Page 57

Flyt ind i din nye bolig Så er det bare at vente, indtil vi har bygget boligen færdig,

Hvis I er mange købere, der sammen vælger en byggetek-

Den dag vi afleverer, aflæser vi vand, el og varme. Senere

og du kan flytte ind. Ventetiden kan være lang, og du er

niske rådgiver, tilbyder vi et tilskud på 2.500 kr. per bolig

laver vi en refusionsopgørelse, dvs. en opgørelse over de

selvfølgelig spændt på, om byggeriet går godt og nysgerrig

til at betale for hjælp med at gennemgå boligen, inden du

udgifter vi som sælger har betalt for køber efter overtal-

efter at se det færdige resultat. Vi vil gøre vores bedste

overtager den.

gelsedagen, fx. ejendomsskat og tilskud til byggesagkyndig.

for at fortælle dig om byggeriet undervejs, og du kan følge byggeriet på Facebook i gruppen Skovkvarteret.

På den måde får du en tryg overlevering, og nu er du klar til at flytte ind.

plads, udarbejder vi et skøde som bliver tinglyst.

Vi holder også et arrangement under byggeriet, så du har mulighed for at møde dine nye naboer.

Når handlen er endelig og udstykningen af din grund er på

Den dag du overtager dit nye hus, skal du deponere restkøbesummen, altså det beløb boligen koster minus det beløb

1 og 5 år efter du har overtaget huset kommer vi og går

Når din bolig er færdig og klar til indflytning, gennemgår

du allerede har deponeret. Samtidig frigives den bankga-

det igennem sammen med dig, så vi sikrer, at din nye bolig

vi boligen sammen med dig. Vi anbefaler, at du vælger en

ranti du stillede, da du underskrev købsaftalen.

også fungerer efter du er flyttet ind.

Husk at melde flytning i god tid til Folkeregisteret og Post-

Tillykke med dit nye hus!

byggeteknisk rådgiver, der kan hjælpe dig trygt igennem overleveringen.

Nord, fx på Borger.dk.

57

Skovkvarterets rækkehuse_juli17  
Skovkvarterets rækkehuse_juli17  

Nye rækkehuse i Skovkvarterets anden etape - helt ud til Kalvebod Fælled