Page 56

Undersøg og stil spørgsmål

Køb dit nye hus

Købsaftalen kan indeholde nogle betingelser, som skal

I Skovkvarteret køber du en ny bolig, som ikke er opført

Når du har besluttet dig for, hvilket hus du vil købe, under-

opfyldes, inden aftalen er endelig. Disse betingelser kan

endnu. Vi har gjort os umage for at lave denne præsentati-

skriver du en reservation hos ejendomsmægleren.

fx. være, at vi har solgt et minimum antal rækkehuse, før vi går i gang med at bygge den etape, som din bolig er en

on, der forhåbentlig giver svar på mange af dine spørgsmål og som hjælper dig til, at du kan forestille dig boligen

Senest 5 hverdage efter du har reserveret, skal du under-

endnu bedre.

skrive en købsaftale.

del af. Aftalen er endelig, når alle betingelser er opfyldt.

Vi har et showroom, hvor du kan se materialerne, og møde

Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du vores

vores ejendomsmægler Living Homes. Vi deltager også

underskrift. Herefter deponerer du udbetalingen hos ejen-

i åbent hus, så du kan stille alle de spørgsmål, du har på

domsmægleren, og stiller en bankgaranti indenfor 14 dage

hjertet, og du er altid velkomen til at ringe.

i samarbejde med din bank.

Snak også med din advokat om, hvilke ting du skal være

Du har den lovpligtige fortrydelsesret i 6 hverdage efter

særligt opmærksom på, når du køber et projektsalg. Hvem

vi har underskrevet købsaftalen, og derefter yderligere 4

står bag projektet? Har de prøvet det før? Kan vi se det de

dage indtil du har afklaret bank- og advokatforbehold.

har bygget før?

56

Skovkvarterets rækkehuse_juli17  

Nye rækkehuse i Skovkvarterets anden etape - helt ud til Kalvebod Fælled