Page 1

SKOVKVARTERET Birketårnet

SKOV

1


2

SKOVKVARTERET - FOTO BY AERODAN LUFTFOTO


INDHOLD Bo, arbejd og lev i byen // Filosofien bag // Dit kvarter //

5 7 9

Lejlighederne // Facaderne //

13 14

Lejlighed - type 1 // Lejlighed - type 2 // Lejlighed - type 3 // Penthouse - type 1 // Penthouse - type 2 // Penthouse - type 3 // Penthouse - type 4 //

19 23 26 31 34 36 40

Materialerne // Køkken // Køkken - hvidevarer // Badeværelse og hvidevarer // Teknik og andet praktisk//

43 45 47 49 51

Fordyb dig // Folkene bag // Grundejer- og ejerforeninger // Købet // Ørestad Syd // Verdens Største Bypark //

53 54 57 59 63 65

Mere om //

66

Udgivet aug. 2017, version 1

5 s.s.18

s. 13

s. 18

s. 49


3 4 1 5

6 2

9 1

Byfælleden og Fælleden

2

Kalvebod Fælled Skole

3

Royal Arena

4

Skøjtehal

5

Daginstitutionen Lille Arena

6

Kirke

7

Strøggade med butikker

8

Vestamager metro

9

Ny daginstitution

s. 18 SKOVKVARTERET

4

OVERSIGTSKORT BY TRANSFORM

8 7


BO, ARBEJD OG LEV I BYEN // Skovkvarteret - et byhuskvarter i Ørestad

Andre familier flytter fra forstaden til byen, når børnene

Her skal det være sikkert at sende børnene ud at lege,

Du har direkte adgang til Fælleden mod vest, skole og

begynder at gå på gymnasiet eller studere. De kommer

at stille sin cykel i skuret og at lade barnevognen stå på

daginstitution lige uden for din hoveddør, metroen mod

fra det traditionelle parcelhus med have, og deres drøm er

gaden.

sydøst, en skøjtehal og den nye multiarena Royal Arena

en bolig med god plads, nærhed til byen og uderum, som

mod nord. Mod syd kommer et nyt boligområde med end-

kræver så lidt arbejde som muligt.

forlader storbyens støj og drejer ind i Skovkvarteret.

nu flere rækkehuse og et strøg med forretninger. Lige dér i smørhullet, der ligger Skovkvarteret.

Trygheden udspringer også af den ro, som opstår, når du

Der mangler familieboliger i København, som den almindelige københavnerfamilie har råd til at betale. Det mener

Vi har aldrig før bygget noget, der ligger så tæt på den

vi Skovkvarteret er. I sommeren 2015 startede vi på at bygge første

upolerede natur, og samtidig kun 12 minutter fra Kongens I Skovkvarteret har du optimale muligheder for at få et

etape af Skovkvarteret med 74 rækkehuse og 102

alternativ til livet i forstaden. Du kan kombinere det bedste

lejligheder. Alle lejligheder og rækkehuse i første

Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret, der bliver et grønt

fra parcelhuset med livet i byen. Du bor tæt på byens

etape af Skovkvarteret er solgt, og i sommeren 2018

og varieret bykvarter med direkte adgang til Fælleden i

tilbud, men samtidig har du den store herlighedsværdi ved

er etapen færdig, og alle de nye beboere er flyttet

Naturpark Amager.

at bo med Fælleden lige uden for dine vinduer.

ind.

Familier i byen

Tryghed

I efteråret 2017 starter vi med at bygge etape II af

Mange familier med børn vil gerne blive i byen, når lejlig-

Vi har gjort os umage med, at Skovkvarteret bliver stedet,

Skovkvarteret med 66 rækkehuse og 2 tårne med i

heden bliver for lille. Og rigtig mange familier har en drøm

hvor du kan nyde privatlivets fred og samtidig opnå

alt 56 lejligheder.

om at finde en bolig, hvor børnene kan løbe direkte ud og

fordelene ved at tilhøre et attraktivt fællesskab. Børnene

lege og hvor man har tæt kontakt til naboerne. Det er ikke

kan lege sammen og få glæde af hinandens selskab, og I

Hele Skovkvarteret står færdigt i sommeren 2020

nemt at finde midt i byen.

kan etablere gode naborelationer. Her er i det hele taget rig

med 140 rækkehuse og 7 tårne med ialt 168 lejlighe-

mulighed for at skabe en tryg og god ramme omkring jeres

der. Så har vi arbejdet på projektet i mere end 6 år.

Nytorv med metroen.

familie.

5


” Det er ligesom en lille landsby [...] Vi spiser sammen om sommeren, og vi passer hinandens børn og kæledyr på kryds og tværs. Vi har en fælleshave, hvor man altid kan finde en lille plet. Så møder man nogen af de andre, og børnene leger sammen. ” GERTRUD BAUN, JOURNALIST Fra bogen - Sådan vil vi bo

6

HVERDAG I RADIORÆKKERNE // ØRESTAD NORD


FILOSOFIEN BAG // Verdens bedste by Magasinet Monocle har tre gange kåret København som

Omtanke

verdens bedste by at leve i. Og Københavns indbyggertal

Tetris A/S har, sammen med Sangberg og Vilhelm Lauritzen

Du fornemmer dine omgivelser, og du er selv en del af

vokser lige nu med ca. 1.000 personer om måneden.

Arkitekter, skabt filosofien bag Skovkvarteret og formet

dem, men du bestemmer selv, hvornår du vil være en del af

bygninger og fællesarealer med stor omtanke for kvarterets

fællesskabet, og hvornår du vil være privat.

Vi bliver flere. Vi bliver yngre. Vi slår rødder i byen. Vi lever

fælleskab og funktion. En erfaring i Københavns Kommune er også, at et kvarter

i byen. Vi arbejder i byen. Vi deles om byen. Dette er brudstykker af de strømninger, der er i København lige nu.

Allerede i 2012 lavede vi et studie i samarbejde med Kø-

sammensat af forskellige boligtyper, og boligstørrelser

benhavns Kommune og arkitekterne Bertelsen & Scheving

giver en positiv variation i kvarterets beboere.

