naráža na zlé pochopenie jedného z týchto pilierov. Uhoľným základom je sám dokonalý Kristus, a preto je dôležité čo na tomto základe staviame ďalej! Róbert Petrilák


Youth mládež Čo nové na mládeži za posledný rok 2018? Tento rok sa na našej mládeži udialo mnoho skvelých vecí. Počas minulého polroka sme mali evanjelizačné mládeže „BIG YOUTH“, na ktorých sme každý mesiac privítali nejakého hosťa. Prišili medzi nás viaceré kresťanské hudobné formácie, ako napr. rapper Leumas, DJ Martin Benč, spevák Levels of resonance, worship kapela Widelife z Bratislavy, a taktiež sme pozvali hosťa so životným príbehom „dieťaťa bez domova“ - Sergeja Mereshana. Sme vďační Bohu, že na každé Big Youth medzi nás prichádzali noví ľudia a počuli evanjelium. Okrem týchto mládeží sme preberali na našich klasických mládežiach sériu o duchovom boji s názvom „Pod paľbou“ a sériu o jednote s názvom „Spolu sme Youth“. Po letných prázdninách sme pokračovali v mládežiach, avšak s obmeneným vedením. Rasti a Sandy Majerovci odovzdali vedenie mládeže doplnenému tímu vedúcich, ktorými aktuálne sú Jarko Majer, Peťka Ščehovičová, Dominika Melicherčíková a tešíme sa, že povolanie do tejto služby prežila aj Paťka Swietoňová. Mládež sa aktuálne stretáva každý utorok o 18:30 hod. a v porovnaní s minulým rokom sa počet študentov, ktorí prichádzajú počuť evanjelium, chváliť Boha a mať spoločenstvo pri jedle a hrách zdvojnásobil. Sme za to Bohu veľmi vďační a vnímame to ako odpovede na naše modlitby a preukázanie Božej priazne nad našou mládežou. Sme v očakávaní, čo bude Boh konať aj v najbližšom období. Aktuálne máme sériu tém s názvom „Tisíce príbehov, jeden Autor“ a v oblasti služby smerom von, k nevriacim, sa pripravujeme na vianočné koledovanie, ktoré ideme organizovať do jedného domova dôchodcov v Banskej Bystrici. Ďakujeme veľmi Bohu za všetko, čo koná na mládeži Youth a sme v očakávaní nových vecí, do ktorých máme ako mladí kresťania v Banskej Bystrici vstúpiť. Túžime byť Božím svetlom v tomto svete a jeho učeníkmi v 21. storočí. Našou víziou je byť kresťanmi napredujúcimi vo vzťahu s Bohom, budujúcimi vzťahy medzi nami (v cirkvi) a vystierajúcimi sa vo vzťahoch smerom von (k neveriacim). Za tím vedúcich mládeže Youth, Peťka Ščehovičová

