Page 9

Zgodbe pridnih rok April 4

ponedeljek

torek

1

sreda

2

četr tek

3

petek

sobota

nedelja

5

6

11

12

13

4

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Velikonočni ponedeljek

Kozje

Dan Zemlje

Mozirje

Mestna občina Celje

Velika noč

Tabor Dan boja proti okupatorju

Občinski praznik

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Šentjur, Šentjurjevo, 24. do 27. april Občina Slovenske Konjice, Jurjevanje, 26. april Občina Tabor, Šentjurski sejem, 27. april

RASR Koledar 2014 - Zgodbe Savinjske regije  
RASR Koledar 2014 - Zgodbe Savinjske regije  
Advertisement