Vi flytter dagligstuen ud i byens rum, og vi deles om byens

og Kornum Arkitekter af, hvordan et nyt byhuskvarter bør

mange tilbud. Byen er en del af vores identitet. Det er ikke

bygges.

et sted, vi er. Byen er en del af det, vi er. Vi elsker at bo her, vi arbejder her, og cykler gerne rundt, #boarbejdlevibyen. Der mangler familieboliger, som den almindelige køben-

Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret, der er en helt ny bydel sammensat af rækkehuse og lejligheder i forskellige

Den fortættede landsby

størrelser, men også blandet med erhverv, institutioner

Studiet viser, at en bebyggelse i storbyen adskiller sig fra

og den nye muiltiarena, Royal Arena.

forstadens kvarterer ved at være kompakt og tæt. Det bliver en varieret bebyggelse omkring den karakte-

havnerfamilie har råd til at betale, og de er en forudsætI Skovkvarteret vil du opleve nærværet og tilstedeværel-

ristiske byfælled, der strækker sig som et grønt åleje fra

sen af naboerne. Du ved, at naboen er hjemme, for du ser

Fælleden til metroen, og trækker naturen direkte ind i

Vi bygger prisbevidste boliger, der er godt indrettet til de

lysene i vinduerne fra din egen stue. Du ved, at naboens

kvarteret.

børnefamilier, der gerne vil blive i byen. Når børnefami-

børn er kørt i børnehave og skole, for du hørte, at de råbte

lierne flytter ud fra brokvarterne, bliver der plads til nye

farvel, da de kørte afsted på deres cykler.

ning for at byen kan fortsætte sin positive udvikling.

studerende og andre københavnere, der har et mindre behov for plads.

7


8


DIT KVARTER // Knap så poleret

Fællesskab

Skovkvarteret bliver en hyggelig enklave af huse omgivet

Og når du skal på arbejde eller ind til byen, snupper du

Vores erfaring er, at når så mange mennesker flytter ind

af fællesarealer med skovtræer, æbletræer og græsser,

cyklen - eller metroen på en regnvejrsdag.

samtidig i et nyt kvarter, spirrer initiativerne frem overalt

som trækker Fælleden helt ind mellem husene. Her er bare

og der dannes mange nye fælleskaber af både social og

mere roligt, mindre asfalt og knap så parkagtigt, som vi

Nybyggere

ellers kender det fra København.

Hele Arenakvarteret er nyt, og du vil være en slags moderne

me institution, familier spiser sammen, ladies nigth out,

nybygger, når du flytter ind i dit nye rækkehus. Du får et nyt

fodboldhold, løbeklubber, fastelavn for ungerne osv.

Gaderne mellem husene er bilfri lege og opholdsarealer.

fællesskab i første omgang med dine nære naboer, senere

Det er altså dig, dine børn og dine venner, der kommer i

med kvarteret, og inden længe står hele bydelen færdig.

første række i Skovkvarteret.

praktisk karakter. Forældre skiftes til at bringe børn til sam-

Måske kunne man drømme om en popup restaurant, hvor du bare kunne dukke op med din tallerken, spise et billigt

Skovkvarteret og alle andre kvarterer i Arenakvarteret er

og hyggeligt måltid, leveret af en kok udefra, og bare hygge

Men hvad så, hvis du kommer hjem med bilen fuld af varer,

sammensat af ejerboliger, lejeboliger, almene boliger, store

sammen med dine naboer uden at skulle tænke på indkøb

eller du får leveret et nyt spisebord? Du må gerne køre ind

og små boliger, rækkehuse og lejligheder. Derfor vil du

og madlavning den dag.

til din hoveddør og læsse af, så længe du kører stille og

opleve en mangfoldighed og variation både i arkitektur, men

respekterer livet i Skovkvarteret.

også i sammensætningen af mennesker i kvarteret.

Nord for Skovkvarteret løber Byfælleden. Det er en grøn kile

Det er en vigtig styrke for hverdagsliv, fælleskab og relatio-

lesspisning eller mindfullness. Faktisk lige præcis hvad I har

med et vandløb, der trækker Fælleden helt ind i kvarteret.

ner, at der bor børn og voksne, unge og ældre i kvarteret, der

lyst til. Vores erfaring er, at et fælleshus er med til at skabe

Bare tænk dig den ro og de muligheder det giver at bo så

har det til fælles, at de gerne vil bo, arbejde og leve i byen.

en god ramme om fællesskabet. Og så har du samtidig

I får et fælleshus i Birketårnet. Her kan I holde fællesarrangementer som fx. fastelavn, se sport sammen, holde fæl-

tæt på et kæmpe grønt område. Du kan gå direkte fra din

mulighed for at leje det til private arrangementer.

hoveddør og ud på Fælleden, hvad enten du vil løbe en tur,

Trygheden ligger i mangfoldigheden men også i, at du har

gå en tur med en god veninde, lufte barnevognen, eller

et fællesskab med andre som dig selv. Det er din sikkerhed

tage på oplevelse med ungerne.

for, at du passer ind og altid hører til.

9


10

STEMNINGSBILLEDE AF SKOVKVARTERET VED BIRKETÃ…RNET


11


24

23

22

21

20

19

18

17

5

4

16

Kalvebod Fælled Skole

BIRKETÅRNET BLOK 4

Fælleden

BLOK 1 BLOK 5

BLOK 6 BLOK 10

BLOK 2

BLOK 7

BLOK 11

BLOK 3 BLOK 8 BLOK 9 LÆRKETÅRNET

12

Ejler Bil

BIRKETÅRNET MED LEJLIGHEDER I SKOVKVARTERET

les Allé


G

Penthouse type 2 119 m2

LEJLIGHEDERNE //

D

Lejlighed type 2 93 m2

Penthouse type 3 126 m2

Lejlighed type 3 97 m2

Type 5

Lejlighed type 1 103 m2

Type 5

F

Type 5

E

Type 5

Penthouse type 1 129 m2

Penthouse type 4 145 m2

Birketårnet har 25 lejligheder fordelt på 3 typer lejligheder

I kælderen ligger cykelparkering og fælleslokaler. Fra stuen

Der ligger en altan i forbindelse med stuen og alle rum har store vinduer til gulv, så lyset kommer langt ind i din

På nederste etage har du entré, stort køkken med udgang

lejlighed.

til altan og på øverste etage ligger stuen, hvor du også har

til 6. sal ligger lejlighed type 1, 2 og 3 på hver etage og på 7.

altan.

og 8. sal ligger 4 penthouselejligheder i 2 etager, type 1, 2, 3

En ideel lejlighed for en familie eller et par der bare ønsker

og 4.

lidt mere plads.