16


zo života

zboru

Seeker dorast

Začiatkom roka sme sa s Anči rozhodli, že pôjdeme do služby dorastu. Rozhodli sme sa, že začneme v apríli. Zatiaľ sme sa modlili za dorasťákov, za to, čo chce Boh robiť a aký názov dať dorastu, keďže ten predchádzajúci mal názov „Royal Rangers.“ Po modlitbách a uvažovaní sme sa rozhodli, že názov bude „SEEKER“ (vojak - hľadač). Prečo SEEKER (vojak)? 1. Ježiš je ten, ktorý chodí po bojisku a hľadá polomŕtvych - hľadáme polomŕtvych 2. Ježiš vysiela ďalších, aby hľadali stratených - chceme ich vysielať Pilotný verš pre Seeker je: “Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť čo zahynulo” Lk 19,10 Odštartovanie Seeker-u: Začali sme 5. apríla 2018. Dorasty prebiehali tak, že sme mali hry a kratšiu tému. Taktiež sme dorasťákom navrhli, že ich môžeme učiť fotiť, hrať na hudobné nástroje alebo ich doučovať do školy. Takto dorasty fungovali do leta. Počas toho obdobia sme dorasťákov pozvali k nám na palacinky, opekačky, gitaru. Snažili sme sa byť s nimi a priblížiť sa im. Počet ľudí na dorastoch bol vždy premenlivý. Niekedy sa to pohybovalo okolo 10 ľudí, niekedy boli 3 – 4 ľudia. Stále tam však boli Sofka a Lea. 21. 06. 2018, prišlo ovocie tejto služby. Sofka sa rozhodla pre Ježiša, čo bolo to pre nás veľkým povzbudením. Nový začiatok: Od nového školského roka sme začali SEEKER až v novembri, v novom zložení Robo a Ivka Petrilákovci a ja (Ľubka). Modlili sme sa za túto službu. Prvý Seeker bol 08. 11. 2018. Nikto neprišiel, tak sme sa modlili. Na ďalší dorast však opäť nikto neprišiel. Prestávala som veriť. V tretí týždeň som sa modlila za Seeker, že čo ďalej? Práve som si prečítala v Biblii : “Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?” Lk 11,40. Povedala som si „dobre Otec, budem veriť.“ O dva dni bol Seeker, a prišli Sofka, Lea a dokonca aj Marek. Bol to pre mňa zázrak. Verím, že Boh má pre nás pripravené veci, len musíme stáť na modlitbách a veriť Mu. Ľubka Andrejčáková

program Detox

DETOX = Dovoľ evanjeliu transformovať oblasť X. DETOX, program, ktorého cieľom bolo nechať sa meniť Bohom a dovoliť mu, aby hovoril konkrétne veci do života. Hodnoty tohto programu boli: Božie Slovo, modlitby, osobný rast a práca. Išlo o týždenný program počas augusta 2018. Zúčastnilo sa ho 5 ľudí. Na začiatku si každý osobitne stanovil oblasť X, ktorú chcel nechať Bohom transformovať. Počas týždňa sa dodržiaval prísny harmonogram, ktorý zahŕňal čítanie Božieho Slova, modlitby, chvály, niekoľko hodín fyzickej práce, čítanie kresťanskej literatúry a spoločný čas s ostatnými účastníkmi. Každý deň sa začínalo o 6:30h budíkom a končilo sa o 21:30h. Mobily a sociálne siete boli každý deň povolené len na hodinu a pol pred večierkou. Hoci nebolo jednoduché takýto harmonogram dodržiavať a každý z účastníkov mal chvíľku, kedy to „chcel vzdať,“ Boh nie len že dal silu všetkým vytrvať, ale dal ešte oveľa viac. Každý z tých, ktorí sa tohto programu zúčastnil má svedectvo o tom, ako Pán k nemu hovoril a on sa mohol pohnúť o krôčik či obrovský krok vpred. Pre mňa osobne bol DETOX veľmi silnou skúsenosťou v Božej prítomnosti, ktorú by som odporučila a priala zažiť každému. 17Ivka Petriláková


Program Juxy

Jednou zo služieb, ktoré nám dal Boh na srdce tento rok je aj nová služba s názvom Juxy. JUXY – Ježišov Učeník XY, je dobrovoľnícky ročný program, kde človek môže byť Bohom transformovaný a transformovať iných. Je to priestor, kde sa dobrovoľne môže zapojiť do vízie ONN a zároveň nechať kvitnúť Božiu víziu vo svojom živote. Cieľom tejto služby je efektívne zapojiť každého, kto má na srdci slúžiť Bohu. Kľúčové znaky Juxy: 1. Je to 10 mesačný záväzok dobrovoľnej služby v ONN zbore 2. Juxy sa kombinuje s dôležitými povinnosťami (práca, rodina, škola) 3. Juxy prebieha v ONN zbore 2x do týždňa s dĺžkou 8 hodín denne 4. Venujeme sa ONN vízii, ale tiež aj svojej dlho vytúženej oblasti (misia, semináre, mentoring, evanjelizácia, skupinky...) 5. Každý deň máme spoločné raňajky a modlitby 6. Pripravujeme sa na konkrétne služby 7. Každý mentoruje a je mentorovaný Náplň Juxy sa delí do dvoch častí- fix a flex. Fix (fixná časť) je súhrn rôznych služieb, ktorých sa dobrovoľník povinne musí zúčastniť. Sú to aktivity, ktoré sú dôležité buď pre jeho vlastný prínos, zjednotenie tímu alebo participácia väčšej skupiny. Flex (flexibilná časť) je súhrn dvoch druhov služieb, a to primárna a sekundárna. V celej tejto časti si dobrovoľník vyberá sám svoje aktivity pre ktoré sa zaviaže na celý čas. Sú to buď jemu blízke aktivity alebo aktivity, ktoré chce vyskúšať. Sandy Majerová

