Page 1

Zlata pentlja Pot do ubranosti v stresnih situacijah


V poslu štejeta hitrost in kakovost odločitev. Pogosto še posebej štejejo tiste odločitve, ki jih sprejmemo v trenutkih, ko smo v stresu. Vadba Zlate pentlje je namenjena vodjem za dvig zmogljivosti vitkega mišljenja in kakovostnega odločanja v stresnih situacijah.


VOLAT ILNO POSLOV NO DELOV NO OKOLJE

Sestanki, negotove in kompleksne poslovne situacije, ogromno število telefonskih klicev in elektronske pošte, impulzivni sogovorniki, večopravilnost, ...

PROBLEM JE NIHANJE DELOVNE UČINKOVITOSTI. Vplivi volatilnega delovnega okolja povzročajo kopičenje psihofizične napetosti, nižajo kakovost koncentracije, mišljenja, odločanja, komunikacije. Posledica je padec storilnosti.


UČINKOVITOST

Območje prožnosti

VRHUNSKA UČINKOVITOST

Območje udobja

Območje napetosti

DOLGČAS

IZČRPANOST

PRITISK


R E ŠIT EV JE VADBA ZLATE PENT LJ E POT D O UBR ANO ST I I N SK L ADNO ST I V ST R E SNI H SI TUAC I JAH

CILJI VADBE ZLATE PENTLJE • dvig delovne učinkovitosti v stresnih situacijah iz 30% na 70% v treh mesecih, • dvig “vitkosti” mišljenja in kakovosti odločitev v stresnih situacijah (cilj se določi individualno na osnovi analize stanja in vrste odločitev), • dvig čuječnosti, samozavedanja in samodiscipline (cilj se določi individualno na osnovi analize stanja udeleženca).


HITROST POPR AVKOV DELOVNA UÄŒINKOVITOST V STRESNIH SITUACIJAH

100%

75%

50%

PO 3. MESECIH TRENINGA PO 1. TEDNU TRENINGA

25%

SEK.

0

1

2

3

4

5

6


K AJ JE VADBA ZLATE PEN TLJE ?

Vadba Zlate pentlje je ustvarjanje visoko kakovostnih veščin in navad (filigranske) samoregulacije mišljenja, odločanja, delovanja v stresnih situacijah. Med fizično aktivnostjo (hojo ali tekom) s pozornostjo kontinuirano, pretočno in organizirano obiskujemo vdih, noge, roke, ritem gibanja rok/nog, premikanja oči levo/desno. Ko hodimo ali tečemo, sočasno izvajamo vpoglede vase, hitro in prožno procesiramo informacije, (natančno, drobno) popravljamo svoje misli, koncentracijo in odločitve.


UČI NKI TRENINGA NA PR I M ERU M ANAGE RJA , KI SE JE UDE LE Ž I L T R E NI NGA

Skozi deset mesečno obdobje treninga smo spremljali stopnjo ubranosti mišljenja v povezavi s spreminjanjem srčnega ritma.

(merjeno z AHRV – Advanced Heart Rate Variability).


REZULTATI MERITEV (UČINK I VADBE ZLAT E PE NT LJE S O BI LI I Z M E RJ ENI V LABOR ATORI JU FAKULT E T E Z A ŠP ORT )

• Rdeča črtkana črta je meritev pod pritiskom in prikazuje manjšo stopnjo skladnosti srčnega ritma ter neubrano mišljenje (začetno stanje ob prvem tednu vadbe Zlate pentlje). • Zelena črtkana črta je meritev pod pritiskom in prikazuje skladen in enakomeren srčni ritem ter ubrano mišljenje (končno stanje po desetih mesecih vadbe Zlate pentlje).


PREDNOSTI TRENINGA

P O PR IČEVAN JU M ANAGE RJA JE S T R E NI NG OM Z LAT E PE N T LJ E D O SE GE L : • višjo “vitkost” mišljenja in kakovost odločanja, • nepotratne odzive na stresne situacije, • hitrejšo in boljšo regeneracijo, • nepotratno komunikacijo (ubran govor, dojemljiva poslušanja in vključevanja sogovornikov v dialog), • manjšo porabo energije za enako (ali večjo) kakovost in količino opravljenega dela.


Zagotovite si manj stresne in ĹĄe bolj produktivne delovne dni.


VA BI M VA S NA I N DI V IDUA L NO I Z K UST V E NO PR EDSTAV I T E V Z L AT E PE N T LJ E .

Ambrož Cevc, trener Zlate pentlje 041 727 545 ambroz@rastimo.si


Zavod Rastimo skupaj Kajuhova 13, 1235 Radomlje gsm: 041 727 545 email: ambroz@rastimo.si www.rastimo.si

Profile for rastimo

Pot do ubranosti v stresnih situacijah  

V poslu štejeta hitrost in kakovost odločitev. Vadba Zlate pentlje je namenjena vodjem za dvig zmogljivosti vitkega mišljenja in kakovostneg...

Pot do ubranosti v stresnih situacijah  

V poslu štejeta hitrost in kakovost odločitev. Vadba Zlate pentlje je namenjena vodjem za dvig zmogljivosti vitkega mišljenja in kakovostneg...

Profile for rastimo
Advertisement