C Type 5

og 4 penthouselejligheder.

Alle rum har store vinduer til gulv, så du kan nyde udsigten

Type 1, 2 og 3

Penthouselejlighed type 1, 2, 3 og 4

Fra stuen til 6. sal ligger lejlighederne type 1, 2 og 3 på hhv.

På 7. og 8. sal ligger penthouselejlighed type 1, 2, 3 og 4

103, 93 og 97 m . Du finder planer og indretning af lejlighe-

på hhv. 129, 119, 126 og 145 m . Her har du udsigt over hele

derne på side 19-29.

kvarteret og fælleden.

Lejlighederne er indrettet med entré, et stort rum til køkken

Du finder planer og indretning af lejighederne på s. 31-41.

Der er 2 badeværelser og depot i alle penthouselejligheder.

2

Der er 3 soveværelser i type 2 og 3 og 4 soveværelser i type 1 og 4.

og stue, bad, opbevaringsrum og 2 værelser samt et større værelse.

A Type 5

2

B Type 5

over kvarteret og fælleden og få lyset langt ind i lejligheden.

Penthouselejlighederne er for dig der ønsker god udsigt og Lejlighederne er indrettet i 2 etager med en trappe imellem

god plads. Ideelt til en familie med store børn eller måske et

etagerne.

mere modent par, der gerne vil tæt på byen.

13


FACADERNE // Husene i kvarteret fremstår i mursten med en variation

Materialerne reagerer og patinerer forskelligt, når de påvir-

af tegltypen og farven. Det giver et varieret og levende

kes af vind og vejr. Det gir’ liv til kvarteret.

udtryk. Mursten giver husene et gedigent udtryk der viser kvalitet. Muren varierer i dybde med recesser, så der også

Alle materialer er valgt, så de kræver et så lidt vedligehold

er et spil i de enkelte huse. Birketårnet bliver bygget i en

som muligt.

mørk tegl i en rødbrun nuance. Værnene på altanerne er galvaniseret stål, og vinduerne har aluminiumsfarvede profiler udvendig. Det giver lidt kant, og står i flot kontrast til den rødbrune mursten - og den omgivende natur.

14


Mocca Nova

FACADE

Alufarvede vinduer

Thermowood

Værn

Tegl, som Strøjer tegl, Mocca Nova med grå fuge

TAG Traditionelt tagpaptag. Indvendige tagnedløb (UV system) ALTAN

Thermowood, varmebehandlet fyrretræ som giver træet en varm glød og en naturligt høj modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb

VÆRN PÅ ALTAN

Galvaniseret stål

VINDUER

Lavenergi, hvidlakeret træ inde, alufarvet udvendig

HOVEDDØR (til entre)

Massiv hoveddør, sort udvendig og indvendig

POSTKASSE

Nederst i opgang

15


16

FÆLLES OPHOLDSAREALER I SKOVKVARTERET


17


18

CYPRESTÃ…RNET I SKOVKVARTERET


LEJLIGHED TYPE 1, STUEN TIL 6. SAL - PLANER //

Denne lejlighedstype ligger på nordsiden af tårnet med udsigt over Fælleden mod vest og skolen mod nord. Her er vist lejlighed nr. 151. Arealoversigt Lejligheden Altanen

ca. 103 m2 ca. 6-12 m2

4,6

3,2

3,2

1,1

3,4

Altan 6m2

Vent.

Værelse 7 m2

Køkken/stue 26 m2

Værelse 12m2

Bad Ovn oppe

Altan 6m2

Entré

Opbev. Vent.

Værelse 12 m2

2,6

5,6

Opbev.

3,6

Værelse 7 m2

19


20

UDSIGT MOD ARENAEN OG SKOVKVARTERET FRA SOVEVÆRELSET I LEJLIGHED 151, TYPE 1


LEJLIGHED TYPE 1, STUEN TIL 6. SAL - INDRETNING //

21


22

SOMMER I SKOVKVARTERET


LEJLIGHED TYPE 2, STUEN TIL 6. SAL - PLANER //

2,6

Entré Værelse 7 m2

Bad

Værelse 7 m2

Køkken/stue 25 m2 3,8

ca. 93-94 m2 ca. 6 m2

Ovn oppe

Arealoversigt Lejligheden Altanen

Værelse 12 m2

Vent.

2,6

Denne lejlighedstype ligger på syd og østsiden af tårnet med udsigt over Skovkvarteret mod syd og øst. Her ses lejlighed nr. 152.

Opbev.

2,6

Entré

Altan 6m2

6,0

23


24

STUE/KØKKEN MED UDSIGT MOD 8-TALLET I LEJLIGHED 152, TYPE 2


LEJLIGHED TYPE 2, STUEN TIL 6. SAL - INDRETNING //

25


ca. 97 m2 ca. 6 m2

4,2

Arealoversigt Lejligheden Altanen

17

16

15

14

13

11

10

Denne lejlighedstype ligger på syd og vestsiden af tårnet med udsigt over Fælleden og ud over rækkehusene i Skovkvarteret mod syd. Her er vist lejlighed nr. 153.

12

LEJLIGHED TYPE 3, 1. TIL 6. SAL - PLANER //

Bad

Værelse 11 m2

+17.135 9

Ovn oppe

Vent.

1

2

3

4

5

6

7

8

17 x 0,2 = 2,9

Opbev.