zo života zboru Na slovíčko

Každý človek má isté otázky, ktoré v sebe rieši. Nie je správne uhášať záujem o nezodpovedné otázky v živote kresťana a cirkvi. Pre stabilného kresťana je nutné, aby vedel a spoznal Božiu pravdu, ktorá ho môže oslobodiť. Práve preto sme otvorili novú službu s názvom „Na slovíčko.“ „Na slovíčko“ je služba práve pre tých, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac o Bohu a o živote kresťana a cirkvi. Je to miesto, kde môže ktokoľvek prísť hovoriť, pýtať sa a počúvať. Vždy sa venujeme istej tematike, ktorá sa vopred určí alebo spoločne navrhne (paracirkevné organizácie, miesto muža a ženy v cirkvi...). Základom tejto služby je Božie slovo, na ktorom sa snažíme postaviť každú tému. „Na slovíčko“ sa uskutočňuje v ONN House, každú štvrtú stredu v mesiaci o 18:00 hod. Sandy Majerová

18


mi s i a na ukrajine

Ideme na Ukrajinu! Ukraine for Jesus

NAŠE POVOLANIE Krátko na to, ako sme boli v roku 2011 pokrstení Svätým Duchom – Boh nás povolal do misie. Bolo to na konferencii KPM v Žiline. Neboli sme vtedy manželia a ani sme spolu nechodili a povolanie sme prežili každý osobitne. Počas sobotného večera som (Róbert) vnímal Božie povolanie – konkrétne pre Ukrajinu. Ivka vtedy počula, ako jej Boh hovorí ohľadom misie: „Ty pôjdeš,“ pýtala si však ešte v modlitbe potvrdenie a krátko nato jej prišiel povedať jeden brat, bez toho, aby vedel, čo sa práve modlila: „Ivka vnímam, že ty by si mala ísť na misiu.“ Neskôr Pán povolanie, ktoré sme prežili potvrdil aj slovom z Písma. Hneď v ten aj ďalší rok som bol na krátkodobom misijnom pobyte. Toto povolanie vo mne však ostalo – nebolo len pre jednu, dve návštevy. V roku 2015 sme sa zosobášili a boli jednotí v tom, že máme vykročiť na misijné pole. Keď som skončil VŠ (2017), mysleli sme si, že ešte takých 5 rokov budeme slúžiť na Slovensku a potom pôjdeme do Ukrajiny aj keď sme ešte netušili akým spôsobom. No už na jeseň 2017 sme veľmi silno cítili volanie do Ukrajiny. Bolo to pri tomto slove: Matúš 4:16 „ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo.“ Vnímali sme v tom situáciu Ukrajiny – krajina v tôni smrti. Ukrajina je dlhodobo vo vojenskom konflikte (aj keď doteraz to nebolo oficiálne) – odhaduje sa už niečo cez 10 000 obetí. Hoci je vojna najmä na východe, bojujú v nej ľudia z celej krajiny a začínajú chýbať otcovia, manželia, synovia... do krajiny sa tak môže tlačiť atmosféra smrti. Ako tam príde to svetlo? Čo je to svetlo? Svetlo, ktoré potrebuje uzrieť je Pán Ježiš a my sme Jeho nositelia – svetlo sveta (Mt 5,14). Stále viac vnímame, že teraz je Boží čas pre Ukrajinu a z toho ako počúvame rôzne správy vyplýva, že tam je hlad a množstvo ľudí sa vydáva Bohu či navštevuje evanjelizačné podujatia. Svetlo tam zasahuje! ČO TERAZ? Aktuálne sa nachádzame v procese prípravy na misiu. Boh nám otvára dvere rôznymi spôsobmi a usmerňuje nás, máme naozaj veľa svedectiev. Sme radi, že nám po modlitbe daroval skúsených mentorov v misii – Joja a Bohúnku Brenkusových. Budujeme 6 podporných tímov – morálny, logistický, finančný, modlitebný, komunikačný a pomocný pri návrate. Zároveň veľmi silne vnímame, že sa nejedná o nejakú našu individuálnu „akciu“. Misia je vecou cirkvi a my sme len jeden článok v tomto procese. Rovnako dôležitý je článok vysielajúci. Veríme, že Boh chce meniť naše myslenie o misii na Slovensku. Chce, aby sa táto téma znova stala pre nás prioritou číslo jeden. Že po rokoch, keď sme veľa prijímali od iných národov, aj my máme čo dať. Veríme, že sa máme misijne vystierať do ďalších národov. Vtedy, keď budeme zameraní na toto dielo - smerom von, Boh v konečnom dôsledku silno požehná Slovenskú cirkev. Veríme, že medzi nami môže povstať silné misijné hnutie, a práve preto túto tému chceme prinášať medzi naše zbory! KEDY? Termín kedy by sme chceli odísť na misijné pole je jeseň 2019 (ak sa stihne). Lokalita, ktorú vnímame ako začiatok je mesto v západnej Ukrajine – Lviv. Uvedomili sme si, že človek prirodzene vníma svoju aktuálnu situáciu ako nevhodnú preto, aby vykročil s vierou za Ježišom. Vidíme to na mužovi, ktorý chcel nasledovať Ježiša až potom ako si pochová otca. To neznamenalo, že otec mu zomrel zrovna teraz a on rieši pohreb, znamenalo to, že Ježiša môže ísť nasledovať aj o 20 rokov. Nepriateľ sa nám vždy snažiť vykresliť situáciu ako nevhodnú. No na Ježišove „Poď“ je potrebné reagovať. Vnímame, že veľa nevybudovaných chodníkov je pred nami. No On dá cestu tam, kde cesta nebola! ČO V UKRAJINE? Vieme, že ako prvé sa v Ukrajine budeme musieť naučiť jazyk, spoznať kultúru a vybudovať si vzťahy s miestnymi, nakoľko bez toho nebude možné slúžiť. Počas toho chceme však zároveň rozpoznávať Božie smerovanie ohľadom konkrétnej služby v Ukrajine. Dlhodobo nám však leží na srdci evanjelizácia, učeníctvo novoobrátených a vyučovanie. VIAC INFO: Navštív našu stránku www.onasnejde.sk/misiapetrilakovci, kde zistíš vždy najnovšie dianie a kde sa môžeš takisto prihlásiť na odber newsletterov. Sme veľmi vďační za modlitby zboru ONN a budeme vďační aj za tie Vaše. Ivana Petriláková