Entré Køkken/stue 26 m2

5,7

Altan 6m2

Værelse 7 m2

4,6

26

2,4

Værelse 7 m2

2,4


LEJLIGHED TYPE 3, 1. TIL 6. SAL - INDRETNING //

27


28

STUE/KØKKEN MED UDSIGT MODFÆLLEDEN FÆLLEDENI LEJLIGHED I LEJLIGHED153, 153,TYPE TYPE3 3 STUE/KØKKEN MED UDSIGT OVER


29


30

HAVTORN PÅ FÆLLEDEN


PENTHOUSE TYPE 1, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne lejlighedstype ligger på vest- og nordsiden af tårnet med udsigt over Fælleden mod vest og København mod nord. Her er vist lejlighed nr. 171. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

ca. 129 m2 ca. 9 m2 ca. 9 m2

6,4

3,1

Værelse 8 m2

Værelse 8 m2

3,0

Værelse 8 m2

Altan 9 m2

3,0

Værelse 8 m2

3,1

3,1

Værelse 15 m2

Værelse 15 m2

Altan 9 m2

Stue 13 m2

Stue 13 m2

Altan 9 m2 5,6

Bad Ovn oppe

Entré Bad

Entré

Værelse 10 m2 2,9

Køkken/alrum Køkken/alrum 22 m2 22 m2

2,9

5,6

Altan 9 m2

3,1

2,6

3,2

2,6

3,2

6,4

Vent.

Ovn oppe

7. SAL

Værelse 10 m2 Opbev.

Opbev. Bad

Bad

Vent. Vent.

8. SAL

31

Vent.


32

DOBBELTHØJT RUM MED KØKKEN OG UDSIGT OVER FÆLLEDEN I LEJLIGHED 171, PENTHOUSE TYPE 1


PENTHOUSE TYPE 1, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

33


PENTHOUSE TYPE 2, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne penhouse ligger på øst- og nordsiden af tårnet med udsigt over København mod nord og Skovkvarteret mod øst. Her er vist lejlighed nr. 172. ca. 119 m2 ca. 9 m2 ca. 9 m2 6,0

Altan 9 m2

Altan 9 m2

3,6

Værelse 8 m2

Køkken/alrum Køkken/alrum 21 m2 2 21 m

3,2

3,2

3,6

Værelse 8 m2

6,0

Værelse 15 m2

Værelse 15 m2

2,7

2,7

Værelse 10 m2

Værelse 10 m2

Altan 9 m2

Bad

Bad

Bad

Værelse 7 m2

Stue 19 m2

2,5

Værelse 7 m2

2,5

Entré

Bad Entré

Skakt 1,2 meter over gulv

Vent.

Opbev.

Værelse 7 m2

34

Entré 7. SAL

Entré

Værelse 7 m2

2,6

Entré 2,6

Entré

8. SAL

Vent.

Skakt 1,2 meter over gulv

Opbev.

Stue 19 m2

8,1

Altan 9 m2

8,1

Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal


PENTHOUSE TYPE 2, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

35


lse

PENTHOUSE TYPE 3, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne penthouse ligger på syd- og østsiden af tårnet med udsigt over Skovkvarteret. Her er vist lejlighed nr. 173. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

2,5

2,5

Værelse 14 m2

Stue 19 m2

Stue 19 m2

3,4

Bad

Bad Værelse 7 m2

Værelse 7 m2

3,4

1

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

2

17 x 0,2 = 2,9

17 x 0,2 = 2,9

3

Entré

Entré

4

2,6

2,6

ca. 126 m2 ca. 9 m2 ca. 9 m2

Værelse 14 m2

Entré

Altan 9 m2

Altan 9 m2

Vent.

Opbev.

Værelse 8 m2

Værelse 8 m2

Værelse 8 m2

Stue 20 m2

Stue 20 m2

3,9

Køkken/alrum 21 m2

Opbev.

3,9

Køkken/alrum 21 m2

3,9

Vent.

3,9

Bad

Bad

R

6,0

7. SAL

6,0

Altan 9 m2

Altan 9 m2

8. SAL 2,8

2,8

8,0

BOLIG

8,0

TEGN

36

TEGN

SAGS


PENTHOUSE TYPE 3, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

37


38

STUEN I LEJLIGHED 174 MED UDSIGT OVER FÆLLEDEN, PENTHOUSE TYPE 4


39


PENTHOUSE TYPE 4, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne penthouse ligger på syd- og vestsiden af tårnet med udsigt over Fælleden med vest og Skovkvarteret og Ørestad mod syd. Her er vist lejlighed nr. 174. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

Værelse Værelse 2 8 m2 8 m

9

Bad Bad

VEN.

7,0

Vent.

Vent.

Værelse Værelse 2 8 m2 8 m

4,6 4,6

AltanAltan 2 9 m2 9 m

4,6 4,6

7. SAL 2,4 2,4

17

16

1614 1715

Værelse Værelse 2 8 m2 8 m

Værelse Værelse 2 8 m2 8 m

8. SAL 2,4 2,4

1

2

13

24

Opbev. Opbev.

AltanAltan 2 9 m2 9 m

5,2

5,2

7

8

EntréEntré 7,0

VEN.

StueStue 2 2 m 19 m19

Opbev. Opbev.

Køkken/alrum Køkken/alrum 2 2 m 23 m23

40

68

17 x 0,2 = 2,9 17 x 0,2 = 2,9 1

2

13

24

35

46

57

68

7

8

17 x 0,2 = 2,9 17 x 0,2 = 2,9

Ovn Ovn oppe oppe

1412 1513

11

9

9

35

9

1210 1311

10

2,9

16

1614 1715

1412 1513

11

1210 1311

17

+23.001

46

Værelse Værelse 2 2 m 17 m17

+23.001

2,9

Bad Bad

57

4,6

4,6

10

ca. 145 m2 ca. 9 m2 ca. 9 m2


PENTHOUSE TYPE 4, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

41


42

OVERFLADER I PRØVEHUSET I ETAPE I


MATERIALERNE //

Indvendig er der hvidmalede vægge og lofter.

På gulvene ligger en lys lamelparket i eg. Der er hvide

Betonvægge er tunge, og jo tungere et materiale er, desto

døre med dørtrin og L-greb.

bedre dæmpes gennemtrængende lyd. Det betyder, at du ikke kan høre naboen på samme måde som i de

I penthouse type 1, 2, 3 og 4 har du en hvidlakeret

gamle Københavnerlejligheder.

ståltrappe mellem etagerne med trin i massiv egetræ, og værn med hvide balystre. Det er et flot element, der

Vinduespartierne har en størrelse, der gør rummene lyse

binder etagerne sammen.

og venlige, men samtidig muliggør privatliv i boligen.

VÆGGE

Fuldspartlede vægge, malet hvide

LOFTER

Hvidmalede betonlofter. Nedsænkede lofter er udført i hvidmalet gips og kanaler til føring af ventilationer er udført i gips eller hvid laminat som køkkenskabe

DØRE

Plane hvide døre med L-greb og hvide gerichter

TRÆGULV

3 stavs lamelparket i egetræ, 15 mm, hvid mat lak

TRAPPE

Hvidlakeret ståltrappe med hvide vanger, trin i massiv eg og værn med hvide balystre

43


44

KØKKEN I PRØVEHUSET I ETAPE I

44


VASK

KØKKEN // HTH køkken model Next med hvide elementer og hvid bordplade i laminat med planforsænket firkantet stålvask. Underskabene er indrettet med skuffer og hylder, og overskabene med hylder. ARMATUR

ELEMENTER

HTH Next med hvid sokkel

BORDPLADE

Hvid laminat, 30 mm, Trend

VASK

Underlimet firkantet stålvask, som Intra Frame FR520, 520x380x180 mm

ARMATUR

Et-grebs-armatur i krom, som Grohe Eurosmart Cosmopolitan

45


46

KOGEPLADE SIEMENS EU11BEB2E

OVN SIEMENS HB23A521S

EMHÆTTE (indbygning) SIEMENS LI64LB530

OPVASKEMASKINE SIEMENS SN836X00KE m. hvid front

KØL og FRYS SIEMENS KI38VV20


KØKKEN - HVIDEVARER // Der er ovn, induktionskogeplade, emhætte, fuldintegreret opvaskemaskine og køle-/fryseskab. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens, energiklasse A eller bedre. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

KOGEPLADE

4 induktionsplader med quickstart og boosterfunktion, minutur, timer og børnesikring.

EMHÆTTE

Til indbygning i overskab. Udføres med aktivt kulfilter, 3 hastigheder og ét intensivtrin, 59 dB, energiklasse A

OVN

Integreret, 66 liter, 5 ovnfunktioner, front max 40 °C (v. 180°), temperatur 50 - 270 °C, energiklasse A og børnesikring

OPVASKEMASKINE

Integreret, 13 kuverter, 44 db (A), 6 programmer + 3 tillægsfunktioner, tidsforvalg, energiklasse A++ og tørreevne A

KØL/FRYS

Integreret, 217 l køl og 59 l frost, 40 db (A), energiklasse A+

47


VASKEMASKINE SIEMENS WM14N0L7DN

48

TØRRETUMBLER SIEMENS WT43H007DN


BADEVÆRELSE OG HVIDEVARER // I penthouse type 1, 2, 3 og 4 er der 2 badeværelser. Vaskemaskine og tørretumbler står i badeværelset på øverste etage i 1, 2 og 3, men i nederste badeværelse på 4. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

VASKEMASKINE

SIEMENS 7 kg, vask: 54 dB, centrifugering: 75 dB, energiklasse A+++

TØRRETUMBLER

7 kg, 65 dB, energiklasse A+, kondenstørretumbler

GULV

Lys grå flise 200x600 mm med lys grå fuge, som Marte Raggio di Luna

VÆG

Hvidmalede vægge og hvid mat vægflise, 100x300 mm med lys grå fuge i bruseniche

TOILET

Væghængt toilet med hvidt toiletsæde

VASKESKAB

Hvidt skab med hvid helstøbt bordplade med vask

HÅNDVASK ARMATUR

Grohe Eurosmart, et-grebsarmatur

BRUSESYSTEM

Grohe GT1000 brusebatteri med brusesæt

KROGE og TOILETPAPIR

To kroge og én toiletpapirholder i poleret stål

SPEJL

Indmuret spejl over skab (i hele skabets bredde) på badeværelse

49


50

VI STØBER FUNDAMENTET TIL SKOVKVARTERET


TEKNIK OG ANDET PRAKTISK //

OPBEVARINGSRUM

Opbevaringsrummet udføres med synlige installationer. Der udføres trægulv, men ikke gulvvarme i opbevaringsrummet.

AFFALD

Lejlighederne har affaldsnedkast for dagrenovation i opgangen

og miljøstation til sortering af aviser, pap, batterier og småt elektronik.

EL

Egen måler og HPFI gruppetavle. Stikkontakter og

udtag svarende til krav for boliger.

VARME Gulvvarme baseret på fjernvarme.

VENTILATION Ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken, toilet og bad. Indblæsning i alle beboelsesrum med et luftskifte på ½ gang i timen. Anlægget er placeret i depotrummet.

RØGALARM

I henhold til lovgivningen.

TELEFON

Der føres kabel frem til teknikskab, så der er mulighed for at oprette telefon.

TV og BREDBÅND

Der føres kabel med TV signal frem til teknikskab.

Der udføres ét tv stik i stuen og tomrør til øvrige beboelsesrum.

Der er You See Tv-grundpakken som udgangspunkt. Bredbåndsforbindelse kan tilkøbes.

51


#boarbejdlevibyen


FORDYB DIG folkene bag grundejer og ejerforening hvordan køber jeg et hus ørestad syd verdens største bypark mere om


FOLKENE BAG //

Tetris A/S står bag Skovkvarteret. Vi har mange års erfaring med byggeri, og vi elsker og er stolte af det, vi bygger. Vi lægger vægt på ærlige og funktionelle byggerier. Det vi laver, er aldrig ligegyldigt – det har kant, og gør en forskel. Vi har tidligere udviklet Radiorækkerne i Ørestad Nord, Frikvarteret i Nordhavnen og vi har flere boligprojekter på vej. Det er Rasmus Friis A/S, der bygger Skovkvarteret og har bygget Frikvarteret og Radiorækkerne. De er specialister i at styre og levere byggeri i høj kvalitet, og deres medarbejdere har stor erfaring i byggestyring og kvalitetssikring. På næste side er en kort præsentation af de medarbejdere i Tetris A/S og Rasmus Friis A/S, som I vil møde i projektet.

54


Søren er entreprisechef hos Rasmus Friis A/S. Michael er projektchef hos Tetris A/S, han er 36

Søren er 46 år, uddannet bygningsingeniør og

år og har en baggrund som Civilingeniør med

har 19 års erfaring i byggebranchen. Det er

speciale i konstruktioner. Michael har 10 års

Sørens ansvar, at husene bliver projekteret og

erfaring med byggeri og skal være bindeleddet

bygget, som vi har aftalt. Søren bor, arbejder

mellem arkitekt, entreprenør og mægler.

og lever i byen.