19


Ci t áty z kázní "Len plne oddaný kresťan má skúseno sť o sobného vzťahu s Bo hom ktorý je živý a blízky. Ten neodovzdaní časom odíde od Neho sklamaný, lebo nič nezíska pre svo je hriešne žiadosti." (Jak 4) "Ak chceme spo znať skutočného Krista nemô žme skončiť len pri Betlehemskej maštali - musíme začať maštaľou a prejsť si celý Jeho život. Len tak zistíme kým On nao zaj bo l a kto sa na Vianoce v skutku narodil." "Živá viera v srdci kresťana má prirodzene aktívny jazyk úcty, milo sti, žehnania a Bo žieho zjavenia. Ak tvo j jazyk hovorí opak je problém v tom, že nekráčaš vierou, ale svo jou starou prirodzeno sťou." "Toľko ľudí dnes túži po bo hatstve či predstiera svo je finančné bo hatstvo len preto aby boli a ostatným ukázali, že sú šťastní a naplnení – pritom skutočné naplnenie (vnútorné bohatstvo) po chádza z neustálej chudoby v duchu - túžby po Bo hu." "Buď žiješ svo j denný život podľa Jeho múdro sti, alebo svo jej. Buď zjavuješ Krista alebo seba. Avšak cirkev plná sebastredno sti je plná nábo ženstva, závisti, intríg a nejednoty. Jeho múdro sť však po koruje, očisťuje, zjednocuje a vyjavuje Jeho medzi nami - takého aký nao zaj je." "Ak vždy slúžiš len v tom na čo sa cítiš a nikdy nie aj v tom na čo sa necítiš, tvo ja služba je vo väčšine len v tvo jej sile". Rasti Majer