Marc er projektleder hos Tetris A/S, han er 30 år og har en baggrund som byggetekniker og tømrer. Marc har 10 års erfaring med byggeri og er bindeleddet mellem arkitekt, entreprenør og køber. Marc vil ofte deltage ved åbent hus, hvor I har rig mulighed for at tale med ham.

55


56


GRUNDEJER- OG EJERFORENINGER // Når I flytter ind i Skovkvarteret, bliver I en del af et

De tre ejerforeninger der oprettes i kvarteret er:

Grundejerforeningen Skovkvarteret II får overdraget

fællesskab. Boligen er jeres helt private ejendom, men

• Ejerforeningen Birketårnet,

ejerskabet af fællesarealerne efterhånden som vi bliver

fællesarealerne ejer I sammen med de andre beboere i

• Ejerforeningen Lærketårnet og

færdige med dem. Indtil alle rækkehuse og lejligheder er

kvarteret. Derfor har vi oprettet tre ejerforeninger og en

• Ejerforeningen Rækkehusene Skovkvarteret II.

solgt, er vi med i Grundejerforeningen Skovkvarteret II og

grundejerforening, der hver har ansvaret for forskellige dele af Skovkvarteret.

sørger for, at I kommer godt i gang. Ejerforeningerne er hver især ansvarlige for bygningerne, der er med i den pågældende ejerforening. På den måde

I kommer til at bo i Grundejerforeningen Skovkvarteret II –

skal beboerne i rækkehusene ikke tænke over elevatorer

jeres naboer lige på den anden side af Else Alfelts Vej har

der skal vedligeholdes, mens beboere i tårnene ikke skal

allerede fået navnet Grundejerforeningen Skovkvarteret.

tænke på skure der skal males. De tre ejerforeninger er alle

Begge områder benævnes i fællesskab Skovkvarteret og

medlemmer i Grundejerforeningen Skovkvarteret II.

deler udover det arkitektoniske udtryk også vores ambitioner om at lave et område med mere hygge og færre biler.

Som ejerforening i Ørestad er det obligatorisk også at være

Da jeres område er etape 2 af det samlede byggeri, får

med i en endnu større grundejerforening. Ejerforeningerne

jeres grundejerforening tilføjelsen ”II”.

i Skovkvarteret II er derfor medlem af Grundejerforeningen Ørestad City Syd sammen med bl.a. Hotel Crowne Plaza og

Grundejerforeningen ejer og vedligeholder fællesarealerne

Royal Arena. Foreningen driver parker, belysning, stiforløb,

og sørger for renhold, snerydning, belysning m.v. Herud-

træer, bede og boldbaner samt bidrager til de mange vand-

over er foreningen ansvarlig for intranettet og hele for-

løb og kanaler i området, der omkranser Skovkvarteret.

eningens fælleshus i Birketårnet, hvor I både har mulighed for at dele strikkeopskrifter og planlægge fester.

57


” Vi har kigget på større lejlighed på Vesterbro og delehus med en anden familie på Østerbro. Der er så mange ting at tage hensyn til, når man laver en så vigtig investering som en bolig. Her i Radiorækkerne er der mange fordele. Kammeraterne er tæt på, ingen trafik og grønne arealer lige uden for døren. Samtidig behøver vi ikke at give afkald på det gode liv, hvor vi elsker at gå ud og spise og drikke god vin. Det er bare en cykeltur væk – så er vi i byen. ” RASMUS KOFOED, INDEHAVER AF KADEAU

58


HVORDAN KØBER JEG ET HUS? // Forbered dig Det er en stor beslutning at købe en bolig. Du har måske

Nu er du jo allerede i gang med at se på en ny bolig, ellers

Banken hjælper dig også med vejledning i, hvad det bety-

slet ikke prøvet at købe en bolig før, eller kun prøvet at

ville du ikke sidde og læse dette. Men inden du starter, el-

der for dig, at du køber en ny bolig nu, men først optager

købe en andelslejlighed. Vi har i andre projekter oplevet et

ler når du starter med at lede efter din nye bolig, er det en

lånet, når du skal betale for boligen ved indflytning.

stort behov for, at vi forklarer købsprocessen trin for trin,

god idé at lægge et budget, så du ved hvad du har råd til.

Selvom du er blevet forhåndsgodkendt i banken, vil banken

også selvom du har både banken og din egen advokat med.

vurdere den konkrete bolig, når du har fundet den. Du skal bruge budgettet for at kunne låne penge i banken.

Det vil vi prøve at gøre så simpelt som muligt her. Vores

Og som en del af din forberedelse er det en god idé at få

Det er også en god ide, at du gør dig klart, hvilke drømme

guide er konkret for projektet, men tager udgangspunkt i

det vi kalder en forhåndsgodkendelse i banken. Det er et

din nye bolig skal opfylde. Hvor skal den ligge? Hvor stor

guiden på www.boligejer.dk, som er udarbejdet i et tvær-

dokument der fortæller dig, hvor meget din nye bolig må

skal den være? Hvor mange værelser skal der være? Skal

fagligt offentligt samarbejde.

koste.

det være gammelt eller nyt? Gammelt er måske billigere i første omgang, men du får måske flere omkostninger i

Guiden har 4 faser: Forbered dig, undersøg og stil spørgs-

Når du er i banken, kan de hjælpe dig med at forklare de

hverdagen til vedligehold, varme og ting der går i stykker

mål, køb din nye bolig, flyt ind i din nye bolig.

forskellige lånetyper der findes i dag, så du kan tage stil-

osv.

ling til, om du vil have en fast udgift hver måned, eller om du vil have en lavere rente, men tilgengæld en risiko for at

Nu er du klar til at kaste dig ud på boligmarkedet.

din udgift ændrer sig.

59


Undersøg og stil spørgsmål

Køb din nye bolig

Købsaftalen kan indeholde nogle betingelser, som skal

I Skovkvarteret køber du en ny bolig, som ikke er opført

Når du har besluttet dig for, hvilken bolig du vil købe, un-

opfyldes, inden aftalen er endelig. Disse betingelser kan

endnu. Vi har gjort os umage for at lave denne præsentati-

derskriver du en reservation hos ejendomsmægleren.

fx. være, at vi har solgt et minimum antal rækkehuse, før vi går i gang med at bygge den etape, som din bolig er en

on, der forhåbentlig giver svar på mange af dine spørgsmål og som hjælper dig til, at du kan forestille dig boligen

Senest 5 hverdage efter du har reserveret, skal du under-

endnu bedre.

skrive en købsaftale.

del af. Aftalen er endelig, når alle betingelser er opfyldt.

Vi har et showroom, hvor du kan se materialerne, og møde

Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du vores

Living Homes. Vi deltager også i åbent hus, så du kan stille

underskrift. Herefter deponerer du udbetalingen hos ejen-

alle de spørgsmål, du har på hjertet, og du er altid velkom-

domsmægleren, og stiller en bankgaranti indenfor 14 dage

ne til at ringe.

i samarbejde med din bank.

Snak også med din advokat om, hvilke ting du skal være

Du har den lovpligtige fortrydelsesret i 6 hverdage efter

særligt opmærksom på, når du køber et projektsalg. Hvem

vi har underskrevet købsaftalen, og derefter yderligere 4

står bag projektet? Har de prøvet det før? Kan vi se det de

dage indtil du har afklaret bank- og advokatforbehold.

har bygget før?

60


Flyt ind i din nye bolig Så er det bare at vente, indtil vi har bygget boligen færdig,

Hvis I er mange købere, der sammen vælger en byggetek-

Den dag vi afleverer aflæser vi vand, el og varme. Senere

og du kan flytte ind. Ventetiden kan være lang, og du er

niske rådgiver, tilbyder vi et tilskud på 2.500 kr. per bolig

laver vi en refusionsopgørelse, dvs. en opgørelse over de

selvfølgelig spændt på, om byggeriet går godt og nysgerrig

til at betale for hjælp med at gennemgå boligen, inden du

udgifter vi som sælger har betalt for køber efter overtal-

efter at se det færdige resultat. Vi vil gøre vores bedste

overtager den.

gelsedagen, fx. ejendomsskat og tilskud til byggesagkyndig.

for at fortælle dig om byggeriet undervejs, og du kan følge byggeriet på Facebook i gruppen Skovkvarteret.

På den måde får du en tryg overlevering, og nu er du klar til at flytte ind.

plads, udarbejder vi et skøde som bliver tinglyst.

Vi holder også et arrangement under byggeriet, så du har mulighed for at møde dine nye naboer.

Når handlen er endelig og udstykningen af din grund er på

Den dag du overtager din nye bolig, skal du deponere restkøbesummen, altså det beløb boligen koster minus

1 og 5 år efter du har overtaget boligen kommer vi og går

Når din bolig er færdig og klar til indflytning, gennemgår

det beløb du allerede har deponeret. Samtidig frigives den

det igennem sammen med dig, så vi sikrer, at din nye bolig

vi boligen sammen med dig. Vi anbefaler, at du vælger en

bankgaranti du stillede, da du underskrev købsaftalen.

også fungerer efter du er flyttet ind.

Husk at melde flytning i god tid til Folkeregisteret og Post-

Tillykke med din nye bolig!

byggeteknisk rådgiver, der kan hjælpe dig trygt igennem overleveringen.

Nord, fx på Borger.dk.

61


Institutioner og skoler

Underholdning

1

M-husets Vuggestue

17

Biograf

2

Vuggestuen Sejlhuset

18

Royal Arena

3

Ørestad Gymnasium

4

Ørestad Skole

5

1

2 10 9

Kalvebod Fælled Skole

3

11 4 17 14 19

6

Daginstitutionen Lille Arena

7

Børnehuset 8-tallet

8

Nyt børnehus

Skøjtehallen

19

18

15 20

21

6

5

15 8

Indkøb 9

Irma

10

Døgn Netto

11

Fields

12

Kervan - frugt & grønt

20

Byfælleden - rekreativt område

21

Kalvebod Fælled 16

12 7

Transport 13

Ørestad metro og fjerntog

14

Motorvej mod DK og SE

15

Parkeringshuse

16

Vestamager metro 62

15

13


ØRESTAD SYD // Et grønt åndehul Ørestad Syd er et område fyldt med kontraster, fra Fæl-

Rundt om Skovkvarteret kommer Byhusene, Kanalkvar-

ledens nærmest uendelige natur i vest til Ørestad Syds

teret og Fælledhusene med mange flere både rækkehuse

arkitektoniske huse og moderne urbane udtryk.

og lejligheder. En helt ny bydel fyldt med legekammerater og nye venner.

Det er et område, som over de næste ti år, vil udvikle sig til en moderne bydel med 10.000 nye københavnere og

Det tar’ kun 10 minutter

mange nye arbejdspladser.

Når du bor i Ørestad Syd er det nemt og hurtigt at nå resten af København - og omegn. Med metroen kan du

Det kommer heldigvis ikke til at ændre på den vilde natur,

være på Christianshavn på 11 minutter, på Nørreport St.

som gør Ørestad Syd til noget særligt. Fælleden er en del

på 14 minutter og på Frederiksberg på 18 minutter.

af Naturpark Amager, som er fredet bl.a. for at beskytte områdets rige fugleliv.

Lige nord for kvarteret kører Øresundstoget. Fra Ørestad station er du i Lufthavnen på 6 minutter og videre

Skovkvarteret bliver en fredelig oase med lys, ro og grønt.

til Malmö. I modsatte retning er der syv minutter til

Der kommer træer, græs og grønne stier mellem bygning-

Københavns Hovedbanegård. 50 m til Fælleden

erne. Det skaber ro og fryd for øjet og giver lyst til at sætte sig med en kop kaffe på altanen eller terrassen og nyde

Langs med Øresundsbanen løber Øresundsmotorvejen.

50 m til nærmeste institution

livet og det, at der er højt til loftet i Skovkvarteret.

Med bil kommer du let til Malmö eller sydpå.