20


slzáver ovo na

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.“ Ján 3,16-17

Všetko je to o Ňom! Všetko viditeľné aj neviditeľné povstalo prostredníctvom Neho a pre Neho (Kol 1). Biblická perspektíva nám však jasne konštatuje, že človek sa vo svojej slobodnej vôli vzbúril, keď sa rozhodol pre túžbu „byť ako Boh“ (Gen 3,5) a poznať dobro a zlo. Napriek tomu, že na začiatku vekov človek zhrešil a stal sa vzbúrencom voči svojmu Stvoriteľovi, môžeme pozorovať celou históriou ten jedinečný Boží plán. Plán záchrany. Vyjadrenie Jeho dokonalej, absolútnej lásky a milosti k vzbúrenému (hriešnemu) človeku. Môžeme pozorovať tú nádej pre ľudstvo, ktorá rieši zmierenie s naším Stvoriteľom. A tou nádejou je Ježiš Kristus. Boh tak miloval človeka, že dal svojho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel na Golgotskom kríži za všetky hriechy všetkých ľudí, ktorí v Neho uveria. Zobral na seba trest, ktorý bol určený pre človeka. Zobral na seba smrť, aby sme my, ktorí v Neho veríme, mohli naveky skrze Neho a pre Neho žiť. Toto je ten nemenný základ pre celú cirkev. Toto je evanjelium Ježiša Krista. Toto je tá najdôležitejšia dobrá správa pre ľudstvo ako také, že „Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil (v.17)“. Evanjelium Ježiša Krista je nádej pre všetky komunity, dediny, mestá, národy. On je skutočným dôvodom prečo sa zakladajú nové a nové cirkevné zbory. „Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí.“ Kol 1,28-29 Ježiša Krista ohlasujeme, nádej pre človeka zvestujeme. Skrze evanjelium celé komunity „napomíname a učíme“ (v.28), aby sme pokiaľ možno, každého predviedli pred Boha ako „dokonalého v Kristovi“ (v.28). Toto je privilégium a zároveň úloha zakladajúceho zboru. Evanjelium ľuďom nielen jednorázovo zvestovať, ale aj ich cez evanjelium napomínať a vyučovať. Jednotlivec, ten dokáže evanjelium pár ľuďom povedať. Avšak založený cirkevný zbor dokáže celej lokalite, evanjelium zvestovať počas mnohých generácií. Následne reagujúcich neustále vyučovať vierouke evanjelia a teda Ježiša Krista. Toto je nemennou úlohou všetkých cirkevných zborov, ktoré sú postavené na nemennom biblickom základe Ježiša Krista. Nikdy nesmieme dovoliť, aby sme pre krátkodobú popularitu stratili evanjelium, pretože bez neho nemáme čo v skutočnosti ľuďom ponúknuť. Cirkev je tu pre svet a svetu dokáže skutočne pomôcť len zvestovaním nemenného evanjelia. Ak stratí evanjelium už tu v skutočnosti nie je pre svet, ale pre seba a svoje ambície. Takýto cirkevný zbor už nie je nádej pre lokalitu, v ktorej pôsobí. Apoštol Pavol má v tejto situácií jednoznačne nekompromisný postoj, keď kresťanom v Galácií píše: „Iného evanjelia však niet. To iba niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.