100 m til Kalvebod Fælled skole 500 m til Vestamager metrostation 500 m til motorvejen 1 km til Fields og den nye biograf 1 km til Fjerntog til resten af Danmark og Sverige

63


64

ARKEN PÅ FÆLLEDEN


VERDENS STØRSTE BYPARK // Historien

Naturlegeplads

Golfbane

Fælleden har kun været oven vande siden 1943, hvor det

Himmelhøj, der ligger et par stenkast fra indgangen nær-

Den nordlige del af Kalvebod Fælled er en golfbane, Royal

20 km store område blev inddæmmet som et beskæf-

mest Vestamager metrostation, er delt op i temaer over de

Golf Center.

tigelsesprojekt. Men naturen – ikke mindst fuglelivet

fire elementer ild, luft, vand og jord.

2

Man skal være medlem for at spille der, men alle kan fær-

– indtog det hurtigt. De første 40 år var det militært øvelsesterræn, men nu er det en fælled, og en af Verdens

Dens største installation, den over 50 meter lange Arken,

Største Byparker. Men i din bypark kan du lave meget mere

ligger som et stort strandet skib på den tidligere havbund.

des på området.

Madpakkehus og bålpladser

end slikke solskin og se børnene lege. Desuden er der Ildstedet, omkranset af 25 granstammer

Man bliver sulten af en dag i naturen, så rundt omkring

Stier

med rod, der hver vejer fire tons og Insektskoven, hvor

på Fælleden er der 12 bålpladser, hvor du kan tilberede din

Med sine lange, asfalterede stier og veje og åbne landskab

man kan gemme sig mellem 370 sortsvedne egestammer.

mad, f.eks. af fisk, du selv har fanget og svampe og urter,

indbyder Fælleden til fysiske udfoldelser som løb, cykling,

du selv har fundet. Husk brænde.

ridning, geocaching, orienteringsløb, drageflyvning, rulle-

Badning

skøjteløb eller bare helt almindelige vandreture.

Det er muligt at bade fra Formidlingsbroen, der ligger på

Og ved Store Høj Søen/Kanonvej og Kanalvej/Ugandavej er

sydspidsen af Fælleden ved Dæmningsvej.

der madpakkehuse. Ved Naturcentret ligger også spiseste-

Fugle

det Traktørstedet.

Rundt om Klydesøreservatet er der fire fugleskjul, og der

Overnatning

er to fugleskjul ved Store Høj Søen, som ligger gemt midt i

I Fasanskoven og i Pinseskoven er der shelters, der kan

Fiskeri

rørskoven. På sydsiden af Hejresøen findes der et fugle-

reserveres. Desuden er der primitive lejrpladser ved Birke-

Man kan fiske ål, aborre, skaller m.m. i Birkedam, Trekant-

tårn, som også giver udsigt over Kongelunden og Køge

dam, ved Ottehøjsvejen i Pinseskoven samt ved Hejresøen.

søen, Store Høj Søen, i Hejresøen og i kanalen i Pinsesko-

Bugt.

ven. Man kan også fiske havørreder og hornfisk i Køge Bugt fra Birkedamsvej og Dæmningsvej på sydspidsen. Husk dit fisketegn.

65


MERE OM // Hvis du vil vide mere om Skovkvarteret eller de mennesker

Arkitekten - Sangberg Arkitekter:

Andre boliger af Tetris:

der står bag udviklingen af Skovkvarteret, kan du finde

www.sangberg.com

Læs om vores andre boligprojekter på www.tetris.as. Her

information her:

kan du både læse om 86 rækkehuse i Radiorækkerne og 44 Entreprenøren - Rasmus Friis A/S:

Skovkvarteret:

boliger Frikvarteret.

www.rasmusfriis.dk

www.skovkvarteret.dk

Følg Skovkvarteret og Tetris på Facebook:

Her finder du sidste nyt, status på salget, billeder fra byg-

Læs mere om den nye bydel:

geriet, renderinger mv. Vi har indrettet et showroom for

http://www.orestad.dk/orestad-fakta/orestad-bydele/

enden af Ejler Billes Allé, 2300 København S.

orestad_syd/arenakvarteret

www.facebook.dk/tetrisas Du kan også blive medlem af gruppen ”Skovkvarteret” på Facebook. Her kan du følge byggeriet af Skovkvarteret

Kontakt Living Homes for adgang til showroom eller kom

Bøger, analyser og rapporter:

efterhånden som det skrider frem. Det giver god tryghed

forbi til åbent hus. Du kan se på hjemmesiden, hvornår der

“Sådan vil vi bo - i fremtiden. En bog om fremtidens bolig i

at kikke herind, både inden du køber, og du kan følge med,

er åbent hus.

København”. Udgivet af Tetris A/S i dec 2011. Kan rekvire-

når du har købt.

res hos Tetris A/S eller læses på Tetris’ hjemmeside under Udvikleren - Tetris A/S:

“Skriverier”.

www.tetris.as Eller kontakt Michael Krolykke på mk@tetris.as

Endelig kan du også følge os på instagram på @tetrisas og @skovkvarteret_tetris.

“Rækkehuse i bymæssig kontekst - en analyse af rækkehusbebyggelse”. Udarbejdet af Tetris A/S i samarbejde

Ejendomsmægleren - Living Homes A/S:

med Bertelsen & Scheving Arkitekter, Kornum Arkitekter

www.livinghomes.dk

og Københavns Kommune. Den kan rekvireres hos Tetris

Kontakt Living Homes på 7010 2019

eller læses på Tetris’ hjemmeside under “Skriverier”.

Brug gerne vores hashtag #boarbejdlevibyen. Og mangler du noget, må du endelig ringe. God fornøjelse!

66


67


68

MÆGLER:

UDVIKLER:

ARKITEKT:

LIVING HOMES A/S Islands Brygge 43 2300 København S

TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV

Sangberg Bygmestervej 55 2400 København NV.

T: +45 7010 2019

T: +45 7011 8099

T: +45 3776 2695

www.livinghomes.dk

www.tetris.as

www.sangberg.com

Skovkvarterets Birketårn_juli17  

23 lejligheder i Skovkvarterets anden etape - i Birketårnet helt ud til Kalvebod Fælled

Skovkvarterets Birketårn_juli17  

23 lejligheder i Skovkvarterets anden etape - i Birketårnet helt ud til Kalvebod Fælled