“ Gal 1,7 Evanjelium je jediné, pravdivé a hlavne nemenné. Iné evanjelium neexistuje. Prekrútené evanjelium je falzifikát. Zaujímavý je pritom postoj Pavla, ktorý dané falzifikáty preklína, pričom je opatrný aj voči svojej vlastnej osobe. Píše: "Ale keby sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám hlásali — nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto hlásal iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty!“ Gal 1,8-9 Pavol píše, že keby sa aj on alebo hocijaká nadprirodzená hoc príťažlivá bytosť (anjel) odklonila od evanjelia, ktoré zvestovali, nech sú prekliati (v.8). Dajme si otázku - aký má na to apoštol Pavol dôvod? Pretože falošné evanjelium nemôže hriešneho človeka zmieriť so Stvoriteľom (Jn 14,6). Čo je však tragickejšie, falošné evanjelium odvádza ľudí od toho jediného, pravého evanjelia, ktoré má moc zachrániť každého človeka (R 1,16). Preto sa musíme pýtať otázku, o čom má byť zakladanie cirkevného zboru? Ide apriori o získanie čo najväčšieho počtu ľudí do novo zakladajúceho zboru, alebo ide o získanie čo najväčšieho počtu pre evanjelium. O čo ide a čo je jednoduchšie? Ak je náš stredobod človek, tak možno sa mu zapáčime a získame ho pre svoj zbor, avšak už nie sme tí, ktorí skutočne slúžia Ježišovi Kristovi. Apoštol Pavol jasne poukazuje, kedy sme skutočnými Kristovými služobníkmi. Kedy naozaj budujeme cirkevný zbor na tom nemennom základe. Ak sa snažíme celou našou službou, činnosťou páčiť ľuďom už nie sme Jeho služobníci. Pavol ďalej píše: „Ide mi azda teraz o priazeň ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem zapáčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ Gal 1/8-9 My sa ľuďom približujeme nie kvôli našej popularite, egu, či budúcej zborovej značke. My sa k ľuďom približujeme kvôli zvestovaniu pravého nemenného evanjelia. Ak by sme to robili z iných pohnútok, tak nielen, že by sme už neboli Jeho služobníci, ale boli by sme v takmer neprekonateľnom pokušení evanjelium prispôsobovať publiku. Či už jeho pozmenením alebo neúplným zvestovaním. Musíme si pred začatím každej služby v zbore uvedomiť ten nemenný základ, na ktorom stojíme a bez ktorého ho nevieme zakladať. Nesmieme daný základ obísť ak chceme založiť biblický cirkevný zbor, ktorý patrí Ježišovi Kristovi. Nemenný základ je preto zosobnený v osobe Ježiša Krista. Na Ňom stojí celá cirkev a na Ňom zakladáme cirkevný zbor či každú službu. Nikdy od tohto základu neuhnime ani napravo ani na ľavo.

Rasti Majer

21


Úprimne ďakujeme .. www.onasnejde.sk www.facebook.com/onn.sasova www.facebook.com/youth.sasova https://www.instagram.com/onn.onasnejde onasnejde@gmail.com

Názov banky: Tatra banka, a.s. Názov účtu: Apoštolská cirkev zbor Nitra, (ONN Banská Bystrica) IBAN: SK49 1100 0000 0029 4004 2656 IČO: 42120071, DIČ: 2022992554

22


© 2019

VIDEO

podcast

ZÁKULISIE

Aktuálne

Profile for O Nás Nejde - Sásová

ONN časopis 2018  

Výročný časopis za rok 2018. Približuje ďalší rok zakladania cirkevného zboru ONN Banská Bystrica.

ONN časopis 2018  

Výročný časopis za rok 2018. Približuje ďalší rok zakladania cirkevného zboru ONN Banská Bystrica.

Advertisement